PDA

View Full Version : Prawo spółek handlowych


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 1. Spółka z o.o. -sprzedaż, umorzenie czy darowizna udziałów?
 2. Pomocy?
 3. Zmiana umowy spółki z o.o.
 4. Udział w spółce z o.o - praca w innej firmie a ZUS
 5. pożyczka dla spółki z o o
 6. wynagrodzenie prezesa sp z o.o.
 7. pozew przeciwko sp. z o.o. sp. k
 8. zakup spółki i prawa byłego prezesa
 9. beneficjent rzeczywisty
 10. Pozwanie przekształconego przedsiębiorcy
 11. Likwidacja spółki a podpisane umowy
 12. Firma w upadłości a niezapłacone faktury za usługi
 13. Odpowiedzialność za świadczone usługi
 14. Czy komandytariusz będzie całkowicie zabezpieczony przed stratami?
 15. Społka z GPW ogłosiła upadłość, czy mogę zostać wierzycielem?
 16. Zdjęcia produktów innych firm
 17. postepowanie upadlosciowe a splata dlugu
 18. Zgoda na przesyłanie faktur drogą elektroniczną / Porozumienie
 19. Spółka cywilna a małżonek
 20. sprzedaż produktów "chodząc"?
 21. sp. z o.o i umowa najmu, podatek
 22. Czym jest obrót na rynku zorganizowanym?
 23. Likwidacja spółki 2019 KRS-X2
 24. Szybkie pytanie odnośnie licencji w sp. z.o.o.
 25. Udostępnianie odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS (z PESEL) a RODO, dane osobowe
 26. Wypłata zaliczek na poczet dywidendy
 27. ZGŁOSZENIE UCHWAŁY DO KRS- dokumenty
 28. Zakup samochodu - przelew z konta wspólnika
 29. sprzedaż udziałów prawo pierwszeństwa
 30. Odpowiedzialność zarządu sp z o.o.
 31. art. 299 ksh a zawieszenie sp z o.o.
 32. Podstawa prawna - numer pesel dla członka zarządu sp. z o.o.
 33. Problem w spółce cywilnej
 34. Konto bankowe w spółce z o. o.
 35. Prokurent samoistny a otwarcie rachunku bankowego
 36. Kreatywna księgowość w Spółce z o.o.
 37. Odejście z fundacji bez reakcji władz fundacji
 38. stoisko z napojami
 39. Spółka komandytowa
 40. Umowa najmu prezes spółki i małżonek
 41. Dokapitalizowanie spółki
 42. Błagam o pomoc!
 43. S24 a odmowa wpisu
 44. Czy współudziałowiec ma obowiązek interesować się spółką ?
 45. Odpowiedzialność wspólnika
 46. Spółka matka w Niemczech, a formalności w Polsce
 47. Spółka LTD w UK a sprzedaż w Polsce używanej odzieży od osób prywatnych
 48. pożyczka członka zarządu dla spółki z o.o.
 49. Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. - stary rachunek bankowy
 50. błąd referendarza KRS
 51. Prawna konstrukcja współpracy B2B
 52. Opłata celna oraz Vat przy zamówieniach hurtowych z Chin
 53. Wystąpienie o upadłość spółki jako wierzyciel
 54. Stworzenie nowej spółki - kwestia stowarzyszenia
 55. Absolutorium dla Zarządu w sp. z o.o.
 56. Sprzedaż prywatnego mieszkanie przez spółkę
 57. Po jakim czasie Syndyk zajmuje majątek dłużnika
 58. Błąd na wniosku do KRS
 59. Sprzedaz internetowa
 60. Problem z wypowiedzeniem umowy najmu
 61. Sprzedaż i dostawa
 62. Wynajem swojego domu swojej spółce z o.o.
 63. Umowy zlecenie i o dzieło z wspólnikami sp. z o.o.
 64. rozwiązanie spółki z o.o
 65. wykreślenie zmarłego z KRS-u
 66. solidarna odpowiedzialnosc za długi w spółce z o.o.
 67. Spółka LTD. atak oszusta
 68. Zajęcie komorniczne na koncie bankowy sp. z o.o. i prezesa
 69. Czy można wnioskować o podważenie decyzji o upadłośći
 70. rejestracja spolki s24
 71. Sprzedaż spółki z oo
 72. Nazwa spółki z o.o.
 73. Jak bezpiecznie sprzedać spółkę z o.o./udziały spółki?
 74. Sprawozdanie Finansowe 2019 a znakowanie czasem
 75. Sprawozdanie finansowe *.xml podpisane do 31.03 czy należy złozyć w KRS do 31.03 ?
 76. KRS - złożenie sprawozdania za 2017
 77. Sp. z o.o. nadanie prezesa wiceprezesowi
 78. Siedziba spółki, głosowanie jawne/tajne, decyzje jednomyślne, bezwzględną większości
 79. nieuczciwy wspólnik, a co na to KRS?
 80. Spółka z o.o. a udzielanie porad prawnych
 81. brak podpisania sprawozdania finansowego sp zoo
 82. Jak zlikwidować spółkę zoo w której nic się nie dzieje?
 83. Sprzedaż sp. z o.o. z leasingiem zamiast likwidacji
 84. Dwa pytania - Spółka z o.o. jako cudzoziemiec
 85. Umowa pomiędzy osobami a JDG
 86. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej
 87. Zakładanie Fundacji - pytanie o akt fundacyjny
 88. Zakładanie fundacji
 89. Rezygnacja z wiceprezesostwa
 90. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 91. Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej
 92. Kradzież w spółce odpowiedzialność prezesa
 93. Zgłoszenie rezygnacji członka zarządu przez S24
 94. Zakładanie spółki z o.o.
 95. Czy warto założyć spółkę z o.o.
 96. rezygnacja z funkcjo prezesa i czlonka zarzadu i brak następcy
 97. Wycofanie udziałów
 98. Nieświadomie zostałam wspólnikiem sp. z o. o.
 99. CIT, a długi kontrahenta.
 100. Udziały w spółce
 101. Wynagrodzenie prezesa-udziałowca spółki z o.o.
 102. Kilometrówka
 103. Podejrzana spółka
 104. granica pojemności KRS-u
 105. Sprzedaż sp ZOO a odpowiedzialność prezesa
 106. Sprzedaż udziałów w spółce
 107. Pytanie o nie zgłoszenie upadłości
 108. Odszkodowanie z 299 art. ksh
 109. zakladanie dzialalnosci deweloperskiej
 110. Zamknięcie spółki zoo
 111. Lamanie regulaminu promocji przez LG
 112. zakup domu na spółkę z o. o
 113. Spółka zoo a handel eventowy przy cmentarzach
 114. Spółka - Bez podania właściciela/adresu?
 115. Moi wspólnicy nie reagują na propozycję zbycia moich udziałów. Jakie kroki formalne?
 116. Spółka zoo jako właściciel nieruchomości
 117. auto spółka zoo
 118. Data wpisu do rejestru
 119. Dziedziczenie udziałów kancelarii prawnej
 120. Dziedziczenie udziałów w spółce z o.o.
 121. Likwidacja spółki. z o.o
 122. Dostęp do rachunku w stowarzyszeniu przy zmianie władz
 123. Zakaz kontaktowania sie
 124. Inna forma spłaty z tytułu umowy pożyczki
 125. mam pytanie pomóżcie
 126. Spółka z o.o. w postępowaniu przymuszającym
 127. Czy komuś si udało rozwiązać sp. z o.o z urzędu?
 128. Oddalenie wniosku o rejestrację spółki z o.o.
 129. zakup spółki i odpowiedzialność prezesa
 130. Czy można dopisać do KRD i dlugi.info osobę z którą podpisywało się umowę na spółkę?
 131. Brak firmy pod wskazanym adresem.
 132. Jak znaleźć wpis w MSiG?
 133. Podniesienie KZ przez ePUAP
 134. Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.
 135. Upadłość spółki z o.o
 136. Czy komornik może zająć akrywa spółki zoo jeśli spólnik spółki ma zadłużenie
 137. Spółka akcyjna - aport
 138. Spółka z.o.o. księgowość, sprzedaż, zadłużenie
 139. sprzedaz spolki z o o
 140. Zakup sprzętu z prywatnych środków
 141. Za co odpowiadają członkowie zarządu spółek kapitałowych cywilnych?
 142. Udzielanie pożyczek a zwolnienie z VAT
 143. zła kondycja spółki z o o
 144. AirBNB a spółka
 145. Aport do kapitału zakładowego spółki z o.o w postaci oprogramowania
 146. Fundacja - umowa o dzieło z członkiem zarządu
 147. Zajęcie udziałów w spółce za zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego
 148. Pozyczka, czy podniesienie kapitalu zakladowego?
 149. Wojna z firmą kurierską o pobranie
 150. Prezes i udzialowiec brak ZUS?
 151. Rozwiązanie spółki jawnej bez wkładu.
 152. Grzywna po likwidacji spółki z o.o.
 153. Grzywna przechodząca na członka zarządu
 154. Udziały uprzywilejowane
 155. Wejsc do spółki
 156. Jaki rodzaj działalności
 157. Naciągacze - Fundusze Unijne
 158. Długi
 159. Odpowiedzialność rady nadzorczej, a koszty procesu
 160. Zagraniczna spolka chce kupic mieszkanie w Polsce
 161. Kredyt na spółkę z o.o. zmiana prezesa
 162. Połączenie spółek a rejestr pośredników kredytowych
 163. wczesniejsza spłata pożyczki przez spółkę udziałowcom
 164. Zamówienie, brak potwierdzenia akceptacji rysunków pisemnie.
 165. Umowa spółki cichej ze spółka z.o.o
 166. Płatność połowy kwoty na f-v.
 167. Spółka zoo a wystawianie faktur przez członka zarządu i udziałowca
 168. Dopłaty w spółce zoo przez jednego wspólnika?
 169. Jak wypełnić KRS W20 przy dwóch fundatorach
 170. Sprzedaz udzialow Sp. z o.o.
 171. Sprzedaż sp zoo
 172. Treść umowy a prawo
 173. sprawozdanie do krs spółki przekształcanej
 174. Założenie spółki deweloperskiej
 175. Podzial udzialów budynku na 3 osoby a dotacja z unii europejskiej
 176. Działalność nierejestrowana a przekształcenie jej w spółkę z o.o.
 177. Kara finansowa nałożona na spółkę z o.o. i odpowiedzialność z tego tytułu
 178. Spółka z o.o. prezes i umowa o dzieło
 179. Obywatele Ukrainy w zarządzie spółki z o. o.
 180. Sprzedaż udziałów
 181. Dobrowolne wyjście wspólnika ze spółki z o.o. - koszty i podatki
 182. EKRS24 - Odrzucony wniosek podczas rejestracji spółki
 183. Sp.k.: Umowa zbycia udziałów, a zwrot wniosku(w S24) przez Sąd
 184. Sp. z o.o. / Udziały - oszustwo
 185. Linia kredytowa na spółkę s z o.o.
 186. Domyślnie odpowiedzialność prywatna zarządu fundacji za jej zobowiązania
 187. Prezes zarzadu a pożyczka
 188. Czy udziałowiec jest jednocześnie wspólnikiem w sp z o o
 189. dopisanie PKD - czy zgłaszać do KRS?
 190. Wybór zarządu do spółki
 191. dostałem pieniądze na udziały
 192. Spółka zagraniczna -wystawianie faktur ( w jakim języku)
 193. Jedna firma, dwie marki
 194. Podpisy zarządu spółki na różnych kopiach pisma
 195. Jednoosobowa działalność gospodarcza i problemy z cichym wspólnikiem
 196. Sprzedaż zadłużonej spółki
 197. Procesowanie w sadzie rejstrowym
 198. Udziały spółka z o o
 199. Postępowanie wstępne - policja
 200. Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały
 201. wyprowadzanie pieniędzy ze spółki
 202. wycena udziału
 203. Sprzedaż sprzętu ze spółki cywilnej do spółki zoo
 204. Upadłośc sp.zoo
 205. Sprzedaż udziałów a konieczność zgłoszenia zmian w KRS
 206. Kupno spółki przez firmę zagraniczną
 207. Sprzedaż udziałów spółki z o.o.
 208. Umorzenie udziałów nieuczciwego wspólnika.
 209. Używanie skrótu "sp. z o.o."
 210. spółka z o.o a nieuczciwy wspólnik.
 211. Przekształcenie Oddziału Spółki Zagranicznej w Spółkę z o.o.
 212. zatrudnienie a zakup akcji na giełdzie
 213. Zadłużenie a przekształcenie w spółkę
 214. Wypłata udziałów - spółdzielnia mleczarska
 215. Nieprawidłowy plik wyslany do eKRS
 216. Odkupienie franczyzy
 217. S24 żona zakłada dla męża i potrzebuje pomocy :)
 218. Rodzaj działalności
 219. Likwidacja spółki z o.o. w praktyce.
 220. Spółka z o.o - podstawowe pytania
 221. Spółka z o.o. - rozwiązanie w trakcie zawieszenia
 222. Odpowiedzialność karna członków zarządu spółki akcyjnej za oszustwo
 223. Otrzymywanie zysku w spółce a odpowiedzialność
 224. Wgląd do sprawozdań finansowych
 225. Założenie spółki - klubu inwestora
 226. Zmiana umowy spółki komandytowej przez S24
 227. Adres spółki poza siedzibą
 228. IT - przekazanie danych logowania zarządowi spółki
 229. prokura wniosek po terminie
 230. złożenie SF po zlikwidowaniu Spółki
 231. Wypowiedzenie umowy z kontrahentem
 232. spółka zakłada spółkę
 233. Ja jako wspólnik W spółce z.o.o.
 234. Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. spółkę komandytową
 235. Odstapienie od umowy sprzedazy udzialow
 236. Zablokowany numer przez sieć komórkowa
 237. Zmiana wysokości udziałów w spółce zoo - termin
 238. Firma transportowa A podział majątku
 239. Wspólnik zaciągnął zobowiązanie na spółkę..
 240. Działalność bez Rejestracji
 241. Kredyt Samochodowy
 242. Udzielenie pozyczki dla spolki.
 243. Jakie prawa ma wspólnik niebędący członkiem zarządu?
 244. 2 firmy, wspólny biznes
 245. Jednoosobowa spółka z o.o. - 50 udziałów?
 246. Dodanie drugiego wspólnika do jednoosobowej spółki z o.o. przez S24
 247. Nabycie prawa użytkowania wieczystego
 248. Sprawozdanie finansowe wyslane do KRS
 249. Elektroniczne sprawozdanie do KRS - Fundacja.
 250. Umowy B2B