PDA

View Full Version : Prawo spółek handlowych


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 1. Wybór PKD - przeważające i pozostałe- problem
 2. Weryfikacja firmy z o.o.
 3. Podział przez wydzielenie.
 4. Prokura samoistna w sp. z o.o. - sp. komandytowa.
 5. Zadłużenie firmy a żądanie zadośćuczynienia
 6. Umorzenie pożyczki w spółce Z o.o.
 7. Wyroby medyczne w dobie koronawirus
 8. sprawozdanie finansowe doKAS
 9. Uprzywilejowanie wspólnika co do ceny objęcia nowych udziałów
 10. Złomowane auto po wypadku - ale spółka zawieszona
 11. Jednoosobowa spółka akcyjna w likwidacji
 12. Wymiana butelek kaucjowanych przy zakupie piwa.
 13. Sp z o.o. a wspólnik i członek zarządu Polak, mieszkający na stałe poza Polską
 14. Czy wspólnik sp zoo musi być zatrudniony?
 15. Jak wyjść ze spółki z o.o. i przepisać samochód?
 16. Upadłosć i licytowanie!
 17. Zgłoszenie nr PESEL członka zarządu do KRS
 18. Dług Fundacji nieprowadzącej działalności
 19. Tokeny blockchain jako Akcje w Prostej spółce akcyjnej
 20. spółka komunalna i farma fotowoltaiczna
 21. Sprzedaż żywych owadów i karmy przeznaczonej dla nich.
 22. Art. 211 KSH możliwość złamania przez wspólnika
 23. eKRS
 24. Wypowiedzenie umowy spółki
 25. Spólka zo.o.
 26. Konflikt pomiędzy wspólnikami - jak prezes może opuścić spółkę?
 27. Dokończenie rejestracji spółki
 28. Przedawnienie wierzyteloności
 29. Test z prawa handlowego proszę o pomoc w rozwiązaniu
 30. POŻYCZKA W SPÓŁCE Z OO - kiedy uchwała i jaka, jakie głosowanie ?
 31. Przekształcenie JDG w spółkę z o.o.
 32. Sprzedaż firma do firmy a ustawa konsumencka?
 33. Likwidacja spolki z o.o. w systemie S24
 34. Likwidacja wspólnika sp. z o.o.
 35. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oddalenie wniosku
 36. Zakup spółki zoo przez zadłużoną osobę
 37. Likwidacja sp. z o.o. a zwrot wkładów wniesionych
 38. Spółka z o.o. jednoosobowa, a osoba karana
 39. Przekształcenie spółki jawnej w przedsiębiorstwo jednoosobowe.
 40. Rezygnacja z funkcji członka zarządu
 41. Wypowiedzenie umowy o pracę wspólnikowi,
 42. Proces zamknięcia drugiego polskiego oddziału spółki z o.o.
 43. uchwałą bez drugiego członka zarządu
 44. zamknięcie konta zawieszonej spółki zoo
 45. Rejestracja spółki z o.o.
 46. Likwidacja spolki zoo z zajetymi udzialami
 47. Zaliczka na kupno SP. Z. O. O.
 48. Zakup działki na spółkę zoo a kapitał zakładowy.
 49. Sp z o.o. dochody udziałowca - komornik
 50. sp. z o.o. a prezes obcokrajowiec
 51. Spółka z o.o. - Wynajem domu a koszty
 52. Akcje na okaziciela
 53. Kara Grzywny za brak zgłoszenia aktualizacyjnego do KRS
 54. Spółka z o.o. z rodzicem
 55. KRS - ZM Zmiana Przedmiotu Działalnosci w Sp z o.o.
 56. Prawa udziałowca mniejszościowego w spółce z o. o.
 57. Spółka jawna a cywilna
 58. Spólka zoo leasing -uzytkowanie
 59. Zakup nieruchomości w spółce jawnej
 60. Oddalony wniosek o rejestrację Sp.k.
 61. Spółka zoo nurtujące pytanie
 62. walne zebranie stowarzyszenia - dokumenty do krs
 63. Członek zarządu - rezygnacja
 64. Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. - umowa u dwóch notariuszy?
 65. Art. 233 [Obowiązek zwołania]
 66. Wpłata kapitału w spółce Z O O
 67. spólka zo o
 68. Członek zarządu- rezygnacja drobne,techniczne zawirowania
 69. Fundacja- ważność uchwały i rezygnację członków zarządu.
 70. Spółka ZOO czy warto ?
 71. Wysyłkowa sprzedaż wytrychów
 72. Pomocy, jestem ofiarą oszusta!!
 73. nieletni udziałowiec
 74. Wykreslenie spolki zoo bez likwidacji
 75. Spółka z o.o. -sprzedaż, umorzenie czy darowizna udziałów?
 76. Pomocy?
 77. Zmiana umowy spółki z o.o.
 78. Udział w spółce z o.o - praca w innej firmie a ZUS
 79. pożyczka dla spółki z o o
 80. wynagrodzenie prezesa sp z o.o.
 81. pozew przeciwko sp. z o.o. sp. k
 82. zakup spółki i prawa byłego prezesa
 83. beneficjent rzeczywisty
 84. Pozwanie przekształconego przedsiębiorcy
 85. Likwidacja spółki a podpisane umowy
 86. Firma w upadłości a niezapłacone faktury za usługi
 87. Odpowiedzialność za świadczone usługi
 88. Czy komandytariusz będzie całkowicie zabezpieczony przed stratami?
 89. Społka z GPW ogłosiła upadłość, czy mogę zostać wierzycielem?
 90. Zdjęcia produktów innych firm
 91. postepowanie upadlosciowe a splata dlugu
 92. Zgoda na przesyłanie faktur drogą elektroniczną / Porozumienie
 93. Spółka cywilna a małżonek
 94. sprzedaż produktów "chodząc"?
 95. sp. z o.o i umowa najmu, podatek
 96. Czym jest obrót na rynku zorganizowanym?
 97. Likwidacja spółki 2019 KRS-X2
 98. Szybkie pytanie odnośnie licencji w sp. z.o.o.
 99. Udostępnianie odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS (z PESEL) a RODO, dane osobowe
 100. Wypłata zaliczek na poczet dywidendy
 101. ZGŁOSZENIE UCHWAŁY DO KRS- dokumenty
 102. Zakup samochodu - przelew z konta wspólnika
 103. sprzedaż udziałów prawo pierwszeństwa
 104. Odpowiedzialność zarządu sp z o.o.
 105. art. 299 ksh a zawieszenie sp z o.o.
 106. Podstawa prawna - numer pesel dla członka zarządu sp. z o.o.
 107. Problem w spółce cywilnej
 108. Konto bankowe w spółce z o. o.
 109. Prokurent samoistny a otwarcie rachunku bankowego
 110. Kreatywna księgowość w Spółce z o.o.
 111. Odejście z fundacji bez reakcji władz fundacji
 112. stoisko z napojami
 113. Spółka komandytowa
 114. Umowa najmu prezes spółki i małżonek
 115. Dokapitalizowanie spółki
 116. Błagam o pomoc!
 117. S24 a odmowa wpisu
 118. Czy współudziałowiec ma obowiązek interesować się spółką ?
 119. Odpowiedzialność wspólnika
 120. Spółka matka w Niemczech, a formalności w Polsce
 121. Spółka LTD w UK a sprzedaż w Polsce używanej odzieży od osób prywatnych
 122. pożyczka członka zarządu dla spółki z o.o.
 123. Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. - stary rachunek bankowy
 124. błąd referendarza KRS
 125. Prawna konstrukcja współpracy B2B
 126. Opłata celna oraz Vat przy zamówieniach hurtowych z Chin
 127. Wystąpienie o upadłość spółki jako wierzyciel
 128. Stworzenie nowej spółki - kwestia stowarzyszenia
 129. Absolutorium dla Zarządu w sp. z o.o.
 130. Sprzedaż prywatnego mieszkanie przez spółkę
 131. Po jakim czasie Syndyk zajmuje majątek dłużnika
 132. Błąd na wniosku do KRS
 133. Sprzedaz internetowa
 134. Problem z wypowiedzeniem umowy najmu
 135. Sprzedaż i dostawa
 136. Wynajem swojego domu swojej spółce z o.o.
 137. Umowy zlecenie i o dzieło z wspólnikami sp. z o.o.
 138. rozwiązanie spółki z o.o
 139. wykreślenie zmarłego z KRS-u
 140. solidarna odpowiedzialnosc za długi w spółce z o.o.
 141. Spółka LTD. atak oszusta
 142. Zajęcie komorniczne na koncie bankowy sp. z o.o. i prezesa
 143. Czy można wnioskować o podważenie decyzji o upadłośći
 144. rejestracja spolki s24
 145. Sprzedaż spółki z oo
 146. Nazwa spółki z o.o.
 147. Jak bezpiecznie sprzedać spółkę z o.o./udziały spółki?
 148. Sprawozdanie Finansowe 2019 a znakowanie czasem
 149. Sprawozdanie finansowe *.xml podpisane do 31.03 czy należy złozyć w KRS do 31.03 ?
 150. KRS - złożenie sprawozdania za 2017
 151. Sp. z o.o. nadanie prezesa wiceprezesowi
 152. Siedziba spółki, głosowanie jawne/tajne, decyzje jednomyślne, bezwzględną większości
 153. nieuczciwy wspólnik, a co na to KRS?
 154. Spółka z o.o. a udzielanie porad prawnych
 155. brak podpisania sprawozdania finansowego sp zoo
 156. Jak zlikwidować spółkę zoo w której nic się nie dzieje?
 157. Sprzedaż sp. z o.o. z leasingiem zamiast likwidacji
 158. Dwa pytania - Spółka z o.o. jako cudzoziemiec
 159. Umowa pomiędzy osobami a JDG
 160. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej
 161. Zakładanie Fundacji - pytanie o akt fundacyjny
 162. Zakładanie fundacji
 163. Rezygnacja z wiceprezesostwa
 164. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 165. Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej
 166. Kradzież w spółce odpowiedzialność prezesa
 167. Zgłoszenie rezygnacji członka zarządu przez S24
 168. Zakładanie spółki z o.o.
 169. Czy warto założyć spółkę z o.o.
 170. rezygnacja z funkcjo prezesa i czlonka zarzadu i brak następcy
 171. Wycofanie udziałów
 172. Nieświadomie zostałam wspólnikiem sp. z o. o.
 173. CIT, a długi kontrahenta.
 174. Udziały w spółce
 175. Wynagrodzenie prezesa-udziałowca spółki z o.o.
 176. Kilometrówka
 177. Podejrzana spółka
 178. granica pojemności KRS-u
 179. Sprzedaż sp ZOO a odpowiedzialność prezesa
 180. Sprzedaż udziałów w spółce
 181. Pytanie o nie zgłoszenie upadłości
 182. Odszkodowanie z 299 art. ksh
 183. zakladanie dzialalnosci deweloperskiej
 184. Zamknięcie spółki zoo
 185. Lamanie regulaminu promocji przez LG
 186. zakup domu na spółkę z o. o
 187. Spółka zoo a handel eventowy przy cmentarzach
 188. Spółka - Bez podania właściciela/adresu?
 189. Moi wspólnicy nie reagują na propozycję zbycia moich udziałów. Jakie kroki formalne?
 190. Spółka zoo jako właściciel nieruchomości
 191. auto spółka zoo
 192. Data wpisu do rejestru
 193. Dziedziczenie udziałów kancelarii prawnej
 194. Dziedziczenie udziałów w spółce z o.o.
 195. Likwidacja spółki. z o.o
 196. Dostęp do rachunku w stowarzyszeniu przy zmianie władz
 197. Zakaz kontaktowania sie
 198. Inna forma spłaty z tytułu umowy pożyczki
 199. mam pytanie pomóżcie
 200. Spółka z o.o. w postępowaniu przymuszającym
 201. Czy komuś si udało rozwiązać sp. z o.o z urzędu?
 202. Oddalenie wniosku o rejestrację spółki z o.o.
 203. zakup spółki i odpowiedzialność prezesa
 204. Czy można dopisać do KRD i dlugi.info osobę z którą podpisywało się umowę na spółkę?
 205. Brak firmy pod wskazanym adresem.
 206. Jak znaleźć wpis w MSiG?
 207. Podniesienie KZ przez ePUAP
 208. Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.
 209. Upadłość spółki z o.o
 210. Czy komornik może zająć akrywa spółki zoo jeśli spólnik spółki ma zadłużenie
 211. Spółka akcyjna - aport
 212. Spółka z.o.o. księgowość, sprzedaż, zadłużenie
 213. sprzedaz spolki z o o
 214. Zakup sprzętu z prywatnych środków
 215. Za co odpowiadają członkowie zarządu spółek kapitałowych cywilnych?
 216. Udzielanie pożyczek a zwolnienie z VAT
 217. zła kondycja spółki z o o
 218. AirBNB a spółka
 219. Aport do kapitału zakładowego spółki z o.o w postaci oprogramowania
 220. Fundacja - umowa o dzieło z członkiem zarządu
 221. Zajęcie udziałów w spółce za zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego
 222. Pozyczka, czy podniesienie kapitalu zakladowego?
 223. Wojna z firmą kurierską o pobranie
 224. Prezes i udzialowiec brak ZUS?
 225. Rozwiązanie spółki jawnej bez wkładu.
 226. Grzywna po likwidacji spółki z o.o.
 227. Grzywna przechodząca na członka zarządu
 228. Udziały uprzywilejowane
 229. Wejsc do spółki
 230. Jaki rodzaj działalności
 231. Naciągacze - Fundusze Unijne
 232. Długi
 233. Odpowiedzialność rady nadzorczej, a koszty procesu
 234. Zagraniczna spolka chce kupic mieszkanie w Polsce
 235. Kredyt na spółkę z o.o. zmiana prezesa
 236. Połączenie spółek a rejestr pośredników kredytowych
 237. wczesniejsza spłata pożyczki przez spółkę udziałowcom
 238. Zamówienie, brak potwierdzenia akceptacji rysunków pisemnie.
 239. Umowa spółki cichej ze spółka z.o.o
 240. Płatność połowy kwoty na f-v.
 241. Spółka zoo a wystawianie faktur przez członka zarządu i udziałowca
 242. Dopłaty w spółce zoo przez jednego wspólnika?
 243. Jak wypełnić KRS W20 przy dwóch fundatorach
 244. Sprzedaz udzialow Sp. z o.o.
 245. Sprzedaż sp zoo
 246. Treść umowy a prawo
 247. sprawozdanie do krs spółki przekształcanej
 248. Założenie spółki deweloperskiej
 249. Podzial udzialów budynku na 3 osoby a dotacja z unii europejskiej
 250. Działalność nierejestrowana a przekształcenie jej w spółkę z o.o.