PDA

View Full Version : Prawo spółek handlowych


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 1. Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. - stary rachunek bankowy
 2. błąd referendarza KRS
 3. Prawna konstrukcja współpracy B2B
 4. Opłata celna oraz Vat przy zamówieniach hurtowych z Chin
 5. Wystąpienie o upadłość spółki jako wierzyciel
 6. Stworzenie nowej spółki - kwestia stowarzyszenia
 7. Absolutorium dla Zarządu w sp. z o.o.
 8. Sprzedaż prywatnego mieszkanie przez spółkę
 9. Po jakim czasie Syndyk zajmuje majątek dłużnika
 10. Błąd na wniosku do KRS
 11. Sprzedaz internetowa
 12. Problem z wypowiedzeniem umowy najmu
 13. Sprzedaż i dostawa
 14. Wynajem swojego domu swojej spółce z o.o.
 15. Umowy zlecenie i o dzieło z wspólnikami sp. z o.o.
 16. rozwiązanie spółki z o.o
 17. wykreślenie zmarłego z KRS-u
 18. solidarna odpowiedzialnosc za długi w spółce z o.o.
 19. Spółka LTD. atak oszusta
 20. Zajęcie komorniczne na koncie bankowy sp. z o.o. i prezesa
 21. Czy można wnioskować o podważenie decyzji o upadłośći
 22. rejestracja spolki s24
 23. Sprzedaż spółki z oo
 24. Nazwa spółki z o.o.
 25. Jak bezpiecznie sprzedać spółkę z o.o./udziały spółki?
 26. Sprawozdanie Finansowe 2019 a znakowanie czasem
 27. Sprawozdanie finansowe *.xml podpisane do 31.03 czy należy złozyć w KRS do 31.03 ?
 28. KRS - złożenie sprawozdania za 2017
 29. Sp. z o.o. nadanie prezesa wiceprezesowi
 30. Siedziba spółki, głosowanie jawne/tajne, decyzje jednomyślne, bezwzględną większości
 31. nieuczciwy wspólnik, a co na to KRS?
 32. Spółka z o.o. a udzielanie porad prawnych
 33. brak podpisania sprawozdania finansowego sp zoo
 34. Jak zlikwidować spółkę zoo w której nic się nie dzieje?
 35. Sprzedaż sp. z o.o. z leasingiem zamiast likwidacji
 36. Dwa pytania - Spółka z o.o. jako cudzoziemiec
 37. Umowa pomiędzy osobami a JDG
 38. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej
 39. Zakładanie Fundacji - pytanie o akt fundacyjny
 40. Zakładanie fundacji
 41. Rezygnacja z wiceprezesostwa
 42. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 43. Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej
 44. Kradzież w spółce odpowiedzialność prezesa
 45. Zgłoszenie rezygnacji członka zarządu przez S24
 46. Zakładanie spółki z o.o.
 47. Czy warto założyć spółkę z o.o.
 48. rezygnacja z funkcjo prezesa i czlonka zarzadu i brak następcy
 49. Wycofanie udziałów
 50. Nieświadomie zostałam wspólnikiem sp. z o. o.
 51. CIT, a długi kontrahenta.
 52. Udziały w spółce
 53. Wynagrodzenie prezesa-udziałowca spółki z o.o.
 54. Kilometrówka
 55. Podejrzana spółka
 56. granica pojemności KRS-u
 57. Sprzedaż sp ZOO a odpowiedzialność prezesa
 58. Sprzedaż udziałów w spółce
 59. Pytanie o nie zgłoszenie upadłości
 60. Odszkodowanie z 299 art. ksh
 61. zakladanie dzialalnosci deweloperskiej
 62. Zamknięcie spółki zoo
 63. Lamanie regulaminu promocji przez LG
 64. zakup domu na spółkę z o. o
 65. Spółka zoo a handel eventowy przy cmentarzach
 66. Spółka - Bez podania właściciela/adresu?
 67. Moi wspólnicy nie reagują na propozycję zbycia moich udziałów. Jakie kroki formalne?
 68. Spółka zoo jako właściciel nieruchomości
 69. auto spółka zoo
 70. Data wpisu do rejestru
 71. Dziedziczenie udziałów kancelarii prawnej
 72. Dziedziczenie udziałów w spółce z o.o.
 73. Likwidacja spółki. z o.o
 74. Dostęp do rachunku w stowarzyszeniu przy zmianie władz
 75. Zakaz kontaktowania sie
 76. Inna forma spłaty z tytułu umowy pożyczki
 77. mam pytanie pomóżcie
 78. Spółka z o.o. w postępowaniu przymuszającym
 79. Czy komuś si udało rozwiązać sp. z o.o z urzędu?
 80. Oddalenie wniosku o rejestrację spółki z o.o.
 81. zakup spółki i odpowiedzialność prezesa
 82. Czy można dopisać do KRD i dlugi.info osobę z którą podpisywało się umowę na spółkę?
 83. Brak firmy pod wskazanym adresem.
 84. Jak znaleźć wpis w MSiG?
 85. Podniesienie KZ przez ePUAP
 86. Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.
 87. Upadłość spółki z o.o
 88. Czy komornik może zająć akrywa spółki zoo jeśli spólnik spółki ma zadłużenie
 89. Spółka akcyjna - aport
 90. Spółka z.o.o. księgowość, sprzedaż, zadłużenie
 91. sprzedaz spolki z o o
 92. Zakup sprzętu z prywatnych środków
 93. Za co odpowiadają członkowie zarządu spółek kapitałowych cywilnych?
 94. Udzielanie pożyczek a zwolnienie z VAT
 95. zła kondycja spółki z o o
 96. AirBNB a spółka
 97. Aport do kapitału zakładowego spółki z o.o w postaci oprogramowania
 98. Fundacja - umowa o dzieło z członkiem zarządu
 99. Zajęcie udziałów w spółce za zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego
 100. Pozyczka, czy podniesienie kapitalu zakladowego?
 101. Wojna z firmą kurierską o pobranie
 102. Prezes i udzialowiec brak ZUS?
 103. Rozwiązanie spółki jawnej bez wkładu.
 104. Grzywna po likwidacji spółki z o.o.
 105. Grzywna przechodząca na członka zarządu
 106. Udziały uprzywilejowane
 107. Wejsc do spółki
 108. Jaki rodzaj działalności
 109. Naciągacze - Fundusze Unijne
 110. Długi
 111. Odpowiedzialność rady nadzorczej, a koszty procesu
 112. Zagraniczna spolka chce kupic mieszkanie w Polsce
 113. Kredyt na spółkę z o.o. zmiana prezesa
 114. Połączenie spółek a rejestr pośredników kredytowych
 115. wczesniejsza spłata pożyczki przez spółkę udziałowcom
 116. Zamówienie, brak potwierdzenia akceptacji rysunków pisemnie.
 117. Umowa spółki cichej ze spółka z.o.o
 118. Płatność połowy kwoty na f-v.
 119. Spółka zoo a wystawianie faktur przez członka zarządu i udziałowca
 120. Dopłaty w spółce zoo przez jednego wspólnika?
 121. Jak wypełnić KRS W20 przy dwóch fundatorach
 122. Sprzedaz udzialow Sp. z o.o.
 123. Sprzedaż sp zoo
 124. Treść umowy a prawo
 125. sprawozdanie do krs spółki przekształcanej
 126. Założenie spółki deweloperskiej
 127. Podzial udzialów budynku na 3 osoby a dotacja z unii europejskiej
 128. Działalność nierejestrowana a przekształcenie jej w spółkę z o.o.
 129. Kara finansowa nałożona na spółkę z o.o. i odpowiedzialność z tego tytułu
 130. Spółka z o.o. prezes i umowa o dzieło
 131. Obywatele Ukrainy w zarządzie spółki z o. o.
 132. Sprzedaż udziałów
 133. Dobrowolne wyjście wspólnika ze spółki z o.o. - koszty i podatki
 134. EKRS24 - Odrzucony wniosek podczas rejestracji spółki
 135. Sp.k.: Umowa zbycia udziałów, a zwrot wniosku(w S24) przez Sąd
 136. Sp. z o.o. / Udziały - oszustwo
 137. Linia kredytowa na spółkę s z o.o.
 138. Domyślnie odpowiedzialność prywatna zarządu fundacji za jej zobowiązania
 139. Prezes zarzadu a pożyczka
 140. Czy udziałowiec jest jednocześnie wspólnikiem w sp z o o
 141. dopisanie PKD - czy zgłaszać do KRS?
 142. Wybór zarządu do spółki
 143. dostałem pieniądze na udziały
 144. Spółka zagraniczna -wystawianie faktur ( w jakim języku)
 145. Jedna firma, dwie marki
 146. Podpisy zarządu spółki na różnych kopiach pisma
 147. Jednoosobowa działalność gospodarcza i problemy z cichym wspólnikiem
 148. Sprzedaż zadłużonej spółki
 149. Procesowanie w sadzie rejstrowym
 150. Udziały spółka z o o
 151. Postępowanie wstępne - policja
 152. Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały
 153. wyprowadzanie pieniędzy ze spółki
 154. wycena udziału
 155. Sprzedaż sprzętu ze spółki cywilnej do spółki zoo
 156. Upadłośc sp.zoo
 157. Sprzedaż udziałów a konieczność zgłoszenia zmian w KRS
 158. Kupno spółki przez firmę zagraniczną
 159. Sprzedaż udziałów spółki z o.o.
 160. Umorzenie udziałów nieuczciwego wspólnika.
 161. Używanie skrótu "sp. z o.o."
 162. spółka z o.o a nieuczciwy wspólnik.
 163. Przekształcenie Oddziału Spółki Zagranicznej w Spółkę z o.o.
 164. zatrudnienie a zakup akcji na giełdzie
 165. Zadłużenie a przekształcenie w spółkę
 166. Wypłata udziałów - spółdzielnia mleczarska
 167. Nieprawidłowy plik wyslany do eKRS
 168. Odkupienie franczyzy
 169. S24 żona zakłada dla męża i potrzebuje pomocy :)
 170. Rodzaj działalności
 171. Likwidacja spółki z o.o. w praktyce.
 172. Spółka z o.o - podstawowe pytania
 173. Spółka z o.o. - rozwiązanie w trakcie zawieszenia
 174. Odpowiedzialność karna członków zarządu spółki akcyjnej za oszustwo
 175. Otrzymywanie zysku w spółce a odpowiedzialność
 176. Wgląd do sprawozdań finansowych
 177. Założenie spółki - klubu inwestora
 178. Zmiana umowy spółki komandytowej przez S24
 179. Adres spółki poza siedzibą
 180. IT - przekazanie danych logowania zarządowi spółki
 181. prokura wniosek po terminie
 182. złożenie SF po zlikwidowaniu Spółki
 183. Wypowiedzenie umowy z kontrahentem
 184. spółka zakłada spółkę
 185. Ja jako wspólnik W spółce z.o.o.
 186. Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. spółkę komandytową
 187. Odstapienie od umowy sprzedazy udzialow
 188. Zablokowany numer przez sieć komórkowa
 189. Zmiana wysokości udziałów w spółce zoo - termin
 190. Firma transportowa A podział majątku
 191. Wspólnik zaciągnął zobowiązanie na spółkę..
 192. Działalność bez Rejestracji
 193. Kredyt Samochodowy
 194. Udzielenie pozyczki dla spolki.
 195. Jakie prawa ma wspólnik niebędący członkiem zarządu?
 196. 2 firmy, wspólny biznes
 197. Jednoosobowa spółka z o.o. - 50 udziałów?
 198. Dodanie drugiego wspólnika do jednoosobowej spółki z o.o. przez S24
 199. Nabycie prawa użytkowania wieczystego
 200. Sprawozdanie finansowe wyslane do KRS
 201. Elektroniczne sprawozdanie do KRS - Fundacja.
 202. Umowy B2B
 203. Ultimo S.A wroclaw.. a Ultimo z Luxenburga
 204. Pełnomocnictwo od Wspólnika
 205. Wykluczenie wspólnika ze spółki
 206. Sklep Internetowy
 207. Wpis nr Pesel do KRS członka Zarządu
 208. Sprzedaż akcji nienotowanych na giełdzie
 209. likwidacja spółki z o.o.
 210. Wgląd do listy płac przez udziałowców Sp. z o.o.
 211. Obowiązek podatkowy - towar sprowadzony z poza unii.
 212. likwidacja martwej spółki
 213. Spółka z o.o. - adresy korespondencyjne za granicą?
 214. Wza
 215. Podważenie wyceny akcji w trybie artykuły. 312 par. 8 K.s.h.
 216. System S24 - orientuje się ktoś?
 217. KRS sie spoznia z rozpatrzeniem wniosku
 218. komandytariusz a działalność gosp.
 219. Opłata do sądu
 220. wykreslenie z krs spółki zo.o. bez likwidacji spółki
 221. Podpis elektroniczny w Sp z.o.o dla pracownika
 222. Lista wspólników (mniej niż 10%)
 223. Rezygnacja z funkcji członka zarządu w spółce z o.o.
 224. RODO a kontakty handlowe z zagranicznymi spółkami
 225. Splata długu Sp. z o.o. wobec udziałowca
 226. Zachowanie terminu przy Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
 227. Anonimowość wspolwlasciciela w sp z o.o.
 228. Raport i Sprawozdanie finansowe w S.A.
 229. Czy muszę informować klienta o tym, że zapisuję jego dane podczas rozmowy tel? (RODO)
 230. Spółka z o.o. zarząd a ZUS?
 231. Egzekucja administracyjna w spółce zoo
 232. Zmiana nazwiska w spółce z o o
 233. Rozliczenie podatku za wynagrodznie członka zarządu (spółka z o.o.)
 234. zawieszenie spolki z o o ? jak..
 235. Sąd żąda wykazania istnienia zarządu którego do lat nie ma.
 236. Spółka akcyjna nienotowana na giełdzie, a jej akcje
 237. Przeniesienie strony umowy z działalności na spółkę z o.o.
 238. Głosowanie wspólnika, będącego członkiem rady nadzorczej,ws. wynagrodzenia dla siebie
 239. Wpisanie do KRS na podstawie nieważnej umowy
 240. Uzupełnienie braków formalnych pozwu
 241. S24 skarga na orzeczenie referenfarza czy uzupełnienie
 242. Wystąpienie ze spóki zoo po przekształceniu
 243. Reprezentowanie spółki z o.o. przez zawodowego pełnomocnika.
 244. Likwidacja Sp zoo- pytanie
 245. Czy posiadacz 75% udziałów może przymusić innych udziałowców do sprzedaży ?
 246. lakiernik- źle wykonana robota
 247. Reklamacja a nie zapłacona faktura
 248. Bezpieczna sprzedaż udziałów
 249. S24 a inne operacje niż założenie spółki
 250. KRS a dodawanie miejsc działalności