PDA

View Full Version : Prawo spółek handlowych


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 1. Spółka zoo nurtujące pytanie
 2. walne zebranie stowarzyszenia - dokumenty do krs
 3. Członek zarządu - rezygnacja
 4. Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. - umowa u dwóch notariuszy?
 5. Art. 233 [Obowiązek zwołania]
 6. Wpłata kapitału w spółce Z O O
 7. spólka zo o
 8. Członek zarządu- rezygnacja drobne,techniczne zawirowania
 9. Fundacja- ważność uchwały i rezygnację członków zarządu.
 10. Spółka ZOO czy warto ?
 11. Wysyłkowa sprzedaż wytrychów
 12. Pomocy, jestem ofiarą oszusta!!
 13. nieletni udziałowiec
 14. Wykreslenie spolki zoo bez likwidacji
 15. Spółka z o.o. -sprzedaż, umorzenie czy darowizna udziałów?
 16. Pomocy?
 17. Zmiana umowy spółki z o.o.
 18. Udział w spółce z o.o - praca w innej firmie a ZUS
 19. pożyczka dla spółki z o o
 20. wynagrodzenie prezesa sp z o.o.
 21. pozew przeciwko sp. z o.o. sp. k
 22. zakup spółki i prawa byłego prezesa
 23. beneficjent rzeczywisty
 24. Pozwanie przekształconego przedsiębiorcy
 25. Likwidacja spółki a podpisane umowy
 26. Firma w upadłości a niezapłacone faktury za usługi
 27. Odpowiedzialność za świadczone usługi
 28. Czy komandytariusz będzie całkowicie zabezpieczony przed stratami?
 29. Społka z GPW ogłosiła upadłość, czy mogę zostać wierzycielem?
 30. Zdjęcia produktów innych firm
 31. postepowanie upadlosciowe a splata dlugu
 32. Zgoda na przesyłanie faktur drogą elektroniczną / Porozumienie
 33. Spółka cywilna a małżonek
 34. sprzedaż produktów "chodząc"?
 35. sp. z o.o i umowa najmu, podatek
 36. Czym jest obrót na rynku zorganizowanym?
 37. Likwidacja spółki 2019 KRS-X2
 38. Szybkie pytanie odnośnie licencji w sp. z.o.o.
 39. Udostępnianie odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS (z PESEL) a RODO, dane osobowe
 40. Wypłata zaliczek na poczet dywidendy
 41. ZGŁOSZENIE UCHWAŁY DO KRS- dokumenty
 42. Zakup samochodu - przelew z konta wspólnika
 43. sprzedaż udziałów prawo pierwszeństwa
 44. Odpowiedzialność zarządu sp z o.o.
 45. art. 299 ksh a zawieszenie sp z o.o.
 46. Podstawa prawna - numer pesel dla członka zarządu sp. z o.o.
 47. Problem w spółce cywilnej
 48. Konto bankowe w spółce z o. o.
 49. Prokurent samoistny a otwarcie rachunku bankowego
 50. Kreatywna księgowość w Spółce z o.o.
 51. Odejście z fundacji bez reakcji władz fundacji
 52. stoisko z napojami
 53. Spółka komandytowa
 54. Umowa najmu prezes spółki i małżonek
 55. Dokapitalizowanie spółki
 56. Błagam o pomoc!
 57. S24 a odmowa wpisu
 58. Czy współudziałowiec ma obowiązek interesować się spółką ?
 59. Odpowiedzialność wspólnika
 60. Spółka matka w Niemczech, a formalności w Polsce
 61. Spółka LTD w UK a sprzedaż w Polsce używanej odzieży od osób prywatnych
 62. pożyczka członka zarządu dla spółki z o.o.
 63. Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. - stary rachunek bankowy
 64. błąd referendarza KRS
 65. Prawna konstrukcja współpracy B2B
 66. Opłata celna oraz Vat przy zamówieniach hurtowych z Chin
 67. Wystąpienie o upadłość spółki jako wierzyciel
 68. Stworzenie nowej spółki - kwestia stowarzyszenia
 69. Absolutorium dla Zarządu w sp. z o.o.
 70. Sprzedaż prywatnego mieszkanie przez spółkę
 71. Po jakim czasie Syndyk zajmuje majątek dłużnika
 72. Błąd na wniosku do KRS
 73. Sprzedaz internetowa
 74. Problem z wypowiedzeniem umowy najmu
 75. Sprzedaż i dostawa
 76. Wynajem swojego domu swojej spółce z o.o.
 77. Umowy zlecenie i o dzieło z wspólnikami sp. z o.o.
 78. rozwiązanie spółki z o.o
 79. wykreślenie zmarłego z KRS-u
 80. solidarna odpowiedzialnosc za długi w spółce z o.o.
 81. Spółka LTD. atak oszusta
 82. Zajęcie komorniczne na koncie bankowy sp. z o.o. i prezesa
 83. Czy można wnioskować o podważenie decyzji o upadłośći
 84. rejestracja spolki s24
 85. Sprzedaż spółki z oo
 86. Nazwa spółki z o.o.
 87. Jak bezpiecznie sprzedać spółkę z o.o./udziały spółki?
 88. Sprawozdanie Finansowe 2019 a znakowanie czasem
 89. Sprawozdanie finansowe *.xml podpisane do 31.03 czy należy złozyć w KRS do 31.03 ?
 90. KRS - złożenie sprawozdania za 2017
 91. Sp. z o.o. nadanie prezesa wiceprezesowi
 92. Siedziba spółki, głosowanie jawne/tajne, decyzje jednomyślne, bezwzględną większości
 93. nieuczciwy wspólnik, a co na to KRS?
 94. Spółka z o.o. a udzielanie porad prawnych
 95. brak podpisania sprawozdania finansowego sp zoo
 96. Jak zlikwidować spółkę zoo w której nic się nie dzieje?
 97. Sprzedaż sp. z o.o. z leasingiem zamiast likwidacji
 98. Dwa pytania - Spółka z o.o. jako cudzoziemiec
 99. Umowa pomiędzy osobami a JDG
 100. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej
 101. Zakładanie Fundacji - pytanie o akt fundacyjny
 102. Zakładanie fundacji
 103. Rezygnacja z wiceprezesostwa
 104. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 105. Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej
 106. Kradzież w spółce odpowiedzialność prezesa
 107. Zgłoszenie rezygnacji członka zarządu przez S24
 108. Zakładanie spółki z o.o.
 109. Czy warto założyć spółkę z o.o.
 110. rezygnacja z funkcjo prezesa i czlonka zarzadu i brak następcy
 111. Wycofanie udziałów
 112. Nieświadomie zostałam wspólnikiem sp. z o. o.
 113. CIT, a długi kontrahenta.
 114. Udziały w spółce
 115. Wynagrodzenie prezesa-udziałowca spółki z o.o.
 116. Kilometrówka
 117. Podejrzana spółka
 118. granica pojemności KRS-u
 119. Sprzedaż sp ZOO a odpowiedzialność prezesa
 120. Sprzedaż udziałów w spółce
 121. Pytanie o nie zgłoszenie upadłości
 122. Odszkodowanie z 299 art. ksh
 123. zakladanie dzialalnosci deweloperskiej
 124. Zamknięcie spółki zoo
 125. Lamanie regulaminu promocji przez LG
 126. zakup domu na spółkę z o. o
 127. Spółka zoo a handel eventowy przy cmentarzach
 128. Spółka - Bez podania właściciela/adresu?
 129. Moi wspólnicy nie reagują na propozycję zbycia moich udziałów. Jakie kroki formalne?
 130. Spółka zoo jako właściciel nieruchomości
 131. auto spółka zoo
 132. Data wpisu do rejestru
 133. Dziedziczenie udziałów kancelarii prawnej
 134. Dziedziczenie udziałów w spółce z o.o.
 135. Likwidacja spółki. z o.o
 136. Dostęp do rachunku w stowarzyszeniu przy zmianie władz
 137. Zakaz kontaktowania sie
 138. Inna forma spłaty z tytułu umowy pożyczki
 139. mam pytanie pomóżcie
 140. Spółka z o.o. w postępowaniu przymuszającym
 141. Czy komuś si udało rozwiązać sp. z o.o z urzędu?
 142. Oddalenie wniosku o rejestrację spółki z o.o.
 143. zakup spółki i odpowiedzialność prezesa
 144. Czy można dopisać do KRD i dlugi.info osobę z którą podpisywało się umowę na spółkę?
 145. Brak firmy pod wskazanym adresem.
 146. Jak znaleźć wpis w MSiG?
 147. Podniesienie KZ przez ePUAP
 148. Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.
 149. Upadłość spółki z o.o
 150. Czy komornik może zająć akrywa spółki zoo jeśli spólnik spółki ma zadłużenie
 151. Spółka akcyjna - aport
 152. Spółka z.o.o. księgowość, sprzedaż, zadłużenie
 153. sprzedaz spolki z o o
 154. Zakup sprzętu z prywatnych środków
 155. Za co odpowiadają członkowie zarządu spółek kapitałowych cywilnych?
 156. Udzielanie pożyczek a zwolnienie z VAT
 157. zła kondycja spółki z o o
 158. AirBNB a spółka
 159. Aport do kapitału zakładowego spółki z o.o w postaci oprogramowania
 160. Fundacja - umowa o dzieło z członkiem zarządu
 161. Zajęcie udziałów w spółce za zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego
 162. Pozyczka, czy podniesienie kapitalu zakladowego?
 163. Wojna z firmą kurierską o pobranie
 164. Prezes i udzialowiec brak ZUS?
 165. Rozwiązanie spółki jawnej bez wkładu.
 166. Grzywna po likwidacji spółki z o.o.
 167. Grzywna przechodząca na członka zarządu
 168. Udziały uprzywilejowane
 169. Wejsc do spółki
 170. Jaki rodzaj działalności
 171. Naciągacze - Fundusze Unijne
 172. Długi
 173. Odpowiedzialność rady nadzorczej, a koszty procesu
 174. Zagraniczna spolka chce kupic mieszkanie w Polsce
 175. Kredyt na spółkę z o.o. zmiana prezesa
 176. Połączenie spółek a rejestr pośredników kredytowych
 177. wczesniejsza spłata pożyczki przez spółkę udziałowcom
 178. Zamówienie, brak potwierdzenia akceptacji rysunków pisemnie.
 179. Umowa spółki cichej ze spółka z.o.o
 180. Płatność połowy kwoty na f-v.
 181. Spółka zoo a wystawianie faktur przez członka zarządu i udziałowca
 182. Dopłaty w spółce zoo przez jednego wspólnika?
 183. Jak wypełnić KRS W20 przy dwóch fundatorach
 184. Sprzedaz udzialow Sp. z o.o.
 185. Sprzedaż sp zoo
 186. Treść umowy a prawo
 187. sprawozdanie do krs spółki przekształcanej
 188. Założenie spółki deweloperskiej
 189. Podzial udzialów budynku na 3 osoby a dotacja z unii europejskiej
 190. Działalność nierejestrowana a przekształcenie jej w spółkę z o.o.
 191. Kara finansowa nałożona na spółkę z o.o. i odpowiedzialność z tego tytułu
 192. Spółka z o.o. prezes i umowa o dzieło
 193. Obywatele Ukrainy w zarządzie spółki z o. o.
 194. Sprzedaż udziałów
 195. Dobrowolne wyjście wspólnika ze spółki z o.o. - koszty i podatki
 196. EKRS24 - Odrzucony wniosek podczas rejestracji spółki
 197. Sp.k.: Umowa zbycia udziałów, a zwrot wniosku(w S24) przez Sąd
 198. Sp. z o.o. / Udziały - oszustwo
 199. Linia kredytowa na spółkę s z o.o.
 200. Domyślnie odpowiedzialność prywatna zarządu fundacji za jej zobowiązania
 201. Prezes zarzadu a pożyczka
 202. Czy udziałowiec jest jednocześnie wspólnikiem w sp z o o
 203. dopisanie PKD - czy zgłaszać do KRS?
 204. Wybór zarządu do spółki
 205. dostałem pieniądze na udziały
 206. Spółka zagraniczna -wystawianie faktur ( w jakim języku)
 207. Jedna firma, dwie marki
 208. Podpisy zarządu spółki na różnych kopiach pisma
 209. Jednoosobowa działalność gospodarcza i problemy z cichym wspólnikiem
 210. Sprzedaż zadłużonej spółki
 211. Procesowanie w sadzie rejstrowym
 212. Udziały spółka z o o
 213. Postępowanie wstępne - policja
 214. Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały
 215. wyprowadzanie pieniędzy ze spółki
 216. wycena udziału
 217. Sprzedaż sprzętu ze spółki cywilnej do spółki zoo
 218. Upadłośc sp.zoo
 219. Sprzedaż udziałów a konieczność zgłoszenia zmian w KRS
 220. Kupno spółki przez firmę zagraniczną
 221. Sprzedaż udziałów spółki z o.o.
 222. Umorzenie udziałów nieuczciwego wspólnika.
 223. Używanie skrótu "sp. z o.o."
 224. spółka z o.o a nieuczciwy wspólnik.
 225. Przekształcenie Oddziału Spółki Zagranicznej w Spółkę z o.o.
 226. zatrudnienie a zakup akcji na giełdzie
 227. Zadłużenie a przekształcenie w spółkę
 228. Wypłata udziałów - spółdzielnia mleczarska
 229. Nieprawidłowy plik wyslany do eKRS
 230. Odkupienie franczyzy
 231. S24 żona zakłada dla męża i potrzebuje pomocy :)
 232. Rodzaj działalności
 233. Likwidacja spółki z o.o. w praktyce.
 234. Spółka z o.o - podstawowe pytania
 235. Spółka z o.o. - rozwiązanie w trakcie zawieszenia
 236. Odpowiedzialność karna członków zarządu spółki akcyjnej za oszustwo
 237. Otrzymywanie zysku w spółce a odpowiedzialność
 238. Wgląd do sprawozdań finansowych
 239. Założenie spółki - klubu inwestora
 240. Zmiana umowy spółki komandytowej przez S24
 241. Adres spółki poza siedzibą
 242. IT - przekazanie danych logowania zarządowi spółki
 243. prokura wniosek po terminie
 244. złożenie SF po zlikwidowaniu Spółki
 245. Wypowiedzenie umowy z kontrahentem
 246. spółka zakłada spółkę
 247. Ja jako wspólnik W spółce z.o.o.
 248. Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. spółkę komandytową
 249. Odstapienie od umowy sprzedazy udzialow
 250. Zablokowany numer przez sieć komórkowa