PDA

View Full Version : Prawo spółek handlowych


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 1. Wpływy niedozwolone
 2. Przelew ze konta spółki na prywatne
 3. sprzedaz jednoosobowej sp z o.o.
 4. Spółka z o.o. problem z osobą z rady nadzorczej
 5. Spółka jawna sprzedaż "udziałów" drugiemu wspólnikowi
 6. Odpowiedzialność Prezesa i Członka Zarządu po ukończonej kadencji
 7. Wkład do Spółdzielni Spożywców - jak odzyskać
 8. Przestęstwo czy zwykła sprzedaż?
 9. Lojalka
 10. Inny właściciel spółki niż ten w KRS
 11. Zawieszona działalność, bez prezesa, wspólnik w likwidacji, rezygnacja z czlonkowstwa
 12. Odpowiedzialność wspólnika spółki z o.o. za zobowiązania spółki.
 13. Art. 299 ksh - który członek zarządu odpowiada?
 14. Spółka jawna a dziedziczenie
 15. zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki przejętej
 16. Zgromadzenie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
 17. spółka jawna - wezwanie z KRS
 18. *** a rozliczanie się
 19. spółka - dług a sądowe rozwiązanie spółki
 20. Odpowiedzialność vice prezesa
 21. Jedyny nie stawia się na walne - w jaki sposób prezes ma złożyć stanowisko?
 22. Przetarg o wynajęcie lokalu
 23. Podmiot gospodarczy a prawo karne
 24. Analiza sprawozdania spółki akcyjnej w internecie
 25. Testowanie pomysłu na firmę a prawo
 26. Dziedziczenie w sp z oo
 27. Wierzytelność w upadłej spółce-jakie mam prawa?
 28. Rezygnacja z ostatniego członka zarządu
 29. Odpowiedzialność zarządu sp.zoo w upadłości
 30. Podatek dochodowy od udziałów wniesionych aportem
 31. lokalizacja wysyłki a faktura
 32. Reprezentacja spółki jawnej
 33. Zakładanie spółki z oo udziały i uprzywilejowanie
 34. Nowy właściciel, a zobowiązania spółki
 35. Proces zamknięcia drugiego polskiego oddziału spółki z o.o.?
 36. Sprzedaz udziałów spólki z o.o., zmiana Zarządu i nie ujawnienie w ciagu 6 miesięcy
 37. Zamknięcie spółki z długami tylko u wspólników
 38. Gdy prezes w spółce umiera,a rodzina zrzeka się spadku.
 39. Dofinansowanie z UP
 40. Uzyskanie dofinansowania z up na "firmę"
 41. Spółka zoo
 42. sprzedaż spółki z o.o.
 43. Wkład własny w projekcie unijnym - spółka z.o.o
 44. Wykreślenie udziałowca ze spółki z o.o.
 45. Beneficjent rzeczywisty a wspólnik.
 46. Handel przez internet
 47. Wyjście wspólnika ze SpK
 48. Towar uszkodzony podczas transportu
 49. Opłaty za składowanie towaru
 50. Wyrok sądu a brak zarządu
 51. Niestawienie się pozwanego
 52. "wprowadzenie" maszyn do spółki z o.o.
 53. Czy można pożyczyć pieniądze ze spółki zoo?
 54. Posługiwanie się kopiami dokumentów w sądzie
 55. "klauzula tajności"
 56. Prawa udziałowca w spółce akcyjnej
 57. Producent podniósł cenę po opłaceniu faktury
 58. Zmiany w danych spółki z o.o. - Portal S24
 59. Czy można zabezpieczyć pożyczkę od osoby prywatnej na hipotece?
 60. brak rozpoznania sprawy zawieszenia spółki
 61. Wspólnik oszukał mnie w spółce.
 62. Stanowisko członka w spółce zoo a praca na etacie
 63. Ustosunkowanie się sprzedawcy do reklamacji.
 64. Jak będzie "tekst jednolity" po niemiecku w umowie spółki?
 65. Zatrudnienie wspólnika - umowa zlecenie + umowa o dzieło
 66. Rozliczenia
 67. Spółdzielnia Socjalna - Prokura
 68. Jaką spółkę/działalność najlepiej założyć?
 69. KRS-Z3 zapytanie
 70. Udzielenie absolutorium w sp. z o.o. wspólnicy jako zarząd
 71. Odszkodowanie z tytułu umowy
 72. Odpowiedzialność właścicieli spółki za towar od dostawcy
 73. Ryzyko przy zakupie udziałów w spółce z o.o.
 74. Proszę o pomoc
 75. Adres spółki w domu rodzinnym
 76. Nadzór vs Kontrola w Sp z o.o.
 77. Zakładanie spółki z.o.o
 78. Brak zgody wspólników - spółka niesterowna z powodu braku prezesa.
 79. Sp. z o. o. - Zgromadzenie wspólników
 80. zmiana umowy spółki eKRS
 81. Kapitał zakładowy a udziały
 82. Dokument WZ a faktura
 83. bony podarunkowe
 84. Bezpieczna sprzedaż udziałów w spzoo spk
 85. Brak adresu spółki
 86. ustanowienie prokurenta bez zarządu sp zoo
 87. Ostrzeżenie o Anty Money Laundering w raporcie CEIDG
 88. Dokumenty do KRS
 89. odpowiedzialnośc wspólnika za zadłużenie spółka zoo
 90. Protokół nieufności
 91. Rejestracja Sp. z o.o. - eKRS i zwrot
 92. Spółka Z O.O + JDG
 93. Sprzedaż udziałów w sp.z o.o., S24-notariusz
 94. Ksiegowosc-rachunki
 95. Pozew zagraniczny
 96. Spółka tworzy spółkę.
 97. Złożenie wniosku z 299 ksh
 98. sp z o o członek zarządu świadek w sądzie
 99. likwidacja stowarzyszenia - sprawozdanie
 100. Spółka z UK wspólnikiem spółki w Polsce -> ?
 101. Sprawozdanie KRS, grzywna i komornik
 102. wyłudzenie - faktura a odbiór towaru
 103. połączenie kilku spółek osobowych w jednego PSA
 104. Zbycie przedmiotów majatku spółki z o.o. - Darowizna? Aukcja?
 105. upadłość konsumencka zabrze
 106. Działalność w Polsce a brytyjska LLP?
 107. Zmiana adres spółki - jeśli lokal był w dzierżawie
 108. Pokrycie straty a spółka z o.o. w likwidacji
 109. Sprzedaż udziałów spółce z UK
 110. Ograniczenia w uprawnieniach zarządu a subwencja z PFR
 111. Jak ustalić udziałowców sp. z o.o. na podstawie stwierdzenia nabycia spadku?
 112. Warunkowe podwyższenie kapitału w SA, a obowiązek zgłoszenia nowych akcji do KRS
 113. Obowiązki zlikwidowanej Rady Nadzorczej
 114. Mniejszościowi wspólnicy w Sp. z o.o.
 115. Jaka spółka czy nie spółka?
 116. zasady odpowiedzialności spółki handlowe
 117. Zmiana adresu email i strony www w KRS
 118. Wniosek o zawieszenie działalności spółki z o.o. przez PDI
 119. Stara Spółka zoo bez majątku, bez wspólników - likwidacja ?
 120. Zakup sprzętu od wspólnika spółki zoo
 121. Wybór PKD - przeważające i pozostałe- problem
 122. Weryfikacja firmy z o.o.
 123. Podział przez wydzielenie.
 124. Prokura samoistna w sp. z o.o. - sp. komandytowa.
 125. Zadłużenie firmy a żądanie zadośćuczynienia
 126. Umorzenie pożyczki w spółce Z o.o.
 127. Wyroby medyczne w dobie koronawirus
 128. sprawozdanie finansowe doKAS
 129. Uprzywilejowanie wspólnika co do ceny objęcia nowych udziałów
 130. Złomowane auto po wypadku - ale spółka zawieszona
 131. Jednoosobowa spółka akcyjna w likwidacji
 132. Wymiana butelek kaucjowanych przy zakupie piwa.
 133. Sp z o.o. a wspólnik i członek zarządu Polak, mieszkający na stałe poza Polską
 134. Czy wspólnik sp zoo musi być zatrudniony?
 135. Jak wyjść ze spółki z o.o. i przepisać samochód?
 136. Upadłosć i licytowanie!
 137. Zgłoszenie nr PESEL członka zarządu do KRS
 138. Dług Fundacji nieprowadzącej działalności
 139. Tokeny blockchain jako Akcje w Prostej spółce akcyjnej
 140. spółka komunalna i farma fotowoltaiczna
 141. Sprzedaż żywych owadów i karmy przeznaczonej dla nich.
 142. Art. 211 KSH możliwość złamania przez wspólnika
 143. eKRS
 144. Wypowiedzenie umowy spółki
 145. Spólka zo.o.
 146. Konflikt pomiędzy wspólnikami - jak prezes może opuścić spółkę?
 147. Dokończenie rejestracji spółki
 148. Przedawnienie wierzyteloności
 149. Test z prawa handlowego proszę o pomoc w rozwiązaniu
 150. POŻYCZKA W SPÓŁCE Z OO - kiedy uchwała i jaka, jakie głosowanie ?
 151. Przekształcenie JDG w spółkę z o.o.
 152. Sprzedaż firma do firmy a ustawa konsumencka?
 153. Likwidacja spolki z o.o. w systemie S24
 154. Likwidacja wspólnika sp. z o.o.
 155. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oddalenie wniosku
 156. Zakup spółki zoo przez zadłużoną osobę
 157. Likwidacja sp. z o.o. a zwrot wkładów wniesionych
 158. Spółka z o.o. jednoosobowa, a osoba karana
 159. Przekształcenie spółki jawnej w przedsiębiorstwo jednoosobowe.
 160. Rezygnacja z funkcji członka zarządu
 161. Wypowiedzenie umowy o pracę wspólnikowi,
 162. Proces zamknięcia drugiego polskiego oddziału spółki z o.o.
 163. uchwałą bez drugiego członka zarządu
 164. zamknięcie konta zawieszonej spółki zoo
 165. Rejestracja spółki z o.o.
 166. Likwidacja spolki zoo z zajetymi udzialami
 167. Zaliczka na kupno SP. Z. O. O.
 168. Zakup działki na spółkę zoo a kapitał zakładowy.
 169. Sp z o.o. dochody udziałowca - komornik
 170. sp. z o.o. a prezes obcokrajowiec
 171. Spółka z o.o. - Wynajem domu a koszty
 172. Akcje na okaziciela
 173. Kara Grzywny za brak zgłoszenia aktualizacyjnego do KRS
 174. Spółka z o.o. z rodzicem
 175. KRS - ZM Zmiana Przedmiotu Działalnosci w Sp z o.o.
 176. Prawa udziałowca mniejszościowego w spółce z o. o.
 177. Spółka jawna a cywilna
 178. Spólka zoo leasing -uzytkowanie
 179. Zakup nieruchomości w spółce jawnej
 180. Oddalony wniosek o rejestrację Sp.k.
 181. Spółka zoo nurtujące pytanie
 182. walne zebranie stowarzyszenia - dokumenty do krs
 183. Członek zarządu - rezygnacja
 184. Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. - umowa u dwóch notariuszy?
 185. Art. 233 [Obowiązek zwołania]
 186. Wpłata kapitału w spółce Z O O
 187. spólka zo o
 188. Członek zarządu- rezygnacja drobne,techniczne zawirowania
 189. Fundacja- ważność uchwały i rezygnację członków zarządu.
 190. Spółka ZOO czy warto ?
 191. Wysyłkowa sprzedaż wytrychów
 192. Pomocy, jestem ofiarą oszusta!!
 193. nieletni udziałowiec
 194. Wykreslenie spolki zoo bez likwidacji
 195. Spółka z o.o. -sprzedaż, umorzenie czy darowizna udziałów?
 196. Pomocy?
 197. Zmiana umowy spółki z o.o.
 198. Udział w spółce z o.o - praca w innej firmie a ZUS
 199. pożyczka dla spółki z o o
 200. wynagrodzenie prezesa sp z o.o.
 201. pozew przeciwko sp. z o.o. sp. k
 202. zakup spółki i prawa byłego prezesa
 203. beneficjent rzeczywisty
 204. Pozwanie przekształconego przedsiębiorcy
 205. Likwidacja spółki a podpisane umowy
 206. Firma w upadłości a niezapłacone faktury za usługi
 207. Odpowiedzialność za świadczone usługi
 208. Czy komandytariusz będzie całkowicie zabezpieczony przed stratami?
 209. Społka z GPW ogłosiła upadłość, czy mogę zostać wierzycielem?
 210. Zdjęcia produktów innych firm
 211. postepowanie upadlosciowe a splata dlugu
 212. Zgoda na przesyłanie faktur drogą elektroniczną / Porozumienie
 213. Spółka cywilna a małżonek
 214. sprzedaż produktów "chodząc"?
 215. sp. z o.o i umowa najmu, podatek
 216. Czym jest obrót na rynku zorganizowanym?
 217. Likwidacja spółki 2019 KRS-X2
 218. Szybkie pytanie odnośnie licencji w sp. z.o.o.
 219. Udostępnianie odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS (z PESEL) a RODO, dane osobowe
 220. Wypłata zaliczek na poczet dywidendy
 221. ZGŁOSZENIE UCHWAŁY DO KRS- dokumenty
 222. Zakup samochodu - przelew z konta wspólnika
 223. sprzedaż udziałów prawo pierwszeństwa
 224. Odpowiedzialność zarządu sp z o.o.
 225. art. 299 ksh a zawieszenie sp z o.o.
 226. Podstawa prawna - numer pesel dla członka zarządu sp. z o.o.
 227. Problem w spółce cywilnej
 228. Konto bankowe w spółce z o. o.
 229. Prokurent samoistny a otwarcie rachunku bankowego
 230. Kreatywna księgowość w Spółce z o.o.
 231. Odejście z fundacji bez reakcji władz fundacji
 232. stoisko z napojami
 233. Spółka komandytowa
 234. Umowa najmu prezes spółki i małżonek
 235. Dokapitalizowanie spółki
 236. Błagam o pomoc!
 237. S24 a odmowa wpisu
 238. Czy współudziałowiec ma obowiązek interesować się spółką ?
 239. Odpowiedzialność wspólnika
 240. Spółka matka w Niemczech, a formalności w Polsce
 241. Spółka LTD w UK a sprzedaż w Polsce używanej odzieży od osób prywatnych
 242. pożyczka członka zarządu dla spółki z o.o.
 243. Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. - stary rachunek bankowy
 244. błąd referendarza KRS
 245. Prawna konstrukcja współpracy B2B
 246. Opłata celna oraz Vat przy zamówieniach hurtowych z Chin
 247. Wystąpienie o upadłość spółki jako wierzyciel
 248. Stworzenie nowej spółki - kwestia stowarzyszenia
 249. Absolutorium dla Zarządu w sp. z o.o.
 250. Sprzedaż prywatnego mieszkanie przez spółkę