PDA

View Full Version : Prawo spółek handlowych


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 1. ALLEGRO, zwrot waporyzatora
 2. Spółdzielnia Socjalna - Prokura
 3. Jaką spółkę/działalność najlepiej założyć?
 4. KRS-Z3 zapytanie
 5. Udzielenie absolutorium w sp. z o.o. wspólnicy jako zarząd
 6. Odszkodowanie z tytułu umowy
 7. Odpowiedzialność właścicieli spółki za towar od dostawcy
 8. Ryzyko przy zakupie udziałów w spółce z o.o.
 9. Proszę o pomoc
 10. Adres spółki w domu rodzinnym
 11. Nadzór vs Kontrola w Sp z o.o.
 12. Zakładanie spółki z.o.o
 13. Brak zgody wspólników - spółka niesterowna z powodu braku prezesa.
 14. Sp. z o. o. - Zgromadzenie wspólników
 15. zmiana umowy spółki eKRS
 16. Kapitał zakładowy a udziały
 17. Dokument WZ a faktura
 18. bony podarunkowe
 19. Bezpieczna sprzedaż udziałów w spzoo spk
 20. Brak adresu spółki
 21. ustanowienie prokurenta bez zarządu sp zoo
 22. Ostrzeżenie o Anty Money Laundering w raporcie CEIDG
 23. Dokumenty do KRS
 24. odpowiedzialnośc wspólnika za zadłużenie spółka zoo
 25. Protokół nieufności
 26. Rejestracja Sp. z o.o. - eKRS i zwrot
 27. Spółka Z O.O + JDG
 28. Sprzedaż udziałów w sp.z o.o., S24-notariusz
 29. Ksiegowosc-rachunki
 30. Pozew zagraniczny
 31. Spółka tworzy spółkę.
 32. Złożenie wniosku z 299 ksh
 33. sp z o o członek zarządu świadek w sądzie
 34. likwidacja stowarzyszenia - sprawozdanie
 35. Spółka z UK wspólnikiem spółki w Polsce -> ?
 36. Sprawozdanie KRS, grzywna i komornik
 37. wyłudzenie - faktura a odbiór towaru
 38. połączenie kilku spółek osobowych w jednego PSA
 39. Zbycie przedmiotów majatku spółki z o.o. - Darowizna? Aukcja?
 40. upadłość konsumencka zabrze
 41. Działalność w Polsce a brytyjska LLP?
 42. Zmiana adres spółki - jeśli lokal był w dzierżawie
 43. Pokrycie straty a spółka z o.o. w likwidacji
 44. Sprzedaż udziałów spółce z UK
 45. Ograniczenia w uprawnieniach zarządu a subwencja z PFR
 46. Jak ustalić udziałowców sp. z o.o. na podstawie stwierdzenia nabycia spadku?
 47. Warunkowe podwyższenie kapitału w SA, a obowiązek zgłoszenia nowych akcji do KRS
 48. Obowiązki zlikwidowanej Rady Nadzorczej
 49. Mniejszościowi wspólnicy w Sp. z o.o.
 50. Jaka spółka czy nie spółka?
 51. zasady odpowiedzialności spółki handlowe
 52. Zmiana adresu email i strony www w KRS
 53. Wniosek o zawieszenie działalności spółki z o.o. przez PDI
 54. Stara Spółka zoo bez majątku, bez wspólników - likwidacja ?
 55. Zakup sprzętu od wspólnika spółki zoo
 56. Wybór PKD - przeważające i pozostałe- problem
 57. Weryfikacja firmy z o.o.
 58. Podział przez wydzielenie.
 59. Prokura samoistna w sp. z o.o. - sp. komandytowa.
 60. Zadłużenie firmy a żądanie zadośćuczynienia
 61. Umorzenie pożyczki w spółce Z o.o.
 62. Wyroby medyczne w dobie koronawirus
 63. sprawozdanie finansowe doKAS
 64. Uprzywilejowanie wspólnika co do ceny objęcia nowych udziałów
 65. Złomowane auto po wypadku - ale spółka zawieszona
 66. Jednoosobowa spółka akcyjna w likwidacji
 67. Wymiana butelek kaucjowanych przy zakupie piwa.
 68. Sp z o.o. a wspólnik i członek zarządu Polak, mieszkający na stałe poza Polską
 69. Czy wspólnik sp zoo musi być zatrudniony?
 70. Jak wyjść ze spółki z o.o. i przepisać samochód?
 71. Upadłosć i licytowanie!
 72. Zgłoszenie nr PESEL członka zarządu do KRS
 73. Dług Fundacji nieprowadzącej działalności
 74. Tokeny blockchain jako Akcje w Prostej spółce akcyjnej
 75. spółka komunalna i farma fotowoltaiczna
 76. Sprzedaż żywych owadów i karmy przeznaczonej dla nich.
 77. Art. 211 KSH możliwość złamania przez wspólnika
 78. eKRS
 79. Wypowiedzenie umowy spółki
 80. Spólka zo.o.
 81. Konflikt pomiędzy wspólnikami - jak prezes może opuścić spółkę?
 82. Dokończenie rejestracji spółki
 83. Przedawnienie wierzyteloności
 84. Test z prawa handlowego proszę o pomoc w rozwiązaniu
 85. POŻYCZKA W SPÓŁCE Z OO - kiedy uchwała i jaka, jakie głosowanie ?
 86. Przekształcenie JDG w spółkę z o.o.
 87. Sprzedaż firma do firmy a ustawa konsumencka?
 88. Likwidacja spolki z o.o. w systemie S24
 89. Likwidacja wspólnika sp. z o.o.
 90. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oddalenie wniosku
 91. Zakup spółki zoo przez zadłużoną osobę
 92. Likwidacja sp. z o.o. a zwrot wkładów wniesionych
 93. Spółka z o.o. jednoosobowa, a osoba karana
 94. Przekształcenie spółki jawnej w przedsiębiorstwo jednoosobowe.
 95. Rezygnacja z funkcji członka zarządu
 96. Wypowiedzenie umowy o pracę wspólnikowi,
 97. Proces zamknięcia drugiego polskiego oddziału spółki z o.o.
 98. uchwałą bez drugiego członka zarządu
 99. zamknięcie konta zawieszonej spółki zoo
 100. Rejestracja spółki z o.o.
 101. Likwidacja spolki zoo z zajetymi udzialami
 102. Zaliczka na kupno SP. Z. O. O.
 103. Zakup działki na spółkę zoo a kapitał zakładowy.
 104. Sp z o.o. dochody udziałowca - komornik
 105. sp. z o.o. a prezes obcokrajowiec
 106. Spółka z o.o. - Wynajem domu a koszty
 107. Akcje na okaziciela
 108. Kara Grzywny za brak zgłoszenia aktualizacyjnego do KRS
 109. Spółka z o.o. z rodzicem
 110. KRS - ZM Zmiana Przedmiotu Działalnosci w Sp z o.o.
 111. Prawa udziałowca mniejszościowego w spółce z o. o.
 112. Spółka jawna a cywilna
 113. Spólka zoo leasing -uzytkowanie
 114. Zakup nieruchomości w spółce jawnej
 115. Oddalony wniosek o rejestrację Sp.k.
 116. Spółka zoo nurtujące pytanie
 117. walne zebranie stowarzyszenia - dokumenty do krs
 118. Członek zarządu - rezygnacja
 119. Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. - umowa u dwóch notariuszy?
 120. Art. 233 [Obowiązek zwołania]
 121. Wpłata kapitału w spółce Z O O
 122. spólka zo o
 123. Członek zarządu- rezygnacja drobne,techniczne zawirowania
 124. Fundacja- ważność uchwały i rezygnację członków zarządu.
 125. Spółka ZOO czy warto ?
 126. Wysyłkowa sprzedaż wytrychów
 127. Pomocy, jestem ofiarą oszusta!!
 128. nieletni udziałowiec
 129. Wykreslenie spolki zoo bez likwidacji
 130. Spółka z o.o. -sprzedaż, umorzenie czy darowizna udziałów?
 131. Pomocy?
 132. Zmiana umowy spółki z o.o.
 133. Udział w spółce z o.o - praca w innej firmie a ZUS
 134. pożyczka dla spółki z o o
 135. wynagrodzenie prezesa sp z o.o.
 136. pozew przeciwko sp. z o.o. sp. k
 137. zakup spółki i prawa byłego prezesa
 138. beneficjent rzeczywisty
 139. Pozwanie przekształconego przedsiębiorcy
 140. Likwidacja spółki a podpisane umowy
 141. Firma w upadłości a niezapłacone faktury za usługi
 142. Odpowiedzialność za świadczone usługi
 143. Czy komandytariusz będzie całkowicie zabezpieczony przed stratami?
 144. Społka z GPW ogłosiła upadłość, czy mogę zostać wierzycielem?
 145. Zdjęcia produktów innych firm
 146. postepowanie upadlosciowe a splata dlugu
 147. Zgoda na przesyłanie faktur drogą elektroniczną / Porozumienie
 148. Spółka cywilna a małżonek
 149. sprzedaż produktów "chodząc"?
 150. sp. z o.o i umowa najmu, podatek
 151. Czym jest obrót na rynku zorganizowanym?
 152. Likwidacja spółki 2019 KRS-X2
 153. Szybkie pytanie odnośnie licencji w sp. z.o.o.
 154. Udostępnianie odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS (z PESEL) a RODO, dane osobowe
 155. Wypłata zaliczek na poczet dywidendy
 156. ZGŁOSZENIE UCHWAŁY DO KRS- dokumenty
 157. Zakup samochodu - przelew z konta wspólnika
 158. sprzedaż udziałów prawo pierwszeństwa
 159. Odpowiedzialność zarządu sp z o.o.
 160. art. 299 ksh a zawieszenie sp z o.o.
 161. Podstawa prawna - numer pesel dla członka zarządu sp. z o.o.
 162. Problem w spółce cywilnej
 163. Konto bankowe w spółce z o. o.
 164. Prokurent samoistny a otwarcie rachunku bankowego
 165. Kreatywna księgowość w Spółce z o.o.
 166. Odejście z fundacji bez reakcji władz fundacji
 167. stoisko z napojami
 168. Spółka komandytowa
 169. Umowa najmu prezes spółki i małżonek
 170. Dokapitalizowanie spółki
 171. Błagam o pomoc!
 172. S24 a odmowa wpisu
 173. Czy współudziałowiec ma obowiązek interesować się spółką ?
 174. Odpowiedzialność wspólnika
 175. Spółka matka w Niemczech, a formalności w Polsce
 176. Spółka LTD w UK a sprzedaż w Polsce używanej odzieży od osób prywatnych
 177. pożyczka członka zarządu dla spółki z o.o.
 178. Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. - stary rachunek bankowy
 179. błąd referendarza KRS
 180. Prawna konstrukcja współpracy B2B
 181. Opłata celna oraz Vat przy zamówieniach hurtowych z Chin
 182. Wystąpienie o upadłość spółki jako wierzyciel
 183. Stworzenie nowej spółki - kwestia stowarzyszenia
 184. Absolutorium dla Zarządu w sp. z o.o.
 185. Sprzedaż prywatnego mieszkanie przez spółkę
 186. Po jakim czasie Syndyk zajmuje majątek dłużnika
 187. Błąd na wniosku do KRS
 188. Sprzedaz internetowa
 189. Problem z wypowiedzeniem umowy najmu
 190. Sprzedaż i dostawa
 191. Wynajem swojego domu swojej spółce z o.o.
 192. Umowy zlecenie i o dzieło z wspólnikami sp. z o.o.
 193. rozwiązanie spółki z o.o
 194. wykreślenie zmarłego z KRS-u
 195. solidarna odpowiedzialnosc za długi w spółce z o.o.
 196. Spółka LTD. atak oszusta
 197. Zajęcie komorniczne na koncie bankowy sp. z o.o. i prezesa
 198. Czy można wnioskować o podważenie decyzji o upadłośći
 199. rejestracja spolki s24
 200. Sprzedaż spółki z oo
 201. Nazwa spółki z o.o.
 202. Jak bezpiecznie sprzedać spółkę z o.o./udziały spółki?
 203. Sprawozdanie Finansowe 2019 a znakowanie czasem
 204. Sprawozdanie finansowe *.xml podpisane do 31.03 czy należy złozyć w KRS do 31.03 ?
 205. KRS - złożenie sprawozdania za 2017
 206. Sp. z o.o. nadanie prezesa wiceprezesowi
 207. Siedziba spółki, głosowanie jawne/tajne, decyzje jednomyślne, bezwzględną większości
 208. nieuczciwy wspólnik, a co na to KRS?
 209. Spółka z o.o. a udzielanie porad prawnych
 210. brak podpisania sprawozdania finansowego sp zoo
 211. Jak zlikwidować spółkę zoo w której nic się nie dzieje?
 212. Sprzedaż sp. z o.o. z leasingiem zamiast likwidacji
 213. Dwa pytania - Spółka z o.o. jako cudzoziemiec
 214. Umowa pomiędzy osobami a JDG
 215. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej
 216. Zakładanie Fundacji - pytanie o akt fundacyjny
 217. Zakładanie fundacji
 218. Rezygnacja z wiceprezesostwa
 219. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 220. Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej
 221. Kradzież w spółce odpowiedzialność prezesa
 222. Zgłoszenie rezygnacji członka zarządu przez S24
 223. Zakładanie spółki z o.o.
 224. Czy warto założyć spółkę z o.o.
 225. rezygnacja z funkcjo prezesa i czlonka zarzadu i brak następcy
 226. Wycofanie udziałów
 227. Nieświadomie zostałam wspólnikiem sp. z o. o.
 228. CIT, a długi kontrahenta.
 229. Udziały w spółce
 230. Wynagrodzenie prezesa-udziałowca spółki z o.o.
 231. Kilometrówka
 232. Podejrzana spółka
 233. granica pojemności KRS-u
 234. Sprzedaż sp ZOO a odpowiedzialność prezesa
 235. Sprzedaż udziałów w spółce
 236. Pytanie o nie zgłoszenie upadłości
 237. Odszkodowanie z 299 art. ksh
 238. zakladanie dzialalnosci deweloperskiej
 239. Zamknięcie spółki zoo
 240. Lamanie regulaminu promocji przez LG
 241. zakup domu na spółkę z o. o
 242. Spółka zoo a handel eventowy przy cmentarzach
 243. Spółka - Bez podania właściciela/adresu?
 244. Moi wspólnicy nie reagują na propozycję zbycia moich udziałów. Jakie kroki formalne?
 245. Spółka zoo jako właściciel nieruchomości
 246. auto spółka zoo
 247. Data wpisu do rejestru
 248. Dziedziczenie udziałów kancelarii prawnej
 249. Dziedziczenie udziałów w spółce z o.o.
 250. Likwidacja spółki. z o.o