PDA

View Full Version : Prawo spółek handlowych


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 1. Spółka cywilna a małżonek
 2. sprzedaż produktów "chodząc"?
 3. sp. z o.o i umowa najmu, podatek
 4. Czym jest obrót na rynku zorganizowanym?
 5. Likwidacja spółki 2019 KRS-X2
 6. Szybkie pytanie odnośnie licencji w sp. z.o.o.
 7. Udostępnianie odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS (z PESEL) a RODO, dane osobowe
 8. Wypłata zaliczek na poczet dywidendy
 9. ZGŁOSZENIE UCHWAŁY DO KRS- dokumenty
 10. Zakup samochodu - przelew z konta wspólnika
 11. sprzedaż udziałów prawo pierwszeństwa
 12. Odpowiedzialność zarządu sp z o.o.
 13. art. 299 ksh a zawieszenie sp z o.o.
 14. Podstawa prawna - numer pesel dla członka zarządu sp. z o.o.
 15. Problem w spółce cywilnej
 16. Konto bankowe w spółce z o. o.
 17. Prokurent samoistny a otwarcie rachunku bankowego
 18. Kreatywna księgowość w Spółce z o.o.
 19. Odejście z fundacji bez reakcji władz fundacji
 20. stoisko z napojami
 21. Spółka komandytowa
 22. Umowa najmu prezes spółki i małżonek
 23. Dokapitalizowanie spółki
 24. Błagam o pomoc!
 25. S24 a odmowa wpisu
 26. Czy współudziałowiec ma obowiązek interesować się spółką ?
 27. Odpowiedzialność wspólnika
 28. Spółka matka w Niemczech, a formalności w Polsce
 29. Spółka LTD w UK a sprzedaż w Polsce używanej odzieży od osób prywatnych
 30. pożyczka członka zarządu dla spółki z o.o.
 31. Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. - stary rachunek bankowy
 32. błąd referendarza KRS
 33. Prawna konstrukcja współpracy B2B
 34. Opłata celna oraz Vat przy zamówieniach hurtowych z Chin
 35. Wystąpienie o upadłość spółki jako wierzyciel
 36. Stworzenie nowej spółki - kwestia stowarzyszenia
 37. Absolutorium dla Zarządu w sp. z o.o.
 38. Sprzedaż prywatnego mieszkanie przez spółkę
 39. Po jakim czasie Syndyk zajmuje majątek dłużnika
 40. Błąd na wniosku do KRS
 41. Sprzedaz internetowa
 42. Problem z wypowiedzeniem umowy najmu
 43. Sprzedaż i dostawa
 44. Wynajem swojego domu swojej spółce z o.o.
 45. Umowy zlecenie i o dzieło z wspólnikami sp. z o.o.
 46. rozwiązanie spółki z o.o
 47. wykreślenie zmarłego z KRS-u
 48. solidarna odpowiedzialnosc za długi w spółce z o.o.
 49. Spółka LTD. atak oszusta
 50. Zajęcie komorniczne na koncie bankowy sp. z o.o. i prezesa
 51. Czy można wnioskować o podważenie decyzji o upadłośći
 52. rejestracja spolki s24
 53. Sprzedaż spółki z oo
 54. Nazwa spółki z o.o.
 55. Jak bezpiecznie sprzedać spółkę z o.o./udziały spółki?
 56. Sprawozdanie Finansowe 2019 a znakowanie czasem
 57. Sprawozdanie finansowe *.xml podpisane do 31.03 czy należy złozyć w KRS do 31.03 ?
 58. KRS - złożenie sprawozdania za 2017
 59. Sp. z o.o. nadanie prezesa wiceprezesowi
 60. Siedziba spółki, głosowanie jawne/tajne, decyzje jednomyślne, bezwzględną większości
 61. nieuczciwy wspólnik, a co na to KRS?
 62. Spółka z o.o. a udzielanie porad prawnych
 63. brak podpisania sprawozdania finansowego sp zoo
 64. Jak zlikwidować spółkę zoo w której nic się nie dzieje?
 65. Sprzedaż sp. z o.o. z leasingiem zamiast likwidacji
 66. Dwa pytania - Spółka z o.o. jako cudzoziemiec
 67. Umowa pomiędzy osobami a JDG
 68. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej
 69. Zakładanie Fundacji - pytanie o akt fundacyjny
 70. Zakładanie fundacji
 71. Rezygnacja z wiceprezesostwa
 72. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 73. Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej
 74. Kradzież w spółce odpowiedzialność prezesa
 75. Zgłoszenie rezygnacji członka zarządu przez S24
 76. Zakładanie spółki z o.o.
 77. Czy warto założyć spółkę z o.o.
 78. rezygnacja z funkcjo prezesa i czlonka zarzadu i brak następcy
 79. Wycofanie udziałów
 80. Nieświadomie zostałam wspólnikiem sp. z o. o.
 81. CIT, a długi kontrahenta.
 82. Udziały w spółce
 83. Wynagrodzenie prezesa-udziałowca spółki z o.o.
 84. Kilometrówka
 85. Podejrzana spółka
 86. granica pojemności KRS-u
 87. Sprzedaż sp ZOO a odpowiedzialność prezesa
 88. Sprzedaż udziałów w spółce
 89. Pytanie o nie zgłoszenie upadłości
 90. Odszkodowanie z 299 art. ksh
 91. zakladanie dzialalnosci deweloperskiej
 92. Zamknięcie spółki zoo
 93. Lamanie regulaminu promocji przez LG
 94. zakup domu na spółkę z o. o
 95. Spółka zoo a handel eventowy przy cmentarzach
 96. Spółka - Bez podania właściciela/adresu?
 97. Moi wspólnicy nie reagują na propozycję zbycia moich udziałów. Jakie kroki formalne?
 98. Spółka zoo jako właściciel nieruchomości
 99. auto spółka zoo
 100. Data wpisu do rejestru
 101. Dziedziczenie udziałów kancelarii prawnej
 102. Dziedziczenie udziałów w spółce z o.o.
 103. Likwidacja spółki. z o.o
 104. Dostęp do rachunku w stowarzyszeniu przy zmianie władz
 105. Zakaz kontaktowania sie
 106. Inna forma spłaty z tytułu umowy pożyczki
 107. mam pytanie pomóżcie
 108. Spółka z o.o. w postępowaniu przymuszającym
 109. Czy komuś si udało rozwiązać sp. z o.o z urzędu?
 110. Oddalenie wniosku o rejestrację spółki z o.o.
 111. zakup spółki i odpowiedzialność prezesa
 112. Czy można dopisać do KRD i dlugi.info osobę z którą podpisywało się umowę na spółkę?
 113. Brak firmy pod wskazanym adresem.
 114. Jak znaleźć wpis w MSiG?
 115. Podniesienie KZ przez ePUAP
 116. Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.
 117. Upadłość spółki z o.o
 118. Czy komornik może zająć akrywa spółki zoo jeśli spólnik spółki ma zadłużenie
 119. Spółka akcyjna - aport
 120. Spółka z.o.o. księgowość, sprzedaż, zadłużenie
 121. sprzedaz spolki z o o
 122. Zakup sprzętu z prywatnych środków
 123. Za co odpowiadają członkowie zarządu spółek kapitałowych cywilnych?
 124. Udzielanie pożyczek a zwolnienie z VAT
 125. zła kondycja spółki z o o
 126. AirBNB a spółka
 127. Aport do kapitału zakładowego spółki z o.o w postaci oprogramowania
 128. Fundacja - umowa o dzieło z członkiem zarządu
 129. Zajęcie udziałów w spółce za zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego
 130. Pozyczka, czy podniesienie kapitalu zakladowego?
 131. Wojna z firmą kurierską o pobranie
 132. Prezes i udzialowiec brak ZUS?
 133. Rozwiązanie spółki jawnej bez wkładu.
 134. Grzywna po likwidacji spółki z o.o.
 135. Grzywna przechodząca na członka zarządu
 136. Udziały uprzywilejowane
 137. Wejsc do spółki
 138. Jaki rodzaj działalności
 139. Naciągacze - Fundusze Unijne
 140. Długi
 141. Odpowiedzialność rady nadzorczej, a koszty procesu
 142. Zagraniczna spolka chce kupic mieszkanie w Polsce
 143. Kredyt na spółkę z o.o. zmiana prezesa
 144. Połączenie spółek a rejestr pośredników kredytowych
 145. wczesniejsza spłata pożyczki przez spółkę udziałowcom
 146. Zamówienie, brak potwierdzenia akceptacji rysunków pisemnie.
 147. Umowa spółki cichej ze spółka z.o.o
 148. Płatność połowy kwoty na f-v.
 149. Spółka zoo a wystawianie faktur przez członka zarządu i udziałowca
 150. Dopłaty w spółce zoo przez jednego wspólnika?
 151. Jak wypełnić KRS W20 przy dwóch fundatorach
 152. Sprzedaz udzialow Sp. z o.o.
 153. Sprzedaż sp zoo
 154. Treść umowy a prawo
 155. sprawozdanie do krs spółki przekształcanej
 156. Założenie spółki deweloperskiej
 157. Podzial udzialów budynku na 3 osoby a dotacja z unii europejskiej
 158. Działalność nierejestrowana a przekształcenie jej w spółkę z o.o.
 159. Kara finansowa nałożona na spółkę z o.o. i odpowiedzialność z tego tytułu
 160. Spółka z o.o. prezes i umowa o dzieło
 161. Obywatele Ukrainy w zarządzie spółki z o. o.
 162. Sprzedaż udziałów
 163. Dobrowolne wyjście wspólnika ze spółki z o.o. - koszty i podatki
 164. EKRS24 - Odrzucony wniosek podczas rejestracji spółki
 165. Sp.k.: Umowa zbycia udziałów, a zwrot wniosku(w S24) przez Sąd
 166. Sp. z o.o. / Udziały - oszustwo
 167. Linia kredytowa na spółkę s z o.o.
 168. Domyślnie odpowiedzialność prywatna zarządu fundacji za jej zobowiązania
 169. Prezes zarzadu a pożyczka
 170. Czy udziałowiec jest jednocześnie wspólnikiem w sp z o o
 171. dopisanie PKD - czy zgłaszać do KRS?
 172. Wybór zarządu do spółki
 173. dostałem pieniądze na udziały
 174. Spółka zagraniczna -wystawianie faktur ( w jakim języku)
 175. Jedna firma, dwie marki
 176. Podpisy zarządu spółki na różnych kopiach pisma
 177. Jednoosobowa działalność gospodarcza i problemy z cichym wspólnikiem
 178. Sprzedaż zadłużonej spółki
 179. Procesowanie w sadzie rejstrowym
 180. Udziały spółka z o o
 181. Postępowanie wstępne - policja
 182. Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały
 183. wyprowadzanie pieniędzy ze spółki
 184. wycena udziału
 185. Sprzedaż sprzętu ze spółki cywilnej do spółki zoo
 186. Upadłośc sp.zoo
 187. Sprzedaż udziałów a konieczność zgłoszenia zmian w KRS
 188. Kupno spółki przez firmę zagraniczną
 189. Sprzedaż udziałów spółki z o.o.
 190. Umorzenie udziałów nieuczciwego wspólnika.
 191. Używanie skrótu "sp. z o.o."
 192. spółka z o.o a nieuczciwy wspólnik.
 193. Przekształcenie Oddziału Spółki Zagranicznej w Spółkę z o.o.
 194. zatrudnienie a zakup akcji na giełdzie
 195. Zadłużenie a przekształcenie w spółkę
 196. Wypłata udziałów - spółdzielnia mleczarska
 197. Nieprawidłowy plik wyslany do eKRS
 198. Odkupienie franczyzy
 199. S24 żona zakłada dla męża i potrzebuje pomocy :)
 200. Rodzaj działalności
 201. Likwidacja spółki z o.o. w praktyce.
 202. Spółka z o.o - podstawowe pytania
 203. Spółka z o.o. - rozwiązanie w trakcie zawieszenia
 204. Odpowiedzialność karna członków zarządu spółki akcyjnej za oszustwo
 205. Otrzymywanie zysku w spółce a odpowiedzialność
 206. Wgląd do sprawozdań finansowych
 207. Założenie spółki - klubu inwestora
 208. Zmiana umowy spółki komandytowej przez S24
 209. Adres spółki poza siedzibą
 210. IT - przekazanie danych logowania zarządowi spółki
 211. prokura wniosek po terminie
 212. złożenie SF po zlikwidowaniu Spółki
 213. Wypowiedzenie umowy z kontrahentem
 214. spółka zakłada spółkę
 215. Ja jako wspólnik W spółce z.o.o.
 216. Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. spółkę komandytową
 217. Odstapienie od umowy sprzedazy udzialow
 218. Zablokowany numer przez sieć komórkowa
 219. Zmiana wysokości udziałów w spółce zoo - termin
 220. Firma transportowa A podział majątku
 221. Wspólnik zaciągnął zobowiązanie na spółkę..
 222. Działalność bez Rejestracji
 223. Kredyt Samochodowy
 224. Udzielenie pozyczki dla spolki.
 225. Jakie prawa ma wspólnik niebędący członkiem zarządu?
 226. 2 firmy, wspólny biznes
 227. Jednoosobowa spółka z o.o. - 50 udziałów?
 228. Dodanie drugiego wspólnika do jednoosobowej spółki z o.o. przez S24
 229. Nabycie prawa użytkowania wieczystego
 230. Sprawozdanie finansowe wyslane do KRS
 231. Elektroniczne sprawozdanie do KRS - Fundacja.
 232. Umowy B2B
 233. Ultimo S.A wroclaw.. a Ultimo z Luxenburga
 234. Pełnomocnictwo od Wspólnika
 235. Wykluczenie wspólnika ze spółki
 236. Sklep Internetowy
 237. Wpis nr Pesel do KRS członka Zarządu
 238. Sprzedaż akcji nienotowanych na giełdzie
 239. likwidacja spółki z o.o.
 240. Wgląd do listy płac przez udziałowców Sp. z o.o.
 241. Obowiązek podatkowy - towar sprowadzony z poza unii.
 242. likwidacja martwej spółki
 243. Spółka z o.o. - adresy korespondencyjne za granicą?
 244. Wza
 245. Podważenie wyceny akcji w trybie artykuły. 312 par. 8 K.s.h.
 246. System S24 - orientuje się ktoś?
 247. KRS sie spoznia z rozpatrzeniem wniosku
 248. komandytariusz a działalność gosp.
 249. Opłata do sądu
 250. wykreslenie z krs spółki zo.o. bez likwidacji spółki