PDA

View Full Version : Prawo spółek handlowych


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

 1. Spółka zagraniczna wynajmująca nieruchomośc w PL
 2. Wykupienie 100% udizałów w spółce
 3. Sprzedaż udziałów w spółce Z O.O.
 4. Reklamacja odzieży
 5. Sprzedaż używanych zamiast nowych przedmiotów.
 6. Firma UPS wysłała fakturę za opłacenie paliwa
 7. Jaka kara za niezłożenie rocznej deklaracji do ZUS składki zdrowotne
 8. Umowa Spółki zoo z firmą w sprawie założenia strony internetowej
 9. Uchwały w spółce komandytowej
 10. Spłata pożyczki od udziałowca przy braku zgody
 11. udostępnienie dokumentów księgowych osobie trzeciej
 12. Powiązania między Sp. z.o.o, a JDG wystawiającą fakturę
 13. Likwidacja spółki jawnej
 14. Jedyny wierzyciel ZUS czy sąd może ogłosić upadłość
 15. Zgłoszenie przestępstwa do Prokuratury przez Prezesa - osoba obca podszywała
 16. Pożyczka członka zarządu dla spółki z o.o.
 17. Zmiany w KRS, przez S24
 18. Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. będącej właścicielem spółki z o.o. w upadłości
 19. Brak zeznań rocznych sp. zoo
 20. Zmiana zarządu
 21. Następcza zgoda na zbycia udziałow w Spolce z o o
 22. Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
 23. Windykacja i allegro u niepełnoletniego
 24. Grzywna KRS Komornik
 25. Zakup egzotycznego pojazdu
 26. Praca oraz jednoczesne prowadzenie działalnośći
 27. Uchwała zarządu sprzeczna ze statutem.
 28. Ex tunc czy ex nunc?
 29. Sprzedaż udziałów
 30. S24 - Dodawanie PKD z umowy Spółki
 31. Brak jawności umowy sp. z o.o. w PRS
 32. Rezygnacja z prokury
 33. Czy spółka miejska może podpisać umowę na usługę z pominięciem procedury przetargowej
 34. Art. 176 KSH – powtarzające się świadczenia niepieniężne - czy można przez S24?
 35. Brak zarządu do wyrażenia zgody na zbycie udziałów
 36. skuteczne wyjście z spółki oraz z zarządu
 37. S24 - zmiany
 38. Zmiany w zarządzie - wniosek zwrócony
 39. lokata terminowa fundacji
 40. Opuszczenie spółki z o.o. przy braku kontaktu ze wspólnikiem
 41. Handel cudzymi towarami ?
 42. Spółka z partnerem
 43. Nieopłacone zakupy przy kasie samoobsługowej
 44. Pożyczka dla pracownika od sp. z o.o.
 45. Prosta spółka akcyjna
 46. Praca udziałowca na rzecz spółki zoo
 47. Umowa spółki vs regulamin
 48. Jak zawrzeć umowę „sam ze sobą” bez kantów.
 49. Zasady głosowania
 50. Spółka zoo, jak się pozbyć wspólników.
 51. Pytanie dotyczące postanowienia o przyjęciu do akt rejestrowych zawiadomienia
 52. Działanie na szkodę spółki
 53. Zakup udz. w sp. z o.o. a złożenie wniosku o zmianę przez poprzedni członków zarządu
 54. Zakup spółki z.o.o. a kapitał zakładowy
 55. Sprzedaż spółki z o.o.
 56. Zobowiązania ZUS a przekształcenie spółki
 57. Ciekawa luka prawna dla spółek z o.o.
 58. aport
 59. Kredyt na fotowoltaikę
 60. Nowa spółka z.o.o, a remont siedziby przed
 61. Reprezentacja Spółki Jawnej
 62. Wynajem mieszkania przez Spółke z o.o. dla członka zarządu
 63. Spółka cicha - zysk wspólnika cichego i udziały
 64. działalność na szkodę własnej spółki/spółek z o.o.?
 65. Diamondbacks 5, Dodgers 3: Mine's a double
 66. Nota Obciążeniowa - czy zasadna?
 67. Uchwała do sprawozdania finansowego
 68. wysyłanie ofert pocztą tradycyjną
 69. Nieuczciwy wspólnik
 70. Sąd nie zaktualizował listy wspólników KRS
 71. Spółka z o.o. w Likwidacji
 72. Zarząd sukcesyjny
 73. Spółka a zus
 74. Prosta spółka akcyjna wystąpienie wspólnika
 75. Przedegzekucjna propozycja spłaty zadłużenia-PLAY
 76. Grzywna
 77. Zgłoszenie sprawozdania finansowego likwidowanej sp. z o.o.
 78. Prezes pozbawiony wpływu na spółkę z o.o.
 79. Zablokowane pieniądze na Vinted
 80. Spółka akcyjna
 81. Zakładanie spółki akcyjnej a UoP
 82. Zakładanie firmy a forma prawna działalności
 83. Spółka a ZUS
 84. forma uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe w sp zoo
 85. Członek zarządu w spółce z.o.o
 86. Skutki skazania prezesa zarządu sp. z o.o. i jej jedynego udziałowca.
 87. DHL - rozwiązanie reklamacji
 88. Pozew o zapłatę do członka zarządu po likwidacji spółki
 89. Pytanie - Jak opłacić akcje założycielskie ?.
 90. Umowa o dzieło z Prostą Spółką Akcyjną
 91. Spólka Z o o prosze o pomoc
 92. Spółka dofinansowanie projektu
 93. Płatność za akcje spółki w kryptowalutach
 94. Członek zarządu a brak intercyzy - dom
 95. Pilne usunięcie członka zarządu
 96. Europejski tytuł wykonawczy
 97. zajęcie komornicze i brak dostarczenia korespondencji
 98. Prezes z wyrokiem
 99. firmowa rejestracja pojazdów w innym mieście niż siedziba firmy
 100. Komornik a powołanie w spółce z oo
 101. Pełnomocnicztwo
 102. Fotowoltaika - rozliczanie najemców
 103. Spółka komandytowo-akcyjna
 104. sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej a grzywna z krs
 105. spolka-komornik zakładanie
 106. rejestr beneficjentów rzeczywistych.
 107. Jak sprzedać środki trwałe z Sp. z o.o.
 108. Wycofanie wkładów komplementariusza
 109. Jakie wynagrodzenie za świadczenie niepieniężne w sp. z o.o dla wspólnika
 110. Kod PKD 29.31.Z a VAT
 111. Reprezentacja 2 spółek zoo
 112. Jak uzyskać adres członka zarządu spółki z o. o.
 113. Umowa z komisem
 114. Spółka zoo powołanie nowego prezesa i zmiana udziałów
 115. Zgłoszenie likwidacji sp. z o.o.
 116. Czy określenie że Jan Kowalski PIASTUJE funkcję członka zarządu sp zoo jest poprawne?
 117. Reprezentacja spółki komandytowej
 118. Sygnaliści
 119. nadzwyczajne zgromadzenie w spółce z.o.o
 120. Proszę o pomoc. Spółka z.o.o
 121. Jaką forme działalnosci założyć mieszkajac za granicami Polski??
 122. Spólka cywilna a ustawa o zamówieniach publicznych
 123. Oznaczenie producenta
 124. Wyjście z dwuosobowej spółki z o.o.
 125. dostęp do umowy spółki z. o.o.
 126. Prosta spółka akcyjna - problemy
 127. Sp z o.o. oraz JDG a wypłata
 128. Decyzyjność w spółce zoo
 129. wypłata z syku spółki jawnejw naturze?
 130. spółka firmy transportowej a finansowanie ze strony osób trzecich
 131. Zapytanie o wynagrodzenie
 132. Podpisanie umowy miedzy wspólnikami przed założeniem społki
 133. Rejestr akcjonariuszy a dane osobowe
 134. śmierć Prezesa - czy można powołać nowego?
 135. Błędny podmiot wpisany do KRS
 136. Procedura "wchłonięcia" społki przez inną społke zo.o.
 137. Przejście z JDG na spółkę z o.o.
 138. Sprzedaż towarów z mojej JDG do spółki z o.o. gdzie jestem w 50% udziałowcem.
 139. Czy pracownik w sp. z o. o. może być cżłonkiem rady nadzorczej.komisji rewizyjnej
 140. Zamknięcie spółki zoo na zwolnieniu chorobowym
 141. Wspólnicy Sp. z o. o.
 142. Prezes zarządu - sprzedaż spółki
 143. Egzekucja likwidacji spółki
 144. Dwie spółki - ten sam zarząd i udziałowcy
 145. Wspólnicy a dywidenda - teoria i praktyka
 146. Wpływy niedozwolone
 147. Przelew ze konta spółki na prywatne
 148. sprzedaz jednoosobowej sp z o.o.
 149. Spółka z o.o. problem z osobą z rady nadzorczej
 150. Spółka jawna sprzedaż "udziałów" drugiemu wspólnikowi
 151. Odpowiedzialność Prezesa i Członka Zarządu po ukończonej kadencji
 152. Wkład do Spółdzielni Spożywców - jak odzyskać
 153. Przestęstwo czy zwykła sprzedaż?
 154. Lojalka
 155. Inny właściciel spółki niż ten w KRS
 156. Zawieszona działalność, bez prezesa, wspólnik w likwidacji, rezygnacja z czlonkowstwa
 157. Odpowiedzialność wspólnika spółki z o.o. za zobowiązania spółki.
 158. Art. 299 ksh - który członek zarządu odpowiada?
 159. Spółka jawna a dziedziczenie
 160. zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki przejętej
 161. Zgromadzenie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
 162. spółka jawna - wezwanie z KRS
 163. *** a rozliczanie się
 164. spółka - dług a sądowe rozwiązanie spółki
 165. Odpowiedzialność vice prezesa
 166. Jedyny nie stawia się na walne - w jaki sposób prezes ma złożyć stanowisko?
 167. Przetarg o wynajęcie lokalu
 168. Podmiot gospodarczy a prawo karne
 169. Analiza sprawozdania spółki akcyjnej w internecie
 170. Testowanie pomysłu na firmę a prawo
 171. Dziedziczenie w sp z oo
 172. Wierzytelność w upadłej spółce-jakie mam prawa?
 173. Rezygnacja z ostatniego członka zarządu
 174. Odpowiedzialność zarządu sp.zoo w upadłości
 175. Podatek dochodowy od udziałów wniesionych aportem
 176. lokalizacja wysyłki a faktura
 177. Reprezentacja spółki jawnej
 178. Zakładanie spółki z oo udziały i uprzywilejowanie
 179. Nowy właściciel, a zobowiązania spółki
 180. Sprzedaz udziałów spólki z o.o., zmiana Zarządu i nie ujawnienie w ciagu 6 miesięcy
 181. Zamknięcie spółki z długami tylko u wspólników
 182. Gdy prezes w spółce umiera,a rodzina zrzeka się spadku.
 183. Dofinansowanie z UP
 184. Uzyskanie dofinansowania z up na "firmę"
 185. Spółka zoo
 186. sprzedaż spółki z o.o.
 187. Wkład własny w projekcie unijnym - spółka z.o.o
 188. Wykreślenie udziałowca ze spółki z o.o.
 189. Beneficjent rzeczywisty a wspólnik.
 190. Handel przez internet
 191. Wyjście wspólnika ze SpK
 192. Towar uszkodzony podczas transportu
 193. Opłaty za składowanie towaru
 194. Wyrok sądu a brak zarządu
 195. Niestawienie się pozwanego
 196. "wprowadzenie" maszyn do spółki z o.o.
 197. Czy można pożyczyć pieniądze ze spółki zoo?
 198. Posługiwanie się kopiami dokumentów w sądzie
 199. "klauzula tajności"
 200. Prawa udziałowca w spółce akcyjnej
 201. Producent podniósł cenę po opłaceniu faktury
 202. Zmiany w danych spółki z o.o. - Portal S24
 203. Czy można zabezpieczyć pożyczkę od osoby prywatnej na hipotece?
 204. brak rozpoznania sprawy zawieszenia spółki
 205. Wspólnik oszukał mnie w spółce.
 206. Stanowisko członka w spółce zoo a praca na etacie
 207. Ustosunkowanie się sprzedawcy do reklamacji.
 208. Jak będzie "tekst jednolity" po niemiecku w umowie spółki?
 209. Zatrudnienie wspólnika - umowa zlecenie + umowa o dzieło
 210. Rozliczenia
 211. Spółdzielnia Socjalna - Prokura
 212. Jaką spółkę/działalność najlepiej założyć?
 213. KRS-Z3 zapytanie
 214. Udzielenie absolutorium w sp. z o.o. wspólnicy jako zarząd
 215. Odszkodowanie z tytułu umowy
 216. Odpowiedzialność właścicieli spółki za towar od dostawcy
 217. Ryzyko przy zakupie udziałów w spółce z o.o.
 218. Proszę o pomoc
 219. Adres spółki w domu rodzinnym
 220. Nadzór vs Kontrola w Sp z o.o.
 221. Zakładanie spółki z.o.o
 222. Brak zgody wspólników - spółka niesterowna z powodu braku prezesa.
 223. Sp. z o. o. - Zgromadzenie wspólników
 224. zmiana umowy spółki eKRS
 225. Kapitał zakładowy a udziały
 226. Dokument WZ a faktura
 227. bony podarunkowe
 228. Bezpieczna sprzedaż udziałów w spzoo spk
 229. Brak adresu spółki
 230. ustanowienie prokurenta bez zarządu sp zoo
 231. Ostrzeżenie o Anty Money Laundering w raporcie CEIDG
 232. Dokumenty do KRS
 233. odpowiedzialnośc wspólnika za zadłużenie spółka zoo
 234. Protokół nieufności
 235. Rejestracja Sp. z o.o. - eKRS i zwrot
 236. Spółka Z O.O + JDG
 237. Sprzedaż udziałów w sp.z o.o., S24-notariusz
 238. Ksiegowosc-rachunki
 239. Pozew zagraniczny
 240. Spółka tworzy spółkę.
 241. Złożenie wniosku z 299 ksh
 242. sp z o o członek zarządu świadek w sądzie
 243. likwidacja stowarzyszenia - sprawozdanie
 244. Spółka z UK wspólnikiem spółki w Polsce -> ?
 245. Sprawozdanie KRS, grzywna i komornik
 246. wyłudzenie - faktura a odbiór towaru
 247. połączenie kilku spółek osobowych w jednego PSA
 248. Zbycie przedmiotów majatku spółki z o.o. - Darowizna? Aukcja?
 249. upadłość konsumencka zabrze
 250. Działalność w Polsce a brytyjska LLP?