PDA

View Full Version : Prawo spółek handlowych


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 1. Protokół nieufności
 2. Rejestracja Sp. z o.o. - eKRS i zwrot
 3. Spółka Z O.O + JDG
 4. Sprzedaż udziałów w sp.z o.o., S24-notariusz
 5. Ksiegowosc-rachunki
 6. Pozew zagraniczny
 7. Spółka tworzy spółkę.
 8. Złożenie wniosku z 299 ksh
 9. sp z o o członek zarządu świadek w sądzie
 10. likwidacja stowarzyszenia - sprawozdanie
 11. Spółka z UK wspólnikiem spółki w Polsce -> ?
 12. Sprawozdanie KRS, grzywna i komornik
 13. wyłudzenie - faktura a odbiór towaru
 14. połączenie kilku spółek osobowych w jednego PSA
 15. Zbycie przedmiotów majatku spółki z o.o. - Darowizna? Aukcja?
 16. upadłość konsumencka zabrze
 17. Działalność w Polsce a brytyjska LLP?
 18. Zmiana adres spółki - jeśli lokal był w dzierżawie
 19. Pokrycie straty a spółka z o.o. w likwidacji
 20. Sprzedaż udziałów spółce z UK
 21. Ograniczenia w uprawnieniach zarządu a subwencja z PFR
 22. Jak ustalić udziałowców sp. z o.o. na podstawie stwierdzenia nabycia spadku?
 23. Warunkowe podwyższenie kapitału w SA, a obowiązek zgłoszenia nowych akcji do KRS
 24. Obowiązki zlikwidowanej Rady Nadzorczej
 25. Mniejszościowi wspólnicy w Sp. z o.o.
 26. Jaka spółka czy nie spółka?
 27. zasady odpowiedzialności spółki handlowe
 28. Zmiana adresu email i strony www w KRS
 29. Wniosek o zawieszenie działalności spółki z o.o. przez PDI
 30. Stara Spółka zoo bez majątku, bez wspólników - likwidacja ?
 31. Zakup sprzętu od wspólnika spółki zoo
 32. Wybór PKD - przeważające i pozostałe- problem
 33. Weryfikacja firmy z o.o.
 34. Podział przez wydzielenie.
 35. Prokura samoistna w sp. z o.o. - sp. komandytowa.
 36. Zadłużenie firmy a żądanie zadośćuczynienia
 37. Umorzenie pożyczki w spółce Z o.o.
 38. Wyroby medyczne w dobie koronawirus
 39. sprawozdanie finansowe doKAS
 40. Uprzywilejowanie wspólnika co do ceny objęcia nowych udziałów
 41. Złomowane auto po wypadku - ale spółka zawieszona
 42. Jednoosobowa spółka akcyjna w likwidacji
 43. Wymiana butelek kaucjowanych przy zakupie piwa.
 44. Sp z o.o. a wspólnik i członek zarządu Polak, mieszkający na stałe poza Polską
 45. Czy wspólnik sp zoo musi być zatrudniony?
 46. Jak wyjść ze spółki z o.o. i przepisać samochód?
 47. Upadłosć i licytowanie!
 48. Zgłoszenie nr PESEL członka zarządu do KRS
 49. Dług Fundacji nieprowadzącej działalności
 50. Tokeny blockchain jako Akcje w Prostej spółce akcyjnej
 51. spółka komunalna i farma fotowoltaiczna
 52. Sprzedaż żywych owadów i karmy przeznaczonej dla nich.
 53. Art. 211 KSH możliwość złamania przez wspólnika
 54. eKRS
 55. Wypowiedzenie umowy spółki
 56. Spólka zo.o.
 57. Konflikt pomiędzy wspólnikami - jak prezes może opuścić spółkę?
 58. Dokończenie rejestracji spółki
 59. Przedawnienie wierzyteloności
 60. Test z prawa handlowego proszę o pomoc w rozwiązaniu
 61. POŻYCZKA W SPÓŁCE Z OO - kiedy uchwała i jaka, jakie głosowanie ?
 62. Przekształcenie JDG w spółkę z o.o.
 63. Sprzedaż firma do firmy a ustawa konsumencka?
 64. Likwidacja spolki z o.o. w systemie S24
 65. Likwidacja wspólnika sp. z o.o.
 66. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oddalenie wniosku
 67. Zakup spółki zoo przez zadłużoną osobę
 68. Likwidacja sp. z o.o. a zwrot wkładów wniesionych
 69. Spółka z o.o. jednoosobowa, a osoba karana
 70. Przekształcenie spółki jawnej w przedsiębiorstwo jednoosobowe.
 71. Rezygnacja z funkcji członka zarządu
 72. Wypowiedzenie umowy o pracę wspólnikowi,
 73. Proces zamknięcia drugiego polskiego oddziału spółki z o.o.
 74. uchwałą bez drugiego członka zarządu
 75. zamknięcie konta zawieszonej spółki zoo
 76. Rejestracja spółki z o.o.
 77. Likwidacja spolki zoo z zajetymi udzialami
 78. Zaliczka na kupno SP. Z. O. O.
 79. Zakup działki na spółkę zoo a kapitał zakładowy.
 80. Sp z o.o. dochody udziałowca - komornik
 81. sp. z o.o. a prezes obcokrajowiec
 82. Spółka z o.o. - Wynajem domu a koszty
 83. Akcje na okaziciela
 84. Kara Grzywny za brak zgłoszenia aktualizacyjnego do KRS
 85. Spółka z o.o. z rodzicem
 86. KRS - ZM Zmiana Przedmiotu Działalnosci w Sp z o.o.
 87. Prawa udziałowca mniejszościowego w spółce z o. o.
 88. Spółka jawna a cywilna
 89. Spólka zoo leasing -uzytkowanie
 90. Zakup nieruchomości w spółce jawnej
 91. Oddalony wniosek o rejestrację Sp.k.
 92. Spółka zoo nurtujące pytanie
 93. walne zebranie stowarzyszenia - dokumenty do krs
 94. Członek zarządu - rezygnacja
 95. Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. - umowa u dwóch notariuszy?
 96. Art. 233 [Obowiązek zwołania]
 97. Wpłata kapitału w spółce Z O O
 98. spólka zo o
 99. Członek zarządu- rezygnacja drobne,techniczne zawirowania
 100. Fundacja- ważność uchwały i rezygnację członków zarządu.
 101. Spółka ZOO czy warto ?
 102. Wysyłkowa sprzedaż wytrychów
 103. Pomocy, jestem ofiarą oszusta!!
 104. nieletni udziałowiec
 105. Wykreslenie spolki zoo bez likwidacji
 106. Spółka z o.o. -sprzedaż, umorzenie czy darowizna udziałów?
 107. Pomocy?
 108. Zmiana umowy spółki z o.o.
 109. Udział w spółce z o.o - praca w innej firmie a ZUS
 110. pożyczka dla spółki z o o
 111. wynagrodzenie prezesa sp z o.o.
 112. pozew przeciwko sp. z o.o. sp. k
 113. zakup spółki i prawa byłego prezesa
 114. beneficjent rzeczywisty
 115. Pozwanie przekształconego przedsiębiorcy
 116. Likwidacja spółki a podpisane umowy
 117. Firma w upadłości a niezapłacone faktury za usługi
 118. Odpowiedzialność za świadczone usługi
 119. Czy komandytariusz będzie całkowicie zabezpieczony przed stratami?
 120. Społka z GPW ogłosiła upadłość, czy mogę zostać wierzycielem?
 121. Zdjęcia produktów innych firm
 122. postepowanie upadlosciowe a splata dlugu
 123. Zgoda na przesyłanie faktur drogą elektroniczną / Porozumienie
 124. Spółka cywilna a małżonek
 125. sprzedaż produktów "chodząc"?
 126. sp. z o.o i umowa najmu, podatek
 127. Czym jest obrót na rynku zorganizowanym?
 128. Likwidacja spółki 2019 KRS-X2
 129. Szybkie pytanie odnośnie licencji w sp. z.o.o.
 130. Udostępnianie odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS (z PESEL) a RODO, dane osobowe
 131. Wypłata zaliczek na poczet dywidendy
 132. ZGŁOSZENIE UCHWAŁY DO KRS- dokumenty
 133. Zakup samochodu - przelew z konta wspólnika
 134. sprzedaż udziałów prawo pierwszeństwa
 135. Odpowiedzialność zarządu sp z o.o.
 136. art. 299 ksh a zawieszenie sp z o.o.
 137. Podstawa prawna - numer pesel dla członka zarządu sp. z o.o.
 138. Problem w spółce cywilnej
 139. Konto bankowe w spółce z o. o.
 140. Prokurent samoistny a otwarcie rachunku bankowego
 141. Kreatywna księgowość w Spółce z o.o.
 142. Odejście z fundacji bez reakcji władz fundacji
 143. stoisko z napojami
 144. Spółka komandytowa
 145. Umowa najmu prezes spółki i małżonek
 146. Dokapitalizowanie spółki
 147. Błagam o pomoc!
 148. S24 a odmowa wpisu
 149. Czy współudziałowiec ma obowiązek interesować się spółką ?
 150. Odpowiedzialność wspólnika
 151. Spółka matka w Niemczech, a formalności w Polsce
 152. Spółka LTD w UK a sprzedaż w Polsce używanej odzieży od osób prywatnych
 153. pożyczka członka zarządu dla spółki z o.o.
 154. Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. - stary rachunek bankowy
 155. błąd referendarza KRS
 156. Prawna konstrukcja współpracy B2B
 157. Opłata celna oraz Vat przy zamówieniach hurtowych z Chin
 158. Wystąpienie o upadłość spółki jako wierzyciel
 159. Stworzenie nowej spółki - kwestia stowarzyszenia
 160. Absolutorium dla Zarządu w sp. z o.o.
 161. Sprzedaż prywatnego mieszkanie przez spółkę
 162. Po jakim czasie Syndyk zajmuje majątek dłużnika
 163. Błąd na wniosku do KRS
 164. Sprzedaz internetowa
 165. Problem z wypowiedzeniem umowy najmu
 166. Sprzedaż i dostawa
 167. Wynajem swojego domu swojej spółce z o.o.
 168. Umowy zlecenie i o dzieło z wspólnikami sp. z o.o.
 169. rozwiązanie spółki z o.o
 170. wykreślenie zmarłego z KRS-u
 171. solidarna odpowiedzialnosc za długi w spółce z o.o.
 172. Spółka LTD. atak oszusta
 173. Zajęcie komorniczne na koncie bankowy sp. z o.o. i prezesa
 174. Czy można wnioskować o podważenie decyzji o upadłośći
 175. rejestracja spolki s24
 176. Sprzedaż spółki z oo
 177. Nazwa spółki z o.o.
 178. Jak bezpiecznie sprzedać spółkę z o.o./udziały spółki?
 179. Sprawozdanie Finansowe 2019 a znakowanie czasem
 180. Sprawozdanie finansowe *.xml podpisane do 31.03 czy należy złozyć w KRS do 31.03 ?
 181. KRS - złożenie sprawozdania za 2017
 182. Sp. z o.o. nadanie prezesa wiceprezesowi
 183. Siedziba spółki, głosowanie jawne/tajne, decyzje jednomyślne, bezwzględną większości
 184. nieuczciwy wspólnik, a co na to KRS?
 185. Spółka z o.o. a udzielanie porad prawnych
 186. brak podpisania sprawozdania finansowego sp zoo
 187. Jak zlikwidować spółkę zoo w której nic się nie dzieje?
 188. Sprzedaż sp. z o.o. z leasingiem zamiast likwidacji
 189. Dwa pytania - Spółka z o.o. jako cudzoziemiec
 190. Umowa pomiędzy osobami a JDG
 191. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej
 192. Zakładanie Fundacji - pytanie o akt fundacyjny
 193. Zakładanie fundacji
 194. Rezygnacja z wiceprezesostwa
 195. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 196. Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej
 197. Kradzież w spółce odpowiedzialność prezesa
 198. Zgłoszenie rezygnacji członka zarządu przez S24
 199. Zakładanie spółki z o.o.
 200. Czy warto założyć spółkę z o.o.
 201. rezygnacja z funkcjo prezesa i czlonka zarzadu i brak następcy
 202. Wycofanie udziałów
 203. Nieświadomie zostałam wspólnikiem sp. z o. o.
 204. CIT, a długi kontrahenta.
 205. Udziały w spółce
 206. Wynagrodzenie prezesa-udziałowca spółki z o.o.
 207. Kilometrówka
 208. Podejrzana spółka
 209. granica pojemności KRS-u
 210. Sprzedaż sp ZOO a odpowiedzialność prezesa
 211. Sprzedaż udziałów w spółce
 212. Pytanie o nie zgłoszenie upadłości
 213. Odszkodowanie z 299 art. ksh
 214. zakladanie dzialalnosci deweloperskiej
 215. Zamknięcie spółki zoo
 216. Lamanie regulaminu promocji przez LG
 217. zakup domu na spółkę z o. o
 218. Spółka zoo a handel eventowy przy cmentarzach
 219. Spółka - Bez podania właściciela/adresu?
 220. Moi wspólnicy nie reagują na propozycję zbycia moich udziałów. Jakie kroki formalne?
 221. Spółka zoo jako właściciel nieruchomości
 222. auto spółka zoo
 223. Data wpisu do rejestru
 224. Dziedziczenie udziałów kancelarii prawnej
 225. Dziedziczenie udziałów w spółce z o.o.
 226. Likwidacja spółki. z o.o
 227. Dostęp do rachunku w stowarzyszeniu przy zmianie władz
 228. Zakaz kontaktowania sie
 229. Inna forma spłaty z tytułu umowy pożyczki
 230. mam pytanie pomóżcie
 231. Spółka z o.o. w postępowaniu przymuszającym
 232. Czy komuś si udało rozwiązać sp. z o.o z urzędu?
 233. Oddalenie wniosku o rejestrację spółki z o.o.
 234. zakup spółki i odpowiedzialność prezesa
 235. Czy można dopisać do KRD i dlugi.info osobę z którą podpisywało się umowę na spółkę?
 236. Brak firmy pod wskazanym adresem.
 237. Jak znaleźć wpis w MSiG?
 238. Podniesienie KZ przez ePUAP
 239. Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.
 240. Upadłość spółki z o.o
 241. Czy komornik może zająć akrywa spółki zoo jeśli spólnik spółki ma zadłużenie
 242. Spółka akcyjna - aport
 243. Spółka z.o.o. księgowość, sprzedaż, zadłużenie
 244. sprzedaz spolki z o o
 245. Zakup sprzętu z prywatnych środków
 246. Za co odpowiadają członkowie zarządu spółek kapitałowych cywilnych?
 247. Udzielanie pożyczek a zwolnienie z VAT
 248. zła kondycja spółki z o o
 249. AirBNB a spółka
 250. Aport do kapitału zakładowego spółki z o.o w postaci oprogramowania