PDA

View Full Version : Prawo spółek handlowych


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 1. Siedziba spółki, głosowanie jawne/tajne, decyzje jednomyślne, bezwzględną większości
 2. nieuczciwy wspólnik, a co na to KRS?
 3. Spółka z o.o. a udzielanie porad prawnych
 4. brak podpisania sprawozdania finansowego sp zoo
 5. Jak zlikwidować spółkę zoo w której nic się nie dzieje?
 6. Sprzedaż sp. z o.o. z leasingiem zamiast likwidacji
 7. Dwa pytania - Spółka z o.o. jako cudzoziemiec
 8. Umowa pomiędzy osobami a JDG
 9. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej
 10. Zakładanie Fundacji - pytanie o akt fundacyjny
 11. Zakładanie fundacji
 12. Rezygnacja z wiceprezesostwa
 13. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 14. Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej
 15. Kradzież w spółce odpowiedzialność prezesa
 16. Zgłoszenie rezygnacji członka zarządu przez S24
 17. Zakładanie spółki z o.o.
 18. Czy warto założyć spółkę z o.o.
 19. rezygnacja z funkcjo prezesa i czlonka zarzadu i brak następcy
 20. Wycofanie udziałów
 21. Nieświadomie zostałam wspólnikiem sp. z o. o.
 22. CIT, a długi kontrahenta.
 23. Udziały w spółce
 24. Wynagrodzenie prezesa-udziałowca spółki z o.o.
 25. Kilometrówka
 26. Podejrzana spółka
 27. granica pojemności KRS-u
 28. Sprzedaż sp ZOO a odpowiedzialność prezesa
 29. Sprzedaż udziałów w spółce
 30. Pytanie o nie zgłoszenie upadłości
 31. Odszkodowanie z 299 art. ksh
 32. zakladanie dzialalnosci deweloperskiej
 33. Zamknięcie spółki zoo
 34. Lamanie regulaminu promocji przez LG
 35. zakup domu na spółkę z o. o
 36. Spółka zoo a handel eventowy przy cmentarzach
 37. Spółka - Bez podania właściciela/adresu?
 38. Moi wspólnicy nie reagują na propozycję zbycia moich udziałów. Jakie kroki formalne?
 39. Spółka zoo jako właściciel nieruchomości
 40. auto spółka zoo
 41. Data wpisu do rejestru
 42. Dziedziczenie udziałów kancelarii prawnej
 43. Dziedziczenie udziałów w spółce z o.o.
 44. Likwidacja spółki. z o.o
 45. Dostęp do rachunku w stowarzyszeniu przy zmianie władz
 46. Zakaz kontaktowania sie
 47. Inna forma spłaty z tytułu umowy pożyczki
 48. mam pytanie pomóżcie
 49. Spółka z o.o. w postępowaniu przymuszającym
 50. Czy komuś si udało rozwiązać sp. z o.o z urzędu?
 51. Oddalenie wniosku o rejestrację spółki z o.o.
 52. zakup spółki i odpowiedzialność prezesa
 53. Czy można dopisać do KRD i dlugi.info osobę z którą podpisywało się umowę na spółkę?
 54. Brak firmy pod wskazanym adresem.
 55. Jak znaleźć wpis w MSiG?
 56. Podniesienie KZ przez ePUAP
 57. Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.
 58. Upadłość spółki z o.o
 59. Czy komornik może zająć akrywa spółki zoo jeśli spólnik spółki ma zadłużenie
 60. Spółka akcyjna - aport
 61. Spółka z.o.o. księgowość, sprzedaż, zadłużenie
 62. sprzedaz spolki z o o
 63. Zakup sprzętu z prywatnych środków
 64. Za co odpowiadają członkowie zarządu spółek kapitałowych cywilnych?
 65. Udzielanie pożyczek a zwolnienie z VAT
 66. zła kondycja spółki z o o
 67. AirBNB a spółka
 68. Aport do kapitału zakładowego spółki z o.o w postaci oprogramowania
 69. Fundacja - umowa o dzieło z członkiem zarządu
 70. Zajęcie udziałów w spółce za zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego
 71. Pozyczka, czy podniesienie kapitalu zakladowego?
 72. Wojna z firmą kurierską o pobranie
 73. Prezes i udzialowiec brak ZUS?
 74. Rozwiązanie spółki jawnej bez wkładu.
 75. Grzywna po likwidacji spółki z o.o.
 76. Grzywna przechodząca na członka zarządu
 77. Udziały uprzywilejowane
 78. Wejsc do spółki
 79. Jaki rodzaj działalności
 80. Naciągacze - Fundusze Unijne
 81. Długi
 82. Odpowiedzialność rady nadzorczej, a koszty procesu
 83. Zagraniczna spolka chce kupic mieszkanie w Polsce
 84. Kredyt na spółkę z o.o. zmiana prezesa
 85. Połączenie spółek a rejestr pośredników kredytowych
 86. wczesniejsza spłata pożyczki przez spółkę udziałowcom
 87. Zamówienie, brak potwierdzenia akceptacji rysunków pisemnie.
 88. Umowa spółki cichej ze spółka z.o.o
 89. Płatność połowy kwoty na f-v.
 90. Spółka zoo a wystawianie faktur przez członka zarządu i udziałowca
 91. Dopłaty w spółce zoo przez jednego wspólnika?
 92. Jak wypełnić KRS W20 przy dwóch fundatorach
 93. Sprzedaz udzialow Sp. z o.o.
 94. Sprzedaż sp zoo
 95. Treść umowy a prawo
 96. sprawozdanie do krs spółki przekształcanej
 97. Założenie spółki deweloperskiej
 98. Podzial udzialów budynku na 3 osoby a dotacja z unii europejskiej
 99. Działalność nierejestrowana a przekształcenie jej w spółkę z o.o.
 100. Kara finansowa nałożona na spółkę z o.o. i odpowiedzialność z tego tytułu
 101. Spółka z o.o. prezes i umowa o dzieło
 102. Obywatele Ukrainy w zarządzie spółki z o. o.
 103. Sprzedaż udziałów
 104. Dobrowolne wyjście wspólnika ze spółki z o.o. - koszty i podatki
 105. EKRS24 - Odrzucony wniosek podczas rejestracji spółki
 106. Sp.k.: Umowa zbycia udziałów, a zwrot wniosku(w S24) przez Sąd
 107. Sp. z o.o. / Udziały - oszustwo
 108. Linia kredytowa na spółkę s z o.o.
 109. Domyślnie odpowiedzialność prywatna zarządu fundacji za jej zobowiązania
 110. Prezes zarzadu a pożyczka
 111. Czy udziałowiec jest jednocześnie wspólnikiem w sp z o o
 112. dopisanie PKD - czy zgłaszać do KRS?
 113. Wybór zarządu do spółki
 114. dostałem pieniądze na udziały
 115. Spółka zagraniczna -wystawianie faktur ( w jakim języku)
 116. Jedna firma, dwie marki
 117. Podpisy zarządu spółki na różnych kopiach pisma
 118. Jednoosobowa działalność gospodarcza i problemy z cichym wspólnikiem
 119. Sprzedaż zadłużonej spółki
 120. Procesowanie w sadzie rejstrowym
 121. Udziały spółka z o o
 122. Postępowanie wstępne - policja
 123. Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały
 124. wyprowadzanie pieniędzy ze spółki
 125. wycena udziału
 126. Sprzedaż sprzętu ze spółki cywilnej do spółki zoo
 127. Upadłośc sp.zoo
 128. Sprzedaż udziałów a konieczność zgłoszenia zmian w KRS
 129. Kupno spółki przez firmę zagraniczną
 130. Sprzedaż udziałów spółki z o.o.
 131. Umorzenie udziałów nieuczciwego wspólnika.
 132. Używanie skrótu "sp. z o.o."
 133. spółka z o.o a nieuczciwy wspólnik.
 134. Przekształcenie Oddziału Spółki Zagranicznej w Spółkę z o.o.
 135. zatrudnienie a zakup akcji na giełdzie
 136. Zadłużenie a przekształcenie w spółkę
 137. Wypłata udziałów - spółdzielnia mleczarska
 138. Nieprawidłowy plik wyslany do eKRS
 139. Odkupienie franczyzy
 140. S24 żona zakłada dla męża i potrzebuje pomocy :)
 141. Rodzaj działalności
 142. Likwidacja spółki z o.o. w praktyce.
 143. Spółka z o.o - podstawowe pytania
 144. Spółka z o.o. - rozwiązanie w trakcie zawieszenia
 145. Odpowiedzialność karna członków zarządu spółki akcyjnej za oszustwo
 146. Otrzymywanie zysku w spółce a odpowiedzialność
 147. Wgląd do sprawozdań finansowych
 148. Założenie spółki - klubu inwestora
 149. Zmiana umowy spółki komandytowej przez S24
 150. Adres spółki poza siedzibą
 151. IT - przekazanie danych logowania zarządowi spółki
 152. prokura wniosek po terminie
 153. złożenie SF po zlikwidowaniu Spółki
 154. Wypowiedzenie umowy z kontrahentem
 155. spółka zakłada spółkę
 156. Ja jako wspólnik W spółce z.o.o.
 157. Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. spółkę komandytową
 158. Odstapienie od umowy sprzedazy udzialow
 159. Zablokowany numer przez sieć komórkowa
 160. Zmiana wysokości udziałów w spółce zoo - termin
 161. Firma transportowa A podział majątku
 162. Wspólnik zaciągnął zobowiązanie na spółkę..
 163. Działalność bez Rejestracji
 164. Kredyt Samochodowy
 165. Udzielenie pozyczki dla spolki.
 166. Jakie prawa ma wspólnik niebędący członkiem zarządu?
 167. 2 firmy, wspólny biznes
 168. Jednoosobowa spółka z o.o. - 50 udziałów?
 169. Dodanie drugiego wspólnika do jednoosobowej spółki z o.o. przez S24
 170. Nabycie prawa użytkowania wieczystego
 171. Sprawozdanie finansowe wyslane do KRS
 172. Elektroniczne sprawozdanie do KRS - Fundacja.
 173. Umowy B2B
 174. Ultimo S.A wroclaw.. a Ultimo z Luxenburga
 175. Pełnomocnictwo od Wspólnika
 176. Wykluczenie wspólnika ze spółki
 177. Sklep Internetowy
 178. Wpis nr Pesel do KRS członka Zarządu
 179. Sprzedaż akcji nienotowanych na giełdzie
 180. likwidacja spółki z o.o.
 181. Wgląd do listy płac przez udziałowców Sp. z o.o.
 182. Obowiązek podatkowy - towar sprowadzony z poza unii.
 183. likwidacja martwej spółki
 184. Spółka z o.o. - adresy korespondencyjne za granicą?
 185. Wza
 186. Podważenie wyceny akcji w trybie artykuły. 312 par. 8 K.s.h.
 187. System S24 - orientuje się ktoś?
 188. KRS sie spoznia z rozpatrzeniem wniosku
 189. komandytariusz a działalność gosp.
 190. Opłata do sądu
 191. wykreslenie z krs spółki zo.o. bez likwidacji spółki
 192. Podpis elektroniczny w Sp z.o.o dla pracownika
 193. Lista wspólników (mniej niż 10%)
 194. Rezygnacja z funkcji członka zarządu w spółce z o.o.
 195. RODO a kontakty handlowe z zagranicznymi spółkami
 196. Splata długu Sp. z o.o. wobec udziałowca
 197. Zachowanie terminu przy Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
 198. Anonimowość wspolwlasciciela w sp z o.o.
 199. Raport i Sprawozdanie finansowe w S.A.
 200. Czy muszę informować klienta o tym, że zapisuję jego dane podczas rozmowy tel? (RODO)
 201. Spółka z o.o. zarząd a ZUS?
 202. Egzekucja administracyjna w spółce zoo
 203. Zmiana nazwiska w spółce z o o
 204. Rozliczenie podatku za wynagrodznie członka zarządu (spółka z o.o.)
 205. zawieszenie spolki z o o ? jak..
 206. Sąd żąda wykazania istnienia zarządu którego do lat nie ma.
 207. Spółka akcyjna nienotowana na giełdzie, a jej akcje
 208. Przeniesienie strony umowy z działalności na spółkę z o.o.
 209. Głosowanie wspólnika, będącego członkiem rady nadzorczej,ws. wynagrodzenia dla siebie
 210. Wpisanie do KRS na podstawie nieważnej umowy
 211. Uzupełnienie braków formalnych pozwu
 212. S24 skarga na orzeczenie referenfarza czy uzupełnienie
 213. Wystąpienie ze spóki zoo po przekształceniu
 214. Reprezentowanie spółki z o.o. przez zawodowego pełnomocnika.
 215. Likwidacja Sp zoo- pytanie
 216. Czy posiadacz 75% udziałów może przymusić innych udziałowców do sprzedaży ?
 217. lakiernik- źle wykonana robota
 218. Reklamacja a nie zapłacona faktura
 219. Bezpieczna sprzedaż udziałów
 220. S24 a inne operacje niż założenie spółki
 221. KRS a dodawanie miejsc działalności
 222. Nakaz powstrzymania sie od pełniania funkcji
 223. Sp. z o.o. - Prezes z powołania i FVy prezesa dla tej spółki.
 224. Rada Nadzorcza, a podleganie bezpośrednio członkowi zarządu
 225. Developer a konto powiernicze
 226. Sprzedaż biurek osobie fizycznej
 227. Zmiana adresu sp. z o.o.
 228. Rodzaje pełnomocnictw
 229. Zmiana umowy spółki
 230. Pożyczki udziałowców do spółki i jej umorze - co i jak?
 231. Wystawienie faktur po zmianie nazwy ulic...
 232. Zwrot towaru zamówionego za pobraniem
 233. Spółka z o. o. - jeden udziałowiec, jeden członek zarządu
 234. Odpowiedzialność członka zarządu a ZUS i moment ogłszenia współwłasności
 235. Oświadczenie o wniesieniu kapitału zakładowego
 236. start up- sp zoo -inwestor
 237. Sprzedaż 100% udziałów - nowy właściciel nie dokonał zmian w zarządzie przez 2 lata
 238. Zmiany w Fundacji oraz przekształcenie jej na jednoosobową
 239. Sprawowanie funkcji prezesa mimo skazania
 240. Praca poza spółką członka zarządu będącego wspoólnikiem
 241. Uchylenie uchwały Rady Nadzorczej
 242. Oznaczenie adresu spółki w KRS
 243. Jak usunąć wpis spółki w KRS
 244. uzupełnienie wniosku do KRS
 245. Przejęcie firmy rodzinnej, dwóch sukcesorów
 246. Giełda. Akcje.
 247. jak wycofać się ze sp. zoo
 248. Outsourcing sprzedazowy
 249. Dłużnik osoba fizyczna a sp z o.o.
 250. Dług na spółce z o.o. i egzekucja komornicza