PDA

View Full Version : Prawo spółek handlowych


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 1. mam pytanie pomóżcie
 2. Spółka z o.o. w postępowaniu przymuszającym
 3. Czy komuś si udało rozwiązać sp. z o.o z urzędu?
 4. Oddalenie wniosku o rejestrację spółki z o.o.
 5. zakup spółki i odpowiedzialność prezesa
 6. Czy można dopisać do KRD i dlugi.info osobę z którą podpisywało się umowę na spółkę?
 7. Brak firmy pod wskazanym adresem.
 8. Jak znaleźć wpis w MSiG?
 9. Podniesienie KZ przez ePUAP
 10. Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.
 11. Upadłość spółki z o.o
 12. Czy komornik może zająć akrywa spółki zoo jeśli spólnik spółki ma zadłużenie
 13. Spółka akcyjna - aport
 14. Spółka z.o.o. księgowość, sprzedaż, zadłużenie
 15. sprzedaz spolki z o o
 16. Zakup sprzętu z prywatnych środków
 17. Za co odpowiadają członkowie zarządu spółek kapitałowych cywilnych?
 18. Udzielanie pożyczek a zwolnienie z VAT
 19. zła kondycja spółki z o o
 20. AirBNB a spółka
 21. Aport do kapitału zakładowego spółki z o.o w postaci oprogramowania
 22. Fundacja - umowa o dzieło z członkiem zarządu
 23. Zajęcie udziałów w spółce za zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego
 24. Pozyczka, czy podniesienie kapitalu zakladowego?
 25. Wojna z firmą kurierską o pobranie
 26. Prezes i udzialowiec brak ZUS?
 27. Rozwiązanie spółki jawnej bez wkładu.
 28. Grzywna po likwidacji spółki z o.o.
 29. Grzywna przechodząca na członka zarządu
 30. Udziały uprzywilejowane
 31. Wejsc do spółki
 32. Jaki rodzaj działalności
 33. Naciągacze - Fundusze Unijne
 34. Długi
 35. Odpowiedzialność rady nadzorczej, a koszty procesu
 36. Zagraniczna spolka chce kupic mieszkanie w Polsce
 37. Kredyt na spółkę z o.o. zmiana prezesa
 38. Połączenie spółek a rejestr pośredników kredytowych
 39. wczesniejsza spłata pożyczki przez spółkę udziałowcom
 40. Zamówienie, brak potwierdzenia akceptacji rysunków pisemnie.
 41. Umowa spółki cichej ze spółka z.o.o
 42. Płatność połowy kwoty na f-v.
 43. Spółka zoo a wystawianie faktur przez członka zarządu i udziałowca
 44. Dopłaty w spółce zoo przez jednego wspólnika?
 45. Jak wypełnić KRS W20 przy dwóch fundatorach
 46. Sprzedaz udzialow Sp. z o.o.
 47. Sprzedaż sp zoo
 48. Treść umowy a prawo
 49. sprawozdanie do krs spółki przekształcanej
 50. Założenie spółki deweloperskiej
 51. Podzial udzialów budynku na 3 osoby a dotacja z unii europejskiej
 52. Działalność nierejestrowana a przekształcenie jej w spółkę z o.o.
 53. Kara finansowa nałożona na spółkę z o.o. i odpowiedzialność z tego tytułu
 54. Spółka z o.o. prezes i umowa o dzieło
 55. Obywatele Ukrainy w zarządzie spółki z o. o.
 56. Sprzedaż udziałów
 57. Dobrowolne wyjście wspólnika ze spółki z o.o. - koszty i podatki
 58. EKRS24 - Odrzucony wniosek podczas rejestracji spółki
 59. Sp.k.: Umowa zbycia udziałów, a zwrot wniosku(w S24) przez Sąd
 60. Sp. z o.o. / Udziały - oszustwo
 61. Linia kredytowa na spółkę s z o.o.
 62. Domyślnie odpowiedzialność prywatna zarządu fundacji za jej zobowiązania
 63. Prezes zarzadu a pożyczka
 64. Czy udziałowiec jest jednocześnie wspólnikiem w sp z o o
 65. dopisanie PKD - czy zgłaszać do KRS?
 66. Wybór zarządu do spółki
 67. dostałem pieniądze na udziały
 68. Spółka zagraniczna -wystawianie faktur ( w jakim języku)
 69. Jedna firma, dwie marki
 70. Podpisy zarządu spółki na różnych kopiach pisma
 71. Jednoosobowa działalność gospodarcza i problemy z cichym wspólnikiem
 72. Sprzedaż zadłużonej spółki
 73. Procesowanie w sadzie rejstrowym
 74. Udziały spółka z o o
 75. Postępowanie wstępne - policja
 76. Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały
 77. wyprowadzanie pieniędzy ze spółki
 78. wycena udziału
 79. Sprzedaż sprzętu ze spółki cywilnej do spółki zoo
 80. Upadłośc sp.zoo
 81. Sprzedaż udziałów a konieczność zgłoszenia zmian w KRS
 82. Kupno spółki przez firmę zagraniczną
 83. Sprzedaż udziałów spółki z o.o.
 84. Umorzenie udziałów nieuczciwego wspólnika.
 85. Używanie skrótu "sp. z o.o."
 86. spółka z o.o a nieuczciwy wspólnik.
 87. Przekształcenie Oddziału Spółki Zagranicznej w Spółkę z o.o.
 88. zatrudnienie a zakup akcji na giełdzie
 89. Zadłużenie a przekształcenie w spółkę
 90. Wypłata udziałów - spółdzielnia mleczarska
 91. Nieprawidłowy plik wyslany do eKRS
 92. Odkupienie franczyzy
 93. S24 żona zakłada dla męża i potrzebuje pomocy :)
 94. Rodzaj działalności
 95. Likwidacja spółki z o.o. w praktyce.
 96. Spółka z o.o - podstawowe pytania
 97. Spółka z o.o. - rozwiązanie w trakcie zawieszenia
 98. Odpowiedzialność karna członków zarządu spółki akcyjnej za oszustwo
 99. Otrzymywanie zysku w spółce a odpowiedzialność
 100. Wgląd do sprawozdań finansowych
 101. Założenie spółki - klubu inwestora
 102. Zmiana umowy spółki komandytowej przez S24
 103. Adres spółki poza siedzibą
 104. IT - przekazanie danych logowania zarządowi spółki
 105. prokura wniosek po terminie
 106. złożenie SF po zlikwidowaniu Spółki
 107. Wypowiedzenie umowy z kontrahentem
 108. spółka zakłada spółkę
 109. Ja jako wspólnik W spółce z.o.o.
 110. Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. spółkę komandytową
 111. Odstapienie od umowy sprzedazy udzialow
 112. Zablokowany numer przez sieć komórkowa
 113. Zmiana wysokości udziałów w spółce zoo - termin
 114. Firma transportowa A podział majątku
 115. Wspólnik zaciągnął zobowiązanie na spółkę..
 116. Działalność bez Rejestracji
 117. Kredyt Samochodowy
 118. Udzielenie pozyczki dla spolki.
 119. Jakie prawa ma wspólnik niebędący członkiem zarządu?
 120. 2 firmy, wspólny biznes
 121. Jednoosobowa spółka z o.o. - 50 udziałów?
 122. Dodanie drugiego wspólnika do jednoosobowej spółki z o.o. przez S24
 123. Nabycie prawa użytkowania wieczystego
 124. Sprawozdanie finansowe wyslane do KRS
 125. Elektroniczne sprawozdanie do KRS - Fundacja.
 126. Umowy B2B
 127. Ultimo S.A wroclaw.. a Ultimo z Luxenburga
 128. Pełnomocnictwo od Wspólnika
 129. Wykluczenie wspólnika ze spółki
 130. Sklep Internetowy
 131. Wpis nr Pesel do KRS członka Zarządu
 132. Sprzedaż akcji nienotowanych na giełdzie
 133. likwidacja spółki z o.o.
 134. Wgląd do listy płac przez udziałowców Sp. z o.o.
 135. Obowiązek podatkowy - towar sprowadzony z poza unii.
 136. likwidacja martwej spółki
 137. Spółka z o.o. - adresy korespondencyjne za granicą?
 138. Wza
 139. Podważenie wyceny akcji w trybie artykuły. 312 par. 8 K.s.h.
 140. System S24 - orientuje się ktoś?
 141. KRS sie spoznia z rozpatrzeniem wniosku
 142. komandytariusz a działalność gosp.
 143. Opłata do sądu
 144. wykreslenie z krs spółki zo.o. bez likwidacji spółki
 145. Podpis elektroniczny w Sp z.o.o dla pracownika
 146. Lista wspólników (mniej niż 10%)
 147. Rezygnacja z funkcji członka zarządu w spółce z o.o.
 148. RODO a kontakty handlowe z zagranicznymi spółkami
 149. Splata długu Sp. z o.o. wobec udziałowca
 150. Zachowanie terminu przy Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
 151. Anonimowość wspolwlasciciela w sp z o.o.
 152. Raport i Sprawozdanie finansowe w S.A.
 153. Czy muszę informować klienta o tym, że zapisuję jego dane podczas rozmowy tel? (RODO)
 154. Spółka z o.o. zarząd a ZUS?
 155. Egzekucja administracyjna w spółce zoo
 156. Zmiana nazwiska w spółce z o o
 157. Rozliczenie podatku za wynagrodznie członka zarządu (spółka z o.o.)
 158. zawieszenie spolki z o o ? jak..
 159. Sąd żąda wykazania istnienia zarządu którego do lat nie ma.
 160. Spółka akcyjna nienotowana na giełdzie, a jej akcje
 161. Przeniesienie strony umowy z działalności na spółkę z o.o.
 162. Głosowanie wspólnika, będącego członkiem rady nadzorczej,ws. wynagrodzenia dla siebie
 163. Wpisanie do KRS na podstawie nieważnej umowy
 164. Uzupełnienie braków formalnych pozwu
 165. S24 skarga na orzeczenie referenfarza czy uzupełnienie
 166. Wystąpienie ze spóki zoo po przekształceniu
 167. Reprezentowanie spółki z o.o. przez zawodowego pełnomocnika.
 168. Likwidacja Sp zoo- pytanie
 169. Czy posiadacz 75% udziałów może przymusić innych udziałowców do sprzedaży ?
 170. lakiernik- źle wykonana robota
 171. Reklamacja a nie zapłacona faktura
 172. Bezpieczna sprzedaż udziałów
 173. S24 a inne operacje niż założenie spółki
 174. KRS a dodawanie miejsc działalności
 175. Nakaz powstrzymania sie od pełniania funkcji
 176. Sp. z o.o. - Prezes z powołania i FVy prezesa dla tej spółki.
 177. Rada Nadzorcza, a podleganie bezpośrednio członkowi zarządu
 178. Developer a konto powiernicze
 179. Sprzedaż biurek osobie fizycznej
 180. Zmiana adresu sp. z o.o.
 181. Rodzaje pełnomocnictw
 182. Zmiana umowy spółki
 183. Pożyczki udziałowców do spółki i jej umorze - co i jak?
 184. Wystawienie faktur po zmianie nazwy ulic...
 185. Zwrot towaru zamówionego za pobraniem
 186. Spółka z o. o. - jeden udziałowiec, jeden członek zarządu
 187. Odpowiedzialność członka zarządu a ZUS i moment ogłszenia współwłasności
 188. Oświadczenie o wniesieniu kapitału zakładowego
 189. start up- sp zoo -inwestor
 190. Sprzedaż 100% udziałów - nowy właściciel nie dokonał zmian w zarządzie przez 2 lata
 191. Zmiany w Fundacji oraz przekształcenie jej na jednoosobową
 192. Sprawowanie funkcji prezesa mimo skazania
 193. Praca poza spółką członka zarządu będącego wspoólnikiem
 194. Uchylenie uchwały Rady Nadzorczej
 195. Oznaczenie adresu spółki w KRS
 196. Jak usunąć wpis spółki w KRS
 197. uzupełnienie wniosku do KRS
 198. Przejęcie firmy rodzinnej, dwóch sukcesorów
 199. Giełda. Akcje.
 200. jak wycofać się ze sp. zoo
 201. Outsourcing sprzedazowy
 202. Dłużnik osoba fizyczna a sp z o.o.
 203. Dług na spółce z o.o. i egzekucja komornicza
 204. Allegro
 205. Zajecie komornicze
 206. Spółka z oo buduje dom
 207. Dodanie nowego PKD do spółki z o. o. - pytanie
 208. Dyrektor szkoły i członek rady nadzorczej w Sp. z o.o
 209. Kapitał zakładowy spółki z o o
 210. Rejestracja spółki z o o przez portal S24
 211. Podpisanie umowy przez osobę inną niż we wstępie umowy
 212. Rezygnacja z programu Payback a "przetwarzanie danych"
 213. Zgromadzenie Wspólników w tajemnicy przed zarządem???
 214. likwidacja spółki z o.o. - bilans otwarcia likwidacji
 215. Prawo zamówień publicznych - przetargi
 216. Umowa spółki a zmiana adresu/siedziby
 217. Odpowiedzialność za złożenie fałszywego oświadczenia o wpłacie kapitału zakładowego
 218. Sprzedaż udziałów .pomocy
 219. Sad chce wykreslic spolke z krs
 220. zadłużenie w sp. z o.o.
 221. Obligacje zamienne na akcje
 222. Fundacja fundatorem innej fundacji
 223. Spółka prowadząca handel na terenie Niemiec
 224. Rezygnacja z funkcji prezesa zarządu spółki z o.o. a brak wspólników
 225. rekompensata za opózniony lot
 226. przejęcie majątku spółki niewykreślonej z RHB przez Skarb Państwa
 227. KRS - uzupełnienie dokumentów przy otwieraniu spóki
 228. Jaka formę działalności wybrać
 229. Reklamacja towraru
 230. Wpłata kapitału spółki - błąd w nazwisku
 231. Dodatkowe PKD w spółce z o.o.
 232. zatrudnienie w spółce z o.o.
 233. Zwołanie zgromadzenia wspólników
 234. prokurent a karalnosc
 235. inwestycja i objecie nowych udzialow w spolce
 236. Przyjmowanie przelewow dla spolki na prywatny rachunek
 237. Rezygnacja z funkcji prezesa i członka zarządu.
 238. Stwierdzenie nieważności uchwały
 239. Spółka zoo a wspólnik
 240. wyrok dla prezesa spolki z oo
 241. Spółka z oo bez Zarządu
 242. Likwidacja/sprzedaz czeskiej spolki zoo.
 243. Pracodawca nie płaci pensji, spółka na skraju bankructwa
 244. sp zoo w organizacji
 245. Paragon a zwrot pieniędzy
 246. Osoba z wyrokiem w Zarządzie
 247. Dodatkowa opieka medyczna dla pracowników
 248. nowy prezes sp zoo nie spłaca zobowiązań
 249. Czy nowomianowany prezes odpowiada za starsze dlugi spolki?
 250. Zakładanie sp. z o.o