PDA

View Full Version : Prawo spółek handlowych


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 1. Komornik a powołanie w spółce z oo
 2. Pełnomocnicztwo
 3. Fotowoltaika - rozliczanie najemców
 4. Spółka komandytowo-akcyjna
 5. sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej a grzywna z krs
 6. spolka-komornik zakładanie
 7. rejestr beneficjentów rzeczywistych.
 8. Jak sprzedać środki trwałe z Sp. z o.o.
 9. Wycofanie wkładów komplementariusza
 10. Jakie wynagrodzenie za świadczenie niepieniężne w sp. z o.o dla wspólnika
 11. Kod PKD 29.31.Z a VAT
 12. Reprezentacja 2 spółek zoo
 13. Jak uzyskać adres członka zarządu spółki z o. o.
 14. Umowa z komisem
 15. Spółka zoo powołanie nowego prezesa i zmiana udziałów
 16. Zgłoszenie likwidacji sp. z o.o.
 17. Czy określenie że Jan Kowalski PIASTUJE funkcję członka zarządu sp zoo jest poprawne?
 18. Reprezentacja członków zarządu
 19. Reprezentacja spółki komandytowej
 20. Sygnaliści
 21. nadzwyczajne zgromadzenie w spółce z.o.o
 22. Proszę o pomoc. Spółka z.o.o
 23. Jaką forme działalnosci założyć mieszkajac za granicami Polski??
 24. Spólka cywilna a ustawa o zamówieniach publicznych
 25. Oznaczenie producenta
 26. Wyjście z dwuosobowej spółki z o.o.
 27. dostęp do umowy spółki z. o.o.
 28. Prosta spółka akcyjna - problemy
 29. Sp z o.o. oraz JDG a wypłata
 30. Decyzyjność w spółce zoo
 31. wypłata z syku spółki jawnejw naturze?
 32. spółka firmy transportowej a finansowanie ze strony osób trzecich
 33. Zapytanie o wynagrodzenie
 34. Podpisanie umowy miedzy wspólnikami przed założeniem społki
 35. Rejestr akcjonariuszy a dane osobowe
 36. śmierć Prezesa - czy można powołać nowego?
 37. Błędny podmiot wpisany do KRS
 38. Procedura "wchłonięcia" społki przez inną społke zo.o.
 39. Przejście z JDG na spółkę z o.o.
 40. Sprzedaż towarów z mojej JDG do spółki z o.o. gdzie jestem w 50% udziałowcem.
 41. Czy pracownik w sp. z o. o. może być cżłonkiem rady nadzorczej.komisji rewizyjnej
 42. Zamknięcie spółki zoo na zwolnieniu chorobowym
 43. Wspólnicy Sp. z o. o.
 44. Prezes zarządu - sprzedaż spółki
 45. Egzekucja likwidacji spółki
 46. Dwie spółki - ten sam zarząd i udziałowcy
 47. Wspólnicy a dywidenda - teoria i praktyka
 48. Wpływy niedozwolone
 49. Przelew ze konta spółki na prywatne
 50. sprzedaz jednoosobowej sp z o.o.
 51. Spółka z o.o. problem z osobą z rady nadzorczej
 52. Spółka jawna sprzedaż "udziałów" drugiemu wspólnikowi
 53. Odpowiedzialność Prezesa i Członka Zarządu po ukończonej kadencji
 54. Wkład do Spółdzielni Spożywców - jak odzyskać
 55. Przestęstwo czy zwykła sprzedaż?
 56. Lojalka
 57. Inny właściciel spółki niż ten w KRS
 58. Zawieszona działalność, bez prezesa, wspólnik w likwidacji, rezygnacja z czlonkowstwa
 59. Odpowiedzialność wspólnika spółki z o.o. za zobowiązania spółki.
 60. Art. 299 ksh - który członek zarządu odpowiada?
 61. Spółka jawna a dziedziczenie
 62. zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki przejętej
 63. Zgromadzenie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
 64. spółka jawna - wezwanie z KRS
 65. *** a rozliczanie się
 66. spółka - dług a sądowe rozwiązanie spółki
 67. Odpowiedzialność vice prezesa
 68. Jedyny nie stawia się na walne - w jaki sposób prezes ma złożyć stanowisko?
 69. Przetarg o wynajęcie lokalu
 70. Podmiot gospodarczy a prawo karne
 71. Analiza sprawozdania spółki akcyjnej w internecie
 72. Testowanie pomysłu na firmę a prawo
 73. Dziedziczenie w sp z oo
 74. Wierzytelność w upadłej spółce-jakie mam prawa?
 75. Rezygnacja z ostatniego członka zarządu
 76. Odpowiedzialność zarządu sp.zoo w upadłości
 77. Podatek dochodowy od udziałów wniesionych aportem
 78. lokalizacja wysyłki a faktura
 79. Reprezentacja spółki jawnej
 80. Zakładanie spółki z oo udziały i uprzywilejowanie
 81. Nowy właściciel, a zobowiązania spółki
 82. Sprzedaz udziałów spólki z o.o., zmiana Zarządu i nie ujawnienie w ciagu 6 miesięcy
 83. Zamknięcie spółki z długami tylko u wspólników
 84. Gdy prezes w spółce umiera,a rodzina zrzeka się spadku.
 85. Dofinansowanie z UP
 86. Uzyskanie dofinansowania z up na "firmę"
 87. Spółka zoo
 88. sprzedaż spółki z o.o.
 89. Wkład własny w projekcie unijnym - spółka z.o.o
 90. Wykreślenie udziałowca ze spółki z o.o.
 91. Beneficjent rzeczywisty a wspólnik.
 92. Handel przez internet
 93. Wyjście wspólnika ze SpK
 94. Towar uszkodzony podczas transportu
 95. Opłaty za składowanie towaru
 96. Wyrok sądu a brak zarządu
 97. Niestawienie się pozwanego
 98. "wprowadzenie" maszyn do spółki z o.o.
 99. Czy można pożyczyć pieniądze ze spółki zoo?
 100. Posługiwanie się kopiami dokumentów w sądzie
 101. "klauzula tajności"
 102. Prawa udziałowca w spółce akcyjnej
 103. Producent podniósł cenę po opłaceniu faktury
 104. Zmiany w danych spółki z o.o. - Portal S24
 105. Czy można zabezpieczyć pożyczkę od osoby prywatnej na hipotece?
 106. brak rozpoznania sprawy zawieszenia spółki
 107. Wspólnik oszukał mnie w spółce.
 108. Stanowisko członka w spółce zoo a praca na etacie
 109. Ustosunkowanie się sprzedawcy do reklamacji.
 110. Jak będzie "tekst jednolity" po niemiecku w umowie spółki?
 111. Zatrudnienie wspólnika - umowa zlecenie + umowa o dzieło
 112. Rozliczenia
 113. Spółdzielnia Socjalna - Prokura
 114. Jaką spółkę/działalność najlepiej założyć?
 115. KRS-Z3 zapytanie
 116. Udzielenie absolutorium w sp. z o.o. wspólnicy jako zarząd
 117. Odszkodowanie z tytułu umowy
 118. Odpowiedzialność właścicieli spółki za towar od dostawcy
 119. Ryzyko przy zakupie udziałów w spółce z o.o.
 120. Proszę o pomoc
 121. Adres spółki w domu rodzinnym
 122. Nadzór vs Kontrola w Sp z o.o.
 123. Zakładanie spółki z.o.o
 124. Brak zgody wspólników - spółka niesterowna z powodu braku prezesa.
 125. Sp. z o. o. - Zgromadzenie wspólników
 126. zmiana umowy spółki eKRS
 127. Kapitał zakładowy a udziały
 128. Dokument WZ a faktura
 129. bony podarunkowe
 130. Bezpieczna sprzedaż udziałów w spzoo spk
 131. Brak adresu spółki
 132. ustanowienie prokurenta bez zarządu sp zoo
 133. Ostrzeżenie o Anty Money Laundering w raporcie CEIDG
 134. Dokumenty do KRS
 135. odpowiedzialnośc wspólnika za zadłużenie spółka zoo
 136. Protokół nieufności
 137. Rejestracja Sp. z o.o. - eKRS i zwrot
 138. Spółka Z O.O + JDG
 139. Sprzedaż udziałów w sp.z o.o., S24-notariusz
 140. Ksiegowosc-rachunki
 141. Pozew zagraniczny
 142. Spółka tworzy spółkę.
 143. Złożenie wniosku z 299 ksh
 144. sp z o o członek zarządu świadek w sądzie
 145. likwidacja stowarzyszenia - sprawozdanie
 146. Spółka z UK wspólnikiem spółki w Polsce -> ?
 147. Sprawozdanie KRS, grzywna i komornik
 148. wyłudzenie - faktura a odbiór towaru
 149. połączenie kilku spółek osobowych w jednego PSA
 150. Zbycie przedmiotów majatku spółki z o.o. - Darowizna? Aukcja?
 151. upadłość konsumencka zabrze
 152. Działalność w Polsce a brytyjska LLP?
 153. Zmiana adres spółki - jeśli lokal był w dzierżawie
 154. Pokrycie straty a spółka z o.o. w likwidacji
 155. Sprzedaż udziałów spółce z UK
 156. Ograniczenia w uprawnieniach zarządu a subwencja z PFR
 157. Jak ustalić udziałowców sp. z o.o. na podstawie stwierdzenia nabycia spadku?
 158. Warunkowe podwyższenie kapitału w SA, a obowiązek zgłoszenia nowych akcji do KRS
 159. Obowiązki zlikwidowanej Rady Nadzorczej
 160. Mniejszościowi wspólnicy w Sp. z o.o.
 161. Jaka spółka czy nie spółka?
 162. zasady odpowiedzialności spółki handlowe
 163. Zmiana adresu email i strony www w KRS
 164. Wniosek o zawieszenie działalności spółki z o.o. przez PDI
 165. Stara Spółka zoo bez majątku, bez wspólników - likwidacja ?
 166. Zakup sprzętu od wspólnika spółki zoo
 167. Wybór PKD - przeważające i pozostałe- problem
 168. Weryfikacja firmy z o.o.
 169. Podział przez wydzielenie.
 170. Prokura samoistna w sp. z o.o. - sp. komandytowa.
 171. Zadłużenie firmy a żądanie zadośćuczynienia
 172. Umorzenie pożyczki w spółce Z o.o.
 173. Wyroby medyczne w dobie koronawirus
 174. sprawozdanie finansowe doKAS
 175. Uprzywilejowanie wspólnika co do ceny objęcia nowych udziałów
 176. Złomowane auto po wypadku - ale spółka zawieszona
 177. Jednoosobowa spółka akcyjna w likwidacji
 178. Wymiana butelek kaucjowanych przy zakupie piwa.
 179. Sp z o.o. a wspólnik i członek zarządu Polak, mieszkający na stałe poza Polską
 180. Czy wspólnik sp zoo musi być zatrudniony?
 181. Jak wyjść ze spółki z o.o. i przepisać samochód?
 182. Upadłosć i licytowanie!
 183. Zgłoszenie nr PESEL członka zarządu do KRS
 184. Dług Fundacji nieprowadzącej działalności
 185. Tokeny blockchain jako Akcje w Prostej spółce akcyjnej
 186. spółka komunalna i farma fotowoltaiczna
 187. Sprzedaż żywych owadów i karmy przeznaczonej dla nich.
 188. Art. 211 KSH możliwość złamania przez wspólnika
 189. eKRS
 190. Wypowiedzenie umowy spółki
 191. Spólka zo.o.
 192. Konflikt pomiędzy wspólnikami - jak prezes może opuścić spółkę?
 193. Dokończenie rejestracji spółki
 194. Przedawnienie wierzyteloności
 195. Test z prawa handlowego proszę o pomoc w rozwiązaniu
 196. POŻYCZKA W SPÓŁCE Z OO - kiedy uchwała i jaka, jakie głosowanie ?
 197. Przekształcenie JDG w spółkę z o.o.
 198. Sprzedaż firma do firmy a ustawa konsumencka?
 199. Likwidacja spolki z o.o. w systemie S24
 200. Likwidacja wspólnika sp. z o.o.
 201. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oddalenie wniosku
 202. Zakup spółki zoo przez zadłużoną osobę
 203. Likwidacja sp. z o.o. a zwrot wkładów wniesionych
 204. Spółka z o.o. jednoosobowa, a osoba karana
 205. Przekształcenie spółki jawnej w przedsiębiorstwo jednoosobowe.
 206. Rezygnacja z funkcji członka zarządu
 207. Wypowiedzenie umowy o pracę wspólnikowi,
 208. Proces zamknięcia drugiego polskiego oddziału spółki z o.o.
 209. uchwałą bez drugiego członka zarządu
 210. zamknięcie konta zawieszonej spółki zoo
 211. Rejestracja spółki z o.o.
 212. Likwidacja spolki zoo z zajetymi udzialami
 213. Zaliczka na kupno SP. Z. O. O.
 214. Zakup działki na spółkę zoo a kapitał zakładowy.
 215. Sp z o.o. dochody udziałowca - komornik
 216. sp. z o.o. a prezes obcokrajowiec
 217. Spółka z o.o. - Wynajem domu a koszty
 218. Akcje na okaziciela
 219. Kara Grzywny za brak zgłoszenia aktualizacyjnego do KRS
 220. Spółka z o.o. z rodzicem
 221. KRS - ZM Zmiana Przedmiotu Działalnosci w Sp z o.o.
 222. Prawa udziałowca mniejszościowego w spółce z o. o.
 223. Spółka jawna a cywilna
 224. Spólka zoo leasing -uzytkowanie
 225. Zakup nieruchomości w spółce jawnej
 226. Oddalony wniosek o rejestrację Sp.k.
 227. Spółka zoo nurtujące pytanie
 228. walne zebranie stowarzyszenia - dokumenty do krs
 229. Członek zarządu - rezygnacja
 230. Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. - umowa u dwóch notariuszy?
 231. Art. 233 [Obowiązek zwołania]
 232. Wpłata kapitału w spółce Z O O
 233. spólka zo o
 234. Członek zarządu- rezygnacja drobne,techniczne zawirowania
 235. Fundacja- ważność uchwały i rezygnację członków zarządu.
 236. Spółka ZOO czy warto ?
 237. Wysyłkowa sprzedaż wytrychów
 238. Pomocy, jestem ofiarą oszusta!!
 239. nieletni udziałowiec
 240. Wykreslenie spolki zoo bez likwidacji
 241. Spółka z o.o. -sprzedaż, umorzenie czy darowizna udziałów?
 242. Pomocy?
 243. Zmiana umowy spółki z o.o.
 244. Udział w spółce z o.o - praca w innej firmie a ZUS
 245. pożyczka dla spółki z o o
 246. wynagrodzenie prezesa sp z o.o.
 247. pozew przeciwko sp. z o.o. sp. k
 248. zakup spółki i prawa byłego prezesa
 249. beneficjent rzeczywisty
 250. Pozwanie przekształconego przedsiębiorcy