PDA

View Full Version : Orzeczenia i interpretacje


Strony : [1] 2

 1. postanowienie o zawieszeniu dochodzenia
 2. Przedawniony mandat na jakiej podstawie złożyć skarge?
 3. obowiązek odśnieżania przylegającego chodnika, a prawo UE
 4. Kwestie sporne w orzecznictwie. / prawo cywilne czesc rzeczowa
 5. Praworządność
 6. Odwołanie się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego
 7. Szukam wyroków w konkretnej sytuacji
 8. amber gold - wyrok wraz z uzasadnieniem
 9. Staż pracy
 10. Szukam wyroków skazujących za przestępstwo z art. 306a KK
 11. Obowiązek naprawienia szkody
 12. Iterpretacja postanowienia sądu
 13. Komisja wojskowa - nieprecyzyjne pouczenie
 14. Zdjęcie z fotoradaru bez widocznego kierowcy
 15. Problem z orzeczeniem RWKL
 16. Poświadczenie bezpieczeństea
 17. SN w sprawie dziennikarzy z zarzutem z art 212 kk parc2
 18. fałszywe zeznania konkubenta
 19. Podejrzenie o jazde pod wpływem alkoholu
 20. Interpretacja pojęcia "rękojmia prawidłowego wykonywania zawodu adwokata/radcy pr.
 21. Przesłuchanie świadka
 22. Sekcja wykonywania orzeczen i windykacji naleznosci sadowych. Wezwanie
 23. Wyrok rozwodowy, a 500+
 24. Skierowanie na terapie odwykowa
 25. Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem
 26. Przepisy prawne czy nadal aktualne?
 27. zwrot nakładów na nieruchomość orzecznictwo SN
 28. Orzeczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
 29. Odmowa przyznania obrońcy z urzędu
 30. Zajęcie konta
 31. Interpretacja ograniczenia "78" w prawie jazdy
 32. 560 par. 3 KC - stary a nowy
 33. Wyrok TK K2/13 - zmiany
 34. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej
 35. Interpretacja przepisu RODO.
 36. Postanowienie wykonalne - ale kiedy?
 37. Gdzie znaleźć często cytowany wyrok
 38. Pełnomocnictwo
 39. Ujawnienie uzasadnienia wyroku z apelacją oskarżonego
 40. wytoczenie procesu
 41. Zdobycie treśli orzeczenia bez pełnej sygnatury
 42. Przywłaszczenie - praktyka orzecznictwa
 43. Kolizja i konsekwnecje
 44. Uchwała lub wyrok SN w sprawie wstrzymania wykonania kary do czasu rozpatrzenia wnios
 45. Uchwała Sądu Najwyższego
 46. Odpowiedzialność UFG w związku z upadłością
 47. Zakłócanie spokoju
 48. Treść orzeczenia w głośnej sprawie - jak znaleźć?
 49. Poszukuję orzeczenia o syngaturze III CR 79/75
 50. Prawomocny wyrok/ugoda a jego wykonanie.
 51. CASE OF STRELETZ, KESSLER AND KRENZ v. GERMANY
 52. Od kiedy nie jestem współwłaścicielem
 53. Podatek akcyzowy (AKCU) od 2017
 54. karta podatkowa
 55. Stopień niepełnosprawności odebrany z bezterminowego
 56. interpretacja orzeczenia - ograniczenie praw do dziecka
 57. Postanowienie sądu z udziałem ... bez udziału
 58. Zasady przepprowadzenia kontroli na działkach PZD
 59. Czy orzeczenia np. sądu najwyżeszego tracą moc?
 60. Przerwa w służbie wojskowej a emerytura
 61. orzeczenie w sprawie pelnienia zawodowej sluzby wojskowej
 62. Interpretacja załącznika* nakazu zapłaty
 63. postanowienie o umorzeniu dochodzenia
 64. Orzeczenia - ataki DoS
 65. Prowokacja Sądu w Słupsku
 66. Pytanie o orzeczenie w LEX po numerze
 67. art.4 ust.2 konstytucji - kto dokonał wyboru?
 68. Interpretacja ustawy 500+ członek rodziny
 69. interpretacja Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
 70. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ZUS
 71. interpretacja art. 33 u.p.k.
 72. Czy Sąd przysyla do domu pismo z wyrokiem?
 73. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego pytanie :)
 74. ustalenie prawa służebności mieszkania po zniesieniu współwłasności
 75. stracenie prawa jazdy przez alkohol
 76. status orzeczenia SN - pomoc w znalezieniu informacji
 77. Pobrana oplata recyklingu, rejestracja 2016r, przegląd techniczny 2015
 78. Wyrok Sądu Najwyższego
 79. Problem ze zwrotem zaliczki wpłaconej do sądu w sprawie cywilnej.
 80. Monitor prawniczy z 1995
 81. orzeczenie o stopniu niepelnosprawnosci
 82. Potrzebny wyrok SN - wypowiedzenie umowy, przedawnienie
 83. Informacje
 84. Uzasadnienie do IV CZ 66/87
 85. wyrok SN z 6.12.1978 sygn.akt II URN 130/78
 86. Odwołanie od punktu 7 w orzeczeniu o niepelnosprawnosci
 87. Nowe zasady dotyczące prawa jazdy 2016
 88. Poszukuję wyroków TK, NSA, SA, SO
 89. Wycinka drzew
 90. uchwala SN III CZP 13/15
 91. kontratyp działania w obronie własnej a 182 kpk a 233 kk
 92. orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
 93. Poszukuję glosy
 94. Edukacja
 95. CROPP Torebka - interpretacja orzeczenia
 96. szkoda majątkowa
 97. Ponowienie niedoreczonej korespondencji a przywrocenie terminu.
 98. Kiedy to alimenty a kiedy darowizna - kwestionowanie przez US
 99. Jak ustalić kto reprezentował strony?
 100. Stosowanie projektowanych przepisów?
 101. ile moze zabrac komornik
 102. Odstąpienie od ustalania opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
 103. Glosa do orzeczenia III CZP 71/84
 104. Wyrok
 105. wymiana udziałów, sprzedaż spółki
 106. Orzeczenia- wycena nieruchomości
 107. renta- interpretacja przelewu
 108. koszt spisu inwentarza po zmarłym
 109. Niemowlę na komisji lekarskiej
 110. Zasada "co nie jest zakazane, jest dozwolone" w orzeczeniach TK
 111. nękanie i art. 107 KW
 112. Odzyskanie prawa jazdy...
 113. Komisja PFRON i zakład pracy
 114. Dostęp do wyroku lub bazy LEX I ACa 1179/06, LEX nr 298601
 115. nowelizacja ustawy a prawomocna decyzja o warunkach zabudowy
 116. pozew o zabezpieczenie alimentow
 117. Orzeczenie komisji MSW
 118. Orzeczenie SN wyjaśniające Art.123. § 1. KC
 119. Publikacja orzeczeń SN
 120. Różnica pomiędzy zmianą, a uchyleniem wyroku (tylko w części)
 121. Jurysdykcja sądów irlandzkich
 122. Właściciel strony internetowej, a wyrok sądu w sprawie przeprosin innej osoby.
 123. Zadoscuzynienie
 124. Prawo farmaceutyczne
 125. Dodatkowy urlop
 126. DEcyzja z ZuS prosze o pomoc
 127. kara mimo usprzwiedliwienia nieobecności
 128. orzeczenie o niepełnosprawności
 129. Poszukuje wyroku
 130. Zakaz spożywania alkocholu w Krakowie.
 131. minimum socjalne
 132. O Umorzeniu dochodzenia...
 133. zle dane na postanowieniu z sądu a nowa rozprawa
 134. Agora vs praca.pl
 135. AC i ochrona znizek
 136. wniosek o odroczenie odbywania kary pozbawienia wolności
 137. Prawo zniżki studenckiej
 138. Prawo bankowe a urząd skarbowy
 139. Pytanie o 2 skróty w sygnaturach uchwał/wyroków
 140. Wyrejestrowanie auta z Niemiec
 141. ZUS - renta
 142. Orzeczenie Lekarskie WOMP
 143. Zakup 40 telefonów a amortyzacja
 144. umowa międzynarodowa
 145. benefity
 146. czy można i jak uzasadnić zażalenie postanowienia sądu
 147. Pomocy - urząd skarbowy
 148. Brak danych kupującego na umowie sprzedaży auta - tylko pieczątka firmy i podpis
 149. Brak zgody na przyjęcie mandatu
 150. Mandat z fotoradaru a wyrok TK z marca 2014 . Faktyczna interpretacja
 151. Poszukuję glosy do wyroku NSA II OSK440/12
 152. Glosa Mysiaka P.
 153. poszukuję glosy
 154. Problemy ze sklepem - Reklamacja z tytułu ustawy
 155. Pilnie potrzebuję treści orzeczenia niepublikowanego I ACz276/11 Sądu Apelacyjnego
 156. wyrównanie alimentów
 157. Wiarygodna wiadomość wysłana z darmowego adresu email
 158. Odpis orzeczenia a klauzula wykonalności
 159. Poszukuje glosy go Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 1949 r. C935/48
 160. Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Lublinie
 161. Poszukuję glosy do uchwały SN III CZP 88/95 (ew. Palestry 1-2/1996)
 162. dług w spadku po Ojcu za niezapłacony podatek do US
 163. Interpretacja art. 77 kw i art. 10 u.u.c.p.g
 164. Poszukuję wyroku
 165. praca a orzeczenie
 166. Wyłączenie dostawy energii elektrycznej
 167. Różnice: Stwierdzenie wykonalności a Klauzula wykonalności
 168. dożywocie a dożywotnie korzystanie z części domu- czy to to samo?
 169. Siła wyższa, a umowa
 170. Orzeczenie o oglaszaniu umowy miedzynarodowej
 171. Odpowiedzialność pełnomocnika w Sądzie
 172. Wygrałem przetarg ale jednak
 173. Prośba o interpretację zapisu wizyty pacjenta
 174. interpretacja warunków zabudowy
 175. Interpretacja punktu umowy
 176. orzeczenie o kosztach pełnomocnika z urzędu
 177. znaczenie zwrotu "po uzgodnieniu"
 178. Prokuratura Okręgowa, Wydział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym.
 179. alimenty
 180. Nietypowe orzeczenia - wykładnia językowa.
 181. Fundacja OPP a zamazanie kary
 182. Nietypowo o przesyłkach sądowych.
 183. Była wychowanka domu dziecka
 184. Wypadek w rolnictwie
 185. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o stanie majątkowym.
 186. orzeczenie o stopien niepelnosprawnosci
 187. Zablokowane prowadzenie pojazdow mechanicznych na czas nieokreślony :(
 188. Prośba o udostępnienie orzeczenia
 189. Postanowienie SN - poszukuję.
 190. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 191. wyrok SN II PK 198/04 niepulb.
 192. orzeczenie sądu rodzinnego zasępujące zgodę rodzica na wydanie paszportu
 193. Pomoc w interpretacji zapisów rozporządzenia - Ewidencja Klubów sportowych
 194. świadczenie pielegnacyjne
 195. orzeczenie SN
 196. Zasilek pielegnacyjny prosze o porade
 197. Recenzja dowolnego orzeczenia - pomocy
 198. Odmowa nałożenia cła na paliwo z Rosji, Izba Celna
 199. Jedna sprawa pod trzema sygnaturami
 200. poszukuję wyroku NSA
 201. Rokowania ustne na sprzedaż nieruchomości
 202. Orzeczenia jak je zinterpretować?
 203. pomoc w dostępie do orzeczeń
 204. Glosy do orzeczenia
 205. Glosa!
 206. Utrudnienia w zakupie działki
 207. Wysokość odszkodowania
 208. Orzeczenie z WOMP
 209. pomoc w wyszukaniu orzeczenia
 210. Zawiadomienie o egzekucji
 211. Przedawnienie
 212. wyroby własne a sprzedaż
 213. art 85 i 86 1 kpk
 214. zawiadomienie o wszczęcie egzekucji nieruchomości
 215. Pojęcie długu - orzecznictwo
 216. Pożyczone pieniądze, oświadczenie
 217. Dodat.do zasiłku rodzi.z tyt.kształcenia i rehabilitacji dziecka- czy z wyrównaniem?
 218. Staranie się o I grupę, a ryzyko utraty II grupy na stałe?
 219. Podatek dochodowy od osób fizycznych - marynarz
 220. oryginał czy kopia? PILNE!
 221. Wypadek przed przystąpieniem do pracy.
 222. Orzeczenie WKL i odwołanie do OKL
 223. Wyrok Sądu Najwyższego
 224. nieruchomość wspólna - sprytny deweloper
 225. zasiedzenie gruntu przez zakład energetyczny
 226. krus-odebrane odszkodowanie
 227. Dane Osobowe
 228. orzeczenie sadowe
 229. Orzeczenie w sprawie "doktora śmierć" - doktor G
 230. jak napisac odwolanie do sądu rejonowego o odmowe odszkodowania za wypadek w pracy ?
 231. Wypowiedzenie trzyletnie
 232. Zastraszenie
 233. art. 435 kc a przesył pary wodnej i wody
 234. Wyrok Sądu Apelacyjnego
 235. dostęp do orzeczeń
 236. Ozeczenie w spawie mandatu Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz
 237. Wyrok Sądu Najwyższego sygnatura akt: IV CSK 117/12
 238. Sad zle policzyl wynagrodzenie. Co zrobic ?
 239. Przegrana sprawa
 240. Pilne umorzenie postep. Wykonawczego
 241. 2 glosy poszukiwane
 242. Orzecznictwo SN z lat 60-tych - gdzie to znaleźć?
 243. Glosa do III CZP 82/10
 244. Wyrok z dnia 23.01.2003 II AKa 346/02
 245. Postanowienie SN
 246. Orzeczenie Sądu Najwyższego II PK 344/05 z dnia 11.05.2006r.
 247. z dnia 4 kwietnia 2003 r., II CKN 1302/00 (OSNC 2004, Nr 6, poz. 104).
 248. Wyrok Sądu Najwyższego - III KKN 364/01
 249. 3 odpisy odpowiedzi na pozew (eksmisja) - Pomocy
 250. Niespójne wyroki SN