PDA

View Full Version : Orzeczenia i interpretacje


Strony : [1] 2

 1. Przesłuchanie świadka
 2. Sekcja wykonywania orzeczen i windykacji naleznosci sadowych. Wezwanie
 3. Wyrok rozwodowy, a 500+
 4. Skierowanie na terapie odwykowa
 5. Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem
 6. Przepisy prawne czy nadal aktualne?
 7. zwrot nakładów na nieruchomość orzecznictwo SN
 8. Orzeczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
 9. Odmowa przyznania obrońcy z urzędu
 10. Zajęcie konta
 11. Interpretacja ograniczenia "78" w prawie jazdy
 12. 560 par. 3 KC - stary a nowy
 13. Wyrok TK K2/13 - zmiany
 14. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej
 15. Interpretacja przepisu RODO.
 16. Postanowienie wykonalne - ale kiedy?
 17. Gdzie znaleźć często cytowany wyrok
 18. Pełnomocnictwo
 19. Ujawnienie uzasadnienia wyroku z apelacją oskarżonego
 20. wytoczenie procesu
 21. Zdobycie treśli orzeczenia bez pełnej sygnatury
 22. Przywłaszczenie - praktyka orzecznictwa
 23. Kolizja i konsekwnecje
 24. Uchwała lub wyrok SN w sprawie wstrzymania wykonania kary do czasu rozpatrzenia wnios
 25. Uchwała Sądu Najwyższego
 26. Odpowiedzialność UFG w związku z upadłością
 27. Zakłócanie spokoju
 28. Treść orzeczenia w głośnej sprawie - jak znaleźć?
 29. Poszukuję orzeczenia o syngaturze III CR 79/75
 30. Prawomocny wyrok/ugoda a jego wykonanie.
 31. CASE OF STRELETZ, KESSLER AND KRENZ v. GERMANY
 32. Od kiedy nie jestem współwłaścicielem
 33. Podatek akcyzowy (AKCU) od 2017
 34. karta podatkowa
 35. Stopień niepełnosprawności odebrany z bezterminowego
 36. interpretacja orzeczenia - ograniczenie praw do dziecka
 37. Postanowienie sądu z udziałem ... bez udziału
 38. Zasady przepprowadzenia kontroli na działkach PZD
 39. Czy orzeczenia np. sądu najwyżeszego tracą moc?
 40. Przerwa w służbie wojskowej a emerytura
 41. orzeczenie w sprawie pelnienia zawodowej sluzby wojskowej
 42. Interpretacja załącznika* nakazu zapłaty
 43. postanowienie o umorzeniu dochodzenia
 44. Orzeczenia - ataki DoS
 45. Prowokacja Sądu w Słupsku
 46. Pytanie o orzeczenie w LEX po numerze
 47. art.4 ust.2 konstytucji - kto dokonał wyboru?
 48. Interpretacja ustawy 500+ członek rodziny
 49. interpretacja Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
 50. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ZUS
 51. interpretacja art. 33 u.p.k.
 52. Czy Sąd przysyla do domu pismo z wyrokiem?
 53. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego pytanie :)
 54. ustalenie prawa służebności mieszkania po zniesieniu współwłasności
 55. stracenie prawa jazdy przez alkohol
 56. status orzeczenia SN - pomoc w znalezieniu informacji
 57. Pobrana oplata recyklingu, rejestracja 2016r, przegląd techniczny 2015
 58. Wyrok Sądu Najwyższego
 59. Problem ze zwrotem zaliczki wpłaconej do sądu w sprawie cywilnej.
 60. Monitor prawniczy z 1995
 61. orzeczenie o stopniu niepelnosprawnosci
 62. Potrzebny wyrok SN - wypowiedzenie umowy, przedawnienie
 63. Informacje
 64. Uzasadnienie do IV CZ 66/87
 65. wyrok SN z 6.12.1978 sygn.akt II URN 130/78
 66. Odwołanie od punktu 7 w orzeczeniu o niepelnosprawnosci
 67. Nowe zasady dotyczące prawa jazdy 2016
 68. Poszukuję wyroków TK, NSA, SA, SO
 69. Wycinka drzew
 70. uchwala SN III CZP 13/15
 71. kontratyp działania w obronie własnej a 182 kpk a 233 kk
 72. orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
 73. Poszukuję glosy
 74. Edukacja
 75. CROPP Torebka - interpretacja orzeczenia
 76. szkoda majątkowa
 77. Ponowienie niedoreczonej korespondencji a przywrocenie terminu.
 78. Kiedy to alimenty a kiedy darowizna - kwestionowanie przez US
 79. Jak ustalić kto reprezentował strony?
 80. Stosowanie projektowanych przepisów?
 81. ile moze zabrac komornik
 82. Odstąpienie od ustalania opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
 83. Glosa do orzeczenia III CZP 71/84
 84. Wyrok
 85. wymiana udziałów, sprzedaż spółki
 86. Orzeczenia- wycena nieruchomości
 87. renta- interpretacja przelewu
 88. koszt spisu inwentarza po zmarłym
 89. Niemowlę na komisji lekarskiej
 90. Zasada "co nie jest zakazane, jest dozwolone" w orzeczeniach TK
 91. nękanie i art. 107 KW
 92. Odzyskanie prawa jazdy...
 93. Komisja PFRON i zakład pracy
 94. Dostęp do wyroku lub bazy LEX I ACa 1179/06, LEX nr 298601
 95. nowelizacja ustawy a prawomocna decyzja o warunkach zabudowy
 96. pozew o zabezpieczenie alimentow
 97. Orzeczenie komisji MSW
 98. Orzeczenie SN wyjaśniające Art.123. § 1. KC
 99. Publikacja orzeczeń SN
 100. Różnica pomiędzy zmianą, a uchyleniem wyroku (tylko w części)
 101. Jurysdykcja sądów irlandzkich
 102. Właściciel strony internetowej, a wyrok sądu w sprawie przeprosin innej osoby.
 103. Zadoscuzynienie
 104. Prawo farmaceutyczne
 105. Dodatkowy urlop
 106. DEcyzja z ZuS prosze o pomoc
 107. kara mimo usprzwiedliwienia nieobecności
 108. orzeczenie o niepełnosprawności
 109. Poszukuje wyroku
 110. Zakaz spożywania alkocholu w Krakowie.
 111. minimum socjalne
 112. O Umorzeniu dochodzenia...
 113. zle dane na postanowieniu z sądu a nowa rozprawa
 114. Agora vs praca.pl
 115. AC i ochrona znizek
 116. wniosek o odroczenie odbywania kary pozbawienia wolności
 117. Prawo zniżki studenckiej
 118. Prawo bankowe a urząd skarbowy
 119. Pytanie o 2 skróty w sygnaturach uchwał/wyroków
 120. Wyrejestrowanie auta z Niemiec
 121. ZUS - renta
 122. Orzeczenie Lekarskie WOMP
 123. Zakup 40 telefonów a amortyzacja
 124. umowa międzynarodowa
 125. benefity
 126. czy można i jak uzasadnić zażalenie postanowienia sądu
 127. Pomocy - urząd skarbowy
 128. Brak danych kupującego na umowie sprzedaży auta - tylko pieczątka firmy i podpis
 129. Brak zgody na przyjęcie mandatu
 130. Mandat z fotoradaru a wyrok TK z marca 2014 . Faktyczna interpretacja
 131. Poszukuję glosy do wyroku NSA II OSK440/12
 132. Glosa Mysiaka P.
 133. poszukuję glosy
 134. Problemy ze sklepem - Reklamacja z tytułu ustawy
 135. Pilnie potrzebuję treści orzeczenia niepublikowanego I ACz276/11 Sądu Apelacyjnego
 136. wyrównanie alimentów
 137. Wiarygodna wiadomość wysłana z darmowego adresu email
 138. Odpis orzeczenia a klauzula wykonalności
 139. Poszukuje glosy go Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 1949 r. C935/48
 140. Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Lublinie
 141. Poszukuję glosy do uchwały SN III CZP 88/95 (ew. Palestry 1-2/1996)
 142. dług w spadku po Ojcu za niezapłacony podatek do US
 143. Interpretacja art. 77 kw i art. 10 u.u.c.p.g
 144. Poszukuję wyroku
 145. praca a orzeczenie
 146. Wyłączenie dostawy energii elektrycznej
 147. Różnice: Stwierdzenie wykonalności a Klauzula wykonalności
 148. dożywocie a dożywotnie korzystanie z części domu- czy to to samo?
 149. Siła wyższa, a umowa
 150. Orzeczenie o oglaszaniu umowy miedzynarodowej
 151. Odpowiedzialność pełnomocnika w Sądzie
 152. Wygrałem przetarg ale jednak
 153. Prośba o interpretację zapisu wizyty pacjenta
 154. interpretacja warunków zabudowy
 155. Interpretacja punktu umowy
 156. orzeczenie o kosztach pełnomocnika z urzędu
 157. znaczenie zwrotu "po uzgodnieniu"
 158. Prokuratura Okręgowa, Wydział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym.
 159. alimenty
 160. Nietypowe orzeczenia - wykładnia językowa.
 161. Fundacja OPP a zamazanie kary
 162. Nietypowo o przesyłkach sądowych.
 163. Była wychowanka domu dziecka
 164. Wypadek w rolnictwie
 165. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o stanie majątkowym.
 166. orzeczenie o stopien niepelnosprawnosci
 167. Zablokowane prowadzenie pojazdow mechanicznych na czas nieokreślony :(
 168. Prośba o udostępnienie orzeczenia
 169. Postanowienie SN - poszukuję.
 170. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 171. wyrok SN II PK 198/04 niepulb.
 172. orzeczenie sądu rodzinnego zasępujące zgodę rodzica na wydanie paszportu
 173. Pomoc w interpretacji zapisów rozporządzenia - Ewidencja Klubów sportowych
 174. świadczenie pielegnacyjne
 175. orzeczenie SN
 176. Zasilek pielegnacyjny prosze o porade
 177. Recenzja dowolnego orzeczenia - pomocy
 178. Odmowa nałożenia cła na paliwo z Rosji, Izba Celna
 179. Jedna sprawa pod trzema sygnaturami
 180. poszukuję wyroku NSA
 181. Rokowania ustne na sprzedaż nieruchomości
 182. Orzeczenia jak je zinterpretować?
 183. pomoc w dostępie do orzeczeń
 184. Glosy do orzeczenia
 185. Glosa!
 186. Utrudnienia w zakupie działki
 187. Wysokość odszkodowania
 188. Orzeczenie z WOMP
 189. pomoc w wyszukaniu orzeczenia
 190. Zawiadomienie o egzekucji
 191. Przedawnienie
 192. wyroby własne a sprzedaż
 193. art 85 i 86 1 kpk
 194. zawiadomienie o wszczęcie egzekucji nieruchomości
 195. Pojęcie długu - orzecznictwo
 196. Pożyczone pieniądze, oświadczenie
 197. Dodat.do zasiłku rodzi.z tyt.kształcenia i rehabilitacji dziecka- czy z wyrównaniem?
 198. Staranie się o I grupę, a ryzyko utraty II grupy na stałe?
 199. Podatek dochodowy od osób fizycznych - marynarz
 200. oryginał czy kopia? PILNE!
 201. Wypadek przed przystąpieniem do pracy.
 202. Orzeczenie WKL i odwołanie do OKL
 203. Wyrok Sądu Najwyższego
 204. nieruchomość wspólna - sprytny deweloper
 205. zasiedzenie gruntu przez zakład energetyczny
 206. krus-odebrane odszkodowanie
 207. Dane Osobowe
 208. orzeczenie sadowe
 209. Orzeczenie w sprawie "doktora śmierć" - doktor G
 210. jak napisac odwolanie do sądu rejonowego o odmowe odszkodowania za wypadek w pracy ?
 211. Wypowiedzenie trzyletnie
 212. Zastraszenie
 213. art. 435 kc a przesył pary wodnej i wody
 214. Wyrok Sądu Apelacyjnego
 215. dostęp do orzeczeń
 216. Ozeczenie w spawie mandatu Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz
 217. Wyrok Sądu Najwyższego sygnatura akt: IV CSK 117/12
 218. Sad zle policzyl wynagrodzenie. Co zrobic ?
 219. Przegrana sprawa
 220. Pilne umorzenie postep. Wykonawczego
 221. 2 glosy poszukiwane
 222. Orzecznictwo SN z lat 60-tych - gdzie to znaleźć?
 223. Glosa do III CZP 82/10
 224. Wyrok z dnia 23.01.2003 II AKa 346/02
 225. Postanowienie SN
 226. Orzeczenie Sądu Najwyższego II PK 344/05 z dnia 11.05.2006r.
 227. z dnia 4 kwietnia 2003 r., II CKN 1302/00 (OSNC 2004, Nr 6, poz. 104).
 228. Wyrok Sądu Najwyższego - III KKN 364/01
 229. 3 odpisy odpowiedzi na pozew (eksmisja) - Pomocy
 230. Niespójne wyroki SN
 231. Sąd Najwyższy,11 września 2003, III CKN 471/01
 232. SN postanowienie.
 233. wezwanie
 234. Pismo z sądu rejonowego wydział I (nie wiem o co chodzi)
 235. szukam wyroku NSA z 6 kwietnia 1993r. ISA 1443/92
 236. Uzasadnienie wyroku- ogólnodostępne?
 237. Świadczenie pielęgnacyjne
 238. szukam wyroku SN III PK 72/10
 239. Wyrok
 240. Wyrok SN z dnia 19.01.1971 r., II CR 421/71- PRAWO CYWILNE
 241. Wydatki na posiłek w restauracji jako koszt podatkowy.
 242. Portale orzeczeń sądowych
 243. Wyrok SN
 244. Wyrok NSA II FSK 1419/1- przekazanie darowizny na konto dewelopera
 245. Studia-płatność za egzamin poprawkowy
 246. Wyszukiwarki orzeczeń
 247. Klauzula wykonalności - wyrok Trybunału Konstytucyjnego
 248. Orzeczenia art. 149 kk - PRAWO KARNE
 249. Prośba o pomoc w uzyskaniu treści wyroku.
 250. Orzeczenie majątkowe posła