PDA

View Full Version : Orzeczenia i interpretacje


Strony : [1] 2

 1. Szukam wyroków w konkretnej sytuacji
 2. amber gold - wyrok wraz z uzasadnieniem
 3. Staż pracy
 4. Szukam wyroków skazujących za przestępstwo z art. 306a KK
 5. Obowiązek naprawienia szkody
 6. Iterpretacja postanowienia sądu
 7. Komisja wojskowa - nieprecyzyjne pouczenie
 8. Zdjęcie z fotoradaru bez widocznego kierowcy
 9. Problem z orzeczeniem RWKL
 10. Poświadczenie bezpieczeństea
 11. SN w sprawie dziennikarzy z zarzutem z art 212 kk parc2
 12. fałszywe zeznania konkubenta
 13. Podejrzenie o jazde pod wpływem alkoholu
 14. Interpretacja pojęcia "rękojmia prawidłowego wykonywania zawodu adwokata/radcy pr.
 15. Przesłuchanie świadka
 16. Sekcja wykonywania orzeczen i windykacji naleznosci sadowych. Wezwanie
 17. Wyrok rozwodowy, a 500+
 18. Skierowanie na terapie odwykowa
 19. Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem
 20. Przepisy prawne czy nadal aktualne?
 21. zwrot nakładów na nieruchomość orzecznictwo SN
 22. Orzeczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
 23. Odmowa przyznania obrońcy z urzędu
 24. Zajęcie konta
 25. Interpretacja ograniczenia "78" w prawie jazdy
 26. 560 par. 3 KC - stary a nowy
 27. Wyrok TK K2/13 - zmiany
 28. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej
 29. Interpretacja przepisu RODO.
 30. Postanowienie wykonalne - ale kiedy?
 31. Gdzie znaleźć często cytowany wyrok
 32. Pełnomocnictwo
 33. Ujawnienie uzasadnienia wyroku z apelacją oskarżonego
 34. wytoczenie procesu
 35. Zdobycie treśli orzeczenia bez pełnej sygnatury
 36. Przywłaszczenie - praktyka orzecznictwa
 37. Kolizja i konsekwnecje
 38. Uchwała lub wyrok SN w sprawie wstrzymania wykonania kary do czasu rozpatrzenia wnios
 39. Uchwała Sądu Najwyższego
 40. Odpowiedzialność UFG w związku z upadłością
 41. Zakłócanie spokoju
 42. Treść orzeczenia w głośnej sprawie - jak znaleźć?
 43. Poszukuję orzeczenia o syngaturze III CR 79/75
 44. Prawomocny wyrok/ugoda a jego wykonanie.
 45. CASE OF STRELETZ, KESSLER AND KRENZ v. GERMANY
 46. Od kiedy nie jestem współwłaścicielem
 47. Podatek akcyzowy (AKCU) od 2017
 48. karta podatkowa
 49. Stopień niepełnosprawności odebrany z bezterminowego
 50. interpretacja orzeczenia - ograniczenie praw do dziecka
 51. Postanowienie sądu z udziałem ... bez udziału
 52. Zasady przepprowadzenia kontroli na działkach PZD
 53. Czy orzeczenia np. sądu najwyżeszego tracą moc?
 54. Przerwa w służbie wojskowej a emerytura
 55. orzeczenie w sprawie pelnienia zawodowej sluzby wojskowej
 56. Interpretacja załącznika* nakazu zapłaty
 57. postanowienie o umorzeniu dochodzenia
 58. Orzeczenia - ataki DoS
 59. Prowokacja Sądu w Słupsku
 60. Pytanie o orzeczenie w LEX po numerze
 61. art.4 ust.2 konstytucji - kto dokonał wyboru?
 62. Interpretacja ustawy 500+ członek rodziny
 63. interpretacja Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
 64. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ZUS
 65. interpretacja art. 33 u.p.k.
 66. Czy Sąd przysyla do domu pismo z wyrokiem?
 67. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego pytanie :)
 68. ustalenie prawa służebności mieszkania po zniesieniu współwłasności
 69. stracenie prawa jazdy przez alkohol
 70. status orzeczenia SN - pomoc w znalezieniu informacji
 71. Pobrana oplata recyklingu, rejestracja 2016r, przegląd techniczny 2015
 72. Wyrok Sądu Najwyższego
 73. Problem ze zwrotem zaliczki wpłaconej do sądu w sprawie cywilnej.
 74. Monitor prawniczy z 1995
 75. orzeczenie o stopniu niepelnosprawnosci
 76. Potrzebny wyrok SN - wypowiedzenie umowy, przedawnienie
 77. Informacje
 78. Uzasadnienie do IV CZ 66/87
 79. wyrok SN z 6.12.1978 sygn.akt II URN 130/78
 80. Odwołanie od punktu 7 w orzeczeniu o niepelnosprawnosci
 81. Nowe zasady dotyczące prawa jazdy 2016
 82. Poszukuję wyroków TK, NSA, SA, SO
 83. Wycinka drzew
 84. uchwala SN III CZP 13/15
 85. kontratyp działania w obronie własnej a 182 kpk a 233 kk
 86. orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
 87. Poszukuję glosy
 88. Edukacja
 89. CROPP Torebka - interpretacja orzeczenia
 90. szkoda majątkowa
 91. Ponowienie niedoreczonej korespondencji a przywrocenie terminu.
 92. Kiedy to alimenty a kiedy darowizna - kwestionowanie przez US
 93. Jak ustalić kto reprezentował strony?
 94. Stosowanie projektowanych przepisów?
 95. ile moze zabrac komornik
 96. Odstąpienie od ustalania opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
 97. Glosa do orzeczenia III CZP 71/84
 98. Wyrok
 99. wymiana udziałów, sprzedaż spółki
 100. Orzeczenia- wycena nieruchomości
 101. renta- interpretacja przelewu
 102. koszt spisu inwentarza po zmarłym
 103. Niemowlę na komisji lekarskiej
 104. Zasada "co nie jest zakazane, jest dozwolone" w orzeczeniach TK
 105. nękanie i art. 107 KW
 106. Odzyskanie prawa jazdy...
 107. Komisja PFRON i zakład pracy
 108. Dostęp do wyroku lub bazy LEX I ACa 1179/06, LEX nr 298601
 109. nowelizacja ustawy a prawomocna decyzja o warunkach zabudowy
 110. pozew o zabezpieczenie alimentow
 111. Orzeczenie komisji MSW
 112. Orzeczenie SN wyjaśniające Art.123. § 1. KC
 113. Publikacja orzeczeń SN
 114. Różnica pomiędzy zmianą, a uchyleniem wyroku (tylko w części)
 115. Jurysdykcja sądów irlandzkich
 116. Właściciel strony internetowej, a wyrok sądu w sprawie przeprosin innej osoby.
 117. Zadoscuzynienie
 118. Prawo farmaceutyczne
 119. Dodatkowy urlop
 120. DEcyzja z ZuS prosze o pomoc
 121. kara mimo usprzwiedliwienia nieobecności
 122. orzeczenie o niepełnosprawności
 123. Poszukuje wyroku
 124. Zakaz spożywania alkocholu w Krakowie.
 125. minimum socjalne
 126. O Umorzeniu dochodzenia...
 127. zle dane na postanowieniu z sądu a nowa rozprawa
 128. Agora vs praca.pl
 129. AC i ochrona znizek
 130. wniosek o odroczenie odbywania kary pozbawienia wolności
 131. Prawo zniżki studenckiej
 132. Prawo bankowe a urząd skarbowy
 133. Pytanie o 2 skróty w sygnaturach uchwał/wyroków
 134. Wyrejestrowanie auta z Niemiec
 135. ZUS - renta
 136. Orzeczenie Lekarskie WOMP
 137. Zakup 40 telefonów a amortyzacja
 138. umowa międzynarodowa
 139. benefity
 140. czy można i jak uzasadnić zażalenie postanowienia sądu
 141. Pomocy - urząd skarbowy
 142. Brak danych kupującego na umowie sprzedaży auta - tylko pieczątka firmy i podpis
 143. Brak zgody na przyjęcie mandatu
 144. Mandat z fotoradaru a wyrok TK z marca 2014 . Faktyczna interpretacja
 145. Poszukuję glosy do wyroku NSA II OSK440/12
 146. Glosa Mysiaka P.
 147. poszukuję glosy
 148. Problemy ze sklepem - Reklamacja z tytułu ustawy
 149. Pilnie potrzebuję treści orzeczenia niepublikowanego I ACz276/11 Sądu Apelacyjnego
 150. wyrównanie alimentów
 151. Wiarygodna wiadomość wysłana z darmowego adresu email
 152. Odpis orzeczenia a klauzula wykonalności
 153. Poszukuje glosy go Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 1949 r. C935/48
 154. Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Lublinie
 155. Poszukuję glosy do uchwały SN III CZP 88/95 (ew. Palestry 1-2/1996)
 156. dług w spadku po Ojcu za niezapłacony podatek do US
 157. Interpretacja art. 77 kw i art. 10 u.u.c.p.g
 158. Poszukuję wyroku
 159. praca a orzeczenie
 160. Wyłączenie dostawy energii elektrycznej
 161. Różnice: Stwierdzenie wykonalności a Klauzula wykonalności
 162. dożywocie a dożywotnie korzystanie z części domu- czy to to samo?
 163. Siła wyższa, a umowa
 164. Orzeczenie o oglaszaniu umowy miedzynarodowej
 165. Odpowiedzialność pełnomocnika w Sądzie
 166. Wygrałem przetarg ale jednak
 167. Prośba o interpretację zapisu wizyty pacjenta
 168. interpretacja warunków zabudowy
 169. Interpretacja punktu umowy
 170. orzeczenie o kosztach pełnomocnika z urzędu
 171. znaczenie zwrotu "po uzgodnieniu"
 172. Prokuratura Okręgowa, Wydział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym.
 173. alimenty
 174. Nietypowe orzeczenia - wykładnia językowa.
 175. Fundacja OPP a zamazanie kary
 176. Nietypowo o przesyłkach sądowych.
 177. Była wychowanka domu dziecka
 178. Wypadek w rolnictwie
 179. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o stanie majątkowym.
 180. orzeczenie o stopien niepelnosprawnosci
 181. Zablokowane prowadzenie pojazdow mechanicznych na czas nieokreślony :(
 182. Prośba o udostępnienie orzeczenia
 183. Postanowienie SN - poszukuję.
 184. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 185. wyrok SN II PK 198/04 niepulb.
 186. orzeczenie sądu rodzinnego zasępujące zgodę rodzica na wydanie paszportu
 187. Pomoc w interpretacji zapisów rozporządzenia - Ewidencja Klubów sportowych
 188. świadczenie pielegnacyjne
 189. orzeczenie SN
 190. Zasilek pielegnacyjny prosze o porade
 191. Recenzja dowolnego orzeczenia - pomocy
 192. Odmowa nałożenia cła na paliwo z Rosji, Izba Celna
 193. Jedna sprawa pod trzema sygnaturami
 194. poszukuję wyroku NSA
 195. Rokowania ustne na sprzedaż nieruchomości
 196. Orzeczenia jak je zinterpretować?
 197. pomoc w dostępie do orzeczeń
 198. Glosy do orzeczenia
 199. Glosa!
 200. Utrudnienia w zakupie działki
 201. Wysokość odszkodowania
 202. Orzeczenie z WOMP
 203. pomoc w wyszukaniu orzeczenia
 204. Zawiadomienie o egzekucji
 205. Przedawnienie
 206. wyroby własne a sprzedaż
 207. art 85 i 86 1 kpk
 208. zawiadomienie o wszczęcie egzekucji nieruchomości
 209. Pojęcie długu - orzecznictwo
 210. Pożyczone pieniądze, oświadczenie
 211. Dodat.do zasiłku rodzi.z tyt.kształcenia i rehabilitacji dziecka- czy z wyrównaniem?
 212. Staranie się o I grupę, a ryzyko utraty II grupy na stałe?
 213. Podatek dochodowy od osób fizycznych - marynarz
 214. oryginał czy kopia? PILNE!
 215. Wypadek przed przystąpieniem do pracy.
 216. Orzeczenie WKL i odwołanie do OKL
 217. Wyrok Sądu Najwyższego
 218. nieruchomość wspólna - sprytny deweloper
 219. zasiedzenie gruntu przez zakład energetyczny
 220. krus-odebrane odszkodowanie
 221. Dane Osobowe
 222. orzeczenie sadowe
 223. Orzeczenie w sprawie "doktora śmierć" - doktor G
 224. jak napisac odwolanie do sądu rejonowego o odmowe odszkodowania za wypadek w pracy ?
 225. Wypowiedzenie trzyletnie
 226. Zastraszenie
 227. art. 435 kc a przesył pary wodnej i wody
 228. Wyrok Sądu Apelacyjnego
 229. dostęp do orzeczeń
 230. Ozeczenie w spawie mandatu Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz
 231. Wyrok Sądu Najwyższego sygnatura akt: IV CSK 117/12
 232. Sad zle policzyl wynagrodzenie. Co zrobic ?
 233. Przegrana sprawa
 234. Pilne umorzenie postep. Wykonawczego
 235. 2 glosy poszukiwane
 236. Orzecznictwo SN z lat 60-tych - gdzie to znaleźć?
 237. Glosa do III CZP 82/10
 238. Wyrok z dnia 23.01.2003 II AKa 346/02
 239. Postanowienie SN
 240. Orzeczenie Sądu Najwyższego II PK 344/05 z dnia 11.05.2006r.
 241. z dnia 4 kwietnia 2003 r., II CKN 1302/00 (OSNC 2004, Nr 6, poz. 104).
 242. Wyrok Sądu Najwyższego - III KKN 364/01
 243. 3 odpisy odpowiedzi na pozew (eksmisja) - Pomocy
 244. Niespójne wyroki SN
 245. Sąd Najwyższy,11 września 2003, III CKN 471/01
 246. SN postanowienie.
 247. wezwanie
 248. Pismo z sądu rejonowego wydział I (nie wiem o co chodzi)
 249. szukam wyroku NSA z 6 kwietnia 1993r. ISA 1443/92
 250. Uzasadnienie wyroku- ogólnodostępne?