PDA

View Full Version : Orzeczenia i interpretacje


Strony : [1] 2

 1. "zobowiązanie 7 dni" - jak liczyć?
 2. Interpretacja orzeczenia o prawach rodzicielskich.
 3. Wyrok nakazujący naprawienie szkody-przywłaszczenie
 4. ile czasu na wykonanie wyroku
 5. Mocne niedowidzenie
 6. odwołanie się od decyzji komisji o niepełnosprawności- czy mogą cofnąc?
 7. wyrok w sprawie o zapłatę
 8. Zaswiadczenie o niekaralnosci a zajęcia komornicze
 9. Proszę o interpretację orzeczenia o odstąpieniu od umowy
 10. oswiadczenie o niekaralnosci
 11. Orzeczenie KWP a RWKL
 12. postanowienie o zawieszeniu dochodzenia
 13. Przedawniony mandat na jakiej podstawie złożyć skarge?
 14. obowiązek odśnieżania przylegającego chodnika, a prawo UE
 15. Kwestie sporne w orzecznictwie. / prawo cywilne czesc rzeczowa
 16. Praworządność
 17. Odwołanie się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego
 18. Szukam wyroków w konkretnej sytuacji
 19. amber gold - wyrok wraz z uzasadnieniem
 20. Staż pracy
 21. Szukam wyroków skazujących za przestępstwo z art. 306a KK
 22. Obowiązek naprawienia szkody
 23. Iterpretacja postanowienia sądu
 24. Komisja wojskowa - nieprecyzyjne pouczenie
 25. Zdjęcie z fotoradaru bez widocznego kierowcy
 26. Problem z orzeczeniem RWKL
 27. Poświadczenie bezpieczeństea
 28. SN w sprawie dziennikarzy z zarzutem z art 212 kk parc2
 29. fałszywe zeznania konkubenta
 30. Podejrzenie o jazde pod wpływem alkoholu
 31. Interpretacja pojęcia "rękojmia prawidłowego wykonywania zawodu adwokata/radcy pr.
 32. Przesłuchanie świadka
 33. Sekcja wykonywania orzeczen i windykacji naleznosci sadowych. Wezwanie
 34. Wyrok rozwodowy, a 500+
 35. Skierowanie na terapie odwykowa
 36. Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem
 37. Przepisy prawne czy nadal aktualne?
 38. zwrot nakładów na nieruchomość orzecznictwo SN
 39. Orzeczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
 40. Odmowa przyznania obrońcy z urzędu
 41. Zajęcie konta
 42. Interpretacja ograniczenia "78" w prawie jazdy
 43. 560 par. 3 KC - stary a nowy
 44. Wyrok TK K2/13 - zmiany
 45. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej
 46. Interpretacja przepisu RODO.
 47. Postanowienie wykonalne - ale kiedy?
 48. Gdzie znaleźć często cytowany wyrok
 49. Pełnomocnictwo
 50. Ujawnienie uzasadnienia wyroku z apelacją oskarżonego
 51. wytoczenie procesu
 52. Zdobycie treśli orzeczenia bez pełnej sygnatury
 53. Przywłaszczenie - praktyka orzecznictwa
 54. Kolizja i konsekwnecje
 55. Uchwała lub wyrok SN w sprawie wstrzymania wykonania kary do czasu rozpatrzenia wnios
 56. Uchwała Sądu Najwyższego
 57. Odpowiedzialność UFG w związku z upadłością
 58. Zakłócanie spokoju
 59. Treść orzeczenia w głośnej sprawie - jak znaleźć?
 60. Poszukuję orzeczenia o syngaturze III CR 79/75
 61. Prawomocny wyrok/ugoda a jego wykonanie.
 62. CASE OF STRELETZ, KESSLER AND KRENZ v. GERMANY
 63. Od kiedy nie jestem współwłaścicielem
 64. Podatek akcyzowy (AKCU) od 2017
 65. karta podatkowa
 66. Stopień niepełnosprawności odebrany z bezterminowego
 67. interpretacja orzeczenia - ograniczenie praw do dziecka
 68. Postanowienie sądu z udziałem ... bez udziału
 69. Zasady przepprowadzenia kontroli na działkach PZD
 70. Czy orzeczenia np. sądu najwyżeszego tracą moc?
 71. Przerwa w służbie wojskowej a emerytura
 72. orzeczenie w sprawie pelnienia zawodowej sluzby wojskowej
 73. Interpretacja załącznika* nakazu zapłaty
 74. postanowienie o umorzeniu dochodzenia
 75. Orzeczenia - ataki DoS
 76. Prowokacja Sądu w Słupsku
 77. Pytanie o orzeczenie w LEX po numerze
 78. art.4 ust.2 konstytucji - kto dokonał wyboru?
 79. Interpretacja ustawy 500+ członek rodziny
 80. interpretacja Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
 81. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ZUS
 82. interpretacja art. 33 u.p.k.
 83. Czy Sąd przysyla do domu pismo z wyrokiem?
 84. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego pytanie :)
 85. ustalenie prawa służebności mieszkania po zniesieniu współwłasności
 86. stracenie prawa jazdy przez alkohol
 87. status orzeczenia SN - pomoc w znalezieniu informacji
 88. Pobrana oplata recyklingu, rejestracja 2016r, przegląd techniczny 2015
 89. Wyrok Sądu Najwyższego
 90. Problem ze zwrotem zaliczki wpłaconej do sądu w sprawie cywilnej.
 91. Monitor prawniczy z 1995
 92. orzeczenie o stopniu niepelnosprawnosci
 93. Potrzebny wyrok SN - wypowiedzenie umowy, przedawnienie
 94. Informacje
 95. Uzasadnienie do IV CZ 66/87
 96. wyrok SN z 6.12.1978 sygn.akt II URN 130/78
 97. Odwołanie od punktu 7 w orzeczeniu o niepelnosprawnosci
 98. Nowe zasady dotyczące prawa jazdy 2016
 99. Poszukuję wyroków TK, NSA, SA, SO
 100. Wycinka drzew
 101. uchwala SN III CZP 13/15
 102. kontratyp działania w obronie własnej a 182 kpk a 233 kk
 103. orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
 104. Poszukuję glosy
 105. Edukacja
 106. CROPP Torebka - interpretacja orzeczenia
 107. szkoda majątkowa
 108. Ponowienie niedoreczonej korespondencji a przywrocenie terminu.
 109. Kiedy to alimenty a kiedy darowizna - kwestionowanie przez US
 110. Jak ustalić kto reprezentował strony?
 111. Stosowanie projektowanych przepisów?
 112. ile moze zabrac komornik
 113. Odstąpienie od ustalania opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
 114. Glosa do orzeczenia III CZP 71/84
 115. Wyrok
 116. wymiana udziałów, sprzedaż spółki
 117. Orzeczenia- wycena nieruchomości
 118. renta- interpretacja przelewu
 119. koszt spisu inwentarza po zmarłym
 120. Niemowlę na komisji lekarskiej
 121. Zasada "co nie jest zakazane, jest dozwolone" w orzeczeniach TK
 122. nękanie i art. 107 KW
 123. Odzyskanie prawa jazdy...
 124. Komisja PFRON i zakład pracy
 125. Dostęp do wyroku lub bazy LEX I ACa 1179/06, LEX nr 298601
 126. nowelizacja ustawy a prawomocna decyzja o warunkach zabudowy
 127. pozew o zabezpieczenie alimentow
 128. Orzeczenie komisji MSW
 129. Orzeczenie SN wyjaśniające Art.123. § 1. KC
 130. Publikacja orzeczeń SN
 131. Różnica pomiędzy zmianą, a uchyleniem wyroku (tylko w części)
 132. Jurysdykcja sądów irlandzkich
 133. Właściciel strony internetowej, a wyrok sądu w sprawie przeprosin innej osoby.
 134. Zadoscuzynienie
 135. Prawo farmaceutyczne
 136. Dodatkowy urlop
 137. DEcyzja z ZuS prosze o pomoc
 138. kara mimo usprzwiedliwienia nieobecności
 139. orzeczenie o niepełnosprawności
 140. Poszukuje wyroku
 141. Zakaz spożywania alkocholu w Krakowie.
 142. minimum socjalne
 143. O Umorzeniu dochodzenia...
 144. zle dane na postanowieniu z sądu a nowa rozprawa
 145. Agora vs praca.pl
 146. AC i ochrona znizek
 147. wniosek o odroczenie odbywania kary pozbawienia wolności
 148. Prawo zniżki studenckiej
 149. Prawo bankowe a urząd skarbowy
 150. Pytanie o 2 skróty w sygnaturach uchwał/wyroków
 151. Wyrejestrowanie auta z Niemiec
 152. ZUS - renta
 153. Orzeczenie Lekarskie WOMP
 154. Zakup 40 telefonów a amortyzacja
 155. umowa międzynarodowa
 156. benefity
 157. czy można i jak uzasadnić zażalenie postanowienia sądu
 158. Pomocy - urząd skarbowy
 159. Brak danych kupującego na umowie sprzedaży auta - tylko pieczątka firmy i podpis
 160. Brak zgody na przyjęcie mandatu
 161. Mandat z fotoradaru a wyrok TK z marca 2014 . Faktyczna interpretacja
 162. Poszukuję glosy do wyroku NSA II OSK440/12
 163. Glosa Mysiaka P.
 164. poszukuję glosy
 165. Problemy ze sklepem - Reklamacja z tytułu ustawy
 166. Pilnie potrzebuję treści orzeczenia niepublikowanego I ACz276/11 Sądu Apelacyjnego
 167. wyrównanie alimentów
 168. Wiarygodna wiadomość wysłana z darmowego adresu email
 169. Odpis orzeczenia a klauzula wykonalności
 170. Poszukuje glosy go Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 1949 r. C935/48
 171. Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Lublinie
 172. Poszukuję glosy do uchwały SN III CZP 88/95 (ew. Palestry 1-2/1996)
 173. dług w spadku po Ojcu za niezapłacony podatek do US
 174. Interpretacja art. 77 kw i art. 10 u.u.c.p.g
 175. Poszukuję wyroku
 176. praca a orzeczenie
 177. Wyłączenie dostawy energii elektrycznej
 178. Różnice: Stwierdzenie wykonalności a Klauzula wykonalności
 179. dożywocie a dożywotnie korzystanie z części domu- czy to to samo?
 180. Siła wyższa, a umowa
 181. Orzeczenie o oglaszaniu umowy miedzynarodowej
 182. Odpowiedzialność pełnomocnika w Sądzie
 183. Wygrałem przetarg ale jednak
 184. Prośba o interpretację zapisu wizyty pacjenta
 185. interpretacja warunków zabudowy
 186. Interpretacja punktu umowy
 187. orzeczenie o kosztach pełnomocnika z urzędu
 188. znaczenie zwrotu "po uzgodnieniu"
 189. Prokuratura Okręgowa, Wydział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym.
 190. alimenty
 191. Nietypowe orzeczenia - wykładnia językowa.
 192. Fundacja OPP a zamazanie kary
 193. Nietypowo o przesyłkach sądowych.
 194. Była wychowanka domu dziecka
 195. Wypadek w rolnictwie
 196. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o stanie majątkowym.
 197. orzeczenie o stopien niepelnosprawnosci
 198. Zablokowane prowadzenie pojazdow mechanicznych na czas nieokreślony :(
 199. Prośba o udostępnienie orzeczenia
 200. Postanowienie SN - poszukuję.
 201. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 202. wyrok SN II PK 198/04 niepulb.
 203. orzeczenie sądu rodzinnego zasępujące zgodę rodzica na wydanie paszportu
 204. Pomoc w interpretacji zapisów rozporządzenia - Ewidencja Klubów sportowych
 205. świadczenie pielegnacyjne
 206. orzeczenie SN
 207. Zasilek pielegnacyjny prosze o porade
 208. Recenzja dowolnego orzeczenia - pomocy
 209. Odmowa nałożenia cła na paliwo z Rosji, Izba Celna
 210. Jedna sprawa pod trzema sygnaturami
 211. poszukuję wyroku NSA
 212. Rokowania ustne na sprzedaż nieruchomości
 213. Orzeczenia jak je zinterpretować?
 214. pomoc w dostępie do orzeczeń
 215. Glosy do orzeczenia
 216. Glosa!
 217. Utrudnienia w zakupie działki
 218. Wysokość odszkodowania
 219. Orzeczenie z WOMP
 220. pomoc w wyszukaniu orzeczenia
 221. Zawiadomienie o egzekucji
 222. Przedawnienie
 223. wyroby własne a sprzedaż
 224. art 85 i 86 1 kpk
 225. zawiadomienie o wszczęcie egzekucji nieruchomości
 226. Pojęcie długu - orzecznictwo
 227. Pożyczone pieniądze, oświadczenie
 228. Dodat.do zasiłku rodzi.z tyt.kształcenia i rehabilitacji dziecka- czy z wyrównaniem?
 229. Staranie się o I grupę, a ryzyko utraty II grupy na stałe?
 230. Podatek dochodowy od osób fizycznych - marynarz
 231. oryginał czy kopia? PILNE!
 232. Wypadek przed przystąpieniem do pracy.
 233. Orzeczenie WKL i odwołanie do OKL
 234. Wyrok Sądu Najwyższego
 235. nieruchomość wspólna - sprytny deweloper
 236. zasiedzenie gruntu przez zakład energetyczny
 237. krus-odebrane odszkodowanie
 238. Dane Osobowe
 239. orzeczenie sadowe
 240. Orzeczenie w sprawie "doktora śmierć" - doktor G
 241. jak napisac odwolanie do sądu rejonowego o odmowe odszkodowania za wypadek w pracy ?
 242. Wypowiedzenie trzyletnie
 243. Zastraszenie
 244. art. 435 kc a przesył pary wodnej i wody
 245. Wyrok Sądu Apelacyjnego
 246. dostęp do orzeczeń
 247. Ozeczenie w spawie mandatu Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz
 248. Wyrok Sądu Najwyższego sygnatura akt: IV CSK 117/12
 249. Sad zle policzyl wynagrodzenie. Co zrobic ?
 250. Przegrana sprawa