PDA

View Full Version : Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

 1. ubezpieczenie po umowie zlecenie
 2. Utrata dochodu a świadczenia rodzinne! Proszę o pomoc
 3. Zmiana szkoły a wypłata renty
 4. Ciąża na działalności gospodarczej, zasiłek, chorobowe
 5. Przedszkole a zasiłek wychowawczy
 6. Wyjazd za granicę a świadczenia.
 7. Utrata dochodu a świadczenia rodzinne! Proszę o pomoc
 8. Pytanie odnośnie ZUS
 9. ciągłość ubezpieczenia zdrowotnego
 10. zasiłek/renta
 11. zwolnienie a wizyta u lekarza
 12. Zwolnienie lekarskie
 13. Zasiłek chorobowy w ciąży- pomoc
 14. Emerytura minimalna
 15. Opieka, L4 a wynagrodzenie.
 16. Kto ubezpiecza studenta zaocznego pup czy rodzic?
 17. Zwolninie lekarskie i umowa zlecenie - problem
 18. Czy pensja pracownika jest moim dochodem jako właściciela firmy?
 19. Dochód utracony z umowy o pracę a dochód uzyskany z działalności proszę o pomoc
 20. Renta socjalna i praca, a ciąża i urlop macierzyński
 21. Zasiłek pogrzebowy.
 22. Roszczenia ZUSU do zwrotu świadczeń rentowych z tytułu prowadzenia działalności gosp
 23. Pismo z NFZ - ubezpieczenie
 24. Co mi przysługuje? Rodzinne, 500+?
 25. Próg na otrzymywanie renty rodzinnej
 26. "Wzięcie" pod swoje ubezpieczenie NFZ matki
 27. Zasiłek macierzyński dla bezrobotnej
 28. Rachunek ze szpitala a ubezpieczenie.
 29. RENTA ZUS - zamieszkanie Warszawa - wniosek rozpatruje O/Kielce
 30. Niebieska Karta
 31. Walka z ZUS POMOCY !!!
 32. wypadek w pracy
 33. Stopien niepelnosprawnosci
 34. Umowa o pracę, L4, własna działalność.
 35. Świadczenia rodzinne a powrót do pracy
 36. Własna działalność wraz z etatem
 37. problem z ustaleniem dochodu
 38. Ile czasu ma urzad pracy na decyzje o zasilku
 39. Zus
 40. Zwolnienie rehabilitacyjne
 41. Kredyt hipoteczny jako dochód?
 42. Ciąża na zwolnieniu chorobowym
 43. Niedotrzymanie warunków umowy ratalnej, jakie opcje?
 44. Pytanie odnośnie renty rodzinnej
 45. Wypełnienie duku N9 pytanie
 46. Umowa zlecenie, wypadek w drodze do pracy, rozwiązanie umowy, ubezpieczenie
 47. Odwołana operacja kolana na NFZ dzień przed operacją.
 48. Wyliczenie zasiłku chorobowego przy różnych tytułach ubezpieczenia w ciągu 12m
 49. prawo do zasiłku zlecenie
 50. Ubezpieczenie zdrowotne
 51. praca za granicą a zasiłki w PL
 52. ZUS anuluje wcześniej wydaną decyzję. Czy to zgodne z prawem?
 53. Zasiłek chorobowy w ciąży - jak będzie liczony?
 54. Ubezpieczenie w Polsce a studia w Niemczech
 55. Wyrównanie renty w ZUS-ie
 56. Preferencyjny ZUS
 57. Brak meldunku, ubezpieczenia zdrowotnego osoby uczącej się.
 58. Prawo do zasiłku.
 59. l4 na dziecko
 60. brak zasiłku chorobowego
 61. Zatrudnienie małżonka
 62. Czy ubezp. jako bezrobotny kwalifikuje się pod okres przerwy przy ub dobrowolnym nfz?
 63. zadluzenie wobec zus
 64. L4 a brak uprawnień lekarza
 65. Zasiłek pielęgnacyjny a druga komisja , proszę o pomoc
 66. Projekt EFS a dochód
 67. Postępowanie z ZUS - wszczęcie postępowania w ciąży
 68. Ubezpieczenie zdrowotne
 69. Renta rodzinna i przedłużony termin składania pracy inżynierskiej
 70. zasiłek chorobowy a dodatek aktywizacyjny
 71. ZUS brak wyrównania i decyzji ws. zasiłku
 72. Wyrejestrowanie z UP i ponowna rejestracja problem
 73. Renta po zmarłym ojcu policjscie
 74. Ręta rodzinna a komisja lekarska czy mogę rente socjalną stracić
 75. Różne odpowiedzi na to samo zapytanie
 76. Zadluzona a prawo do renty
 77. Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne
 78. Deklaracja ZUS DRA dla cudzoziemca rozpoczynającego działalność gospodarczą
 79. Abolicja-Odmowa-Kasacja
 80. Odzyskanie należnej renty
 81. Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji
 82. Zasiłek chorobowy na l4 ciazowym a zajęcie komornicze
 83. Okres ubezpieczenia a Zwolnienie z Pracy lub odejście z pracy.
 84. Renta rodzinna a rezygnacja ze studiów
 85. Odszkodowanie
 86. Zwolnienie lekarskie
 87. Uczelnia chce korekty decyzji o stypendium
 88. Koniec umowy a L4
 89. ważność ubezpieczenia zdrowotnego "na szkołę"
 90. Zaległe składki chorobowe
 91. Wypłata wynagrodzenia
 92. OFE a zasiłek z Mops
 93. renta po rodzicu
 94. Szkoła policealna/praktyki/renta rodzinna
 95. Brak ubezpieczenia korzstanie z świadczeń NFZ.
 96. Renta rodzinna, a skończone 25 lat w sierpniu przed ostatnim rokiem studiów
 97. Osoba współpracująca a urlop macierzyśki
 98. Prawo do ubezpieczenia zdrowotnego
 99. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy.
 100. Zasiłek chorobowy
 101. Protokół wypadku
 102. brak zasiłku/wynagrodzenie chorobowego
 103. Odszkodowanie
 104. Niski ZUS
 105. Renta rodzinna a komornik
 106. świadczenie przedemerytalne
 107. Ubezpieczenie zdrowotne.
 108. Zasiłek chorobowy w ciaży
 109. Bezrobotny niezarejestrowany a ubezpieczenie
 110. Jakie odwołanie / skarga? ZUS zignorował zarzut przedawnienia
 111. odwołanie od decyzji zus
 112. Ubeswłasnowolnienie, a odpowiedzialność prawnego opiekuna
 113. Koniec preferencyjnych składek ZUS - jak liczyć okres 24-miesięczny
 114. Problemy z Zusem/Zasiłek
 115. smierć ojca
 116. Odszkodowanie z Zus
 117. Zwrot składki ubezpieczenie zdrowotne a PIT
 118. Ostatnia emerytura.
 119. Renta rodzinna - po 26 roku życia
 120. Dodatek dla sieroty zupełnej a renta socjalna zus
 121. Pracodawca nie dostarcza dok. do ZUS
 122. świadczenie emerytalne
 123. Psychoterapia indywidualna - limit sesji refundowanych przez nfz.
 124. zasiłek stały
 125. ZUS zajął samochód a ja go wyrejestrowałem
 126. Ubezpieczenie zdrowotne po ślubie
 127. Ubezpieczenie zdrowotne a niezdolność do pracy-dorosły syn kawaler
 128. odszkodowanie z zus bez l4 - pomocy!
 129. Obowiązkowe ubezpieczenie w NFZ
 130. Kiedy zapłacić składkę ZUS za pracownika
 131. Zasiłek macierzyński
 132. Emerytura - krótki staż pracy
 133. Przedłużenie renty
 134. L-4 na zasiłku macierzyńskim z PUP
 135. Utrata statusu studenta a niezgłoszenie faktu do KRUS-u (ewentualne konsekwencje)
 136. Zasiłek chorobowy, a umowa zlecenie
 137. Renta rodzinna z orzeczoną separacją o winie
 138. Ustalenie sytuacji dochodowej rodzica biologicznego
 139. nazwisko dziecka, a alimenty
 140. Zbyt niska emerytura
 141. Zus z-3
 142. renta rodzinna dla wdowy po 4 latach
 143. świadczenia po urodzeniu dziecka
 144. prawo do wynagrodzenia chorobowego
 145. ubezp chorobowe
 146. Podwójne ubezpieczenie.
 147. Praca w Norwegii a ZUS
 148. Renta krus a orzeczenie o niepełnosprawności
 149. kto placi zasilek chorobowy
 150. Renta po 25 roku życia w wypadku osoby niepracującej
 151. Macierzyński należy się czy nie?
 152. Macieżyński a składki ZUS
 153. Renta rodzinna a praca u zagranicznego armatora
 154. Praca za granicą a renta w Polsce
 155. przejscie z emerytury EWK na powszechna
 156. Przypisanie małżonka do swojego ubezpieczenia zdrowotnego.
 157. Zwolnienie na opieke nad żoną
 158. Urlop Wychowawczy 2017 a dodatek ?
 159. Okres opieki nad dzieckiem
 160. Czy matce która wychowuje sama dziecko należy się 500+
 161. Problem z ubezpieczeniem
 162. Zus preferencyjny dla 2 działalności (pierwsze otwarta i od razu zamknięta)
 163. Umowa zlecenie + działalność gospodarcza, a składki ZUS
 164. na l4 ktore trwało 80 dni zaszłam w ciąże
 165. problem z L4
 166. informacja z ZUS dla zewnętrznego podmiotu
 167. Zasiłek dla osób bezrobotnych-Prawo do zasiłku
 168. Jaki czas ma ZUS ma skierowanie na komisje lekarską
 169. Czy musze co miesiąc składać deklaracje ZUS ?
 170. Koszty świadczeń zdrowotnych
 171. Żona kupiła pole, nie jestem wpisany w akcie notarialnym, proszę o pomoc.
 172. Swiadczenie rehabilitacyjne a podwyzka najnizszej krajowej
 173. Akta
 174. Zaświadczenie z ZUS
 175. Szkoła Policealna a ZUS?
 176. Renta z tytułu niezdolności do pracy, a RP-7
 177. Odszkodowanie z GMINY
 178. Przedawnienie ZUS
 179. Stypendium socjalne a dochód uzyskany po okresie obliczeniowym po złożeniu wniosku.
 180. Ubezpieczenie zdrowotne
 181. Śmierć babci czy w tym przypadku ostania emerytura należy się ?
 182. Zatrudnienie na 1/8 ile do zusu
 183. Decyzja lekarza orzecznika zus
 184. Świadczenie z ZUS na zwolnieniu lekarskim
 185. Renta po zmarłym ojca a praca na pół etatu
 186. Ubezpieczenie zdrowotne
 187. Dzialalnośc gospodarcza i umowa o pracę
 188. Zaświadczenie od lekarza za odbyte choroby do zasiłku.
 189. Zasiłek macierzyński, a nowa umowa
 190. Kto monitoruje sytuację osoby oczekującej na DPS?
 191. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego - zus
 192. Zasiłek macierzyński a własna działalność
 193. Zmiana decyzji zus po wygranej w sadzie
 194. Renta rodzinna po studiach
 195. Wezwanie do lekarza orzecznika .
 196. Pomocy!!!
 197. Renta po zasiłku rehabilitacyjnym
 198. Zus a WSA
 199. Norweska renta a deklaracja podatkowa
 200. Czy należą mi się odsetki?
 201. jest zadłużenie w ZUS czy nie ? "absurd"
 202. Renta rodzinna
 203. Ubezpieczenie zdrowotne
 204. Renta inwalidzka a praca - staże unijne
 205. swiadczenie pielegnacyjne do ilu lat
 206. wyczerpany zasiłek chorobowy a oczekiwanie na termin komisji ZUSop rentę
 207. Pomoc z tytułu choroby nowotworowej
 208. Dobrowolne skladki chorobowe
 209. Stypendium socjalne
 210. Windykacja z ZUS
 211. Proszę o poradę co mi przysługuję???
 212. Emerytura po rencie.
 213. Renta rodzinna, dokumenty o ukończeniu szkoły
 214. Podwyżka emerytur
 215. Ubezbieczenie zdrowotne
 216. Walka z ZUS o rentę
 217. Od jakich kwot składki, jak obliczyć mając PIT bez wizyty w ZUS?
 218. Osoba towarzysząca na komisji lekarskiej (ZUS / MOPS)
 219. Jak pomóc osobie chorej ?
 220. Ubezpieczenie zdrowotne.
 221. Gdzie przekazywane są składki emerytalne
 222. Dwa pytania o zasiłek chorobowy
 223. renta po mężu a rozdzielnośc majątkowa
 224. Porażenie splotu ramiennego, a orzekanie niezdolności do pracy
 225. Spadek z zus po ojcu
 226. L4 i ZUS
 227. Zasiłek macieżyński, a restrukturyzacja firmy
 228. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela NN
 229. zwolnienie lekarskie
 230. Ponowne przeliczenie kapitału początkowego
 231. czy nalezy mi sie swiadczenie zus bedac studentem
 232. Staranie o rentę okresy składkowe i nieskładkowe druk Rp-6
 233. Możliwość niepłacenia zasiłku chorobowego??
 234. Wypłata wstrzymanej renty po wygranej w sądzie a jej waloryzacja
 235. Czas na wykonanie wyroku zmieniającym decyzję ZUS
 236. Umowa zlecenie, a ubezpieczenie.
 237. Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
 238. umowa zlecenie, ciąża, chorobowe, druga ciąża
 239. Urlop macierzyński a druga ciąża
 240. Zaswiadczenie o zarobkach na chorobowym
 241. Powtarzanie 3 roku licencjatu, w wieku 25lat a renta po zmarłym rodzicu
 242. Renta po 25 roku życia, do kiedy wypłata
 243. 500+/kosiniakowe a pobyt w delegacji zagranicznej z rodziną
 244. Brak ubezpieczenia, a wizyta na pogotowiu
 245. Dachód z Giełdy a świadczenie pielęgnacyjne
 246. Ubezpieczenie zdrowotne po szkole policealnej
 247. Zasilek chorobowy z ktorym dniem wazny
 248. Odwołanie od decyzji o nieprzyznaniu becikowego
 249. ekwiwalent
 250. Renta po zmarłym rodzicu a studia