PDA

View Full Version : Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 1. Czy matce która wychowuje sama dziecko należy się 500+
 2. Problem z ubezpieczeniem
 3. Zus preferencyjny dla 2 działalności (pierwsze otwarta i od razu zamknięta)
 4. Umowa zlecenie + działalność gospodarcza, a składki ZUS
 5. na l4 ktore trwało 80 dni zaszłam w ciąże
 6. problem z L4
 7. informacja z ZUS dla zewnętrznego podmiotu
 8. Zasiłek dla osób bezrobotnych-Prawo do zasiłku
 9. Jaki czas ma ZUS ma skierowanie na komisje lekarską
 10. Czy musze co miesiąc składać deklaracje ZUS ?
 11. Koszty świadczeń zdrowotnych
 12. Żona kupiła pole, nie jestem wpisany w akcie notarialnym, proszę o pomoc.
 13. Swiadczenie rehabilitacyjne a podwyzka najnizszej krajowej
 14. Akta
 15. Zaświadczenie z ZUS
 16. Szkoła Policealna a ZUS?
 17. Renta z tytułu niezdolności do pracy, a RP-7
 18. Odszkodowanie z GMINY
 19. Przedawnienie ZUS
 20. Stypendium socjalne a dochód uzyskany po okresie obliczeniowym po złożeniu wniosku.
 21. Ubezpieczenie zdrowotne
 22. Śmierć babci czy w tym przypadku ostania emerytura należy się ?
 23. Zatrudnienie na 1/8 ile do zusu
 24. Decyzja lekarza orzecznika zus
 25. Świadczenie z ZUS na zwolnieniu lekarskim
 26. Renta po zmarłym ojca a praca na pół etatu
 27. Ubezpieczenie zdrowotne
 28. Dzialalnośc gospodarcza i umowa o pracę
 29. Zaświadczenie od lekarza za odbyte choroby do zasiłku.
 30. Zasiłek macierzyński, a nowa umowa
 31. Kto monitoruje sytuację osoby oczekującej na DPS?
 32. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego - zus
 33. Zasiłek macierzyński a własna działalność
 34. Zmiana decyzji zus po wygranej w sadzie
 35. Renta rodzinna po studiach
 36. Wezwanie do lekarza orzecznika .
 37. Pomocy!!!
 38. Renta po zasiłku rehabilitacyjnym
 39. Zus a WSA
 40. Norweska renta a deklaracja podatkowa
 41. Czy należą mi się odsetki?
 42. jest zadłużenie w ZUS czy nie ? "absurd"
 43. Renta rodzinna
 44. Ubezpieczenie zdrowotne
 45. Renta inwalidzka a praca - staże unijne
 46. swiadczenie pielegnacyjne do ilu lat
 47. wyczerpany zasiłek chorobowy a oczekiwanie na termin komisji ZUSop rentę
 48. Pomoc z tytułu choroby nowotworowej
 49. Dobrowolne skladki chorobowe
 50. Stypendium socjalne
 51. Windykacja z ZUS
 52. Proszę o poradę co mi przysługuję???
 53. Emerytura po rencie.
 54. Renta rodzinna, dokumenty o ukończeniu szkoły
 55. Podwyżka emerytur
 56. Ubezbieczenie zdrowotne
 57. Walka z ZUS o rentę
 58. Od jakich kwot składki, jak obliczyć mając PIT bez wizyty w ZUS?
 59. Osoba towarzysząca na komisji lekarskiej (ZUS / MOPS)
 60. Jak pomóc osobie chorej ?
 61. Ubezpieczenie zdrowotne.
 62. Gdzie przekazywane są składki emerytalne
 63. Dwa pytania o zasiłek chorobowy
 64. renta po mężu a rozdzielnośc majątkowa
 65. Porażenie splotu ramiennego, a orzekanie niezdolności do pracy
 66. Spadek z zus po ojcu
 67. L4 i ZUS
 68. Zasiłek macieżyński, a restrukturyzacja firmy
 69. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela NN
 70. zwolnienie lekarskie
 71. Ponowne przeliczenie kapitału początkowego
 72. czy nalezy mi sie swiadczenie zus bedac studentem
 73. Staranie o rentę okresy składkowe i nieskładkowe druk Rp-6
 74. Możliwość niepłacenia zasiłku chorobowego??
 75. Wypłata wstrzymanej renty po wygranej w sądzie a jej waloryzacja
 76. Czas na wykonanie wyroku zmieniającym decyzję ZUS
 77. Umowa zlecenie, a ubezpieczenie.
 78. Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
 79. umowa zlecenie, ciąża, chorobowe, druga ciąża
 80. Urlop macierzyński a druga ciąża
 81. Zaswiadczenie o zarobkach na chorobowym
 82. Powtarzanie 3 roku licencjatu, w wieku 25lat a renta po zmarłym rodzicu
 83. Renta po 25 roku życia, do kiedy wypłata
 84. 500+/kosiniakowe a pobyt w delegacji zagranicznej z rodziną
 85. Brak ubezpieczenia, a wizyta na pogotowiu
 86. Dachód z Giełdy a świadczenie pielęgnacyjne
 87. Ubezpieczenie zdrowotne po szkole policealnej
 88. Zasilek chorobowy z ktorym dniem wazny
 89. Odwołanie od decyzji o nieprzyznaniu becikowego
 90. ekwiwalent
 91. Renta po zmarłym rodzicu a studia
 92. Odmowa przyznania renty przez ZUS
 93. koniec umowy zlecenia a L4
 94. Zasiłek opiekuńczy.
 95. Ukończenie studiów - umowa o dzieło - ubezpiecznenie
 96. Emerytura
 97. i jeszcze jedno, czy mąż moze nie chciec ubezpieczyc żony zdrowotnie????
 98. ubezpieczenie zdrowotne a renta
 99. ZUS a szkoły policealne
 100. Brak ubezpieczenia zdrowotnego?
 101. Do kiedy przysługuje renta rodzinna?
 102. chorobowe zus
 103. ZUS Druk Z-10
 104. Dorabianie na emeryturze
 105. Zawieszenie działalności na zwolnieniu
 106. Renta rodzinna dla wdowca
 107. Wygrana sprawa w sadzie z zus co dalej?
 108. pytanie
 109. pozorna umowa o prace
 110. Ponowne ustalenie wysokości emerytury - decyzja odmowna
 111. Zasiłek dla bezrobotnych
 112. Nie złożenie formularza Zus 3b
 113. PUE a wysokość wynagrodzenia i składek
 114. Dodatek dla sieroty zupełnej
 115. Separacja a zasilki na dziecko
 116. Odmowa przyznania renty - sprawa bardzo pilna
 117. Kto powinien zapłacić za oznaczenie grupy krwi do operacji-zabiegu
 118. Swiadczenie rehabilitacyjne a zwolnienie sie z pracy
 119. Świadczenie pielęgnacyjne
 120. Czy słusznie?
 121. Emerytura
 122. wyliczenie chorobowego z zus, a wynagrodzenie od pracodawcy
 123. Nabycie prawa do renty chorobowej, a renta rodzinna.
 124. trwała niezdolność do samodzielnej egzystencji
 125. L4 na dziecko które jest w szpitalu, a urlop wychowawczy jednego z rodziców.
 126. Historia odprowadzanych skladek
 127. Świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawne dziecko
 128. zleceniodawca nie opłacił składek!
 129. Zwolnienie lekarskie do ZUSU, jak wypłacają ?
 130. wyplata swiadczen rodzinnch
 131. Renta rodzinna, a 25 rok zycia
 132. Macierzyńskie na jakiej zasadzie??
 133. Wypłata na L4
 134. Kolejna ciąża w trakcie zasiłku macierzyńskiego a składka chorobowa z umowy zlecenie
 135. Renta a legalny wyjazd za granicę
 136. Wysokość renty z tytułu niezdolnosci
 137. Świadczenie pielęgnacyjne a podjęcie zatrudnienie za granicą przez członka rodziny
 138. Alimenty na rzecz rodzica.
 139. Renta rodzinna - limit zarobku
 140. Składki ZUS
 141. Czy dary żywnościowe od ludzi mogą być liczone jako dochód w MOPS ?
 142. Umowa zlecenia a Zus.
 143. Wsteczne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego
 144. Jakie świadczenia przysługują na chorą mamę?
 145. Zwolnienie z pracy 2 miesiące przed operacją na NFZ
 146. PIT z ZUS-u?
 147. Świadczenia ZUS
 148. Przedawnienie należności dla ZUS-u
 149. Świadczenia przedemerytalne
 150. rezygnacja ze studiów
 151. Zaświadczenie do MOPSu praca na pół etatu a nadgodziny
 152. Uwzględnienie pracy w Anglii przy naliczaniu wysokości emerytury
 153. Działalność gospodarcza na potrzeby spółki cywilnej = podwójna składka zdrowotna?
 154. Wygangrodzenie chorobowe za 32dni
 155. OFE po nowemu
 156. Odmowa uznania chorobowego przez ZUS.
 157. Ubezpieczenie zdrowotne
 158. Przedłużenie RENTY RODZINNEJ
 159. Renta rodzinna i pomoc ze starostwa
 160. kara za ubezpieczenie po teerminie.
 161. renta rodzinna
 162. SUO - odwołanie do SKO
 163. etat i działalność gospodarcza
 164. renta rodzinna.
 165. Skreślenie z listy studentów a umowa o dzieło
 166. Ubezpieczenie zdrowotne studiującej dziennie żony
 167. Zatrudnienie emeryta (KRUS)
 168. Pomoc w Sprawie renty chorobowej
 169. zasiłek opiekuńczy dla ubezwłasnowolnionego
 170. Swiadczenie na dziecko niepelnosprawne a zasilek dla bezrobotnych
 171. Wyrownanie z wojska a zabranie zasiłków z opieki społecznej
 172. Renta rodzinna po zmarłym rodzicu - ile można dorobić w 2017?
 173. Świadczenie pielęgnacyjne, a sółka z o.o.
 174. Możliwosci ubezpieczenia zdrowotnego dla osoby bezrobotnej
 175. L4 dłuższe niż 33 dni
 176. Preferencyjny ZUS a zawieszona działalność
 177. Urlop macierzyński a własna działalność
 178. Kto wyplaca chorobowe ?
 179. czy nalezy mi sie renta?
 180. Pomocy !!!
 181. Ubezpieczenie po zasiłku chorobowym
 182. Renta-zmiana kierunku
 183. Kiedy na emeryturę?
 184. opieka a niepelnosprawnosc umiarkowana
 185. opieka a niepelnosprawnosc umiarkowana
 186. Kontrakt menedżerski + umowa o dzieło
 187. Wysokość zasilku chorobowego
 188. Składki ZUS od niewypłaconego wynagrodzenia
 189. Działalność gospodarcza, od kiedy jestem ubezpieczony
 190. Składki na ubezpieczenie społeczne z powodu braku deklaracji
 191. Umowa zlecenia a koniec ubezpieczenia z tytułu bycia studentem
 192. Renta a wyjazd legalny za granicę
 193. Wysokosc pomostowki
 194. Jednorazowa składka ZUS na całe życie
 195. Decyzja w przedmiocie pdolegania ubezpieczeniom społecznym
 196. Kontrola ZUS
 197. Wstrzymanie renty rodzinnej
 198. 500+ cz. 2
 199. Umowa o pracę a ubezpieczenie przy rodzicach i alimenty
 200. Emerytura po rencie inwalidzkiej
 201. chorobowe na zleceniu
 202. ubezpieczenie zdrowotne a umowa zlecenie
 203. Wczasy pod gruszą z zfśs
 204. Renta rodzinna dla osoby niepełnosprawnej
 205. Renta po żonie dla alkoholika
 206. ZUS nie chce przyznać emerytury - DLACZEGO ?!
 207. Jak liczyć okres składkowy - sprzeczne informacje
 208. L4, umowa uaktywniająca, macierzyńskie
 209. opieka nad osoba niepełnosprawna
 210. Brak zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia.
 211. 500+ A ryczałt
 212. Witam
 213. Umowa zlecenie - jest opłata za okres nieskładkowy?
 214. Przedłużenie renty rodzinnej
 215. Renta rodzinna i podjęcie pracy
 216. Renta po zmarłej mamie oraz zmarłym ojcu.
 217. Renta rodzinna - pomoc w wypełnieniu WZD-01 PILNE!
 218. Pracując w PL+UK
 219. Renta socjalna, a staż z UE
 220. L4 wysłane pocztą do pracodawcy, nieodebrane awizo - co na to ZUS?
 221. krwiodawstwo, a zasilek rehabilitacyjny
 222. Emerytura nowe zasady z 2017
 223. Skreślenie z listy studentów a ubezpieczenie zdrowotne
 224. samotna matka
 225. umowa uaktywniająca-utrata pracy przez mamę dziecka, nieopłacone składki
 226. Stypendium socjalne, a brak alimentów po separacji
 227. Zasiłek rodzinny
 228. "Mały ZUS"
 229. Skreślenie z listy słuchaczy a ubezpieczenie
 230. Renta a możliwy Zespół Gerstmanna- choroba otępienna i stwierdzona Agnozja Zegarowa
 231. Przepisanie renty rodzinnej na mame
 232. Wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia nfz
 233. zasiłek przedemerytalny
 234. jak zliczać dni chorobowego?
 235. L4 a prowadzenie DG. Kontrola z ZUS.
 236. Czy będę miał chorobowe na umowie 1/2 etatu ?
 237. kolejna ciąża na macierzyńskim a działalność i umowa o prace
 238. L4 w ciąży po zwolnieniu, wstecz
 239. Informacja dla beneficjenta xe strony ofe
 240. Odmowa prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
 241. Blad urzednika a zwrot zasilku dla bezrobotnych
 242. Ubezpieczenie zdrowotne u studenta
 243. Wiek przedemerytalny a ochrona przed zwolnieniem.
 244. zasiłek macierzyński, becikowe ? a rozwód
 245. decyzja Dyrektora ZUS
 246. Zwolnienie lekarskie na dziecko
 247. Staz unijny a świadczenia rodzinne
 248. Ubezpieczenie NFZ ZUS po 26 roku życia
 249. Umowa zlecenie +umowa o pracę a składki
 250. darowizna ziemi a renta socjalna