PDA

View Full Version : Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

 1. Brak ubezpieczenia zdrowotnego?
 2. Do kiedy przysługuje renta rodzinna?
 3. chorobowe zus
 4. ZUS Druk Z-10
 5. Dorabianie na emeryturze
 6. Zawieszenie działalności na zwolnieniu
 7. Renta rodzinna dla wdowca
 8. Wygrana sprawa w sadzie z zus co dalej?
 9. pytanie
 10. pozorna umowa o prace
 11. Ponowne ustalenie wysokości emerytury - decyzja odmowna
 12. Zasiłek dla bezrobotnych
 13. Nie złożenie formularza Zus 3b
 14. PUE a wysokość wynagrodzenia i składek
 15. Dodatek dla sieroty zupełnej
 16. Separacja a zasilki na dziecko
 17. Odmowa przyznania renty - sprawa bardzo pilna
 18. Kto powinien zapłacić za oznaczenie grupy krwi do operacji-zabiegu
 19. Swiadczenie rehabilitacyjne a zwolnienie sie z pracy
 20. Świadczenie pielęgnacyjne
 21. Czy słusznie?
 22. Emerytura
 23. wyliczenie chorobowego z zus, a wynagrodzenie od pracodawcy
 24. Nabycie prawa do renty chorobowej, a renta rodzinna.
 25. trwała niezdolność do samodzielnej egzystencji
 26. L4 na dziecko które jest w szpitalu, a urlop wychowawczy jednego z rodziców.
 27. Historia odprowadzanych skladek
 28. Świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawne dziecko
 29. zleceniodawca nie opłacił składek!
 30. Zwolnienie lekarskie do ZUSU, jak wypłacają ?
 31. wyplata swiadczen rodzinnch
 32. Renta rodzinna, a 25 rok zycia
 33. Macierzyńskie na jakiej zasadzie??
 34. Wypłata na L4
 35. Kolejna ciąża w trakcie zasiłku macierzyńskiego a składka chorobowa z umowy zlecenie
 36. Renta a legalny wyjazd za granicę
 37. Wysokość renty z tytułu niezdolnosci
 38. Świadczenie pielęgnacyjne a podjęcie zatrudnienie za granicą przez członka rodziny
 39. Alimenty na rzecz rodzica.
 40. Renta rodzinna - limit zarobku
 41. Składki ZUS
 42. Czy dary żywnościowe od ludzi mogą być liczone jako dochód w MOPS ?
 43. Umowa zlecenia a Zus.
 44. Wsteczne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego
 45. Jakie świadczenia przysługują na chorą mamę?
 46. Zwolnienie z pracy 2 miesiące przed operacją na NFZ
 47. PIT z ZUS-u?
 48. Świadczenia ZUS
 49. Przedawnienie należności dla ZUS-u
 50. Świadczenia przedemerytalne
 51. rezygnacja ze studiów
 52. Zaświadczenie do MOPSu praca na pół etatu a nadgodziny
 53. Uwzględnienie pracy w Anglii przy naliczaniu wysokości emerytury
 54. Działalność gospodarcza na potrzeby spółki cywilnej = podwójna składka zdrowotna?
 55. Wygangrodzenie chorobowe za 32dni
 56. OFE po nowemu
 57. Odmowa uznania chorobowego przez ZUS.
 58. Ubezpieczenie zdrowotne
 59. Przedłużenie RENTY RODZINNEJ
 60. Renta rodzinna i pomoc ze starostwa
 61. kara za ubezpieczenie po teerminie.
 62. renta rodzinna
 63. SUO - odwołanie do SKO
 64. etat i działalność gospodarcza
 65. renta rodzinna.
 66. Skreślenie z listy studentów a umowa o dzieło
 67. Ubezpieczenie zdrowotne studiującej dziennie żony
 68. Zatrudnienie emeryta (KRUS)
 69. Pomoc w Sprawie renty chorobowej
 70. zasiłek opiekuńczy dla ubezwłasnowolnionego
 71. Swiadczenie na dziecko niepelnosprawne a zasilek dla bezrobotnych
 72. Wyrownanie z wojska a zabranie zasiłków z opieki społecznej
 73. Renta rodzinna po zmarłym rodzicu - ile można dorobić w 2017?
 74. Świadczenie pielęgnacyjne, a sółka z o.o.
 75. Możliwosci ubezpieczenia zdrowotnego dla osoby bezrobotnej
 76. L4 dłuższe niż 33 dni
 77. Preferencyjny ZUS a zawieszona działalność
 78. Urlop macierzyński a własna działalność
 79. Kto wyplaca chorobowe ?
 80. czy nalezy mi sie renta?
 81. Pomocy !!!
 82. Ubezpieczenie po zasiłku chorobowym
 83. Renta-zmiana kierunku
 84. Kiedy na emeryturę?
 85. opieka a niepelnosprawnosc umiarkowana
 86. opieka a niepelnosprawnosc umiarkowana
 87. Kontrakt menedżerski + umowa o dzieło
 88. Wysokość zasilku chorobowego
 89. Składki ZUS od niewypłaconego wynagrodzenia
 90. Działalność gospodarcza, od kiedy jestem ubezpieczony
 91. Składki na ubezpieczenie społeczne z powodu braku deklaracji
 92. Umowa zlecenia a koniec ubezpieczenia z tytułu bycia studentem
 93. Renta a wyjazd legalny za granicę
 94. Wysokosc pomostowki
 95. Jednorazowa składka ZUS na całe życie
 96. Decyzja w przedmiocie pdolegania ubezpieczeniom społecznym
 97. Kontrola ZUS
 98. Wstrzymanie renty rodzinnej
 99. 500+ cz. 2
 100. Umowa o pracę a ubezpieczenie przy rodzicach i alimenty
 101. Emerytura po rencie inwalidzkiej
 102. chorobowe na zleceniu
 103. ubezpieczenie zdrowotne a umowa zlecenie
 104. Wczasy pod gruszą z zfśs
 105. Renta rodzinna dla osoby niepełnosprawnej
 106. Renta po żonie dla alkoholika
 107. ZUS nie chce przyznać emerytury - DLACZEGO ?!
 108. Jak liczyć okres składkowy - sprzeczne informacje
 109. L4, umowa uaktywniająca, macierzyńskie
 110. opieka nad osoba niepełnosprawna
 111. Brak zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia.
 112. 500+ A ryczałt
 113. Witam
 114. Umowa zlecenie - jest opłata za okres nieskładkowy?
 115. Przedłużenie renty rodzinnej
 116. Renta rodzinna i podjęcie pracy
 117. Renta po zmarłej mamie oraz zmarłym ojcu.
 118. Renta rodzinna - pomoc w wypełnieniu WZD-01 PILNE!
 119. Pracując w PL+UK
 120. Renta socjalna, a staż z UE
 121. L4 wysłane pocztą do pracodawcy, nieodebrane awizo - co na to ZUS?
 122. krwiodawstwo, a zasilek rehabilitacyjny
 123. Emerytura nowe zasady z 2017
 124. Skreślenie z listy studentów a ubezpieczenie zdrowotne
 125. samotna matka
 126. umowa uaktywniająca-utrata pracy przez mamę dziecka, nieopłacone składki
 127. Stypendium socjalne, a brak alimentów po separacji
 128. Zasiłek rodzinny
 129. "Mały ZUS"
 130. Skreślenie z listy słuchaczy a ubezpieczenie
 131. Renta a możliwy Zespół Gerstmanna- choroba otępienna i stwierdzona Agnozja Zegarowa
 132. Przepisanie renty rodzinnej na mame
 133. Wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia nfz
 134. zasiłek przedemerytalny
 135. jak zliczać dni chorobowego?
 136. L4 a prowadzenie DG. Kontrola z ZUS.
 137. Czy będę miał chorobowe na umowie 1/2 etatu ?
 138. kolejna ciąża na macierzyńskim a działalność i umowa o prace
 139. L4 w ciąży po zwolnieniu, wstecz
 140. Informacja dla beneficjenta xe strony ofe
 141. Odmowa prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
 142. Blad urzednika a zwrot zasilku dla bezrobotnych
 143. Ubezpieczenie zdrowotne u studenta
 144. Wiek przedemerytalny a ochrona przed zwolnieniem.
 145. zasiłek macierzyński, becikowe ? a rozwód
 146. decyzja Dyrektora ZUS
 147. Zwolnienie lekarskie na dziecko
 148. Staz unijny a świadczenia rodzinne
 149. Ubezpieczenie NFZ ZUS po 26 roku życia
 150. Umowa zlecenie +umowa o pracę a składki
 151. darowizna ziemi a renta socjalna
 152. Renta rodzinna a Urząd Pracy
 153. wartość przedmiotu zaskarżenia wysokość należnych składek
 154. Babcia okradła wnuczkę za odszkodowanie po śmierci ojca
 155. Renta rodzinna a zasiłek macierzyński (zus)
 156. ubezpieczenie dorosłego dziecka niepełnosprawnego z mojej składki Zus
 157. Badanie orzecznika ZUS a cukrzyca
 158. zus n9 błąd we wniosku
 159. Odmowa przez ZUS wypłaty świadczenia
 160. ubezpieczenie w przerwie między studiami - najlepsze rozwiązanie
 161. Zaległość ZUS - od kiedy odsetki?
 162. Wniosek zus n9
 163. Emerytura pomostowa
 164. Renta rodzinna a zasiłek macierzyński
 165. Renta rodzinna - szkoła policealna
 166. renta z tytułu niezdolności do pracy a dalsza praca u tego samego pracodawcy
 167. zasiłek rodzinny itp..
 168. Renta socjalna z ZUS a spółka w UK
 169. renta rodzinna a szkoła internetowa.
 170. Zaświadczenie szkolne
 171. Zmiana pobytu na zwolnieniu L4
 172. Renta socjalna a wynajem mieszkań
 173. ZUS stara praca nowa praca firma
 174. Zasiłek chorobowy po ustaniu urlopu macierzyńskiego
 175. Zasiłek chorobowy ZUS w ciąży
 176. Renta inwalidzka a dodatek sierocy
 177. Działalność rolnicza na ZUS?
 178. Ustanie okresu zasilkowego
 179. Zasiłek chorobowy po urlopie macierzyńskim
 180. Ciąża - wysokość zasiłku po zamknięciu DG
 181. renta rodzinna + działalność gospodarcza a wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotn
 182. renta rodzinna + działalność gospodarcza a wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotn
 183. Z renty na emeryturę
 184. jak odzyskac skladki na FOZ
 185. Brak ubezpieczenia, a wizyta u psychologa
 186. Ojciec na umówię zlecenie i co dalej? Czy ktoś mi to wyjaśni?
 187. zasilek rodzinny
 188. Doliczenie do stażu pracy za wychowanie dziecka
 189. Nieopłacanie składek ZUS przy działalności jednoosobowej
 190. Zwolnienie lekarskie (skrócenie)
 191. Prawo socjalne
 192. Renta rodzinna, ukończony 25 rok życia, drugie studia drugiego stopnia (mgr)
 193. Renta po ojcu-uzupłenienie okresu składkowego w ZUS przez KRUS
 194. Odmowa prawa do zasiłku chorobowego
 195. Dla kogo wcześniejsza emerytura pracownica od 2017 roku
 196. Kapitał początkowy
 197. Pomocu Zus i policja
 198. Ubezpieczenie zdrowotne studenta
 199. dochód roczny - zawarcie związku małzeńskiego
 200. Pomocy! Niech mi ktoś wyjaśni kilka spraw
 201. Odmowa wypłaty zasiłku za zwolnienie lekarskie
 202. Stypendium socjalne a dochód uzyskany we wrześniu
 203. Zasiłek celowy
 204. Pierwsze przelewy ZUS na działalności.
 205. Niezdolny do pracy
 206. Zasilek pogrzebowy w krajach Unii Europejskiej i w Polsce
 207. udziałowcem w spółce z oo jest zagraniczna spółka z o.o.
 208. Skarga na pracownika do ZUS'u
 209. Badanie lekarskie na prawo jazdy a brak ubezpieczenia zdrowotnego
 210. Wygrana sprawa w sadzie z ZUS
 211. Umowy o dzieło, ubezp.
 212. Karta podatkowa
 213. Odmowa swiadczenia chorobowego.
 214. Wypadek przy pracy
 215. Co to jest tzw. prewencja rentowa ZUS
 216. Renta po tacie a praca za granicą
 217. Zwolnienie lekarskie / świadczenie rehabilitacyjne
 218. Praca w Niemczech
 219. odrzucenie spadku a emerytura
 220. Urzędniczka wprowadziłą w błąd? Świadczenie ZUS
 221. Czy moja mama może stracić świadczenia rodzinne gdybym podjął pracę?
 222. Praca we Francji a ciaza
 223. ZUS - nie zamknięta firma
 224. rodzicielski a druga ciąża
 225. Wyrównanie renty a rodzinne z MOPS. Zwrot rodzinnego?
 226. Orzecznictwo w sprawie renty socjalnej
 227. Niepełnosprawność przed 18-tym rokiem życia.
 228. niepełnosprawność dziecka
 229. Odmowa umorzenia należności ZUS
 230. Wniosek o emeryturę zgłoszony drogą elektroniczną
 231. Badanie po wygaśnięciu ubezpieczenia
 232. Renta po zmarłym mężu.
 233. Ubezpieczenie w ZUS przymus odprowadzania składek w KRUS
 234. Świadczenie macierzyńskie- Kosiniakowe
 235. wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego
 236. renta dla wdowy po ukończeniu 50 lat.
 237. Wypadek samochodowy, czy przysługuje renta ?
 238. Zwolnienia a ZUS
 239. Ubezpieczenie żony - studentki
 240. Renta po bezrobotnym ojcu
 241. Renta rodzinna dla wdowy
 242. swiadczenie rodzicielski - odwolanie
 243. składka na ub zadrowtne - aliemnty
 244. potrzebna pomoc
 245. Fundusz emerytalny aegon
 246. Zus
 247. Zasiłek chorobowy a "kosiniakowe".
 248. Becikowe po zaprzeczeniu ojcostwa
 249. Potrzebna pomoc w uzyskaniu pomocy.
 250. renta po ojcu (mężu)