PDA

View Full Version : Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

 1. Odebranie renty rodzinnej
 2. Prawo do zasiłku po śmierci osoby na którą pobierało się świadczenie pielęgnacyjne.
 3. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
 4. Ubezpieczenie Zdrowotne
 5. Świadczenie pielęgnacyjne a wspólne gospodarstwo domowe?
 6. Własna działalność w ciąży bez chorobowego-kosiniakowe.
 7. DG w ciąży
 8. Emerytura 2017.
 9. zawieszenie biegu terminu przedawnienia
 10. ciąża rok po roku - urlop wychowawczy
 11. Student powyżej 26- gdzie się ubezpieczyć?
 12. Renta rodzinna a praca
 13. Przerwa w nauce, renta rodzinna
 14. Wezwanie na komisję otrzymane po terminie.
 15. kontrola poszpitalna, brak skierowania-co dalej?
 16. Zwrot składek z II filaru po zmarłym.
 17. jaka podstawa wymiaru składki?
 18. zus i dochodowy przy przejściu ze zlecenia na umowę o pracę
 19. zasilek celowy
 20. Emerytura
 21. zasiłek choroby, wyliczenie wymiaru
 22. DG - L4 przed upływem okresu wyczekiwania
 23. Niepełnosprawność a składki ZUS
 24. Zwrot emerytury po zmarlymw
 25. zawieszenie renty socjalnej na miesiąc
 26. Program dobrowolnych odejść a status bezrobotnego i ubezpieczenie NFZ
 27. gdzie pisać skargę na pracownika opieki społecznej
 28. Orzeczenie o niepełnosprawności
 29. Umowa zlecenie a operacja wymiany soczewki w oku
 30. Termin wypłaty zasiłku chorobowego
 31. Dochod uzyskany do świadczenia rodzinnego
 32. Problem ze zwolnienie, L4
 33. L4 zaraz po zakonczeniu macierzyńskiego
 34. chorobowe a praca i leczenie
 35. Co po 182 dniach chorobowego
 36. Czy zwrot podatku jest dochodem?
 37. Odwołanie od decyzji o zwrocie (nie)należnie pobieranej renty rodzinnej
 38. 500 plus
 39. Brak zgłoszenia do ubezpieczenia a pomoc medyczna.
 40. 500+
 41. L-4 rejestracja w PUP
 42. eWUŚ proszę o pomoc
 43. Krus i Zus
 44. czy przysługuje mi zasiłek chorobowy
 45. Renta Rodzinna
 46. Departament Orzecznictwa ZUS
 47. zasiłek opiekuńczy
 48. ważność L-4
 49. Nfz
 50. Emerytura wojskowa
 51. Ukonczenie stazu, nowa umowa o prace a chorobowe
 52. ubezpieczenie dziecka
 53. renta rodzinna przedlozenie i obrona
 54. Przerwa a ZUS - przejście ze zlecenia na działalność
 55. Renta rodzinna, a skończone 25 lat.
 56. kindergeld wniosek skladany przez rops bez zgody ojcs
 57. orzeczenie ponizej 16 roku zycia
 58. Ubezpieczenie zdrowotne dla studenta a umowa o dzieło
 59. Dziecko korzystające z hospicjum domowego nie ma prawa do rehabilitacji
 60. zasiłek dla bezrobotnych a rejestracja w PUP
 61. kiedy zus wypłaca wynagrodzenie
 62. Narodziny dziecka
 63. prawo "nie pracownika i nie stażysty" do zapłaty za wykonaną pracę
 64. Renta rodzinna -
 65. Grupa inwalidzka
 66. Emerytura
 67. Koniec okresu preferencyjnych składek ZUS
 68. Źle wypłacone chorobowe przez ZUS (trudne pytanie)
 69. L4 a zus
 70. świadczenie pielęgnacyjne na drugie dziecko
 71. NFZ - Czy można zapisać się do dwóch różnych lekarzy jednej specjalizacji?
 72. Renta
 73. Świadczenia rentowe
 74. Nie przyznanie renty socjalnej
 75. Koniec umowy o pracę a zwolnienie lekarskie
 76. Umowa na zastępstwo a ciąża
 77. Błędnie naliczona wysokość renty wypadkowej - czy można coś zrobić?
 78. Podstawa zasiłkowa
 79. SUBKONTO - dlaczego maleje kwota środków na subkoncie
 80. Praca w De,a zasiłek chorobowy
 81. ZUS i źle naliczone świadczenie
 82. Zasiłek chorobowy
 83. Zasiłek macierzyński, a podwyżka i zwolnienie w ciąży
 84. Zwrot zasiłku rehabilitacyjnego
 85. Renta rodzinna a zapisy do szkoły policealnej
 86. Lata do emerytury
 87. renta rodzinna, staż pracy zawiłe zapytanie
 88. Renta rodzinna a rezygnacja ze szkoły
 89. zasilek druk z-10
 90. Renta socjalna, a zmiana uczelni
 91. Emerytura wojskowa według druk nr 1105
 92. Urlop i zasiłek macierzyński
 93. Ubezpieczenie zdrowotne
 94. Renta rodzinna - ZUS wymaga dodatkowych dokumentów
 95. Jeśli dzisiaj zawieszę działalność przez internet a podpiszę w poniedziałek w U.M to
 96. Ponowna niezdolność do pracy
 97. świadczenie pielęgnacyjne KRUS czy ZUS
 98. Ciąża, umowa o prace i działalność.
 99. Zasiłek macierzyński - odwołanie do sądu
 100. Ciągłość renty rodzinnej pomiędzy studiami
 101. Ubezpieczenie zdrowotne wstecz-Uczeń
 102. Ubezpieczenie zdrowotne na zasiłku macierzyńskim
 103. stypendium socjalne umowa o dzieło
 104. czy jest ubespieczony
 105. Śmierć ojca mojego dziecka
 106. Z 15
 107. Ubezpieczenie zdrowotne po odejściu z pracy.
 108. zus i naliczanie skladek wstecz z odsetkami
 109. praca, szkoła, ubezpieczenie
 110. ZUS - Termin na sprzeciw, a decyzja odmawiająca
 111. ZUS - wygrana sprawa = wypłata środków?
 112. Odmowa zasilku macierzyńskiego a kosiniakowe
 113. Ustanie zasiłku macierzyńskiego
 114. Działalność gospodarcza L4 - skladki chorobowe
 115. Zasiłek pogrzebowy
 116. Swiadczenia rodzinne i 500+
 117. ustawa dezubekizacyjna a służba - pomoc!
 118. Emerytura Pomostowa
 119. zły numer konta w ZUS
 120. koszty egzekuctjne ZUS
 121. Zasiłek macierzyński.
 122. firma na KRUS a zatrudnianie na umowe zlecenie
 123. ZUS rozwiązanie umowy ratalnej, brak wpłat.
 124. Apelacja czy cofnięcie pozwu?
 125. Zawał a świadczenia
 126. L4 w ciąży a szkoła rodzenia
 127. Przeszczep Serca
 128. [Pilne i krótkie] Zaświadczenia o zatrudnieniu
 129. pytanie o rente
 130. ubezpieczenie zdrowotne wstecz
 131. Frekwencja w Żaku, a renta rodzinna
 132. Emerytura pomostowa - czy stracę nabyte prawa ?
 133. ZUS i ZER - czy to jest to samo?
 134. Odszkodowanie od sanatorium
 135. Skomplikowana sprawa - prawa człowieka.
 136. zwrot z NFZ
 137. prosba o pomoc
 138. Problem z MOPS alimenty sprawa zagraniczna
 139. kontrola ZUS - zmiana spółki zatrudniającej w trakcie ciąży
 140. ZUS- postępowanie- proszę o pomoc
 141. Wdowia renta - zmiany - proszę o pomoc!
 142. Osoba ucząca się zaocznie i pracująca a ubezpieczenie
 143. Służba zdrowia - dobra zmiana od 2017 roku
 144. Pytanie o zaliczenie stażu pracy do emerytury
 145. zus-świadczenie rehabilitacyjne
 146. Problem z opieka spoleczna
 147. Urlop macierzyński proszę o pomoc
 148. Problem z ZUS
 149. stypendium socjalne a utracony dochód
 150. L4, zasiłek macierzyński DG mały ZUS
 151. zgoda na oplacenie skladek po terminie a zasilek chorobowy
 152. Sprawa alimentacyjna w toku, a odmowa przyznania stypendium socjalnego.
 153. Swiadczenia rodzinne
 154. oddział leczenia nerwic a l4/koniec umowy z pracodawca
 155. Niestawienie na komisje ZUS a awizo
 156. odwołanie od decyzji zus
 157. Praca umowa zlecenie u dwóch lub trzech zleceniodawców.
 158. Brak ubezpieczenia zdrowotnego - dwie wizyty u lekarzy.
 159. Liceum dla dorosłych, ubezpieczenie, rodzice, jak to jest?
 160. Sprawa z ZUS
 161. brak zgłoszenia pracownika do zusu
 162. student dzienny - ubezpieczenie zdrowotne
 163. wypadek w pracy
 164. Rezygnacja z renty socjalnej
 165. Niezłożenie deklaracji DRA
 166. Preferencyjna składka ZUS
 167. Warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - jak czytać ustawę?
 168. Dodatek pielęgnacyjny z ZUS
 169. umiarkowany stopien niepelnosprawnosci i dzialalnosc
 170. Zaświadczenie o zarobkach
 171. Koniec umowy o pracę
 172. Zaświadczenie o dochodach (dodatek mieszkaniowy) - jak wypełnić?
 173. Proszę o poradę..zasiłek chorobowy
 174. Renta rodzinna, a brak frekwencji w szkole
 175. zasiłek chorobowy, pracownik oddelegowany
 176. ubezpieczenie holenderskie a poród w Polsce
 177. Zwolnienie Lekarskie problem
 178. Zasiłek chorobowy w ciąży, kto wypłaca i kontroluje?
 179. renta, a zajęcie komornicze
 180. zbieg ubezpieczeń
 181. Brak pit 11 dla MOPS
 182. renta rodzinna a przerwanie studiów
 183. Zasiłek chorobowy utrata
 184. Renta
 185. Kilka umów zleceń a L4/ macierzyński 2017
 186. Komisja ZUS
 187. Renta rodzinna
 188. Wypłata pieniędzy z ZUS
 189. Renta rodzinna - ostatni rok studiów, niezaliczony egzamin
 190. Zus - wnioski - stypendium socjalne.
 191. umowa o dzieło i stypendium socjalne?
 192. Brak ubezpieczenia zdrowotnego a wystawienie recepty
 193. Wychowawczy na dg
 194. 500 + nieprawdziwe dane...
 195. Praca + własna działalność +ciąża
 196. przerwa w chorobowym ponad 60 dni (w tym 26 dni urlopu)
 197. Stypendium socjalne a zwiekszony dochod
 198. Prawo do świadczeń w okresie ciąży
 199. Umowa o prace a choroba
 200. Stosunek pracy dla byłego pracodawcy- A mały ZUS
 201. renta grupa 3 z zus plus grupa 2 z mops
 202. świadczenie rehabilitacyjne - dg i umowa zlecenie
 203. Własna działalność gospodarcza a ciąża i wcześniejsze składki.
 204. Nachalny pracownik mops-u
 205. Apelacja w sprawie renty
 206. Dokument
 207. stypendium socjalne 2014 czy można je utracić w dochodzie 2017
 208. jak liczyć 60 dni opieki
 209. Renta rodzinna
 210. Kara za ubezpieczenie zdrowotne
 211. zasiłek pielęgnacyjny-PILNE !!!!!
 212. Wniosek o przyznanie renty
 213. odwołanie pzu
 214. Stypendium socjalne
 215. Problem prawny ze zwolnieniem lekarskim.
 216. Skarga na ZUS do WSA
 217. Czy szkoła policealna musi mnie ubezpieczyć?
 218. Informacja dla celów ZUS - prośba o pomoc
 219. Renta po dziadku / proszę o odpowiedź
 220. Chorobowe, ciąża, umowa zlecenie
 221. Przedłuzenie renty rodzinnej
 222. Dobrowolne chorobowe dla przedsiębiorców a wniosek dorozumiany
 223. wypłata zasiłku pielęgnacyjnego wstecz
 224. Zabezpieczenie alimentów a rodzinne
 225. L4 pt-pon, a pensja
 226. Wezwanie pogotowia do osoby nietrzeźwej, nieletniej.
 227. Urlop ojcowski a macierzyński KRUS
 228. Wypadek przy pracy - odmowa wypłaty świadczenia przez ZUS
 229. Miesiąc przerwy w stosunku pracy
 230. Szybkie pytanie o niski Zus
 231. Stypendium socjalne a dochód utracony
 232. zasiłek po ustaniu zatrudnienia
 233. mammografia
 234. badanie mammograficzne
 235. Zasilek pogrzebowy ZUS
 236. Zwrot nadpłaconej składki zus- od umowy powołania
 237. Dodatek do zasiłku rodzinnego.
 238. Pracowałem 21 lat jako spawacz
 239. Ubezp. zdr. w trakcie umowy o dzieło. Poprzednio ubezp. mając statu bezrobotnego.
 240. Alimenty a rodzinne
 241. Pobieranie emerytury przez syna
 242. Opóźnienie wypłaty macierzyńskiego
 243. Etat + działalność gospodarcza
 244. liceum zaoczne, a ubezpieczenie
 245. Rodzinne a zmiana stanu cywilnego i dochodów,1 za 1
 246. zwrot nienależnie pobranych świadczeń zus
 247. Ulga zus
 248. Stypedium socjalne
 249. Renta socjalna a własna działalność gospodarcza
 250. Odwołanie ZUSu od decyzji lekarza sądowego