PDA

View Full Version : Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Strony : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

 1. Czy ZUS moze zajac kwote kary z konta bankowego?
 2. ubezpieczenie zdrowotne po wypowiedzeniu
 3. Wniosek o stypendium socjalne dla ucznia -po terminie
 4. Samotni rodzice
 5. Urlop wychowawczy
 6. zwrot pobieranych swiadczen
 7. odszkodowanie ZUS
 8. weryfikacja przez ZUS uprawnień do zasiłku
 9. dług w ZUS zmarłego rodzica
 10. L4 a umowa zlecenie Pilne!!
 11. Ograniczenia na L4
 12. różne orzeczenia o stopniu niepełnsprawości - dyskusja
 13. MOPS zasiłek okresowy
 14. Pobranie pieniędzy z subkonta a różnica w kwocie
 15. przejście na emeryturę 30 czy 31 grudnia?
 16. Rejestracja w PUP a wniosek o rentę
 17. renta rodzinna a studia podyplomowe
 18. Jak poprawnie wyliczyć okres zasiłkowy?
 19. czy można zrezygnować ze stałej renty ZUS?
 20. Niedostarczenie pisma w terminie
 21. Renta rodzinna i socjalna
 22. Zasiłek chorobowy po 182 dniach
 23. Renta po zmarłym mężu-policjancie
 24. Stypendium socjalne 2019
 25. Działalność usługowa handlowa
 26. Ciąża a podpisanie umowy
 27. Renta A brak składek z powodu nauki
 28. Jak umieścić rodzica w DPS bez jego zgody?
 29. Zasiłek stały-orzeczenie o niepełnosprawności
 30. Zus-korespondencja
 31. EKUZ i PD U2 - jakie świadczenia są transferowane?
 32. Zakłady bukmacherskie podczas l4?
 33. Stypendium socjalne - rodzic za granicą
 34. świadczenie rehabilitacyjne
 35. Korekta składek ZUS - poręczyciel do bezrobocia
 36. Emerytura
 37. Dochody do renty rodzinnej
 38. Utrata prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.
 39. Czy jest mozliwość połączenia świadczenia pielęgnacyjnego opiekuna z rentą socjalną?
 40. ZUS i KRUS jednocześne! Czy to możliwe?
 41. szkoła policealna a ubezpieczenie
 42. Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami (stypendium socjalne)
 43. Renta rodzinna
 44. Zus nie wypłacił renty, a wygrałem sprawę 6 mc temu
 45. Co oznacza pojęcie "umieszczenie dziecka w żłobku"?
 46. Stypendium socjalne a 500+
 47. Wstrzymanie renty rodzinnej, nie dostarczenie zaświadczenia o nauce
 48. Emerytury- rocznik 1953
 49. Stypendium socjalne
 50. Termin rozpoznania sprawy dla sędziego
 51. wycofanie dowodu z opinii biegłego - czy możliwe?
 52. Zasiłek
 53. Zwiększenie renty po 20 latach
 54. Czy na umowie zlecenie mając status studenta można mieć ubezpieczenie chorobowe?
 55. Nieco zawiła sytuacja z ubezpieczeniem zdrowotnym
 56. zasiłek chorobowy
 57. Renta rodzinna a praca
 58. Platforma zus
 59. orzeczenie zus
 60. Śmierć na delegacji. Proszę o pomoc.
 61. Kwalifikacja zdarzenia jako wypadek w drodze do pracy a wina pracownika
 62. Osoba po amputacji kończyn bez meldunku w szpitalu
 63. Dzialalnosc gospodarcza a praca za granica
 64. Odwołanie od decyzji zus (uszczerbek na zdrowiu)
 65. Kara po kontroli ZUS - interpretacja przepisów VS decyzja Sadu Najwyzszego
 66. Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS,dwie różne decyzje w jednej sprawie.
 67. Ubezpieczenie zdrowotne
 68. nowy okres zasiłkowy po przerwie
 69. zasiłek chorobowy
 70. Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia i likwidacji firmy
 71. Renta ZUS studia
 72. wpłata zaległych alimentów
 73. Stypendium socjalne a emerytura
 74. Emerytura a staż
 75. Stypendium socjalne dla studenta
 76. Zasiłek rodzinny+ dodatki
 77. Jak to jest ? Dokładnie 30-dniowa przerwa w ubezpieczeniu chorobowym-
 78. KRUS, ZLecenie i działalność
 79. Niezdolność do pracy a JDG
 80. Stypendium socjalne
 81. renta socjalna po latach odnowienie
 82. Wezwanie na badanie
 83. najniższa emerytura
 84. ZUS czas na odpowiedz
 85. Czy studia wliczane są do emerytury?
 86. Stypendium socjalne - czy może być problem z uzyskaniem stypendium?
 87. Stypendium socjalne - czy może być problem z uzyskaniem stypendium?
 88. Renta socjalna, wyrownanie
 89. Nadpłata ZUS
 90. Zasiłek chorobowy bezrobotnego a choroba zawodowa
 91. Renta po zmarłym mężu dla jego byłej żony
 92. Czy przysługuje renta?
 93. Renta rodzinna do 26 r.ż. a powtarzanie semestru i urlop dziekański
 94. Składki ZUS a emerytura - kontrakt zagraniczny
 95. Odmowa wypłaty zasiłku chorobowego
 96. renta rodzinna
 97. L4 ciąża
 98. Pełny etat i brak ciągłości ubezpieczenia zdrowotnego
 99. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - okres składkowy i nieskładkowy
 100. Jak obliczyć ?
 101. Zasiłek chorobowy w ciąży
 102. Recepta bez ubezpieczenia
 103. zwrot emerytury a ubezpieczenie zdrowotne
 104. Wypłata wyrównania z Renty rodzinnej
 105. ZUS preferencyjny a firma córka
 106. pomocy, ubezpieczenie studentki :(
 107. ZUS wycofał się ze sprawy sądowej, jak odzyskać poniesione koszty
 108. renta rodzinna
 109. Stypendium socjalne dla studenta
 110. Zasiłek chorobowy po ustaniu pracy
 111. 182 dni chorobowego jak liczyć?
 112. Ubezpieczenie zdrowotne a status studenta
 113. 28 letnia osoba, ponowne podjęcie studiów a ubezpieczenie NFZ.
 114. Emerytura a ryczałt ewidencjonowany.
 115. Wypis ze szpitala sprzed 5-u lat
 116. Wezwanie do zwrotu nienależnych świadczeń rentowych ZUS
 117. Działalność gospodarcza - umowa zlecenie
 118. renta rodzinna
 119. Ciężka sytuacja materialna
 120. Renta rodzinna.
 121. Renta a terapia odwykowa
 122. Zasiłek chorobowy zwolnienia
 123. Lekarz zapomnial wystawic zwolnienie
 124. rozwód w rodzinie zastępczej
 125. Emerytura brutto do 500 + dla niepełnosprawnych
 126. ZUS żąda zwrot zasiłku chorobowego
 127. Kontrakt menedżerski a zwolnienie lekarskie
 128. Śmierc dłużnika alimentacyjnego
 129. Fikcyjne zaświadczenie o zatrudnieniu - schrzaniłem, pomóżcie się wykaraskać
 130. Ubezpieczenie członka rodziny NFZ - inne adresy zameldowania.
 131. Umowa o pracę, umowa zlecenie, jeden pracodawca
 132. Studia magisterskie dzienne a urząd pracy
 133. Ponowne zatrudnienie po 31 dniach od zwolnienia
 134. Czy obecnie zasiłek pielęgnacyjny (184 zł) wlicza się do zasiłku stałego?
 135. Młody bezrobotny, zasiłki socjalne -pytania
 136. renta rodzinnna - ustalenie poczatku niezdolnosci do pracy
 137. Pismo w sprawie zwrotu świadczenia- źle wyliczona renta
 138. Choroba onkologiiczna a kończące się ubezp. zdrowotne z PUP
 139. Ubezpieczenie KRUS i zus
 140. Formularz a1 unieważniony/zus wycofany w polsce
 141. Składka ZUS za pracownika
 142. Jak liczy się staż emerytalny od małego ZUS-u DG
 143. 13 emerytura a śmierć emeryta ?
 144. Czy uczący się syn może ubezpieczyć ojca na nfz.
 145. ZUS - renta chorobowa
 146. Brak ubezpieczenia
 147. Praca na emeryturze
 148. Kiedy będą odprowadzone skladki do ZUS?
 149. Ubezpieczenie A szkoła zaoczna
 150. Ubezpieczenie na umowie o pracę i na działalności
 151. Oświadczenie o stypendium socjalnym
 152. Stypendium socjalne z dwóch uczelni
 153. Problem z naliczaniem zasiłku chorobowego na DG
 154. Mlody przedsiębiorca zus skladki itp (nowa firma)
 155. Renta o dodatkowa praca a skladka chorobowa
 156. Ubezpieczenie zdrowotne a umowa zlecenie
 157. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 158. Renta rodzinna a skreślenie z listy studentów
 159. alimenty od ojca
 160. Co z ubezpieczeniem?
 161. Zasiłek macierzyński z zus po ustaniu zatrudnienia
 162. Zasiłek macierzyński z zus po ustaniu zatrudnienia
 163. Co zrobić, gdy nie przejdę komisji ZUS
 164. Świadczenie rehabilitacyjne-a świadczenie rodzicielskie kosiniakowe
 165. Renta socjalna, a praca
 166. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.
 167. Co można zrobić w kwestii ubezpieczenia zdrowotnego?
 168. Zaświadczenie z ZUS
 169. Wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy
 170. Kto może ubiegać się o zaasiłek dla opiekuna?
 171. Zmniejszenie zasiłku stałego
 172. wyjscie z wiezienia a ubezpieczenie zdrowotne
 173. Kończąca się renta rodzinna
 174. Zasilek opiekunczy na urlopie
 175. Odwołanie od decyzji ZUS - odmowa przyznania emerytury pomostowej
 176. Zwolnienie ze składki zdrowotnej przedsiębiorcy-emeryta o niskich dochodach
 177. 500+ niepelnosprawne dziecko
 178. Wiek emerytalny a art.33 Konstytucji RP
 179. Nienależnie pobrane świadczenia, wyjaśnienie kilku kwestii
 180. Renta rodzinna a wypadkowa renta rodzinna - różnice?
 181. Odmowa renty
 182. Zasiłek macierzyński.
 183. Przejście z umowy o pracę na działalność i ciąża.
 184. Emerytura
 185. Odwołanie od decyzji ZUS
 186. Pytanie
 187. Zasiłek chorobowy - dwa okresy zasiłku
 188. renta rodzinna
 189. Szybka pomoc dot. ubezpieczenia przez rodzica
 190. Opieka nad chorym członkiem rodziny
 191. ZUS odmowa do zasiłku chorobowego-proszę o pomoc
 192. Umowa zlecenie na "pół etatu" ze wszystkimi skłądkami a chorobowe w ciąży
 193. ZUS odrzucił zgłoszenie małżonki do ubezpieczenia
 194. spłata emerytury
 195. opóźnienie wypłaty świadczenia chorobowego w ciąży
 196. Wypłata renty rodzinnej
 197. Umowa zlecenie a zasiłek dla bezrobotnych
 198. Właściwy sąd
 199. Student 25 i przedsiębiorca - czy są jakieś problemy?
 200. Praca w Polsce, poród za granicą
 201. Ubezpieczenie w ZUS przy rodzicu
 202. Renta rodzinna - okres obowiązywania
 203. Odmowna decyzja w sprawie renty rodzinnej po zmarłym
 204. Jednoosobowa działalność gospodarcza i praca na etacie
 205. Pobieranie renty
 206. Dziwna sytuacja z Zus i l4 w ciąży
 207. dokumenty ZUS o rentę
 208. Prawo do "13 emerytury" po śmierci osoby uprawnionej
 209. Renta socjalna-znaczny stopień niepełnosprawności na stałe
 210. Rekompensata za warunki szczególne (nie zaliczenie kilku lat pracy)- jak pozwać ZUS?
 211. Do kiedy mam ubezpieczenie zdrowotne?
 212. Wynagrodzenie a zasiłek macierzyński
 213. Pobyt w DPSie - Dom kombatanta - rozliczenie kosztów pobytu - jak liczyć?
 214. Umowa zlecenie - zwolnienie chorobowe w święta
 215. Przyspieszona emerytura związana z ciężkimi warunkami w miejscu pracy
 216. marynarz pod bandera UK a oplaty NIC
 217. Renta Socjalna - ZUS - Opinie Biegłych - Apelacja
 218. Problemy z uzyskaniem A1 - proszę o pomoc
 219. Zrzutka a renta socjalna
 220. ZUS a emerytura mundurowa
 221. Pobyt w szpitalu, a koniec ubezpieczenia zdrowotnego
 222. Zasiłek dla bezrobotnych po macierzyńskim i umówie zlecenie
 223. Umowy zlecenia, o pracę i l4
 224. Problem z wyrejestrowanie z GUP a świadczenie pielęgnacyjne
 225. stypendium socjalne z uczelni
 226. Odwołanie do Sądu od decyzji ZUS
 227. Zasiłek macierzyński ZUS opóźnia wypłatę już ponad 60 dni
 228. Brak ciągłości a renta rodzinna
 229. Odwołanie od decyzji ZUS ws. ponownego przeliczenia emerytury
 230. Zus nie wypłacił renty po przegranej sądowej
 231. Kwota bazowa
 232. Renta rodzinna i renta uczniowska
 233. Ubezpieczenie zdrowotne po długiej przerwie
 234. Wynagrodzenie w ciąży
 235. Praca w Austrii a ZUS w PL
 236. Opieka nad przewlekle chorą mamą
 237. renta chorobowa lub zasiłek rehabilitacyjny
 238. Wypłata zasiłku chorobowego kod choroby
 239. Jak wyliczyć wartość chorobowego w ciąży.
 240. Ubezpieczenie Zus a ciąża
 241. Renta, a waloryzacja
 242. zasiłek chorobowy z ZUS a zmiana regulaminu wynagradzania pracodawcy
 243. Wniosek o odprawę rentową po ustaniu zatrudnieni
 244. Urodzenie dziecka, rodzina, dochody, zasiłki
 245. Brak ciągłości bezpieczenia przy braku zatrudnienia
 246. Urlop macierzyński
 247. Odmowa ZUS do wypłaty odsetek za zwłokę w przyznaniu prawa do renty socjalnej
 248. Renta rodzinna - umowa zlecenie
 249. Odwołanie od decyzji ZUS dot. rocznika 1953
 250. Renta szkoleniowa a ponowne ustalenie prawa do renty