PDA

View Full Version : Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 1. Opóźnienia w ZUS, a opieka zdrowotna
 2. Ostatnia emerytura po zmarłym
 3. Świadczenia rodzicielskie - 1000 zł dla kogo?
 4. Skierowanie do lekarza a brak ubezpieczenia.
 5. Ide do lekarza i muszę wiedziec czy jestem ubezpieczona
 6. odmowa wyplaty zasilku chorobowego
 7. Wyliczenie zasiłku macierzyńskiego na nowych zasadach DG
 8. L4 w ciązy, przerwa i rejestracja na bezrobociu
 9. Minimum socjalne.
 10. Czy premia wlicza się do dochodu - dorabianie do renty
 11. Ile wynosi w Polsce minnimum socjalne?
 12. Odszkodowanie przy umowie zlecenie
 13. renta po ojcu
 14. ubezpieczenie pod kogoś
 15. Renta po zmarłym mężu
 16. Pobyt dziewczyny w szpitalu a ubezpieczenie
 17. Renta w KRUS - Pytania oraz wątpliwości.
 18. L4 w dwóch firmach
 19. pismo z zusu
 20. Odszkodowanie z zus
 21. likwidacja firmy a kobieta w ciąży
 22. pełnomocnik a zawieszenie firmy osadzonego
 23. 1000zł na dziecko od 1 stycznia
 24. Sanatorium
 25. Różnica w wyliczeniach emerytury
 26. Zasiłek macierzyński?
 27. Ubezpieczenie zdrowotne
 28. Działalność + renta - ile można dorobić na um. zlecenie?
 29. Ubezpieczenie
 30. Emerytura kapitałowa
 31. L4 w ciąży
 32. Zwrot renty a skreślenie z listy studentów
 33. Pieniądze z OFE po zmarłym
 34. Zasiłek chorobowy a wyrok sądu pracy
 35. zasiłek rehabilitacyjny a ciąża
 36. Chorobowe zaraz po zasiłku macierzyńskim.
 37. Renta rodzinna dla wdowy po mężu - zapytanie
 38. Karta ciązy a nowe ustawy becikowego 2016
 39. Świadczenie przedemerytalne
 40. Zasiłek chorobowy a zakończenie umowy o pracę.
 41. Renta
 42. Czy należy mi się deputat węglowy ?
 43. świadczenie rehabilitacyjne i zwolnienie
 44. Zwolnienie lekarskie mąż i żona
 45. Choroba po rozpoczęciu pracy
 46. Renta rodzinna i ubezpieczenie - do kiedy
 47. Zwrot Zasiłków z MOPR Bardzo proszę o POMOC !
 48. Renta rodzinna
 49. Podjęcie pracy w czasie trwania zasiłku macierzyńskiego
 50. Zasiłek macierzyński dla ojca
 51. Wsteczne Zamknięcie Działalności a Składki ZUS
 52. Skreślenie z listy studentów a ubezpieczenie zdrowotne
 53. Pytanie odnośnie ubezpieczenia zdrowotnego
 54. świadczenie pielęgnacyjne a funkcja społeczna
 55. moment działania nowych przepisów
 56. po wypadku samochodowym
 57. Czy będe ubezpieczona ?
 58. renta rodzinna problem
 59. Pomoc - lata pracy do emerytury
 60. zwrot kosztów leczenia osoby chorej na raka a składka zdrowotna
 61. kiedy skladac dok.o rentę do ZUS
 62. wypadek w pracy a odszkodowanie.
 63. Niezgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia
 64. Pomoc dla osób starszych. Trudna sytuacja życiowa.
 65. pomoc z mops
 66. oskładkowanie umów zleceń od 2016 roku
 67. czy mogę pozwać ustawodawcę?
 68. Praca za granicą, studia w Polsce a renta z ZUSU.
 69. L4 w zusie,zwolnienie od psychiatry a wcześniej wykupione wczasy
 70. Odebrane alimenty.
 71. Alimenty
 72. wczesniejsza emerytura dla pracy w szkodliwych warunkach
 73. Renta rodzinna po zmarłym ojcu - Problem
 74. Świadczenie przedemerytalne a działalność gospodarcza
 75. Przypisanie członka rodziny do ubezpieczenia
 76. Urlop wychowawczy a druga ciąża - pytania
 77. Zasiłek pielęgnacyjny a praca za granicą
 78. zasiłek dla opiekuna osoby przewlekle chorej
 79. Ilość lat pracy wg. ZUS
 80. Odebranie zasiłku rodzinnego
 81. stypendium z grantu
 82. wypłata z OFE art.129A Ustawy
 83. Alimenty państwowe
 84. wykreślenie z urzędu pracy/powrót do ubezpieczenia rodzicó
 85. Działalność gospodarcza od kiedy ubezpieczenie (ZUS)
 86. Umowa zlecenie u studenta po licencjacie - składki ZUS?
 87. Wypłata wynagrodzenia w ciąży.
 88. Zasiłek opiekuńczy dla prababci
 89. Zasiłek dla bezrobotnych a dochód - stypenidum
 90. Emerytura kapitałowa
 91. Zaświadczenie o okresie zgłoszenia do ubezpieczenia/zatrudnieniu
 92. sposób naliczania zasiłków przy dwóch umowach
 93. Umowa o dzieło (śmieciowa) a zwolnienie lekarskie: co dalej?
 94. Skomplikowany przypadek, dla rasowych prawników
 95. ktoś pobierał moją rentę
 96. Studia - rezygnacja i wznowienie - pytanie.
 97. Macierzyńskie dla taty
 98. z Gops do Mops, brak meldunku
 99. Renta rodzinna
 100. Dodatek pielęgnacyjny
 101. Wypadek samochodowy w pracy a ZUS
 102. Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka
 103. ZLA - pracodawca a ZUS
 104. Składki ZUS
 105. Odebranie renty na 4 lata przed emeryturą
 106. Czy zasiłek pielęgnacyjny obniża zasiłek dla bezrobotnych?
 107. Zagraniczne koszty szpitalne a brak srodkow
 108. Umowa o prace ,a renta rodzinna, problem z Zus-em
 109. Podwójne ubezpiecznie
 110. Ślub cywilny podczas L4 "b" - ciąży?
 111. Urlop bezpłatny - DG + etat i ZUS
 112. nowelizacja ustawy o zasiłku macierzyńskiim dla prowadzących działalność
 113. Utrata statusu bezrobotnego nie pozbawia ubezpieczenia
 114. zmiana umowy a sposób naliczania zasiłku chorobowego i macierzyńskiego
 115. Renta rodzinna MSWiA problem
 116. renta po babci
 117. Etat, studia zaoczne a zasiłek ?
 118. Własna działalność gospodarcz
 119. Renta rodzinna
 120. Kiedy dostarczyć ZLA do ZUS?
 121. Zasilek macierzynski
 122. Zabrany zasiłek stały
 123. Becikowe 2015, a praca za granicą.
 124. Renta rodzinna - szkola zaoczna
 125. Wysoki zasiłek macierzyński w kwocie ok 1800zł
 126. wyrejestrowanie z ubezpieczenia
 127. Zasiłek macierzyński.
 128. Prawo wobec rodziców
 129. Urząd Pracy, Rodzinne oraz MOPS?
 130. zwrot kosztów leczenia w chorwacji z NFZ
 131. Renta Zus a Świdczenia na matkę samotnie wychowującą
 132. na jakie paragrafy odwołąć się do zus
 133. Renta rodzinna
 134. Świadczenie pielęgnacyjne
 135. Zasiłek pogrzebowy
 136. świadczenie rehabilitacyjne
 137. Szkoła Policealna ŻAK , ubezpieczenie zdrowotne.
 138. DG taxi a renta socjalna
 139. zasiłek macieżyński z dg a druga ciąża i świadczenia chorobowe
 140. jak zrezygnować z zasiłku opiekuńczego???
 141. Jednorazowe odszkodowanie z Zus-u
 142. ubezpieczenie zdrowotne
 143. składki zus
 144. Emerytura po 50 latach pracy
 145. Źle wyliczona renta z tytułu niezdolności do pracy
 146. Renta, a umowa o pracę
 147. stypendium szkolne
 148. Jaką kwotę można dorobić będąc na rencie?
 149. Zalrgłe skłdki krus za byłą żonę
 150. Urlop i chorobowe
 151. Uregulowanie niezapłaconych składek przez przedsiębiorcę zatrudnionego na umowę o pra
 152. Umowa na czas określony a zasiłek macierzyński.
 153. świadczenie pielęgnacyjne
 154. Zasiłek macierzyński z KRUS...gdy już w KRUS nie jestem :(
 155. świadczenie pilęgnacyjne
 156. Stypendium socjalne a rezygnacja ze studiów
 157. Częściowa niezdolność do pracy a renta
 158. Ryczałt - książka przychodów
 159. renta socjalna, renta rodzinna, działalność gospodarcza i wrodzona wada serca
 160. renta rodzinna w drodze wyjątku a praca sezonowa
 161. Renta rodzinna a niechodzenie do szkoły
 162. Działalność gospodarcza i L4 a umowa o dzieło
 163. fundusz alimentacyjny a niezdane egzaminy w szkole policealnej
 164. emerytura kompensayjna nauczycielska
 165. ubezpieczenie chorego męża
 166. wsparcie rodzica
 167. praca zagranicą a renta rodzinna
 168. Prawa pacjenta - do opieki nad żoną
 169. Zwolnienie lekarskie - kiedy przyjść do pracy
 170. Macieżyński z dg a druga Ciąża
 171. funkcjonowanie pomocy spolecznej
 172. Składki ZUS pracodawca i urząd pracy- prośba o pomo
 173. Ubezpieczenie zdrowotne przy SM a wyjazd za granicę
 174. Pracodawca nie przesłał l4 do Zusu i druku Z-3
 175. ZUS- choroba- własna działalność krócej niż 90 dni
 176. Termin wypłaty świadczenia chorobowego.
 177. brak ubezpieczenia zdrowotnego, co dalej?
 178. Odszkodowanie dla "sprawcy"
 179. jednorazowe odszkodowanie
 180. Zwiększona emerytura po śmierci małżonka - dodatki ?
 181. Ubezpieczenie zdrowotne z tytułu członka rodziny
 182. Praca a szkoła policealna
 183. pismo procesowe emerytura pomostowa warunki szczególne
 184. Wcześniejsza emerytura- praca w szkodliwym
 185. Rozdzielność majątkowa a prawo do renty
 186. pomocy
 187. nienależnie pobrany zasiłek chorobowy
 188. renta rodzinna
 189. wysokość chorobowego w ciąży
 190. Jak napisać zauty do opini lekarza biegłego
 191. Zasiłek chorobowy- umowa zlecenie
 192. Renta rodzinna - studia
 193. walka z zusem
 194. Wypłata emerytury
 195. Okres nieskładkowy jako uzupełnienie do emerytury
 196. Zasiłek pielęgnacyjny, odmowa z MOPS...
 197. Pomostówka
 198. L4 B brak ciągłości
 199. Świadczenie pielęgnacyjne a pobieranie Child Benefit
 200. Zasilek macierzyński - zabranie istniejącego prawa do zasiłku
 201. Stypendium Socjalne - Praca w Wakacje, typ umowy
 202. Kara za brak ubezpieczenia NFZ
 203. Nowe studia a renta rodzinna
 204. przekazanie towarów mężowi podczas zawieszenia działaności
 205. zaliczanie urlopów wychowawczych jako okresów składkowych
 206. Czy muszę się ubezpieczyć? Pilne
 207. Emerytura a praca w gospodarstwie rodziców
 208. sprzeczna decyzja ZUS-u
 209. Renta rehabilitacyjna jak jest obliczana w moim przypadku proszę o pomoc
 210. Problem z ubezpieczeniem zdrowotnym podczas pobytu w szpitalu
 211. Prawo do emerytury - 10 lat składkowych
 212. Renta rodzinna
 213. renta z zusu obliczenia z niższej półki
 214. pomoc społeczna straszy dps'em
 215. art.36 ust.4
 216. Renta rodzinna a niemożliwość dorobienia wg. ZuS
 217. Ubezpieczenie w KRUS
 218. Renta rodzinna - zwrot świadczeń
 219. zadośćuczynienie od urzędnika ZUS
 220. druk a1 a urlop bezpłatny
 221. ZUS odsetki od składek
 222. ZUS wszystkie składki sa opłacone
 223. Sanatorium - warunki w nim
 224. Uczę się ale nie mam ubezpieczenia.
 225. renta rodzinna
 226. Składka na ubezpieczenie zdrowotne
 227. Pomoc w sprawie z ZUS - Katowice 22.07.2015
 228. Alimenty
 229. Ciąża a umowa na zlecenie
 230. Wcześniejsza emerytura a własna działalność
 231. umowa-zlecenie, a zwolnienie lekarskie
 232. wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej a zwrot różnicy za zus
 233. zaświadczenie z zus a wyjazd do Niemiec
 234. renta rodzinna przerwa w nauce
 235. macierzyński 2015-016
 236. Sąd apelacyjny, Wypłata Macierzyńskiego
 237. Brak składek ZUS na umowe o prace
 238. KRUS, pare działek.
 239. Urlop Macierzyński przy nieprzepracowanym roku
 240. Dodatek dla samotnej matki a dziecko z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
 241. Czy MOPS może potwiedzać dane u pracodawcy. Becikowe.
 242. szkoła policealna a renta rodzinna w wakacje
 243. Emertytura ojca
 244. Prawo do renty do czasu obrony
 245. Weryfikacja uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez NFZ
 246. odszkodowanie
 247. Własny sklep a ciąża
 248. ZUS - sprawa sądowa - apelacja - przyspieszenie wyznaczenia terminu rozprawy
 249. Jednorazowe odszkodowanie
 250. Okres karencji - 90 dni zasiłku chorobowego - DG