PDA

View Full Version : Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 1. Wyrównanie za 2 miesiące zalgłe
 2. emerytura po mamie
 3. Zatrudnienie partnerki w ciąży a chorobowe i macierzyńskie.
 4. Ubezpieczenie człowieka po szkole, a bez pracy
 5. Kiedy mam się udać na badanie?
 6. odwołanie od orzeczenia lekarza
 7. Choroba zawodowa a ulga na leki
 8. Zapytanie dot. przejścia wdowy na rentę rodzinną po zmarłym małżonku
 9. prawo do opiekunki dla osoby niepełnosprawnej.
 10. Art. 87 ustawy emerytalnej - najniższa emerytura.
 11. zasiłek przedemerytalny
 12. Opoznienie w dostarczeniu zwolnienia
 13. zwrot zasiłku do ZUS
 14. Emerytura z KRUS czy trzeba oddać gospodarstwo?
 15. Stypendium a niepełny miesiąc pracy.
 16. L4 a studia
 17. Odwołanie od karty parkingowej
 18. Ubezpieczenie zdrowotne
 19. Przejście na rentę inwalidzką, a ubezpieczenie zdrowotne dla reszty rodziny
 20. Renta rodzinna - dziwny problem
 21. Działalność gospodarcza, a zwolnienie w ciąży
 22. odwołanie do sądu - sprawa
 23. wypłata emerytury z dołu czy z góry
 24. Zawieszenie DG, a składki w KRUS
 25. Prawo do wcześniejszej emerytury
 26. Zawieszenie DG w KRUS.
 27. zadłużenie ZUS
 28. Zasiłek macieżyński dla mamy prowadzącej DG
 29. dodatek mieszkaniowy a D.P.S
 30. praca a renta
 31. alimenty
 32. Zasiłek opiekuńczy na babcię.
 33. Czy z umowy zlecenia są odprowadzane składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe?
 34. Dziwna asystent rodziny
 35. Renta po zmarłym rodzicu
 36. odszkodowanie za skręcenie stawu skokowego - KRUS
 37. Dobrowolne ubez.chorobowe
 38. wiecie jak napisac prosbe o ubezpieczenie
 39. jak przenieść sie z przychodni
 40. Zwolnienie z opłaty podatku?
 41. Renta z lekkich stopniem niepelnosprawnosci!
 42. czy posiadam ubezpieczenie?
 43. dobrowolna składka chorobowa w ostatnim miesiącu Ciąży
 44. Brak ubezpieczenia wynikający z pomyłki.
 45. Status bezrobotnego a teoretyczne dochody
 46. Stypendium
 47. Proszę o pomoc.PIlne
 48. Renta rodzinna a niezaliczenie roku szkolnego
 49. Renta rodzinna a zatrudnienie na zlecenie
 50. Proszę o poradę...
 51. ubezpieczenie kobiety w ciąży
 52. L4 w ciąży a prowadzenie firmy
 53. Proszę o pomoc z macierzyńskim.
 54. Zmiana kierunku studiów
 55. Renta w drodze wyjątku, a okres maturalny
 56. Wcześniejsza emerytura
 57. problem z chorobowym...
 58. co zrobic aby moc zdobyc ubezpieczenie?!
 59. Składki zdrowotne w spółce z o.o. + opłacane składki jako osoba fizyczna
 60. Pilna prośba o pomoc...
 61. Ubezpieczenie zdrowotne po śmierci ojca
 62. "Żółte papiery" a dofinansowanie czynszu i pomoc z urzędu
 63. becikowe a zaswiadczenie o tygodniu ciazy
 64. renta rodzinna po zmarlym mezu
 65. Renta rodzinna - 25. urodziny tuż przed końcem przedostatniego roku
 66. 101 letnia kobieta musi płacic podwojną składkę
 67. Pomoc . mama sama
 68. Renta ZUS, a praca za granicą
 69. L4 bez płatnego chorobowego, a kontrola ZUS
 70. zasiłek maciezyński a preferencyjny zus 2015
 71. Zawieszenie działalności a kolejna ciąża
 72. Przegapienie złożenia wniosku o ubezpieczenie przez uczelnię
 73. DG + L4 a DRA,PIT,opłacanie składek itp
 74. Dzialalnosc pozarolnicza na KRUSie
 75. Odwołanie od decyzji Zus ws. odmowy świadczenia rehabilitacyjnego
 76. Wyłączenie małżonka z KRUSU
 77. Zatrudnienie u osoby zatrudnionej ..
 78. Orzeczenie o niepełnosprawności
 79. Kiedy emeryt(kolejarz) traci prawo do deputatu węglowego?
 80. ZUS - Wezwanie do złożenia Oświadczenia o stosunkach majątkowych
 81. Becikowe i nazwisko ojca
 82. Nauczyciel-przedwczesna emerytura
 83. Zus zla
 84. Renta a osiągnięcie wieku emerytalnego
 85. Renta krus
 86. NFZ - świadczeniodawca z wyrokiem
 87. Czy można indywidualnie opłacić ubezpieczenie zdrowotne?
 88. Reta rodzinna a praca sezonowa
 89. Zasiłek przedemerytalny lub coś podobnego?
 90. Emerytura z Ukrainy do Polski
 91. Asystent -suo
 92. Wniosek do Sadu o uzupelnienie czy sprostowanie wyroku?
 93. zasiłek
 94. Co to za dokument
 95. Kiedy ZUS wypłaci mi pieniądze ?
 96. świadczenie zasiłkowe po pół rocznym l4 wziętym podczas okresu wypowiedzenia
 97. Dziedziczenie emerytury
 98. Niski zus, zawieszenie DG - jak to wygląda?
 99. skladki zus a renta rodzinna DG
 100. Przekazanie gospodarstwa za emeryturę
 101. skladki, ubez ZUS
 102. KRUS a współwłasność gospodarstwa
 103. ubezpieczenie w polsce i niemczech
 104. Komu oddaje L4
 105. Kupno ziemi a wpisanie do KRUS
 106. Dodatek mieszkaniowy.
 107. rak, śmierć, renta dla dziecka
 108. Decyzja ZUS i odwołanie do Sądu PiUS
 109. Orzeczenie o niepełnosprawności
 110. prawo do zasiłku dla bezrobotnych a stypendium socjalne na uczelni
 111. Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej - same zera
 112. Zasiłek okresowy a praca
 113. Renta rodzinna na studiach II stopnia
 114. Prośba o pomoc-wcześniejsza emerytura?
 115. Zarzut wadliwości decyzji orzecznika ZUS
 116. odwołanie od orzeczenia orzecznika ZUS? Złamany Paluch
 117. Zasiłek opiekuńczy - kilka pytań.
 118. Czy mogę przerwać urlop rodzicielski?
 119. L4 - KRUS i Ubezpieczyciel
 120. umiarkowany stopień niepełnosprawności a pomoc z opieki społecznej
 121. Składka zdrowotna odprowadzona czy nie?
 122. Ubezpieczenie zdrowotne.
 123. renta rodzinna
 124. Ponowienie wniosku o becikowe
 125. Odszkodowanie z ZUS na kontrakci, pomocy!
 126. Cofnięcie decyzji ZUS
 127. zaległa renta rodzinna
 128. Dwie umowy o pracę na czas nieokreślony a ciąża
 129. Druga ciąża na macierzyńskim i skończona umowa z pracodawcą
 130. renta rodzinna
 131. Świadczenie dla rodzin 1000 zł od 1 stycznia 2016
 132. Odwołanie od pisma z PCPR
 133. Ubezpieczenie ZUS - reklamy Adkontekst
 134. zasiłek okresowy
 135. Odszkodowanie z KRUS
 136. OFE - dziedziczenie?
 137. Pomoc przy kazusie ze zbiegów tytułów ubezpieczeń
 138. Podjęcie pracy na urlopie macierzyńskim
 139. Ubezpieczenie obywatela z podwójnym obywatelstwem
 140. Wypłata emerytury
 141. Odmowa prawa do renty rodzinnej
 142. Wezwanie ZUS o odpowiedź na pytania bez podstawy prawnej
 143. Zwrot Świadczeń Renta rodzinna
 144. Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego
 145. OFE - pytanie.
 146. Oszpecona.
 147. macierzynskie l4 i dg
 148. zasiłek po ustaniu stosunku pracy
 149. Umorzenie składek ZUS zamknięcie jednoosobowej dzialalnosci gosp.
 150. renta po ojcu a skreslenie z listy studentów
 151. Jaka wysokość składki na ubez. społeczne
 152. Ubezpieczenie zdrowotne os. ucząca sie zaocznie
 153. Dom opieki ZOL
 154. Ciąża, składka chorobowa i L4
 155. Umowa zlecenie z żoną a składka chrobowa / zasiłek macieżyński
 156. fundusz alimentacyjny a praca za granicą
 157. zus sprawdza???
 158. dodatek mieszkaniowy a wynajem mieszkania
 159. Zgodnie z prawem czy łamanie prawa ?
 160. zasiłek macierzyński i druga ciąza
 161. Potwierdzenie złożenia dokumentów
 162. Renta socjalna
 163. samobójstwo proszę o pomoc
 164. Odwołanie się od decyzji komisji lekarskiej. Potrzebne mi sią protokoły.
 165. Zwolnienie lekarski
 166. Niepotrzebnie odprowadzone składki zus u studenta
 167. Umowa uaktywniająca a zasiłek
 168. Miałem firmę czy nie miałem? ZUS czy KRUS?
 169. Decyzja administracyjna wykracza poza zakres w podany w wszczęciu decyzji
 170. Błąd urzędnika GOPS-u,rodzinne
 171. Czy opinia Biegłego Lekarza Sądowego jest wiążąca
 172. Renta rodzinna a rozliczenie
 173. Choroba zawodowa - kto orzeka ?
 174. Odmowna decyzja ZUS - Proszę bardzo o pomoc
 175. zmiany w zasilku macierzynskim
 176. Renta , liceum i studia
 177. Ubezpieczenie zdrowotne niepracującej matki
 178. Przerwa między liceum i studiami a ubezpieczenie zdrowotne
 179. Gdy renta rodzinna nie przysługuje
 180. Prosze o pomoc ZUS skladka za 2 mies. w grudniu
 181. Krus a działalność gospodarcza
 182. Składki chorobowe i rentowe
 183. ZUS - problem ze składkami i korektą
 184. ZUS - pismo o zaległe odsetki od renty
 185. bezrobotny, Krus nalicza skladki bez mojej wiedzy?
 186. Renta socjalna.
 187. Piecza zastepcza
 188. Składki Zus
 189. renta rodziina w drodze wyjątku
 190. praca na podstawie A1
 191. Komisja Zus
 192. umowa o prace na czas określony - ciąża i co po porodzie
 193. Renta rodzinna z KRUS - koniec studiów- przejęc przez rodzica
 194. zwolnienie lekarskie dla ciężarnej prowadzącej działalność
 195. świadczenie rodzinne a zasiłki
 196. Przekazanie gospodarstwa rolnego na jednego z małzonków
 197. Czy można ubiegać się o dofinansowanie leczenia zębów?
 198. Zwolnienie lekarskie na studia.
 199. Umowa o dzieło - zaraz po studiach
 200. świadczenie przedemerytalne, a posiadanie ziemi
 201. Rozliczanie z renty z USA
 202. Praca a alimenty
 203. prośba o sprawdzenie wyliczenia pomniejszenia składki społ. i FP przy chorobie
 204. swiadczenia rodzinne
 205. Naliczanie zasiłku.
 206. wcześniejsza emerytura na niepełnosprawne dziecko a emerytura powszechna
 207. Zus czy krus? pomocy!
 208. niskie ubez. zdrowotne. prosze o pomoc.
 209. Pochówek PILNE
 210. Egzekucja z tytułu wyroku za zobowiązania ZUS uznał jako alimenty
 211. Konstytucyjność obliczania podstawy składek (przedsiębiorców)
 212. zwolnienie lekarskie na wypowiedzeniu umowy na okres próbny
 213. Amerykański farmer w PL
 214. zajęcie zasiłku chorobowego
 215. Renta na stałe a praca
 216. Czy należy się odszkodowanie z ZUS
 217. Renta rodzinna
 218. Zmiana orzeczenia o niepelnosprawnosci wyrokiem Sadu. Czy otrzymam nowe orzeczenie?
 219. Emeryt staus, bez świadczeń
 220. Mały ZUS a były pracodawca
 221. POMOCY ! Renta dla sieroty 17lat
 222. Podjęcie pracy
 223. Problem z ZUS - składki do OFE
 224. Problem z ZUS - skl
 225. Zasiłem opiekuńczy - Z15 - pomoc
 226. brak ubezpieczenia podczas nauki
 227. Wyrok TK dla celników.
 228. Stypendium socjalne a związek partnerski.
 229. Sprawa o zasiłek przedemerytalny - wyznaczenie terminu rozprawy
 230. Czy opiekę nad niepełnosprawnym można włączyć do stażu pracy
 231. Usługi dla byłego pracodawcy
 232. Świadczenie wychowawcze i rodzinne.
 233. dodatek mieszkaniowny a dochod
 234. Zwolnienie w dwóch egzemplarzach dla pracodawcy i ZUS
 235. Wypadek przy pracy pracodawcy
 236. Macierzyńskie na DG założonej w 2012
 237. Kontynuacja leczenia pooperacyjnego
 238. rezygnacja ze studiów a zus
 239. Ubezpieczenie podczas pracy
 240. ZUS Odpowiedz na apelacje zusu
 241. Odpowiedz na apelację ZUS
 242. zus nie wyplacil renty rodzinnej ani nie wydal zadnej decyzji
 243. usamodzielnienie pomoc w formie rzeczowej
 244. Renta rodzinna
 245. Stypendium Socjalne
 246. Alimenty dla współmałżonka
 247. krus a studia dzienne
 248. Emerytura a praca na umowę zlecenie
 249. renta rodzinna dla dwóch osób uprawnionych
 250. Wygrana w sądzie z Zusem o przyznanie renty. Proszę o poradę.