PDA

View Full Version : Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 1. Studentka w ciąży, a umowa o pracę.
 2. problem dotyczący urlopu wychowawczego dla przedsiębiorców
 3. Własna działalność gospodarcza a ciąża
 4. kto jest płatnikiem składek rencisty?
 5. Studia a skladka Emerytalna KRUS
 6. Zasiłek Chorobowy Na Bezrobociu
 7. problem z urzędem pracy - dylemat
 8. świadczenie przedemerytalne - składki KRUS
 9. składki krus płacone wstecz
 10. Odszkodowanie ZUS- Operacja (stymulator i zastawka)
 11. Firma w Polsce a świadczenie usług w Niemczech.
 12. Zalogłości wobec ZUS, rozłożenie na raty. Pismo
 13. Zwrot emerytury z ZUS
 14. Niski zus, a umowa zlecenie.
 15. Zus - ubezpieczenie zdrowotne student po 26 roku życia
 16. Zawyżona średnia długości życia
 17. Renta dla niepełnoletniej,problem z matką.
 18. odszkodowanie po śmierci
 19. ZUS a utrata organu.
 20. renta socjalna dla osoby niedoszłyszocej
 21. Renta rodzinna
 22. świadczenia opiekuńcze
 23. Brak ubezpieczenia.
 24. OFE wylosowany w marcu 2014 i brak działania z mojej strony, a praca od września
 25. ciąża/działalność/zus
 26. Umowa agencyjna - urlop chorobowy
 27. Oświadczenie o zarobkach do becikowego.
 28. Status studenta.
 29. Odmowa wypłaty zasiłku
 30. Renta rodzinna, a rezygnacja ze studiów.
 31. Posiedzenie Sądu zmiana postanowienia PZON
 32. Ciąża - umowa o pracę i umowa zlecenie.
 33. Praca w Policji a prowadzenie gospodarstwa rolnego.
 34. Stypendium za kontynuowanie nauki PUP
 35. Niewypłacenie przyznanej pomocy finansowej
 36. Prawo do zasiłku macierzyńskiego przejęte przez ojca dziecka
 37. emerytura pomostowa? dzień pracy po 31.12.1998 r.
 38. Czy pobierając Rente z ZUS pomiejszy mi się emerytura?
 39. Dwa zasiłki macieżyńskie z ZUS?
 40. Ubezpieczenie NFZ po skreśleniu z listy uczniów.
 41. Zwrot stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego
 42. Wypadek na nartach za granica kraju a ubezpieczenie .
 43. Zleceniodawca wymaga zwolnień l4 nie opłacając Zusu.
 44. Ubezpieczenie studenta
 45. Źle wyliczony zasiłek macierzyński
 46. Świadczenie rehabilitacyjne i pomyłka zakładu pracy.
 47. Szkoła Policealna
 48. Skladki .
 49. ubezpieczenie po 26 roku a bezrobotny
 50. Studia i ubezpieczenie
 51. Emerytura
 52. Dofinansowania dla firmy
 53. W jakim czasie ZUS musi poinformować o utracie renty rodzinnej?
 54. nieprawnie pobrana emerytura- czy można rozłożyć na raty
 55. Przerwa mniejsza niż 30 dni a wylaczenie z chorobowego
 56. praca za granicą a pobieranie zasiłku pielęgnacyjnego
 57. Jakie zapomogi dla świezo upieczonej mamy?
 58. Obliczanie zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy
 59. Student a ubezpieczenie zdrowotne...
 60. sprawa emerytur
 61. Brak ubezpieczenia zdrowotnego- student
 62. Chorobowe a allegro.
 63. Szkola policealna a ciaza
 64. Składki ZUS, umowa zlecenie i własna firma
 65. ubezpieczenie po ślubie na studiach
 66. Obowiązkowe ubezpieczenia... niedoszły student
 67. Renta socjalna.
 68. zasilek chorobowy
 69. renta inwalidzka
 70. splacanie otrzymanych alimentow z funduszu alimentowego
 71. ubezpieczenie zdrowotne dla uczącego się dziecka
 72. Renta rodzina pytania
 73. zasiłek pielęgnacyjny a utrata pracy
 74. oszkodowanie z oc rolników
 75. Ubezpiecznie zdrowotne
 76. Wyższe składki ZUS a urlop macierzyński
 77. Szkolenia indywidualne dla bezrobotnych
 78. Renta rodzinna a przedłużenie obrony pracy licencjackiej
 79. przymusowe leczenie spchiatryczne
 80. opieka nad dzieckiem przez osobę będącą na emeryturze
 81. Przymusowe leczenie psychiatryczne
 82. Niezgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego
 83. odwołanie w sprawie jednorazowego odszkodowania w zus
 84. wysokość składek
 85. zapytane
 86. ubezpieczenie zdr. studenta pobierającego alimenty i chcącego odbyć staż?
 87. Prosba o pomoc - zus zabiera chorobowe przez blad lekarski w zwolnieniu
 88. Świadczenie przedemerytalne a praca dorywcza
 89. zaswiadczenie zus o zgloszeniu...
 90. Świadczenie przedemerytalne.
 91. mały Zus długie chorobowe jak opłacać składki
 92. Wcześniejszy wyjazd z sanatorium
 93. Zasiłek przedemrytalny
 94. MOPR usługi opiekuńcze - odmowa wystawienia rachunku
 95. Potrzebuje pomocy w sprawie przyznania zasilku okresowego z Mposu
 96. ZUS renta rodzinna w drodze wyjątku
 97. Pobieranie zasiłku chorobowego w KRUS a wyjazd za granicę
 98. urlop wychowawczy zasilek
 99. Umowa o dzieło - ubezpieczenie
 100. Renta rodzinna, a rezygnacja/wyrzucenie ze studiów
 101. czy mogę miec podwojne ubezpieczenie zdrowotne?
 102. odszkodowanie
 103. Paaca a Fundusz Alimentacyjny
 104. Renta rodzinna a umowa zelecnie/praca
 105. ciąża a wypowiedzenie
 106. należne swiadczenie chorobowe ?
 107. zus a krus
 108. Becikowe, a rozdzielność majątkowa
 109. swiadczenie rentowe-smierc
 110. ubezpieczenie zdrowotne- wyrejestrowanie
 111. Komisja lekarska
 112. przekroczony dochod
 113. Renta rodzinna - zmiana szkoły
 114. ubezpieczenie zdrowotne
 115. Czy muszę płacić ZUS?
 116. ZUS - Firma- Macierzyńskie
 117. Dług w ZUSie
 118. student, renta socjalna a ubezpieczenie zdrowotne
 119. Student stacjonarny pobierający rente rodzinną a stypendium socjalne
 120. Świadczenie przedemerytalne - czy należy mi się
 121. emerytura z ZUS i dodatek z KRUS
 122. Zwolnienie lekarskie
 123. Umowa zlecenie- nauka w szkole policealnej
 124. Przepadło mi świadczenie pilęgnacyjne, o co innego mogę się starać???
 125. Praca na część etatu w Polsce, studia doktoranckie za granicą, a ZUS
 126. ZUS preferencyjny
 127. Renta - zawieszenie w toku odwołania
 128. PUP a podjęcie nauki
 129. ZUS zaległa spłata emerytury
 130. Zwolnienie lekarskie a ćwiczenie na siłwoni
 131. NFZ-leczenie calej PL bez zmiany zameldowania?
 132. dziedziczenie z ofe a renta socjalna
 133. Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - umowa
 134. Odmowa zasiłku chorobowego
 135. zus
 136. Zwolnienie wstecz - psychiatra
 137. Krus- emerytura(brakujace lata)
 138. Wygrana sprawa z ZUS w I instancji
 139. ubezpieczenie dziecka Proszę o szybką pomoc
 140. ręta a egzema
 141. Niezapłacony ZUS a rozliczenie z US
 142. Pierwsza praca + działalność gospodarcza, jakie składki?
 143. Jak to jest z rentą ?
 144. ZLA - przerwa świąteczna 4 dni - ZUS nie wypłaca
 145. Ubezpieczenie i dzialalnosc gospodarcza
 146. Czy należy zwrócić emeryturę do ZUS?
 147. zwolnienie macierzyńskie
 148. zasiłek chorobowy podstawa
 149. Kruu a praca przez powołanie (w komisji obwodowej)
 150. terminu ZUSu
 151. Własna firma a ZUS L-4
 152. Renta rodzinna a nieuczęszczanie na zajęcia
 153. Świadczenia do ZUS z racji statusu studenta
 154. Odszkodowanie za uszkodzenie ciała w szpitalu
 155. Zadłużenie wobec Krus-ODSETKI
 156. Renta rodzinna a ukończenie szkoły
 157. Zasiłek macierzynski, TATUS
 158. Renta rodzinna KRUS a praca i ubezpieczenie
 159. Podstawa zasiłku chorobowego..
 160. Odszkodowanie
 161. Czy przysługuje mi prawo do dodatku opiekuńczego?
 162. preferncyjny zus
 163. Renta socjalna a praca legalna za granicą
 164. powrót z ZUS do KRUS
 165. Emerytura po zmarlym rodzicu.
 166. Jak to jest z rentą rodzinną i czy jest stała dozywotnia
 167. Inwestowanie na giełdzie, a składki
 168. Stypendium socjalne-renta strukturalna
 169. L4 szpitalne ile płatne?
 170. renta rodzinna
 171. Renta po zmarłym tacie
 172. Zmiana wymiaru czasu pracy podczas urlopu macierzyńskiego
 173. Karta inwalidzka N+
 174. Prawo do ubezpieczenia
 175. Co muszę zrobić by dostać zasiłek chorobowy?
 176. renta a dodatkowe dochody
 177. Świadczenia rodzinne i becikowe
 178. Odmowa świadczenia rehabilitacyjnego
 179. Zmiana grupy inwalidzkiej z II na I wysokość renty
 180. ZUS nie nalicza emerytury
 181. krus
 182. Pomocy List z NFZ
 183. Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS
 184. Wypadek, utrata wzroku w jednym oku
 185. czy przysługuje mi emeryrtura?
 186. składki zus pracownika który ma własną działaność
 187. renta w KRUS i praca społeczna
 188. BABCIA bez ubezpieczenia...
 189. Jak obliczyć wysokość zasiłku macierzyńskiego?
 190. ubezpieczenie partnera przed porodem... ważne!
 191. zasiłek macierzyński umowa zlecenia a kolejna ciąża
 192. Emerytura
 193. Prawo do wcześniejeszej emerytury po 01.01.2009
 194. Ubezpieczenie eWuś
 195. Umowa o prace i zlecenie równocześnie a zasiłek chorobowy i macierzyński
 196. Dodatek aktywizacyjny z UP
 197. Składka z renty i pracy
 198. Permittering w Norwegii, a ubezpieczenie zdrowotne
 199. Świadczenie z MOPS - choroba psychiczna
 200. Czy ZUS wykryje tą nieprawidłowość?
 201. Odpowiedź na pismo o umorzenie naliczonych odsetek
 202. Zawieszenie/odwieszenie krus a działalność gospodarcza.
 203. odszkodowanie z zus
 204. Stypednium socjalne - oświadczenie o aktualności danych
 205. odwołanie od decyzji ZUS do sądu
 206. Zwrot świadczenia rodzinnego
 207. Renta rodzinna owołanie Pomocy
 208. Operacja w Austrii a stała renta w PL -pilnie o porade prosze kto płaci za szpital
 209. odwołanie się do sądu renta
 210. Student powyżej 26 lat a ubezpieczenie zdrowotne
 211. Ubezwłasnowolnienie chorej babci i mamyzaniki korowe mozgu w okolicach czolowo-ciemie
 212. renta rodzinna
 213. Świadczenie pielęgnacyjne
 214. Zasiłek macierzyński dla matek zakładających firmę przed porodem
 215. odpowiedzialność za długi brata w Krusie
 216. Czy mogę ubiegać się o rentę lub pomostówkę?
 217. ubezpieczenie wnuka w krus
 218. dwa stanowiska- jedno w warunkach szkodliwych- emerytura
 219. ZUS zwleka z wypłatą chorobowego w ciąży
 220. Odmowa wystawienia druku Rp-7
 221. Czy przysługują mi alimenty
 222. L4 a weekendy
 223. Czy jest rolnikiem???
 224. Moja corka ma problem z ubezpieczeniem
 225. Renta rodzinna a składki krus
 226. Staż
 227. Ranta a wychowawcze.
 228. Emereytura pomostowa - czy można przyznać?
 229. Renta socjalna/rodzinna dla chorego na schizofrenie
 230. Postępowanie opieki społecznej jest zgodne z prawem ?
 231. Emereytura pomostowa - czy można przyznać?
 232. PDO, a swiadczenia przedemerytane - jak długo?
 233. Jak jest liczone "L4"
 234. Dodatek mieszkaniowy z OPS a stypendium
 235. Bezrobocie a wyjazd za granicę
 236. Pozorny brak ubezpieczenia.
 237. Renta socjalna a umowa zlecenie i zasiłek macierzyński
 238. odmowa przyznania zasiłku chorobowego
 239. Renta po zmarłych rodzicach a stypendium socjalne
 240. Renta dla osoby niezdolnej całkowicie do pracy a praca w Anglii
 241. znaczny stopień niepełnosprawności dziecka i co dalej
 242. Małżeńsywo....?
 243. bezrobotny bez prawa do zasilku a leczenie
 244. Wezwanie na kolejną komisję art.14 ust. 2d
 245. Składki ZUS w spółce cywilnej
 246. Zatrudnienie osoby współpracującej na umowę o pracę a świadczenie przedemerytalne
 247. KRUS - obowiązek opłacania składek po sprzedaży gospodarstwa i przepracowaniu 30 lat
 248. Wypowiedzenie-choroba
 249. praca na emeryturze
 250. Problem z zasiłkiem chorobowym ZUS