PDA

View Full Version : Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Strony : 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 1. Zwrot składek z ZUS
 2. Czy można przepisać rentę na mamę, studiując, i mając nie przekroczone 25lat?
 3. Prawo do ustalenia emerytury w sytuacji osoby nieprzytomnej
 4. Karta dużej rodziny
 5. zus jak długo
 6. Ubezpieczenie zus
 7. Ustalenie średniego wynagrodzenia dla obliczenia kwoty odszkodowania
 8. zmiana warunków zatrudnienia na gorsze a l4 w ciąży
 9. zasiłek chorobowy pracodawca mniej niż 20 osób
 10. Od kogo odszkodowanie
 11. zus-krus i co dalej?
 12. Komisja zus
 13. Środki z OFE a spadek majtków
 14. Problem z Zusem
 15. Umowa zlecenie a rezygnacja ze studiów
 16. Chorobowe 6 miesięcy i ciaza
 17. Zasiłek dla dzieci w Danii
 18. kontrola e-zla
 19. Zbieg tytułów do ubezpieczeń - wygaśnięcie i brak składek emerytalnych
 20. Ciąża a chorobowe
 21. Renta socjalna
 22. Zakaz konkurencji zasiłek macierzyński
 23. Emerytura,ubezpieczenie
 24. Zwrot nienaleznie pobranego swiadczenia (L4)
 25. Indywidualna interpretacja US umowy o dzieło
 26. Lekarz nie chce wydać odpisu orzeczenia
 27. Renta
 28. Pomyłka Zusu- list do byłego pracodawcy
 29. Wezwanie do zapłaty z NFZ
 30. Umowa na pół etatu i etat a nagle L4
 31. Brexit a składki i staż pracy w Wielkiej Brytanii
 32. Renta wypadkowa a emerytura
 33. Renta
 34. Renta rodzinna po 25 roku życia?
 35. Ubezpieczenie zdrowotne studenta niedopisanego do rodziców
 36. Sprzedaż ziemi a renta z KRUS
 37. Ubezpieczenie zdrowotne
 38. PIT40A na PIT11A
 39. Brak wypłaty zasiłku chorobowego
 40. Kto płaci za leszcze pełnoletniego nieubezpieczonego dziecka? ?
 41. Wyliczenie kwoty zasiłku rodzicielskiego
 42. zasiłek 80 czy 100
 43. L4, chorobowe a wypowiedzenie umowy od pracownika
 44. Krótkowzrocznosc, Jaskra i niedowidzenie na jedno oko czy przysluguje renta
 45. Przejście na emeryturę w czerwcu z urzędu
 46. Renta w ZUS a wypłata z subkonta
 47. Obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej NFZ
 48. Renta z Niemiec a składka na ubezpieczenie w Polsce
 49. L4 przy jednoosobowej działalności gospodarczej
 50. Zasiłek chorobowy
 51. Czy przysługuję mi renta ?
 52. Sąd Apelacyjny Zawieszenie Postępowania
 53. Renta Socjalna a odmowa świadczenia rehabilitacyjnego
 54. KRUS- pytanie.
 55. Odwołanie przez organ rentowy do Sądu Pracy
 56. Zus/Świadczenie rehabilitacyjne
 57. Nieujawnienie stopnia niepełnosprawności
 58. Renta MSWiA
 59. Stwierdzona choroba zawodowa
 60. Ubezpieczenie wnuka w ZUS ?
 61. Renta rodzinna krus
 62. Wypłata zasiłku chorobowego a nowy okres zasilkowy
 63. Brak ubezpieczenia. Recepty refundowane
 64. umowa renty
 65. Zasiłek chorobowy a wlasna działalność gospodarczą
 66. Jak ubezpieczyć zdrowotnie rolnika bez KRUSu ale z ziemią
 67. Problem z Zusem
 68. Rekompensata za utracony deputat
 69. Nagrywanie na komisji lekarskiej ZUS
 70. Odliczenie składki zdrowotnej
 71. ZUS na zleceniu po egzaminie dyplomowym
 72. Świadczenie rodzinne
 73. Ulga na start
 74. Rozliczenie renty rodzinnej - przychód
 75. Utrata ubezpieczenia i zgłoszenie członka rodziny
 76. Kapitał początkowy w miesiącach czy dniach
 77. Kapitał początkowy a praca w wakacje, na studiach
 78. orzeczenie lekarza orzecznika
 79. Jak udowodnić zawieszenie działalności - ulga na start
 80. Uczeń - umowa zlecenie
 81. Składka zdrowotna do zus
 82. długość zasiłku chorobowego
 83. Kosiniakowe a zasiłek dla bezrobotnych
 84. Odszkodowanie i świadczenia z ZUS
 85. Mam pytanie o zwolnienie ZUS 182 dni oraz świadczenie Rehabilitacyjne
 86. Wysokość składek jednoosobowej działalności - osoba niepełnosprawna pracująca na etac
 87. Emerytura z bardzo krótkim stazem pracy
 88. Czy środki z OFE przeniesione do ZUSu są do odzyskania?
 89. Stypendium socjalne
 90. Emerytura w KRUS. Czy nalezy się dodatek?
 91. Renta rodzinna zus chce ode mnie zwrotu.
 92. KRUS - Renta rodzinna 25 lat
 93. Renta rodzinna a przekroczenie dochodów
 94. emerytura po mężu
 95. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty z 2016r
 96. Wypadek w pracy
 97. Jak uzyskać zasilek pogrzebowy z ZUS ?
 98. Renta socjalna - bardzo proszę o pomoc
 99. Renta rodzinna
 100. Opieka na dziecko A PIT z ZUS
 101. Rachunek ze szpitala spóźnione zgłoszenie do ZUS przez pracodawce
 102. Renta + dodatek pielęgnacyjny
 103. Ubezpieczenia
 104. Wypłata Emerytury po zmarłym dziadku
 105. Ubezpieczenie NFZ
 106. POMOCY-wyroki sądu, apelacje a 500+
 107. Zaświadczenie A1
 108. Świadczenie rodzinne rozliczenie pit
 109. zus kwestionuje ważność umowy o pracę
 110. Zasiłek chorobowy, a praca w dwóch różnych krajach
 111. Druki
 112. Czy dostanę zasiłek dla bezrobotnych
 113. Przerwa w skladkach a zatrudnienie jako bezrobotny
 114. Czy należy się macierzyński w takim przypadku?
 115. zasiłek pielęgnacyjny
 116. Kupowanie na Allegro
 117. Świadczenie rehabilitacyjne
 118. Wypłata kolegi
 119. Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne rentowe
 120. Komisja lekarska
 121. Czy jeszcze mam szansę na rentę?
 122. Zus zwrot niezależnie pobranych świadczeń
 123. depresja
 124. Bezrobotny zatrudnia
 125. Aok zasiłek chorobowy wstrzymany
 126. Przedłużenie zwolnienia lekarskiego
 127. Stypendium socjalne z uczelni a OPS ( problem z komisją )
 128. Orzeczenie o grupie inwalidzkiej
 129. Niefigurowanie w systemie EwuŚ a wyjaśnienie do NFZ
 130. PILNE|!! Renta dla os.niepełnosprawnej
 131. Wypłata z FGŚP a pomoc społeczna
 132. ZUS DRA-nowy druk, a obowiązek jego złożenia.
 133. Dwóch zleceniodawców.
 134. urlop wychowawczy do emerytury
 135. emerytura
 136. Wygaśnięcie ubezpieczenia zdrowotnego
 137. Zasilek z gops a praca
 138. Koniec umowy na macierzyńskim- kto zgłasza do zus?
 139. Pytanie odnośnie renty rodzinnej
 140. Ponowna rejestracja w urzędzie pracy a zasiłek
 141. Wyrejestrowanie z CEIDG a niewyrejestrowanie z ZUS
 142. Odwołanie do nieprzyznania zasiłku chorobowego, załącznik Z-10
 143. Zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad członkiem rodziny
 144. Ubezpieczenie w Niemczech i w Polsce
 145. Emerytura + 50% renty, wypadek w pracy
 146. Zmiana kiwrunku, renta rodzinna ZUS
 147. Zasiłek chorobowy, a ustanie stosunnku pracy
 148. KRUS+renta
 149. Ubieganie się o przedłużenie stopnia niepełnosprawności a ulgi ustawowe
 150. Co mozna zrobic w sytuacji .....
 151. Ubezpieczenie KRUS domownik
 152. Renta rodzinna
 153. Renta rodzina na 6stke dzieci po zmarłym ojcu.
 154. Ubezpieczenie w Krus
 155. Jak napisać odwołanie od decyzji lekarza orzecznika ZUS?
 156. Odwołanie
 157. Problem z elektronicznym L4.
 158. Umowa zlecenie - obowiązkowe ubezpieczenie społeczne
 159. Potwierdzenie nieprawdy przez pełnomocnika - emerytura
 160. Emerytura
 161. Przejście na kontrakt
 162. Witam mam pytanie dotyczące odszkodowania za poparzenie stopnia 2b i 3.
 163. Ubezpieczenie a przerwa w nauce
 164. ubezpieczenie dziecka mieszkającego z drugim rodzicem
 165. Czy w takim wypadku mama będzie miała prawo do wypłaty rodzinnego na samotną matkę?
 166. Czy dostanę stypendium socjalne jeśli zostanie na mnie przypisany ogród?
 167. Alimenty a składka ZUS opłacana przez uczelnię
 168. ZUS - Renta Socjalna - Odwołanie - Opinia Biegłych
 169. Bezrobotny bez prawa do zasiłku a przedemerytalne świadczenie
 170. Stypendium socjalne, a umowa o dzieło
 171. Mały ZUS - Kilka Pytań !
 172. "Mały ZUS" dla firm - zmiana od 2019 pytanie
 173. Zasiłek chorobowy
 174. Brak podstaw do "ulgi na start"
 175. Własna działalność, L4 w ciąży i wystawianie faktur
 176. Wypłata ekwiwalentu za urlop i wynagrodzenia chorobowego
 177. Opłata ZUS w 2019 przy działalności gospodarczej
 178. Umowa ratalna z ZUS a odliczenie od podatku
 179. Zapłata za leczenie
 180. Praca podczas renty rodzinnej - jak to rozegrać
 181. Miałem już założoną firmę, została zamknięta. Teraz chce założyć nową
 182. emeryt z nowotworem
 183. Szpital - zgoda na informacje
 184. Małe dochody z JDG a ZUS
 185. 1/4 etatu a liczenie okresu składkowego
 186. zwolnienie l4
 187. renta chorobowa
 188. Czy jest podział majątku w moim przypadku ..?
 189. Konkubinat studencki- problem
 190. Zasiłek wypadkowy
 191. Splata swiadczenia pielegnacyjnego i zasilku
 192. Renta rodzinna - Zrzeknięcie się na matke
 193. Ubezpieczenie zdrowotne obywatela - problem
 194. Zus - zasiłek chorobowy
 195. Zus - zasiłek chorobowy
 196. Pozorność umowy o pracę w ciąży
 197. emerytura
 198. Działalność gospodarcza i etat a składki ZUS
 199. ZUS a kpa - ponaglenie.
 200. Odmowa zasiłku macierzyńskiego
 201. Świadczenie 500+
 202. Samozatrudnienie a były pracodawca
 203. Renta rodzinna-komisja?
 204. Ulga prorodzinna
 205. RWKL
 206. Umowa zlecenie na naukę j. angielskiego
 207. dwa różne fundusze świadczeń socjalnych
 208. Renta rodzina a zmiana szkoły
 209. Pomyłka lekarza w dacie e-zla
 210. Częściowe odwołanie od decyzji Miejskiego Zespołu d.S. Orzekania o Niepełnosprawności
 211. mamy dwumiesięczne niemowlę, a ZUS zajął mężowi całą wypłatę...
 212. Renta rodzinna z zwrot pieniędzy
 213. Grzywna
 214. Wezwanie karetki do osoby pod wpływem alkoholu.
 215. Renta socjalna a darowizna mieszkania?
 216. Ubezpieczenie Zdrowotne, Społeczne w dwóch Państwach
 217. Zasiłek rehabilitacyjny po ustaniu stosunku do pracy.
 218. Praca tymczasowa a zasiłek macierzyński/rodzicielski
 219. Składki ZUS od 2019 dla małych firm
 220. Kontrola ZUS
 221. Zasiłek opiekuńczy na chore dziecko w wieku 6lat
 222. Zasiłek pogrzebowy po osobie represjonowanej
 223. Pomoc
 224. Wezwanie do lekarza w swieto panstwowe i koscielne
 225. Renta po zmarłym mężu kombatancie wojennym
 226. Spółka z o.o. ZUS i jeden u działowiec
 227. Ciąża a praca u dawnego pracodawcy
 228. Renta rodzinna-wyjaśnienie
 229. Praca, studia, zlecenie a ubezpieczenie ZUS
 230. ubezpieczenie specyficzna sytuacja
 231. Czy możliwe jest otrzymywanie emerytury zagranicznej w oryginalnej walucie?
 232. Ubezpieczenie zdrowotne 1 małżonek bezrobotny, a drugi?
 233. Obowiązek odprowadzania składek emerytalnych przez jedynego zleceniodawcę
 234. wezwanie do ZUS
 235. Zasilek macierzyński a obowiązek pracy na DG
 236. Bardzo pilne - raty i kredyty zwiększają dochód?
 237. Prośba o poradę
 238. Renta rodzinna dla osoby niewymienionej w ustawie?
 239. zasiłek rehibilitacyjny
 240. Wgląd w wypłacane świadczenie 500+
 241. Nowa praca a ciąża.
 242. Renta rodzinna dla dziecka w wieku 16 lat
 243. Nowy okres zasilkowy
 244. jak wyliczyć zasiłek chorobowy w ciąży?
 245. Zasiłek/świadczenie dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.
 246. prywatny lekarz rodzinny a refundacja przez NFZ recepty - możliwa?
 247. Staż z Europejski Fundusz Społeczny a 500+
 248. L4 po ustaniu zatrudnienia
 249. postępowanie ZUS w sprawie niezawieszenia działalności na macierzyńskim
 250. Czy przysługuje mi ubezpieczenie zdrowotne