PDA

View Full Version : Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 1. hazard
 2. Sprawa przeciwko ZUS - renta socjalna.
 3. znaczny st. niepełn. a praca.
 4. Czy zostanie mi odebrany zasiłek?
 5. Umowa zlecenie - zasiłek macierzyński
 6. zwrot kosztów bobytu brata w domu opieki
 7. renta z t.niezdolności do pracy
 8. Urlop wychowawczy na działalności.
 9. Urlop macierzyński a wyjazd za granicę
 10. Zasiłek chorobowy z własnej działalności i z zakładu pracy
 11. Zmiany szkół a renta rodzinna
 12. Renta a odprowadzanie składek przez pracodawce
 13. ZUS 0% uszczerbku na zdrowiu w sprawie o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
 14. Pracownica->Żona Osoba współpracująca i zasiłek macieżyński
 15. świadczenie rehibilitacyjne
 16. Umowa zlecenie w trakcie L4
 17. Pytanie o zasiłek macierzyński
 18. umowa zlecenie a zajecie przez zus
 19. Oświadczenie o prowadzeniu/bądź nieprowadzeniu działalności rolniczej
 20. niepełnosprawność
 21. ZUS - zeznania świadów a odmowa emeytury
 22. Uzyskanie stopnia niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia.
 23. ubezpieczenie zdrowotne studenta a 26 lat
 24. zfalszowane zaswiadczenie ze szkoly do ZUS
 25. odmowa odszkodowania
 26. ubezpieczenie zdrowotne, status bezrobotnego, wyjazd za granicę
 27. Renta rodzinna, a praca
 28. Zwolnienie lekarskie a wyjazd za granicę
 29. Sprzeciw w obec opini biegłych sądowych ZUS
 30. częściowa niezdolność do pracy- brak renty
 31. zasiłek opiekuńczy a pojęcie „małżonka stale opiekującego się dzieckiem”
 32. zmiana miejsca zamieszkania a Urząd Pracy
 33. Zapomoga z GOPSu
 34. Renta a jednorazowe odszkodowanie z ZUS- czy jedno z drugim koliguje ?
 35. zasiłek chorobowy i macierzyński
 36. Pytania dotyczące KRUS
 37. 'Nałożone' na siebie daty na L4 od jednego lekarza
 38. Czy orzeczenie lekarza medycyny pracy jest decyzją?
 39. odpoiwedź z ZUS
 40. Emerytura a świadczenie pielęgnacyjne
 41. macierzyński a własna działalność
 42. Odnośnie dodatku do renty
 43. Kierowca- umowa o prace. Chce być w KRUS-ie
 44. Wypłata chorobowego w czasie ciąży
 45. Ciąża a zatrudnienie na okres próbny
 46. Spółka jawna, a składki ZUS
 47. Umowa o dzieło, działalność gospodarcza, a ciąża
 48. Działalność gospodarcza a renta socjalna zapytanie
 49. zasiłek macierzyński a umowa na czas określony
 50. Zasiłek stały a poprzedne miesiące orzeczenia o niepełnosprawności.
 51. L4 po urlopie macierzyńskim
 52. Pytanie o rente ? (zawał, stenty,48lat)
 53. Zwolnienie chorobowe w ciąży a zmiana etatu
 54. Bezrobocie a zasilki z tytułu urodzenie dziecka itp
 55. emerytura
 56. zasiłek macierzynski
 57. Renta rodzinna w drodze wyjątku a praca zarobkowa
 58. Jak pomoc
 59. Zasiłek rodzinny a stypendium socjalne
 60. Stypendium socjalne [PROBLEM]
 61. Renta po ojcu
 62. działalność gospodarcza, umowa o pracę a zasiłek macieżyński
 63. Odwołanie do sądu okręgowego
 64. Zasiłek rodzinny
 65. utrata dochodu a stypendium socjalne
 66. MOPS odmowilo pomocy finansowej gdzie szukac pomocy
 67. Zasiłek z ps a brak meldunku
 68. Dzień przerwy między zaświadczeniami
 69. emerytura w Niemczech, ubezpieczenie w Polsce
 70. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w depresja
 71. Umowa zlecenie-ciaza
 72. zasiłek chorobowy i macieżyński
 73. Wniosek MOPS o udostępnienie danych osobowych
 74. mniejszy ZUS
 75. Koniec umowy o pracę a zasiłek macierzyński
 76. zasiłek z opieki społcznej czy mi się nalezy
 77. becikowe a dochody z zagranicy
 78. Zasłek rodzinny
 79. Do liczone alimenty do dochodu. jak napisać odwolanie
 80. Kolejna ciąża na zasiłku macierzyńskim
 81. Emerytura i renta wypadkowa.
 82. wcześniejsza emerytura lub renta
 83. renta rodzinna-zasiłek macierzyński
 84. Niania, l4, macierzyński
 85. Przywrócenie renty socjalnej a podjęcie pracy na umowe o pracę na czas określony
 86. zasilek macierzynski
 87. Transfer 100% kapitalu ZUS do innego panstwa EU
 88. Przekroczony dochód na członka rodziny ? Zasiłek rodzinny.
 89. Okres nieskładkowy na podstawie opieki nad inwalidą wojennym z I grupą inwalidzką
 90. Spółka Z O.O. i KRUS - prośba o ocenę
 91. Urlop rodzicielski a zawieszona działalność
 92. Renta rodzinna a szkoła języków obcych
 93. Renta rodzinna a obrona pracy inżynierskiej
 94. Ubezpieczenie KRUS a dzierżawa ziemii
 95. Świadczenie rehabilitacyjne - termin 6 tygodni
 96. Pożyczka a utrata: zasiłku z mops, ubez. zdrowotnego, opiekunki, dodatku mieszanioweg
 97. Wysoki zasiłek macierzyński 2015
 98. Wstrzymanie wypłaty dodaku pielęgnayjnego.
 99. Polska karta EKUZ a operacja w Niemczech.
 100. Umowa z Domem Pomocy Społecznej.
 101. chorobowe z zus
 102. Renta rodzinna a ograniczone prawa rodzicielskie.
 103. Krus a działalność gospodarcza.
 104. Przedsiębiorcza mama, zasiłek macierzyński
 105. Brak archiwum, brak renty, problem z gminą
 106. Skócone L4 przez ZUS
 107. ubezpieczenie zdrowotne
 108. Renta rodzinna przyznana nie od smierci
 109. Stypendium socjalne i podjęcie pracy na umowę.
 110. Renta rodzinna w ZUS a Działalność Gospodarcza w Czechach.
 111. urlop wychowawczy a wlasna firma
 112. Poronienie a świadczenia
 113. wcześniejsza emerytura
 114. Wcześniejsza emerytura podwyższony wiek emerytalny
 115. Działalność gospodarcza czy zatrudnienie przez rodzinę - ciąża
 116. Czynnośc egzekucyjna zus a zawieszenie biegu terminu przedawnienia
 117. Swiadczenia przedemerytalne w Polsce i działalność w Wielkiej Brytanii
 118. co wlicza się do emerytury
 119. Brak statusu studenta, brak pracy, a ubezpieczenie
 120. zus czy mogę wystawić rachunek na rodzinę
 121. Z renty na emeryturę
 122. Zasiłek macierzyński przy działalności gospodarczej i pracy na etacie
 123. Ubezpieczenie dziecka
 124. Emerytura z karty nauczyciela
 125. Rezygnacja z dobrowolnego oskładkowania w trakcie miesiąca.
 126. DG- ustalenie pełnomocnika
 127. Świadczenia z MOPS w okresie oczekiwania na decyzję ZUS
 128. Renta rodzinna i socjalna
 129. Dodatek mieszkaniowy
 130. brak ubezpieczenia zdrowotnego
 131. zaświadczenie ze szkoły dla ZUS
 132. Praca na etacie, działalność gospodarcza i chorobowe
 133. Dodatek mieszkaniowy.
 134. Czy ZUS ma prawo do wglądu dochodu i na bazie tego podnieść składki
 135. Okres podlegania ubezpieczeniu
 136. Urlop rodzicielski a druga ciąża.
 137. otwieram DG i jestem zatrudniony na etacie / jak sie zgłosić do Zus
 138. ugoda z likwidatorem funduszu alimentacyjnego odnosnie umozenia odsetek
 139. Nieprawidłowe wezwanie do lekarza orzecznika
 140. Odsetki od emerytury po wyroku sądu
 141. emerytura KRUS - dzierżawa
 142. Odebranie prawa do zasiłku chorobowego a brak korespodencji
 143. 1/8 etatu a wychowawczy
 144. ZUS ZWPA po wykreśleniu wspólnika s.c. z EDG a obowiązkowe ubezpieczenie partnera ?
 145. składki pzu po zakończeniu umouwy o pracę
 146. renta po ojcu a praca
 147. Okres między nabyciem praw emerytalnych a rozwiązaniem umowy
 148. Emerytura ZUS czy KRUS ?
 149. Renta chorobowa z KRUS a zasiłek pielegnacyjny ZUS
 150. Zus- ponowne postępownie wyjaśniające
 151. ugoda odnosnie anulowania odsetek zadluzenia alimentacyjnego
 152. Zwrot zapłaconych składek w KRUS w związku z ubezpieczeniem w ZUS
 153. Szkoły Zawodowe
 154. Świadczenie przedemerytalne.
 155. renta rodzinna w drodze wyjątku
 156. czy należy się Renta?
 157. Nie do końca rozumiem działanie ubezpieczenia po skreśleniu z listy studentów
 158. "Stare" wyniki badań
 159. odmowa renty chorobowej
 160. Skręcenie stawu skokowo goleniowego
 161. Warunki szkodliwe - wcześniejsza emerytura
 162. Zwolnienie lekarskie..
 163. ciąża i urlop macieżyński dla niani
 164. wcześniejsza emerytura
 165. kto wie jak z ta renta
 166. Błąd w przelewie do ZUS
 167. Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne a opłata dodatkowa
 168. Ubezpieczenie dziecka, które ma się narodzić, a koniec mojego?
 169. Czy mogę liczyć na jakąś pomoc?
 170. Obniżenie podstawy wymiaru składek
 171. jak i czy moge sie ubiegac o rente zus po zmarlym mezu
 172. Renta rodzinna w ZUS a studia
 173. Slub z rolnikiem
 174. Renta ZUS
 175. 182 dni przebytego zwolnienia a operacja co dalej ?
 176. stypendium socjalne
 177. składanie ZUS ZUA/ZZA po założeniu firmy
 178. K r u s
 179. jakie dodatki mogę zyskać
 180. Przerwanie nauki, a zwrot renty
 181. Renta rodzinna a praca
 182. KRUS i Świadczenie pielęgnacyjne
 183. Bardzo wysoki zwrot nadpłaty świadczenia ZUS
 184. zasiłek na opieke nad osobą niepełnosprawna
 185. Renta rodzinna dla sierot
 186. Wczesniejsza emerytura
 187. Stypendium socjalne, fundusz alimentacyjny
 188. Błędny kod pkd a odmowa wypłaty świadczenia przez zus
 189. Renta rodzinna a alimenty
 190. decyzja MOPS a wyroki sądów
 191. Zwrot zaliczek na podatek na urlopie macierzyńskim
 192. Brak ubezpieczenia zdrowotnego
 193. Komisja ds orzeczenia o niepełnosprawności
 194. Zasiłek chorobowy ZUS - do kiedy ?
 195. Dodatek dla sieroty zupełnej
 196. Renta rodzinna a zmiana kierunku studiów
 197. Emerytura pomostowa a małoletni
 198. Czy będę musiał zwrócić Alimenty i Stypendium gdy zrezygnuje ze Studiów przed Sesją ?
 199. Deklaracja POZ
 200. Dodatek
 201. Kontuzja a świadczenia dla studenta. Czy przysługuje?
 202. Świadectwo pracy - urząd pracy
 203. Wcześniejsza emerytura czy możliwa ?
 204. Praca na pół etatu a emerytura.
 205. renta rodzinna, a stypendium doktoranckie
 206. Ciąża a działalność, nowe przepisy
 207. renta zus
 208. odwołanie do sądu - ZUS
 209. Problem z ubezpieczeniem
 210. Swiadczenie pielegnacyjne a dzialalnosc gospodarcza.
 211. Zamykanie działalności
 212. Działalność gospodarcza_ZUS
 213. Czy jeśli dostanę rentę z ZUSu będę musiał zwrócić zasiłek dla bezrobotnych
 214. ubezp. zdrowotne na macierzyńskim
 215. Emerytura z KRUS a przepisanie gospodarstwa
 216. Pochówek
 217. Ubezpieczenie zdrowotne dla osoby bez prawa do emerytury
 218. Czy przysługuje jakaś pomoc?
 219. ubezpieczenie chorobowe
 220. Pismo o zmniejszenie Renty Rodzinnej - pomoc
 221. zaległe alimenty,
 222. Zasiłek opiekuńczy dla matki, a ojciec na DG
 223. Podstawa emerytury po rencie.
 224. DG a zasiłek chorobowy i macierzyński
 225. Zwrot renty rodzinnej. Nieporozumienie.
 226. Błąd księgowej, roszczenia
 227. Czy należy się renta rodzinna po zmarłym ojcu?
 228. Renta rodzinna
 229. Renta rodzinna z krus
 230. Student -ubezpieczenie -renta rodzinna
 231. 1/5 Etatu
 232. rencista na zasiłku dla bezrobotnych
 233. Wyjazd jako au pair, a renta rodzinna
 234. zasiłki z mopsu
 235. studentka w ciąży - jak zrobić żeby było dobrze
 236. Urlop wychowawczy
 237. Renta rodzinna
 238. Renta rodzinna a stypendium stażowe ?
 239. ciąża na własnej dg
 240. ZUS nie wypłaca świadczeń
 241. Czy mam szansę na jakąś pomoc?
 242. Zmiana adresu zamieszkania ZUS
 243. bezdomni
 244. ustalenie wysokości zasiłku macierzyńskiego
 245. Zmiana zarobków
 246. Składki przy umowie zlecenie lub o pracę
 247. Zwolnienie lekarskie a urlop i zasiłek macierzyński
 248. Separacja sądowa, a ubezpieczenie zdrowotne.
 249. pomoc finansowa dla uczacej sie matki
 250. Termin zwolnienia lekarskiego