PDA

View Full Version : Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 1. Ciąża a działalność, nowe przepisy
 2. renta zus
 3. odwołanie do sądu - ZUS
 4. Problem z ubezpieczeniem
 5. Swiadczenie pielegnacyjne a dzialalnosc gospodarcza.
 6. Zamykanie działalności
 7. Działalność gospodarcza_ZUS
 8. Czy jeśli dostanę rentę z ZUSu będę musiał zwrócić zasiłek dla bezrobotnych
 9. ubezp. zdrowotne na macierzyńskim
 10. Emerytura z KRUS a przepisanie gospodarstwa
 11. Pochówek
 12. Ubezpieczenie zdrowotne dla osoby bez prawa do emerytury
 13. Czy przysługuje jakaś pomoc?
 14. ubezpieczenie chorobowe
 15. Pismo o zmniejszenie Renty Rodzinnej - pomoc
 16. zaległe alimenty,
 17. Zasiłek opiekuńczy dla matki, a ojciec na DG
 18. Podstawa emerytury po rencie.
 19. DG a zasiłek chorobowy i macierzyński
 20. Zwrot renty rodzinnej. Nieporozumienie.
 21. Błąd księgowej, roszczenia
 22. Czy należy się renta rodzinna po zmarłym ojcu?
 23. Renta rodzinna
 24. Renta rodzinna z krus
 25. Student -ubezpieczenie -renta rodzinna
 26. 1/5 Etatu
 27. rencista na zasiłku dla bezrobotnych
 28. Wyjazd jako au pair, a renta rodzinna
 29. zasiłki z mopsu
 30. studentka w ciąży - jak zrobić żeby było dobrze
 31. Urlop wychowawczy
 32. Renta rodzinna
 33. Renta rodzinna a stypendium stażowe ?
 34. ciąża na własnej dg
 35. ZUS nie wypłaca świadczeń
 36. Czy mam szansę na jakąś pomoc?
 37. Zmiana adresu zamieszkania ZUS
 38. bezdomni
 39. ustalenie wysokości zasiłku macierzyńskiego
 40. Zmiana zarobków
 41. Składki przy umowie zlecenie lub o pracę
 42. Zwolnienie lekarskie a urlop i zasiłek macierzyński
 43. Separacja sądowa, a ubezpieczenie zdrowotne.
 44. pomoc finansowa dla uczacej sie matki
 45. Termin zwolnienia lekarskiego
 46. Ślub osób niepełnosprawnych a Świadczenie pielęgnacyjne
 47. Ubezpieczyć się u męża czy u rodziców? jaka kolejność?
 48. Stypendium socjalne - pytanie
 49. renta socjalna - dodatki
 50. trwała częściowa niezdolnosc do pracy- renta?
 51. emerytura pomostowa a podjecie pracy zarobkowej
 52. Odmowa przyznania zasiłku rodzinnego
 53. Brak opłacania składek emerytalnych umowa zlecenie
 54. praca w trudnych warunkach, ciąża a zmiana stanowiska
 55. dodatek mieszkaniowy, pytanie.
 56. Przedłużenie renty rodzinnej po 25 roku życia
 57. Ubezpieczenie ZUS - bez związku małżeńskiego
 58. Renta rodzinna - samobójstwo.
 59. Działalność gospodarcza a chorobowe
 60. Jakie składki
 61. Policyjna renta, a praca. Czy muszę to zgłaszać?
 62. renta rodzinna i po mężu
 63. świadcznie pielęgnacyjne -Odwołanie mops
 64. Dokumenty do funduszu alimentacujnego.
 65. Renta a sprzedaż jednorazowa.
 66. ciężkie choroby a renta i dopuszczenie do pracy!?
 67. Ubezpieczenie zdrowotne w przerwie pomiędzy studiami
 68. Wcześniejsza emerytura dla kierowcy GS
 69. Jednoosobowa Działalność gospodarcza,a dopisanie żony do ubezpieczenia.
 70. Spóżnie opłaty ZUS za ubezpieczenie zdrowotne
 71. Obliczanie emerytury przechodzącego z renty.
 72. Stypendium socjalne i samodzielność finansowa
 73. Pytanie odnośnie wczesniejszej emerytury górniczej.
 74. zasiłek macierz. z ZUS a podatek
 75. Okresowa emerytura Kapitałowa
 76. Pół etatu a renta w wyniku niezdolności do pracy
 77. Podstawa wymiaru zasiłku po zmianach z 1 grudnia 2013
 78. Komisja lekarska ZUS
 79. Zmiana adresu z urzędu
 80. Renta zagraniczna a ubezpieczenie ZUS
 81. Praca na kontrakt w szkodliwych warunkach, ciąża
 82. Nieopłacony zus w DG a świadczenie NFZ
 83. Ubezpieczenie zdrowotne studenta po 26. roku życia
 84. Emerytura po zmarłym mężu.
 85. Skarga na MOPS i problemy z ZUS
 86. zmiana tytułu ubezpieczenia przez ZUS
 87. Przedlużenie
 88. Stypendium socalne dla sieroty zupełnej.
 89. Świadczenie pielęgnacyjne
 90. Świadczenie pielęgnacyjne a L4
 91. L4 od psychatry - prawa i obowiazki
 92. Praca w kilku zakładach a zasiłek chorobowy
 93. Zasileg pogrzebowy skomplikowane?
 94. składki zus od napiwków
 95. Stypendium socjalne i dochód utracony/uzyskany.
 96. Niska Renta
 97. zasilek chorobowy i macierzynski POMOCY
 98. Spóźniona renta
 99. Problem ze zwrotem renty rodzinnej
 100. opłacanie ZUS i KRUS jednocześnie
 101. Decyzja Krusu o niepodleganiu ubezpieczeniu krus potrzebnego do Urzędu pracg
 102. Krus
 103. zasady naliczania odsetek w KRUS
 104. MOPS Zasilek okresowy a Urzad Pracy
 105. Emerytura dla Wdowca
 106. wyrok o niepełnosprawność
 107. Bezrobotny bez prawa do ubezpieczenia nie uczący się.
 108. wezwanie z sądu
 109. Fundacja
 110. Niższa składka ZUS pytania
 111. Ubezpieczenie zdrowotne przy zleceniach dorywczych (pojedyncze dni w mcu)
 112. świadczenie pielęgnacyjne..prawidłowa decyzja mops??
 113. Wysokość świadczenie pielęgnacyjnego w decyji
 114. umowa zlecenie a ZUS
 115. zasiłek a wznowienie działalności
 116. Likwidacja firmy a przedłużające sie L4 właściciela
 117. Staż Unijny- kilka pytań.
 118. Zasiłek przedemerytalny - pytanie
 119. Student na umowie zlecenie a płacenie ZUS / OFE
 120. Renta Niezdolność do pracy
 121. odsetki zus zajecie konta prosze o porade
 122. zasiłek rodzinny
 123. renta socjalna - pytanie
 124. Ubezpieczenie zdrowotne w przykadku przerwy między liceum a studiami
 125. ciąża a wypłata składek przez ZUS
 126. renta rodzinna
 127. Calkowita niezdolnosc do pracy-renta
 128. Zwrot nadpłaty i
 129. Naliczone odsetki w ZUS - PILNE
 130. ZUS składki czy to PRAWDA???? wazne zagadnienie
 131. Przesunięcie terminu komisji
 132. Gdy wkroczę w świat rodzicielstwa
 133. Bezrobotny- samodzielna składka ZUS?
 134. Chorobowe i macierzyński po zmianie pracy
 135. Nienależne świadczenie z ZUS?
 136. Renta rodzinna, a zmiana studiów
 137. Ubezpiecznie w Krus. Proszę o pomoc
 138. czy w KRUS-ie jest możliwość oplacania tylko składek zdrowotnych ?
 139. Emerytura
 140. Rozliczenie renty rodzinnej w ujęciu rocznym
 141. zwrot nadpłaty renty strukturalnej
 142. Młody student, bez rodziców, z młodszym bratem, problemy finansowe
 143. Wyjazd za granicę - co z ubezpieczeniem, składkami?
 144. lata praca
 145. koniec zasiłku chorobowego podczas pobytu w szpitalu
 146. Brak działalności przez miesiąc - konsekwencje
 147. Renta rodzinna, zaświadczenie
 148. Złamanie art.139 K.p.a. - wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji
 149. Padaczka, niezdolność do pracy
 150. ciąża za ciążą, ciągłość L4 a nowe zasady macierzyńskiego
 151. Pobieranie renty rodzinnej w Polsce a praca na gewerbie w Niemczech
 152. Darowizna czy dzierżawa żeby przejść do KRUS?
 153. Dodatkowe ubezpieczenie
 154. prawomocność wyroku II instancji
 155. Umowa zlecenie - renta rodzinna
 156. Jednorazowe odszkodowanie z ZUS, czy należy się rodzeństwu?
 157. Ubezpiezenie zdrowotne a umowa na zastępstwo
 158. Alimenty a Rata
 159. Ubezpieczenie zdrowotne - mam je czy nie?
 160. renta rodzinna - problem z dokumentami
 161. Zaległe składki ZUS a prawo do świadczeń w NFZ
 162. wyrównanie renty
 163. renta rodzinna a gra na giełdzie
 164. Dochód do stypendium.
 165. "Nienależnie" pobrane świadczenia a ich zwrot.
 166. Zwolnienie lekarskie (studia w AMG)
 167. świadczenie rehabilitacyjne
 168. Umowa o pracę i dwie umowy zlecenia a składki ZUS
 169. umowa o dzieło a ubezpieczenie zdrowotne 2014/2015
 170. Zasiłek macierzyński a składki
 171. Wniosek w sprawie nienaleznej renty
 172. Zwrot rodzinnego
 173. niezaplacone skladki rentowe/emerytalne sprzed 5 lat
 174. renta rodzinna a praca
 175. wezwanie do zapłaty z Nfz
 176. Zmiana trybu nauki a Renta Socjalna
 177. Student po 26 r.ż. a ubezpieczenie zdrowotne
 178. Stypendium socjalne
 179. Macierzyńskie w 2014, dziecko urodzone w 2015 r.
 180. Zwrot renty rodzinnej ZUS
 181. ZUS a piramida finansowa
 182. z renty z tytułu niezdolności do pracy na emeryturę
 183. Ubezpieczenie ZUS
 184. Renta po zmarłym
 185. Jak ubezwłasnowolnić starszą osobę? Pomocy
 186. Świadczenie pielegnacyjne- wyrównanie
 187. który OPS właściwy - brak meldunku
 188. Renta po ojcu dwaj bracia
 189. Stypendium Socjalne 2014/2015
 190. ubezpieczenie zdrowotne
 191. Przepracowane lata i niezdolność do pracy, a przyznanie renty.
 192. Niski zus / przerwa w dg - 6 lat /
 193. Rejestracja Małpki do ubezpieczeń :)
 194. Umowa zlecenie składki
 195. Zasiłek pogrzebowy-PILNE
 196. Fikcyjne zatrudnienie w uk a zus
 197. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń ZUS. Proszę o radę!
 198. powrot do dzialalnosci po swiadczeniu pielegnacyjnym
 199. praca na akord, a praca w szczególnych warunkach
 200. Pomoc dla dziewczyny
 201. Renta rodzinna - studia - nieporozumienie
 202. Zus
 203. rodzinne po slubie
 204. Sprostowanie pisma do sądu
 205. oświadczenia światków do krus
 206. Zabranie z DPS bez zgody pozostałych czlonków rodziny.
 207. Obliczanie renty rodzinnej
 208. Trwały uszczerbek na zdrowiu, i co dalej ?
 209. KRUS wypłata cześci uzupełniającej
 210. Utrata dochodu
 211. Świadczenia
 212. umowa do dnia porodu
 213. Zasiłek chorobowy a d.g. i etat
 214. Czy urlop wychowawczy jest płatny?
 215. Wskaznik wysokosci podstawy wymiaru
 216. Renta rodzinna - Cosinus
 217. L4 - pracownik - pracodawca -ZUS. kto płaci
 218. Zarzut wadliwości KRUS- po15 dniach
 219. Pytanie o błędne świadectwo pracy oraz o możliwość zasiłku.
 220. Zasiłki Dla Samotnej Matki
 221. dodatek z tytułu rozpoczęcia przez dziecko zerówki
 222. Mops jaki okres oczekiwania na wydanie decyzji
 223. firma bez ZUSu
 224. L4 w ciąży a studia
 225. Zaskarżenie decyzji ZUS.
 226. Problem z II filarem ING
 227. Zmiana nazwiska czy to problem
 228. Praca na pełen etat podczas urlopu rodzicielskiego
 229. ZUS renta rodzinna wezwanie do oddania części pieniędzy
 230. MOPS Zasiłek dla kobiet ciężarnych po 8 miesiącu ciąrzy
 231. Składka chorobowa-ZUS
 232. Mieszkam i pracuję w UK - a ubezpiecznie na dziecko w Polsc
 233. Praca w szczególnych warunkach
 234. Wyliczenie wynagrodzenia na zwolnieniu przy pracy na niepełnym etacie.
 235. Pielegniarka celowo zle mi rekezlozyla.
 236. zwrot świadczenia chorobowego
 237. Zwrot przez KRUS nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie społeczne
 238. MOPS utrudnia otrzymanie zasiłku
 239. Zaświadczenie o zarobkach
 240. Renta
 241. Czy mogę starać się o stopień niepełnosprawności/rentę rehabilitacyjną?
 242. Stałe/tymczasowe zameldowanie
 243. Specjalny zasiłek opiekuńczy
 244. Zbieg tytułów ubezpieczenia (etat+DG) a prawo do chorobowego
 245. faktycznie zapłacone alimenty a dochód do MOPS
 246. trwa proces o prawo do renty
 247. Zasiłek macierzyński i wychowawczy. Pomocy!
 248. Urop wychowawczy, działalność gospodarcza, macierzyński, urop ojcowski
 249. umowa o dzieło na stałe - jak z tym żyć?
 250. Pomoc socjalna pańtwa dla młodych rodziców