PDA

View Full Version : Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

 1. świadczenie rehibilitacyjne
 2. Umowa zlecenie w trakcie L4
 3. Pytanie o zasiłek macierzyński
 4. umowa zlecenie a zajecie przez zus
 5. Oświadczenie o prowadzeniu/bądź nieprowadzeniu działalności rolniczej
 6. niepełnosprawność
 7. ZUS - zeznania świadów a odmowa emeytury
 8. Uzyskanie stopnia niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia.
 9. ubezpieczenie zdrowotne studenta a 26 lat
 10. zfalszowane zaswiadczenie ze szkoly do ZUS
 11. odmowa odszkodowania
 12. ubezpieczenie zdrowotne, status bezrobotnego, wyjazd za granicę
 13. Renta rodzinna, a praca
 14. Zwolnienie lekarskie a wyjazd za granicę
 15. Sprzeciw w obec opini biegłych sądowych ZUS
 16. częściowa niezdolność do pracy- brak renty
 17. zasiłek opiekuńczy a pojęcie „małżonka stale opiekującego się dzieckiem”
 18. zmiana miejsca zamieszkania a Urząd Pracy
 19. Zapomoga z GOPSu
 20. Renta a jednorazowe odszkodowanie z ZUS- czy jedno z drugim koliguje ?
 21. zasiłek chorobowy i macierzyński
 22. Pytania dotyczące KRUS
 23. 'Nałożone' na siebie daty na L4 od jednego lekarza
 24. Czy orzeczenie lekarza medycyny pracy jest decyzją?
 25. odpoiwedź z ZUS
 26. Emerytura a świadczenie pielęgnacyjne
 27. macierzyński a własna działalność
 28. Odnośnie dodatku do renty
 29. Kierowca- umowa o prace. Chce być w KRUS-ie
 30. Wypłata chorobowego w czasie ciąży
 31. Ciąża a zatrudnienie na okres próbny
 32. Spółka jawna, a składki ZUS
 33. Umowa o dzieło, działalność gospodarcza, a ciąża
 34. Działalność gospodarcza a renta socjalna zapytanie
 35. zasiłek macierzyński a umowa na czas określony
 36. Zasiłek stały a poprzedne miesiące orzeczenia o niepełnosprawności.
 37. L4 po urlopie macierzyńskim
 38. Pytanie o rente ? (zawał, stenty,48lat)
 39. Zwolnienie chorobowe w ciąży a zmiana etatu
 40. Bezrobocie a zasilki z tytułu urodzenie dziecka itp
 41. emerytura
 42. zasiłek macierzynski
 43. Renta rodzinna w drodze wyjątku a praca zarobkowa
 44. Jak pomoc
 45. Zasiłek rodzinny a stypendium socjalne
 46. Stypendium socjalne [PROBLEM]
 47. Renta po ojcu
 48. działalność gospodarcza, umowa o pracę a zasiłek macieżyński
 49. Odwołanie do sądu okręgowego
 50. Zasiłek rodzinny
 51. utrata dochodu a stypendium socjalne
 52. MOPS odmowilo pomocy finansowej gdzie szukac pomocy
 53. Zasiłek z ps a brak meldunku
 54. Dzień przerwy między zaświadczeniami
 55. emerytura w Niemczech, ubezpieczenie w Polsce
 56. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w depresja
 57. Umowa zlecenie-ciaza
 58. zasiłek chorobowy i macieżyński
 59. Wniosek MOPS o udostępnienie danych osobowych
 60. mniejszy ZUS
 61. Koniec umowy o pracę a zasiłek macierzyński
 62. zasiłek z opieki społcznej czy mi się nalezy
 63. becikowe a dochody z zagranicy
 64. Zasłek rodzinny
 65. Do liczone alimenty do dochodu. jak napisać odwolanie
 66. Kolejna ciąża na zasiłku macierzyńskim
 67. Emerytura i renta wypadkowa.
 68. wcześniejsza emerytura lub renta
 69. renta rodzinna-zasiłek macierzyński
 70. Niania, l4, macierzyński
 71. Przywrócenie renty socjalnej a podjęcie pracy na umowe o pracę na czas określony
 72. zasilek macierzynski
 73. Transfer 100% kapitalu ZUS do innego panstwa EU
 74. Przekroczony dochód na członka rodziny ? Zasiłek rodzinny.
 75. Okres nieskładkowy na podstawie opieki nad inwalidą wojennym z I grupą inwalidzką
 76. Spółka Z O.O. i KRUS - prośba o ocenę
 77. Urlop rodzicielski a zawieszona działalność
 78. Renta rodzinna a szkoła języków obcych
 79. Renta rodzinna a obrona pracy inżynierskiej
 80. Ubezpieczenie KRUS a dzierżawa ziemii
 81. Świadczenie rehabilitacyjne - termin 6 tygodni
 82. Pożyczka a utrata: zasiłku z mops, ubez. zdrowotnego, opiekunki, dodatku mieszanioweg
 83. Wysoki zasiłek macierzyński 2015
 84. Wstrzymanie wypłaty dodaku pielęgnayjnego.
 85. Polska karta EKUZ a operacja w Niemczech.
 86. Umowa z Domem Pomocy Społecznej.
 87. chorobowe z zus
 88. Renta rodzinna a ograniczone prawa rodzicielskie.
 89. Krus a działalność gospodarcza.
 90. Przedsiębiorcza mama, zasiłek macierzyński
 91. Brak archiwum, brak renty, problem z gminą
 92. Skócone L4 przez ZUS
 93. ubezpieczenie zdrowotne
 94. Renta rodzinna przyznana nie od smierci
 95. Stypendium socjalne i podjęcie pracy na umowę.
 96. Renta rodzinna w ZUS a Działalność Gospodarcza w Czechach.
 97. urlop wychowawczy a wlasna firma
 98. Poronienie a świadczenia
 99. wcześniejsza emerytura
 100. Wcześniejsza emerytura podwyższony wiek emerytalny
 101. Działalność gospodarcza czy zatrudnienie przez rodzinę - ciąża
 102. Czynnośc egzekucyjna zus a zawieszenie biegu terminu przedawnienia
 103. Swiadczenia przedemerytalne w Polsce i działalność w Wielkiej Brytanii
 104. co wlicza się do emerytury
 105. Brak statusu studenta, brak pracy, a ubezpieczenie
 106. zus czy mogę wystawić rachunek na rodzinę
 107. Z renty na emeryturę
 108. Zasiłek macierzyński przy działalności gospodarczej i pracy na etacie
 109. Ubezpieczenie dziecka
 110. Emerytura z karty nauczyciela
 111. Rezygnacja z dobrowolnego oskładkowania w trakcie miesiąca.
 112. DG- ustalenie pełnomocnika
 113. Świadczenia z MOPS w okresie oczekiwania na decyzję ZUS
 114. Renta rodzinna i socjalna
 115. Dodatek mieszkaniowy
 116. brak ubezpieczenia zdrowotnego
 117. zaświadczenie ze szkoły dla ZUS
 118. Praca na etacie, działalność gospodarcza i chorobowe
 119. Dodatek mieszkaniowy.
 120. Czy ZUS ma prawo do wglądu dochodu i na bazie tego podnieść składki
 121. Okres podlegania ubezpieczeniu
 122. Urlop rodzicielski a druga ciąża.
 123. otwieram DG i jestem zatrudniony na etacie / jak sie zgłosić do Zus
 124. ugoda z likwidatorem funduszu alimentacyjnego odnosnie umozenia odsetek
 125. Nieprawidłowe wezwanie do lekarza orzecznika
 126. Odsetki od emerytury po wyroku sądu
 127. emerytura KRUS - dzierżawa
 128. Odebranie prawa do zasiłku chorobowego a brak korespodencji
 129. 1/8 etatu a wychowawczy
 130. ZUS ZWPA po wykreśleniu wspólnika s.c. z EDG a obowiązkowe ubezpieczenie partnera ?
 131. składki pzu po zakończeniu umouwy o pracę
 132. renta po ojcu a praca
 133. Okres między nabyciem praw emerytalnych a rozwiązaniem umowy
 134. Emerytura ZUS czy KRUS ?
 135. Renta chorobowa z KRUS a zasiłek pielegnacyjny ZUS
 136. Zus- ponowne postępownie wyjaśniające
 137. ugoda odnosnie anulowania odsetek zadluzenia alimentacyjnego
 138. Zwrot zapłaconych składek w KRUS w związku z ubezpieczeniem w ZUS
 139. Szkoły Zawodowe
 140. Świadczenie przedemerytalne.
 141. renta rodzinna w drodze wyjątku
 142. czy należy się Renta?
 143. Nie do końca rozumiem działanie ubezpieczenia po skreśleniu z listy studentów
 144. "Stare" wyniki badań
 145. odmowa renty chorobowej
 146. Skręcenie stawu skokowo goleniowego
 147. Warunki szkodliwe - wcześniejsza emerytura
 148. Zwolnienie lekarskie..
 149. ciąża i urlop macieżyński dla niani
 150. wcześniejsza emerytura
 151. kto wie jak z ta renta
 152. Błąd w przelewie do ZUS
 153. Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne a opłata dodatkowa
 154. Ubezpieczenie dziecka, które ma się narodzić, a koniec mojego?
 155. Czy mogę liczyć na jakąś pomoc?
 156. Obniżenie podstawy wymiaru składek
 157. jak i czy moge sie ubiegac o rente zus po zmarlym mezu
 158. Renta rodzinna w ZUS a studia
 159. Slub z rolnikiem
 160. Renta ZUS
 161. 182 dni przebytego zwolnienia a operacja co dalej ?
 162. stypendium socjalne
 163. składanie ZUS ZUA/ZZA po założeniu firmy
 164. K r u s
 165. jakie dodatki mogę zyskać
 166. Przerwanie nauki, a zwrot renty
 167. Renta rodzinna a praca
 168. KRUS i Świadczenie pielęgnacyjne
 169. Bardzo wysoki zwrot nadpłaty świadczenia ZUS
 170. zasiłek na opieke nad osobą niepełnosprawna
 171. Renta rodzinna dla sierot
 172. Wczesniejsza emerytura
 173. Stypendium socjalne, fundusz alimentacyjny
 174. Błędny kod pkd a odmowa wypłaty świadczenia przez zus
 175. Renta rodzinna a alimenty
 176. decyzja MOPS a wyroki sądów
 177. Zwrot zaliczek na podatek na urlopie macierzyńskim
 178. Brak ubezpieczenia zdrowotnego
 179. Komisja ds orzeczenia o niepełnosprawności
 180. Zasiłek chorobowy ZUS - do kiedy ?
 181. Dodatek dla sieroty zupełnej
 182. Renta rodzinna a zmiana kierunku studiów
 183. Emerytura pomostowa a małoletni
 184. Czy będę musiał zwrócić Alimenty i Stypendium gdy zrezygnuje ze Studiów przed Sesją ?
 185. Deklaracja POZ
 186. Dodatek
 187. Kontuzja a świadczenia dla studenta. Czy przysługuje?
 188. Świadectwo pracy - urząd pracy
 189. Wcześniejsza emerytura czy możliwa ?
 190. Praca na pół etatu a emerytura.
 191. renta rodzinna, a stypendium doktoranckie
 192. Ciąża a działalność, nowe przepisy
 193. renta zus
 194. odwołanie do sądu - ZUS
 195. Problem z ubezpieczeniem
 196. Swiadczenie pielegnacyjne a dzialalnosc gospodarcza.
 197. Zamykanie działalności
 198. Działalność gospodarcza_ZUS
 199. Czy jeśli dostanę rentę z ZUSu będę musiał zwrócić zasiłek dla bezrobotnych
 200. ubezp. zdrowotne na macierzyńskim
 201. Emerytura z KRUS a przepisanie gospodarstwa
 202. Pochówek
 203. Ubezpieczenie zdrowotne dla osoby bez prawa do emerytury
 204. Czy przysługuje jakaś pomoc?
 205. ubezpieczenie chorobowe
 206. Pismo o zmniejszenie Renty Rodzinnej - pomoc
 207. zaległe alimenty,
 208. Zasiłek opiekuńczy dla matki, a ojciec na DG
 209. Podstawa emerytury po rencie.
 210. DG a zasiłek chorobowy i macierzyński
 211. Zwrot renty rodzinnej. Nieporozumienie.
 212. Błąd księgowej, roszczenia
 213. Czy należy się renta rodzinna po zmarłym ojcu?
 214. Renta rodzinna
 215. Renta rodzinna z krus
 216. Student -ubezpieczenie -renta rodzinna
 217. 1/5 Etatu
 218. rencista na zasiłku dla bezrobotnych
 219. Wyjazd jako au pair, a renta rodzinna
 220. zasiłki z mopsu
 221. studentka w ciąży - jak zrobić żeby było dobrze
 222. Urlop wychowawczy
 223. Renta rodzinna
 224. Renta rodzinna a stypendium stażowe ?
 225. ciąża na własnej dg
 226. ZUS nie wypłaca świadczeń
 227. Czy mam szansę na jakąś pomoc?
 228. Zmiana adresu zamieszkania ZUS
 229. bezdomni
 230. ustalenie wysokości zasiłku macierzyńskiego
 231. Zmiana zarobków
 232. Składki przy umowie zlecenie lub o pracę
 233. Zwolnienie lekarskie a urlop i zasiłek macierzyński
 234. Separacja sądowa, a ubezpieczenie zdrowotne.
 235. pomoc finansowa dla uczacej sie matki
 236. Termin zwolnienia lekarskiego
 237. Ślub osób niepełnosprawnych a Świadczenie pielęgnacyjne
 238. Ubezpieczyć się u męża czy u rodziców? jaka kolejność?
 239. Stypendium socjalne - pytanie
 240. renta socjalna - dodatki
 241. trwała częściowa niezdolnosc do pracy- renta?
 242. emerytura pomostowa a podjecie pracy zarobkowej
 243. Odmowa przyznania zasiłku rodzinnego
 244. Brak opłacania składek emerytalnych umowa zlecenie
 245. praca w trudnych warunkach, ciąża a zmiana stanowiska
 246. dodatek mieszkaniowy, pytanie.
 247. Przedłużenie renty rodzinnej po 25 roku życia
 248. Ubezpieczenie ZUS - bez związku małżeńskiego
 249. Renta rodzinna - samobójstwo.
 250. Działalność gospodarcza a chorobowe