PDA

View Full Version : Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

 1. Ubezpiecznie w Krus. Proszę o pomoc
 2. czy w KRUS-ie jest możliwość oplacania tylko składek zdrowotnych ?
 3. Emerytura
 4. Rozliczenie renty rodzinnej w ujęciu rocznym
 5. zwrot nadpłaty renty strukturalnej
 6. Młody student, bez rodziców, z młodszym bratem, problemy finansowe
 7. Wyjazd za granicę - co z ubezpieczeniem, składkami?
 8. lata praca
 9. koniec zasiłku chorobowego podczas pobytu w szpitalu
 10. Brak działalności przez miesiąc - konsekwencje
 11. Renta rodzinna, zaświadczenie
 12. Złamanie art.139 K.p.a. - wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji
 13. Padaczka, niezdolność do pracy
 14. ciąża za ciążą, ciągłość L4 a nowe zasady macierzyńskiego
 15. Pobieranie renty rodzinnej w Polsce a praca na gewerbie w Niemczech
 16. Darowizna czy dzierżawa żeby przejść do KRUS?
 17. Dodatkowe ubezpieczenie
 18. prawomocność wyroku II instancji
 19. Umowa zlecenie - renta rodzinna
 20. Jednorazowe odszkodowanie z ZUS, czy należy się rodzeństwu?
 21. Ubezpiezenie zdrowotne a umowa na zastępstwo
 22. Alimenty a Rata
 23. Ubezpieczenie zdrowotne - mam je czy nie?
 24. renta rodzinna - problem z dokumentami
 25. Zaległe składki ZUS a prawo do świadczeń w NFZ
 26. wyrównanie renty
 27. renta rodzinna a gra na giełdzie
 28. Dochód do stypendium.
 29. "Nienależnie" pobrane świadczenia a ich zwrot.
 30. Zwolnienie lekarskie (studia w AMG)
 31. świadczenie rehabilitacyjne
 32. Umowa o pracę i dwie umowy zlecenia a składki ZUS
 33. umowa o dzieło a ubezpieczenie zdrowotne 2014/2015
 34. Zasiłek macierzyński a składki
 35. Wniosek w sprawie nienaleznej renty
 36. Zwrot rodzinnego
 37. niezaplacone skladki rentowe/emerytalne sprzed 5 lat
 38. renta rodzinna a praca
 39. wezwanie do zapłaty z Nfz
 40. Zmiana trybu nauki a Renta Socjalna
 41. Student po 26 r.ż. a ubezpieczenie zdrowotne
 42. Stypendium socjalne
 43. Macierzyńskie w 2014, dziecko urodzone w 2015 r.
 44. Zwrot renty rodzinnej ZUS
 45. ZUS a piramida finansowa
 46. z renty z tytułu niezdolności do pracy na emeryturę
 47. Ubezpieczenie ZUS
 48. Renta po zmarłym
 49. Jak ubezwłasnowolnić starszą osobę? Pomocy
 50. Świadczenie pielegnacyjne- wyrównanie
 51. który OPS właściwy - brak meldunku
 52. Renta po ojcu dwaj bracia
 53. Stypendium Socjalne 2014/2015
 54. ubezpieczenie zdrowotne
 55. Przepracowane lata i niezdolność do pracy, a przyznanie renty.
 56. Niski zus / przerwa w dg - 6 lat /
 57. Rejestracja Małpki do ubezpieczeń :)
 58. Umowa zlecenie składki
 59. Zasiłek pogrzebowy-PILNE
 60. Fikcyjne zatrudnienie w uk a zus
 61. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń ZUS. Proszę o radę!
 62. powrot do dzialalnosci po swiadczeniu pielegnacyjnym
 63. praca na akord, a praca w szczególnych warunkach
 64. Pomoc dla dziewczyny
 65. Renta rodzinna - studia - nieporozumienie
 66. Zus
 67. rodzinne po slubie
 68. Sprostowanie pisma do sądu
 69. oświadczenia światków do krus
 70. Zabranie z DPS bez zgody pozostałych czlonków rodziny.
 71. Obliczanie renty rodzinnej
 72. Trwały uszczerbek na zdrowiu, i co dalej ?
 73. KRUS wypłata cześci uzupełniającej
 74. Utrata dochodu
 75. Świadczenia
 76. umowa do dnia porodu
 77. Zasiłek chorobowy a d.g. i etat
 78. Czy urlop wychowawczy jest płatny?
 79. Wskaznik wysokosci podstawy wymiaru
 80. Renta rodzinna - Cosinus
 81. L4 - pracownik - pracodawca -ZUS. kto płaci
 82. Zarzut wadliwości KRUS- po15 dniach
 83. Pytanie o błędne świadectwo pracy oraz o możliwość zasiłku.
 84. Zasiłki Dla Samotnej Matki
 85. dodatek z tytułu rozpoczęcia przez dziecko zerówki
 86. Mops jaki okres oczekiwania na wydanie decyzji
 87. firma bez ZUSu
 88. L4 w ciąży a studia
 89. Zaskarżenie decyzji ZUS.
 90. Problem z II filarem ING
 91. Zmiana nazwiska czy to problem
 92. Praca na pełen etat podczas urlopu rodzicielskiego
 93. ZUS renta rodzinna wezwanie do oddania części pieniędzy
 94. MOPS Zasiłek dla kobiet ciężarnych po 8 miesiącu ciąrzy
 95. Składka chorobowa-ZUS
 96. Mieszkam i pracuję w UK - a ubezpiecznie na dziecko w Polsc
 97. Praca w szczególnych warunkach
 98. Wyliczenie wynagrodzenia na zwolnieniu przy pracy na niepełnym etacie.
 99. Pielegniarka celowo zle mi rekezlozyla.
 100. zwrot świadczenia chorobowego
 101. Zwrot przez KRUS nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie społeczne
 102. MOPS utrudnia otrzymanie zasiłku
 103. Zaświadczenie o zarobkach
 104. Renta
 105. Czy mogę starać się o stopień niepełnosprawności/rentę rehabilitacyjną?
 106. Stałe/tymczasowe zameldowanie
 107. Specjalny zasiłek opiekuńczy
 108. Zbieg tytułów ubezpieczenia (etat+DG) a prawo do chorobowego
 109. faktycznie zapłacone alimenty a dochód do MOPS
 110. trwa proces o prawo do renty
 111. Zasiłek macierzyński i wychowawczy. Pomocy!
 112. Urop wychowawczy, działalność gospodarcza, macierzyński, urop ojcowski
 113. umowa o dzieło na stałe - jak z tym żyć?
 114. Pomoc socjalna pańtwa dla młodych rodziców
 115. Zwolnienie szpitalne a koniec umowy
 116. obliczanie dochodu na członka rodziny a alimenty
 117. DG w domu?
 118. Nie stawienie się na komisję lekarską- co zrobić?
 119. Pomoc Spoleczns dla Mlodych
 120. Gdzie sie ubezpieczyc pomocy
 121. Śmierć ojca, emerytura wpłynęła na konto
 122. niepełnosprawność dziecka orzeczenie
 123. Becikowe i Nekanie przez MOPS o zwrot
 124. nie przyznanie chorobowego przez ZUS
 125. Nie sprawiedliwie podejście OPS?
 126. Dorabianie do renty - ile można w 2014?
 127. emerytura z krus Proszę o pomoc
 128. ZUS nie obliczył i nie wypłacił odsetek za czas toczonego się postępowania sądowego
 129. Polski czy holenderski zasiłek
 130. wstrzecie postepowania o zasadnosci renty rodzinnej
 131. Zwolnienie chorobowe a zwolnienie w ciązy.
 132. umowa zlecenia a ciąża 2015
 133. ZUS chce zwrotu renty rodzinnej
 134. zwolnienie chorobowe a koniec umowy zlecenie
 135. Czy mogę pobierać stypendium dla niepełnosprawnych + zasiłek dla bezrobotnych
 136. Zus za listopad
 137. problem z WZON gdzie pisac skarge lub odwolanie
 138. Umowa zlecenie a ubezpieczenie.
 139. Wypadek w pracy a zwolnienia lekarskie
 140. Stypendium Socjalne, prośba o sprawdzenie obliczenia dochodu na członka rodziny.
 141. ile bede placil na zus
 142. faktura w trakcie choroby (działalność gosp)
 143. Ubezpieczenie zdrowotne pracownika pracującego na terenie UE
 144. Renta, Rodzinne
 145. Dezycja o zwrocie nienależnie pobranej renty
 146. przychód z najmu a zasiłek dla bezrobotnych
 147. Komisja lekarska-zaniechanie ZUS?
 148. decyzja ZUS a zawieszenie DG
 149. Ustanie i przywrócenie ubezpieczenia zdrowotnego
 150. wypłata choroboego po skonczeniu umowy o pracę
 151. Ubezpieczenie zdrowotne a szkoła policealna i umowa na zlecenie
 152. Nieopłacenie składki KRUS w terminie - czy KRUS odda pieniądze?
 153. renta rodzinna
 154. Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia a kolejna ciąża
 155. pomoc socjalna
 156. Krus- jak to wygląda w praktyce?
 157. Stypendium socjalne - małżonek obcokrajowiec !
 158. zus a ciąża
 159. zasiłek dla bezrobotnych po rencie
 160. dodatek mieszkaniowy
 161. Zasiłek macierzyński. umowa zlecenie, status ucznia
 162. l4 w czasie ciąży, jak z wypłacalnością zus?
 163. Wyrownanie renty.
 164. Renta chorobowa
 165. Niższa składka ZUS, faktura dla byłego pracodwacy.
 166. ubezpieczenie zdrowotne
 167. zasiłek chorobowy a najem prywatny
 168. Wcześniejsza Emerytura
 169. Swiadczenie pielegnacyjne a wyjazd za granice.
 170. KRUS a emerytura
 171. Czy mogę zostać opiekunką mojej niepełnosprawnej cioci?
 172. Dochód rodziców, a zameldowanie.
 173. Bardzo ważne pytanie !
 174. Przerwanie studiów dla pracy i renta rodzinna
 175. Jak i gdzie adresować odwołanie od orzeczenia ZUS
 176. L4 u dwóch pracodawców
 177. Jak i gdzie adresować odwołanie od orzeczenia ZUS
 178. Stypendium socjalne
 179. zasiłek a umowa o dzieło na macierzayńskim
 180. korekta
 181. Emerytura KRUS
 182. Renta rodzinna-co dalej?
 183. ZUS za osobę współpracujacą.
 184. Konkubinat studencki a stypendium socjalne
 185. Zasiłek dla opiekuna dwóch starszych osób .
 186. Dochód w rodzinie
 187. emerytura
 188. Renta rodzinna
 189. renta rodzinna przjście z syna na matkę
 190. becikowe
 191. Urdzenie dziecka a krus
 192. Krus czy nie?
 193. Renta socjalna a praca na pół etatu
 194. krus
 195. ubezpieczenie a rezygnacja ze studiów
 196. Urlop macierzynski
 197. ubezpieczenie, a rezygnacja ze studiów
 198. okres ubezpieczenia
 199. zwolnienie lekarskie w ciąży korekta
 200. Utrata słuchu w wyniku komplikacji po operacji
 201. Działalnośc gospodarcza a ciąża
 202. alimenty dla studentki?
 203. Ciąża a KRUS
 204. Czy Zus ma racje
 205. pierwsza emerytura dla osoby miueszkajace w UK
 206. Zapłacenie składki KRUS a podjęcie pracy
 207. Czy ZUS może przesunąć sam składkę?
 208. Zbiórka pieniędzy na Facebooku
 209. potrzebna mi pomoc
 210. badanie lekarza orzecznika zus - spóźniony termin
 211. Praca_wypadek_praca_renta?
 212. Stypendium z PUP
 213. zapytanie ZUS
 214. składki preferencyjne ZUS
 215. Pytanie dotyczące chorobowego gdy pracujemy na umowę zlecenie
 216. Zwrot renty rodzinnej a oczekiwanie na podjecie studiów
 217. Opłata za DPS - kto ponosi i w jakiej wysokości ??
 218. Świadczenie pielęgnacyjne: prośba o pilną pomoc!
 219. Ubezpieczenie
 220. Szpital wypisał/wyrzucił dziecko z kolejki
 221. ZUS, a alimenty; Wydanie karty NFZ na terenie woj. śląskiego
 222. renta a prawo orzecznka
 223. Apelacja zus
 224. Renta rodzinna a praca
 225. Odwołanie do sądu w sprawie renty - dalsze kroki
 226. Prawo do renty po zmarłej mamie
 227. Wydalenie bezdomnego z przytułku.
 228. wyrok sadu w sprawie emerytury
 229. Praca podczas urlopu macierzyńskiego
 230. zus i krus
 231. Urlop macierzyński
 232. Stypendium socjalne na uczelni a zasiłek stały z opieki społecznej
 233. zasiłek okresowy,celowy,kontrakt socjalny
 234. Prosze o rade!!!
 235. odmowa przyznania emerytury
 236. Na zwolnieniu L4 po ustaniu stosunku pracy zaszłam w ciązę
 237. Zarobki z tytułu umowy o pracę a renta rodzinna
 238. zasiłek chrobowy, zawieszona działalność i umowa o pracę
 239. Początek pracy a ciążą
 240. Zasiłek rodzinny - śmierć dziecka
 241. odszkodowanie z ZUS bez związku z praca
 242. MOPR odmawia pomocy w sprawie DSM
 243. Dodatek dla sieroty zupełnej.
 244. Ciąża a becikowe
 245. Stypendium socjalne a dochód uzyskany ze stypendium doktoranckiego
 246. wizyta w szpitalu/ubezpieczyciel
 247. Renta socjalna - przekroczenie dochodu w jednym miesiącu
 248. Emerytura
 249. Szkoła policealna a ubezpieczenie zdrowotne
 250. Ubezpieczenie stypendialne a renta rodzinna