PDA

View Full Version : Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Strony : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

 1. Jak udowodnić zawieszenie działalności - ulga na start
 2. Uczeń - umowa zlecenie
 3. Składka zdrowotna do zus
 4. długość zasiłku chorobowego
 5. Kosiniakowe a zasiłek dla bezrobotnych
 6. Odszkodowanie i świadczenia z ZUS
 7. Mam pytanie o zwolnienie ZUS 182 dni oraz świadczenie Rehabilitacyjne
 8. Wysokość składek jednoosobowej działalności - osoba niepełnosprawna pracująca na etac
 9. Emerytura z bardzo krótkim stazem pracy
 10. Czy środki z OFE przeniesione do ZUSu są do odzyskania?
 11. Stypendium socjalne
 12. Emerytura w KRUS. Czy nalezy się dodatek?
 13. Renta rodzinna zus chce ode mnie zwrotu.
 14. KRUS - Renta rodzinna 25 lat
 15. Renta rodzinna a przekroczenie dochodów
 16. emerytura po mężu
 17. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty z 2016r
 18. Wypadek w pracy
 19. Jak uzyskać zasilek pogrzebowy z ZUS ?
 20. Renta socjalna - bardzo proszę o pomoc
 21. Renta rodzinna
 22. Opieka na dziecko A PIT z ZUS
 23. Rachunek ze szpitala spóźnione zgłoszenie do ZUS przez pracodawce
 24. Renta + dodatek pielęgnacyjny
 25. Ubezpieczenia
 26. Wypłata Emerytury po zmarłym dziadku
 27. Ubezpieczenie NFZ
 28. POMOCY-wyroki sądu, apelacje a 500+
 29. Zaświadczenie A1
 30. Świadczenie rodzinne rozliczenie pit
 31. zus kwestionuje ważność umowy o pracę
 32. Zasiłek chorobowy, a praca w dwóch różnych krajach
 33. Druki
 34. Czy dostanę zasiłek dla bezrobotnych
 35. Przerwa w skladkach a zatrudnienie jako bezrobotny
 36. Czy należy się macierzyński w takim przypadku?
 37. zasiłek pielęgnacyjny
 38. Kupowanie na Allegro
 39. Świadczenie rehabilitacyjne
 40. Wypłata kolegi
 41. Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne rentowe
 42. Komisja lekarska
 43. Czy jeszcze mam szansę na rentę?
 44. Zus zwrot niezależnie pobranych świadczeń
 45. depresja
 46. Bezrobotny zatrudnia
 47. Aok zasiłek chorobowy wstrzymany
 48. Przedłużenie zwolnienia lekarskiego
 49. Stypendium socjalne z uczelni a OPS ( problem z komisją )
 50. Orzeczenie o grupie inwalidzkiej
 51. Niefigurowanie w systemie EwuŚ a wyjaśnienie do NFZ
 52. PILNE|!! Renta dla os.niepełnosprawnej
 53. Wypłata z FGŚP a pomoc społeczna
 54. ZUS DRA-nowy druk, a obowiązek jego złożenia.
 55. Dwóch zleceniodawców.
 56. urlop wychowawczy do emerytury
 57. emerytura
 58. Wygaśnięcie ubezpieczenia zdrowotnego
 59. Zasilek z gops a praca
 60. Koniec umowy na macierzyńskim- kto zgłasza do zus?
 61. Pytanie odnośnie renty rodzinnej
 62. Ponowna rejestracja w urzędzie pracy a zasiłek
 63. Wyrejestrowanie z CEIDG a niewyrejestrowanie z ZUS
 64. Odwołanie do nieprzyznania zasiłku chorobowego, załącznik Z-10
 65. Zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad członkiem rodziny
 66. Ubezpieczenie w Niemczech i w Polsce
 67. Emerytura + 50% renty, wypadek w pracy
 68. Zmiana kiwrunku, renta rodzinna ZUS
 69. Zasiłek chorobowy, a ustanie stosunnku pracy
 70. KRUS+renta
 71. Ubieganie się o przedłużenie stopnia niepełnosprawności a ulgi ustawowe
 72. Co mozna zrobic w sytuacji .....
 73. Ubezpieczenie KRUS domownik
 74. Renta rodzinna
 75. Renta rodzina na 6stke dzieci po zmarłym ojcu.
 76. Ubezpieczenie w Krus
 77. Jak napisać odwołanie od decyzji lekarza orzecznika ZUS?
 78. Odwołanie
 79. Problem z elektronicznym L4.
 80. Umowa zlecenie - obowiązkowe ubezpieczenie społeczne
 81. Potwierdzenie nieprawdy przez pełnomocnika - emerytura
 82. Emerytura
 83. Przejście na kontrakt
 84. Witam mam pytanie dotyczące odszkodowania za poparzenie stopnia 2b i 3.
 85. Ubezpieczenie a przerwa w nauce
 86. ubezpieczenie dziecka mieszkającego z drugim rodzicem
 87. Czy w takim wypadku mama będzie miała prawo do wypłaty rodzinnego na samotną matkę?
 88. Czy dostanę stypendium socjalne jeśli zostanie na mnie przypisany ogród?
 89. Alimenty a składka ZUS opłacana przez uczelnię
 90. ZUS - Renta Socjalna - Odwołanie - Opinia Biegłych
 91. Bezrobotny bez prawa do zasiłku a przedemerytalne świadczenie
 92. Stypendium socjalne, a umowa o dzieło
 93. Mały ZUS - Kilka Pytań !
 94. "Mały ZUS" dla firm - zmiana od 2019 pytanie
 95. Zasiłek chorobowy
 96. Brak podstaw do "ulgi na start"
 97. Własna działalność, L4 w ciąży i wystawianie faktur
 98. Wypłata ekwiwalentu za urlop i wynagrodzenia chorobowego
 99. Opłata ZUS w 2019 przy działalności gospodarczej
 100. Umowa ratalna z ZUS a odliczenie od podatku
 101. Zapłata za leczenie
 102. Praca podczas renty rodzinnej - jak to rozegrać
 103. Miałem już założoną firmę, została zamknięta. Teraz chce założyć nową
 104. emeryt z nowotworem
 105. Szpital - zgoda na informacje
 106. Małe dochody z JDG a ZUS
 107. 1/4 etatu a liczenie okresu składkowego
 108. zwolnienie l4
 109. renta chorobowa
 110. Czy jest podział majątku w moim przypadku ..?
 111. Konkubinat studencki- problem
 112. Zasiłek wypadkowy
 113. Splata swiadczenia pielegnacyjnego i zasilku
 114. Renta rodzinna - Zrzeknięcie się na matke
 115. Ubezpieczenie zdrowotne obywatela - problem
 116. Zus - zasiłek chorobowy
 117. Zus - zasiłek chorobowy
 118. Pozorność umowy o pracę w ciąży
 119. emerytura
 120. Działalność gospodarcza i etat a składki ZUS
 121. ZUS a kpa - ponaglenie.
 122. Odmowa zasiłku macierzyńskiego
 123. Świadczenie 500+
 124. Samozatrudnienie a były pracodawca
 125. Renta rodzinna-komisja?
 126. Ulga prorodzinna
 127. RWKL
 128. Umowa zlecenie na naukę j. angielskiego
 129. dwa różne fundusze świadczeń socjalnych
 130. Renta rodzina a zmiana szkoły
 131. Pomyłka lekarza w dacie e-zla
 132. Częściowe odwołanie od decyzji Miejskiego Zespołu d.S. Orzekania o Niepełnosprawności
 133. mamy dwumiesięczne niemowlę, a ZUS zajął mężowi całą wypłatę...
 134. Renta rodzinna z zwrot pieniędzy
 135. Grzywna
 136. Wezwanie karetki do osoby pod wpływem alkoholu.
 137. Renta socjalna a darowizna mieszkania?
 138. Ubezpieczenie Zdrowotne, Społeczne w dwóch Państwach
 139. Zasiłek rehabilitacyjny po ustaniu stosunku do pracy.
 140. Praca tymczasowa a zasiłek macierzyński/rodzicielski
 141. Składki ZUS od 2019 dla małych firm
 142. Kontrola ZUS
 143. Zasiłek opiekuńczy na chore dziecko w wieku 6lat
 144. Zasiłek pogrzebowy po osobie represjonowanej
 145. Pomoc
 146. Wezwanie do lekarza w swieto panstwowe i koscielne
 147. Renta po zmarłym mężu kombatancie wojennym
 148. Spółka z o.o. ZUS i jeden u działowiec
 149. Ciąża a praca u dawnego pracodawcy
 150. Renta rodzinna-wyjaśnienie
 151. Praca, studia, zlecenie a ubezpieczenie ZUS
 152. ubezpieczenie specyficzna sytuacja
 153. Czy możliwe jest otrzymywanie emerytury zagranicznej w oryginalnej walucie?
 154. Ubezpieczenie zdrowotne 1 małżonek bezrobotny, a drugi?
 155. Obowiązek odprowadzania składek emerytalnych przez jedynego zleceniodawcę
 156. wezwanie do ZUS
 157. Zasilek macierzyński a obowiązek pracy na DG
 158. Bardzo pilne - raty i kredyty zwiększają dochód?
 159. Prośba o poradę
 160. Renta rodzinna dla osoby niewymienionej w ustawie?
 161. zasiłek rehibilitacyjny
 162. Wgląd w wypłacane świadczenie 500+
 163. Nowa praca a ciąża.
 164. Renta rodzinna dla dziecka w wieku 16 lat
 165. Nowy okres zasilkowy
 166. jak wyliczyć zasiłek chorobowy w ciąży?
 167. Zasiłek/świadczenie dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.
 168. prywatny lekarz rodzinny a refundacja przez NFZ recepty - możliwa?
 169. Staż z Europejski Fundusz Społeczny a 500+
 170. L4 po ustaniu zatrudnienia
 171. postępowanie ZUS w sprawie niezawieszenia działalności na macierzyńskim
 172. Czy przysługuje mi ubezpieczenie zdrowotne
 173. Alimenty na rzecz ojca
 174. Czy mam prawo do renty socjalnej?
 175. emerytura pomostowa a abonament rtv
 176. Ile wynosił wiek emerytalny w Polsce?
 177. świadczenie rehabilitacyjne.
 178. Nagła niezdolność do odbycia prewencji rentowej ZUS
 179. Jak liczony macierzyński z działalności
 180. Świadczenie rehabilitacyjne wstecz, a odzyskanie składek za dobrowolne ubezp. zdrow.
 181. Przedawnienie składek zusowskich, termin
 182. Zasilek rehabilitacyjny
 183. Ubezpieczenie zdrowotne
 184. Kiedy tracę ubezpieczenie przy wypowiedzeniu umowy?
 185. Brak renty po ojcu, ale czy nic więcej nie da się zrobić?
 186. Decyzja z NFZ o zwrocie kosztów za leczenie
 187. Okres próbny a umowa B2B
 188. Brak wypisu z ubezpieczenia społecznego
 189. odmowa refundacji leczenia
 190. Zmiana pracodawcy a L4
 191. Opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 8 i żona w ciąży
 192. prawo do zasiłku chorobowego
 193. Renta w Polsce
 194. Pismo NFZ - osoba nieposiadająca prawa do świadczeń
 195. L4 w ciazy a kurs prawa jazdy
 196. Umowa z wydawnictwem a zasiłek pielęgnacyjny
 197. Umowa z wydawnictwem a zasiłek pielęgnacyjny
 198. Odebranie, zawieszenie emerytury?
 199. Przepis działki na syna, a KRUS?
 200. brak A1 konsekwencje
 201. Opłacanie składek zdrowotnych/emerytalnych/etc na własną rękę
 202. Renta rodzinna zapytanie o dorabianie
 203. Firma ulga na start a a1
 204. "Kara" za okres bez ubezpieczenia przy dobrowolnym ubezpieczeniu w ZUS
 205. Praca a ubezpieczenie
 206. wyrejestrowanie ZUS, składki zerowe
 207. Elektroniczne L4 które nie zostało wysłane
 208. Wniosek o rentę podczas pracy na 1/2 etatu
 209. L4 w ciązy a świadczenia nfz
 210. Mały ZUS, nowa działalność - od kiedy liczyć?
 211. Renta rehabilitacyjna przejście na chorobową przy łuszczycowym zapaleniu stawów
 212. Działalność gosp. nieewidencjonowana + etat a dodatkowy zus
 213. Renta socjalna a praca.
 214. zaświadczenie a1
 215. Opieka nad chorym dzieckiem, a nocna zmiana.
 216. Preferencyjny ZUS a praca pośrednio dla tego samego pracodawcy
 217. Ubezpieczenie męża
 218. wyrównanie świadczenia
 219. Zwolnienie lekarskie
 220. ubezpieczenie NFZ po 26 roku życia
 221. Renta socjalna po zmarłym wujku
 222. Zaległe deklaracje ZUS???
 223. PRoblem z ubezpieczeniem zdrowotnym, wyjątkowa sytuacja.
 224. zaleglosci podatkowe US,ZUS - a umozenie odsetek
 225. Odwołanie od decyzji lekarza orzecznika
 226. Koniec renty a zabieg w następnym miesiącu.
 227. Należny podatek dochodowy a KRUS
 228. Proszę o pilną pomoc
 229. Renta rodzinna i działalność gospodarcza
 230. Odwołanie do SKO - odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego po 25 roku życia.
 231. Złamana noga, brak ubezpieczenia.
 232. Odwołanie zaświadczenia A1
 233. Prawo do zasiłku macierzynskiego
 234. Renta rodzinna po matce, teraz po ojcu
 235. L4 a wynagrodzenie
 236. Zasiłki z mops-dochódy
 237. Pomoc w sprawie renty socjalnej
 238. Uchylone sądownie alimenty w 2018 roku a dochód za 2017
 239. Zasiłek chorobowy po zakończeniu umowy o pracę pracując na umowach zlecenia
 240. Renta rodzinna, a rezygnacja ze studiów.
 241. Rencista ubezpieczonie żony
 242. Bezprawne zajęcie wynagrodzenia przez ZUS.
 243. Brak umowy do zasiłku rodzinnego
 244. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy
 245. Zolnierz na L4 powyżej 6 miesięcy
 246. Świadczenie pielęgnacyjne a staż
 247. Renta rodzinna ....
 248. Chorobowe po zatrudnieniu
 249. Renta rodzinna - rozliczenie
 250. Pracodawca v światczenie rehabilitacyjne!!!