PDA

View Full Version : Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 1. odmowa podpisania umowy z MOPS
 2. Wniosek o zasiłek a 2 umowy o pracę
 3. Renta rodzinna
 4. Stypendium socjalne - proszę o pomoc...
 5. emerytura dla rencisty prowadzącego działalność
 6. help
 7. urlop wychowawczy a umowa zlecenie
 8. DRA a dobrowolne ubezpieczenie
 9. Pytanie o zasiłek macierzyński
 10. renta chorobowa
 11. Renta rodzinna po mamie.
 12. Zasiłek opiekuńczy na babcię
 13. Co dokładnie należy donieść, aby ubiegać się o stpyendium socjalne na studiach?
 14. Pytanie o stypendium
 15. Legitymacja a praca na umowę zlecenie
 16. praca tymczasowa a zasiłek rodzinny
 17. Leczenie w Oddziale Rehabilitacji
 18. Prawo do zasiłku rodzinnego.
 19. Pracownik Młodociany a renta chrobowa częściowa ?:)
 20. jak obliczyć dochód utracony po roku bazowym?
 21. Zaliczka na podatek a dochód na członka rodziny
 22. urlopy macierzynskie
 23. Nadużycia opieki spolecznej
 24. Stypendium socjalne
 25. Pomózcie Ważne!!!!
 26. brak ubezpieczenia nfz
 27. Stypendium socjalne
 28. Renta rodzinna. ŹLE wypłacona renta!!!
 29. Problem z otrzymaniem rca z zus-u
 30. Stypendium z tytułu podjęcia nauki- problem
 31. Problem z ZUSem - zasiłek chorobowy
 32. Stypendium a opiekunowie prawni.
 33. Dodatek mieszkaniowy
 34. 2 zwolnienia pokrywające się
 35. tacierzyński + etat + działalność gospodarcza
 36. Obliczenie składki od wyższej podstawy [DG]
 37. Odwołanie do Sądu od decyzji ZUS o zabraniu renty
 38. Renta rodzinna
 39. Czy będąc na urloie macierzyńskim ma się ubezpieczenie zdrowotne
 40. zwolnienie lekarskie na wypowiedzeniu a ubezpieczenie członków rodziny
 41. Studentka
 42. Renta rodzinna a stypendium
 43. Zasiłek rodzinyy
 44. Szkoła policealna a praca/ZUS
 45. Umowa zlecenie i opłacanie dobrowolnych składek chorobowych
 46. upadłość a emerytura pomostowa
 47. Renta rodzinna
 48. świadczenie pielęgnacyjne
 49. Stypendium socjalne
 50. Dziedziczenie środków z OFE- prośba o pomoc
 51. Możliwe przerwanie urlopu tacierzyńskiego ??
 52. Lekarz nie chce wypisać zwolnienia
 53. stopień niepełnosprawności 02-p - co się konkretnie należy??
 54. świadczenie pielęgnacyjne na dziecko
 55. Stypendium socjalne. Proszę o pomoc
 56. Które składki ZUS są obowiązkowe?
 57. zamiana renty
 58. Zawiesznie emerytury przyznanej z urzędu.
 59. Grzywna za składki ZUS
 60. Pomocy !!!!
 61. Ubezpieczenie zdrowotne
 62. Renta-Emerytura sporne 8 miesiecy
 63. OPS, który powinien udzielić pomocy rodzinie
 64. Problem z obliczeniem średniego dochodu miesiecznego do stypendium socjalnego.
 65. Przekazanie renty rodzinnej
 66. Czy emerytura pomostowa jest opodatkowana ?
 67. Będę się starać o rentę - kilka wątpliwości.
 68. świadczenia zus
 69. wyrejestrowana kobieta w ciąży a wizyta u lekarza
 70. Domownik KRUS - wykreślenie bez mojej wiedzy
 71. DG a etat i zasiłek macierzyński.
 72. Stypendium socjalne a odrębna gospodarstwo domowe dziadków.
 73. Swiadczenia kompensacyjne nauczycieli
 74. utrata dochodu - przy zasiłku rodzinnym, jak obliczyć dochód na członka rodziny?
 75. stypendium socjalne i przyrodnie rodzenstwo
 76. Problem ze złożeniem dokumentów
 77. ZUS przywłaszczył sobie połowę renty
 78. Odwołanie się od decyzji lekarza orzecznika ZUS o świadczenie rehabilitacyjne
 79. Składki, pracodawca, jeden blankiet
 80. czy odwołać się do sądu w sprawie renty chorobowej?
 81. Stypendium socjalne dla studentów a prawo.
 82. Stypendium Socjalne
 83. Ubezpieczenie zdrowotne słuchacza szkoły policealnej
 84. Brak ubezpieczenia NFZ, a wizyta u lekarza.
 85. Zus- Pilne zapytanie
 86. Wypadek samochodowy - błąd lekarski/złamane kręgi
 87. Młody alkoholik chce się uczyć
 88. POMOCY!Wcześniejsza emerytura+szczególne warunki
 89. chorobowe na działalności gospodarczej a ciąża
 90. chorobowe na działalności gospodarczej a ciąża
 91. orzeczenie o niepełnosprawności po amputacji palców
 92. stypendium socialne
 93. zasiłek macierzyński osoby współpracującej
 94. Co z ubezpieczeniem zdrowotnym.
 95. Odprawa, a stypendium socjalne
 96. Umowa o dzieło a ubezpieczenie
 97. Krus i wniosek o hektary przeliczeniowe
 98. ZUS żąda zwrotu zasiłku chorobowego – co będzie, gdy przegram?
 99. Pytanie, czy należy się zasiłek chorobowy?
 100. zaswiadczenie do ZUS o kontynuacji nauki
 101. Urlop dziekański a renta po 25 roku życia.
 102. info na temat chorego
 103. Etat i działalność Opłacanie składek przez ZUS na wychowawczym Nowe zasady
 104. Stypendium socjalne, a dochód utracony
 105. Przedawnienie ?
 106. Spółka Cywilna, zatrudnienie a ZUS
 107. status bezrobotnego, ubezpiezenie. a umowa o dzieło...
 108. specjalny zasiłek opiekuńczy
 109. okres karencji na l4 własna działalność
 110. Ubezpieczenie zdrowotne.
 111. Renta polska i francuska
 112. Dochód netto
 113. Wypłata świadczenia macierzyńskiego/chorobowego a zmniejszenie należnych składek ZUS
 114. Praca w Anglii a Polskie urzędy?
 115. Nauczycielskie swiadczenie kompensacyjne - czy przysługuje?
 116. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
 117. Umowa z MOPS-em o kursy
 118. umowa zlecenie - nie/pobrane składki
 119. Wezwanie na badania!!
 120. zasiłek rodzinny a przypływ pieniędzy
 121. Czy przysługuje renta chorobowa?
 122. Stypednium a umowa zlecenie
 123. Renta rodzinna - sposób obliczania
 124. Odroczenie składek ZUS
 125. Zasiłek szkolny
 126. Nienależycie pobrane świadczenie a rodzeństwo
 127. przyszła policja w sprawie ZUS
 128. Stypendium socjalne, a podjęcie pracy
 129. Pytanie
 130. Czy przysługuje mi zasiłek przedemerytalny
 131. wsółwlasciciel firmy - skladki zus
 132. preferencyjny ZUS
 133. mops - kryterium dochodowe
 134. Ubezpieczyć pełnoletniego syna przez ojca
 135. spłata zadłużenia w Krus
 136. Odwołanie od decyzji PUP
 137. ubezpieczenie a odszkodowanie
 138. Pracodawca mnie nie wyrejesrował z ZUS i firma przestała istnieć
 139. renta na dziecko
 140. ZER nienależnie pobrana renta
 141. W ilu przychodniach można być zarejestrowanym?
 142. mieszkanie z rodzicami a świadczenia socjalne
 143. Osoba bezrobotna po opuszczeniu szpitala - lekarz nie chce wystawić zwolnienia
 144. renta z zus
 145. Chory bezrobotny
 146. Data zakończenia renty rodzinnej
 147. Poród w UK, a macierzyński z działalności w Polsce
 148. Prosze o pomoc,pilne renta MSWiA
 149. Student samodzielny finansowo
 150. Opieka społeczna-odebranie dzieci
 151. Zasiłek opiekuńczy matki a choroba bezrobotnego ojca
 152. Renta Rodzinna a Szkoła Zaoczna
 153. Ubezpieczenie za granica i w Polsce
 154. renta rodzinna a możliwość odbycia stażu
 155. Czy pielęgnacyjne wlicza się w dochód netto na członka rodziny?
 156. Dochód utracony, stypendium socjalne
 157. Proszę o wyjaśnienie ( zaświadczenie z US o dochodach)PILNE BARDZO
 158. Zasiłek a praca za granicą
 159. Koniec renty z KRUS, a dalsze ubezpieczenie zdrowotne - problem
 160. Ulga prorodzinna a dochód
 161. czy będzie zachowana ciągłość l4?
 162. Odszkodowanie z ZUS'u
 163. Prawo do renty rodzinnej
 164. jakie świadczenia pieniężne dla osoby niezdolnej do pracy?
 165. Renta za wrzesień dla rozpoczynającego studia
 166. Ubezpieczenie bezrobotnego poza urzędem pracy.
 167. Umowa o dzieło dla męża
 168. macierzyńskie na działalności i umowa agencyjna proszę o pilną pomoc!!
 169. opieka społeczna
 170. Dochód utracony - stypendium socjalne
 171. Praca a ubezpieczenie przy rodzicu.
 172. Dochód uzyskany, utracony a stypendium socjalne
 173. Stypendium socjalne dla studenta
 174. Stypenium rektora na 2 uczelniach
 175. Stypendium socjalne na studiach.
 176. Stypendium socjalne w szkole średniej.
 177. Praca a renta...
 178. Renta rodzinna a dochody z obrotu papierami wartościowymi
 179. Jak odwołać się od opłat szkolnych mając rentę rodzinną ?
 180. Czy przysługuje mi pomoc z MOPS ?
 181. Otrzymanie pieniędzy z PCPR
 182. wysokość macierzyńskiego przy działalności gospodarczej
 183. Stopien Niepelnosprawnosci, -17, Wada Wzroku - Pytanie.
 184. praca w czasie urlopu wychowawczego
 185. Zasiłek rodzinny
 186. płatne wychowawcze na bliźniaki
 187. Renta rodzinna a podjęcie pracy
 188. Wcześniejsza emerytura , warunki szkodliwe
 189. Zasiłek opiekuńczy nad osobą starszą
 190. składki w czasie zasiłku chorobowego przedsiębiorcy od wyższej podstawy
 191. Renta rodzinna do 26 roku zycia?
 192. Renta Chorobowa a ponowna praca w tym zawodzie ?
 193. Urlop rodzicielski i kolejna ciąża
 194. Stypendia na uczelni po utracie pracy rodzica. WAŻNE!
 195. zasiłek z mopsu
 196. Zus - nauka za granicą.
 197. Dwie umowy-zlecenia, zbieg tytułów ubezpieczeń
 198. Pytanie
 199. uczen i dwie umowy zlecenia
 200. Renta rodzinna
 201. Emerytura/renta po zmarłym mążu
 202. Stypendium - Studia
 203. Świadczenie przedemerytalne
 204. Przerwane L4 a wypłata świadczenia chrobowego
 205. zasilek chorobowy a nie planowana ciaza
 206. czy rodzic może zgłosic do ubezpieczenia ?
 207. Zasiłek rodzinny 2013/2014 Jakie dokumenty mają prawo żądać?
 208. Umorzenie składek KRUS
 209. Stypendium socjalne - pytania
 210. emerytura po nowemu a szkodzliwe warunki pracy
 211. Emerytura górnicza a dochód zagraniczny.
 212. Wniosek o zaswiadczenie z zus o wysokości skladki
 213. Preferencyjny ZUS
 214. Ciąża,a planowane zmiany w okresie ubezpieczenia
 215. Problem z pracodawcą! Pomóżcie!
 216. renta socjalna czy jest szansa na nią?
 217. ZUS vs. uczelnia
 218. Dodatek pielegnacyjny z Zus a staz zawodowy
 219. świadczenia rodzinne
 220. DRA za miesiąc spędzony na zwolnieniu przy własnej działalności.
 221. Chorobowe ponad 30 dni w ciąży a działalność gospodarcza
 222. L4 a własna działalność gospodarcza
 223. Stypendium socjalne,dodatek mieszkaniowy,dochód- proszę o pomoc.
 224. Zus nie wyplacił zasiłku wciagu 30dni na L-4 a wlasna firma
 225. Komisja lekarska ZUS
 226. Emerytura - umowa zlecenie.
 227. Renta-opieszałość pracowadwyc
 228. jak długo będę ubezpieczona?
 229. grupa inwalidzka dla emeryta
 230. Wdowa z dwójką dzieci
 231. Zapytanie o zwolnienie lekarskie Etat a działalność gospodarcza.
 232. Niepubliczna przychodnia zdrowia - faworyzowanie.
 233. Czy ojciec może mnie ubezpieczyć?
 234. Renta rodzinna, ukończony wiek a szkoła
 235. Emerytura a dodatkowa praca
 236. Zakończene pracy i renta rodzinna a kuroniówka
 237. Odwołanie od decyzji lekarza w zus
 238. 2 pracodawców, odmowa wypłaty zasiłku
 239. KRUS i świadczenie pielęgnacyjne.
 240. Renta niezdolność do pracy, POMOCY!
 241. Dobrowolne alimenty a zasiłek rodzinny
 242. Rolnik
 243. Pytanie o rentę rodzinną dla siostry po ukończeniu 18 lat
 244. Czy OFE po zmarłym ojcu trafi do mojej ręki, jeśli wylosowano mnie do OFE?
 245. Przywrócenie renty rodzinnej na miesiąc, a ubezpieczenie zdrowotne.
 246. Opieka nad chorym dzieckiem (zwolnienie lekarskie)
 247. Urząd pracy, a Matka wykreślona z powodu odmowy przyjęcia oferty
 248. Ubezpieczenie zdrowotne (szkoła zaoczna, dziecko, brak możliwości pracy)
 249. Dziadek trafił do szpitala bez ubezpieczenia
 250. problem z ZUS