PDA

View Full Version : Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

 1. Wypłata świadczenia macierzyńskiego/chorobowego a zmniejszenie należnych składek ZUS
 2. Praca w Anglii a Polskie urzędy?
 3. Nauczycielskie swiadczenie kompensacyjne - czy przysługuje?
 4. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
 5. Umowa z MOPS-em o kursy
 6. umowa zlecenie - nie/pobrane składki
 7. Wezwanie na badania!!
 8. zasiłek rodzinny a przypływ pieniędzy
 9. Czy przysługuje renta chorobowa?
 10. Stypednium a umowa zlecenie
 11. Renta rodzinna - sposób obliczania
 12. Odroczenie składek ZUS
 13. Zasiłek szkolny
 14. Nienależycie pobrane świadczenie a rodzeństwo
 15. przyszła policja w sprawie ZUS
 16. Stypendium socjalne, a podjęcie pracy
 17. Pytanie
 18. Czy przysługuje mi zasiłek przedemerytalny
 19. wsółwlasciciel firmy - skladki zus
 20. preferencyjny ZUS
 21. mops - kryterium dochodowe
 22. Ubezpieczyć pełnoletniego syna przez ojca
 23. spłata zadłużenia w Krus
 24. Odwołanie od decyzji PUP
 25. ubezpieczenie a odszkodowanie
 26. Pracodawca mnie nie wyrejesrował z ZUS i firma przestała istnieć
 27. renta na dziecko
 28. ZER nienależnie pobrana renta
 29. W ilu przychodniach można być zarejestrowanym?
 30. mieszkanie z rodzicami a świadczenia socjalne
 31. Osoba bezrobotna po opuszczeniu szpitala - lekarz nie chce wystawić zwolnienia
 32. renta z zus
 33. Chory bezrobotny
 34. Data zakończenia renty rodzinnej
 35. Poród w UK, a macierzyński z działalności w Polsce
 36. Prosze o pomoc,pilne renta MSWiA
 37. Student samodzielny finansowo
 38. Opieka społeczna-odebranie dzieci
 39. Zasiłek opiekuńczy matki a choroba bezrobotnego ojca
 40. Renta Rodzinna a Szkoła Zaoczna
 41. Ubezpieczenie za granica i w Polsce
 42. renta rodzinna a możliwość odbycia stażu
 43. Czy pielęgnacyjne wlicza się w dochód netto na członka rodziny?
 44. Dochód utracony, stypendium socjalne
 45. Proszę o wyjaśnienie ( zaświadczenie z US o dochodach)PILNE BARDZO
 46. Zasiłek a praca za granicą
 47. Koniec renty z KRUS, a dalsze ubezpieczenie zdrowotne - problem
 48. Ulga prorodzinna a dochód
 49. czy będzie zachowana ciągłość l4?
 50. Odszkodowanie z ZUS'u
 51. Prawo do renty rodzinnej
 52. jakie świadczenia pieniężne dla osoby niezdolnej do pracy?
 53. Renta za wrzesień dla rozpoczynającego studia
 54. Ubezpieczenie bezrobotnego poza urzędem pracy.
 55. Umowa o dzieło dla męża
 56. macierzyńskie na działalności i umowa agencyjna proszę o pilną pomoc!!
 57. opieka społeczna
 58. Dochód utracony - stypendium socjalne
 59. Praca a ubezpieczenie przy rodzicu.
 60. Dochód uzyskany, utracony a stypendium socjalne
 61. Stypendium socjalne dla studenta
 62. Stypenium rektora na 2 uczelniach
 63. Stypendium socjalne na studiach.
 64. Stypendium socjalne w szkole średniej.
 65. Praca a renta...
 66. Renta rodzinna a dochody z obrotu papierami wartościowymi
 67. Jak odwołać się od opłat szkolnych mając rentę rodzinną ?
 68. Czy przysługuje mi pomoc z MOPS ?
 69. Otrzymanie pieniędzy z PCPR
 70. wysokość macierzyńskiego przy działalności gospodarczej
 71. Stopien Niepelnosprawnosci, -17, Wada Wzroku - Pytanie.
 72. praca w czasie urlopu wychowawczego
 73. Zasiłek rodzinny
 74. płatne wychowawcze na bliźniaki
 75. Renta rodzinna a podjęcie pracy
 76. Wcześniejsza emerytura , warunki szkodliwe
 77. Zasiłek opiekuńczy nad osobą starszą
 78. składki w czasie zasiłku chorobowego przedsiębiorcy od wyższej podstawy
 79. Renta rodzinna do 26 roku zycia?
 80. Renta Chorobowa a ponowna praca w tym zawodzie ?
 81. Urlop rodzicielski i kolejna ciąża
 82. Stypendia na uczelni po utracie pracy rodzica. WAŻNE!
 83. zasiłek z mopsu
 84. Zus - nauka za granicą.
 85. Dwie umowy-zlecenia, zbieg tytułów ubezpieczeń
 86. Pytanie
 87. uczen i dwie umowy zlecenia
 88. Renta rodzinna
 89. Emerytura/renta po zmarłym mążu
 90. Stypendium - Studia
 91. Świadczenie przedemerytalne
 92. Przerwane L4 a wypłata świadczenia chrobowego
 93. zasilek chorobowy a nie planowana ciaza
 94. czy rodzic może zgłosic do ubezpieczenia ?
 95. Zasiłek rodzinny 2013/2014 Jakie dokumenty mają prawo żądać?
 96. Umorzenie składek KRUS
 97. Stypendium socjalne - pytania
 98. emerytura po nowemu a szkodzliwe warunki pracy
 99. Emerytura górnicza a dochód zagraniczny.
 100. Wniosek o zaswiadczenie z zus o wysokości skladki
 101. Preferencyjny ZUS
 102. Ciąża,a planowane zmiany w okresie ubezpieczenia
 103. Problem z pracodawcą! Pomóżcie!
 104. renta socjalna czy jest szansa na nią?
 105. ZUS vs. uczelnia
 106. Dodatek pielegnacyjny z Zus a staz zawodowy
 107. świadczenia rodzinne
 108. DRA za miesiąc spędzony na zwolnieniu przy własnej działalności.
 109. Chorobowe ponad 30 dni w ciąży a działalność gospodarcza
 110. L4 a własna działalność gospodarcza
 111. Stypendium socjalne,dodatek mieszkaniowy,dochód- proszę o pomoc.
 112. Zus nie wyplacił zasiłku wciagu 30dni na L-4 a wlasna firma
 113. Komisja lekarska ZUS
 114. Emerytura - umowa zlecenie.
 115. Renta-opieszałość pracowadwyc
 116. jak długo będę ubezpieczona?
 117. grupa inwalidzka dla emeryta
 118. Wdowa z dwójką dzieci
 119. Zapytanie o zwolnienie lekarskie Etat a działalność gospodarcza.
 120. Niepubliczna przychodnia zdrowia - faworyzowanie.
 121. Czy ojciec może mnie ubezpieczyć?
 122. Renta rodzinna, ukończony wiek a szkoła
 123. Emerytura a dodatkowa praca
 124. Zakończene pracy i renta rodzinna a kuroniówka
 125. Odwołanie od decyzji lekarza w zus
 126. 2 pracodawców, odmowa wypłaty zasiłku
 127. KRUS i świadczenie pielęgnacyjne.
 128. Renta niezdolność do pracy, POMOCY!
 129. Dobrowolne alimenty a zasiłek rodzinny
 130. Rolnik
 131. Pytanie o rentę rodzinną dla siostry po ukończeniu 18 lat
 132. Czy OFE po zmarłym ojcu trafi do mojej ręki, jeśli wylosowano mnie do OFE?
 133. Przywrócenie renty rodzinnej na miesiąc, a ubezpieczenie zdrowotne.
 134. Opieka nad chorym dzieckiem (zwolnienie lekarskie)
 135. Urząd pracy, a Matka wykreślona z powodu odmowy przyjęcia oferty
 136. Ubezpieczenie zdrowotne (szkoła zaoczna, dziecko, brak możliwości pracy)
 137. Dziadek trafił do szpitala bez ubezpieczenia
 138. problem z ZUS
 139. ubezpieczenie zdrowotne nieodpowiedzialnego studenta
 140. Stypendium socjalne a płatny staż
 141. Renta rodzinna a wspólność małżeńska
 142. Renta rodzinna a dziecko z drugiego związku
 143. Wysokość składki na dziecko KRUS
 144. Odmowa macierzyńskiego przez zus
 145. Orzeczenie o niepełnosprawności
 146. renta rodzinna
 147. renta rodzinna a uzupełniające studia inżynierskie
 148. Renta rodzinna KRUS a zarobki
 149. Zasilek dla bezrobotnych
 150. problem z leczeniem
 151. Wyjazd za granicę na zwolnieniu lekarskim
 152. Zmniejszenie renty rodzinnej o ok. 91zł od Września br.!?
 153. Fundusz emerytalny narzucony przez ZUS
 154. opinie biegłych sądowych lekarzy
 155. proszę o informację o świadczeniu pielęgnacyjnym
 156. Bezrobotny, a wyjazd za granicę na wakacje na 3 tygodnie
 157. przedluzenie otrzymywania renty rodzinnej
 158. Swiadczenie pielegnacyjne
 159. Pobieranie renty nie będąc przez pewien czas studentem
 160. Opłata krus przy sprawie spadkowej 20 lat po śmierci właściciela
 161. Szkoła policealna a ZUS
 162. Formularz A1
 163. co zrobić by otrzymać EKUZ jesli okazało się że mam podwujne ubezpieczenie
 164. Stypendium socjalne - czy zbycie cześci nieruchomości jest wliczane jako dochód?
 165. PŁACA BRUTTO a Renta CHorobowa??:)
 166. Szykany ops pomóżcie!!!
 167. Praca na etacie a własna firma
 168. odwolanie o stopien niepelnosprawnosci a Mops
 169. śmierć mamy studenta
 170. Jakie są szanse na emeryturę z ZUS w wieku 55 lat i po przepracowaniu 20 lat
 171. Stypendium socjalne, a możliwość legalnego zatrudnienia
 172. umowa zlecenie a l4 ciążowe
 173. wcześniejsza emerytura - odmowa ZUS
 174. Rozwiazalem umowę pracę a nie dostałem nowej
 175. Umorzenie składek ZUS względem zwolnienia L4
 176. Wypadek na magazynie z udziałem wózka widłowego
 177. Renta,zasiłki - pomoc ZUS
 178. Czy ZUS może zabrać rentę ( na czas określony) jeżeli podejmę pracę na umowę-zlecenie
 179. Świadczenia rodzinne - złożenie dokumentów a data wydanych zaświadczeń
 180. jakie świadczenia dla małoletnich po śmierci rodzica
 181. Emerytura 70latki...
 182. Mieszkanie
 183. dziwne pieniądze z ZUS
 184. mój ojciec nie jest ubezpieczony
 185. Stypendium socjalne- kwestia członków gospodarstwa domowego.
 186. Zwrot stypendium socjalnego
 187. Zwrot renty za wrzesień- PROSZĘ O POMOC
 188. Odwolanie od decyzji ZUS zasilek chorobowy
 189. pomoc z mops a odwolanie o stopien niepelnosprawnosci
 190. śmierć ojca w 2008r. A emerytura
 191. zasiłek rodzinny
 192. zawieszenie działalności gos.
 193. ubezpieczenie dla dziecka po skończeniu szkoły
 194. Zasiłek macierzyński a firma
 195. obniżone opłaty ZUS- 60 miesięcy
 196. Zasiłek dla studenta uczącego się w trybie dziennym
 197. Dorabianie w domu a ZUS
 198. Kryminalista pobiera rentę i zasiłek z MOPS
 199. Kontrola ZUS
 200. Pilne pilne pilne!
 201. decyzja z zusu o przyznanie emerytury
 202. Renta rodzinna dla żony po mężu emerycie
 203. czy o co kolwiek można się starać???
 204. Alimety z funduszu
 205. Renta rodzinna dla wdowy
 206. Fałszywy wypis a staranie się o rentę czy odszkodowanie???
 207. Zwolnienie l4 - sumowanie dni do okresu zasiłkowego
 208. Zasiłek macierzyński a urlop rodzicielski
 209. Stypendium socjalne- dochod uzyskany
 210. Termin rozliczenia konta przez ZUS
 211. Ciąża na urlopie rodzicielskim i koniec umowy o pracę
 212. Ubezpieczenie członka rodziny przy 1/4 etatu
 213. Sumowanie okresów choroby do 182dni-TRUDNE PRZYPADKI
 214. Czy w zaistniałej sytuacji wdowie po górniku nadal przysługuje renta rodzinna?
 215. Zasiłek macierzyński - sposób naliczania
 216. Czy należy mi się stypendium socjalne kiedy mam własne mieszkanie
 217. Ubezpieczenie a obrona mgr
 218. zwolnienie lekarskie na wyjeździe
 219. zwolnienie lekarskie a telepraca
 220. Stypendium socjalne a umowa zlecenie
 221. Ubezpieczenie z Urzędu pracy po powrocie z zagranicy
 222. Jak pomóc wujkowi - ubezwłasnowolnienie
 223. odwołanie od decyzji
 224. Zasiłek celowy
 225. Emerytura/renta
 226. wniosek o rente a etat
 227. Gewerbe z zasiłek na dziecko w Polsce
 228. Emerytura 25 szkodliwych
 229. z jakiego konta zapłacić składki zus w s.j.
 230. Wezwanie do Sądu w spr. przesłuchania w charakterze strony.
 231. Zasiłek rodzinny
 232. alimenty i dochody a zasiłek rodzinny
 233. śmierć ojca a alimenty z FA
 234. Prawo do renty rodzinnej ZUS
 235. Odebranie renty alkoholikowi
 236. odwołanie od decyzji lekarza orzecznika
 237. zasilek maciezynski
 238. I grupa inwalidzka, a praca
 239. Uraz kolana a ubezpieczenie-zawieszona działalność
 240. Odmowa przedłużenia świadczenia rehabilitacyjnego - ZUS
 241. alimenty na dziecko które się nie uczy
 242. Renta
 243. Renta z KRus
 244. przerwa w nauce
 245. Zasiłek pielęgnacyjny
 246. brak ubezpieczenia
 247. praca a renta socjalna
 248. Odszkodanie z ZUS za skręcenie stawu skokowego
 249. Pierwsza działalność a ciąża i zus
 250. urlop rodzicielski w przypadku dwóch prac