PDA

View Full Version : Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Strony : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

 1. Kupowanie na Allegro
 2. Świadczenie rehabilitacyjne
 3. Wypłata kolegi
 4. Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne rentowe
 5. Komisja lekarska
 6. Czy jeszcze mam szansę na rentę?
 7. Zus zwrot niezależnie pobranych świadczeń
 8. depresja
 9. Bezrobotny zatrudnia
 10. Aok zasiłek chorobowy wstrzymany
 11. Przedłużenie zwolnienia lekarskiego
 12. Stypendium socjalne z uczelni a OPS ( problem z komisją )
 13. Orzeczenie o grupie inwalidzkiej
 14. Niefigurowanie w systemie EwuŚ a wyjaśnienie do NFZ
 15. PILNE|!! Renta dla os.niepełnosprawnej
 16. Wypłata z FGŚP a pomoc społeczna
 17. ZUS DRA-nowy druk, a obowiązek jego złożenia.
 18. Dwóch zleceniodawców.
 19. urlop wychowawczy do emerytury
 20. emerytura
 21. Wygaśnięcie ubezpieczenia zdrowotnego
 22. Zasilek z gops a praca
 23. Koniec umowy na macierzyńskim- kto zgłasza do zus?
 24. Pytanie odnośnie renty rodzinnej
 25. Ponowna rejestracja w urzędzie pracy a zasiłek
 26. Wyrejestrowanie z CEIDG a niewyrejestrowanie z ZUS
 27. Odwołanie do nieprzyznania zasiłku chorobowego, załącznik Z-10
 28. Zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad członkiem rodziny
 29. Ubezpieczenie w Niemczech i w Polsce
 30. Emerytura + 50% renty, wypadek w pracy
 31. Zmiana kiwrunku, renta rodzinna ZUS
 32. Zasiłek chorobowy, a ustanie stosunnku pracy
 33. KRUS+renta
 34. Ubieganie się o przedłużenie stopnia niepełnosprawności a ulgi ustawowe
 35. Co mozna zrobic w sytuacji .....
 36. Ubezpieczenie KRUS domownik
 37. Renta rodzinna
 38. Renta rodzina na 6stke dzieci po zmarłym ojcu.
 39. Ubezpieczenie w Krus
 40. Jak napisać odwołanie od decyzji lekarza orzecznika ZUS?
 41. Odwołanie
 42. Problem z elektronicznym L4.
 43. Umowa zlecenie - obowiązkowe ubezpieczenie społeczne
 44. Potwierdzenie nieprawdy przez pełnomocnika - emerytura
 45. Emerytura
 46. Przejście na kontrakt
 47. Witam mam pytanie dotyczące odszkodowania za poparzenie stopnia 2b i 3.
 48. Ubezpieczenie a przerwa w nauce
 49. ubezpieczenie dziecka mieszkającego z drugim rodzicem
 50. Czy w takim wypadku mama będzie miała prawo do wypłaty rodzinnego na samotną matkę?
 51. Czy dostanę stypendium socjalne jeśli zostanie na mnie przypisany ogród?
 52. Alimenty a składka ZUS opłacana przez uczelnię
 53. ZUS - Renta Socjalna - Odwołanie - Opinia Biegłych
 54. Bezrobotny bez prawa do zasiłku a przedemerytalne świadczenie
 55. Stypendium socjalne, a umowa o dzieło
 56. Mały ZUS - Kilka Pytań !
 57. "Mały ZUS" dla firm - zmiana od 2019 pytanie
 58. Zasiłek chorobowy
 59. Brak podstaw do "ulgi na start"
 60. Własna działalność, L4 w ciąży i wystawianie faktur
 61. Wypłata ekwiwalentu za urlop i wynagrodzenia chorobowego
 62. Opłata ZUS w 2019 przy działalności gospodarczej
 63. Umowa ratalna z ZUS a odliczenie od podatku
 64. Zapłata za leczenie
 65. Praca podczas renty rodzinnej - jak to rozegrać
 66. Miałem już założoną firmę, została zamknięta. Teraz chce założyć nową
 67. emeryt z nowotworem
 68. Szpital - zgoda na informacje
 69. Małe dochody z JDG a ZUS
 70. 1/4 etatu a liczenie okresu składkowego
 71. zwolnienie l4
 72. renta chorobowa
 73. Czy jest podział majątku w moim przypadku ..?
 74. Konkubinat studencki- problem
 75. Zasiłek wypadkowy
 76. Splata swiadczenia pielegnacyjnego i zasilku
 77. Renta rodzinna - Zrzeknięcie się na matke
 78. Ubezpieczenie zdrowotne obywatela - problem
 79. Zus - zasiłek chorobowy
 80. Zus - zasiłek chorobowy
 81. Pozorność umowy o pracę w ciąży
 82. emerytura
 83. Działalność gospodarcza i etat a składki ZUS
 84. ZUS a kpa - ponaglenie.
 85. Odmowa zasiłku macierzyńskiego
 86. Świadczenie 500+
 87. Samozatrudnienie a były pracodawca
 88. Renta rodzinna-komisja?
 89. Ulga prorodzinna
 90. RWKL
 91. Umowa zlecenie na naukę j. angielskiego
 92. dwa różne fundusze świadczeń socjalnych
 93. Renta rodzina a zmiana szkoły
 94. Pomyłka lekarza w dacie e-zla
 95. Częściowe odwołanie od decyzji Miejskiego Zespołu d.S. Orzekania o Niepełnosprawności
 96. mamy dwumiesięczne niemowlę, a ZUS zajął mężowi całą wypłatę...
 97. Renta rodzinna z zwrot pieniędzy
 98. Grzywna
 99. Wezwanie karetki do osoby pod wpływem alkoholu.
 100. Renta socjalna a darowizna mieszkania?
 101. Ubezpieczenie Zdrowotne, Społeczne w dwóch Państwach
 102. Zasiłek rehabilitacyjny po ustaniu stosunku do pracy.
 103. Praca tymczasowa a zasiłek macierzyński/rodzicielski
 104. Składki ZUS od 2019 dla małych firm
 105. Kontrola ZUS
 106. Zasiłek opiekuńczy na chore dziecko w wieku 6lat
 107. Zasiłek pogrzebowy po osobie represjonowanej
 108. Pomoc
 109. Wezwanie do lekarza w swieto panstwowe i koscielne
 110. Renta po zmarłym mężu kombatancie wojennym
 111. Spółka z o.o. ZUS i jeden u działowiec
 112. Ciąża a praca u dawnego pracodawcy
 113. Renta rodzinna-wyjaśnienie
 114. Praca, studia, zlecenie a ubezpieczenie ZUS
 115. ubezpieczenie specyficzna sytuacja
 116. Czy możliwe jest otrzymywanie emerytury zagranicznej w oryginalnej walucie?
 117. Ubezpieczenie zdrowotne 1 małżonek bezrobotny, a drugi?
 118. Obowiązek odprowadzania składek emerytalnych przez jedynego zleceniodawcę
 119. wezwanie do ZUS
 120. Zasilek macierzyński a obowiązek pracy na DG
 121. Bardzo pilne - raty i kredyty zwiększają dochód?
 122. Prośba o poradę
 123. Renta rodzinna dla osoby niewymienionej w ustawie?
 124. zasiłek rehibilitacyjny
 125. Wgląd w wypłacane świadczenie 500+
 126. Nowa praca a ciąża.
 127. Renta rodzinna dla dziecka w wieku 16 lat
 128. Nowy okres zasilkowy
 129. jak wyliczyć zasiłek chorobowy w ciąży?
 130. Zasiłek/świadczenie dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.
 131. prywatny lekarz rodzinny a refundacja przez NFZ recepty - możliwa?
 132. Staż z Europejski Fundusz Społeczny a 500+
 133. L4 po ustaniu zatrudnienia
 134. postępowanie ZUS w sprawie niezawieszenia działalności na macierzyńskim
 135. Czy przysługuje mi ubezpieczenie zdrowotne
 136. Alimenty na rzecz ojca
 137. Czy mam prawo do renty socjalnej?
 138. emerytura pomostowa a abonament rtv
 139. Ile wynosił wiek emerytalny w Polsce?
 140. świadczenie rehabilitacyjne.
 141. Nagła niezdolność do odbycia prewencji rentowej ZUS
 142. Jak liczony macierzyński z działalności
 143. Świadczenie rehabilitacyjne wstecz, a odzyskanie składek za dobrowolne ubezp. zdrow.
 144. Przedawnienie składek zusowskich, termin
 145. Zasilek rehabilitacyjny
 146. Ubezpieczenie zdrowotne
 147. Kiedy tracę ubezpieczenie przy wypowiedzeniu umowy?
 148. Brak renty po ojcu, ale czy nic więcej nie da się zrobić?
 149. Decyzja z NFZ o zwrocie kosztów za leczenie
 150. Okres próbny a umowa B2B
 151. Brak wypisu z ubezpieczenia społecznego
 152. odmowa refundacji leczenia
 153. Zmiana pracodawcy a L4
 154. Opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 8 i żona w ciąży
 155. prawo do zasiłku chorobowego
 156. Renta w Polsce
 157. Pismo NFZ - osoba nieposiadająca prawa do świadczeń
 158. L4 w ciazy a kurs prawa jazdy
 159. Umowa z wydawnictwem a zasiłek pielęgnacyjny
 160. Umowa z wydawnictwem a zasiłek pielęgnacyjny
 161. Odebranie, zawieszenie emerytury?
 162. Przepis działki na syna, a KRUS?
 163. brak A1 konsekwencje
 164. Opłacanie składek zdrowotnych/emerytalnych/etc na własną rękę
 165. Renta rodzinna zapytanie o dorabianie
 166. Firma ulga na start a a1
 167. "Kara" za okres bez ubezpieczenia przy dobrowolnym ubezpieczeniu w ZUS
 168. Praca a ubezpieczenie
 169. wyrejestrowanie ZUS, składki zerowe
 170. Elektroniczne L4 które nie zostało wysłane
 171. Wniosek o rentę podczas pracy na 1/2 etatu
 172. L4 w ciązy a świadczenia nfz
 173. Mały ZUS, nowa działalność - od kiedy liczyć?
 174. Renta rehabilitacyjna przejście na chorobową przy łuszczycowym zapaleniu stawów
 175. Działalność gosp. nieewidencjonowana + etat a dodatkowy zus
 176. Renta socjalna a praca.
 177. zaświadczenie a1
 178. Opieka nad chorym dzieckiem, a nocna zmiana.
 179. Preferencyjny ZUS a praca pośrednio dla tego samego pracodawcy
 180. Ubezpieczenie męża
 181. wyrównanie świadczenia
 182. Zwolnienie lekarskie
 183. ubezpieczenie NFZ po 26 roku życia
 184. Renta socjalna po zmarłym wujku
 185. Zaległe deklaracje ZUS???
 186. PRoblem z ubezpieczeniem zdrowotnym, wyjątkowa sytuacja.
 187. zaleglosci podatkowe US,ZUS - a umozenie odsetek
 188. Odwołanie od decyzji lekarza orzecznika
 189. Koniec renty a zabieg w następnym miesiącu.
 190. Należny podatek dochodowy a KRUS
 191. Proszę o pilną pomoc
 192. Renta rodzinna i działalność gospodarcza
 193. Odwołanie do SKO - odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego po 25 roku życia.
 194. Złamana noga, brak ubezpieczenia.
 195. Odwołanie zaświadczenia A1
 196. Prawo do zasiłku macierzynskiego
 197. Renta rodzinna po matce, teraz po ojcu
 198. L4 a wynagrodzenie
 199. Zasiłki z mops-dochódy
 200. Pomoc w sprawie renty socjalnej
 201. Uchylone sądownie alimenty w 2018 roku a dochód za 2017
 202. Zasiłek chorobowy po zakończeniu umowy o pracę pracując na umowach zlecenia
 203. Renta rodzinna, a rezygnacja ze studiów.
 204. Rencista ubezpieczonie żony
 205. Bezprawne zajęcie wynagrodzenia przez ZUS.
 206. Brak umowy do zasiłku rodzinnego
 207. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy
 208. Zolnierz na L4 powyżej 6 miesięcy
 209. Świadczenie pielęgnacyjne a staż
 210. Renta rodzinna ....
 211. Chorobowe po zatrudnieniu
 212. Renta rodzinna - rozliczenie
 213. Pracodawca v światczenie rehabilitacyjne!!!
 214. Ubezpieczenie zdrowotne studenta
 215. Wyjazd do sanatorium konsekwencje odmowy
 216. Alimenty dla niepełnosprawnego ojca
 217. Ubezpieczenie absolwenta szkoły średniej.
 218. Odebrane 500+
 219. Ubezpieczenie studenta
 220. Śmierć, a ubezpieczenie zdrowotne
 221. Przedsiębiorca na etacie/macierzyńskim a spóźnione zgłoszenie ZUS
 222. stypendium socjalne
 223. Kilka pytań
 224. Wybór przychodnia a odmowa - łamanie praw konstytucyjnych?
 225. Obliczenie wysokości renty rodzinnej z podstawy emerytury
 226. Nowe zasady Mały ZUS
 227. Emerytura - kadencja burmistrza
 228. Renta socjalna
 229. Wyliczenie renty
 230. Pochówek
 231. Renta socjalna- zagubione dokumenty
 232. Porada
 233. L4, umowa o dzieło a becikowe
 234. Swiadczenia
 235. Adwokat na krusie
 236. Rezygnacja z renty rodzinnej
 237. Zaświadczenie rehabilitacyjne ZUS
 238. Wezwanie na komisję lekarską w ZUS
 239. Umowa zlecenia a składki ZUS
 240. ZUS Wypłata Zasiłek Szczegóły
 241. ZUS wysłał do mojej przyszłej byłej żony zestawienie składek
 242. L4 na dziecko a renta
 243. Pytanie.
 244. Urlop wychowawczy A praca
 245. renta soc. i ubezwłasnowolnienie
 246. Renta rodzinna
 247. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - inne dodatki socjalne
 248. Śmierć ojca, alimenty dla mamy, nietypwy problem
 249. czy zus tez mi przyzna emeryture
 250. Umowa zlecenia w trakcie urlopu wychowawczego