PDA

View Full Version : Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Strony : 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 1. Renta socjalna a przychody
 2. Nienależnie pobrane świadczenie
 3. krus a renta w Niemczech.
 4. Schizofrenia a renta z opieki społecznej
 5. Renta rodzinna - co w przypadku przekroczenia?
 6. jak to jest wyliczane
 7. Umowa o dzieło => własna działalność : zaległe składki
 8. Wniosek o zawarcie porozumienia wyjątkowego.
 9. Stypendium Socjalne - zapomoga
 10. Wadliwość orzeczenia lekarza orzecznika ZUS
 11. L4 a kurs na koparko ładowarki
 12. Renta rodzinna dla wdowy
 13. renta szkolna - socjalna - zwykła
 14. Cofnięcie składek zdrowotnych w ZUS od 2011 przez PUP
 15. Zasiłek pogrzebowy - czy muszę dać oryginał rachunku
 16. Ubezpieczenie zdrowotne małżonka osoby na zwolnieniu lekarskim
 17. emerytura z 9 lat kalendarzowych
 18. Niespodziewana wizyta pomocy społecznej a przetwarzanie danych osobowych.
 19. Renta rodzinna a zmiana studiów
 20. zasilek staly z opieki a sprzedaz udzialow w nieruchomosci
 21. Renta rodzinna :)
 22. Ponowny okres zasiłkowy u nowego pracodawcy po 182 dniach choroby? Proszę o pomoc.
 23. Zwolnienie lekarskie
 24. Przerwa w ubezpieczeniu spolecznym
 25. Prawo do chorobowego od 1 dnia pracy
 26. ubezpieczenie zdrowotne! pilne!
 27. Wyrównanie renty socjalnej wstecz a zajęcia komornicze.
 28. Proszę o pomoc ! Znaczny stopień niepełnosprawności !
 29. Stypendium socjalne a podjęcie pracy
 30. Renta Rodzinna po 2 rodzicach
 31. DG, zaległości w ZUS, jednoczesna UoP a zasilek
 32. Zwolnienie lekarskie w międzyczasie ustał stosunek pracy
 33. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - problem
 34. umowa zlecenie a okres ochronny z jaką datą?
 35. Umowa Zlecenie a okres ochronny z jaką datą?
 36. zus l4 ciazowe
 37. Działalność gospodarcza, a ubezpieczenie.
 38. ZUS - odmowa ponownego przeliczenia emerytury - prośba o pomoc
 39. stypendium socjalne
 40. Zasiłek Macierzyński zmiana kodu z 05700 na 05100
 41. Renta Rodzinna
 42. Ciąża i prawa w pracy tymczasowej
 43. Mops nas neka co robić?
 44. podstawa do urlopu wychowawczego
 45. czy wzrost pensji w 2018 wpływa na zasiłek rodzinny?
 46. Działalność, zwolnienie lekarskie a powrót do wykonywania działalności
 47. L4 kontynuowane po zatrudnieniu i nowe zwolnienie.
 48. Zasiłek pielegnacyjny pobierany bedąc w Niemczech
 49. Zsiłek socjalny z ZUS
 50. Pytanie o ubezpieczenie
 51. Posiadanie gospodarstwa i praca na etacie
 52. Renta rodzinna dla córki- proszę o pomoc
 53. stypendium socjalne magisterka inny kierunek
 54. zasiłek chorobowy 182dni + 3miesiące zasiłku reh.
 55. Dodatek pielęgnacyjny
 56. Zasiłek opiekuńczy za opiekę nad rodzicem ze stopniem niepełnosprawnosci
 57. świadczenie rehabilitacyjne a praca
 58. Wznowienie dzialalnosci a ubezpieczenie zdrowotne
 59. Opuszcznie zus
 60. Ubezpieczenie na męża
 61. wypłata zasiłku
 62. Wizyta u lekarza po wypowiedzeniu o prace.
 63. choroba zawodowa
 64. Zasiłek opiekuńczy w trakcie dni wolnych od pracy
 65. Wezwanie na komisje lekarską w sprawie renty
 66. Przyznanana emerytura przez sąd, odwołanie ZUSU
 67. Stypendium Socjalnie
 68. Renta socjalna - odwołanie do Sądu.
 69. uprawnienia do środków z subkonta dla osoby niepełnoletniej
 70. praca w Polsce i Irlandii a renta
 71. Wizyta u lekarza (NFZ) - dowód w trakcie wymiany.
 72. Świadczenie rehabilitacyjne- pracodawca robi problemy
 73. Zerowy zus przez pół roku
 74. renta rodzinna
 75. Nowy okres zasilkowy?
 76. Zgubione L4 przez pracodawcę, a obcięty zasiłek
 77. Ubezpieczenie zdrowotne a wyjazd za granicę
 78. Zwrot zasiłku do mops
 79. wypłata wczasów pod gruszą za 3 lata wstecz
 80. Wypisanie z bezrobocia – umowa o dzieło
 81. Osoba z pierwszą grupą/ulga rehabilitacyjna/odliczenie od podatku kwoty
 82. Odmowa prawa do jednorazowego odszkodowania ZUS. Niezgodności
 83. Renta rodzinna i cosinus
 84. Jaki socjal dla kobiety z załamaniem nerwowym?
 85. Opieka nad rodzicem
 86. PIT 11a zła kwota dochodu
 87. Emerytura dla pracującej wdowy po zmarłym mężu
 88. Ubezpieczenie zdrowotne studenta a umowa zlecenie
 89. sprawdzenie miejsca pracy przez byłego pracodawcę w ZUS
 90. Wizyta w placówce NFZ, a możliwy brak ubezpieczenia
 91. Zwolnienie wypadkowe a inna choroba
 92. Renta rodzinna, niezaliczony semestr.
 93. ZUS nie wypłaca dodatku piel. po 75 roku życia
 94. Zawieszenie działalnosci a dobrowolne opłacanie składki zdrowotnej
 95. Staż o odprowadzanie składek
 96. ZUS macierzyński+umowa o prace
 97. Zasiłek celowy
 98. Mały ZUS
 99. status ubezpieczenia po zwolneiniu z pracy
 100. Zakonczenie nauki
 101. Ekwiwalent a niewykorzystane dni na poszukiwanie pracy.
 102. Zaległy ZUS a spadkobiercy
 103. Uzupełnienie luki w składkach emerytalnych
 104. zus
 105. Rekompensata za deputat węglowy - odmowa
 106. Czy idzie odzyskać składki?
 107. Czy po ukończeniu 26lat studentowi przysluguje 4msc ubezp.spol. po zakonczeniu nauki?
 108. Termin dostarczenia zwolnienia chorobowego
 109. Zwolnienie z datą wsteczną a ustanie zatrudnienia.
 110. czy mogę iśc do lekarza?
 111. Ubezpieczenie studenta po 26 roku życia.
 112. Czy ZUS musi udzielić informacji.
 113. MIesieczny okres ochronny ubezpieczenia zdrowotnego po ukończeniu 26 roku życia
 114. Czy obejmie mnie w ZUS " Ulga na Start " ?
 115. Renta po zmarłym rodzicu, trudna sytuacja. Prawa do dziecka.
 116. Rzadka choroba przewlekła a refundacja NFZ
 117. Brak ubezpieczenia a wizyta w szpitalu
 118. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich a niższy ZUS
 119. Przeniesienie
 120. Stypendium Socjalnie
 121. Stypendium Socjalnie
 122. Renta przyznana, dodatek pielęgnacyjny odebrany
 123. Opieka społeczna a nie chodzenie do szkoły
 124. Emerytura ZUS, KRUS a dodatek za dzieci
 125. Kwota zajęcia emerytury - brutto czy netto?
 126. Ubezpiecznie, status bezrobotnego, zameldowanie
 127. Dopłata do DPS.
 128. Ubezpieczenie zdrowotne - ciągłość
 129. Komisja na orzeczenie stopnia niepełnoprawności, a renta
 130. Komisja lekarska ZUS - czy mam prawo nagrywać?
 131. Nfz
 132. Dług w ZUS, egzekucja, działalność gosp. widmo
 133. URLOP RODZICIELSKI a UMOWA O PRACE I DZIAŁALNOŚĆ
 134. Emerytura w Polsce i renta z Niemiec - podwójna składka zdrowotna do ZUS-u?
 135. Wybite trzy zęby
 136. Ubezpieczenie w KRUS małżonka
 137. Spółka z o.o. a ZUS?
 138. Nienależnie pobrana renta rodzinna 14 lat temu
 139. Wypadek w pracy co po 182 dniach???
 140. Wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego i opiekuńczego - czy się należy?
 141. Dług w ZUS - założenie działalności gospodarczej po 9 latach.
 142. Renta rodzinna a ostatni semestr studiów
 143. Umowa zlecenie a brak ubezpieczenia ZUS
 144. Świadczenia rodzinne
 145. skladki zdrowotne przez niepelnosprawnego przedsiebiorce
 146. Zasiłek po rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron.
 147. Stypendium socjalne - zwrot za poprzednie miesiące?
 148. Odprawa po śmierci emeryta
 149. Samodzielność finansowa a renta rodzinna
 150. Dostarczenie zwolnienia lekarskiego
 151. Wynagrodzenie chorobowe
 152. Żądanie zwrotu wypłaconego stypendium
 153. Dwie karty EKUZ
 154. Świadczenie pieniężne,
 155. Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych- zlikwidowana firma kilka pyt.
 156. Odwołanie do sądu w sprawie decyzji ZUS.
 157. zasiłek opiekuńczy
 158. Świadczenie pielęgnacyjne a pomoc mężowi w prowadzeniu sklepu
 159. Przeliczenie z art. 110 po przeliczeniu z art. 110a
 160. Pomoc we wspólnym gospodarstwie domowym.
 161. Nieprawidłowe wykonanie wyroku sądu
 162. Renta rodzinna a DG
 163. pomocy
 164. Wyliczenie zasiłku chorobowego/macierzyńskiego
 165. Emerytura kapitalowa
 166. Wiek emerytalny - dyskryminacja mężczyzn przez ZUS
 167. Preferencyjny ZUS
 168. Zgłoszenie do ubezpieczenia przez ojca renciste nieuczącego się 25 letniego dziecka
 169. Renta rodzinna dla osoby na rencie socjalnej, po śmierci rodzica
 170. Ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich?? Nawet nieubezpieczonych??
 171. odszkodowania za przymusowe roboty dla Niemców
 172. Wysokość zasiłku macierzyńskiego po podwyżce
 173. Renta, a inwestowanie na Forex
 174. Emerytura wczesniejsz
 175. Renta socjalna, zasiłek, żadnej pomocy od Państwa dla taty po wypadku.
 176. Renta socjalna
 177. Obrona mgr a renta
 178. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy a praca?
 179. problem z wydaniem zaświadczenia z zus o macierzyńskim
 180. Stypendium socjalne - skomplikowana sytuacja
 181. Podstawa naliczenia zasiłku chorobowego
 182. Renta - zbyt wcześnie i niekorzystnie wskazana data częściowej niezdolności.
 183. Potrzebuje rady
 184. Posmiertne swiadczenia emerytalne
 185. Wniosek o wydanie zaświadczenia
 186. 51% a wysokosc emerytury
 187. Kontrola Orzecznika ZUS
 188. Okres zasiłkowy ZUS pismo
 189. Wyrejestrowanie z UP bez podania przyczyny
 190. Samotna starsza pani w zol,a mieszkanie wlasnosciowe
 191. Dług w ZUS
 192. Emerytura drugiej żony po mężu a intercyza
 193. Pobyt w szpitalu, a w koniec umowy o pracę
 194. Emerytura Zus a oddanie pastwiska w dzierżawę
 195. Rejestracja w dwóch urzędach pracy?
 196. Renta socjalna niesłusznie pobrana ?
 197. Świadczenie rehabilitacyjne i renta rodzinna
 198. dwołanie od decyzji krus a ub.zdrowotne
 199. pismo z ZUS w sprawie wniosku od instytucji holenderskiej
 200. 500+ a zaległe alimenty
 201. wysokość świadczenia rehabilitacyjnego.
 202. Odmowa wypłaty zasiłku chorobowego
 203. Prawo do świadczenia opiekuńczego.
 204. Emerytura wypłata poprzednich lat
 205. Odwołanie od decyzji MOPS
 206. Orzecznictwo
 207. renta rodzinna
 208. Kwota zwrotu podatku
 209. Działalność gospodarcza i umowa o pracę na 1/4 etatu z kilku źródeł, a ZUS
 210. Alimenty , 500+ , sporadyczne wyjazdy
 211. Kosiniakowe
 212. Ubezpieczenie w zusie I krusie
 213. Ubezpieczenie w zusie I krusie
 214. Ubezpieczenie a studia
 215. Niewyrejestrowany z ZUS przez pracodowace
 216. Chorobowe a ZUS.
 217. A1 harmonogram pracy
 218. Uposażenie WOT a fundusz alimentacyjny
 219. Przyznanie emerytury
 220. Zasiłek chorobowy, umowa o pracę następnie zlecenie
 221. renta rodzinna a pit
 222. Ubezpieczenie zdrowotne - zasiłek opiekuńczy
 223. Podstawa zasiłku macierzyńskiego a nazewnictwo dodatku do pensji
 224. renta
 225. Ubezpieczenie przez PUP a status studenta.
 226. Ubezpieczenie zdrowotne
 227. ZUS nie wypłacił świadczenia
 228. problemy z PIT40A
 229. ZUS-ZLA wystawione przez żonę
 230. Pracodawca mnie zaskoczył i co teraz???
 231. Koniec umowy o pracę a pobyt w szpitalu
 232. Dodatkowy zarobek
 233. Ubezpieczenie przy rodzicu a szkoła policealna
 234. zaległość w zus za składki
 235. Odebranie renty inwalidzkiej przez ZUS
 236. gdzie opłacić składkę zdrowotną
 237. Odmowa przyznania renty a renta rehabilitacyjna
 238. Renta socjalna i przerwane studia
 239. Wcześniejsza emerytura w warunkach skodliwych
 240. Urlop ojcowski na działalności
 241. Egzekukcja wynagtodzenia a nfz skladla
 242. Świadczenie pielęgnacyjne, opieka nad dzieckiem.
 243. Chorobowe po ustaniu umowy
 244. Renta rodzinna, praca, rodzeństwo
 245. Zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego - pit
 246. Renta rodzinna w przypadku pracy
 247. Renta rodzinna a przerwa w nauce !!!pomocy!!!!
 248. Emerytura -> renta rodzinna po mężu -> emerytura
 249. Wypłata z subkonta dawno zmarłych rodziców.
 250. Pracownik oddelegowany do pracy za granicą