PDA

View Full Version : Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Strony : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

 1. ZUS nie wypłaca dodatku piel. po 75 roku życia
 2. Zawieszenie działalnosci a dobrowolne opłacanie składki zdrowotnej
 3. Staż o odprowadzanie składek
 4. ZUS macierzyński+umowa o prace
 5. Zasiłek celowy
 6. Mały ZUS
 7. status ubezpieczenia po zwolneiniu z pracy
 8. Zakonczenie nauki
 9. Ekwiwalent a niewykorzystane dni na poszukiwanie pracy.
 10. Zaległy ZUS a spadkobiercy
 11. Uzupełnienie luki w składkach emerytalnych
 12. zus
 13. Rekompensata za deputat węglowy - odmowa
 14. Czy idzie odzyskać składki?
 15. Czy po ukończeniu 26lat studentowi przysluguje 4msc ubezp.spol. po zakonczeniu nauki?
 16. Termin dostarczenia zwolnienia chorobowego
 17. Zwolnienie z datą wsteczną a ustanie zatrudnienia.
 18. czy mogę iśc do lekarza?
 19. Ubezpieczenie studenta po 26 roku życia.
 20. Czy ZUS musi udzielić informacji.
 21. MIesieczny okres ochronny ubezpieczenia zdrowotnego po ukończeniu 26 roku życia
 22. Czy obejmie mnie w ZUS " Ulga na Start " ?
 23. Renta po zmarłym rodzicu, trudna sytuacja. Prawa do dziecka.
 24. Rzadka choroba przewlekła a refundacja NFZ
 25. Brak ubezpieczenia a wizyta w szpitalu
 26. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich a niższy ZUS
 27. Przeniesienie
 28. Stypendium Socjalnie
 29. Stypendium Socjalnie
 30. Renta przyznana, dodatek pielęgnacyjny odebrany
 31. Opieka społeczna a nie chodzenie do szkoły
 32. Emerytura ZUS, KRUS a dodatek za dzieci
 33. Kwota zajęcia emerytury - brutto czy netto?
 34. Ubezpiecznie, status bezrobotnego, zameldowanie
 35. Dopłata do DPS.
 36. Ubezpieczenie zdrowotne - ciągłość
 37. Komisja na orzeczenie stopnia niepełnoprawności, a renta
 38. Komisja lekarska ZUS - czy mam prawo nagrywać?
 39. Nfz
 40. Dług w ZUS, egzekucja, działalność gosp. widmo
 41. URLOP RODZICIELSKI a UMOWA O PRACE I DZIAŁALNOŚĆ
 42. Emerytura w Polsce i renta z Niemiec - podwójna składka zdrowotna do ZUS-u?
 43. Wybite trzy zęby
 44. Ubezpieczenie w KRUS małżonka
 45. Spółka z o.o. a ZUS?
 46. Nienależnie pobrana renta rodzinna 14 lat temu
 47. Wypadek w pracy co po 182 dniach???
 48. Wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego i opiekuńczego - czy się należy?
 49. Dług w ZUS - założenie działalności gospodarczej po 9 latach.
 50. Renta rodzinna a ostatni semestr studiów
 51. Umowa zlecenie a brak ubezpieczenia ZUS
 52. Świadczenia rodzinne
 53. skladki zdrowotne przez niepelnosprawnego przedsiebiorce
 54. Zasiłek po rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron.
 55. Stypendium socjalne - zwrot za poprzednie miesiące?
 56. Odprawa po śmierci emeryta
 57. Samodzielność finansowa a renta rodzinna
 58. Dostarczenie zwolnienia lekarskiego
 59. Wynagrodzenie chorobowe
 60. Żądanie zwrotu wypłaconego stypendium
 61. Dwie karty EKUZ
 62. Świadczenie pieniężne,
 63. Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych- zlikwidowana firma kilka pyt.
 64. Odwołanie do sądu w sprawie decyzji ZUS.
 65. zasiłek opiekuńczy
 66. Świadczenie pielęgnacyjne a pomoc mężowi w prowadzeniu sklepu
 67. Przeliczenie z art. 110 po przeliczeniu z art. 110a
 68. Pomoc we wspólnym gospodarstwie domowym.
 69. Nieprawidłowe wykonanie wyroku sądu
 70. Renta rodzinna a DG
 71. pomocy
 72. Wyliczenie zasiłku chorobowego/macierzyńskiego
 73. Emerytura kapitalowa
 74. Wiek emerytalny - dyskryminacja mężczyzn przez ZUS
 75. Preferencyjny ZUS
 76. Zgłoszenie do ubezpieczenia przez ojca renciste nieuczącego się 25 letniego dziecka
 77. Renta rodzinna dla osoby na rencie socjalnej, po śmierci rodzica
 78. Ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich?? Nawet nieubezpieczonych??
 79. odszkodowania za przymusowe roboty dla Niemców
 80. Wysokość zasiłku macierzyńskiego po podwyżce
 81. Renta, a inwestowanie na Forex
 82. Emerytura wczesniejsz
 83. Renta socjalna, zasiłek, żadnej pomocy od Państwa dla taty po wypadku.
 84. Renta socjalna
 85. Obrona mgr a renta
 86. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy a praca?
 87. problem z wydaniem zaświadczenia z zus o macierzyńskim
 88. Stypendium socjalne - skomplikowana sytuacja
 89. Podstawa naliczenia zasiłku chorobowego
 90. Renta - zbyt wcześnie i niekorzystnie wskazana data częściowej niezdolności.
 91. Potrzebuje rady
 92. Posmiertne swiadczenia emerytalne
 93. Wniosek o wydanie zaświadczenia
 94. 51% a wysokosc emerytury
 95. Kontrola Orzecznika ZUS
 96. Okres zasiłkowy ZUS pismo
 97. Wyrejestrowanie z UP bez podania przyczyny
 98. Samotna starsza pani w zol,a mieszkanie wlasnosciowe
 99. Dług w ZUS
 100. Emerytura drugiej żony po mężu a intercyza
 101. Pobyt w szpitalu, a w koniec umowy o pracę
 102. Emerytura Zus a oddanie pastwiska w dzierżawę
 103. Rejestracja w dwóch urzędach pracy?
 104. Renta socjalna niesłusznie pobrana ?
 105. Świadczenie rehabilitacyjne i renta rodzinna
 106. dwołanie od decyzji krus a ub.zdrowotne
 107. pismo z ZUS w sprawie wniosku od instytucji holenderskiej
 108. 500+ a zaległe alimenty
 109. wysokość świadczenia rehabilitacyjnego.
 110. Odmowa wypłaty zasiłku chorobowego
 111. Prawo do świadczenia opiekuńczego.
 112. Emerytura wypłata poprzednich lat
 113. Odwołanie od decyzji MOPS
 114. Orzecznictwo
 115. renta rodzinna
 116. Kwota zwrotu podatku
 117. Działalność gospodarcza i umowa o pracę na 1/4 etatu z kilku źródeł, a ZUS
 118. Alimenty , 500+ , sporadyczne wyjazdy
 119. Kosiniakowe
 120. Ubezpieczenie w zusie I krusie
 121. Ubezpieczenie w zusie I krusie
 122. Ubezpieczenie a studia
 123. Niewyrejestrowany z ZUS przez pracodowace
 124. Chorobowe a ZUS.
 125. A1 harmonogram pracy
 126. Uposażenie WOT a fundusz alimentacyjny
 127. Przyznanie emerytury
 128. Zasiłek chorobowy, umowa o pracę następnie zlecenie
 129. renta rodzinna a pit
 130. Ubezpieczenie zdrowotne - zasiłek opiekuńczy
 131. Podstawa zasiłku macierzyńskiego a nazewnictwo dodatku do pensji
 132. renta
 133. Ubezpieczenie przez PUP a status studenta.
 134. Ubezpieczenie zdrowotne
 135. ZUS nie wypłacił świadczenia
 136. problemy z PIT40A
 137. ZUS-ZLA wystawione przez żonę
 138. Pracodawca mnie zaskoczył i co teraz???
 139. Koniec umowy o pracę a pobyt w szpitalu
 140. Dodatkowy zarobek
 141. Ubezpieczenie przy rodzicu a szkoła policealna
 142. zaległość w zus za składki
 143. Odebranie renty inwalidzkiej przez ZUS
 144. gdzie opłacić składkę zdrowotną
 145. Odmowa przyznania renty a renta rehabilitacyjna
 146. Renta socjalna i przerwane studia
 147. Wcześniejsza emerytura w warunkach skodliwych
 148. Urlop ojcowski na działalności
 149. Egzekukcja wynagtodzenia a nfz skladla
 150. Świadczenie pielęgnacyjne, opieka nad dzieckiem.
 151. Chorobowe po ustaniu umowy
 152. Renta rodzinna, praca, rodzeństwo
 153. Zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego - pit
 154. Renta rodzinna w przypadku pracy
 155. Renta rodzinna a przerwa w nauce !!!pomocy!!!!
 156. Emerytura -> renta rodzinna po mężu -> emerytura
 157. Wypłata z subkonta dawno zmarłych rodziców.
 158. Pracownik oddelegowany do pracy za granicą
 159. Zasiłek przedemerytalny - zmniejszenie
 160. Zakaz pracy wystawiony w Niemczech a Zus
 161. Renta inwalidzka, a praca w Niemczech
 162. Kontrola rent
 163. Założenie pierwszej w życiu działalności, a składka ZUS
 164. L4 na chorą partnerkę ?
 165. Opieka nad chorym dzieckiem a domownik na l4
 166. ZUS preferencyjne składki - do kiedy?
 167. odwolanie od decyzji ZUS a rejestracja w pup
 168. Umieszczenie w domu pomocy społecznej?
 169. Zus
 170. Umowa zlecenie a 500+
 171. Renta zmiana szkoły.
 172. Jak mam zrobić by być ubezpieczonym ?!
 173. zasiłek stały a zdolność do pracy
 174. Odciągnięcie kwoty dodatku mieszkaniowego z zasiłku stałego
 175. Renta rodzinna a urząd pracy
 176. umowa zlecenie a ubezpieczenie
 177. Termin wypłaty emerytury z ZUS
 178. emerytura wojskowa na nowych zasadach
 179. Przekroczony limit dorabiania na wcześniej emeryturze
 180. Kosiniakowe
 181. Wypadek przy pracy (rana cięta nadgarstka)
 182. Dziedziczenie składek z OFE. Po jakim czasie.
 183. Zwolnienie a błędy
 184. Przesunięcie terminu obrony pracy, status studenta i wypłata renty
 185. Zaświadczenie lekarskie
 186. Dochód uzyskany a stypendium socjalne.
 187. odmowa przyznania świadczenia przedemerytalnego
 188. Chora żona a opieka nad zdrowym dzieckiem
 189. Renta rodzinna
 190. Zasiłek rodzinny
 191. Usługi na rzecz byłego pracodawcy, a zakres obowiązków
 192. Przejście do OFE dawno temu.
 193. Zasiłek przedemerytalny
 194. Działalność Gospodarcza a Umowa Agencyjna
 195. Zwolnienie lekarskie - e-dostęp
 196. Praca na ryczałcie a renta po ojcu
 197. Renta inwalidzka Irlandia
 198. 2 pracodawców 1 zwolnienie lekarskie"HELP"
 199. Zwrot pieniędzy z PIT
 200. Dokumentacja med od psycholog/terapeuty
 201. rozliczenie pit 37
 202. Ubezpieczenie "wypadkowe"
 203. Chorobowe w ciazy po wykorzystaniu świadczenia.
 204. Odwołanie od decyzji ZUS (umowa zlecenie)
 205. Służba wojskowa po 1979 a praca w warunkach szczególnych- emerytura
 206. renta rodzinna a emerytura
 207. ZUS, dz.G., umowa zlecenie
 208. Całkowicie niezdolny do pracy a praca
 209. Przymusowy wpis do hipoteki
 210. Ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnego
 211. Renta rodzinna, a ostatni rok studiów.
 212. ZUS - jak udowodnić
 213. becikowe
 214. Dotacje z Urzędu Pracy i praca w niemczech
 215. ZUS- czy mozna otrzymac zalegle swiadczenie
 216. Zaległość z tytułu nieopłaconej składki ZUS- na jakie konto?
 217. Oplacwniesienia składek ZUS a chorobowe
 218. Zstępny zamieszkały na stałe zagranicą
 219. Zasiłki/zapomogi po urodzeniu dziecka
 220. Renta rodzinna
 221. Dodatek mieszkaniowy
 222. ponowna renta z tytułu niezdoloności do pracy po 18 mc
 223. RE: Umowa o prace i zlecenie
 224. Źle wypisane zwolnienie
 225. Umowa B2B a składki ZUS
 226. Renta rodzinna a powtarzanie ostatniego roku studiów
 227. Renta rodzinna (przedłużenie) - ostatni rok studiów - studia inżynierskie
 228. Odmowa wyrównania świadczenia pielęgnacyjnego.
 229. Wypadek przy pracy
 230. Ubezpieczenie przez szkołę
 231. Zwolnienie lekarskie a opieka
 232. Ubezpieczenie przy niepełnosprawnych rodzicach
 233. L4 zwolnienie lekarskie płatne
 234. Ubezpieczenie osoby niepracującej.
 235. Ubezpieczenie.
 236. 500+ a zlecenie
 237. Wystąpienie o odebranie świadczenia pielęgnacyjnego
 238. bezdomny dowód praca
 239. Formularz Z-10 prośba o pomoc
 240. Przekroczony limit dochodów na wcześniej emeryturze
 241. Szkola zaoczna a zus
 242. 500+ a zlecenie
 243. Odmowa wypłaty świadczenia chorobowego
 244. Renta socjalna po śmierci rodzica
 245. Umowa o dzieło - składki
 246. Staż unijny czy świadczenie pielęgnacyjne
 247. Emerytura pomostowa?
 248. Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie jednorazowego odszkodowania za wypadek w pracy
 249. Zasiłek dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności
 250. Emerytura dla kierowcy samochodu ciężarowego