PDA

View Full Version : Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 [87] 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 1. dni wolne na stażu
 2. Zasiłek socjalny
 3. Odwołanie od decyzji lekarza orzecznika ZUS
 4. ciąża i podstwa ubezpieczenia
 5. urlop macierzyński
 6. brak zus
 7. Staż po liceum.
 8. Ciąża na L4 a ZUS
 9. podatek
 10. Renta rodzinna
 11. Wcześniejsza emerytura-odmowa-inna nazwa stanowiska pracy
 12. nienaleznie pobrane swiadczenia z ZUS
 13. pytanie o lata pracy
 14. wyrejstrowanie z PUP
 15. Stypendium socjalne
 16. czy stypendium stażowe wlicza się do dochodu rodziny
 17. Renta rodzinna
 18. Zwrot ręty rodzinnej za zerową frekwencje.
 19. renta socjalna, zwrot nienależnie pobranych świadczeń
 20. Umowa na czas nieokreslony a dochod utracony
 21. dom pomocy społecznej Caritas-ratunku!!!
 22. Wypłata kapitału po zmarłej osobie
 23. Za ile dni chorobowego płaci ZUS?
 24. Urząd Pracy dylemat
 25. Koroniowka i co po niej??
 26. renta lub emerytura
 27. stypendium socjalne na studiach
 28. Rejestracja w innym Urzędzie Pracy
 29. Niezgłoszenie podjęcia pracy w UP
 30. Obnieżenie grupy z II na III renta jak się odwołać
 31. 3 dni pracy a wypowiedzenie a poprzednie swiadectwo do urzędu pracy
 32. Staż z urzędu pracy---dane osobowe
 33. Staż z urzędu pracy - brak środków finansowych na cel - rejestracja w innym urzędzie
 34. Rejestracja w Urzędzie Pracy i brak świadectwa pracy
 35. Alimenty
 36. utrata statusu osoby bezrobotnej
 37. Oświadczenie o chęci zatrudnienia danej osoby
 38. staż z urzędu pracy a wiek 28 lat
 39. Staż
 40. Ubezpieczenie po slubie
 41. Staż a technikum
 42. Kuroniówka?
 43. KRUS a status bezrobotnego.
 44. Alimenty na rodziców, a stypendium ze stażu UP
 45. Staż pracy a umowa zlecenie/ o dzieło itp.
 46. Ubezpieczenie podczas przerwy w nauce
 47. Renta rodzinna - pytanie.
 48. Skreślenie z listy bezrobotnych.
 49. Zasiłek po zawodówce
 50. Renta rodzinna- kontunuacja
 51. Studia, a zasiłek rodzinny
 52. Urząd pracy
 53. MOPS dodatek pielęgnacyjny
 54. ZUS wstrzymał wypłatę emerytury
 55. Anulowanie rejestracji w PUP
 56. Praca po stażu - jak obejść
 57. staż z UP a urlop
 58. Podjecie pracy + staz z up
 59. czy zasiłek dla bezrobotnych przysługuje ponownie po stażu??
 60. Macierzyński na własnej działalności gospodarczej
 61. Wcześniejsza emerytura, brak 10 dni pracy w warunkach szkodliwych. Proszę o pomoc.
 62. Staż z urzędu po gimnazjum?
 63. prosze uprzejmnie o pomoc z stypendium socjalnym...
 64. Urlop po stażu z UP
 65. wojsko a emerytura
 66. staż z urzędu pracy, mały problem
 67. Bez pracy Bez studiów Ubezpieczenie
 68. Stażysta zlozyl skarge do up
 69. Staż
 70. likwidacja stanowiska pracy a wcześniejsza emerytura
 71. Zawieszenie finansowania studiów podyplomowych przez PUP
 72. zasiłek celowy z GOPS-u
 73. Wcześniejsza emerytura - czy przysługuje?
 74. potrącenie z ekwiwalentu przez zus lub komornika
 75. Renta Rodzinna i wakacyjna praca a stypendium socjalne
 76. student zaoczny rejestracja jako bezrobotny
 77. 2 x stypendium socjalne
 78. Renta rodzinna a przerwanie studiów
 79. Chorobowe na stażu.
 80. Szkoła a staż
 81. Alimenty
 82. staż z UP a dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej z funduszu pracy
 83. Nowy staż a problem z ZUSem
 84. Wczasy pod gruszą na stażu
 85. wdowa 60 lat bez zasiłku bez ubezpieczenia...
 86. Skladki emerytalno -rentowe a praca za granica
 87. staż pracy
 88. Kilka pytań odnośnie stażu
 89. zasiłek macierzyński
 90. Odsetki karne za granie na zwłokę przez ZUS
 91. Zasiłek rodzinny a tzw. związek partnerski
 92. Polski zasiłek po 4 latach pracy w UK
 93. Czy przysługuje mi staż ?
 94. Zus zakjwestionował moje L4 przed operacją
 95. odrzucenie ofery pracy z powodu dojazdów
 96. Zatrudnienie po stażu
 97. Umowa zlecenie , skadka ZUS
 98. Wcześniejsza emerytura (warunki szczególne)
 99. utrata statusu bezrobotnego a ubezpieczenie
 100. Wizyta u lekarza będąc na stażu.
 101. ciąża w czasie prowadzenia działalności
 102. renta po mężu
 103. Nie wstawienie sie do PUP na kurs????
 104. zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia
 105. Zasiłek tylko 3 miesiące?
 106. Ubezpieczenie zdrowotne
 107. warunki przyjęcia na staż
 108. Szkoła policealna a ZUS
 109. euro-kariera - staż z UP
 110. Termin zwrotu kosztów stażu
 111. Formularz ZUS DRA - wzór
 112. renta chorobowa
 113. czemu urząd pracy mnie nie zarejestrował?!
 114. z renty na emeryture
 115. przerwanie stazu
 116. praca na 1/2 etatu a składki ZUS z działalnosci gospodarczej
 117. Brak należnego zasiłku - błędna informacja podana przez pracownika Urzędu Pracy
 118. Obniżenie dochodów po śmierci osoby z jednego gospodarstwa domowego.
 119. Samotnie wychowujaca-jakie pieniadze sie naleza?gdzie mozna sie starac
 120. pomocy , nie wiem co robić !!!!!!
 121. odwolanie sie od mopsu
 122. urząd pracy
 123. Zadłużenie wobec zus i komornik
 124. PO jakim czasie znowu odzyskam status bezrobotnego
 125. Wypadek w pracy
 126. Wieloosobowa spółka z o.o. a Składka Zdrowotna
 127. Spółka Jawna, a niski ZUS
 128. Ojciec dziecka nie przekazuje zasiłku otrzymmywanego w UK
 129. Czas na wydanie decyzji przez ZUS o świadczeniu rehabilitacyjnym
 130. dzialalność rolnicza + etat jaki zus?
 131. Biznesmama a zasiłek macierzyński
 132. wcześniejsza emerytura dla samotnego rolnika?
 133. wcześniejsza emerytura dla samotnego rolnika?
 134. renta
 135. Co, gdy pracodawca nie przedłoży do PUP listy obecności stażysty?
 136. Sąd Pracy w sprawie renty.
 137. Zasiłek dla pracującej na 3/4 etatu
 138. KRUS wydaje stosowne zaświadczenia potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne / JAKIE??
 139. KRUS, a renta chorobowa
 140. Zawiadomienie o podjęciu zatrudnienia po otrzymaniu decyzji o utracie statusu bezrobo
 141. czuje sie oszukana:( rezygnacja ze stażu ?
 142. zatrudniona, na wychowawczym,smierc ojca
 143. Zbadanie prawidłowości przeliczenia emerytury.
 144. samotna matka a dzialanosc gospodarcza
 145. utrata statusu osoby bezrobotnej - zmiany miejsca zameldowania
 146. Studenckie ubezpieczenie zdrowotne
 147. Zasiłek rodzinny a kolejna ciąża
 148. Zajęcie przez zus pensji czy zgodne z prawem?
 149. Ubezpieczenie zdrowotne. Prośba o pomoc
 150. stypendium socjalne
 151. Umowa zlecenie a ubezpiecznie w ZUS??
 152. 15 lat w warunkach szceólnych
 153. zasiłek dla bezrobotnych
 154. świadczenie przedemerytalne
 155. przymusowy urlop bezpłatny na stażu
 156. Zasiłek w Polsce po powrocie z zagranicy
 157. Kiedy można zarejestrować się w pośredniaku?
 158. renta rodzinna.
 159. Zasady przyznawania świadczeń rodzinnych
 160. staż a renta rodzinna
 161. Staż
 162. ubezpieczony czy nie
 163. Stypendium dla studenta
 164. rezygnacja ze stażu na rzecz kursu
 165. naliczenie emerytury
 166. staż z urzędu pracy z deklaracją zatrudnienia a ciąża
 167. Re:zasiłek pielęgnacyjny na osobe bezwładną
 168. Dochód utracony/zyskany a zasiłek rodzinny
 169. bezrobotny i L4
 170. Przerwanie stażu miesiąc przed rozpoczęciem studiów
 171. Pup: Koszty egzaminów i uzyskania licencji
 172. Renta rodzinna po 26 roku zycia.Do sadu czy do Zus u?
 173. Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny.
 174. staż
 175. staz a nadgodziny
 176. zwolnienie dyscyplinarne-dodatek aktywizacyjny
 177. ubezpieczenie umowa zlecenie
 178. staż z Urzędu Pracy
 179. procedura przyznawania stażu
 180. zasiłek dla bezrobotnych
 181. staz z gwarancja zatrudnienia
 182. Czy mogę starać się o zasiłek ?
 183. Samozatrudnienie a dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 184. ubezpieczenie noworodka przy ojcu
 185. przerwanie stażu
 186. Świadczenia przedemerytalne
 187. wiek emerytalny a ubezpieczenie PILNE!!!!!
 188. Zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie
 189. Bezrobotny a wolontariat / wizyty w PUP
 190. Renta po zmarlej matce
 191. niska emerytura
 192. Staż, problem z otrzymaniem w swiętokrzyskim
 193. Szkolenie z urzędu pracy a praca na okres próbny.
 194. Zasiłek chorobowy na statusie bezrobotnego.
 195. chorobowe a staż?
 196. Nienależnie pobrana renta POMOCY !!!
 197. pytanie o urząd pracy
 198. przedłużenie stażu a urlop
 199. Rozwiązanie umowy ze stażystą
 200. Renta inwalidzka - okres składkowy
 201. emerytura
 202. Chce mnie zwolnić bo się nie podobam
 203. Usprawiedliwienie nieobecności w PUP
 204. Zerwanie Umowy przez UP
 205. Staż
 206. Zwolnić stażystę
 207. Wyrejestrowanie z Urzędu Pracy
 208. Uprawnienia do przejscia na emeryture w zus
 209. Rejestracja w Urzędzie Pracy (18-stolatka)
 210. Gwarancja zatrudnienia po stażu
 211. Decyzja o zwrocie renty rodzinnej.
 212. Renta po ojcu
 213. Składki na ubezpieczenie społeczne z dwóch źródeł
 214. czy są podstawy do zawieszenia/cofniecia zasiłku reh.
 215. Renta rodzinna a staż
 216. Stypendium dla bezrobotnych w pup
 217. Wezwanie do zapłaty z ZUS
 218. Urząd pracy
 219. Urząd Pracy a zwolnienie lekarskie
 220. ZUS i proc. odwoławcza - POGUBIŁEM się prosze o pomoc
 221. Zasiłek stały a zasiłek pielegnacyjny
 222. Zasiłek dla bezrobotnych po wychowawczym
 223. Renta po zmarłym ojcu
 224. Pierwsza rejestracja w PUP. Gdzie udać się z decyzją o przyznaniu statusu bezrobotneg
 225. Staż
 226. Staż pracy - zwolnienie lekarskie
 227. składki zmarłego w zusie
 228. Zwolnienie lekarskie na stażu
 229. wcześniejsza emerytura
 230. Polskie zwolnienie lekarskie w UK
 231. Bezrobocie a udokumentowanie dochodu
 232. Ciaza a staz
 233. becikowe a przysposobienie dziecka
 234. Jak długo jest ważne ubezpieczenie zdrowotne po rozwiązaniu umowy o pracę?
 235. zasiłek dla bezrobotnych
 236. nauczyciel- prawo do zasilku
 237. Brak prawa do zasiłku
 238. zasiłek pogrzebowy dla bezrobotnego bez prawa do zasiłku
 239. Stypendium socjalne - dochód utracony.
 240. Renta rodzinna
 241. Ponowna rejestracja w pup
 242. Czy m.in. okres pobierania zasiłku z P.U.P. jest wliczany do renty?.
 243. Urząd Pracy i status bezrobotnego czy poszukującego pracy?
 244. lista zawodów szkodliwych
 245. kuroniówka po urlopie macierzyńskim
 246. umowa o staż
 247. staz z warunkiem zatrudnienia
 248. Częściowo niezdolna do pracy.
 249. PUP nie chce przyznać mi kolejnego stażysty. Dlaczego?
 250. Zadłużenie w składkach ZUS