PDA

View Full Version : Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 [88] 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 1. świadczenie przedemerytalne
 2. Przedłużenie renty rodzinnej
 3. Staż UP - pracodawca nie wywiązał się z umowy
 4. Kto wystawi dokument potwierdzajacy ubezpieczenie???
 5. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumiem stron a zasiłek dla bezrobotnych
 6. utrata statusu osoby bezrobotnej
 7. odmowa przyznania zasiłku dla bezrobotnych
 8. up
 9. Rezygnacja ze stażu z UP
 10. proplem z brakiem ubezpieczenia!!!
 11. Bezrobotny nie powiadomił urzędu o podjęciu pracy na umowę o dzieło.
 12. przejście na emertyruę ze świadczenia rehabilitacyjnego
 13. cos sie stało z moja noga a nie mam ubezpieczenia
 14. Urzad Pracy pomocy!!!
 15. Renta stała czy czasowa?
 16. Odmawa przyjęcia wniosku o staż w pup
 17. kuroniówka
 18. Jak Urzad Pracy liczy staz pracy.
 19. Deklaracja ZUS DRA
 20. Przedłużenie stażu. Warunki takie jak przy skierowaniu?
 21. stypendium dla bezrobotnego, prosze o pomoc
 22. 1,5 miesiaca bez pracy a ciągłość pracy?
 23. czy trzeba dalej płacić KRUS
 24. chorobowe z zusu
 25. Kuroniówka a rozpoczęcie pracy
 26. nadpłata z Powiatowego Urzędu Pracy
 27. urlop okolicznościowy a staż
 28. Staż
 29. Renta rodzinna i odszkodowanie jednorazowe po wypadku śmiertelnym
 30. Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów
 31. pomoc z MOPRu
 32. Co potrzebuje aby podjąć staż?
 33. niejasność - styp. socjalne
 34. Nieszczęsna odprawa rentowa
 35. Prace interwencyjne po stażu?
 36. Uzasadnienie celowosci podjęcia studiów podyplomowych - dofinansowanie przez PUP
 37. ciąża, macierzyński, składki ZUS, umowa o pracę ???????
 38. Odzyskanie renty rodzinnej
 39. Świadczenie pielęgnacyjne
 40. czy mozna ubiegać się o odszkodowanie
 41. Zakup działki - pytanie o KRUS
 42. odnowić ubezpieczenie zdrowotne
 43. staz,pare pytan
 44. student dzienny a staż
 45. pytanie o stypendium na stażu
 46. Decyzja ZUS o zwrocie renty
 47. Ubezpieczenie zdrowotne a umowa o dzieło/zlecenie
 48. Emerytura z KRUS i ZUS jednocześnie?
 49. ubezpieczenie zdrowotne studenta po 26 rż
 50. Prawo do zasiłku
 51. Uczestnictwo w szkoleniu, a brak gotowości do podjęcia pracy
 52. wcześniejsza emerytura
 53. Staż a długi w skarbówce
 54. Stypendium
 55. zmiana miejsca stażu
 56. Decyzja o zwrocie świadczenia
 57. Renta rodzinna
 58. chorobowe po ustaniu zatrudnienia
 59. Niezrealizowane świadczenie
 60. Urząd pracy i odbywanie stażu
 61. ustawa kontra ustawa
 62. umowa o dzieło a składki zdrowotne
 63. Problem z rejestracją w UP jako bezrobotny.
 64. od kiedy cięzarna absolwetnka mają działalność otrzyma zasiłek chorobowy?
 65. Rozpoczęcie pracy a zasiłek dla bezrobotnych
 66. renta rodzinna po skończeniu liceum
 67. umowa zlecenie a rejestracja w UP
 68. Status bezrobotnego a planowane studia wieczorowe /ubezpieczenie
 69. ZUS po 10 latach
 70. Bezrobocie, a KRUS
 71. praca w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze i emerytura
 72. Jakakolwiek pomoc?
 73. Koszty leczenia a rodzina
 74. ciąża a L4
 75. Zasiłek po latach...?
 76. Koniec szkoły a kuroniówka...
 77. Świadczenia rehabilitacyjne , a urlop.
 78. Moja pierwsza deklaracja rozliczeniowa ZUS - Pomocy
 79. firma przez 3 dni a zus?
 80. KRUS dla mundurowego??
 81. świadczenia przedemerytalne
 82. renta po zmarlym mężu
 83. Kontynuacja ubezpieczenia społecznego
 84. jeżeli jestem w ciąży to mogę zarejestrować sie w urzędzie pracy
 85. Staż w urzędzie ogromny problem
 86. opłata za poród rodzinny?
 87. jeszcze o płatnym zasiłku wychowawczym
 88. staż
 89. zasiłek chorobowy
 90. aprobant ZUS - czy może wydać decyzję odnośnie prawa do renty
 91. zawieszenie wypłaty renty
 92. WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ GOSP.-jak zacząć???
 93. staż z UP a wyjścia na rozmowy kwalifikacyjne
 94. jak najkorzystniej podpisać umowę zlecenie? (ZUS)
 95. rezygnacja ze stazu - niekompetencja pracodawcy
 96. Urzad pracy a licencjat- PROSZĘ O POMOC!!!
 97. Renta chorobowa
 98. Dodatek aktywizacyjny
 99. Zasilek dla bezrobotnych.
 100. Przerwanie stażu- brak innego wyjscia.
 101. zasiłek rodzinny a urząd pracy
 102. Udziałowiec spółki z o.o. na bezrobociu?
 103. Inny Urząd Pracy
 104. czy należy się zasiłek przedemerytalny
 105. Staż, a odpowiedzilność
 106. Okres pobierania zasiłku 12 miesięcy
 107. oszukana
 108. Rejestracja w urzędzie pracy - informować o ciąży ?
 109. Rejestracja w OFE bez rejestracji w ZUS
 110. Swiadczenie pielęgnacyjne a rejestracja w PUP
 111. renta rodzinna
 112. przerwanie stażu
 113. Rozwiązanie umowy "stażu"
 114. staż z urzędu pracy
 115. pierwsza rejestracja w urzędzie pracy
 116. renta z tytułu niezdolności do pracy
 117. Staż, dotacja dla pracodawcy na wynagrodzenie
 118. Staż ,a podjęcie po nim pracy.
 119. Stypendium socjalne - pit, utrata dochodu
 120. Podstawa składek na ubezp. emerytalne i rentowe
 121. ciąża i koniec stażu
 122. Przeliczenie emerytury
 123. komisja zus
 124. Składki na ZUS
 125. Zasiłek chorobowy i macierzyński
 126. Wyrzucenie z krus pomocy
 127. 2 etaty a L4 - trudny przypadek
 128. Zasiłek pielęgnacyjny na niepełnosprawne dziecko
 129. zaległy KRUS
 130. Firma, Student i ZUS
 131. Nieprzyjecie propozycji pracy a utrata statusu bezrobotnego
 132. Zwolenienie dyscyplinarne ze stażu
 133. problem z rejestracją w UP (inne miasto)
 134. renta w drodze wyjątku
 135. status rolnik a umowa o dzieło
 136. Wykluczenie z KRUS proszę o poradę
 137. ubezpieczenie zdrowotne
 138. zaległości w ZUS
 139. odzyskanie renty rodzinnej
 140. Dzierżawa gruntu rolnego a zasiłek rodzinny i inne świadczenia
 141. ilośc dni L4 a odszkodowanie
 142. praca na roli po 16-tym roku Zycia
 143. Pytanie
 144. będąc na zasiłku dla bezrobotnego można starać się o rentę
 145. Odmowa przyznania emerytury
 146. KRUS i dz.Gospodarcza
 147. ubezpieczenie w krus
 148. zasiłek dla bezrobotnych - przysługuje?
 149. Emerytura a zgon
 150. Odwołanie od decyzji lekarza orzecznika ZUS
 151. L4
 152. zaległość w zusie, nowa praca i ciążą.
 153. Świadczenie rehabilitacyjne a wypłata należności
 154. zasiłek maciwrzyński z krus
 155. prawa z tytułu opłacania ZUS
 156. jaka wysokość zasiłku
 157. Staż opinia
 158. Umowa zlecenie
 159. zasiłek dla bezrobotnych
 160. Zatrudniłam kobiete w ciązy co teraz
 161. Zatrudnienie nie legalne w ciazy
 162. zwolnienie lekarskie wystawione w dzień obecności pracownika w pracy
 163. Wyrejestrowanie się z Urzędu Pracy. Co muszę ujawnić a czego nie?
 164. Rejestracja bezrobotnego a dotacja na rozpoczęcie działalności
 165. renta rodzinna
 166. przedawnienie za nienaleznie pobrane świadczenie
 167. Podstawa naliczania zasiłku chorobowego z umów zleceń
 168. czy muszę zapłacić zaległy krus?
 169. Czy należy mi się prawo do zasiłku dla bezrobotnych?
 170. renta rodzinna
 171. Przeliczenie renty, rozbieżności w zarobkach
 172. Renta rodzinna na stałe?
 173. Powtórna komisja w sprawie podwyzszenia renty
 174. Staż a urlop/dni wolne
 175. Okres studiów a emerytura
 176. zatrudnienie osoby o znacznym stopniu niepełnosprwności
 177. samotna matka - rencistka
 178. Staż z UP, przerwa na lunch między godzinami pracy
 179. Wiłączenie z krus
 180. ciąża w KRUS-ie
 181. staż
 182. renta rodzinna na czas wakacji
 183. L4 a PUP
 184. Stażysta - wynagrodzenie
 185. zasiłek aktywizacyjny - należ mi się?
 186. Ubezpieczenie dziecka dla matki nie pracującej
 187. Zasiłek rodzinny
 188. Odmowa prawa do renty po zmarłym ojcu. Proszę o pomoc!
 189. Ubezpieczenie zdrowotne.
 190. status bezrobotnego a umowa odzieło??
 191. Zerwanie umowy z UP
 192. Renta Po mamie- okres wakacji ?
 193. Staż i kontynuacja nauki - kilka pytań
 194. umowa o pracę a wypadek w pracy
 195. Czy można dorobić na zasiłku?
 196. czy mam nieprawidlowo wypłacony zasilek macierzyński?
 197. Składki ZUS- własna firma
 198. Ja na stażu żona będzie rodzić- jak z ubezpieczeniem zdrowotnym?
 199. rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy
 200. zwrot środków do MOPs z tytułu samotnie wychowujacej matki
 201. student i ubezpieczenie zdrowotne - nietypowa sytuacja
 202. Firma zlikwidowana a niewymeldowana z ZUS
 203. KRUS, ZUS a renta rodzinna
 204. Renta rodzinna - szkoła policealna.
 205. Zwrot pieniędzy z rezygnacji III Filaru
 206. Jak wyliczyć staż?
 207. bezrobotne a staż pracy
 208. Renta rodzinna a koniec studiów
 209. Renta rodzinna- tak czy nie?
 210. świadectwo pracy w UP
 211. odwołanie od decyzji zus
 212. Staż - kila pytań
 213. po szkole średniej zapisać się jako osoba bezrobotna
 214. Prosze o pomoc!
 215. Prewencja rentowa dla bezrobotnych
 216. umowa o staż
 217. Czy mam prawo do stażu?
 218. Wiek 61, staż 45, mężczyzna - czy należy sie emerytura??
 219. prawo do zasiłku dla bezrobotnych
 220. Wynajem lokalu a swiadczenie
 221. wychowawcze a bezrobocie
 222. Staż
 223. Ojciec samotnie wychowujący trzy małe córki prosi o pomoc
 224. Staż
 225. Świadczenie emerytane po zmarłym mężu
 226. Podział majątku
 227. Bezrobocie - pare informacji
 228. Kontrola ZUS a stosunek pracy
 229. ubezpieczenie po śmierci matki
 230. Renta z KRUS i ZUS?
 231. stypendium socjalne, dochód utracony - proszę o pomoc!
 232. staż pracy - jak długo można
 233. Wznowienie działalności czy likwidacja
 234. Dzwina sytuacja ze stazem
 235. staż
 236. Z ZUS do Krus
 237. Renta rodzinna
 238. Czy miejski ośrodek pomocy społecznej zapłaci fakturę wystawioną przez szpital
 239. Zasiłek pogrzebowy KRUS
 240. emerytura po nowemu?
 241. koniec studiów
 242. ubezpieczenie zdrowotne
 243. Urząd Pracy
 244. Staż za granicą
 245. zasiłek macierzyński na umowie zlecenie
 246. staż a obowiązek zatrudnienia
 247. Jakie przywileje dla osoby z II grupą inwalidzką??
 248. Pracownik z urzędu pracy
 249. Czy pracodaca musi we wniosku do urzedu pracy zaznaczyc ze mnie przyjmnie do pracy?
 250. utracenie statusu bezrobotnego-staż