PDA

View Full Version : Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 [88] 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

 1. Skladki emerytalno -rentowe a praca za granica
 2. staż pracy
 3. Kilka pytań odnośnie stażu
 4. zasiłek macierzyński
 5. Odsetki karne za granie na zwłokę przez ZUS
 6. Zasiłek rodzinny a tzw. związek partnerski
 7. Polski zasiłek po 4 latach pracy w UK
 8. Czy przysługuje mi staż ?
 9. Zus zakjwestionował moje L4 przed operacją
 10. odrzucenie ofery pracy z powodu dojazdów
 11. Zatrudnienie po stażu
 12. Umowa zlecenie , skadka ZUS
 13. Wcześniejsza emerytura (warunki szczególne)
 14. utrata statusu bezrobotnego a ubezpieczenie
 15. Wizyta u lekarza będąc na stażu.
 16. ciąża w czasie prowadzenia działalności
 17. renta po mężu
 18. Nie wstawienie sie do PUP na kurs????
 19. zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia
 20. Zasiłek tylko 3 miesiące?
 21. Ubezpieczenie zdrowotne
 22. warunki przyjęcia na staż
 23. Szkoła policealna a ZUS
 24. euro-kariera - staż z UP
 25. Termin zwrotu kosztów stażu
 26. Formularz ZUS DRA - wzór
 27. renta chorobowa
 28. czemu urząd pracy mnie nie zarejestrował?!
 29. z renty na emeryture
 30. przerwanie stazu
 31. praca na 1/2 etatu a składki ZUS z działalnosci gospodarczej
 32. Brak należnego zasiłku - błędna informacja podana przez pracownika Urzędu Pracy
 33. Obniżenie dochodów po śmierci osoby z jednego gospodarstwa domowego.
 34. Samotnie wychowujaca-jakie pieniadze sie naleza?gdzie mozna sie starac
 35. pomocy , nie wiem co robić !!!!!!
 36. odwolanie sie od mopsu
 37. urząd pracy
 38. Zadłużenie wobec zus i komornik
 39. PO jakim czasie znowu odzyskam status bezrobotnego
 40. Wypadek w pracy
 41. Wieloosobowa spółka z o.o. a Składka Zdrowotna
 42. Spółka Jawna, a niski ZUS
 43. Ojciec dziecka nie przekazuje zasiłku otrzymmywanego w UK
 44. Czas na wydanie decyzji przez ZUS o świadczeniu rehabilitacyjnym
 45. dzialalność rolnicza + etat jaki zus?
 46. Biznesmama a zasiłek macierzyński
 47. wcześniejsza emerytura dla samotnego rolnika?
 48. wcześniejsza emerytura dla samotnego rolnika?
 49. renta
 50. Co, gdy pracodawca nie przedłoży do PUP listy obecności stażysty?
 51. Sąd Pracy w sprawie renty.
 52. Zasiłek dla pracującej na 3/4 etatu
 53. KRUS wydaje stosowne zaświadczenia potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne / JAKIE??
 54. KRUS, a renta chorobowa
 55. Zawiadomienie o podjęciu zatrudnienia po otrzymaniu decyzji o utracie statusu bezrobo
 56. czuje sie oszukana:( rezygnacja ze stażu ?
 57. zatrudniona, na wychowawczym,smierc ojca
 58. Zbadanie prawidłowości przeliczenia emerytury.
 59. samotna matka a dzialanosc gospodarcza
 60. utrata statusu osoby bezrobotnej - zmiany miejsca zameldowania
 61. Studenckie ubezpieczenie zdrowotne
 62. Zasiłek rodzinny a kolejna ciąża
 63. Zajęcie przez zus pensji czy zgodne z prawem?
 64. Ubezpieczenie zdrowotne. Prośba o pomoc
 65. stypendium socjalne
 66. Umowa zlecenie a ubezpiecznie w ZUS??
 67. 15 lat w warunkach szceólnych
 68. zasiłek dla bezrobotnych
 69. świadczenie przedemerytalne
 70. przymusowy urlop bezpłatny na stażu
 71. Zasiłek w Polsce po powrocie z zagranicy
 72. Kiedy można zarejestrować się w pośredniaku?
 73. renta rodzinna.
 74. Zasady przyznawania świadczeń rodzinnych
 75. staż a renta rodzinna
 76. Staż
 77. ubezpieczony czy nie
 78. Stypendium dla studenta
 79. rezygnacja ze stażu na rzecz kursu
 80. naliczenie emerytury
 81. staż z urzędu pracy z deklaracją zatrudnienia a ciąża
 82. Re:zasiłek pielęgnacyjny na osobe bezwładną
 83. Dochód utracony/zyskany a zasiłek rodzinny
 84. bezrobotny i L4
 85. Przerwanie stażu miesiąc przed rozpoczęciem studiów
 86. Pup: Koszty egzaminów i uzyskania licencji
 87. Renta rodzinna po 26 roku zycia.Do sadu czy do Zus u?
 88. Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny.
 89. staż
 90. staz a nadgodziny
 91. zwolnienie dyscyplinarne-dodatek aktywizacyjny
 92. ubezpieczenie umowa zlecenie
 93. staż z Urzędu Pracy
 94. procedura przyznawania stażu
 95. zasiłek dla bezrobotnych
 96. staz z gwarancja zatrudnienia
 97. Czy mogę starać się o zasiłek ?
 98. Samozatrudnienie a dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 99. ubezpieczenie noworodka przy ojcu
 100. przerwanie stażu
 101. Świadczenia przedemerytalne
 102. wiek emerytalny a ubezpieczenie PILNE!!!!!
 103. Zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie
 104. Bezrobotny a wolontariat / wizyty w PUP
 105. Renta po zmarlej matce
 106. niska emerytura
 107. Staż, problem z otrzymaniem w swiętokrzyskim
 108. Szkolenie z urzędu pracy a praca na okres próbny.
 109. Zasiłek chorobowy na statusie bezrobotnego.
 110. chorobowe a staż?
 111. Nienależnie pobrana renta POMOCY !!!
 112. pytanie o urząd pracy
 113. przedłużenie stażu a urlop
 114. Rozwiązanie umowy ze stażystą
 115. Renta inwalidzka - okres składkowy
 116. emerytura
 117. Chce mnie zwolnić bo się nie podobam
 118. Usprawiedliwienie nieobecności w PUP
 119. Zerwanie Umowy przez UP
 120. Staż
 121. Zwolnić stażystę
 122. Wyrejestrowanie z Urzędu Pracy
 123. Uprawnienia do przejscia na emeryture w zus
 124. Rejestracja w Urzędzie Pracy (18-stolatka)
 125. Gwarancja zatrudnienia po stażu
 126. Decyzja o zwrocie renty rodzinnej.
 127. Renta po ojcu
 128. Składki na ubezpieczenie społeczne z dwóch źródeł
 129. czy są podstawy do zawieszenia/cofniecia zasiłku reh.
 130. Renta rodzinna a staż
 131. Stypendium dla bezrobotnych w pup
 132. Wezwanie do zapłaty z ZUS
 133. Urząd pracy
 134. Urząd Pracy a zwolnienie lekarskie
 135. ZUS i proc. odwoławcza - POGUBIŁEM się prosze o pomoc
 136. Zasiłek stały a zasiłek pielegnacyjny
 137. Zasiłek dla bezrobotnych po wychowawczym
 138. Renta po zmarłym ojcu
 139. Pierwsza rejestracja w PUP. Gdzie udać się z decyzją o przyznaniu statusu bezrobotneg
 140. Staż
 141. Staż pracy - zwolnienie lekarskie
 142. składki zmarłego w zusie
 143. Zwolnienie lekarskie na stażu
 144. wcześniejsza emerytura
 145. Polskie zwolnienie lekarskie w UK
 146. Bezrobocie a udokumentowanie dochodu
 147. Ciaza a staz
 148. becikowe a przysposobienie dziecka
 149. Jak długo jest ważne ubezpieczenie zdrowotne po rozwiązaniu umowy o pracę?
 150. zasiłek dla bezrobotnych
 151. nauczyciel- prawo do zasilku
 152. Brak prawa do zasiłku
 153. zasiłek pogrzebowy dla bezrobotnego bez prawa do zasiłku
 154. Stypendium socjalne - dochód utracony.
 155. Renta rodzinna
 156. Ponowna rejestracja w pup
 157. Czy m.in. okres pobierania zasiłku z P.U.P. jest wliczany do renty?.
 158. Urząd Pracy i status bezrobotnego czy poszukującego pracy?
 159. lista zawodów szkodliwych
 160. kuroniówka po urlopie macierzyńskim
 161. umowa o staż
 162. staz z warunkiem zatrudnienia
 163. Częściowo niezdolna do pracy.
 164. PUP nie chce przyznać mi kolejnego stażysty. Dlaczego?
 165. Zadłużenie w składkach ZUS
 166. Spółka LTD w UK a bycie bezrobotnym w PL.
 167. stypendium UP a brak rejestracji
 168. Prawo do zasiłku..
 169. świadczenie przedemerytalne
 170. Przedłużenie renty rodzinnej
 171. Staż UP - pracodawca nie wywiązał się z umowy
 172. Kto wystawi dokument potwierdzajacy ubezpieczenie???
 173. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumiem stron a zasiłek dla bezrobotnych
 174. utrata statusu osoby bezrobotnej
 175. odmowa przyznania zasiłku dla bezrobotnych
 176. up
 177. Rezygnacja ze stażu z UP
 178. proplem z brakiem ubezpieczenia!!!
 179. Bezrobotny nie powiadomił urzędu o podjęciu pracy na umowę o dzieło.
 180. przejście na emertyruę ze świadczenia rehabilitacyjnego
 181. cos sie stało z moja noga a nie mam ubezpieczenia
 182. Urzad Pracy pomocy!!!
 183. Renta stała czy czasowa?
 184. Odmawa przyjęcia wniosku o staż w pup
 185. kuroniówka
 186. Jak Urzad Pracy liczy staz pracy.
 187. Deklaracja ZUS DRA
 188. Przedłużenie stażu. Warunki takie jak przy skierowaniu?
 189. stypendium dla bezrobotnego, prosze o pomoc
 190. 1,5 miesiaca bez pracy a ciągłość pracy?
 191. czy trzeba dalej płacić KRUS
 192. chorobowe z zusu
 193. Kuroniówka a rozpoczęcie pracy
 194. nadpłata z Powiatowego Urzędu Pracy
 195. urlop okolicznościowy a staż
 196. Staż
 197. Renta rodzinna i odszkodowanie jednorazowe po wypadku śmiertelnym
 198. Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów
 199. pomoc z MOPRu
 200. Co potrzebuje aby podjąć staż?
 201. niejasność - styp. socjalne
 202. Nieszczęsna odprawa rentowa
 203. Prace interwencyjne po stażu?
 204. Uzasadnienie celowosci podjęcia studiów podyplomowych - dofinansowanie przez PUP
 205. ciąża, macierzyński, składki ZUS, umowa o pracę ???????
 206. Odzyskanie renty rodzinnej
 207. Świadczenie pielęgnacyjne
 208. czy mozna ubiegać się o odszkodowanie
 209. Zakup działki - pytanie o KRUS
 210. odnowić ubezpieczenie zdrowotne
 211. staz,pare pytan
 212. student dzienny a staż
 213. pytanie o stypendium na stażu
 214. Decyzja ZUS o zwrocie renty
 215. Ubezpieczenie zdrowotne a umowa o dzieło/zlecenie
 216. Emerytura z KRUS i ZUS jednocześnie?
 217. ubezpieczenie zdrowotne studenta po 26 rż
 218. Prawo do zasiłku
 219. Uczestnictwo w szkoleniu, a brak gotowości do podjęcia pracy
 220. wcześniejsza emerytura
 221. Staż a długi w skarbówce
 222. Stypendium
 223. zmiana miejsca stażu
 224. Decyzja o zwrocie świadczenia
 225. Renta rodzinna
 226. chorobowe po ustaniu zatrudnienia
 227. Niezrealizowane świadczenie
 228. Urząd pracy i odbywanie stażu
 229. ustawa kontra ustawa
 230. umowa o dzieło a składki zdrowotne
 231. Problem z rejestracją w UP jako bezrobotny.
 232. od kiedy cięzarna absolwetnka mają działalność otrzyma zasiłek chorobowy?
 233. Rozpoczęcie pracy a zasiłek dla bezrobotnych
 234. renta rodzinna po skończeniu liceum
 235. umowa zlecenie a rejestracja w UP
 236. Status bezrobotnego a planowane studia wieczorowe /ubezpieczenie
 237. ZUS po 10 latach
 238. Bezrobocie, a KRUS
 239. praca w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze i emerytura
 240. Jakakolwiek pomoc?
 241. Koszty leczenia a rodzina
 242. ciąża a L4
 243. Zasiłek po latach...?
 244. Koniec szkoły a kuroniówka...
 245. Świadczenia rehabilitacyjne , a urlop.
 246. Moja pierwsza deklaracja rozliczeniowa ZUS - Pomocy
 247. firma przez 3 dni a zus?
 248. KRUS dla mundurowego??
 249. świadczenia przedemerytalne
 250. renta po zmarlym mężu