PDA

View Full Version : Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 [89] 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

 1. staż
 2. zasiłek chorobowy
 3. aprobant ZUS - czy może wydać decyzję odnośnie prawa do renty
 4. zawieszenie wypłaty renty
 5. WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ GOSP.-jak zacząć???
 6. staż z UP a wyjścia na rozmowy kwalifikacyjne
 7. jak najkorzystniej podpisać umowę zlecenie? (ZUS)
 8. rezygnacja ze stazu - niekompetencja pracodawcy
 9. Urzad pracy a licencjat- PROSZĘ O POMOC!!!
 10. Renta chorobowa
 11. Dodatek aktywizacyjny
 12. Zasilek dla bezrobotnych.
 13. Przerwanie stażu- brak innego wyjscia.
 14. zasiłek rodzinny a urząd pracy
 15. Udziałowiec spółki z o.o. na bezrobociu?
 16. Inny Urząd Pracy
 17. czy należy się zasiłek przedemerytalny
 18. Staż, a odpowiedzilność
 19. Okres pobierania zasiłku 12 miesięcy
 20. oszukana
 21. Rejestracja w urzędzie pracy - informować o ciąży ?
 22. Rejestracja w OFE bez rejestracji w ZUS
 23. Swiadczenie pielęgnacyjne a rejestracja w PUP
 24. renta rodzinna
 25. przerwanie stażu
 26. Rozwiązanie umowy "stażu"
 27. staż z urzędu pracy
 28. pierwsza rejestracja w urzędzie pracy
 29. renta z tytułu niezdolności do pracy
 30. Staż, dotacja dla pracodawcy na wynagrodzenie
 31. Staż ,a podjęcie po nim pracy.
 32. Stypendium socjalne - pit, utrata dochodu
 33. Podstawa składek na ubezp. emerytalne i rentowe
 34. ciąża i koniec stażu
 35. Przeliczenie emerytury
 36. komisja zus
 37. Składki na ZUS
 38. Zasiłek chorobowy i macierzyński
 39. Wyrzucenie z krus pomocy
 40. 2 etaty a L4 - trudny przypadek
 41. Zasiłek pielęgnacyjny na niepełnosprawne dziecko
 42. zaległy KRUS
 43. Firma, Student i ZUS
 44. Nieprzyjecie propozycji pracy a utrata statusu bezrobotnego
 45. Zwolenienie dyscyplinarne ze stażu
 46. problem z rejestracją w UP (inne miasto)
 47. renta w drodze wyjątku
 48. status rolnik a umowa o dzieło
 49. Wykluczenie z KRUS proszę o poradę
 50. ubezpieczenie zdrowotne
 51. zaległości w ZUS
 52. odzyskanie renty rodzinnej
 53. Dzierżawa gruntu rolnego a zasiłek rodzinny i inne świadczenia
 54. ilośc dni L4 a odszkodowanie
 55. praca na roli po 16-tym roku Zycia
 56. Pytanie
 57. będąc na zasiłku dla bezrobotnego można starać się o rentę
 58. Odmowa przyznania emerytury
 59. KRUS i dz.Gospodarcza
 60. ubezpieczenie w krus
 61. zasiłek dla bezrobotnych - przysługuje?
 62. Emerytura a zgon
 63. Odwołanie od decyzji lekarza orzecznika ZUS
 64. L4
 65. zaległość w zusie, nowa praca i ciążą.
 66. Świadczenie rehabilitacyjne a wypłata należności
 67. zasiłek maciwrzyński z krus
 68. prawa z tytułu opłacania ZUS
 69. jaka wysokość zasiłku
 70. Staż opinia
 71. Umowa zlecenie
 72. zasiłek dla bezrobotnych
 73. Zatrudniłam kobiete w ciązy co teraz
 74. Zatrudnienie nie legalne w ciazy
 75. zwolnienie lekarskie wystawione w dzień obecności pracownika w pracy
 76. Wyrejestrowanie się z Urzędu Pracy. Co muszę ujawnić a czego nie?
 77. Rejestracja bezrobotnego a dotacja na rozpoczęcie działalności
 78. renta rodzinna
 79. przedawnienie za nienaleznie pobrane świadczenie
 80. Podstawa naliczania zasiłku chorobowego z umów zleceń
 81. czy muszę zapłacić zaległy krus?
 82. Czy należy mi się prawo do zasiłku dla bezrobotnych?
 83. renta rodzinna
 84. Przeliczenie renty, rozbieżności w zarobkach
 85. Renta rodzinna na stałe?
 86. Powtórna komisja w sprawie podwyzszenia renty
 87. Staż a urlop/dni wolne
 88. Okres studiów a emerytura
 89. zatrudnienie osoby o znacznym stopniu niepełnosprwności
 90. samotna matka - rencistka
 91. Staż z UP, przerwa na lunch między godzinami pracy
 92. Wiłączenie z krus
 93. ciąża w KRUS-ie
 94. staż
 95. renta rodzinna na czas wakacji
 96. L4 a PUP
 97. Stażysta - wynagrodzenie
 98. zasiłek aktywizacyjny - należ mi się?
 99. Ubezpieczenie dziecka dla matki nie pracującej
 100. Zasiłek rodzinny
 101. Odmowa prawa do renty po zmarłym ojcu. Proszę o pomoc!
 102. Ubezpieczenie zdrowotne.
 103. status bezrobotnego a umowa odzieło??
 104. Zerwanie umowy z UP
 105. Renta Po mamie- okres wakacji ?
 106. Staż i kontynuacja nauki - kilka pytań
 107. umowa o pracę a wypadek w pracy
 108. Czy można dorobić na zasiłku?
 109. czy mam nieprawidlowo wypłacony zasilek macierzyński?
 110. Składki ZUS- własna firma
 111. Ja na stażu żona będzie rodzić- jak z ubezpieczeniem zdrowotnym?
 112. rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy
 113. zwrot środków do MOPs z tytułu samotnie wychowujacej matki
 114. student i ubezpieczenie zdrowotne - nietypowa sytuacja
 115. Firma zlikwidowana a niewymeldowana z ZUS
 116. KRUS, ZUS a renta rodzinna
 117. Renta rodzinna - szkoła policealna.
 118. Zwrot pieniędzy z rezygnacji III Filaru
 119. Jak wyliczyć staż?
 120. bezrobotne a staż pracy
 121. Renta rodzinna a koniec studiów
 122. Renta rodzinna- tak czy nie?
 123. świadectwo pracy w UP
 124. odwołanie od decyzji zus
 125. Staż - kila pytań
 126. po szkole średniej zapisać się jako osoba bezrobotna
 127. Prosze o pomoc!
 128. Prewencja rentowa dla bezrobotnych
 129. umowa o staż
 130. Czy mam prawo do stażu?
 131. Wiek 61, staż 45, mężczyzna - czy należy sie emerytura??
 132. prawo do zasiłku dla bezrobotnych
 133. Wynajem lokalu a swiadczenie
 134. wychowawcze a bezrobocie
 135. Staż
 136. Ojciec samotnie wychowujący trzy małe córki prosi o pomoc
 137. Staż
 138. Świadczenie emerytane po zmarłym mężu
 139. Podział majątku
 140. Bezrobocie - pare informacji
 141. Kontrola ZUS a stosunek pracy
 142. ubezpieczenie po śmierci matki
 143. Renta z KRUS i ZUS?
 144. stypendium socjalne, dochód utracony - proszę o pomoc!
 145. staż pracy - jak długo można
 146. Wznowienie działalności czy likwidacja
 147. Dzwina sytuacja ze stazem
 148. staż
 149. Z ZUS do Krus
 150. Renta rodzinna
 151. Czy miejski ośrodek pomocy społecznej zapłaci fakturę wystawioną przez szpital
 152. Zasiłek pogrzebowy KRUS
 153. emerytura po nowemu?
 154. koniec studiów
 155. ubezpieczenie zdrowotne
 156. Urząd Pracy
 157. Staż za granicą
 158. zasiłek macierzyński na umowie zlecenie
 159. staż a obowiązek zatrudnienia
 160. Jakie przywileje dla osoby z II grupą inwalidzką??
 161. Pracownik z urzędu pracy
 162. Czy pracodaca musi we wniosku do urzedu pracy zaznaczyc ze mnie przyjmnie do pracy?
 163. utracenie statusu bezrobotnego-staż
 164. Odwołanie od decyzji o odebraniu zasiłku. Pomocy ...
 165. Pomoc w wyjaśnieniu pojęcia
 166. staż z PUP - zmiana pracodawcy - czy możliwe?
 167. Staż i renta socjalna?
 168. Skierowanie - Staż
 169. Staż z PUP - co można i za co jest się odpowiedzialnym
 170. co po stażu??
 171. Renta z tytułu niezdolności do pracy
 172. rejestracja w UP
 173. staż z EPS
 174. Renta rodzinna a emerytura po mężu
 175. Prawo do zasiłku
 176. jak długo na zwolnieniu lekarskim
 177. Szkolenie indywidualne z pup
 178. Status bezrobotnego a udział w szkoleniu z EFS
 179. co po studiach?
 180. uprawnienia urzędu pracy
 181. stypendium/praca
 182. Komisja lekarska - kto wypełnia wniosek ????
 183. Staż , a miejsce zameldowania
 184. nie odebralam w terminie zasilku dla bezrobotnych jakie konsekwencje mi groza?
 185. rejestracja u UP
 186. renta rodzinna a praca sezonowa za granicą
 187. Jakie składki na fundusz pracy??
 188. Renta a zmiana szkoły.
 189. Stypendium socjalne kontra rodzina - pomocy!
 190. Zapytanie o rente
 191. czy jest jakaś kara ..? ...
 192. Staż dla rolnika?
 193. renta uczniowska
 194. przyznane świadczenia reh. i zasiłek bezr.
 195. Renta rodzinna a alimenty i dodatek na naukę.
 196. art. 286& 1 kk (ZUS)
 197. umowa zlecenie a bezrobocie
 198. Odmowa prawa do wypłaty zasiłku
 199. Komu przysługuje zasiłek rodzinny?
 200. Staż 740PLN i 860PLN
 201. Urząd Pracy, Stypendium (mocno pomniejszone)
 202. emerytura starcza po mężu
 203. Staż w urzędzie pracy .
 204. nieopłacane składki krus
 205. czy moge ubiegac sie o 6 mies. staz
 206. Renta i praca
 207. Staż z Uni a staż krajowy
 208. składka na FGŚP
 209. zus w ciąży a działalnośc gospodarcza
 210. jakie przywileje przysługują osobie niepełnosprawnej w stopniu lekkim?
 211. problem ze stażem pracy
 212. L4 nie zaakceptowane przez pracodawcę
 213. zwolnienie lekarskie w trakcie stażu
 214. Przedłużenie stażu absolwenckiego
 215. rezygnacja z kursu - konsekwencję
 216. Zawieszenie stażu
 217. ZUS, komornik a pismo
 218. ubez.zdrowotne
 219. Sprzedaż gospodarstwa, a emerytura
 220. Zasiłek dla bezrobotnych a odprawa
 221. Pytanie.Proszę o odpowiedź. ZUS
 222. Renta do 26 roku życia
 223. dokumenty potrzebne do rejestracji na bezrobocie
 224. Renta rodzinna a staż?
 225. umowa po stażua
 226. rmua zamiast książeczek ubezpieczeniowych.
 227. Ciąża a staż
 228. renty rodzinne
 229. zasiłek dla bezrobotnych a wpis do rejestru działalności gospodarczej.
 230. Renta legalna??
 231. Studia zaoczne i staż?
 232. renta rodzinna dla wnuka?
 233. prawo do zasiłku przedemerytalnego
 234. renta rodzinna a składki na kasę chorych
 235. Podstawa do zasiłku macierzyńskiego?? POMOCY!!!!
 236. krus i działalność pozarolnicza nietypowa sprawa
 237. kłopoty z Urzędem Pracy - odmienne decyzje
 238. Rehabilitacja
 239. Utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez ciężarną
 240. renta szkoleniowa
 241. Świadczenie Pielęgnacyjne a dochód utracony
 242. renta na stałe?
 243. Ubezpieczenie zdrowotne
 244. renta rodzinna
 245. Prawo do renty
 246. Staż po liceum
 247. wcześniejsza emerytura??
 248. prosze o odpowiedz na moje pytanie o to czy zus moze odebrac mi nadpłatę podatku
 249. wychowawczy a zasiłek
 250. chorobowe z zus