PDA

View Full Version : Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

 1. Ubezpieczenie a prawo do świadczeń zdrowotnych do 18 lat
 2. Zasiłek opiekuńczy na dziecko z orzeczeniem autyzm aspergera
 3. Ubezpieczenie zdrowotne
 4. Zasiłek opiekuńczy a zwolnienie z pracy
 5. Emerytura pomostowa a Polski Ład
 6. Świadczenie opiekuńcze w weekend a pensja
 7. Umowa zlecenie a dobrowolne odprowadzanie składek
 8. Choroba zawodowa
 9. Ubezpieczenie dziecka
 10. Maksymalna długość przysługiwania zasiłku chorobowego
 11. Bezrobotny po maturze
 12. ZUS nie uznaje wypadku przy pracy z powodu kodu pkd
 13. Orzeczenie zus
 14. podatek
 15. Jak liczyć okres zasiłkowy 2021/2022
 16. Niezdolnośc do pracy całkowita
 17. Zwrot podatku a komornik
 18. Zasiłek opiekuńczy na seniora.
 19. Renta z powodu choroby zawodowej
 20. Wniosek o dodatek oslonowy
 21. Renta dorosly wczesniak
 22. Nowy ład(dodatek osłonowy)
 23. rozłożenie na raty ZUS - ilość rat
 24. Renta rodzinna osoba z orzeczeniem
 25. Dodatek osłonowy, zamieszkanie w bloku
 26. Świadczenie pielęgnacyjne (nie zasiłek)
 27. Renta rodzinna - przedłużenie studiów
 28. Dodatek osłonowy pytanie
 29. Abolicja 2013 a nowoodkryta KW z hipoteką za ten sam okres skladkowy
 30. dwa jednakowe orzeczenia na stałe
 31. Przejście ze zwykłego L4 na ciążowe
 32. dalsze zwolnienie
 33. Amazon KDP i Merch a renta socjalna i rodzinna
 34. Rachunki
 35. Opieka i izolacja w tym samym czasie
 36. Skrócenie/przerwanie zwolnienia lekarskiego?
 37. skadki zus - działalność gospodarcza- odliczenie składki zdrowotnej
 38. RKO na dziecko przed przedszkolem
 39. Ciagłość zwolnienia lekarskiego i zasiłek chorobowy.
 40. Świadczenie rodzicielskie"kosiniakowe"
 41. Urząd Pracy - "brak świadectwa pracy"
 42. Umowa zlecenie, a grupowe ubezpieczenie na życie
 43. Stypendium socjalne na uczelni
 44. Podejrzenie wyłudzenia renty chorobowej
 45. Przerwa w ubezpiezeniu dziecka jako członek rodziny
 46. Dwa ubezpieczenia ZUS
 47. Zasiłek chorobowy po wygaśnięciu umowy o pracę?
 48. L4 w ostatnim dniu umowy o pracę
 49. Tytuł wykonawczy z ZUS
 50. urlop rodzicielski, macierzyński - pomoc
 51. Przeliczenie emerytury w 2022
 52. Opieka nad członkiem rodziny
 53. Czy premia się wlicza?
 54. L4 po wygaśnięciu umowy zlecenie - czy dostanę zasiłek chorobowy?
 55. Dług w ZUS i egzekucja
 56. Zwolnienie lekarskie elektronicznie
 57. ZUS zgłoszenie przejścia z "ulgi na start" na "mały ZUS"
 58. działania pracownika MOPS
 59. Dane płatnika - ZUS ZLA po ustaniu zatrudnienia
 60. Odszkodowanie za złe leczony ząb?
 61. JDG w Polsce a praca zdalna dla czeskiej firmy
 62. Zasiłek pielęgnacyjny, a śmierć
 63. Zwrot nienależnie pobranej renty.
 64. Warunki szkodliwe a emerytura
 65. Zwolnienie lekarskie A zagraniczny pracodawca
 66. Wywalenie ze stażu
 67. Umowa zlecenie czy liczy się do stażu pracy (Emerytury)
 68. przekroczenie terminu administracyjnego
 69. Nieopłacanie składek za współpracującego małżonka.
 70. ZUS - przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek
 71. Abolicja zus
 72. Grupowe ubezpieczenie na życie
 73. Ubezpieczenie po 26 roku życia a szkoła policealna
 74. 500+ po rozwodzie - problem
 75. ekwiwalent za zaległy urlop w okresie wypowiedzenia w trakcie urlopu rodzicielskiego
 76. Zwrot kwoty z tytułu udzielonej pomocy społecznej a odrzucenie spadku w całości
 77. Zasiłek chorobowy ZUS
 78. Świadczenie pielęgnacyjne na osobę niepełnosprawną a prawo do emerytury
 79. Wydanie wyroku w sprawie przeciwko ZUS - co dalej ?
 80. Swiadczenia w ciazy i po
 81. Bezradny emeryt
 82. Pcpr
 83. Wniosek o zasiłek rehabilitacyjny.
 84. Zwolnienie
 85. Ubzepieczenie zdrowotne dziecka cudzoziemca
 86. Zasiłek chorobowy po zakończeniu zatrudnienia
 87. Emerytura zawieszona już w decyzji o emeryturze?
 88. Obrońca z urzędu
 89. Pobieranie renty inwalidzkiej z ZUS i praca zagranicą do emerytury
 90. 500+ problem z wnioskiem
 91. brak przywróconej sprawności po operacji
 92. MOPS - zwolnienie z części odpłatności za pobyt w DPS
 93. Zwolnienie a studia
 94. ZUS przekazał informacje obcej osobie
 95. Firma w trakcie zasiłku
 96. Zasiłek opiekunczy
 97. Wypadniecie z chorobowego DG a zwolnienia - odmowa
 98. ZUS a praca zdalna w Anglii
 99. Zwrot kosztów leczenia z NFZ
 100. MOPS wzywa mnie na podstawie 50 KPA
 101. Ubezpieczenie a praca na 1 dzień
 102. Umowa -> zwolnienie -> nowa umowa -> zwolnienie
 103. Zus zablokowane wypłaty
 104. Obowiązek sprawienia pogrzebu?
 105. Stypendium Socjalne
 106. stypedium socjalne studia
 107. orzeczenie
 108. Nie płacimy ZUS przez 6 lat
 109. L4
 110. Renta rodzinna dla doroslego niepelnosprawnego dziecka
 111. Ubezpieczenie zdrowotne studenta.
 112. Zasiłek na opiekę nad osobą starszą a umowa ramowa
 113. opóżnienie emerytury
 114. Ubezpieczenie zdrowotne
 115. Czy przysługuje mi ubezpieczenie?
 116. Przychodnia wymaga ode mnie zapłaty za zabieg refundowany przez nfz
 117. dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne a umowa o dzieło
 118. Szansa na emyryturę po 12 latach
 119. 14 wyplata rent i emerytur
 120. odszkodowanie za covid 19
 121. Podstawa zasilku macierzynskiego po zmianie etatu
 122. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy problem
 123. dziwna depesza z ZUSU
 124. Pobranie ostatniej wypłaty renty rodzinnej a praca
 125. Ubezpieczenie zdrowotne dla słuchacza szkoły policealnej
 126. Zasiłek/ świadczenie ma dorosłego wymagającego opieki.
 127. RWKL "sprawność ustroju" definicja?
 128. Emerytura dla osoby ur. przed 1949 r.
 129. Umowa zlecenie a chorobowe i zasiłek macieżyński
 130. Czy wliczają się do rodzinnego
 131. Emerytura Po zmarłym małżonku
 132. Wniesienie nowych dowodów w trakcie oczekiwania na termin sprawy
 133. Przerwa w ubezpieczeniu a działalność gospodarcza
 134. Przejście z renty rodzinnej na emeryture
 135. Rodzinne jak to rozkminić?
 136. Zakaz pracy ? Renta
 137. Jak zrezygnować ze składek do OFE
 138. Zasiłek pielęgnacyjny z MOPS a dodatek pielęgnacyjny z ZUS
 139. odszkodowanie czy zadośuczynienie za śmierć babci
 140. Emerytura a praca za granica
 141. Zona niepracująca a składki KRUS
 142. Wypadek w pracy a zus odszkodowanie itd.
 143. Specjalny zasiłek opiekuńczy a zasiłek pielęgnacyjny
 144. b2b a zlecenie
 145. Zasiłek pielęgnacyjny i/lub starczy
 146. Koszty pobytu seniora w DPS
 147. trudna sytuacja
 148. Prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu stosunku pracy
 149. Emerytura z zdps
 150. Odmowa wypłaty zasiłku chorobowego
 151. 500+ a zagranica
 152. Zapomniałem o DRA przy zakładaniu DG
 153. Orzeczenie orzecznika ZUS
 154. Kto płaci chorobowe?
 155. Powrót do pracy po 182 dniach a inna choroba
 156. Świadczenia rodzinne a praca
 157. Lek refundowany a brak ubezpieczenia
 158. MOPS -umorzenie kosztów za pobyt w DPS
 159. Renta Zus odmowa
 160. Koniec pracy a ubezpieczenie
 161. 1/16 etatu
 162. Zawiadomienie o wczęciu postępowanie zus
 163. Likwidacja działalności a ubezpieczenie z tytułu członka rodziny - terminy.
 164. Renta rodzinna a skreślenie z listy studentów
 165. Ubezpieczenie dla członka rodziny
 166. Odmowa wypłaty zasiłku
 167. Wizyta u orzecznika ZUS
 168. Świadczenia rodzinne, kosiniakowe. Pomoc
 169. izolacja covid a zasiłek
 170. Renta socjalna i renta rodzinna
 171. Czy emeryt krus moze ubezpieczyc u siebie domownika
 172. Umowa zlecenie, a ubezpieczenie
 173. Fundusz
 174. Dwusemestralne studia podyplomowe a ostatni rok studiów
 175. Świadczenie rehabilitacyjne
 176. l4 w ciąży
 177. Zatrudnienie dziecka w działalności gospodarczej
 178. Umowa zlecenie a wlasna działalność
 179. skierowanie do pracy z urzędu pracy
 180. Jednorazowe odszkodowanie - przedwczesny wniosek, odmowa ZUS
 181. Urlop macierzyński i rodzicielski a umowa o pracę na zastępstwo
 182. Ubezpieczenia za PRLu a wysokość emerytur
 183. Od jakiego momentu liczy się preferencyjny ZUS?
 184. L4 po zakończeniu umowy a zasiłek
 185. SUO vs. Opieka wytchnieniowa
 186. Umowa zlecenie a ZUS
 187. Wysokośc emerytury.
 188. Podjęcie pracy w czasie otrzymywania świadczeń z MOPS
 189. Renta wypadkowa/emerytura
 190. Zasiłek rehabilitacyjny -pomocy
 191. Ubezpieczenie zdrowotne a moment zgłoszenia
 192. Zwolnienie lekarskie urząd pracy i kontrole
 193. Odpis potwierdzony notarialnie (emerytura) a ZUS
 194. Zasiłek pogrzebowy odmowa
 195. KRUS - świadczenie uzupełniające
 196. Świadczenie po ustaniu zatrudnienia
 197. 70 % z emerytury zajętej przez komornika - DPS
 198. Dodatkowy dochod a renta socjalna
 199. odmowa przez ZUS wyplaty niezrealizowanego świadczenia po zmarłym
 200. Przedłużenie renty
 201. Składka na nfz.
 202. Wycofanie wniosku - zus renta socjalna
 203. Zasiłek macierzyński
 204. Renta po ojcu zatrudnionym na etacie
 205. Czy w 2021 "UMOWA O DZIELO" daje ubezpieczenie zdrowotne?
 206. Becikowe a nieformalny związek
 207. Dochód stypendium socjalne w związku nieformalnym
 208. Jak zwiększyć emeryturę przez chorobę zawodową?
 209. Wizyta u specjalisty bez ubezpieczenia
 210. Niesłusznie naliczony ZUS po zamknięciu działaności i wyprowadzce z kraju w egzekucji
 211. Renta
 212. Renta rodzinna - czy można przedłużyć?
 213. Ubezpieczenie A1
 214. mąż rolnik a wypadek u sąsiada
 215. obliczanie okresów do emerytury
 216. Zasiłek chorobowy ZUS a PIT i ubezp. zdrowotne
 217. Chorobowe po ustaniu zatrudnienja a nowa praca
 218. Niestawienie się na badania okresowe i nowe zwolnienie
 219. Podatek od kryptowalut, a renta rodzinna
 220. Szukam wniosku ZUS o przejscie z wcześniejszej emerytury
 221. Działalność nierejestrowana - ZUS wymagany do usługi?
 222. Komornik zabrał zasiłek chorobowy
 223. Brak zasiłku bo zły kod A na L4
 224. Renta Rodzinna - Praca za granicą.
 225. Niepełnosprawność-zasiłek stały
 226. Zwrot skladek zdrowotnych naliczonych w PL
 227. Dziedziczenie składek ZUS
 228. Wyłudzenie piniędzy od starszej osoby
 229. Wysokość dofinansowania
 230. Renta a kwalifikacje do innej pracy
 231. Renta- procedura, terminy
 232. przerwa pomiędzy l4
 233. Zasiłek pogrzebowy
 234. Uchylenie świadczenia wychowawczego na dziecko
 235. stypendium...???
 236. 6 mies od wygranej sprawy ZUS nadal nie wypłacił swiadczenia
 237. L4 po zakończeniu umowy
 238. Świadczenie pielęgnacyjne - niepełnosprawny niespokrewniony
 239. Komisja - po jakim czasie zus może wezwać
 240. Wypłata 500+
 241. Odmowa otworzenia nowego okresu zasilkowego bez badań
 242. Mops dopłata proszę o pomoc
 243. zarejestrowanie wstecz umowy zlecenia
 244. Stypendium socjalne na uczelni
 245. Trwająca umowa a zawieszenie działalności i oskładkowanie?
 246. Zasiłek Chorobowy
 247. Zasiłek a praca
 248. renta po wypadku w drodze z pracy, komu?
 249. ZUS Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej
 250. Brak wypłaty zasiłku chorobowego i błąd na zwolnieniu