PDA

View Full Version : Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

 1. Wypis ze szpitala sprzed 5-u lat
 2. Wezwanie do zwrotu nienależnych świadczeń rentowych ZUS
 3. Działalność gospodarcza - umowa zlecenie
 4. renta rodzinna
 5. Ciężka sytuacja materialna
 6. Renta rodzinna.
 7. Renta a terapia odwykowa
 8. Zasiłek chorobowy zwolnienia
 9. Lekarz zapomnial wystawic zwolnienie
 10. rozwód w rodzinie zastępczej
 11. Emerytura brutto do 500 + dla niepełnosprawnych
 12. ZUS żąda zwrot zasiłku chorobowego
 13. Kontrakt menedżerski a zwolnienie lekarskie
 14. Śmierc dłużnika alimentacyjnego
 15. Fikcyjne zaświadczenie o zatrudnieniu - schrzaniłem, pomóżcie się wykaraskać
 16. Ubezpieczenie członka rodziny NFZ - inne adresy zameldowania.
 17. Umowa o pracę, umowa zlecenie, jeden pracodawca
 18. Studia magisterskie dzienne a urząd pracy
 19. Ponowne zatrudnienie po 31 dniach od zwolnienia
 20. Czy obecnie zasiłek pielęgnacyjny (184 zł) wlicza się do zasiłku stałego?
 21. Młody bezrobotny, zasiłki socjalne -pytania
 22. renta rodzinnna - ustalenie poczatku niezdolnosci do pracy
 23. Pismo w sprawie zwrotu świadczenia- źle wyliczona renta
 24. Choroba onkologiiczna a kończące się ubezp. zdrowotne z PUP
 25. Ubezpieczenie KRUS i zus
 26. Formularz a1 unieważniony/zus wycofany w polsce
 27. Składka ZUS za pracownika
 28. Jak liczy się staż emerytalny od małego ZUS-u DG
 29. 13 emerytura a śmierć emeryta ?
 30. Czy uczący się syn może ubezpieczyć ojca na nfz.
 31. ZUS - renta chorobowa
 32. Brak ubezpieczenia
 33. Praca na emeryturze
 34. Kiedy będą odprowadzone skladki do ZUS?
 35. Ubezpieczenie A szkoła zaoczna
 36. Ubezpieczenie na umowie o pracę i na działalności
 37. Oświadczenie o stypendium socjalnym
 38. Stypendium socjalne z dwóch uczelni
 39. Problem z naliczaniem zasiłku chorobowego na DG
 40. Mlody przedsiębiorca zus skladki itp (nowa firma)
 41. Renta o dodatkowa praca a skladka chorobowa
 42. Ubezpieczenie zdrowotne a umowa zlecenie
 43. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 44. Renta rodzinna a skreślenie z listy studentów
 45. alimenty od ojca
 46. Co z ubezpieczeniem?
 47. Zasiłek macierzyński z zus po ustaniu zatrudnienia
 48. Zasiłek macierzyński z zus po ustaniu zatrudnienia
 49. Co zrobić, gdy nie przejdę komisji ZUS
 50. Świadczenie rehabilitacyjne-a świadczenie rodzicielskie kosiniakowe
 51. Renta socjalna, a praca
 52. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.
 53. Co można zrobić w kwestii ubezpieczenia zdrowotnego?
 54. Zaświadczenie z ZUS
 55. Wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy
 56. Kto może ubiegać się o zaasiłek dla opiekuna?
 57. Zmniejszenie zasiłku stałego
 58. wyjscie z wiezienia a ubezpieczenie zdrowotne
 59. Kończąca się renta rodzinna
 60. Zasilek opiekunczy na urlopie
 61. Odwołanie od decyzji ZUS - odmowa przyznania emerytury pomostowej
 62. Zwolnienie ze składki zdrowotnej przedsiębiorcy-emeryta o niskich dochodach
 63. 500+ niepelnosprawne dziecko
 64. Wiek emerytalny a art.33 Konstytucji RP
 65. Nienależnie pobrane świadczenia, wyjaśnienie kilku kwestii
 66. Renta rodzinna a wypadkowa renta rodzinna - różnice?
 67. Odmowa renty
 68. Zasiłek macierzyński.
 69. Przejście z umowy o pracę na działalność i ciąża.
 70. Emerytura
 71. Odwołanie od decyzji ZUS
 72. Pytanie
 73. Zasiłek chorobowy - dwa okresy zasiłku
 74. renta rodzinna
 75. Szybka pomoc dot. ubezpieczenia przez rodzica
 76. Opieka nad chorym członkiem rodziny
 77. ZUS odmowa do zasiłku chorobowego-proszę o pomoc
 78. Umowa zlecenie na "pół etatu" ze wszystkimi skłądkami a chorobowe w ciąży
 79. ZUS odrzucił zgłoszenie małżonki do ubezpieczenia
 80. spłata emerytury
 81. opóźnienie wypłaty świadczenia chorobowego w ciąży
 82. Wypłata renty rodzinnej
 83. Umowa zlecenie a zasiłek dla bezrobotnych
 84. Właściwy sąd
 85. Student 25 i przedsiębiorca - czy są jakieś problemy?
 86. Praca w Polsce, poród za granicą
 87. Ubezpieczenie w ZUS przy rodzicu
 88. Renta rodzinna - okres obowiązywania
 89. Odmowna decyzja w sprawie renty rodzinnej po zmarłym
 90. Jednoosobowa działalność gospodarcza i praca na etacie
 91. Pobieranie renty
 92. Dziwna sytuacja z Zus i l4 w ciąży
 93. dokumenty ZUS o rentę
 94. Prawo do "13 emerytury" po śmierci osoby uprawnionej
 95. Renta socjalna-znaczny stopień niepełnosprawności na stałe
 96. Rekompensata za warunki szczególne (nie zaliczenie kilku lat pracy)- jak pozwać ZUS?
 97. Do kiedy mam ubezpieczenie zdrowotne?
 98. Wynagrodzenie a zasiłek macierzyński
 99. Pobyt w DPSie - Dom kombatanta - rozliczenie kosztów pobytu - jak liczyć?
 100. Umowa zlecenie - zwolnienie chorobowe w święta
 101. Przyspieszona emerytura związana z ciężkimi warunkami w miejscu pracy
 102. marynarz pod bandera UK a oplaty NIC
 103. Renta Socjalna - ZUS - Opinie Biegłych - Apelacja
 104. Problemy z uzyskaniem A1 - proszę o pomoc
 105. Zrzutka a renta socjalna
 106. ZUS a emerytura mundurowa
 107. Pobyt w szpitalu, a koniec ubezpieczenia zdrowotnego
 108. Zasiłek dla bezrobotnych po macierzyńskim i umówie zlecenie
 109. Umowy zlecenia, o pracę i l4
 110. Problem z wyrejestrowanie z GUP a świadczenie pielęgnacyjne
 111. stypendium socjalne z uczelni
 112. Odwołanie do Sądu od decyzji ZUS
 113. Zasiłek macierzyński ZUS opóźnia wypłatę już ponad 60 dni
 114. Brak ciągłości a renta rodzinna
 115. Odwołanie od decyzji ZUS ws. ponownego przeliczenia emerytury
 116. Zus nie wypłacił renty po przegranej sądowej
 117. Kwota bazowa
 118. Renta rodzinna i renta uczniowska
 119. Ubezpieczenie zdrowotne po długiej przerwie
 120. Wynagrodzenie w ciąży
 121. Praca w Austrii a ZUS w PL
 122. Opieka nad przewlekle chorą mamą
 123. renta chorobowa lub zasiłek rehabilitacyjny
 124. Wypłata zasiłku chorobowego kod choroby
 125. Jak wyliczyć wartość chorobowego w ciąży.
 126. Ubezpieczenie Zus a ciąża
 127. Renta, a waloryzacja
 128. zasiłek chorobowy z ZUS a zmiana regulaminu wynagradzania pracodawcy
 129. Wniosek o odprawę rentową po ustaniu zatrudnieni
 130. Urodzenie dziecka, rodzina, dochody, zasiłki
 131. Brak ciągłości bezpieczenia przy braku zatrudnienia
 132. Urlop macierzyński
 133. Odmowa ZUS do wypłaty odsetek za zwłokę w przyznaniu prawa do renty socjalnej
 134. Renta rodzinna - umowa zlecenie
 135. Odwołanie od decyzji ZUS dot. rocznika 1953
 136. Renta szkoleniowa a ponowne ustalenie prawa do renty
 137. Czy mogę skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego?
 138. Ubieganie się o rentę a pobyt w szpitalu
 139. Zasiłek Chorobowy - Problem, UoP + UZ
 140. Zasiłek chorobowy
 141. zus odszkodowanie
 142. ZUS ściga za przedawnione składki
 143. Sąd Pracy ZUS zwrot renty rodzinnej
 144. Umowa zlecenie a ciąża
 145. Zmniejszenie składek ZUS a L4
 146. Decyzja o przyznaniu renty
 147. Prawo do emerytury
 148. Urlop macierzyński
 149. Odwieszenie dz. gosp. a umowa-zlecenie
 150. Ubezpieczenie zdrowotne dla syna partnerki
 151. Zakład dla seniora
 152. Problem z ZUS
 153. Problem z kartą EKUZ
 154. wynajem lokalu użytkowego a krus
 155. Czy to przestępstwo?
 156. Ubezpieczenie zdrowotne partnerki
 157. Przedawniony dług ZUS
 158. Renta socjalna a praca.
 159. Ukończenie szkoły dla dorosłych a ubezpieczenie
 160. zaległy zasiłek pielęgnacyjny po sprawie w sadzie
 161. Dodatek Pielęgnacyjny
 162. obniżony zus/ mały zus a kolejna firma
 163. Zasiłek chorobowy a gotówka
 164. Ofe
 165. Ofe
 166. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń (renta rodzinna)
 167. Renta rodzinna.
 168. Dostarczenie listu priorytetowego z Zusu do skrzynki
 169. Mały zus 2019 Po stażu ?
 170. Zwrot świadczeń rodzinnych
 171. Niepełna podwyżka
 172. Depozyt egzekucyjny ZUS - zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia,
 173. Własna działalność + umowa zlecenie a ZUS
 174. wyjazd podczas zwolnienia na ciążę
 175. Świadczenie rehabilitacyjne
 176. Zawieszenie działalności a wznowienie i dodatkowa opłata NFZ
 177. Wyjaśnienie zbiegu ubezpieczeń
 178. Czy dostanę "emeryturę plus" w maju?
 179. Pomoc finansowa z ośrodka pomocy społecznej
 180. Emerytura a waloryzacja
 181. Renta rodzinna dla wdowy
 182. Renta rodzinna i ciąża
 183. Decyzja w sprawie opłat za DPS - czy słuszna?
 184. Zawieszenie renty socjalnej a umowa o dzieło
 185. Zus Przedawnienie długu w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami
 186. Zus- Renta z tytułu niezdolności do pracy.
 187. Zus
 188. Ubezpieczenie bezrobotnej żony w NFZ u swojego pracodawcy.
 189. Renta a podjęcie pracy
 190. Pismo z ZUS - Pytanie
 191. Zasiłek z ZUS po wypadku w pracy
 192. odwołanie od decyzji ZUS
 193. Emerytura pomostowa - kierowca
 194. Zwrot nienależnie pobranych swiadczen
 195. kiedy i jak zawiesić świadczenie rodzinne i 500 plus
 196. Zapisanie się do szkoły a Ubezpieczenie zdrowotne (NFZ)
 197. Odwołanie od decyzji ZUS - przebieg postępowania.
 198. Renta rodzinna
 199. Naliczenie emerytury
 200. Dorobienie do renty
 201. Zlamanie nogi i wypadek w pracy
 202. zgłoszenie przez emeryta do ubezpieczenia jego dorosłego dziecka
 203. Dodatek pielęgnacyjny
 204. Dochód (pasywny) w trakcie L4. Jak postąpić?
 205. Niska emerytura
 206. Odmowa wypłaty zasiłku pogrzebowego
 207. renta socjalna i kindergeld
 208. zus z przerwami
 209. Pobyt w szpitalu na urlopie
 210. Renta Socjalna - Odwołanie - Biegli Lekarze Sądowi
 211. zaginione dokumenty w MOPS
 212. MOPS Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 213. Niepłatne zwolnienie
 214. Brak prawa do zasilku a opłacanie składek
 215. Koniec renty, a ubezpieczenie zdrowotne
 216. Zasiłek chorobowy - ZUS
 217. Czy szkoła policealna ubezpiecza?
 218. Psychiatra/szpital psychiatryczny i brak ubezpieczenia.
 219. Zwolnienie na chore dziecko
 220. Wysokość zasiłku macierzynskiego
 221. ZUS brak wypłaty świadczeń
 222. Renta rodzinna po śmierci męża.
 223. Odmowa wsczęcia postępowania ZUS
 224. Czy Polacy studiujący za granicą mają prawo do ubezpieczenia z NFZ?
 225. Badanie lekarskie do zasiłku rehabilitacyjnego.
 226. Kontrola ZUS u pracodawcy L4
 227. Renta chorobowa wzork
 228. brak emerytury
 229. Zabezpieczenie społeczne.
 230. Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
 231. Ofe
 232. Renta z KRUS a praca
 233. Zasilek macierzynski po ustaniu ubezpieczenia
 234. Status osoby uczącej się a status studenta
 235. Skierowanie ZUS i. NFZ
 236. L4 a kontrola Zus, Pracodawca.
 237. Koniec studiów i renty rodzinnej a ubezpieczenie zdrowotne
 238. Decyzja o waloryzacji emerytury ZUS
 239. Zaległe składki NFZ i ZUS - DG
 240. Emerytura
 241. wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego
 242. Renta.
 243. Zus ~ prosba o pomoc dot. Zas. Rehabilitacyjnego
 244. Sanatorium skierowanie na zły adres
 245. renta po urlopie bezpłatnym
 246. Renta Rodzinna - Chcę żeby przechodziła na moje konto bankowe
 247. Sprzeciw wobec orzeczenia lekarza orzecznika
 248. Zaświadczenie A1
 249. l4 na dziecko do 2 lat
 250. Firma od 2011 roku nie zawieszona, nie płacone składki