PDA

View Full Version : Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

 1. Odmowa otworzenia nowego okresu zasilkowego bez badań
 2. Mops dopłata proszę o pomoc
 3. zarejestrowanie wstecz umowy zlecenia
 4. Stypendium socjalne na uczelni
 5. Trwająca umowa a zawieszenie działalności i oskładkowanie?
 6. Zasiłek Chorobowy
 7. Zasiłek a praca
 8. renta po wypadku w drodze z pracy, komu?
 9. ZUS Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej
 10. Brak wypłaty zasiłku chorobowego i błąd na zwolnieniu
 11. Niezrealizowane świadczenie KRUS
 12. Student powyżej 26 r.ż.(studia dzienne) a status bezrobotnego
 13. Renta rodzinna - skreślenie z listy studentów
 14. Otrzymałem fałszywe zwolnienie lekarskie
 15. koniec OFE
 16. Dodatek do emerytury za urodzenie dziecka
 17. Jak sprawdzić, które składki ZUS są przedawnione?
 18. Orzecznictwo zdalne
 19. Organizacja pogrzebu
 20. Stypednium socjalne a rezygnacja ze studiów
 21. Ubezpieczenie po urlopie macierzyńskim
 22. Rencista w więzieniu
 23. Renta rodzinna dla byłej żony
 24. Interpretacja przepisów ZUS.
 25. Przyznanie wcześniejszej emerytury mimo niezakończonej pracy w Niemczech
 26. błąd ZUS w dacie przydzielenia renty
 27. Emerytura Polska a pobyt stały w Rosji
 28. Brakujące (zaginione) dokumenty do świadczenia emerytalnego
 29. Dostaje alimenty w wieku 27 lat bez szkoły.
 30. Odwołanie do Sądu Okręgowego
 31. Formularz Z-3 ZUS Zasilek
 32. Zwrot wypłaconego świadczenia
 33. Zadłużenie zus
 34. pełnomocnik do prowadzenia działalności gospodarczej a obowiązkowe składki
 35. Nie wystawione L4. Sytuacja mocno absurdalna.
 36. zmarli emeryci
 37. Czy preferencyjne składki ZUS liczą się od momentu wpisu do CEIDG?
 38. Odwołanie od decyzji mopsu
 39. Zasiłek chorobowy
 40. Zasiłek za czas choroby w trakcie ciąży
 41. Urlop Macierzyński Zus i KRUS
 42. L4 a badania wstępne
 43. ustatnie zatrudnienia a zasiłek
 44. Zatrudnienie żony w firmie
 45. Emerytura 2021
 46. Czy przysługuje ZUS plus?
 47. termin 7 dni za dostarczenie dokumentów inaczej odmowa
 48. Przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym
 49. ofe a brak aktualizacji danych
 50. Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia - odmowa
 51. Opieka nad członkiem rodziny
 52. Status ucznia a umowa o zlecenie
 53. renta dla osoby chorej
 54. fundusz alimentacyjny
 55. Podwójna Renta?
 56. KRUS - upadek z drabiny - brak obuwia roboczego
 57. Terminy wyplat świadczen emerytalnych
 58. Renta socjalna- odwołanie do sądu.
 59. Ubezpieczenie od męża (renta) a odszkodowanie za złamanie...
 60. Śmierć małżonka na emeryturze
 61. Zwrot Renty Rodzinnej
 62. Dobrowolna składka emerytalno-rentowa.
 63. Emerytura żony rolnika a przerwy pracy w ZUS
 64. *** a renta socjalna
 65. Okres ubezpieczenia, składek - KRUS/ZUS
 66. dochód ze sprzedaży mieszkania po ciotce a rodzinne
 67. Stypendium socjalne- dochód utracony w 2 miejscach
 68. Renta wsteczna po zmarłym ojcu o którym dowiedziałem się po kilkudziesięciu latach
 69. Specjalny zasiłek opiekuńczy
 70. Alkoholik Emerytura Brak zaswiadczek sladkowych
 71. dobrowolna składka emerytalno-rentowa
 72. Mam Status studenta a płace ZUS
 73. Emerytura po rencie
 74. Fundusz alimentacyjny
 75. Oczekiwanie na operację w ramach NFZ, a ciągłość ubezpieczenia zdrowotnego
 76. Stypendium socjalne
 77. Zus- zasiłek chorobowy ciąża
 78. Wniosek o przedłużenie renty rodzinnej z tytułu niezdolności do pracy
 79. Czy można zrzec się emerytury lub w ogóle o nią nie występować?
 80. Odmowa prawa do zasiłku chorobowego od ZUS
 81. Świadczenie pielęgnacyjne na dziecko niepełnosprawne
 82. Emerytura pomostowa czy obniża kapitał w ZUS ?
 83. Zasiłek pogrzebowy
 84. Zasiłek pogrzebowy
 85. Renta rodzinna dla wdowy
 86. Praca na umowę zlecenie uczeń
 87. Renta,
 88. Wezwanie, Swiadczenie Rehabilitacyjne
 89. Komornik i alimenty
 90. właściwość sądu w sprawie o świadczenie rehabilitacyjne.
 91. Rozliczenie świadczenia rehabilitacyjnego - procenty itd
 92. Sprzeciw ZUSu do orzeczenia lekarza orzecznika
 93. Emerytura.
 94. Brak L4 w systemie ZUS
 95. odwołanie do sądu w sprawie o świadczenie rehabilitacyjne a podjęcie nowej pracy
 96. Umowa zlecenie - 100 % zajęcia zus
 97. Likwidacja konta bankowego dostarczanie emerytury przez listonosza
 98. Stypendium socjalne - alimenty
 99. Przeniesienie środków z OFE
 100. Dodatek do renty rodzinnej
 101. Jednoosobowa działalność gospodarcza
 102. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym - kto płaci i ile?
 103. Zaświadczenie o stanie zdrowia (DRUK OL-9)
 104. Emerytura ZUS - doliczenie za opiekę nad dziećmi
 105. Ulga na start praca na rzecz byłego pracodawcy
 106. Zus
 107. Dowody w sprawie sądowej o świadczenie rehabilitacyjne
 108. Ubezpieczenie zdrowotne po technikum
 109. Ubezpieczenie w KRUS
 110. Świadczenie po śmierci - ZUS / KRUS
 111. Ponowne zgłoszenie do Krus
 112. Emerytura
 113. Mały ZUS plus- wyjaśnienie jednego z wymogów
 114. Nieprawidłowo wypłacony zasiłek rehabilitacyjny(komornik, niby alimenty)
 115. zakończenie postępowania zus, a wydanie decyzji
 116. Emerytury i renty w/g prawa UE
 117. Jak liczyć dochód dla pomoc socjalną?
 118. Zwrot z podatku z wykorzystaniem ulgi na dziecko
 119. Regionalizacja zapisanie się do przychodni ???
 120. zapytanie o wysokość emerytury .
 121. Brak decyzji zus po orzeczeniu
 122. ZUS w spółce cywilnej
 123. zasiłek opiekunczy dla ojca podczas urlopu macierzyńskiego matki
 124. odmowa prawa do zasiłku chorobowego - oczekiwanie na operację - co robić?
 125. Rezygnacja ze świadczeń medycznych na etacie
 126. Składki ZUS przed 1.1.1999
 127. Fundusz alimentacyjny
 128. Umowa o świadczenie usług a koniec ubezpieczenia
 129. dorabiający emeryt (przed 65 rokiem życia)
 130. renta rodzinna
 131. Emerytura z renty 2021 r.
 132. Rejestracja jako bezrobotny a meldunek
 133. Zaświadczenie o nauce po wstrzymaniu renty
 134. Zasiłek chorobowy
 135. Obowiązek zdrowotnego ubezpieczenia dziecka
 136. Odmowa świadczenia
 137. Odmowa wglądu do akt MOPRu
 138. Mops wszczęcie postępowania
 139. Emerytura w szkodliwych warunkach?
 140. Pilnie Potrzebuję dobrej rady.
 141. Kapitał obrotowy
 142. Opieka nad członkiem rodzinny po operacji
 143. Niezrealizowane świadczenie, a egzekucja komornicza wobec zmarłego
 144. Zasiłek opiekuńczy
 145. mops-czy mają rację ? Proszę o odp
 146. Zasiłek chorobowy a kilka umów zlecenie
 147. Kontrakt socjalny
 148. Czy przysługuje rodzinne?
 149. Bon na zasiedlenie- zwrot pieniędzy
 150. ZUS renta
 151. Komisja lekarska ZUS odrzuciła mój sprzeciw bez badania
 152. Konsekwencje niewyrejestrowania członka rodziny na czas z obowiązkowego ubezpieczenia
 153. Metody działania ZUSu
 154. Renta a praca
 155. Opłata składek ZUS
 156. Renta rodzinna w drodze wyjątku
 157. Zwolnienie lekarskie wstecz
 158. Jak uzyskać ubezpieczenie zdrowotne?.
 159. Długość zwolnienia lekarskiego.
 160. Renta po zmarłym ojcu w trybie wyjatkowym
 161. Czy staż z UP i staż unijny z instytucji wliczają się do renty ZUS?
 162. Obowiązek złożenia deklaracji DRA
 163. Renta socjalna a staż
 164. Świadczenia socjalne
 165. Zapytanie
 166. Czy ZUS może podważyć zasiłek chorobowy
 167. Dlaczego wysokość świadczenia emerytalnego nie uległa zmianie ?
 168. Ile czekaliście na orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w czasie pandemii?
 169. Czy przysługuje mi renta rodzinna?
 170. protokół powypadkowy do ZUS
 171. ZUS i KRUS
 172. Emerytura górnicza 50 lat
 173. Kontuzja, brak pracy i L4 / Urząd Pracy
 174. Sąd apelacyjny a ZUS
 175. Przejście z działalności gospodarczej na umowe zlecenie
 176. L4 w polsce, a praca za granicą.
 177. Dobrowolne składki chorobowe - um. Zlecenie i o prace
 178. Emerytura
 179. Okres ochronny 30 dni darmowej opieki zdrowotnej po 182 dniach L4 czy się należy?
 180. Brak ubezpieczenia a należność za leczenie
 181. renta rodzinna
 182. Dodatek do wynagrodzenia a odprowadzenie składek na ubezp. społ. i FP pracodawcy.
 183. Renta policyjna.
 184. układ ratalny i wpis w hipotece
 185. Emerytura po zmarłym rodzicu.
 186. Zapytanie.
 187. Status osoby bezrobotnej w urzędzie pracy , jak utrzymać ????
 188. ZUS - brak odpowiedzi
 189. Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia - odmowa z ZUS, mimo spełnieniu warunków
 190. Miesięczny limit zarobków rencisty
 191. Odmowa zasiłku chorobowego. Upłynał 182 dzień zwolnienia L4
 192. Odmowa prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.
 193. wsteczne zaświadczenie lekarskie
 194. limit składek z umowy zlecene
 195. Likwidacja II Filaru OFE
 196. Umowa zlecenie - L4
 197. Prośba o pomoc
 198. wezwanie do lekarza ZUS otrzymane mailem
 199. Mops zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności
 200. emerytua a spłata zaległych składek zus
 201. Renta rodzinna do 26 roku życia
 202. Emerytura
 203. Nauczycielki z rocznika 1953
 204. ZUS - niska kwota emerytury
 205. Wniosek o rentę a śmierć przed decyzją
 206. Odwołanie od punktu Orzeczenia o Niepełnosprawności a ważność Orzeczenia
 207. Szkoła policealna
 208. Odwołanie od punktu 7 Orzeczenia o Niepełnosprawności a dodatkowy urlop wychowawczy
 209. Emerytura rocznik 1953 po nowelizacji ustawy
 210. Zwolnienie lekarskie po skończonej umowie a zus
 211. zasiłek opiekunczy
 212. Emerytura rocznik 1953
 213. Emerytura a warunki szkodliwe prosze o pomoc
 214. Zwolnienie lekarskie
 215. Stypendium socjalne a poprzednie studia przez kilka miesięcy
 216. Kontrola ZUS a wypowiedzenie umowy
 217. Renta rodzinna
 218. Umowa zlecenie po zakończeniu umowy o pracę a prawo do zasiłku chorobowego
 219. mały zus plus
 220. Zasiłek po macierzyńskim bez umowy
 221. Renta rodzinna, szkoła policealna
 222. Zła data w karcie pacjenta
 223. Co z zasiłkiem chorobowym w takiej sytuacji ?
 224. Zasiłek opiekuńczy na dziecko
 225. Świadczenie 500+ brak zgłoszenia zmiany adresu przebywania
 226. Ubezpieczenie zdrowotne po 30 dniach od zakończenia pracy
 227. Renta socjalna (500+ za chorobę) a wyjazd do Australii
 228. ZUS - Działaność - Jak pogodzić te dwie Trudne Sprawy ??
 229. Ile obecnie trwa okres wyczekiwania, aby chorobowe było płatne
 230. IKE po zlikwidowaniu OFE
 231. Dwie umowy zlecenia - student
 232. Wyrównanie zasiłku chorobowego do 100% jego wartości.
 233. Skrócenie zwolnienia lekarskiego
 234. Chorobowe po ustaniu stosunku o pracę
 235. Def. Osoby niesamodzielnej i odwołanie
 236. Ubezpieczenie prywatne ZUS a dluga przerwa
 237. Zasiłek rehabilitacyjny
 238. Zasiłek pielęgnacyjny z MOPS a dodatkowe zatrudnienie
 239. Zasiłek chorobowy po zakończeniu UoP
 240. polisa po zmarłym rodzicu a stypendium socjalne
 241. Odrębne gospodarstwo domowe
 242. renta rodzinna
 243. Stypendium socjalne
 244. Z15 A czy Z15 B chore dziecko powyżej 14 rż
 245. aktywna umowa zlecenie podczas likwidacji spółki a świadczenie rehabilitacyjne
 246. Akta osobowe po staremu czy po nowemu ????
 247. Renta rodzinna a zmiana szkoły
 248. Czy przeszkolenie wojskowe wlicza sie do emerytury?
 249. Dodatek mieszkaniowy a oszczędności
 250. Szkoła policealna (osoba powyżej 26 roku życia) a ubezpieczenie zdrowotne