PDA

View Full Version : Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

 1. kończący się 182dni na L4 a jak są naliczane dni w roku
 2. Zasiłek pielęgnacyjny 2024 opieka nad dorosła nieplnosprwna
 3. Emerytura po zmarłym Tacie
 4. Status studenta do kiedy?
 5. Umowa zlecenie - L4
 6. subkonto zus
 7. dyrektor szkoly nie chce mi wystawic zaswiadczenia do zus
 8. Chorobowe płatne przez ZUS
 9. Dwie umowy zlecenie i status ucznia/studenta?
 10. problem z wybraniem sposobu obliczenia renty
 11. Renta rodzinna / emeretura
 12. Na jakiej podstawie taka wysokość świadczenia emerytalnego?
 13. Proszę o interpretację, renta a choroba crohna.
 14. Praca dla osoby zdrowej wykonywana przez rencistę
 15. Świadczenie pielęgnacyjne, czy można dorobić do połowy najniższej krajowej?
 16. Emerytura a kapitał początkowy
 17. przesłuchanie urzędnika ZUS
 18. Emerytura honorowa
 19. Wyplata gwarantowana po śmierci
 20. Czy lekarz orzecznik moze sprawdzic jakie mam wyksztalcenie?
 21. Świadczenia po zmarłym rodzicu.
 22. Zwolnienie lekarskie a umowa zlecenie w Rodzinnym Domu Dziecka
 23. Zaległości w składkach
 24. Odwieszenie działalności, a dług w ZUS i A1
 25. Operacja na nfz , przerwanie ciągłości ubezpieczenia NFZ
 26. Składka zdrowotna.
 27. MOPS, Zasiłki, Ślub
 28. Niedotrzymanie terminu, Mały ZUS +, przywrócenie terminu
 29. Świadczenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej
 30. lata pracy do emerytury
 31. Emerytura pomostowa
 32. Zabrane dzieci i kolejne w drodze
 33. Świadczenie rehabilitacyjne - powrót do pracy?
 34. Zwrot nienależnie zajętego wynagrodzenia z ZUS
 35. Wypłata po zmarłym bracie środków z OFE
 36. Podwyżki w lipcu rent i emerytur
 37. zasiłek po rozwiązaniu stosunku pracy
 38. Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne na JDG po okresie bez ubezpieczenia
 39. Czy konkubina może pobierać zasiłek pielęgnacyjny
 40. Emerytura pomostowa a działalność gospodarcza
 41. Pieniądze z subkonta
 42. Problem z pracownicą ZUS - 13sta emerytura po zmarłym męzu
 43. niewyrejestrowanie się z ubezpieczenia zdrowotnego z uczelni po podjęciu pracy
 44. Chorobowe od dwóch różnych lekarzy
 45. Niezłożenie DRA i nieopłacenie składek
 46. Zasiłek dla bezrobotnych.
 47. Renta socjalna
 48. II filar
 49. Orzekanie o niezdolności do samodzielnej egzystencji bez wniosku o tzw 500+
 50. Renta rodzinna a zawarcie małżeństwa kościelnego
 51. L4 a sanatorium
 52. Kontrola zwolnienia L4 przez ZUS - wezwanie
 53. Emerytura a praca na roli.
 54. IKE a pieniądze na OFE
 55. Świadczenie rehabilitacyjne
 56. Świadczenie pielęgnacyjne , zasiłek pielęgnacyjny i inne
 57. wpłata powitalna PPK
 58. Zasiłek rodzinny. Samotnie wychowujący rodzic
 59. Brak deklaracji za pracownika
 60. Rozliczenie ZUS w czasie zawieszenia firmy
 61. Dodatek dla sieroty zupełniej.
 62. Smierc emeryta a pieniadze z ZUS
 63. 500 plus dla niepełnosprawnych od kiedy wypłata
 64. Rp-7 lata 1980 -1984 rekompensaty
 65. Co oznacza zapis Ustawie o emeryturach i rentach z FUS?
 66. Przejście na emeryturę
 67. Decyzja zusu niezgodna ze stanem faktycznym.
 68. Pieniądze osoby starszej co można zrobić
 69. renta , decyzjasądu bez komisji lekarskiej
 70. Darmowe recepty dla 75+
 71. Przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym, co dalej ?
 72. Ulga na start ZUS
 73. Jaka kara za niezłożenie rocznej deklaracji do ZUS składki zdrowotne
 74. Odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
 75. macierzyński i rodzicielski prośba o pomoc
 76. Opieka nad rodzicem
 77. Orzecznik ZUS - stwierdzenie zdolności do pracy, a kolejne zwolnienie
 78. Wypłata gwarantowana - brak odpowiedzi z ZUS
 79. chorobowe
 80. Zasiłek chorobowy z ZUS
 81. Zasiłek opiekuńczy
 82. ZUS DRA a wysokość składek
 83. Dozor elektroniczny a zasilek chorobowy/rehabilitacyjny
 84. Czy emerytura osoby nieżyjącej jest waloryzowana?
 85. odbiór emerytury przez domownika
 86. Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne ,dziecko z autyzmem
 87. Sanatorium ZUS a wczasy, ślub dziecka
 88. Nowa dzialalnosc
 89. Renta rodzinna - przerwanie nauki
 90. Emerytura w obniżonym wieku emerytalnym?
 91. Renta socjalna czy jest możliwy jakiś dodatek?
 92. Spółka zoo i JDG
 93. Dziedziczenie subkonta w ZUS?
 94. emerytura z urzędu
 95. kontrola wykorzystania świadczenia rehabilitacyjnego i wszczęcie postępowania
 96. Emerytura OFE
 97. Absolwent studiów magisterskich - Rejestracja w PUP
 98. Zus odmowił wypłaty zasiłku opiekuńczego
 99. Składki na subkoncie ZUS po śmierci ubezpieczonego.
 100. Rejestracja w pup . A brak informacji w pue ZUS i ubezpieczenia.
 101. Wniosek o dodatek elektryczny a zgon osoby składającej
 102. Emerytura dla żony po zmarłym mężu
 103. Świadczenie rehabilitacyjne a 13 emerytura
 104. Pobyt w Domu pomocy społecznej a zbycie samochodu
 105. Waloryzacja, nowe naliczanie świadczeń
 106. Nowa emerytura - czy podlega waloryzacji?
 107. prawo do emerytury a śmierć dzień przed
 108. Z czego wynika podwyżka składek ZUS?
 109. Carolina Hurricanes at Dallas Famous people
 110. Chorobowe po zakończonej umowie o pracę.
 111. Wypłata świadczenia rehabilitacyjnego
 112. Co grozi za brak zgloszenia?
 113. Wniosek Uniqa
 114. Czy przysługuje zasiłek opiekuńczy jedynie za dni planowo wolne od pracy?
 115. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 116. Czy przysługuje mi renta nawet jeśli się nie uczę ani nie pracuję?
 117. Renta NDP a wyrównanie
 118. Brak ubezpieczenia a leczenie szpitalne
 119. Zasiłek pogrzebowy
 120. onkolog - odwołana wizyta
 121. MOPS zabrał mi prawo do renty
 122. 500+ dla osób z Ukrainy
 123. Termin wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego
 124. Umowy o dzieło - oskładkowanie - KPO - chaos
 125. Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne
 126. Emerytura - czy potrzebne świadectwo pracy?
 127. Dziedziczenie pieniędzy z OFE
 128. Założenie JDG a "kara" za okres nieubezpieczenia
 129. NFZ - "darmowe" leczenie chorób psychicznych osób nieubezpieczonych a zamieszkanie
 130. Jak ZUS rozlicza wpłaty składek
 131. Emeryt na L4
 132. Niepełnosprawność
 133. ubezpieczenie zdrowotne bez pracy
 134. Dodatek do drewna.
 135. NFZ od dziecka dla rodzica.
 136. renta socjalna - możliwe przekroczenie progu
 137. Wycofanie przez Zus A1
 138. Zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko
 139. Zasiłek pogrzebowy
 140. Emerytura pomostowa a dalsza praca i wyrownanie
 141. Środki zgromadzone w ZUS po śmierci człowieka - przepadają?
 142. KRUS i ZUS
 143. Zus
 144. L4 2023- pytanie
 145. Wyłączony obowiązek opłacania składki za określone grupy ubezpieczonych
 146. Zwolnienie psychiatryczne a ciąża
 147. Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia
 148. Zasiłek opiekuńczy - matka na macierzyńskim
 149. dodatek węglowy nie wypłacony
 150. Fundusz
 151. Świadczenie pielęgnacyjne a przychód z tyt afiliacji
 152. Pytanie w sprawie ważności posiadania statusu studenta
 153. Dziedziczenie składek w OFE - jak sprawdzić?
 154. upoważnienie do emerytury
 155. Polska emerytura - meldunek w niemczech - pytania
 156. Leczenie/Pomoc Szpitalna, a brak ubezpieczenia
 157. Świadczenie rehabilitacyjne
 158. Usługi w działalności nierejestrowanej i zatrudnienie
 159. Zasiłek chorobowy czy się należy
 160. Dodatek mieszkaniowy
 161. ZUS i pieniądze że subkonta
 162. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy
 163. DPS - Kto ma płacić i ile?
 164. Emeryt pracujący w Holandi
 165. Ubezpieczenie zdrowotne po ustaniu zatrudnienia
 166. Umowa zlecenie a chorobowe
 167. Składki ZUS a brak działalności gospodarczej.
 168. wysokość emerytury
 169. odwołanie od orzeczenia komisji lekarskie
 170. Pełnomocnik Prawny- Emerytura
 171. Świadczenia uzupełniajace
 172. Czy da się tak
 173. Renta socjalna
 174. Przywileje dla osoby niepełnosprawnej
 175. Czy mogę wykorzystać urlop wychowawczy na takiej umowie
 176. Renta rodzinna a dochód z tytułu UOP
 177. Zapomniałem składać DRA co zrobić?
 178. Zasiłek rodzinny a rozwód 🤔
 179. Problem z ubezpieczeniem
 180. Składka ZUS od przychodu z tytułu nieodpłatnego udostępnienia lokalu(pomoc humanitarn
 181. Ponowne rozpatrzenie sprawy przez organ renotowy
 182. skąd wziąć kwotę zwaloryzwanych składek?
 183. czy można zasymulować emeryturę, którą będzie się dostawało w przyszłości?
 184. Dodatek dla osoby niepełnosprawnej
 185. Opieka wytchnieniowa, a Asystent osoby niepełnosprawnej. Czy można korzystać razem?
 186. Emerytura bez podatku z KRUS
 187. Renata a działalność gospodarcza
 188. ZUS nie odpowiedział na wniosek o Zasiłek Rehabilitacyjny = brak ubezpieczenia
 189. Odwołanie od orzeczenia
 190. Świadczenie uzupełniające
 191. Cofnięcie zgłoszenia ubezpieczenia przez rodzica
 192. ubezpieczenie żony
 193. Dwie ciąże po sobie a wyliczenie zasiłku na działalności
 194. Złamana noga podczas wykonywania pracy na umowie zlecenie.
 195. Świadczenie rehabilitacyjne
 196. Szwecja - rach. za szpital
 197. Urlop wychowawczy wspólnika spółki cywilnej
 198. Naliczanie składki zdrowotnej
 199. Przeliczenie emerytury na nowo
 200. Decyzja ZUS a komisja
 201. Ciąża w pierwszej pracy a zasiłek
 202. ZUS - zwrot kosztów dojazdu własnym autem (wezwanie)
 203. Chorobowe
 204. Zaległe opłaty za pobyt w DPS. Raty i zablokowane konto.
 205. Renta rodzinna a ukończenie 25 roku życia
 206. Status bezrobotnego - dotacja/ kredyt na założenie firmy
 207. Zwrot składek emerytalnych z Polski
 208. Renta rodzinna - wątpliwości co do wysokości kwoty
 209. Zasiłek macierzyński, Ubezpieczenie chorobowe, Student
 210. Zus domaga się zwrotu pieniędzy, aby odesłać ich więcej.
 211. Ubezpieczenie po wypowiedzeniu umowy.
 212. Ekwiwalent za urlop a deklaracja ZUS
 213. Renta rodzinna a przedłużenie
 214. Nagły brak ubezpieczenia w NFZ.
 215. Zasiłek przedemerytalny - jak to jest ?
 216. ZUS a składki z pracy
 217. Zasiłek chorobowy i zajęcie komornicze - zasiłek wypłaca pracodawca
 218. Dodatek węglowy
 219. Dodatek osłonowy - gospodarstwo domowe
 220. Jaka część etatu do pełnego ubezpieczenia
 221. Renta w drodze wyjątku po zmarłym
 222. Wypadek w pracy
 223. Emerytura/Renta po zmarłym mężu pracującym w USA
 224. wypłata pieniędzy z subkonta z zus
 225. Bezrobotny student wieczorowy, a ubezpieczenie
 226. Sprawa z ZUS.
 227. ZUS wypłata zasiłku chorobowego
 228. ZUS obudził się po 4 latach i chce pieniędzy…
 229. Alimenty na osobę spoza rodziny
 230. Dofinansownie do wynagrodzeń a emertura
 231. Zwrot za ubezpieczenie zdrowotne
 232. Macierzyński - odmowa
 233. Zasiłek chorobowy podczas zatrudnienia a dokumenty
 234. Polski Ład 2.0 Ryczałt Składka zdrowotna
 235. Premia uznaniowa a podstawa wymiaru zasiłku chorobowego
 236. Opłata za pobyt w DPS - dom pomocy społecznej
 237. Nakładające się chorobowe
 238. Opłacona składka tylko za kilka dni pracy
 239. Zwolnienie lekarskie
 240. Ubezpieczenie członka rodziny.
 241. Mając 24 lata zachorowałem na schizofrenię. Czy przysługuje mi jakaś renta?
 242. mops i przekroczenie progu w FA
 243. Zasiłek za opiekę po-operacyjną nad chorą mamą
 244. Prawo do renty socjalnej a dochody kapitałowe
 245. 13 emerytura - smierć 2 dni przed 31 marca
 246. Stypendium Socjalne a Problemy Małżeńskie
 247. Komisja o niepełnosprawności do 16 r.ż.
 248. Wypłata gwarantowana - śmieszna kwota - czy to możliwe?
 249. ZUS renta rodzinna
 250. Przedawnienie składek KRUS, czy to prawda?