PDA

View Full Version : Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

 1. Wypadek w pracy, zasiłek po ustaniu zatrudnienia ZUS
 2. Limit wynagrodzenia przy rencie
 3. odmowa odszkodowania ZUS - wypadek w pracy
 4. Badanie okresowe w pracy
 5. Zamknięcie DG arozliczenie z ZUS
 6. macierzyński a prowadzenie innej spółki
 7. E recepty.
 8. DG jest czy nie ma?
 9. renta socjalna - wysokość egzekucji alimentacyjnej
 10. Świadczenie pielęgnacyjne
 11. Zasiłek macierzyński - co i jak?
 12. ZUS - Zwrot "nienależnie" pobranych świadczeń
 13. Mały ZUS Plus - który dochód brać pod uwagę ? (strata z lat ubiegłych)
 14. Uszczerbek na zdrowiu
 15. Opieka na zdrowe dziecko a żłobek
 16. Wkłady rentowe po zmarlej osobie
 17. Zasiłek dla bezrobotnych z PUP jako okres składkowy?
 18. Zarejestrowanie w PUP przed 15 listopada 1991 r.
 19. Wniosek o wznowienie wypłaty emerytury
 20. Wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek ?
 21. Praca w miejscu zamieszkania
 22. Staz unijny a konsekwencje jego odmowy
 23. Lekarz nie chciał wystawić L-4
 24. Umowa zlecenie - zasiłek chorobowy w ciąży
 25. Kobieta bez emerytury?
 26. Zajęcie zasiłku opiekuńczego przez komornika
 27. Wypadek w pracy/umowa zlecenie.
 28. Odmowa wypłaty zasiłku chorobowego
 29. Śmierć ojca przed emeryturą, a prawo do emerytury
 30. Preferencyjny Zus - czy mogę skorzystać?
 31. Staz unijny po szkoleniu jako dochod w swiadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacy
 32. Wyrok w sprawie renty z ZUS
 33. Opieka nad chorym dzieckiem, co wolno robić
 34. Wieloletnie długi w ZUS - płacić czy nie?
 35. W oczekiwaniu na przedłużenie zasiłku rehabilitacyjnego
 36. Odpowiedź na apelację ZUS do Sądu Apelacyjnego w sprawie emerytury kobiety urodzonej
 37. rozwiązanie umowy zlecenie a ubezpieczenie zdrowotne
 38. Komisja lekarska - Zus
 39. Nieobecność podczas kontroli ZUS
 40. Samozatrudnienie u byłego pracodawcy, a ZUS
 41. kiedy wygasa ubezpieczenie chorobowe
 42. Batalia z ZUSem o rentę socjalną
 43. wypłata środków z ZUS
 44. Studentka zaoczna na umowę zlecenie w ciąży
 45. Swiadczenie uzupelniajace (ZUS) indywidualnie
 46. ZUS, Ciąża
 47. cofnięcie ubezpieczenia a leczenie
 48. Renta, szkoła, staż pracy
 49. Pytanie o wysokość przychodów z działalności gospodarczej - renta socjalna
 50. Mały ZUS plus
 51. Zmiana umowy o pracę a L4
 52. Zasiłek macierzyński dla matki bezrobotnej (bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych)
 53. ZUS a działalność w Anglii
 54. Waloryzacja emerytury 2020
 55. Proszę o pomoc. Choroba w pierwszym miesiącu pracy
 56. Renta rodzinna a dotacja z PUP
 57. L4 a karta lekowa
 58. Zasiłek opiekuńczy po urodzeniu dziecka (ZUS odmówił)
 59. utracony status studenta i brak zgłoszenia tego faktu a równorzędna umowa o pracę
 60. ROPS-zawieszone decyzje o przyznanie świadczeń wychowawczych
 61. Możliwość odzyskania zaległej emerytury
 62. Zwolnienie z opłaty za dom pomocy społecznej rodzica
 63. Ubezpieczenie zdrowotne student zaoczny
 64. Umowa zlecenie na jeden dzień
 65. Odsetki od ZUS od memrytury
 66. Zasiłek chorobowy
 67. Renta rodzinna a dotacja z PUP
 68. Roszerzenie powództwa proces przeciwko ZUS
 69. Renta rodzinna - Praca za granicą i ZUS
 70. emerytura kiedy złozyc wniosek?
 71. Dom seniora - Opłata za pobyt, rodzina za granicą
 72. Preferencyjne składki ZUS - druga działalność.
 73. Ubezpieczenie zdrowotne
 74. Mały ZUS przy JDG - termin do 8 stycznia, pomocy!
 75. Ubezpieczenie zdrowotne
 76. Uzyskanie zasiłku rodzinnego a stypendium socjalne
 77. urlop wychowawczy a własna działalność
 78. czas oczekiwania na wezwanie na komisję
 79. Leczenie innych schorzeń w czasie przebywania na L4/Świadczeniu rehabilitacyjnym
 80. Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia a "kosiniakowe"
 81. ubezpieczenie zdrowotne w ZUS PUE
 82. Subkonto
 83. PUE ZUS niepotwierdzenie tożsamości
 84. Renta KRUS czy emerytura ZUS?
 85. Zaliczenie okresów skłądkowych - PSP.
 86. Emerytura - składki ZUS i KRUS
 87. ZUS Plus a zwolenienie z VATU jak obejść
 88. Umowa o współpracy między małżonkami a ZUS
 89. Protokół wypadku do ZUS
 90. Wysokość składek ZUS plus 2020 a ryczałt ewidencjonowany
 91. stopień niepełnosprawnosci - kryteria oceniania
 92. osiągnięcie 50lat renta rodzinna
 93. umowa o dzielo i UZ
 94. Renta rodzinna po rodzicach
 95. Emerytura pomostowa
 96. Zasiłek.
 97. Nieprzyznanie stypendium socjalnego - za niski dochód (pomimo udokumentowania)
 98. Umowa o pracę na pół etatu a płatność za pełen etat - biuro rachunkowe a rodzina
 99. Osoba pracująca a renta z tyt niezdolności do pracy ?
 100. Renta rodzinna ZUS
 101. Czy żona nabędzia prawa do renty rodzinnej po mężu
 102. Renta a kurs
 103. Renta a studia podyplomowe.
 104. Zasiłki.
 105. Stopień niepełnosprawności z ZUS wyższy niż z PZOoN, WZOoN
 106. Umowa zlecenie
 107. zasiłek chorobowy
 108. Ciąża a zamknięcie firmy
 109. Wypłata św. rehabilitacyjnego
 110. Renta rodzinna- nie zdany semestr
 111. czas oczekiwania na przyznanie decyzji o rencie
 112. Brak ubezpieczenia
 113. Założenie Fundacji OPP podczas L4 ciąży
 114. odwołanie do sądu rocznik 1953
 115. Urzędniczka MOPS
 116. opieka nad rodzicem niezdolnym do samodzielnej egzystencji
 117. ZUS Układ ratalny, problem z aneksem
 118. Zasiłek chorobowy
 119. formularz Z10
 120. Niezdolność do pracy
 121. Renta z USA
 122. Stypendium socjalne UaM
 123. Fundusz alimentacyjny, a podjęcie pracy.
 124. Jak mam rozumieć ten zapis prawny dotyczacy pracy na rencie?
 125. Urząd pracy
 126. Opiekunka socjalna z MOPSu dla starszej osoby
 127. zgłoszenie członka rodziny do ubezpeczenia
 128. Jakie składki do ZUS .konto główne i subkonto jaki podzial..
 129. Umowa o dzieło s zus
 130. 2 osoby (małżeństwo) i różne dochody w zasiłku stałym
 131. Wyrok Sądu Pracy
 132. co teraz
 133. Zawieszeie działalnosci wstecz na zwolnieniu a ubezpieczenie zdrowotne
 134. Ubezpieczenie zdrowotne
 135. Własna działalnosc i praca na umowie - koszt zusu
 136. ubezpieczenie chorobowe a zdrowotne
 137. brak ubezpieczenia podczasz pobytu na SORZE
 138. Zus układ ratalny a karta podatkowa pit 16
 139. Zasiłek rodzinny emp@tia
 140. Zasiłek chorobowy po 90 dniach - projekt ustawy
 141. oddanie dziecka do adopcji - opłata
 142. Błąd urzędnika ZUS odszkodowanie
 143. ZUS, domaga się zwrotu renty
 144. świadczenie pielęgnacyjne
 145. Emerytura, praca w szczególnych warunkach.
 146. Spółka z o.o. a ZUS
 147. Renta rodzinba
 148. Odwołanie przez szpital operacji 5 dni przed terminem
 149. przerwa w zatrudnieniu
 150. Stawanie na rentę -zapytanie ZUS
 151. Praca na 3/4 etatu - pytania
 152. Zmiana etatu a zasiłek chorobowy i macierzyński
 153. Wniosek o rentę. Druk ERP-7
 154. Odsetki ZUS
 155. stypendium socjalne - brak rozpatrzenia wniosku oraz problem z oświadczeniem z UP
 156. Przeciętne wynagrodzenie za 12 miesięcy, a podstawa zasiłku
 157. świadczenia z ZUS.
 158. Odwołanie do Sądu za pośrednictwem Wojewódzkiego Zespołu ds Orzekania o niepełnospr.
 159. Zamknięcie działalności w ciąży
 160. Wniosek o emeryturę z rekompenstą
 161. Stypendium Socjalne
 162. Brak ubezpieczenia
 163. Pobieranie renty przez żonę osoby nieprzytomnej
 164. Renta z tyt niezdolności do pracy
 165. Renta rodzinna - zapytanie
 166. Dostawałem zbyt wysoką rentę
 167. Wysokość zasiłku mojego chorobowego, krótka pomoc
 168. Zamknięcie działalności a zasiłek chorobowy
 169. Utrata pracy, brak ubezpieczenia na dalsze leczenie.
 170. Własna działalność gospodarcza a zasiłek chorobowy
 171. Czy mi się należy renta z KRS???
 172. Renta socjalna - wnioskować, czy nie?
 173. Zasiłek dla bezrobotnych po urlopie macierzyńskim.
 174. Odwołanie od RWKL
 175. Alimenty a szkoła zaiczna
 176. Wniosek o pprzedłużenie renty - wywiad zawodowy
 177. Nieprzedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego przez lekarza orzecznika ZUS.
 178. Renta socjalna, sad, uprawomocnienie
 179. Kto ma mnie ubezpieczyć ?
 180. Umowa o dzieło a urlop tacierzyński
 181. Zus i inne instytucje
 182. Renta a ukończone studia
 183. Zasiłek pielęgnacyjny
 184. zgłoszenie do ubezpieczeń osoby za pomocą ePUAP
 185. zgłoszenie członka rodziny do ZUS i KRUS
 186. Emerytura a umowa zlecenie
 187. Renta na taka chorobę?
 188. Czy opłaca mnie się załatwiać rentę+stopień niepelnosprawności?
 189. Zaswiadczenie lekarskie w ciąży
 190. renta!
 191. L4 w pierwsze dni pracy na cały okres pracy?
 192. emerytura pomostowa
 193. Gra na giełdzie i uzyskiwanie zysku podczas L4.
 194. Szkoła musi mnie ubezpieczyć?
 195. Kiedy najkorzystniej złożyć wniosek o emeryturę
 196. Renta rodzinna w drodze wyjątku - problem
 197. Emerytura pomostowa
 198. Prywatne ubezpieczenie na życie
 199. Umowa zlecenie - składki wątpliwosci
 200. Emerytura pomostowe a renta wypadkową proszę o pomoc
 201. Praca na L4
 202. Opieka nad chorym rodzicem.
 203. Emerytura jak rozwiązać problem z KRUS
 204. Ubezpieczenie zdrowotne.
 205. Sprawdzanie długów z nienależnie wypłaconej renty rodzinnej
 206. Wypadek w pracy z częściowej winny pracownika a odszkodowanie z ZUS
 207. obliczanie dodatku mieszkaniowego
 208. Zabranie renty po zmarłej osobie
 209. Ciąża 2019 r.
 210. Składki ZUS od umowy zlecenie
 211. Renta rodzinna a urlop dziekański - zaświadczenia
 212. przeliczenie na nowo wyliczonej emerytury powszechnej
 213. Zasiłek za granicą, a ubezpieczenie w Polsce.
 214. Problem z grupą!
 215. Macierzyński z Mopsu
 216. Zamknięcie kierunku a renta rodzinna
 217. Pismo uzupełniające do skargi kasacyjnej
 218. Specjalista nie chce wystawić zwolnienia i kieruje do rodzinnego lekarza
 219. Zabezpieczenie społeczne
 220. Powiadomienie o terminie komisji
 221. Zus dla firm po 2 latach działalności - pytanie.
 222. zbieg tytułów ubezpieczeniowych
 223. Rezygnacja z renty rodzinnej i powrót do emerytury
 224. L4 a wybory
 225. Zasilek pielęgnacyjny i świadczenie opiekuńcze
 226. niezdolnosc do pracy- brak zasilku z pomocy spolecznej
 227. Ucinane chorobowe
 228. L4 a renta socjalna z tyt. Pobierania nauki
 229. Umowa zlecenie, 25 lat a zus?
 230. Renta po 25 roku życia
 231. Emerytura pomostowa
 232. Zasiłek chorobowy po upadłości firmy
 233. 500+ dla osób niepełnosprawnych - oryginały dokumentacji medycznej?
 234. Stypendium socjalne a wliczenie do dochodu sluzby kandydackiej zolnierza (podchorazeg
 235. Odwołanie do Sądu od orzeczenia ZUS.
 236. Renta socjalna
 237. Stypendium socjalne a przepisanie gospodarstwa rolnego
 238. Minimalne wynagrodzenie na l4
 239. korespondencja ZUS - odmowa wypłaty zasiłku
 240. Świadczenie uzupełniające dla seniorów 75+
 241. L4 na dziecko
 242. L4 pracownika
 243. Zgłaszanie L4 przez pracodawcę
 244. Dochód utracony a stypendium
 245. renta chorobowa
 246. opinia badania biegłego
 247. zwolnienie lekarskie na urlopie macierzyńskim
 248. L4 w ciąży + urlop macierzyński / rodzicielski
 249. Interpretacja dochodów do stypendium socjalnego/kredytu studenckiego
 250. Renta rodzinna