PDA

View Full Version : Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

 1. Zasiłek dla bezrobotnych po macierzyńskim i umówie zlecenie
 2. Umowy zlecenia, o pracę i l4
 3. Problem z wyrejestrowanie z GUP a świadczenie pielęgnacyjne
 4. stypendium socjalne z uczelni
 5. Odwołanie do Sądu od decyzji ZUS
 6. Zasiłek macierzyński ZUS opóźnia wypłatę już ponad 60 dni
 7. Brak ciągłości a renta rodzinna
 8. Odwołanie od decyzji ZUS ws. ponownego przeliczenia emerytury
 9. Zus nie wypłacił renty po przegranej sądowej
 10. Kwota bazowa
 11. Renta rodzinna i renta uczniowska
 12. Ubezpieczenie zdrowotne po długiej przerwie
 13. Wynagrodzenie w ciąży
 14. Praca w Austrii a ZUS w PL
 15. Opieka nad przewlekle chorą mamą
 16. renta chorobowa lub zasiłek rehabilitacyjny
 17. Wypłata zasiłku chorobowego kod choroby
 18. Jak wyliczyć wartość chorobowego w ciąży.
 19. Ubezpieczenie Zus a ciąża
 20. Renta, a waloryzacja
 21. zasiłek chorobowy z ZUS a zmiana regulaminu wynagradzania pracodawcy
 22. Wniosek o odprawę rentową po ustaniu zatrudnieni
 23. Urodzenie dziecka, rodzina, dochody, zasiłki
 24. Brak ciągłości bezpieczenia przy braku zatrudnienia
 25. Urlop macierzyński
 26. Odmowa ZUS do wypłaty odsetek za zwłokę w przyznaniu prawa do renty socjalnej
 27. Renta rodzinna - umowa zlecenie
 28. Odwołanie od decyzji ZUS dot. rocznika 1953
 29. Renta szkoleniowa a ponowne ustalenie prawa do renty
 30. Czy mogę skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego?
 31. Ubieganie się o rentę a pobyt w szpitalu
 32. Zasiłek Chorobowy - Problem, UoP + UZ
 33. Zasiłek chorobowy
 34. zus odszkodowanie
 35. ZUS ściga za przedawnione składki
 36. Sąd Pracy ZUS zwrot renty rodzinnej
 37. Umowa zlecenie a ciąża
 38. Zmniejszenie składek ZUS a L4
 39. Decyzja o przyznaniu renty
 40. Prawo do emerytury
 41. Urlop macierzyński
 42. Odwieszenie dz. gosp. a umowa-zlecenie
 43. Ubezpieczenie zdrowotne dla syna partnerki
 44. Zakład dla seniora
 45. Problem z ZUS
 46. Problem z kartą EKUZ
 47. wynajem lokalu użytkowego a krus
 48. Czy to przestępstwo?
 49. Ubezpieczenie zdrowotne partnerki
 50. Przedawniony dług ZUS
 51. Renta socjalna a praca.
 52. Ukończenie szkoły dla dorosłych a ubezpieczenie
 53. zaległy zasiłek pielęgnacyjny po sprawie w sadzie
 54. Dodatek Pielęgnacyjny
 55. obniżony zus/ mały zus a kolejna firma
 56. Zasiłek chorobowy a gotówka
 57. Ofe
 58. Ofe
 59. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń (renta rodzinna)
 60. Renta rodzinna.
 61. Dostarczenie listu priorytetowego z Zusu do skrzynki
 62. Mały zus 2019 Po stażu ?
 63. Zwrot świadczeń rodzinnych
 64. Niepełna podwyżka
 65. Depozyt egzekucyjny ZUS - zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia,
 66. Własna działalność + umowa zlecenie a ZUS
 67. wyjazd podczas zwolnienia na ciążę
 68. Świadczenie rehabilitacyjne
 69. Zawieszenie działalności a wznowienie i dodatkowa opłata NFZ
 70. Wyjaśnienie zbiegu ubezpieczeń
 71. Czy dostanę "emeryturę plus" w maju?
 72. Pomoc finansowa z ośrodka pomocy społecznej
 73. Emerytura a waloryzacja
 74. Renta rodzinna dla wdowy
 75. Renta rodzinna i ciąża
 76. Decyzja w sprawie opłat za DPS - czy słuszna?
 77. Zawieszenie renty socjalnej a umowa o dzieło
 78. Zus Przedawnienie długu w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami
 79. Zus- Renta z tytułu niezdolności do pracy.
 80. Zus
 81. Ubezpieczenie bezrobotnej żony w NFZ u swojego pracodawcy.
 82. Renta a podjęcie pracy
 83. Pismo z ZUS - Pytanie
 84. Zasiłek z ZUS po wypadku w pracy
 85. odwołanie od decyzji ZUS
 86. Emerytura pomostowa - kierowca
 87. Zwrot nienależnie pobranych swiadczen
 88. kiedy i jak zawiesić świadczenie rodzinne i 500 plus
 89. Zapisanie się do szkoły a Ubezpieczenie zdrowotne (NFZ)
 90. Odwołanie od decyzji ZUS - przebieg postępowania.
 91. Renta rodzinna
 92. Naliczenie emerytury
 93. Dorobienie do renty
 94. Zlamanie nogi i wypadek w pracy
 95. zgłoszenie przez emeryta do ubezpieczenia jego dorosłego dziecka
 96. Dodatek pielęgnacyjny
 97. Dochód (pasywny) w trakcie L4. Jak postąpić?
 98. Niska emerytura
 99. Odmowa wypłaty zasiłku pogrzebowego
 100. renta socjalna i kindergeld
 101. zus z przerwami
 102. Pobyt w szpitalu na urlopie
 103. Renta Socjalna - Odwołanie - Biegli Lekarze Sądowi
 104. zaginione dokumenty w MOPS
 105. MOPS Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 106. Niepłatne zwolnienie
 107. Brak prawa do zasilku a opłacanie składek
 108. Koniec renty, a ubezpieczenie zdrowotne
 109. Zasiłek chorobowy - ZUS
 110. Czy szkoła policealna ubezpiecza?
 111. Psychiatra/szpital psychiatryczny i brak ubezpieczenia.
 112. Zwolnienie na chore dziecko
 113. Wysokość zasiłku macierzynskiego
 114. ZUS brak wypłaty świadczeń
 115. Renta rodzinna po śmierci męża.
 116. Odmowa wsczęcia postępowania ZUS
 117. Czy Polacy studiujący za granicą mają prawo do ubezpieczenia z NFZ?
 118. Badanie lekarskie do zasiłku rehabilitacyjnego.
 119. Kontrola ZUS u pracodawcy L4
 120. Renta chorobowa wzork
 121. brak emerytury
 122. Zabezpieczenie społeczne.
 123. Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
 124. Ofe
 125. Renta z KRUS a praca
 126. Zasilek macierzynski po ustaniu ubezpieczenia
 127. Status osoby uczącej się a status studenta
 128. Skierowanie ZUS i. NFZ
 129. L4 a kontrola Zus, Pracodawca.
 130. Koniec studiów i renty rodzinnej a ubezpieczenie zdrowotne
 131. Decyzja o waloryzacji emerytury ZUS
 132. Zaległe składki NFZ i ZUS - DG
 133. Emerytura
 134. wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego
 135. Renta.
 136. Zus ~ prosba o pomoc dot. Zas. Rehabilitacyjnego
 137. Sanatorium skierowanie na zły adres
 138. renta po urlopie bezpłatnym
 139. Renta Rodzinna - Chcę żeby przechodziła na moje konto bankowe
 140. Sprzeciw wobec orzeczenia lekarza orzecznika
 141. Zaświadczenie A1
 142. l4 na dziecko do 2 lat
 143. Firma od 2011 roku nie zawieszona, nie płacone składki
 144. Renta rodzinna
 145. widzę na jedno oko
 146. Przejście z UOZ na B2b
 147. Wniosek o rentę, pomocy w wypełnieniu
 148. Postępowanie wyjaśniające ZUS w ciąży
 149. Zmiana nazwiska a zwolnienie lekarskie
 150. Urlop macierzyński i rodzicielski - rodzice pracujący w różnych krajach
 151. Renta rodzinna
 152. Renta socjalna MOPS czy ZUS?
 153. Ubezpieczenie zdrowotne
 154. ubezpieczenie
 155. Ubezpieczenie NFZ proszę o informację :)
 156. emerytura
 157. Wypowiedzenie umowy o pracę, Własna DG, Urlop Macierzyński a ZUS
 158. KRUS a ZUS
 159. Urlop macierzyński
 160. Niepełnosprawność na wskutek błędu lekarskiego w Niemczech a Renta w Polsce
 161. Wypadek samochodowy i odszkodowanie z ZUS-u
 162. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 2019
 163. Odzyskiwanie skladek ZUS z konta osoby zmarlej na rzecz spadkobiercow.
 164. Wypadek w pracy i ZUS
 165. L4 na umowie zlecenie
 166. prawo jazdy, a rodzaj niepełnosprawności
 167. Pytanie o czas dostarczenia pierwszej emerytury
 168. Otrzymanie zbyt wysokiej emerytury (o około 350 zł)
 169. Odszkodowanie po wypadku
 170. ZUS a ciąża - brak wypłaty całości wynagrodzenia.
 171. Jak rozwiązać prywatną firmę i przejść na wcześniejszą emeryturę
 172. Renta rodzinna a praca
 173. Zus emerytura
 174. Dobezpieczenie się w KRUS na rencie chorobowej
 175. wypłata pieniążków za zwolnienie
 176. podwójnie opłacone składki
 177. brak dostarczenia do ZUS zaświadczenia o przychodach- renta rodzinna
 178. Sierota zupełna
 179. Powrót z zagranicy w ciąży
 180. Renta rodzinna a umowa o dzieło
 181. Zasiłki z GOPS a umowa o dzieło
 182. Wyrejestrowanie z urzędu pracy do tyłu a ubezpieczenie
 183. Emerytura MSWIA
 184. Ubezpieczenie zdrowotne
 185. zasiłek chorobowy jaki wniosek
 186. ZUS - Renta rodzinna
 187. Umowa o prace za granicą i zlecenie w Polsce
 188. Czy 13 emerytura dotyczy osób na świadczeniach przedemerytalnych i z rentą rodzinną?
 189. Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka a brak 7pkt.
 190. Zwrot składek z ZUS
 191. Czy można przepisać rentę na mamę, studiując, i mając nie przekroczone 25lat?
 192. Prawo do ustalenia emerytury w sytuacji osoby nieprzytomnej
 193. Karta dużej rodziny
 194. zus jak długo
 195. Ubezpieczenie zus
 196. Ustalenie średniego wynagrodzenia dla obliczenia kwoty odszkodowania
 197. zmiana warunków zatrudnienia na gorsze a l4 w ciąży
 198. zasiłek chorobowy pracodawca mniej niż 20 osób
 199. Od kogo odszkodowanie
 200. zus-krus i co dalej?
 201. Komisja zus
 202. Środki z OFE a spadek majtków
 203. Problem z Zusem
 204. Umowa zlecenie a rezygnacja ze studiów
 205. Chorobowe 6 miesięcy i ciaza
 206. Zasiłek dla dzieci w Danii
 207. kontrola e-zla
 208. Zbieg tytułów do ubezpieczeń - wygaśnięcie i brak składek emerytalnych
 209. Ciąża a chorobowe
 210. Renta socjalna
 211. Zakaz konkurencji zasiłek macierzyński
 212. Emerytura,ubezpieczenie
 213. Zwrot nienaleznie pobranego swiadczenia (L4)
 214. Indywidualna interpretacja US umowy o dzieło
 215. Lekarz nie chce wydać odpisu orzeczenia
 216. Renta
 217. Pomyłka Zusu- list do byłego pracodawcy
 218. Wezwanie do zapłaty z NFZ
 219. Umowa na pół etatu i etat a nagle L4
 220. Brexit a składki i staż pracy w Wielkiej Brytanii
 221. Renta wypadkowa a emerytura
 222. Renta
 223. Renta rodzinna po 25 roku życia?
 224. Ubezpieczenie zdrowotne studenta niedopisanego do rodziców
 225. Sprzedaż ziemi a renta z KRUS
 226. Ubezpieczenie zdrowotne
 227. PIT40A na PIT11A
 228. Brak wypłaty zasiłku chorobowego
 229. Kto płaci za leszcze pełnoletniego nieubezpieczonego dziecka? ?
 230. Wyliczenie kwoty zasiłku rodzicielskiego
 231. zasiłek 80 czy 100
 232. L4, chorobowe a wypowiedzenie umowy od pracownika
 233. Krótkowzrocznosc, Jaskra i niedowidzenie na jedno oko czy przysluguje renta
 234. Przejście na emeryturę w czerwcu z urzędu
 235. Renta w ZUS a wypłata z subkonta
 236. Obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej NFZ
 237. Renta z Niemiec a składka na ubezpieczenie w Polsce
 238. L4 przy jednoosobowej działalności gospodarczej
 239. Zasiłek chorobowy
 240. Czy przysługuję mi renta ?
 241. Sąd Apelacyjny Zawieszenie Postępowania
 242. Renta Socjalna a odmowa świadczenia rehabilitacyjnego
 243. KRUS- pytanie.
 244. Odwołanie przez organ rentowy do Sądu Pracy
 245. Zus/Świadczenie rehabilitacyjne
 246. Nieujawnienie stopnia niepełnosprawności
 247. Renta MSWiA
 248. Stwierdzona choroba zawodowa
 249. Ubezpieczenie wnuka w ZUS ?
 250. Renta rodzinna krus