PDA

View Full Version : Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 1. Przeciętne wynagrodzenie za 12 miesięcy, a podstawa zasiłku
 2. Odwieszenie zasiłku dla bezrobotnych
 3. świadczenia z ZUS.
 4. Odwołanie do Sądu za pośrednictwem Wojewódzkiego Zespołu ds Orzekania o niepełnospr.
 5. Zamknięcie działalności w ciąży
 6. Wniosek o emeryturę z rekompenstą
 7. Stypendium Socjalne
 8. Brak ubezpieczenia
 9. Pobieranie renty przez żonę osoby nieprzytomnej
 10. Renta z tyt niezdolności do pracy
 11. Renta rodzinna - zapytanie
 12. Dostawałem zbyt wysoką rentę
 13. Wysokość zasiłku mojego chorobowego, krótka pomoc
 14. Zamknięcie działalności a zasiłek chorobowy
 15. Utrata pracy, brak ubezpieczenia na dalsze leczenie.
 16. Własna działalność gospodarcza a zasiłek chorobowy
 17. Czy mi się należy renta z KRS???
 18. Renta socjalna - wnioskować, czy nie?
 19. Zasiłek dla bezrobotnych po urlopie macierzyńskim.
 20. Odwołanie od RWKL
 21. Alimenty a szkoła zaiczna
 22. Wniosek o pprzedłużenie renty - wywiad zawodowy
 23. Nieprzedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego przez lekarza orzecznika ZUS.
 24. Renta socjalna, sad, uprawomocnienie
 25. Kto ma mnie ubezpieczyć ?
 26. Umowa o dzieło a urlop tacierzyński
 27. Zus i inne instytucje
 28. Renta a ukończone studia
 29. Zasiłek pielęgnacyjny
 30. zgłoszenie do ubezpieczeń osoby za pomocą ePUAP
 31. zgłoszenie członka rodziny do ZUS i KRUS
 32. Emerytura a umowa zlecenie
 33. Renta na taka chorobę?
 34. Czy opłaca mnie się załatwiać rentę+stopień niepelnosprawności?
 35. Zaswiadczenie lekarskie w ciąży
 36. renta!
 37. L4 w pierwsze dni pracy na cały okres pracy?
 38. emerytura pomostowa
 39. Gra na giełdzie i uzyskiwanie zysku podczas L4.
 40. Szkoła musi mnie ubezpieczyć?
 41. Kiedy najkorzystniej złożyć wniosek o emeryturę
 42. Renta rodzinna w drodze wyjątku - problem
 43. Emerytura pomostowa
 44. Prywatne ubezpieczenie na życie
 45. Umowa zlecenie - składki wątpliwosci
 46. Emerytura pomostowe a renta wypadkową proszę o pomoc
 47. Praca na L4
 48. Opieka nad chorym rodzicem.
 49. Emerytura jak rozwiązać problem z KRUS
 50. Ubezpieczenie zdrowotne.
 51. Sprawdzanie długów z nienależnie wypłaconej renty rodzinnej
 52. Wypadek w pracy z częściowej winny pracownika a odszkodowanie z ZUS
 53. obliczanie dodatku mieszkaniowego
 54. Zabranie renty po zmarłej osobie
 55. Ciąża 2019 r.
 56. Składki ZUS od umowy zlecenie
 57. Renta rodzinna a urlop dziekański - zaświadczenia
 58. przeliczenie na nowo wyliczonej emerytury powszechnej
 59. Zasiłek za granicą, a ubezpieczenie w Polsce.
 60. Problem z grupą!
 61. Macierzyński z Mopsu
 62. Zamknięcie kierunku a renta rodzinna
 63. Pismo uzupełniające do skargi kasacyjnej
 64. Specjalista nie chce wystawić zwolnienia i kieruje do rodzinnego lekarza
 65. Zabezpieczenie społeczne
 66. Powiadomienie o terminie komisji
 67. Zus dla firm po 2 latach działalności - pytanie.
 68. zbieg tytułów ubezpieczeniowych
 69. Rezygnacja z renty rodzinnej i powrót do emerytury
 70. L4 a wybory
 71. Zasilek pielęgnacyjny i świadczenie opiekuńcze
 72. niezdolnosc do pracy- brak zasilku z pomocy spolecznej
 73. Ucinane chorobowe
 74. L4 a renta socjalna z tyt. Pobierania nauki
 75. Umowa zlecenie, 25 lat a zus?
 76. Renta po 25 roku życia
 77. Emerytura pomostowa
 78. Zasiłek chorobowy po upadłości firmy
 79. 500+ dla osób niepełnosprawnych - oryginały dokumentacji medycznej?
 80. Stypendium socjalne a wliczenie do dochodu sluzby kandydackiej zolnierza (podchorazeg
 81. Odwołanie do Sądu od orzeczenia ZUS.
 82. Renta socjalna
 83. Stypendium socjalne a przepisanie gospodarstwa rolnego
 84. Minimalne wynagrodzenie na l4
 85. korespondencja ZUS - odmowa wypłaty zasiłku
 86. Świadczenie uzupełniające dla seniorów 75+
 87. L4 na dziecko
 88. L4 pracownika
 89. Zgłaszanie L4 przez pracodawcę
 90. Dochód utracony a stypendium
 91. renta chorobowa
 92. opinia badania biegłego
 93. zwolnienie lekarskie na urlopie macierzyńskim
 94. L4 w ciąży + urlop macierzyński / rodzicielski
 95. Interpretacja dochodów do stypendium socjalnego/kredytu studenckiego
 96. Renta rodzinna
 97. Czy ZUS moze zajac kwote kary z konta bankowego?
 98. ubezpieczenie zdrowotne po wypowiedzeniu
 99. Wniosek o stypendium socjalne dla ucznia -po terminie
 100. Samotni rodzice
 101. Urlop wychowawczy
 102. zwrot pobieranych swiadczen
 103. odszkodowanie ZUS
 104. weryfikacja przez ZUS uprawnień do zasiłku
 105. dług w ZUS zmarłego rodzica
 106. L4 a umowa zlecenie Pilne!!
 107. Ograniczenia na L4
 108. różne orzeczenia o stopniu niepełnsprawości - dyskusja
 109. MOPS zasiłek okresowy
 110. Pobranie pieniędzy z subkonta a różnica w kwocie
 111. przejście na emeryturę 30 czy 31 grudnia?
 112. Rejestracja w PUP a wniosek o rentę
 113. renta rodzinna a studia podyplomowe
 114. Jak poprawnie wyliczyć okres zasiłkowy?
 115. czy można zrezygnować ze stałej renty ZUS?
 116. Niedostarczenie pisma w terminie
 117. Renta rodzinna i socjalna
 118. Zasiłek chorobowy po 182 dniach
 119. Renta po zmarłym mężu-policjancie
 120. Stypendium socjalne 2019
 121. Działalność usługowa handlowa
 122. Ciąża a podpisanie umowy
 123. Renta A brak składek z powodu nauki
 124. Jak umieścić rodzica w DPS bez jego zgody?
 125. Zasiłek stały-orzeczenie o niepełnosprawności
 126. Zus-korespondencja
 127. EKUZ i PD U2 - jakie świadczenia są transferowane?
 128. Zakłady bukmacherskie podczas l4?
 129. Stypendium socjalne - rodzic za granicą
 130. świadczenie rehabilitacyjne
 131. Korekta składek ZUS - poręczyciel do bezrobocia
 132. Emerytura
 133. Dochody do renty rodzinnej
 134. Utrata prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.
 135. Czy jest mozliwość połączenia świadczenia pielęgnacyjnego opiekuna z rentą socjalną?
 136. ZUS i KRUS jednocześne! Czy to możliwe?
 137. szkoła policealna a ubezpieczenie
 138. Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami (stypendium socjalne)
 139. Renta rodzinna
 140. Zus nie wypłacił renty, a wygrałem sprawę 6 mc temu
 141. Co oznacza pojęcie "umieszczenie dziecka w żłobku"?
 142. Stypendium socjalne a 500+
 143. Wstrzymanie renty rodzinnej, nie dostarczenie zaświadczenia o nauce
 144. Emerytury- rocznik 1953
 145. Stypendium socjalne
 146. Termin rozpoznania sprawy dla sędziego
 147. wycofanie dowodu z opinii biegłego - czy możliwe?
 148. Zasiłek
 149. Zwiększenie renty po 20 latach
 150. Czy na umowie zlecenie mając status studenta można mieć ubezpieczenie chorobowe?
 151. Nieco zawiła sytuacja z ubezpieczeniem zdrowotnym
 152. zasiłek chorobowy
 153. Renta rodzinna a praca
 154. Platforma zus
 155. orzeczenie zus
 156. Śmierć na delegacji. Proszę o pomoc.
 157. Kwalifikacja zdarzenia jako wypadek w drodze do pracy a wina pracownika
 158. Osoba po amputacji kończyn bez meldunku w szpitalu
 159. Dzialalnosc gospodarcza a praca za granica
 160. Odwołanie od decyzji zus (uszczerbek na zdrowiu)
 161. Kara po kontroli ZUS - interpretacja przepisów VS decyzja Sadu Najwyzszego
 162. Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS,dwie różne decyzje w jednej sprawie.
 163. Ubezpieczenie zdrowotne
 164. nowy okres zasiłkowy po przerwie
 165. zasiłek chorobowy
 166. Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia i likwidacji firmy
 167. Renta ZUS studia
 168. wpłata zaległych alimentów
 169. Stypendium socjalne a emerytura
 170. Emerytura a staż
 171. Stypendium socjalne dla studenta
 172. Zasiłek rodzinny+ dodatki
 173. Jak to jest ? Dokładnie 30-dniowa przerwa w ubezpieczeniu chorobowym-
 174. KRUS, ZLecenie i działalność
 175. Niezdolność do pracy a JDG
 176. Stypendium socjalne
 177. renta socjalna po latach odnowienie
 178. Wezwanie na badanie
 179. najniższa emerytura
 180. ZUS czas na odpowiedz
 181. Czy studia wliczane są do emerytury?
 182. Stypendium socjalne - czy może być problem z uzyskaniem stypendium?
 183. Stypendium socjalne - czy może być problem z uzyskaniem stypendium?
 184. Renta socjalna, wyrownanie
 185. Nadpłata ZUS
 186. Zasiłek chorobowy bezrobotnego a choroba zawodowa
 187. Renta po zmarłym mężu dla jego byłej żony
 188. Czy przysługuje renta?
 189. Renta rodzinna do 26 r.ż. a powtarzanie semestru i urlop dziekański
 190. Składki ZUS a emerytura - kontrakt zagraniczny
 191. Odmowa wypłaty zasiłku chorobowego
 192. renta rodzinna
 193. L4 ciąża
 194. Pełny etat i brak ciągłości ubezpieczenia zdrowotnego
 195. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - okres składkowy i nieskładkowy
 196. Jak obliczyć ?
 197. Zasiłek chorobowy w ciąży
 198. Recepta bez ubezpieczenia
 199. zwrot emerytury a ubezpieczenie zdrowotne
 200. Wypłata wyrównania z Renty rodzinnej
 201. ZUS preferencyjny a firma córka
 202. pomocy, ubezpieczenie studentki :(
 203. ZUS wycofał się ze sprawy sądowej, jak odzyskać poniesione koszty
 204. renta rodzinna
 205. Stypendium socjalne dla studenta
 206. Zasiłek chorobowy po ustaniu pracy
 207. 182 dni chorobowego jak liczyć?
 208. Ubezpieczenie zdrowotne a status studenta
 209. 28 letnia osoba, ponowne podjęcie studiów a ubezpieczenie NFZ.
 210. Emerytura a ryczałt ewidencjonowany.
 211. Wypis ze szpitala sprzed 5-u lat
 212. Wezwanie do zwrotu nienależnych świadczeń rentowych ZUS
 213. Działalność gospodarcza - umowa zlecenie
 214. renta rodzinna
 215. Ciężka sytuacja materialna
 216. Renta rodzinna.
 217. Renta a terapia odwykowa
 218. Zasiłek chorobowy zwolnienia
 219. Lekarz zapomnial wystawic zwolnienie
 220. rozwód w rodzinie zastępczej
 221. Emerytura brutto do 500 + dla niepełnosprawnych
 222. ZUS żąda zwrot zasiłku chorobowego
 223. Kontrakt menedżerski a zwolnienie lekarskie
 224. Śmierc dłużnika alimentacyjnego
 225. Fikcyjne zaświadczenie o zatrudnieniu - schrzaniłem, pomóżcie się wykaraskać
 226. Ubezpieczenie członka rodziny NFZ - inne adresy zameldowania.
 227. Umowa o pracę, umowa zlecenie, jeden pracodawca
 228. Studia magisterskie dzienne a urząd pracy
 229. Ponowne zatrudnienie po 31 dniach od zwolnienia
 230. Czy obecnie zasiłek pielęgnacyjny (184 zł) wlicza się do zasiłku stałego?
 231. Młody bezrobotny, zasiłki socjalne -pytania
 232. renta rodzinnna - ustalenie poczatku niezdolnosci do pracy
 233. Pismo w sprawie zwrotu świadczenia- źle wyliczona renta
 234. Choroba onkologiiczna a kończące się ubezp. zdrowotne z PUP
 235. Ubezpieczenie KRUS i zus
 236. Formularz a1 unieważniony/zus wycofany w polsce
 237. Składka ZUS za pracownika
 238. Jak liczy się staż emerytalny od małego ZUS-u DG
 239. 13 emerytura a śmierć emeryta ?
 240. Czy uczący się syn może ubezpieczyć ojca na nfz.
 241. ZUS - renta chorobowa
 242. Brak ubezpieczenia
 243. Praca na emeryturze
 244. Kiedy będą odprowadzone skladki do ZUS?
 245. Ubezpieczenie A szkoła zaoczna
 246. Ubezpieczenie na umowie o pracę i na działalności
 247. Oświadczenie o stypendium socjalnym
 248. Stypendium socjalne z dwóch uczelni
 249. Problem z naliczaniem zasiłku chorobowego na DG
 250. Mlody przedsiębiorca zus skladki itp (nowa firma)