PDA

View Full Version : Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

 1. Zasiłek chorobowy
 2. Przyznanie grupy inwalidzkiej, jak to teraz załatwić ?
 3. Zawieszenie działalności, co z ubezpieczeniem zdrowotnym
 4. Odmowa uznania zdarzenia za wypadek przy pracy
 5. Zwolnienie z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej
 6. Renta a działalność gospodarcza.
 7. Odpłatność za pobyt w DPS a 500+
 8. przejęcie urlopu macierzyńskiego przez ojca (czy możliwe będąc na wypowiedzeniu)
 9. renta rodzinna
 10. Mały zus plus
 11. Pomoc z Tarczy a zasiłek chorobowy
 12. Zasiłek opiekuńczy na dziecko do lat 8
 13. Przepuklina jako wypadek w pracy
 14. Zasiłek-pomo społeczna
 15. Becikowe
 16. Czy będę miał prawo do zasiłku chorobowego?
 17. Zwolnienie chorobowe tuż przed końcem umowy. Wnioski do zus
 18. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem a wypłata gotówką
 19. wygaśnięcie umowy zlecenia, a prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej
 20. renta z tytułu niezdolności DP/ renta rodzinna
 21. Renta rodzina po zmarłym ojcu - teściowa nie chce udostępnić dokumentów
 22. Zasiłek chorobowy (dla ambitnych)
 23. rodzinne a zwrot podatku
 24. Renta rodzinna a powtarzanie semestru
 25. emerytura
 26. Spóźniona deklaracja ZUS DRA
 27. Renta rodzinna
 28. Umowa o dzieło a zasiłek za zamknięcie przedszkola
 29. Przepuklina w pracy
 30. ZUS wpłacić pieniądze na konto osoby ,która nie żyje
 31. L4 w ciąży a świadczenie za zamknięte przedszkola
 32. Czy pobierając kosiniakowe jestem ubezpieczona ?
 33. Rejestracja w UP i podpięcie rodziny.
 34. Jak wypełnić ZUS ZWPA
 35. Prawo do renty rodzinnej podczas urlopu dziekańskiego
 36. jaki sąd odwołanie ZUS
 37. Renta rodzinna - przełożona rekrutacja
 38. Zasiłek opiekuńczy, rozłączne zmiany, oświadczenie
 39. Pytanie dot. kwarantanny
 40. Przejście z renty inwalidzkiej na emeryturę.
 41. Skręcenie stawu skokowego w pracy...
 42. Renta z ZUS, a świadczenie Mops
 43. Wysokość zasiłku przy etacie i b2b
 44. Zasiłek chorobowy
 45. Brak swiadczenia pracy na wypowiedzeniu, a zasilek
 46. Powrót z zagranicy a kwarantanna
 47. zasiłek opiekuńczy
 48. Umowa pozorna
 49. Mały ZUS plus
 50. Zasiłek opiekuńczy - rodzic bezrobotny
 51. Zasiłek a umowa zlecenie
 52. ZUS/NFZ - wydanie karty EKUZ jako bezrobotny
 53. Urlop wychowawczy jednego z rodziców a opieka nad dzieckiem dla drugiego rodzica
 54. Pracodawca nie zgłosił mnie do ZUS
 55. Umieszczenie w DPS osoby, która
 56. Zasiłek macierzyński
 57. Przerwanie pracy przez obiekt sportowy
 58. Ile wynosi mój okres zasiłkowy
 59. Opieka nad członkiem rodziny a staż pracy
 60. Emerytura a pobyt w domu pomocy społecznej.
 61. a w takim przypadku kiedy muszę powiadomić ZUS i RUP ?!
 62. Dopłata do DPS
 63. Podwyższona składka społeczna a zawiadomienie z ZUS
 64. Wypadek przy pracy
 65. Kontrola dzieła
 66. Postępowanie przygotowawcze, co powinnam zrobić?
 67. Pobieranie renty rodzinnej a zatrudnienie
 68. Komunikacja elektroniczna z ZUS zamiast papierowych listów?
 69. Nowe prawa emerytalne żołnierzy
 70. Postępowanie przygotowawcze - sprawa o rente rodzinną dla studenta
 71. Mały ZUS
 72. Brak wypłaty macierzyńskiego przez firmę
 73. Stawiennictwo w PUP a chore dziecko
 74. 500 dla niepełnosprawnych a emerytura
 75. Wezwanie do orzecznika ZUS a nowe zwolnienie lekarskie
 76. zasiłek rodzinny a ulga na dzieci
 77. Student dzienny a umowa o pracę
 78. Własna działalność a L4
 79. Powrót do renty z emerytury
 80. Chorobowe
 81. Czy umowa zlecenie na 1 dzień uprawnia do ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ)?
 82. Odmowa wypłaty zasiłku i chorobowego
 83. Fundusz świadczeń gwarantowanych
 84. Alimenty a pomoc społeczna
 85. Problem z ubezpieczeniem zdrowotnym
 86. Renta-ubezpieczenie zdrowotne
 87. Świadczenia uzupełniające + (Do służby wojsk. kat E - umiar. st. niepełno-spr.)
 88. Zwolnienie lekarskie A okres wyczekiwania
 89. Zasiłek chorobowy ZUS
 90. Urlop bezplatny za granica a ubezpieczenie zdrowotne podczas pobytu w Polsce
 91. Działalość gospodaracza a renta socialna
 92. ZUS osoby skreślonej z listy studentów a jej zgłoszenie
 93. Ubezpieczenie studenta
 94. Jaka emerytura?
 95. Eessi
 96. Czy orzeczenie na stałe może zmienić sąd po latach?
 97. renta rodzinna a pelnomocnicy
 98. Nieubezpieczona osoba w szpitalu.
 99. Gdzie po pomoc?
 100. Wypadek w pracy, zasiłek po ustaniu zatrudnienia ZUS
 101. Limit wynagrodzenia przy rencie
 102. odmowa odszkodowania ZUS - wypadek w pracy
 103. Badanie okresowe w pracy
 104. Zamknięcie DG arozliczenie z ZUS
 105. macierzyński a prowadzenie innej spółki
 106. E recepty.
 107. DG jest czy nie ma?
 108. renta socjalna - wysokość egzekucji alimentacyjnej
 109. Świadczenie pielęgnacyjne
 110. Zasiłek macierzyński - co i jak?
 111. ZUS - Zwrot "nienależnie" pobranych świadczeń
 112. Mały ZUS Plus - który dochód brać pod uwagę ? (strata z lat ubiegłych)
 113. Uszczerbek na zdrowiu
 114. Opieka na zdrowe dziecko a żłobek
 115. Wkłady rentowe po zmarlej osobie
 116. Zasiłek dla bezrobotnych z PUP jako okres składkowy?
 117. Zarejestrowanie w PUP przed 15 listopada 1991 r.
 118. Wniosek o wznowienie wypłaty emerytury
 119. Wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek ?
 120. Praca w miejscu zamieszkania
 121. Staz unijny a konsekwencje jego odmowy
 122. Lekarz nie chciał wystawić L-4
 123. Umowa zlecenie - zasiłek chorobowy w ciąży
 124. Kobieta bez emerytury?
 125. Zajęcie zasiłku opiekuńczego przez komornika
 126. Wypadek w pracy/umowa zlecenie.
 127. Odmowa wypłaty zasiłku chorobowego
 128. Śmierć ojca przed emeryturą, a prawo do emerytury
 129. Preferencyjny Zus - czy mogę skorzystać?
 130. Staz unijny po szkoleniu jako dochod w swiadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacy
 131. Wyrok w sprawie renty z ZUS
 132. Opieka nad chorym dzieckiem, co wolno robić
 133. Wieloletnie długi w ZUS - płacić czy nie?
 134. W oczekiwaniu na przedłużenie zasiłku rehabilitacyjnego
 135. Odpowiedź na apelację ZUS do Sądu Apelacyjnego w sprawie emerytury kobiety urodzonej
 136. rozwiązanie umowy zlecenie a ubezpieczenie zdrowotne
 137. Komisja lekarska - Zus
 138. Nieobecność podczas kontroli ZUS
 139. Samozatrudnienie u byłego pracodawcy, a ZUS
 140. kiedy wygasa ubezpieczenie chorobowe
 141. Batalia z ZUSem o rentę socjalną
 142. wypłata środków z ZUS
 143. Studentka zaoczna na umowę zlecenie w ciąży
 144. Swiadczenie uzupelniajace (ZUS) indywidualnie
 145. ZUS, Ciąża
 146. cofnięcie ubezpieczenia a leczenie
 147. Renta, szkoła, staż pracy
 148. Pytanie o wysokość przychodów z działalności gospodarczej - renta socjalna
 149. Mały ZUS plus
 150. Zmiana umowy o pracę a L4
 151. Zasiłek macierzyński dla matki bezrobotnej (bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych)
 152. ZUS a działalność w Anglii
 153. Waloryzacja emerytury 2020
 154. Proszę o pomoc. Choroba w pierwszym miesiącu pracy
 155. Renta rodzinna a dotacja z PUP
 156. L4 a karta lekowa
 157. Zasiłek opiekuńczy po urodzeniu dziecka (ZUS odmówił)
 158. utracony status studenta i brak zgłoszenia tego faktu a równorzędna umowa o pracę
 159. ROPS-zawieszone decyzje o przyznanie świadczeń wychowawczych
 160. Możliwość odzyskania zaległej emerytury
 161. Zwolnienie z opłaty za dom pomocy społecznej rodzica
 162. Ubezpieczenie zdrowotne student zaoczny
 163. Umowa zlecenie na jeden dzień
 164. Odsetki od ZUS od memrytury
 165. Zasiłek chorobowy
 166. Renta rodzinna a dotacja z PUP
 167. Roszerzenie powództwa proces przeciwko ZUS
 168. Renta rodzinna - Praca za granicą i ZUS
 169. emerytura kiedy złozyc wniosek?
 170. Dom seniora - Opłata za pobyt, rodzina za granicą
 171. Preferencyjne składki ZUS - druga działalność.
 172. Ubezpieczenie zdrowotne
 173. Mały ZUS przy JDG - termin do 8 stycznia, pomocy!
 174. Ubezpieczenie zdrowotne
 175. Uzyskanie zasiłku rodzinnego a stypendium socjalne
 176. urlop wychowawczy a własna działalność
 177. czas oczekiwania na wezwanie na komisję
 178. Leczenie innych schorzeń w czasie przebywania na L4/Świadczeniu rehabilitacyjnym
 179. Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia a "kosiniakowe"
 180. ubezpieczenie zdrowotne w ZUS PUE
 181. Subkonto
 182. PUE ZUS niepotwierdzenie tożsamości
 183. Renta KRUS czy emerytura ZUS?
 184. Zaliczenie okresów skłądkowych - PSP.
 185. Emerytura - składki ZUS i KRUS
 186. ZUS Plus a zwolenienie z VATU jak obejść
 187. Umowa o współpracy między małżonkami a ZUS
 188. Protokół wypadku do ZUS
 189. Wysokość składek ZUS plus 2020 a ryczałt ewidencjonowany
 190. stopień niepełnosprawnosci - kryteria oceniania
 191. osiągnięcie 50lat renta rodzinna
 192. umowa o dzielo i UZ
 193. Renta rodzinna po rodzicach
 194. Emerytura pomostowa
 195. Zasiłek.
 196. Nieprzyznanie stypendium socjalnego - za niski dochód (pomimo udokumentowania)
 197. Umowa o pracę na pół etatu a płatność za pełen etat - biuro rachunkowe a rodzina
 198. Osoba pracująca a renta z tyt niezdolności do pracy ?
 199. Renta rodzinna ZUS
 200. Czy żona nabędzia prawa do renty rodzinnej po mężu
 201. Renta a kurs
 202. Renta a studia podyplomowe.
 203. Zasiłki.
 204. Stopień niepełnosprawności z ZUS wyższy niż z PZOoN, WZOoN
 205. Umowa zlecenie
 206. zasiłek chorobowy
 207. Ciąża a zamknięcie firmy
 208. Wypłata św. rehabilitacyjnego
 209. Renta rodzinna- nie zdany semestr
 210. czas oczekiwania na przyznanie decyzji o rencie
 211. Brak ubezpieczenia
 212. Założenie Fundacji OPP podczas L4 ciąży
 213. odwołanie do sądu rocznik 1953
 214. Urzędniczka MOPS
 215. opieka nad rodzicem niezdolnym do samodzielnej egzystencji
 216. ZUS Układ ratalny, problem z aneksem
 217. Zasiłek chorobowy
 218. formularz Z10
 219. Niezdolność do pracy
 220. Renta z USA
 221. Stypendium socjalne UaM
 222. Fundusz alimentacyjny, a podjęcie pracy.
 223. Jak mam rozumieć ten zapis prawny dotyczacy pracy na rencie?
 224. Opiekunka socjalna z MOPSu dla starszej osoby
 225. zgłoszenie członka rodziny do ubezpeczenia
 226. Jakie składki do ZUS .konto główne i subkonto jaki podzial..
 227. Umowa o dzieło s zus
 228. 2 osoby (małżeństwo) i różne dochody w zasiłku stałym
 229. Wyrok Sądu Pracy
 230. co teraz
 231. Zawieszeie działalnosci wstecz na zwolnieniu a ubezpieczenie zdrowotne
 232. Ubezpieczenie zdrowotne
 233. Własna działalnosc i praca na umowie - koszt zusu
 234. ubezpieczenie chorobowe a zdrowotne
 235. brak ubezpieczenia podczasz pobytu na SORZE
 236. Zus układ ratalny a karta podatkowa pit 16
 237. Zasiłek rodzinny emp@tia
 238. Zasiłek chorobowy po 90 dniach - projekt ustawy
 239. oddanie dziecka do adopcji - opłata
 240. Błąd urzędnika ZUS odszkodowanie
 241. ZUS, domaga się zwrotu renty
 242. świadczenie pielęgnacyjne
 243. Emerytura, praca w szczególnych warunkach.
 244. Spółka z o.o. a ZUS
 245. Renta rodzinba
 246. Odwołanie przez szpital operacji 5 dni przed terminem
 247. przerwa w zatrudnieniu
 248. Stawanie na rentę -zapytanie ZUS
 249. Praca na 3/4 etatu - pytania
 250. Zmiana etatu a zasiłek chorobowy i macierzyński