PDA

View Full Version : Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

 1. zus kwestionuje ważność umowy o pracę
 2. Druki
 3. Czy dostanę zasiłek dla bezrobotnych
 4. Przerwa w skladkach a zatrudnienie jako bezrobotny
 5. Czy należy się macierzyński w takim przypadku?
 6. zasiłek pielęgnacyjny
 7. Kupowanie na Allegro
 8. Świadczenie rehabilitacyjne
 9. Wypłata kolegi
 10. Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne rentowe
 11. Komisja lekarska
 12. Czy jeszcze mam szansę na rentę?
 13. Zus zwrot niezależnie pobranych świadczeń
 14. depresja
 15. Bezrobotny zatrudnia
 16. Aok zasiłek chorobowy wstrzymany
 17. Przedłużenie zwolnienia lekarskiego
 18. Stypendium socjalne z uczelni a OPS ( problem z komisją )
 19. Orzeczenie o grupie inwalidzkiej
 20. Niefigurowanie w systemie EwuŚ a wyjaśnienie do NFZ
 21. PILNE|!! Renta dla os.niepełnosprawnej
 22. Wypłata z FGŚP a pomoc społeczna
 23. ZUS DRA-nowy druk, a obowiązek jego złożenia.
 24. Dwóch zleceniodawców.
 25. urlop wychowawczy do emerytury
 26. emerytura
 27. Wygaśnięcie ubezpieczenia zdrowotnego
 28. Zasilek z gops a praca
 29. Koniec umowy na macierzyńskim- kto zgłasza do zus?
 30. Pytanie odnośnie renty rodzinnej
 31. Ponowna rejestracja w urzędzie pracy a zasiłek
 32. Wyrejestrowanie z CEIDG a niewyrejestrowanie z ZUS
 33. Odwołanie do nieprzyznania zasiłku chorobowego, załącznik Z-10
 34. Zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad członkiem rodziny
 35. Ubezpieczenie w Niemczech i w Polsce
 36. Emerytura + 50% renty, wypadek w pracy
 37. Zmiana kiwrunku, renta rodzinna ZUS
 38. Zasiłek chorobowy, a ustanie stosunnku pracy
 39. KRUS+renta
 40. Ubieganie się o przedłużenie stopnia niepełnosprawności a ulgi ustawowe
 41. Co mozna zrobic w sytuacji .....
 42. Ubezpieczenie KRUS domownik
 43. Renta rodzinna
 44. Renta rodzina na 6stke dzieci po zmarłym ojcu.
 45. Ubezpieczenie w Krus
 46. Jak napisać odwołanie od decyzji lekarza orzecznika ZUS?
 47. Odwołanie
 48. Problem z elektronicznym L4.
 49. Umowa zlecenie - obowiązkowe ubezpieczenie społeczne
 50. Potwierdzenie nieprawdy przez pełnomocnika - emerytura
 51. Emerytura
 52. Przejście na kontrakt
 53. Witam mam pytanie dotyczące odszkodowania za poparzenie stopnia 2b i 3.
 54. Ubezpieczenie a przerwa w nauce
 55. ubezpieczenie dziecka mieszkającego z drugim rodzicem
 56. Czy w takim wypadku mama będzie miała prawo do wypłaty rodzinnego na samotną matkę?
 57. Czy dostanę stypendium socjalne jeśli zostanie na mnie przypisany ogród?
 58. Alimenty a składka ZUS opłacana przez uczelnię
 59. ZUS - Renta Socjalna - Odwołanie - Opinia Biegłych
 60. Bezrobotny bez prawa do zasiłku a przedemerytalne świadczenie
 61. Stypendium socjalne, a umowa o dzieło
 62. Mały ZUS - Kilka Pytań !
 63. "Mały ZUS" dla firm - zmiana od 2019 pytanie
 64. Zasiłek chorobowy
 65. Brak podstaw do "ulgi na start"
 66. Własna działalność, L4 w ciąży i wystawianie faktur
 67. Wypłata ekwiwalentu za urlop i wynagrodzenia chorobowego
 68. Opłata ZUS w 2019 przy działalności gospodarczej
 69. Umowa ratalna z ZUS a odliczenie od podatku
 70. Zapłata za leczenie
 71. Praca podczas renty rodzinnej - jak to rozegrać
 72. Miałem już założoną firmę, została zamknięta. Teraz chce założyć nową
 73. emeryt z nowotworem
 74. Szpital - zgoda na informacje
 75. Małe dochody z JDG a ZUS
 76. 1/4 etatu a liczenie okresu składkowego
 77. zwolnienie l4
 78. renta chorobowa
 79. Czy jest podział majątku w moim przypadku ..?
 80. Konkubinat studencki- problem
 81. Zasiłek wypadkowy
 82. Splata swiadczenia pielegnacyjnego i zasilku
 83. Renta rodzinna - Zrzeknięcie się na matke
 84. Ubezpieczenie zdrowotne obywatela - problem
 85. Zus - zasiłek chorobowy
 86. Zus - zasiłek chorobowy
 87. Pozorność umowy o pracę w ciąży
 88. emerytura
 89. Działalność gospodarcza i etat a składki ZUS
 90. ZUS a kpa - ponaglenie.
 91. Odmowa zasiłku macierzyńskiego
 92. Świadczenie 500+
 93. Samozatrudnienie a były pracodawca
 94. Renta rodzinna-komisja?
 95. Ulga prorodzinna
 96. RWKL
 97. Umowa zlecenie na naukę j. angielskiego
 98. dwa różne fundusze świadczeń socjalnych
 99. Renta rodzina a zmiana szkoły
 100. Pomyłka lekarza w dacie e-zla
 101. Częściowe odwołanie od decyzji Miejskiego Zespołu d.S. Orzekania o Niepełnosprawności
 102. mamy dwumiesięczne niemowlę, a ZUS zajął mężowi całą wypłatę...
 103. Renta rodzinna z zwrot pieniędzy
 104. Grzywna
 105. Wezwanie karetki do osoby pod wpływem alkoholu.
 106. Renta socjalna a darowizna mieszkania?
 107. Ubezpieczenie Zdrowotne, Społeczne w dwóch Państwach
 108. Zasiłek rehabilitacyjny po ustaniu stosunku do pracy.
 109. Praca tymczasowa a zasiłek macierzyński/rodzicielski
 110. Składki ZUS od 2019 dla małych firm
 111. Kontrola ZUS
 112. Zasiłek opiekuńczy na chore dziecko w wieku 6lat
 113. Zasiłek pogrzebowy po osobie represjonowanej
 114. Pomoc
 115. Wezwanie do lekarza w swieto panstwowe i koscielne
 116. Renta po zmarłym mężu kombatancie wojennym
 117. Spółka z o.o. ZUS i jeden u działowiec
 118. Ciąża a praca u dawnego pracodawcy
 119. Renta rodzinna-wyjaśnienie
 120. Praca, studia, zlecenie a ubezpieczenie ZUS
 121. ubezpieczenie specyficzna sytuacja
 122. Czy możliwe jest otrzymywanie emerytury zagranicznej w oryginalnej walucie?
 123. Ubezpieczenie zdrowotne 1 małżonek bezrobotny, a drugi?
 124. Obowiązek odprowadzania składek emerytalnych przez jedynego zleceniodawcę
 125. wezwanie do ZUS
 126. Zasilek macierzyński a obowiązek pracy na DG
 127. Bardzo pilne - raty i kredyty zwiększają dochód?
 128. Prośba o poradę
 129. Renta rodzinna dla osoby niewymienionej w ustawie?
 130. zasiłek rehibilitacyjny
 131. Wgląd w wypłacane świadczenie 500+
 132. Nowa praca a ciąża.
 133. Renta rodzinna dla dziecka w wieku 16 lat
 134. Nowy okres zasilkowy
 135. jak wyliczyć zasiłek chorobowy w ciąży?
 136. Zasiłek/świadczenie dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.
 137. prywatny lekarz rodzinny a refundacja przez NFZ recepty - możliwa?
 138. Staż z Europejski Fundusz Społeczny a 500+
 139. L4 po ustaniu zatrudnienia
 140. postępowanie ZUS w sprawie niezawieszenia działalności na macierzyńskim
 141. Czy przysługuje mi ubezpieczenie zdrowotne
 142. Alimenty na rzecz ojca
 143. Czy mam prawo do renty socjalnej?
 144. emerytura pomostowa a abonament rtv
 145. Ile wynosił wiek emerytalny w Polsce?
 146. świadczenie rehabilitacyjne.
 147. Nagła niezdolność do odbycia prewencji rentowej ZUS
 148. Jak liczony macierzyński z działalności
 149. Świadczenie rehabilitacyjne wstecz, a odzyskanie składek za dobrowolne ubezp. zdrow.
 150. Przedawnienie składek zusowskich, termin
 151. Zasilek rehabilitacyjny
 152. Ubezpieczenie zdrowotne
 153. Kiedy tracę ubezpieczenie przy wypowiedzeniu umowy?
 154. Brak renty po ojcu, ale czy nic więcej nie da się zrobić?
 155. Decyzja z NFZ o zwrocie kosztów za leczenie
 156. Okres próbny a umowa B2B
 157. Brak wypisu z ubezpieczenia społecznego
 158. odmowa refundacji leczenia
 159. Zmiana pracodawcy a L4
 160. Opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 8 i żona w ciąży
 161. prawo do zasiłku chorobowego
 162. Renta w Polsce
 163. Pismo NFZ - osoba nieposiadająca prawa do świadczeń
 164. L4 w ciazy a kurs prawa jazdy
 165. Umowa z wydawnictwem a zasiłek pielęgnacyjny
 166. Umowa z wydawnictwem a zasiłek pielęgnacyjny
 167. Odebranie, zawieszenie emerytury?
 168. Przepis działki na syna, a KRUS?
 169. brak A1 konsekwencje
 170. Opłacanie składek zdrowotnych/emerytalnych/etc na własną rękę
 171. Renta rodzinna zapytanie o dorabianie
 172. Firma ulga na start a a1
 173. "Kara" za okres bez ubezpieczenia przy dobrowolnym ubezpieczeniu w ZUS
 174. Praca a ubezpieczenie
 175. wyrejestrowanie ZUS, składki zerowe
 176. Elektroniczne L4 które nie zostało wysłane
 177. Wniosek o rentę podczas pracy na 1/2 etatu
 178. L4 w ciązy a świadczenia nfz
 179. Mały ZUS, nowa działalność - od kiedy liczyć?
 180. Renta rehabilitacyjna przejście na chorobową przy łuszczycowym zapaleniu stawów
 181. Działalność gosp. nieewidencjonowana + etat a dodatkowy zus
 182. Renta socjalna a praca.
 183. zaświadczenie a1
 184. Opieka nad chorym dzieckiem, a nocna zmiana.
 185. Preferencyjny ZUS a praca pośrednio dla tego samego pracodawcy
 186. Ubezpieczenie męża
 187. wyrównanie świadczenia
 188. Zwolnienie lekarskie
 189. ubezpieczenie NFZ po 26 roku życia
 190. Renta socjalna po zmarłym wujku
 191. Zaległe deklaracje ZUS???
 192. PRoblem z ubezpieczeniem zdrowotnym, wyjątkowa sytuacja.
 193. zaleglosci podatkowe US,ZUS - a umozenie odsetek
 194. Odwołanie od decyzji lekarza orzecznika
 195. Koniec renty a zabieg w następnym miesiącu.
 196. Należny podatek dochodowy a KRUS
 197. Proszę o pilną pomoc
 198. Renta rodzinna i działalność gospodarcza
 199. Odwołanie do SKO - odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego po 25 roku życia.
 200. Złamana noga, brak ubezpieczenia.
 201. Odwołanie zaświadczenia A1
 202. Prawo do zasiłku macierzynskiego
 203. Renta rodzinna po matce, teraz po ojcu
 204. L4 a wynagrodzenie
 205. Zasiłki z mops-dochódy
 206. Pomoc w sprawie renty socjalnej
 207. Uchylone sądownie alimenty w 2018 roku a dochód za 2017
 208. Zasiłek chorobowy po zakończeniu umowy o pracę pracując na umowach zlecenia
 209. Renta rodzinna, a rezygnacja ze studiów.
 210. Rencista ubezpieczonie żony
 211. Bezprawne zajęcie wynagrodzenia przez ZUS.
 212. Brak umowy do zasiłku rodzinnego
 213. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy
 214. Zolnierz na L4 powyżej 6 miesięcy
 215. Świadczenie pielęgnacyjne a staż
 216. Renta rodzinna ....
 217. Chorobowe po zatrudnieniu
 218. Renta rodzinna - rozliczenie
 219. Pracodawca v światczenie rehabilitacyjne!!!
 220. Ubezpieczenie zdrowotne studenta
 221. Wyjazd do sanatorium konsekwencje odmowy
 222. Alimenty dla niepełnosprawnego ojca
 223. Ubezpieczenie absolwenta szkoły średniej.
 224. Odebrane 500+
 225. Ubezpieczenie studenta
 226. Śmierć, a ubezpieczenie zdrowotne
 227. Przedsiębiorca na etacie/macierzyńskim a spóźnione zgłoszenie ZUS
 228. stypendium socjalne
 229. Kilka pytań
 230. Wybór przychodnia a odmowa - łamanie praw konstytucyjnych?
 231. Obliczenie wysokości renty rodzinnej z podstawy emerytury
 232. Nowe zasady Mały ZUS
 233. Emerytura - kadencja burmistrza
 234. Renta socjalna
 235. Wyliczenie renty
 236. Pochówek
 237. Renta socjalna- zagubione dokumenty
 238. Porada
 239. L4, umowa o dzieło a becikowe
 240. Swiadczenia
 241. Adwokat na krusie
 242. Rezygnacja z renty rodzinnej
 243. Zaświadczenie rehabilitacyjne ZUS
 244. Wezwanie na komisję lekarską w ZUS
 245. Umowa zlecenia a składki ZUS
 246. ZUS Wypłata Zasiłek Szczegóły
 247. ZUS wysłał do mojej przyszłej byłej żony zestawienie składek
 248. L4 na dziecko a renta
 249. Pytanie.
 250. Urlop wychowawczy A praca