PDA

View Full Version : Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 1. Ograniczenia na L4
 2. różne orzeczenia o stopniu niepełnsprawości - dyskusja
 3. MOPS zasiłek okresowy
 4. Pobranie pieniędzy z subkonta a różnica w kwocie
 5. przejście na emeryturę 30 czy 31 grudnia?
 6. Rejestracja w PUP a wniosek o rentę
 7. renta rodzinna a studia podyplomowe
 8. Jak poprawnie wyliczyć okres zasiłkowy?
 9. czy można zrezygnować ze stałej renty ZUS?
 10. Niedostarczenie pisma w terminie
 11. Renta rodzinna i socjalna
 12. Zasiłek chorobowy po 182 dniach
 13. Renta po zmarłym mężu-policjancie
 14. Stypendium socjalne 2019
 15. Działalność usługowa handlowa
 16. Ciąża a podpisanie umowy
 17. Renta A brak składek z powodu nauki
 18. Jak umieścić rodzica w DPS bez jego zgody?
 19. Zasiłek stały-orzeczenie o niepełnosprawności
 20. Zus-korespondencja
 21. EKUZ i PD U2 - jakie świadczenia są transferowane?
 22. Zakłady bukmacherskie podczas l4?
 23. Stypendium socjalne - rodzic za granicą
 24. świadczenie rehabilitacyjne
 25. Korekta składek ZUS - poręczyciel do bezrobocia
 26. Emerytura
 27. Dochody do renty rodzinnej
 28. Utrata prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.
 29. Czy jest mozliwość połączenia świadczenia pielęgnacyjnego opiekuna z rentą socjalną?
 30. ZUS i KRUS jednocześne! Czy to możliwe?
 31. Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami (stypendium socjalne)
 32. Renta rodzinna
 33. Zus nie wypłacił renty, a wygrałem sprawę 6 mc temu
 34. Co oznacza pojęcie "umieszczenie dziecka w żłobku"?
 35. Stypendium socjalne a 500+
 36. Wstrzymanie renty rodzinnej, nie dostarczenie zaświadczenia o nauce
 37. Emerytury- rocznik 1953
 38. Stypendium socjalne
 39. Termin rozpoznania sprawy dla sędziego
 40. wycofanie dowodu z opinii biegłego - czy możliwe?
 41. Zasiłek
 42. Zwiększenie renty po 20 latach
 43. Czy na umowie zlecenie mając status studenta można mieć ubezpieczenie chorobowe?
 44. Nieco zawiła sytuacja z ubezpieczeniem zdrowotnym
 45. zasiłek chorobowy
 46. Renta rodzinna a praca
 47. Platforma zus
 48. orzeczenie zus
 49. Śmierć na delegacji. Proszę o pomoc.
 50. Kwalifikacja zdarzenia jako wypadek w drodze do pracy a wina pracownika
 51. Osoba po amputacji kończyn bez meldunku w szpitalu
 52. Dzialalnosc gospodarcza a praca za granica
 53. Odwołanie od decyzji zus (uszczerbek na zdrowiu)
 54. Kara po kontroli ZUS - interpretacja przepisów VS decyzja Sadu Najwyzszego
 55. Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS,dwie różne decyzje w jednej sprawie.
 56. Ubezpieczenie zdrowotne
 57. nowy okres zasiłkowy po przerwie
 58. zasiłek chorobowy
 59. Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia i likwidacji firmy
 60. Renta ZUS studia
 61. wpłata zaległych alimentów
 62. Stypendium socjalne a emerytura
 63. Emerytura a staż
 64. Stypendium socjalne dla studenta
 65. Zasiłek rodzinny+ dodatki
 66. Jak to jest ? Dokładnie 30-dniowa przerwa w ubezpieczeniu chorobowym-
 67. KRUS, ZLecenie i działalność
 68. Niezdolność do pracy a JDG
 69. Stypendium socjalne
 70. renta socjalna po latach odnowienie
 71. Wezwanie na badanie
 72. najniższa emerytura
 73. ZUS czas na odpowiedz
 74. Czy studia wliczane są do emerytury?
 75. Stypendium socjalne - czy może być problem z uzyskaniem stypendium?
 76. Stypendium socjalne - czy może być problem z uzyskaniem stypendium?
 77. Renta socjalna, wyrownanie
 78. Nadpłata ZUS
 79. Zasiłek chorobowy bezrobotnego a choroba zawodowa
 80. Renta po zmarłym mężu dla jego byłej żony
 81. Czy przysługuje renta?
 82. Renta rodzinna do 26 r.ż. a powtarzanie semestru i urlop dziekański
 83. Składki ZUS a emerytura - kontrakt zagraniczny
 84. Odmowa wypłaty zasiłku chorobowego
 85. renta rodzinna
 86. L4 ciąża
 87. Pełny etat i brak ciągłości ubezpieczenia zdrowotnego
 88. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - okres składkowy i nieskładkowy
 89. Jak obliczyć ?
 90. Zasiłek chorobowy w ciąży
 91. Recepta bez ubezpieczenia
 92. zwrot emerytury a ubezpieczenie zdrowotne
 93. Wypłata wyrównania z Renty rodzinnej
 94. ZUS preferencyjny a firma córka
 95. pomocy, ubezpieczenie studentki :(
 96. ZUS wycofał się ze sprawy sądowej, jak odzyskać poniesione koszty
 97. renta rodzinna
 98. Stypendium socjalne dla studenta
 99. Zasiłek chorobowy po ustaniu pracy
 100. 182 dni chorobowego jak liczyć?
 101. Ubezpieczenie zdrowotne a status studenta
 102. 28 letnia osoba, ponowne podjęcie studiów a ubezpieczenie NFZ.
 103. Emerytura a ryczałt ewidencjonowany.
 104. Wypis ze szpitala sprzed 5-u lat
 105. Wezwanie do zwrotu nienależnych świadczeń rentowych ZUS
 106. Działalność gospodarcza - umowa zlecenie
 107. renta rodzinna
 108. Ciężka sytuacja materialna
 109. Renta rodzinna.
 110. Renta a terapia odwykowa
 111. Zasiłek chorobowy zwolnienia
 112. Lekarz zapomnial wystawic zwolnienie
 113. rozwód w rodzinie zastępczej
 114. Emerytura brutto do 500 + dla niepełnosprawnych
 115. ZUS żąda zwrot zasiłku chorobowego
 116. Kontrakt menedżerski a zwolnienie lekarskie
 117. Śmierc dłużnika alimentacyjnego
 118. Fikcyjne zaświadczenie o zatrudnieniu - schrzaniłem, pomóżcie się wykaraskać
 119. Ubezpieczenie członka rodziny NFZ - inne adresy zameldowania.
 120. Umowa o pracę, umowa zlecenie, jeden pracodawca
 121. Studia magisterskie dzienne a urząd pracy
 122. Ponowne zatrudnienie po 31 dniach od zwolnienia
 123. Czy obecnie zasiłek pielęgnacyjny (184 zł) wlicza się do zasiłku stałego?
 124. Młody bezrobotny, zasiłki socjalne -pytania
 125. renta rodzinnna - ustalenie poczatku niezdolnosci do pracy
 126. Pismo w sprawie zwrotu świadczenia- źle wyliczona renta
 127. Choroba onkologiiczna a kończące się ubezp. zdrowotne z PUP
 128. Ubezpieczenie KRUS i zus
 129. Formularz a1 unieważniony/zus wycofany w polsce
 130. Składka ZUS za pracownika
 131. Jak liczy się staż emerytalny od małego ZUS-u DG
 132. 13 emerytura a śmierć emeryta ?
 133. Czy uczący się syn może ubezpieczyć ojca na nfz.
 134. ZUS - renta chorobowa
 135. Brak ubezpieczenia
 136. Praca na emeryturze
 137. Kiedy będą odprowadzone skladki do ZUS?
 138. Ubezpieczenie A szkoła zaoczna
 139. Ubezpieczenie na umowie o pracę i na działalności
 140. Oświadczenie o stypendium socjalnym
 141. Stypendium socjalne z dwóch uczelni
 142. Problem z naliczaniem zasiłku chorobowego na DG
 143. Mlody przedsiębiorca zus skladki itp (nowa firma)
 144. Renta o dodatkowa praca a skladka chorobowa
 145. Ubezpieczenie zdrowotne a umowa zlecenie
 146. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 147. Renta rodzinna a skreślenie z listy studentów
 148. alimenty od ojca
 149. Co z ubezpieczeniem?
 150. Zasiłek macierzyński z zus po ustaniu zatrudnienia
 151. Zasiłek macierzyński z zus po ustaniu zatrudnienia
 152. Co zrobić, gdy nie przejdę komisji ZUS
 153. Świadczenie rehabilitacyjne-a świadczenie rodzicielskie kosiniakowe
 154. Renta socjalna, a praca
 155. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.
 156. Co można zrobić w kwestii ubezpieczenia zdrowotnego?
 157. Zaświadczenie z ZUS
 158. Wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy
 159. Kto może ubiegać się o zaasiłek dla opiekuna?
 160. Zmniejszenie zasiłku stałego
 161. wyjscie z wiezienia a ubezpieczenie zdrowotne
 162. Kończąca się renta rodzinna
 163. Zasilek opiekunczy na urlopie
 164. Odwołanie od decyzji ZUS - odmowa przyznania emerytury pomostowej
 165. Zwolnienie ze składki zdrowotnej przedsiębiorcy-emeryta o niskich dochodach
 166. 500+ niepelnosprawne dziecko
 167. Wiek emerytalny a art.33 Konstytucji RP
 168. Nienależnie pobrane świadczenia, wyjaśnienie kilku kwestii
 169. Renta rodzinna a wypadkowa renta rodzinna - różnice?
 170. Odmowa renty
 171. Zasiłek macierzyński.
 172. Przejście z umowy o pracę na działalność i ciąża.
 173. Emerytura
 174. Odwołanie od decyzji ZUS
 175. Pytanie
 176. Zasiłek chorobowy - dwa okresy zasiłku
 177. renta rodzinna
 178. Szybka pomoc dot. ubezpieczenia przez rodzica
 179. Opieka nad chorym członkiem rodziny
 180. ZUS odmowa do zasiłku chorobowego-proszę o pomoc
 181. Umowa zlecenie na "pół etatu" ze wszystkimi skłądkami a chorobowe w ciąży
 182. ZUS odrzucił zgłoszenie małżonki do ubezpieczenia
 183. spłata emerytury
 184. opóźnienie wypłaty świadczenia chorobowego w ciąży
 185. Wypłata renty rodzinnej
 186. Umowa zlecenie a zasiłek dla bezrobotnych
 187. Właściwy sąd
 188. Student 25 i przedsiębiorca - czy są jakieś problemy?
 189. Praca w Polsce, poród za granicą
 190. Ubezpieczenie w ZUS przy rodzicu
 191. Renta rodzinna - okres obowiązywania
 192. Odmowna decyzja w sprawie renty rodzinnej po zmarłym
 193. Jednoosobowa działalność gospodarcza i praca na etacie
 194. Pobieranie renty
 195. Dziwna sytuacja z Zus i l4 w ciąży
 196. dokumenty ZUS o rentę
 197. Prawo do "13 emerytury" po śmierci osoby uprawnionej
 198. Renta socjalna-znaczny stopień niepełnosprawności na stałe
 199. Rekompensata za warunki szczególne (nie zaliczenie kilku lat pracy)- jak pozwać ZUS?
 200. Do kiedy mam ubezpieczenie zdrowotne?
 201. Wynagrodzenie a zasiłek macierzyński
 202. Pobyt w DPSie - Dom kombatanta - rozliczenie kosztów pobytu - jak liczyć?
 203. Umowa zlecenie - zwolnienie chorobowe w święta
 204. Przyspieszona emerytura związana z ciężkimi warunkami w miejscu pracy
 205. marynarz pod bandera UK a oplaty NIC
 206. Renta Socjalna - ZUS - Opinie Biegłych - Apelacja
 207. Problemy z uzyskaniem A1 - proszę o pomoc
 208. Zrzutka a renta socjalna
 209. ZUS a emerytura mundurowa
 210. Pobyt w szpitalu, a koniec ubezpieczenia zdrowotnego
 211. Zasiłek dla bezrobotnych po macierzyńskim i umówie zlecenie
 212. Umowy zlecenia, o pracę i l4
 213. Problem z wyrejestrowanie z GUP a świadczenie pielęgnacyjne
 214. stypendium socjalne z uczelni
 215. Odwołanie do Sądu od decyzji ZUS
 216. Zasiłek macierzyński ZUS opóźnia wypłatę już ponad 60 dni
 217. Brak ciągłości a renta rodzinna
 218. Odwołanie od decyzji ZUS ws. ponownego przeliczenia emerytury
 219. Zus nie wypłacił renty po przegranej sądowej
 220. Kwota bazowa
 221. Renta rodzinna i renta uczniowska
 222. Ubezpieczenie zdrowotne po długiej przerwie
 223. Wynagrodzenie w ciąży
 224. Praca w Austrii a ZUS w PL
 225. Opieka nad przewlekle chorą mamą
 226. renta chorobowa lub zasiłek rehabilitacyjny
 227. Wypłata zasiłku chorobowego kod choroby
 228. Jak wyliczyć wartość chorobowego w ciąży.
 229. Ubezpieczenie Zus a ciąża
 230. Renta, a waloryzacja
 231. zasiłek chorobowy z ZUS a zmiana regulaminu wynagradzania pracodawcy
 232. Wniosek o odprawę rentową po ustaniu zatrudnieni
 233. Urodzenie dziecka, rodzina, dochody, zasiłki
 234. Brak ciągłości bezpieczenia przy braku zatrudnienia
 235. Urlop macierzyński
 236. Odmowa ZUS do wypłaty odsetek za zwłokę w przyznaniu prawa do renty socjalnej
 237. Renta rodzinna - umowa zlecenie
 238. Odwołanie od decyzji ZUS dot. rocznika 1953
 239. Renta szkoleniowa a ponowne ustalenie prawa do renty
 240. Czy mogę skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego?
 241. Ubieganie się o rentę a pobyt w szpitalu
 242. Zasiłek Chorobowy - Problem, UoP + UZ
 243. Zasiłek chorobowy
 244. zus odszkodowanie
 245. ZUS ściga za przedawnione składki
 246. Sąd Pracy ZUS zwrot renty rodzinnej
 247. Umowa zlecenie a ciąża
 248. Zmniejszenie składek ZUS a L4
 249. Decyzja o przyznaniu renty
 250. Prawo do emerytury