PDA

View Full Version : Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

 1. ZUS - niska kwota emerytury
 2. Wniosek o rentę a śmierć przed decyzją
 3. Odwołanie od punktu Orzeczenia o Niepełnosprawności a ważność Orzeczenia
 4. Szkoła policealna
 5. Odwołanie od punktu 7 Orzeczenia o Niepełnosprawności a dodatkowy urlop wychowawczy
 6. Emerytura rocznik 1953 po nowelizacji ustawy
 7. Zwolnienie lekarskie po skończonej umowie a zus
 8. zasiłek opiekunczy
 9. Emerytura rocznik 1953
 10. Emerytura a warunki szkodliwe prosze o pomoc
 11. Zwolnienie lekarskie
 12. Stypendium socjalne a poprzednie studia przez kilka miesięcy
 13. Kontrola ZUS a wypowiedzenie umowy
 14. Renta rodzinna
 15. Umowa zlecenie po zakończeniu umowy o pracę a prawo do zasiłku chorobowego
 16. mały zus plus
 17. Zasiłek po macierzyńskim bez umowy
 18. Renta rodzinna, szkoła policealna
 19. Zła data w karcie pacjenta
 20. Co z zasiłkiem chorobowym w takiej sytuacji ?
 21. Zasiłek opiekuńczy na dziecko
 22. Świadczenie 500+ brak zgłoszenia zmiany adresu przebywania
 23. Ubezpieczenie zdrowotne po 30 dniach od zakończenia pracy
 24. Renta socjalna (500+ za chorobę) a wyjazd do Australii
 25. ZUS - Działaność - Jak pogodzić te dwie Trudne Sprawy ??
 26. Ile obecnie trwa okres wyczekiwania, aby chorobowe było płatne
 27. IKE po zlikwidowaniu OFE
 28. Dwie umowy zlecenia - student
 29. Wyrównanie zasiłku chorobowego do 100% jego wartości.
 30. Skrócenie zwolnienia lekarskiego
 31. Chorobowe po ustaniu stosunku o pracę
 32. Def. Osoby niesamodzielnej i odwołanie
 33. Ubezpieczenie prywatne ZUS a dluga przerwa
 34. Zasiłek rehabilitacyjny
 35. Zasiłek pielęgnacyjny z MOPS a dodatkowe zatrudnienie
 36. Zasiłek chorobowy po zakończeniu UoP
 37. polisa po zmarłym rodzicu a stypendium socjalne
 38. Odrębne gospodarstwo domowe
 39. renta rodzinna
 40. Stypendium socjalne
 41. Z15 A czy Z15 B chore dziecko powyżej 14 rż
 42. aktywna umowa zlecenie podczas likwidacji spółki a świadczenie rehabilitacyjne
 43. Akta osobowe po staremu czy po nowemu ????
 44. Renta rodzinna a zmiana szkoły
 45. Czy przeszkolenie wojskowe wlicza sie do emerytury?
 46. Dodatek mieszkaniowy a oszczędności
 47. Szkoła policealna (osoba powyżej 26 roku życia) a ubezpieczenie zdrowotne
 48. dowód na złożenie osobiście dokumentu w ZUS
 49. Studia podyplomowe a ubezpieczenie NFZ
 50. studia a renta
 51. Emerytura w 2008 z renty
 52. Wyrok SN ws. dezubekizacji
 53. Składki zdrowotne
 54. Wynagrodzenie (zasiłek chorobowy)
 55. Choroba przewlekła oraz inwalidztwo możliwe
 56. Wymiar podstawy zasiłku macierzyńskiego po krótkim wychowawczym
 57. dziedziczenie subkonta ZUS
 58. Wysokość wynagrodzenia chorobowego w czasie ciąży
 59. ZUS płaci zasiłek chorobowy na raty?
 60. Zerowy ZUS dla przedsiębiorcy przez 6 miesięcy
 61. Umowa zlecenie dla niani-studentki a składki ZUS
 62. Zasiłek/ubezpieczenie po ustaniu zatrudnienia a operacja chirurgiczna
 63. Renta rodzinna KRUS a emerytura ZUS
 64. Pytanie o ubezp. dobrowolne (umowa zlecenie)
 65. Zawieszenie/zamknięcie działalności w trakcie Ulgi na Start
 66. Umowa uaktywniajaca
 67. Czy mops dowie sie jak zataje informacje o alimetach?
 68. Rachunek za koszta leczenia bez ubezpieczenia
 69. Samodzielność finansowa studenta
 70. zasiłek, a sprzedaż domu
 71. Czy mogę zamienić rentę z tytułu niezdolności do pracy na socjalną?
 72. Ubezpieczenie zdrowotne po dodatku solidarnościowym
 73. Zasiłek rehabilitacyjny a Covid19
 74. ZUS odmówił przyznania zas. macierzyńskiego
 75. Przejście z umowy o dzieło na b2b
 76. Świadczenie z tytułu renty
 77. renta
 78. stypendium socjalne a renta rodzina
 79. Warunki szkodliwe po co
 80. Renta z tytułu śmierci rodzica, podstawa prawna
 81. Odwołanie od decyzji ZUS - odwołanie pracownika i płatnika w tym samym sądzie
 82. brak ubezpieczenia a leczenie u psychiatry (pup odpada)
 83. Renta
 84. Świadczenie rehabilitacyne
 85. Wysokość chorobowego w czasie pandemii
 86. Delegacja - odszkodowanie ZUS - OL-9 - wniosek wyjazdowy
 87. zasiłek chorobowy - odmowa
 88. 300 +
 89. Wezwanie na komisję, lekarz orzecznik
 90. Renta rodzinna, a graniczna kwota przychodu powodująca jej zmniejszenie
 91. Pytania o ubezpieczenie po utracie statusu bezrobotnego
 92. zmiana stomatologa
 93. Zmiana wymiaru czasu pracy na macierzyńskim
 94. Ubezpieczenie zdrowotne, a zaczęcie nauki w szkole policealnej
 95. Opinia biegłego lekarza, a wyrok sądu w sprawie zasiłku rehabilitacyjnego
 96. ZUS umorzenie postępowania o ulge ZUS COVID Odmowa..
 97. Zasiłek chorobowy - data decyzji
 98. Renta rodzinna po matce
 99. Renta rodzinna, a 26 lat i studia
 100. Zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko do lat 8 po porodzie
 101. Chorobowe po 182 dniach
 102. Odmowa wypłaty świadczenia postojowego COVID-19 na umowie cywilnoprawnej (RSP-CK)
 103. Dodatek solidarnościowy, zasiłek dla bezrobotnych a zasiłek chorobowy
 104. Studia, ZUS i obecność na zajęciach...
 105. renta rodzinna
 106. Wyrejestrowanie z chorobowego na okres inny niż zakwestionowana umowa
 107. Ubezpieczenie zdrowotne po wyrejestrowaniu z PUP
 108. Świadczenie rehabilitacyjne a urząd pracy
 109. Dodatek solidarnosciowy
 110. Odszkodowanie ZUS za uszczerbek na zdrowiu
 111. Emerytura pełna czy nie
 112. prawo do świadczenia po zmarłym mężu
 113. Restrukturyzacja zobow wobec ZUS
 114. Mały ZUS w trakcie roku
 115. Błąd w oświadczeniu Z-10
 116. Dodatek solidarnościowy
 117. Dodatek solidarnościowy 1400+ - Problem.
 118. Ubezpieczenie po ślubie żony
 119. Nieubezpieczenie dziecka A wizyty u lekarza
 120. Ubezpiecznie zdrowotne po szkole
 121. Dodatek solidarnościowy, kwestia sporna
 122. odmowa prawa do zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek a dwuinstancyjność
 123. Zmiana kierunku studiów a renta
 124. hospicjum a emerytura
 125. Własna działalność zwolnienie opiekuńcze a sprzedaż na aukcjach
 126. Kapitał początkowy.
 127. Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia, a świadczenia emerytalno rentowe.
 128. Dodatek Solidarnościowy
 129. Dodatek Solidarnościowy
 130. Zasiłek opiekuńczy - działalność gospodarcza
 131. Zdalne badanie komisji lekarskiej ZUS - odmowa świadczenia
 132. Renta wypadkowa a renta rodzinna
 133. Orzeczenie lekarskie a przyznanie renty.
 134. Opinia biegłego sądowego niezgodna z rzeczywistością
 135. Przyjęcie do domu opieki
 136. Renta rodzinna a 26 rok życia
 137. Zwrot nienależnie pobranego świadczenia
 138. Dodatek solidarnościowy a umowa na czas określony
 139. Renta inwalidzka a prowadzenie działalności
 140. renta rodzinna a rozdzielność majątkowa małżonków
 141. rocznik 1953 zmiany
 142. Dodatek mieszkaniowy.
 143. zasiłęk opiekuńczy covid
 144. dwie nieudane operacje kręgosłupa, czeka mnie trzecia
 145. Świadczenie przedemerytalne
 146. Dodatek solidarnościowy
 147. Umowa aktywacyjna
 148. Dostarczenie informacji o zmianie miejsca przebywania na zwolnieniu
 149. Bank zabrał całą emeryture
 150. Zasiłek opiekunczy
 151. ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny
 152. Zasiłek z MOPS dla studenta
 153. "wsteczna?" data uprawomocnienia decyzji sądu (sprawy powiązane)
 154. wypadek w pracy
 155. Ubezpieczenie zdrowotne a studia
 156. Dodatek solidarnościowy
 157. Tarcza, RDZ, zwolnienie z ZUS - do kogo należą zwrócone składki ?
 158. Tarcza Finansowa PFR, błędna liczba pracowników.
 159. Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego
 160. Ubezpieczenie zdrowotne
 161. skierowanie do poradni a 2 imiona dziecka
 162. Renta rodzinna a spółka z.o.o.
 163. Renta, a wjazd za granicę
 164. Dalsze świadczenie rehabilitacyjne
 165. renta z tyt. niezdolności do pracy
 166. Odszkodowanie - wypadek przy pracy
 167. Odwołanie do sądu od decyzji ZUS a koszty postępowania
 168. Wypadek w domu - wysokość wynagrodzenia z L4
 169. Druk ERP-6 Czy muszę wypełniać
 170. Wypadek
 171. Firma na urlopie wychowawczym a postojowe
 172. Dwa orzeczenia o niepełnosprawnosci
 173. Wypłata świadczeń
 174. Czy należy mi się odszkodowanie
 175. ZUS nie chce mi przyznać renty socjalnej (ani żadnej)
 176. Zaległe składki ZUS a zajęcie konta .
 177. Czy L4 może się na siebie nakładać?
 178. ciąża po ustaniu zatrudnienia
 179. Prowadzenie działalności gospodarczej a umowa zlecenie
 180. Lekarz zapomniał wystawić e-zwolnienia
 181. Płatne zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9
 182. Żaświadczenie o wysokości przychodu do ZUS
 183. Nie sprawiedliwe orzeczenie lekarza
 184. Zasiłek opiekuńczy związany z opieką nad dzieckiem do lat 3
 185. Decyzja w sprawie zasiłku chorobowego
 186. Odmowa przyjęcia do szpitala psychiatrycznego
 187. Zus Orzeczenie lekarza przekręt
 188. Praca a renta rodzinna
 189. Orzeczenie z ZUS o częściowej niezdolności do pracy
 190. Rehabilitacyjny, całokształt
 191. Przedawnienie składek ZUS z tytułu prowadzenia działalności gosp.
 192. Czy moge isc na kolejne zwolnienie L4?
 193. odwołanie od śmiesznej decuzji zus
 194. L4 ciągłość A wypłata zasiłku
 195. Zasiłek chorobowy
 196. Studia dwustopniowe a emerytura
 197. Swiadczenie postojowe + Zasilek dla bezrobotnych ?
 198. opóźniony zasiłek macierzyński
 199. L4 i koniec umowy jakie dokumenty
 200. emerytura-wyliczenie
 201. Renta rodzinna a umowa o pracę
 202. Świadczenie rehabilitacyjne a uruchomienie JDG
 203. Podwójny KRUS po ZUSie- da się?
 204. Mały ZUS plus a zmiana formy opodatkowania
 205. Zwolnienie lekarskie
 206. odwołanie ZUS
 207. Renta w szkole policealnej
 208. przedawnienie składek ZUS
 209. Rozp. RM z dn. 24.04.2020 poz. 748 COVID-19
 210. Zasiłek chorobowy a świadczenia zdrowotne
 211. L-4 na wypowiedzeniu umowy
 212. Jak zrezygnować z 500+ z powodu wyjazdu z Polski
 213. Firma bezterminowo wstrzymała wypłacenie zasiłku opiekuńczego
 214. Zasiłek rehabilitacyjny, zmiana lekarza a ciągłość zwolnienia
 215. Wyrejestrowanie z UP
 216. Symbole w zwolnieniach chorobowych
 217. ZUS PUE - zablokowany dostęp do konta
 218. refundacja składek PEFRON a umorzenie ZUS
 219. Stypendium socjalne
 220. świadczenie pielęgnacyjne
 221. brak zmiany danych po ślubie a lekarz
 222. Emerytura
 223. Jak liczyc kto wypłaca zasilek??
 224. Zmiana stanu zatrudnienia- tarcza antykryzysowa
 225. Zwolnienie z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej
 226. ile czasu na złożenie wniosku o zasiłek chorobowy
 227. Zwolnienie L4 w ZUS
 228. Mały ZUS a zawieszenie firmy
 229. Opieka nad dzieckiem
 230. Zakładanie własnej firmy
 231. Zwolnienie z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej
 232. niepełnosprawność a emerytura
 233. Wyplata zasilku chorobowego
 234. Wysokość macierzyńskiego/chorobowego
 235. Opłacanie KRUS i ZUS równocześnie
 236. Jednoosobowa działalność gospodarcza a wniosek RDZ
 237. Wypłata ZUS
 238. Kontrakt z zagraniczną firmą, a ZUS.
 239. Zasiłek chorobowy
 240. Przyznanie grupy inwalidzkiej, jak to teraz załatwić ?
 241. Zawieszenie działalności, co z ubezpieczeniem zdrowotnym
 242. Odmowa uznania zdarzenia za wypadek przy pracy
 243. Zwolnienie z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej
 244. Renta a działalność gospodarcza.
 245. Odpłatność za pobyt w DPS a 500+
 246. przejęcie urlopu macierzyńskiego przez ojca (czy możliwe będąc na wypowiedzeniu)
 247. renta rodzinna
 248. Mały zus plus
 249. Pomoc z Tarczy a zasiłek chorobowy
 250. Zasiłek opiekuńczy na dziecko do lat 8