PDA

View Full Version : Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

 1. Koniec renty, a ubezpieczenie zdrowotne
 2. Zasiłek chorobowy - ZUS
 3. Czy szkoła policealna ubezpiecza?
 4. Psychiatra/szpital psychiatryczny i brak ubezpieczenia.
 5. Zwolnienie na chore dziecko
 6. Wysokość zasiłku macierzynskiego
 7. ZUS brak wypłaty świadczeń
 8. Renta rodzinna po śmierci męża.
 9. Odmowa wsczęcia postępowania ZUS
 10. Czy Polacy studiujący za granicą mają prawo do ubezpieczenia z NFZ?
 11. Badanie lekarskie do zasiłku rehabilitacyjnego.
 12. Kontrola ZUS u pracodawcy L4
 13. Renta chorobowa wzork
 14. brak emerytury
 15. Zabezpieczenie społeczne.
 16. Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
 17. Ofe
 18. Renta z KRUS a praca
 19. Zasilek macierzynski po ustaniu ubezpieczenia
 20. Status osoby uczącej się a status studenta
 21. Skierowanie ZUS i. NFZ
 22. L4 a kontrola Zus, Pracodawca.
 23. Koniec studiów i renty rodzinnej a ubezpieczenie zdrowotne
 24. Decyzja o waloryzacji emerytury ZUS
 25. Zaległe składki NFZ i ZUS - DG
 26. Emerytura
 27. wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego
 28. Renta.
 29. Zus ~ prosba o pomoc dot. Zas. Rehabilitacyjnego
 30. Sanatorium skierowanie na zły adres
 31. renta po urlopie bezpłatnym
 32. Renta Rodzinna - Chcę żeby przechodziła na moje konto bankowe
 33. Sprzeciw wobec orzeczenia lekarza orzecznika
 34. Zaświadczenie A1
 35. l4 na dziecko do 2 lat
 36. Firma od 2011 roku nie zawieszona, nie płacone składki
 37. Renta rodzinna
 38. widzę na jedno oko
 39. Przejście z UOZ na B2b
 40. Wniosek o rentę, pomocy w wypełnieniu
 41. Postępowanie wyjaśniające ZUS w ciąży
 42. Zmiana nazwiska a zwolnienie lekarskie
 43. Urlop macierzyński i rodzicielski - rodzice pracujący w różnych krajach
 44. Renta rodzinna
 45. Renta socjalna MOPS czy ZUS?
 46. Ubezpieczenie zdrowotne
 47. ubezpieczenie
 48. Ubezpieczenie NFZ proszę o informację :)
 49. emerytura
 50. Wypowiedzenie umowy o pracę, Własna DG, Urlop Macierzyński a ZUS
 51. KRUS a ZUS
 52. Urlop macierzyński
 53. Niepełnosprawność na wskutek błędu lekarskiego w Niemczech a Renta w Polsce
 54. Wypadek samochodowy i odszkodowanie z ZUS-u
 55. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 2019
 56. Odzyskiwanie skladek ZUS z konta osoby zmarlej na rzecz spadkobiercow.
 57. Wypadek w pracy i ZUS
 58. L4 na umowie zlecenie
 59. prawo jazdy, a rodzaj niepełnosprawności
 60. Pytanie o czas dostarczenia pierwszej emerytury
 61. Otrzymanie zbyt wysokiej emerytury (o około 350 zł)
 62. Odszkodowanie po wypadku
 63. ZUS a ciąża - brak wypłaty całości wynagrodzenia.
 64. Jak rozwiązać prywatną firmę i przejść na wcześniejszą emeryturę
 65. Renta rodzinna a praca
 66. Zus emerytura
 67. Dobezpieczenie się w KRUS na rencie chorobowej
 68. wypłata pieniążków za zwolnienie
 69. podwójnie opłacone składki
 70. brak dostarczenia do ZUS zaświadczenia o przychodach- renta rodzinna
 71. Sierota zupełna
 72. Powrót z zagranicy w ciąży
 73. Renta rodzinna a umowa o dzieło
 74. Zasiłki z GOPS a umowa o dzieło
 75. Wyrejestrowanie z urzędu pracy do tyłu a ubezpieczenie
 76. Emerytura MSWIA
 77. Ubezpieczenie zdrowotne
 78. zasiłek chorobowy jaki wniosek
 79. ZUS - Renta rodzinna
 80. Umowa o prace za granicą i zlecenie w Polsce
 81. Czy 13 emerytura dotyczy osób na świadczeniach przedemerytalnych i z rentą rodzinną?
 82. Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka a brak 7pkt.
 83. Zwrot składek z ZUS
 84. Czy można przepisać rentę na mamę, studiując, i mając nie przekroczone 25lat?
 85. Prawo do ustalenia emerytury w sytuacji osoby nieprzytomnej
 86. Karta dużej rodziny
 87. zus jak długo
 88. Ubezpieczenie zus
 89. Ustalenie średniego wynagrodzenia dla obliczenia kwoty odszkodowania
 90. zmiana warunków zatrudnienia na gorsze a l4 w ciąży
 91. zasiłek chorobowy pracodawca mniej niż 20 osób
 92. Od kogo odszkodowanie
 93. zus-krus i co dalej?
 94. Komisja zus
 95. Środki z OFE a spadek majtków
 96. Problem z Zusem
 97. Umowa zlecenie a rezygnacja ze studiów
 98. Chorobowe 6 miesięcy i ciaza
 99. Zasiłek dla dzieci w Danii
 100. kontrola e-zla
 101. Zbieg tytułów do ubezpieczeń - wygaśnięcie i brak składek emerytalnych
 102. Ciąża a chorobowe
 103. Renta socjalna
 104. Zakaz konkurencji zasiłek macierzyński
 105. Emerytura,ubezpieczenie
 106. Zwrot nienaleznie pobranego swiadczenia (L4)
 107. Indywidualna interpretacja US umowy o dzieło
 108. Lekarz nie chce wydać odpisu orzeczenia
 109. Renta
 110. Pomyłka Zusu- list do byłego pracodawcy
 111. Wezwanie do zapłaty z NFZ
 112. Umowa na pół etatu i etat a nagle L4
 113. Brexit a składki i staż pracy w Wielkiej Brytanii
 114. Renta wypadkowa a emerytura
 115. Renta
 116. Renta rodzinna po 25 roku życia?
 117. Ubezpieczenie zdrowotne studenta niedopisanego do rodziców
 118. Sprzedaż ziemi a renta z KRUS
 119. Ubezpieczenie zdrowotne
 120. PIT40A na PIT11A
 121. Brak wypłaty zasiłku chorobowego
 122. Kto płaci za leszcze pełnoletniego nieubezpieczonego dziecka? ?
 123. Wyliczenie kwoty zasiłku rodzicielskiego
 124. zasiłek 80 czy 100
 125. L4, chorobowe a wypowiedzenie umowy od pracownika
 126. Krótkowzrocznosc, Jaskra i niedowidzenie na jedno oko czy przysluguje renta
 127. Przejście na emeryturę w czerwcu z urzędu
 128. Renta w ZUS a wypłata z subkonta
 129. Obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej NFZ
 130. Renta z Niemiec a składka na ubezpieczenie w Polsce
 131. L4 przy jednoosobowej działalności gospodarczej
 132. Zasiłek chorobowy
 133. Czy przysługuję mi renta ?
 134. Sąd Apelacyjny Zawieszenie Postępowania
 135. Renta Socjalna a odmowa świadczenia rehabilitacyjnego
 136. KRUS- pytanie.
 137. Odwołanie przez organ rentowy do Sądu Pracy
 138. Zus/Świadczenie rehabilitacyjne
 139. Nieujawnienie stopnia niepełnosprawności
 140. Renta MSWiA
 141. Stwierdzona choroba zawodowa
 142. Ubezpieczenie wnuka w ZUS ?
 143. Renta rodzinna krus
 144. Wypłata zasiłku chorobowego a nowy okres zasilkowy
 145. Brak ubezpieczenia. Recepty refundowane
 146. umowa renty
 147. Zasiłek chorobowy a wlasna działalność gospodarczą
 148. Jak ubezpieczyć zdrowotnie rolnika bez KRUSu ale z ziemią
 149. Problem z Zusem
 150. Rekompensata za utracony deputat
 151. Nagrywanie na komisji lekarskiej ZUS
 152. Odliczenie składki zdrowotnej
 153. ZUS na zleceniu po egzaminie dyplomowym
 154. Świadczenie rodzinne
 155. Ulga na start
 156. Rozliczenie renty rodzinnej - przychód
 157. Utrata ubezpieczenia i zgłoszenie członka rodziny
 158. Kapitał początkowy w miesiącach czy dniach
 159. Kapitał początkowy a praca w wakacje, na studiach
 160. orzeczenie lekarza orzecznika
 161. Jak udowodnić zawieszenie działalności - ulga na start
 162. Uczeń - umowa zlecenie
 163. Składka zdrowotna do zus
 164. długość zasiłku chorobowego
 165. Kosiniakowe a zasiłek dla bezrobotnych
 166. Odszkodowanie i świadczenia z ZUS
 167. Mam pytanie o zwolnienie ZUS 182 dni oraz świadczenie Rehabilitacyjne
 168. Wysokość składek jednoosobowej działalności - osoba niepełnosprawna pracująca na etac
 169. Emerytura z bardzo krótkim stazem pracy
 170. Czy środki z OFE przeniesione do ZUSu są do odzyskania?
 171. Stypendium socjalne
 172. Emerytura w KRUS. Czy nalezy się dodatek?
 173. Renta rodzinna zus chce ode mnie zwrotu.
 174. KRUS - Renta rodzinna 25 lat
 175. Renta rodzinna a przekroczenie dochodów
 176. emerytura po mężu
 177. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty z 2016r
 178. Wypadek w pracy
 179. Jak uzyskać zasilek pogrzebowy z ZUS ?
 180. Renta socjalna - bardzo proszę o pomoc
 181. Renta rodzinna
 182. Opieka na dziecko A PIT z ZUS
 183. Rachunek ze szpitala spóźnione zgłoszenie do ZUS przez pracodawce
 184. Renta + dodatek pielęgnacyjny
 185. Ubezpieczenia
 186. Wypłata Emerytury po zmarłym dziadku
 187. Ubezpieczenie NFZ
 188. POMOCY-wyroki sądu, apelacje a 500+
 189. Zaświadczenie A1
 190. Świadczenie rodzinne rozliczenie pit
 191. zus kwestionuje ważność umowy o pracę
 192. Zasiłek chorobowy, a praca w dwóch różnych krajach
 193. Druki
 194. Czy dostanę zasiłek dla bezrobotnych
 195. Przerwa w skladkach a zatrudnienie jako bezrobotny
 196. Czy należy się macierzyński w takim przypadku?
 197. zasiłek pielęgnacyjny
 198. Kupowanie na Allegro
 199. Świadczenie rehabilitacyjne
 200. Wypłata kolegi
 201. Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne rentowe
 202. Komisja lekarska
 203. Czy jeszcze mam szansę na rentę?
 204. Zus zwrot niezależnie pobranych świadczeń
 205. depresja
 206. Bezrobotny zatrudnia
 207. Aok zasiłek chorobowy wstrzymany
 208. Przedłużenie zwolnienia lekarskiego
 209. Stypendium socjalne z uczelni a OPS ( problem z komisją )
 210. Orzeczenie o grupie inwalidzkiej
 211. Niefigurowanie w systemie EwuŚ a wyjaśnienie do NFZ
 212. PILNE|!! Renta dla os.niepełnosprawnej
 213. Wypłata z FGŚP a pomoc społeczna
 214. ZUS DRA-nowy druk, a obowiązek jego złożenia.
 215. Dwóch zleceniodawców.
 216. urlop wychowawczy do emerytury
 217. emerytura
 218. Wygaśnięcie ubezpieczenia zdrowotnego
 219. Zasilek z gops a praca
 220. Koniec umowy na macierzyńskim- kto zgłasza do zus?
 221. Pytanie odnośnie renty rodzinnej
 222. Ponowna rejestracja w urzędzie pracy a zasiłek
 223. Wyrejestrowanie z CEIDG a niewyrejestrowanie z ZUS
 224. Odwołanie do nieprzyznania zasiłku chorobowego, załącznik Z-10
 225. Zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad członkiem rodziny
 226. Ubezpieczenie w Niemczech i w Polsce
 227. Emerytura + 50% renty, wypadek w pracy
 228. Zmiana kiwrunku, renta rodzinna ZUS
 229. Zasiłek chorobowy, a ustanie stosunnku pracy
 230. KRUS+renta
 231. Ubieganie się o przedłużenie stopnia niepełnosprawności a ulgi ustawowe
 232. Co mozna zrobic w sytuacji .....
 233. Ubezpieczenie KRUS domownik
 234. Renta rodzinna
 235. Renta rodzina na 6stke dzieci po zmarłym ojcu.
 236. Ubezpieczenie w Krus
 237. Jak napisać odwołanie od decyzji lekarza orzecznika ZUS?
 238. Odwołanie
 239. Problem z elektronicznym L4.
 240. Umowa zlecenie - obowiązkowe ubezpieczenie społeczne
 241. Potwierdzenie nieprawdy przez pełnomocnika - emerytura
 242. Emerytura
 243. Przejście na kontrakt
 244. Witam mam pytanie dotyczące odszkodowania za poparzenie stopnia 2b i 3.
 245. Ubezpieczenie a przerwa w nauce
 246. ubezpieczenie dziecka mieszkającego z drugim rodzicem
 247. Czy w takim wypadku mama będzie miała prawo do wypłaty rodzinnego na samotną matkę?
 248. Czy dostanę stypendium socjalne jeśli zostanie na mnie przypisany ogród?
 249. Alimenty a składka ZUS opłacana przez uczelnię
 250. ZUS - Renta Socjalna - Odwołanie - Opinia Biegłych