PDA

View Full Version : Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

 1. Delegacja - odszkodowanie ZUS - OL-9 - wniosek wyjazdowy
 2. zasiłek chorobowy - odmowa
 3. 300 +
 4. Wezwanie na komisję, lekarz orzecznik
 5. Renta rodzinna, a graniczna kwota przychodu powodująca jej zmniejszenie
 6. Pytania o ubezpieczenie po utracie statusu bezrobotnego
 7. zmiana stomatologa
 8. Zmiana wymiaru czasu pracy na macierzyńskim
 9. Ubezpieczenie zdrowotne, a zaczęcie nauki w szkole policealnej
 10. Opinia biegłego lekarza, a wyrok sądu w sprawie zasiłku rehabilitacyjnego
 11. ZUS umorzenie postępowania o ulge ZUS COVID Odmowa..
 12. Zasiłek chorobowy - data decyzji
 13. Renta rodzinna po matce
 14. Renta rodzinna, a 26 lat i studia
 15. Zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko do lat 8 po porodzie
 16. Chorobowe po 182 dniach
 17. Odmowa wypłaty świadczenia postojowego COVID-19 na umowie cywilnoprawnej (RSP-CK)
 18. Dodatek solidarnościowy, zasiłek dla bezrobotnych a zasiłek chorobowy
 19. Studia, ZUS i obecność na zajęciach...
 20. renta rodzinna
 21. Wyrejestrowanie z chorobowego na okres inny niż zakwestionowana umowa
 22. Ubezpieczenie zdrowotne po wyrejestrowaniu z PUP
 23. Świadczenie rehabilitacyjne a urząd pracy
 24. Dodatek solidarnosciowy
 25. Odszkodowanie ZUS za uszczerbek na zdrowiu
 26. Emerytura pełna czy nie
 27. prawo do świadczenia po zmarłym mężu
 28. Restrukturyzacja zobow wobec ZUS
 29. Mały ZUS w trakcie roku
 30. Błąd w oświadczeniu Z-10
 31. Dodatek solidarnościowy
 32. Dodatek solidarnościowy 1400+ - Problem.
 33. Ubezpieczenie po ślubie żony
 34. Nieubezpieczenie dziecka A wizyty u lekarza
 35. Ubezpiecznie zdrowotne po szkole
 36. Dodatek solidarnościowy, kwestia sporna
 37. odmowa prawa do zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek a dwuinstancyjność
 38. Zmiana kierunku studiów a renta
 39. hospicjum a emerytura
 40. Własna działalność zwolnienie opiekuńcze a sprzedaż na aukcjach
 41. Kapitał początkowy.
 42. Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia, a świadczenia emerytalno rentowe.
 43. Dodatek Solidarnościowy
 44. Dodatek Solidarnościowy
 45. Zasiłek opiekuńczy - działalność gospodarcza
 46. Zdalne badanie komisji lekarskiej ZUS - odmowa świadczenia
 47. Renta wypadkowa a renta rodzinna
 48. Orzeczenie lekarskie a przyznanie renty.
 49. Opinia biegłego sądowego niezgodna z rzeczywistością
 50. Przyjęcie do domu opieki
 51. Renta rodzinna a 26 rok życia
 52. Zwrot nienależnie pobranego świadczenia
 53. Dodatek solidarnościowy a umowa na czas określony
 54. Renta inwalidzka a prowadzenie działalności
 55. renta rodzinna a rozdzielność majątkowa małżonków
 56. rocznik 1953 zmiany
 57. Dodatek mieszkaniowy.
 58. zasiłęk opiekuńczy covid
 59. dwie nieudane operacje kręgosłupa, czeka mnie trzecia
 60. Świadczenie przedemerytalne
 61. Dodatek solidarnościowy
 62. Umowa aktywacyjna
 63. Dostarczenie informacji o zmianie miejsca przebywania na zwolnieniu
 64. Bank zabrał całą emeryture
 65. Zasiłek opiekunczy
 66. ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny
 67. Zasiłek z MOPS dla studenta
 68. "wsteczna?" data uprawomocnienia decyzji sądu (sprawy powiązane)
 69. wypadek w pracy
 70. Ubezpieczenie zdrowotne a studia
 71. Dodatek solidarnościowy
 72. Tarcza, RDZ, zwolnienie z ZUS - do kogo należą zwrócone składki ?
 73. Tarcza Finansowa PFR, błędna liczba pracowników.
 74. Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego
 75. Ubezpieczenie zdrowotne
 76. skierowanie do poradni a 2 imiona dziecka
 77. Renta rodzinna a spółka z.o.o.
 78. Renta, a wjazd za granicę
 79. Dalsze świadczenie rehabilitacyjne
 80. renta z tyt. niezdolności do pracy
 81. Odszkodowanie - wypadek przy pracy
 82. Odwołanie do sądu od decyzji ZUS a koszty postępowania
 83. Wypadek w domu - wysokość wynagrodzenia z L4
 84. Druk ERP-6 Czy muszę wypełniać
 85. Wypadek
 86. Firma na urlopie wychowawczym a postojowe
 87. Dwa orzeczenia o niepełnosprawnosci
 88. Wypłata świadczeń
 89. Czy należy mi się odszkodowanie
 90. ZUS nie chce mi przyznać renty socjalnej (ani żadnej)
 91. Zaległe składki ZUS a zajęcie konta .
 92. Czy L4 może się na siebie nakładać?
 93. ciąża po ustaniu zatrudnienia
 94. Prowadzenie działalności gospodarczej a umowa zlecenie
 95. Lekarz zapomniał wystawić e-zwolnienia
 96. Płatne zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9
 97. Żaświadczenie o wysokości przychodu do ZUS
 98. Nie sprawiedliwe orzeczenie lekarza
 99. Zasiłek opiekuńczy związany z opieką nad dzieckiem do lat 3
 100. Decyzja w sprawie zasiłku chorobowego
 101. Odmowa przyjęcia do szpitala psychiatrycznego
 102. Zus Orzeczenie lekarza przekręt
 103. Praca a renta rodzinna
 104. Orzeczenie z ZUS o częściowej niezdolności do pracy
 105. Rehabilitacyjny, całokształt
 106. Przedawnienie składek ZUS z tytułu prowadzenia działalności gosp.
 107. Czy moge isc na kolejne zwolnienie L4?
 108. odwołanie od śmiesznej decuzji zus
 109. L4 ciągłość A wypłata zasiłku
 110. Zasiłek chorobowy
 111. Studia dwustopniowe a emerytura
 112. Swiadczenie postojowe + Zasilek dla bezrobotnych ?
 113. opóźniony zasiłek macierzyński
 114. L4 i koniec umowy jakie dokumenty
 115. emerytura-wyliczenie
 116. Renta rodzinna a umowa o pracę
 117. Świadczenie rehabilitacyjne a uruchomienie JDG
 118. Podwójny KRUS po ZUSie- da się?
 119. Mały ZUS plus a zmiana formy opodatkowania
 120. Zwolnienie lekarskie
 121. odwołanie ZUS
 122. Renta w szkole policealnej
 123. przedawnienie składek ZUS
 124. Rozp. RM z dn. 24.04.2020 poz. 748 COVID-19
 125. Zasiłek chorobowy a świadczenia zdrowotne
 126. L-4 na wypowiedzeniu umowy
 127. Jak zrezygnować z 500+ z powodu wyjazdu z Polski
 128. Firma bezterminowo wstrzymała wypłacenie zasiłku opiekuńczego
 129. Zasiłek rehabilitacyjny, zmiana lekarza a ciągłość zwolnienia
 130. Wyrejestrowanie z UP
 131. Symbole w zwolnieniach chorobowych
 132. ZUS PUE - zablokowany dostęp do konta
 133. refundacja składek PEFRON a umorzenie ZUS
 134. Stypendium socjalne
 135. świadczenie pielęgnacyjne
 136. brak zmiany danych po ślubie a lekarz
 137. Emerytura
 138. Jak liczyc kto wypłaca zasilek??
 139. Zmiana stanu zatrudnienia- tarcza antykryzysowa
 140. Zwolnienie z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej
 141. ile czasu na złożenie wniosku o zasiłek chorobowy
 142. Zwolnienie L4 w ZUS
 143. Mały ZUS a zawieszenie firmy
 144. Opieka nad dzieckiem
 145. Zakładanie własnej firmy
 146. Zwolnienie z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej
 147. niepełnosprawność a emerytura
 148. Wyplata zasilku chorobowego
 149. Wysokość macierzyńskiego/chorobowego
 150. Opłacanie KRUS i ZUS równocześnie
 151. Jednoosobowa działalność gospodarcza a wniosek RDZ
 152. Wypłata ZUS
 153. Kontrakt z zagraniczną firmą, a ZUS.
 154. Zasiłek chorobowy
 155. Przyznanie grupy inwalidzkiej, jak to teraz załatwić ?
 156. Zawieszenie działalności, co z ubezpieczeniem zdrowotnym
 157. Odmowa uznania zdarzenia za wypadek przy pracy
 158. Zwolnienie z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej
 159. Renta a działalność gospodarcza.
 160. Odpłatność za pobyt w DPS a 500+
 161. przejęcie urlopu macierzyńskiego przez ojca (czy możliwe będąc na wypowiedzeniu)
 162. renta rodzinna
 163. Mały zus plus
 164. Pomoc z Tarczy a zasiłek chorobowy
 165. Zasiłek opiekuńczy na dziecko do lat 8
 166. Przepuklina jako wypadek w pracy
 167. Zasiłek-pomo społeczna
 168. Becikowe
 169. Czy będę miał prawo do zasiłku chorobowego?
 170. Zwolnienie chorobowe tuż przed końcem umowy. Wnioski do zus
 171. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem a wypłata gotówką
 172. wygaśnięcie umowy zlecenia, a prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej
 173. renta z tytułu niezdolności DP/ renta rodzinna
 174. Renta rodzina po zmarłym ojcu - teściowa nie chce udostępnić dokumentów
 175. Zasiłek chorobowy (dla ambitnych)
 176. rodzinne a zwrot podatku
 177. Renta rodzinna a powtarzanie semestru
 178. emerytura
 179. Spóźniona deklaracja ZUS DRA
 180. Renta rodzinna
 181. Umowa o dzieło a zasiłek za zamknięcie przedszkola
 182. Przepuklina w pracy
 183. ZUS wpłacić pieniądze na konto osoby ,która nie żyje
 184. L4 w ciąży a świadczenie za zamknięte przedszkola
 185. Czy pobierając kosiniakowe jestem ubezpieczona ?
 186. Rejestracja w UP i podpięcie rodziny.
 187. Jak wypełnić ZUS ZWPA
 188. Prawo do renty rodzinnej podczas urlopu dziekańskiego
 189. jaki sąd odwołanie ZUS
 190. Renta rodzinna - przełożona rekrutacja
 191. Zasiłek opiekuńczy, rozłączne zmiany, oświadczenie
 192. Pytanie dot. kwarantanny
 193. Przejście z renty inwalidzkiej na emeryturę.
 194. Skręcenie stawu skokowego w pracy...
 195. Renta z ZUS, a świadczenie Mops
 196. Wysokość zasiłku przy etacie i b2b
 197. Zasiłek chorobowy
 198. Brak swiadczenia pracy na wypowiedzeniu, a zasilek
 199. Powrót z zagranicy a kwarantanna
 200. zasiłek opiekuńczy
 201. Umowa pozorna
 202. Mały ZUS plus
 203. Zasiłek opiekuńczy - rodzic bezrobotny
 204. Zasiłek a umowa zlecenie
 205. ZUS/NFZ - wydanie karty EKUZ jako bezrobotny
 206. Urlop wychowawczy jednego z rodziców a opieka nad dzieckiem dla drugiego rodzica
 207. Pracodawca nie zgłosił mnie do ZUS
 208. Umieszczenie w DPS osoby, która
 209. Zasiłek macierzyński
 210. Przerwanie pracy przez obiekt sportowy
 211. Ile wynosi mój okres zasiłkowy
 212. Opieka nad członkiem rodziny a staż pracy
 213. Emerytura a pobyt w domu pomocy społecznej.
 214. a w takim przypadku kiedy muszę powiadomić ZUS i RUP ?!
 215. Dopłata do DPS
 216. Podwyższona składka społeczna a zawiadomienie z ZUS
 217. Wypadek przy pracy
 218. Kontrola dzieła
 219. Postępowanie przygotowawcze, co powinnam zrobić?
 220. Pobieranie renty rodzinnej a zatrudnienie
 221. Komunikacja elektroniczna z ZUS zamiast papierowych listów?
 222. Nowe prawa emerytalne żołnierzy
 223. Postępowanie przygotowawcze - sprawa o rente rodzinną dla studenta
 224. Mały ZUS
 225. Brak wypłaty macierzyńskiego przez firmę
 226. Stawiennictwo w PUP a chore dziecko
 227. 500 dla niepełnosprawnych a emerytura
 228. Wezwanie do orzecznika ZUS a nowe zwolnienie lekarskie
 229. zasiłek rodzinny a ulga na dzieci
 230. Student dzienny a umowa o pracę
 231. Własna działalność a L4
 232. Powrót do renty z emerytury
 233. Chorobowe
 234. Czy umowa zlecenie na 1 dzień uprawnia do ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ)?
 235. Odmowa wypłaty zasiłku i chorobowego
 236. Fundusz świadczeń gwarantowanych
 237. Alimenty a pomoc społeczna
 238. Problem z ubezpieczeniem zdrowotnym
 239. Renta-ubezpieczenie zdrowotne
 240. Świadczenia uzupełniające + (Do służby wojsk. kat E - umiar. st. niepełno-spr.)
 241. Zwolnienie lekarskie A okres wyczekiwania
 242. Zasiłek chorobowy ZUS
 243. Urlop bezplatny za granica a ubezpieczenie zdrowotne podczas pobytu w Polsce
 244. Działalość gospodaracza a renta socialna
 245. ZUS osoby skreślonej z listy studentów a jej zgłoszenie
 246. Ubezpieczenie studenta
 247. Jaka emerytura?
 248. Eessi
 249. Czy orzeczenie na stałe może zmienić sąd po latach?
 250. renta rodzinna a pelnomocnicy