PDA

View Full Version : Prawo rodzinne i opiekuńcze


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244

 1. Pismo procesowe i świadkowie a rozwód bez orzekania o winie
 2. Sprzedaż mieszkania w którym współwłaścicielem jest niepełnoletnie dziecko
 3. Opieka i widzenia nad 11 miesiecznym dzieckiem
 4. Odmowa wydania dziecka a choroba
 5. czy świadczenia z P C P R-u są "dochodem"?
 6. Badanie psychologiczne bez zgody opiekuna prawnego ?
 7. nieformalna rozłąka małżonków a prawo do użyczonego mieszkania
 8. Nie udzielenie pierwszej pomocy dziecku.
 9. opieka nad zdrowym dzieckiem
 10. podział majątku - alimenty
 11. pozbawienie praw ojca.konkubinat.
 12. Rozpad konkubinatu a opieka nad dzieckiem
 13. Dziecko z nieletnią
 14. Uprawnienia kuratora sądowego podczas zabezpieczenia widzem z dzieckiem
 15. Sytuacja po apelacji
 16. alimenty na dziecko od dziadków
 17. nietrzezwy opiekun dziecka
 18. Czy występuje jako osoba karana?
 19. Czy moge nazywac sie jako karany?
 20. Wyjazd z dzieckiem na wakacje za granicę
 21. Piecza zastępcza do sprawy
 22. zarabiający pełnoletni student, a finanse we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzica
 23. Co grozi za nieujawnienie dochodów?
 24. roszczenie regresoweCzy
 25. Sprawa o alimenty i odebranie praw rodzicielskich
 26. Dziecko wywiezione za granice
 27. Opłata za pobyt w DPS
 28. Zdrada
 29. ubezwłasnowolnienie czy lecznie
 30. Witam
 31. Rozwód bez wiedzy drugiego małżonka
 32. Wyzwiska
 33. Zwrot alimentów?
 34. Napastująca rodzinę rodzina.
 35. uwzględnienie raty hipoteki w wysokości alimentów
 36. wniosek o przyznanie pełnej opieki nad dzieckim
 37. Czy matka może przeprowadzić się z dzieckiem do innego miasta?
 38. Wyjazd nastoletniej córki z koleżankami za granicę
 39. Roszczenie byłego o raty kredytu spłacanego z majątku wspólnego.
 40. tata wychowywujący dziecko i problemy
 41. Alimenty,komornik,prawa ojca
 42. przesłuchanie w sprawie alimentów
 43. Maz uwaza,ze to nie jego dziecko
 44. Ojciec biologiczny a kontakt z dzieckiem po latach
 45. Alimenty za jaki okres ?
 46. czy ojciec dziecka ma obowiązek podać matce dziecka swój adres zamieszkania?
 47. uciążliwy ojciec
 48. Złośliwe groźby o badanie na ojcostwo
 49. renta po zmarłym rodzicu przekazywana na konto aktualnego opiekuna prawnego
 50. wniosek o alimenty,brak adresu,dogadana kwota
 51. Problemy rodzinne z babcią i tatą-poszukuję pomocy prawnej.
 52. Opieka Nad Babcią
 53. Termin
 54. Wyrównania z FA
 55. Pozew o alimenty od matki-na rzecz syna,który obecnie przebywa w rodzinie zastępczej
 56. Przyznanie alimentów gdy pozwany nie stawi sie na rozprawie
 57. Stypendium socjalne.
 58. Jak znieść alimenty. Proszę o pomoc!!!!
 59. Niepowodzenie na studiach a alimenty
 60. Sprzedaż domu osoby ubezwlasnowolnionej
 61. Czy rodzice mogą mnie zmusić do pracy
 62. Alimenty
 63. Podział majątku , kiedy jedna ze stron nie chce współpracować
 64. Widzenia po odebranych prawach rodzicielskich
 65. Koszt rozprawy w sądzie rodzinnym.
 66. wysokie świadczenia rodzinne a teraz alimenty
 67. Odwołanie/ apelacja od ugody sądowej
 68. wysokość alimentów przy zarobku 6 tys zl
 69. MOPS - odsetki
 70. Uchylenie alimentów
 71. Podział majątku
 72. ulga prorodzinna
 73. Brak wpłat do depozytu sądowgo
 74. Alimenty od rodziców, wyprowadzka
 75. Nauczyciel robi zdjęcia na lekcji WFu
 76. Przywrócenie praw, problem z ojcem
 77. Termin na zaskarżenie postanowienia
 78. Problem z ojcem dzicka
 79. Zabezpieczenie alimentów po wyroku
 80. wyprawka
 81. Leczenie osoby chorej psychicznie bez jej zgody
 82. Nakaz opuszczenia lokalu
 83. kryterium dochodowe
 84. Skierowanie do ośrodka wychowawczego
 85. Opieka społeczna żąda ode mnie zarobków w sprawie zasiłku dla teściowej
 86. Jak wymusić zabranie rzeczy z darowanego domu
 87. Natychmiastowa wykonalność_I instancja
 88. Alimenty
 89. Dziedziczenie przez rodzeństwo.
 90. Alimenty na nauke dla studenta
 91. Tymczasowa opieka nad dzieckiem
 92. Płatność za DPS
 93. Pismo procesowe
 94. Jak mogę pozbyć praw rodzicielskich ojca .
 95. odzyskanie władzy rodzicielskiej
 96. Co mam zrobić
 97. Problemy z rodziną zastępczą
 98. Adopcja, przywłaszczenie?!
 99. Alimenty
 100. Wpis do KW tytułem zabezpieczenia alimentów
 101. Przekazanie rzeczy dziecka ojcu
 102. Alimenty
 103. alimenty za porozumieniem stron
 104. Prawa rodzica wobec pełnoletniego dziecna
 105. Witam
 106. Odzyskanie alimentów od ojca przebywającego za granicą
 107. Opieka nad nie moim dzieckiem
 108. Zawiła sprawa rodzinna
 109. Matka nie chce wydac dziecka
 110. sprawdzenie wniosku o zabezpieczenie alimentów
 111. negatywna opinia OZSS na temat rodzica sprawującego bezpośrednią opiekę
 112. prace społeczne,a spłata alimentów
 113. Fundusz alimentacyjny, postępowanie w sprawie zaległych alimentów
 114. Wyprawka PCPR
 115. Podział majątku i art. 231 par. 1 kc.
 116. Zaprzeczenie ojcostwa w trakcie rozwodu
 117. Babcia przypomniała sobie o wnuku.
 118. Pozbawienie praw rodzicielskich i paszport
 119. Pizbawienie praw do dziecka
 120. prawo do pokoju we własnym mieszkaniu
 121. pomocy
 122. Widzenia dziecka
 123. Alimenty
 124. Pozew o alimenty na dorosłego syna
 125. czy komornik mówi prawdę?
 126. Prosze o pomoc
 127. Nie chcę już otrzymywać alimentów - co zrobić?
 128. Nie przestrzeganie orzeczenia sadu co do widzien z dzieckiem
 129. władza rodzicielska a choroba matki
 130. Obowiązek opieki dzieci względem ojca
 131. badanie w RODKa a Zespół Aspergera dziecka
 132. Zmiana kontaktów
 133. Widzenie ojca z dzieciem
 134. Nienależycie sprawowana opieka nad dzieckiem.
 135. alimenty po 10 latach
 136. Alimenty a ośrodek wszkolno wychowawczy
 137. 500+ a zlecenie
 138. Alimenty
 139. Babcie ze szpitala do pustego domu
 140. Ustalenie ojcostwa przy osobach dorosłych
 141. Alimenty (ustalenie wysokości)
 142. Alimenty dla całkowicie ubezwłasnowolnionej osoby
 143. Problem z alimentami
 144. Transport osoby psychicznie chorej z Wielkiej Brytanii
 145. Kredyt hipoteczny
 146. Alimenty - ugoda
 147. rozdzielnośc majątkowa
 148. Czy mogę przywrócić moje nazwisko rodowe po ukończeniu 18. roku życia?
 149. Błagam o rade nie daje już rady- były mąż
 150. Spotkania z dzieckiem
 151. Alimenty od syna dla matki, kwota na zeznaniu.
 152. zaspakajanie potrzeb rodziny
 153. Zdemoralizowana siostra
 154. Ograniczenie praw rodzicielskich i ustanowienie kuratora
 155. uznanie ojcostwa
 156. Kiedy podział majątku
 157. Sprzedaż mieszkania będącego własnością małoletniego
 158. Alimenty na dziecko z 1 małżeństwa, a kwota która pozostaje na utrzymanie 2 dziecka
 159. mężatka, dziecko z innym, jakie prawa
 160. Demoralizacja - przeszkadzanie na lekcjach.
 161. Zwrot zaliczki alimentacyjnej do FA
 162. Czy jeszcze coś można zrobić w sprawie alimentów
 163. opieka nad dzieckiem
 164. zmiana kuratora rodzinnego
 165. Odmowa wydania dziecka a choroba
 166. Odmowa 500+ a dostarczenie tytulu wykonawczego w terminie
 167. Alimenty - ojciec dziecka chce pozwać matkę
 168. Ubezwłasnowolnienie
 169. Dziecko-wyjazd-problem z rodzina
 170. Powrót z dzieckiem do Polski z UK
 171. Mieszkanie z dziewczyną ?
 172. podwyższenie alimentów
 173. Obnizka alimentow
 174. Alimenty. Jak przechytrzyć krętacza...
 175. Powrót z dzieckiem do Polski
 176. alimenty na 26- latka do kiedy?
 177. Wyrok bez uzasadnienia ?
 178. Alimenty na "ojca", ślicznie proszę o pomoc.
 179. przysposobienie przez ojca wychowującego
 180. FA dezycja pytanie
 181. Pobyt czasowy - wniosek po przekroczeniu 3 m-cy pobytu.
 182. Alimenty , konkubent mieszkanie razem
 183. co zrobić z mama alkoholiczką.
 184. Student samodzielny finansowo - pomoc przy uzyskaniu stypendium.
 185. Zniesienie obowiązku alimentacyjnego wobec córki,która wyszła za mąż
 186. Ojcostwo cofnięcie.
 187. Brak zainteresowania dzieckiem
 188. Sprawa o przydzielenie synowi ośrodka wychowaczego (PILNE!)
 189. dochód rodzinny?
 190. jak wygląda apelacja -przyznanie władzy rodzicielskiej?
 191. Sprawa o niechodzenie do szkoły.
 192. Możliwość odsunięcia biologicznego ojca z życia dziecka
 193. Alimenty u słuchacza
 194. Zaległe alimenty
 195. Nieodebranie osoby ze szpitala psychiatrycznego
 196. Dzieci
 197. notoryczne podwyższenie alimentów
 198. Umowa małżonków notarialna
 199. Odebranie prawa do opieki matki.
 200. Wykluczenie ojcostwa - ubezskutecznienie - alimenty
 201. Widzenia a synem
 202. Uzasadnienie wniosku o zmianie nazwiska
 203. matka żąda zapłaty za okres gdy jako pełnoletnia osoba mieszkałam u niej.
 204. Podział majątku - mieszkanie z kredytem hipotecznym
 205. Podział majątku a nierówny wkład we wspólny majątek
 206. Apelacja powoda złożona przed pełnomocnikiem
 207. Ugoda alimentacyjna w sądzie
 208. Adopcja dziecka, rodzaje adopcji
 209. Widywania się z dzieckiem
 210. Podział majątku po rozwodzie
 211. Ubezwłasnowolnienie
 212. Pytanie
 213. Brat nie brat, a tak naprawdę brat. Czy będę wiarygodnym świadkiem?
 214. Ograniczenie widzeń biologicznemu ojcu
 215. wynagrodzenie brutto za pracę - majątek wspólny czy odrębny?
 216. Podsłuchy i czytanie korespondencji
 217. odmowa w orzeczeniu o niepełnosprawniości dot..pkt 7
 218. ograniczona władz, nadzór kuratora i wyjazd za granicę
 219. Jak ustrzec się przed dodatkowymi kosztami przed podziałem mieszkania po rozwodzie?
 220. Problem z rodzicami, jakie kroki podjąć?
 221. Witam
 222. Co mogę zrobić?
 223. Jak poradzić sobie z ojcem alkoholikiem.
 224. Sprawa rodzinna, potrzebna rada
 225. "Wyrzucenie" żony z domu alimenty od małżonka, który pracuje za granicą
 226. Sparwa niejawna postanownienie umorzone
 227. Odpowiedzialność finansowa urzędnika MOPS
 228. ustalone kontakty
 229. Brak zapłaty za badania DNA
 230. Konkubinat a opieka nad psem
 231. Ciąża a świadczenia na dziecko
 232. Oczekiwanie na wyznaczenie MOW
 233. Uchylenie alimentów, czego mogę sie spodziewać?
 234. Opieka nad matką
 235. nie moje dziecko
 236. sprzedaż bezużytecznego samochodu osoby ubezwłasnowolnionej
 237. Rozwód
 238. Rozwód tuż po ślubie, a dowód ze starym nazwiskiem
 239. Patologia u sąsiadów, bezczynność instytucji
 240. ustanie obowiązku alimentacyjnego
 241. Alimenty dla rodzica
 242. Surogacja
 243. Ośrodek wychowawczy R
 244. kontakt ojca biol, po adopcji
 245. Fundusz alimentacyjny a obliczanie dochodu
 246. odebranie praw aby w przyszłości córka miała spokój
 247. Odebranie praw rodzicielskich
 248. co musi przygotować kurator na rozprawe?
 249. Alimenty dla 24latki
 250. przywrócenie opieki nad dzieckiem pełnoletnim niepełnosprawnym umysłowo