PDA

View Full Version : Prawo rodzinne i opiekuńcze


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [101] 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248

 1. Zrzeczenie się praw oraz obowiązków w stosunku do przyszłego dziecka
 2. współdecydowanie w istotnych sprawach dziecka
 3. Alimenty na dorosłe dziecko - koszty utrzymania.
 4. Niepełnosprawność a rozwód
 5. Podwyższenie alimentów
 6. Sprawa o alimenty.
 7. podwyższenie alimentów a wyrok w sprawie niealimentacji
 8. Bilingi rozmow oraz tresc sms -ow
 9. mąż zostawił mnie w ciąży
 10. Alimenty
 11. Ułomność sądów
 12. Odrzucenie pozwu o alimenty
 13. Mąż wszystko odlicza od alimentów
 14. Opiekun prawny dziecka nieletniej- alimenty
 15. przemoc psychiczna kobiety wobec mężczyzny
 16. nękanie
 17. Alimenty i zrzeczenie się praw do dziecka!
 18. Rozwód, a nie zarejestrowany dom
 19. gdy mąż nie daje na życie
 20. Alimenty
 21. Rozwód
 22. niestosowanie sie do postanowien sadu w sprawie widzen z dzieckiem
 23. Alimenty - niepracująca matka
 24. Pozew o rozwów z zaznaczeniem,że ojciec decyduje o wyjeżdzie dziecka za granicę.
 25. Zaświadczenie o byciu w związku
 26. 14 dni na dostarczenie dowodów w sprawie
 27. Uchylenie nadzoru kuratora
 28. zaległe alimenty,celowe podawanie fałszywych danych
 29. duży problem - sądowe uznanie dziecka
 30. ojciec nieznany
 31. Kontakty ojca z dzieckiem a zamieszkanie za granicą
 32. Sprawa o ojcostwo i alimenty
 33. Sprawa o ojcostwo i alimenty
 34. Bunt 18-to latki
 35. zażalenie na wszczęscie egzekucji
 36. Wyrzucenie dziecka z domu.
 37. Przysposobienie - brak ojca w akcie urodzenia
 38. pomocy chce wyprowadzic sie z domu.
 39. opieka naprzemienna - odległość
 40. Ojciec oskarża mnie o zaniedbywanie dziecka
 41. Niestosowanie sie do postanowienia sadu rodzinnego
 42. dziecko 8 lat i motor od ojca
 43. Nie chcą mi oddać dziecka
 44. Jak wstrzymać wypłatę z Funduszu alimentacyjnego
 45. Alimenty
 46. WPS od wyroku podwyższającego alimenty
 47. stawka alimentów
 48. zmiana nazwiska
 49. rozwód, podział majątku a numery kąt
 50. sądowe przynanie/ograniczenie widzen dziadków z wnukiem
 51. Terminowe płacenie alimentów, ugoda i podwyższenie alimentów
 52. Wniosek do prokuratora o zaprzeczenie ojcostwa
 53. żądanie ,nakaz, pozew-jestem skołowana
 54. paszport lub dowod dla maloletniego
 55. Alimenty a pozbawienie praw
 56. Dziwna sytuacja
 57. uregulowanie kontaktów
 58. Czy moga odebrac mi dzieci ??? pilne
 59. opieka nad osobą niepełnosprawną po śmierci rodziców
 60. świadczenia po śmierci babki dla wnuka
 61. Alimenty dla przyszłego studenta
 62. Sąd rodzinnn
 63. alimenty wstecz; opieka nad dzieckiem
 64. rozwód bez orzekania o winie - kilka pytań
 65. nie pobieranie alimentów
 66. Nieletni, problemy z prawem.
 67. ojciec biologiczny chce testu dna
 68. Rozwód bez orzekania o winie
 69. Problem praktyczny - sąd właściwy dla sprawy o obniżenie alimentów
 70. Jak założyć sprawę o alimenty ojcu dziecka z którym nie ma kontaktu?
 71. odpowiedz na pozew o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.
 72. Ograniczeniw władzy rodzicielskiej z art.570 kpc
 73. Zwrot kosztów utrzymania ?
 74. Co zrobić?
 75. stopień pokrewieństwa
 76. alimenty
 77. Matka utrudnia mi zycie i czuje sie bezkarnie !
 78. 1 klasa liceum, promocja do klasy drugiej.
 79. Świadczenie pielegnacyjne dla żony
 80. Renta rodzinna, a praca.
 81. Paszport z rodzicem na odległość
 82. Mandat dla nieletnich
 83. Ojciec mnie bije.
 84. 17lat
 85. członkowie rodziny - kto to?
 86. Jaki mam podjąć kierunek studiów aby zostać KURATOREM SĄDOWYM ???
 87. alimenty od wnuków
 88. licytacja i odzyskanie alimentów
 89. Ojcostwo
 90. Żądanie wyciągów z banku w sprawie o alimenty, swiadkowie
 91. przedawnienie roszczeń o alimenty
 92. Pozbawienie praw rodzicielskich a zapisy do szkoły
 93. Zasądzone alimenty, wypełniony wniosek u komornika - co dalej?
 94. PILNE-prosze o pomoc
 95. Pomocy!
 96. plan wychowawczy- dziecko mieszkające zagranicą
 97. zaskakujące
 98. Odebranie alimentów i rodzinnego
 99. alkohol i walka o syna
 100. Mandat - Niepełnoletnie dziecko
 101. koszty procesu dla kogo ?
 102. Tajemnice prawnie chronione
 103. Wyjazd niepełnoletniej bez opieki rodzica.
 104. Kara pieniężna za wywiązywanie się z obowiązków ucznia
 105. Dowody potrzebne do uzyskania rozwodu
 106. zwrot kosztwó poniesionych na osobę ubezwłasnowolnioną
 107. Komornik - Egzekucja alimentów a koszty postępowania POMOCY !!!
 108. Wycofanie zgody na odbieranie alimentów przez rodzica.
 109. Aliemnty a ukończenie studiów
 110. rekompensata za wyprowadzenie się z domu
 111. błednie wystawiony odpis aktu urodzenia-brak drugiego imienia
 112. Przyznane alimenty a ich egzekucja
 113. odebranie paszportu
 114. Ojciec zalega z alimentami
 115. pozbawienie praw
 116. wspólnota majątkowa
 117. Zadośćuczyniene za wychowanie nie swojego dziecka
 118. rodzice co miesiąc chcą odemnie pieniędzy...
 119. Wyjazd córki do Anglii
 120. Pomocy.
 121. ubezwlasnowolnienie
 122. Fundusz alimentacyjny
 123. Zmiana ceny sprzedaży z postanowienia na dokonanie czynności
 124. Czy mogę żonie odebrać syna?
 125. Odpowiedzialność rodziców i dziecka za wyrządzoną szkodę przez jedno dziecko drugiemu
 126. "Wniosek o odebranie władzy rodzicielskiej" prosze o pomoc!!!
 127. zmiana nazwiska
 128. walka o syna
 129. Alimenty a schizofrenia
 130. ustalenie ojcostwa i alimenty
 131. gdzie złożyc pozew rozwodowy????
 132. Becikowe 2013 a dochód z umowy zlecenie
 133. Pomocy
 134. rozwód - dowody
 135. prawomocność wyroku co teraz?
 136. Alimenty,a fantastyczny świat pozwanego.
 137. ludzie pomozcie
 138. Tymczsowy dowód osobisty
 139. zniesienie adopcji
 140. Podanie ojca o alimenty.
 141. Pelnoletność - podwyższenie alimentów
 142. Zaprzeczenie Ojcostwa a akt urodzenia
 143. Jak odzyskać darowiznę i kontakty z dzieckiem
 144. Regres alimentów w Sądzie Najwyższym
 145. Dziecko za granicą a nauka w Polsce
 146. Rozwód:Pisma do sądu po pierwszej rozprawie
 147. Groźba ze strony matki domem poprawczym .
 148. Szkola
 149. Alimenty ponowny wniosek po roku.
 150. wygaśnięcie alimentów
 151. alimenty na ojca
 152. Konsekwencje płynące z wczesnej rezygnacji
 153. Pytanie .
 154. Kolejna sprawa o alimenty- kiedy?
 155. Rozwód -alimenty
 156. fundusz alimentacyjny każe mi kłamać!!!
 157. Ubezwłasnowolnienie?
 158. Alimenty po rozwodzie dla ex
 159. prawa rodzicielskie
 160. odebranie praw rodzicielskich ojcu
 161. Rozwód bez orzekania o winie
 162. Jak przeprowadzić sprawę o ustalenie ojcostwa
 163. Zdrada żony+małoletnie dziecko
 164. pomoc dla rodziców, którzy mieli ograniczone prawa rodzicielskie
 165. Wymeldowanie nieletniego
 166. córka, ja, ona i alimenty
 167. Wgląd do akt sprawy o prawo do opieki nad dzieckiem
 168. renta socjalna
 169. Zniesienie obowiązku alimentacyjnego
 170. Zdjęcia dziecka w serwisach społecznościowych
 171. alimenty
 172. Alimenty od taty z zk a niealimentacja art.209kk
 173. Pozbawienie praw a stan psychiczny ojca
 174. Spotkania z dziećmi po rozwodzie
 175. Zakres obowiązków asystenta rodziny
 176. pomocy
 177. wymeldowanie żony przed rozwodem
 178. nieprzestrzegnie postnowienia o kontaktach, niepokojenie i nękanie
 179. Zmiana właściciela w dowodzie rejestracyjnym
 180. Alimenty
 181. Podzial majatku
 182. zmiana nazwiska dziecka po slubie (gdy mama jest wdową)
 183. Uchylenie obowiązku alimentacyjnego z datą wsteczną i zwrot nadpłaconych alimentów
 184. Wyrzucenie z domu
 185. Zmniejszenie alimentów.
 186. Majątek eks męza a swspolne dziecko.
 187. Renta po zmarłym tacie , mam wątpliwość ??
 188. Wymeldowanie męża
 189. Zabezpieczenie alimentacyjne a docelowe alimenty
 190. Odebranie praw rodzicielskich ojcu który nie przyzaje się do dziecka
 191. Odzyskanie syna
 192. Kłamstwo kuratorki
 193. rodzice a prawa 16 latki
 194. Pozew o uchylenie alimentów przez ojca
 195. Oficjalne małżeństwo, faktyczna separacja a uznanie dziecka.
 196. Mieszkanie w zamian za alimenty
 197. Dowód osobisty dla Dzieci z pełnomocnictwem
 198. Problemy z rodzicami .
 199. Umowa najmu podział majatku
 200. rozwód, alimenty na dzieci i mieszkanie komunalne
 201. Przymusowe leczenie psychicznie chorego
 202. Powód nieprzyjęcia do przedszkola
 203. 2 właścicieli samochodu- PROBLEM
 204. Rozwód i zdrada
 205. Odwiedziny dziecka
 206. Czy straciłem alimenty, nie wiedząc o tym?
 207. przywrócenie władzy na dzieckiem
 208. Alimenty dla pełnoletniego dziecka
 209. czy biologiczny ojciec może starać sie o dziecko urodzone w małżeństwi
 210. ojciec dziecka nie chce podac nowego adresu zamieszkania.
 211. Mediacje. Proszę o pomoc.
 212. prośba o rade alimenty
 213. próba odebrania praw i zmiany nazwiska dziecku
 214. Wyjazd za granicę nieletniego.
 215. dziedziczy czy nie?
 216. Alimenty dla Matki od Córki - czy mozliwe?
 217. Czy Mogę Wysłać Córkę Do Ashford, Kent? (UK)
 218. Zgłoszenie zaginięcia dziecka 16 lat
 219. Zapytanie
 220. Fundusz alimentacyjny a piecza zastepcza
 221. Pobyt dziecka za granicą i jego powrót i wymeldunek
 222. List
 223. alimenty na nienardzone dziecko
 224. wygoda żony- brak chęci podjęcia pracy- alimenty
 225. żona twierdzi, że chciałem ją uderzyć
 226. Intercyza + podział majątku przed sprawą rozwodową
 227. kontakty z dzieckiem
 228. Wymeldowanie alkoholika
 229. Podwyższenie alimentów bezrobotnemu
 230. Alimenty a niezdolność do pracy
 231. potrzebuje porady
 232. alimenty i ustalenie kontaktow
 233. Ojciec wnosi o odebranie alimentów studiującemu synowi.
 234. Prosze o pomoc
 235. Oplacanie
 236. Dlugi rodziców po śmierci + kwestia mieszkania.
 237. Wyjazd z dzieckiem.
 238. Umowa o dożywocie
 239. opinia psychologa w sądzie
 240. Jak odzyskać auto
 241. Alimenty poczta,czy konto
 242. Alimenty od taty dla mnie na konto mamy ona nie chce ich przekazać
 243. Pozew o rozwód a eksmisja
 244. Wypadek rowerowy
 245. powoływanie się zobowiązanego do alimentacji na pożyczki udzielone mu przez rodzinę
 246. Dna
 247. Zabrane alimenty.
 248. Zakończenie nauki
 249. Alimenty - co może dziecko?
 250. Renta rodzinna, a kolejne studia.