PDA

View Full Version : Prawo rodzinne i opiekuńcze


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245

 1. Roszczenie byłego o raty kredytu spłacanego z majątku wspólnego.
 2. tata wychowywujący dziecko i problemy
 3. Alimenty,komornik,prawa ojca
 4. przesłuchanie w sprawie alimentów
 5. Maz uwaza,ze to nie jego dziecko
 6. Ojciec biologiczny a kontakt z dzieckiem po latach
 7. Alimenty za jaki okres ?
 8. czy ojciec dziecka ma obowiązek podać matce dziecka swój adres zamieszkania?
 9. uciążliwy ojciec
 10. Złośliwe groźby o badanie na ojcostwo
 11. renta po zmarłym rodzicu przekazywana na konto aktualnego opiekuna prawnego
 12. wniosek o alimenty,brak adresu,dogadana kwota
 13. Problemy rodzinne z babcią i tatą-poszukuję pomocy prawnej.
 14. Opieka Nad Babcią
 15. Termin
 16. Wyrównania z FA
 17. Pozew o alimenty od matki-na rzecz syna,który obecnie przebywa w rodzinie zastępczej
 18. Przyznanie alimentów gdy pozwany nie stawi sie na rozprawie
 19. Stypendium socjalne.
 20. Jak znieść alimenty. Proszę o pomoc!!!!
 21. Niepowodzenie na studiach a alimenty
 22. Sprzedaż domu osoby ubezwlasnowolnionej
 23. Czy rodzice mogą mnie zmusić do pracy
 24. Alimenty
 25. Podział majątku , kiedy jedna ze stron nie chce współpracować
 26. Widzenia po odebranych prawach rodzicielskich
 27. Koszt rozprawy w sądzie rodzinnym.
 28. wysokie świadczenia rodzinne a teraz alimenty
 29. Odwołanie/ apelacja od ugody sądowej
 30. wysokość alimentów przy zarobku 6 tys zl
 31. MOPS - odsetki
 32. Uchylenie alimentów
 33. Podział majątku
 34. ulga prorodzinna
 35. Brak wpłat do depozytu sądowgo
 36. Alimenty od rodziców, wyprowadzka
 37. Nauczyciel robi zdjęcia na lekcji WFu
 38. Przywrócenie praw, problem z ojcem
 39. Termin na zaskarżenie postanowienia
 40. Problem z ojcem dzicka
 41. Zabezpieczenie alimentów po wyroku
 42. wyprawka
 43. Leczenie osoby chorej psychicznie bez jej zgody
 44. Nakaz opuszczenia lokalu
 45. kryterium dochodowe
 46. Skierowanie do ośrodka wychowawczego
 47. Opieka społeczna żąda ode mnie zarobków w sprawie zasiłku dla teściowej
 48. Jak wymusić zabranie rzeczy z darowanego domu
 49. Natychmiastowa wykonalność_I instancja
 50. Alimenty
 51. Dziedziczenie przez rodzeństwo.
 52. Alimenty na nauke dla studenta
 53. Tymczasowa opieka nad dzieckiem
 54. Płatność za DPS
 55. Pismo procesowe
 56. Jak mogę pozbyć praw rodzicielskich ojca .
 57. odzyskanie władzy rodzicielskiej
 58. Co mam zrobić
 59. Problemy z rodziną zastępczą
 60. Adopcja, przywłaszczenie?!
 61. Alimenty
 62. Wpis do KW tytułem zabezpieczenia alimentów
 63. Przekazanie rzeczy dziecka ojcu
 64. Alimenty
 65. alimenty za porozumieniem stron
 66. Prawa rodzica wobec pełnoletniego dziecna
 67. Witam
 68. Odzyskanie alimentów od ojca przebywającego za granicą
 69. Opieka nad nie moim dzieckiem
 70. Zawiła sprawa rodzinna
 71. Matka nie chce wydac dziecka
 72. sprawdzenie wniosku o zabezpieczenie alimentów
 73. negatywna opinia OZSS na temat rodzica sprawującego bezpośrednią opiekę
 74. prace społeczne,a spłata alimentów
 75. Fundusz alimentacyjny, postępowanie w sprawie zaległych alimentów
 76. Wyprawka PCPR
 77. Podział majątku i art. 231 par. 1 kc.
 78. Zaprzeczenie ojcostwa w trakcie rozwodu
 79. Babcia przypomniała sobie o wnuku.
 80. Pozbawienie praw rodzicielskich i paszport
 81. Pizbawienie praw do dziecka
 82. prawo do pokoju we własnym mieszkaniu
 83. pomocy
 84. Widzenia dziecka
 85. Alimenty
 86. Pozew o alimenty na dorosłego syna
 87. czy komornik mówi prawdę?
 88. Prosze o pomoc
 89. Nie chcę już otrzymywać alimentów - co zrobić?
 90. Nie przestrzeganie orzeczenia sadu co do widzien z dzieckiem
 91. władza rodzicielska a choroba matki
 92. Obowiązek opieki dzieci względem ojca
 93. badanie w RODKa a Zespół Aspergera dziecka
 94. Zmiana kontaktów
 95. Widzenie ojca z dzieciem
 96. Nienależycie sprawowana opieka nad dzieckiem.
 97. alimenty po 10 latach
 98. Alimenty a ośrodek wszkolno wychowawczy
 99. 500+ a zlecenie
 100. Alimenty
 101. Babcie ze szpitala do pustego domu
 102. Ustalenie ojcostwa przy osobach dorosłych
 103. Alimenty (ustalenie wysokości)
 104. Alimenty dla całkowicie ubezwłasnowolnionej osoby
 105. Problem z alimentami
 106. Transport osoby psychicznie chorej z Wielkiej Brytanii
 107. Kredyt hipoteczny
 108. Alimenty - ugoda
 109. rozdzielnośc majątkowa
 110. Czy mogę przywrócić moje nazwisko rodowe po ukończeniu 18. roku życia?
 111. Błagam o rade nie daje już rady- były mąż
 112. Spotkania z dzieckiem
 113. Alimenty od syna dla matki, kwota na zeznaniu.
 114. zaspakajanie potrzeb rodziny
 115. Zdemoralizowana siostra
 116. Ograniczenie praw rodzicielskich i ustanowienie kuratora
 117. uznanie ojcostwa
 118. Kiedy podział majątku
 119. Sprzedaż mieszkania będącego własnością małoletniego
 120. Alimenty na dziecko z 1 małżeństwa, a kwota która pozostaje na utrzymanie 2 dziecka
 121. mężatka, dziecko z innym, jakie prawa
 122. Demoralizacja - przeszkadzanie na lekcjach.
 123. Zwrot zaliczki alimentacyjnej do FA
 124. Czy jeszcze coś można zrobić w sprawie alimentów
 125. opieka nad dzieckiem
 126. zmiana kuratora rodzinnego
 127. Odmowa wydania dziecka a choroba
 128. Odmowa 500+ a dostarczenie tytulu wykonawczego w terminie
 129. Alimenty - ojciec dziecka chce pozwać matkę
 130. Ubezwłasnowolnienie
 131. Dziecko-wyjazd-problem z rodzina
 132. Powrót z dzieckiem do Polski z UK
 133. Mieszkanie z dziewczyną ?
 134. podwyższenie alimentów
 135. Obnizka alimentow
 136. Alimenty. Jak przechytrzyć krętacza...
 137. Powrót z dzieckiem do Polski
 138. alimenty na 26- latka do kiedy?
 139. Wyrok bez uzasadnienia ?
 140. Alimenty na "ojca", ślicznie proszę o pomoc.
 141. przysposobienie przez ojca wychowującego
 142. FA dezycja pytanie
 143. Pobyt czasowy - wniosek po przekroczeniu 3 m-cy pobytu.
 144. Alimenty , konkubent mieszkanie razem
 145. co zrobić z mama alkoholiczką.
 146. Student samodzielny finansowo - pomoc przy uzyskaniu stypendium.
 147. Zniesienie obowiązku alimentacyjnego wobec córki,która wyszła za mąż
 148. Ojcostwo cofnięcie.
 149. Brak zainteresowania dzieckiem
 150. Sprawa o przydzielenie synowi ośrodka wychowaczego (PILNE!)
 151. dochód rodzinny?
 152. jak wygląda apelacja -przyznanie władzy rodzicielskiej?
 153. Sprawa o niechodzenie do szkoły.
 154. Możliwość odsunięcia biologicznego ojca z życia dziecka
 155. Alimenty u słuchacza
 156. Zaległe alimenty
 157. Nieodebranie osoby ze szpitala psychiatrycznego
 158. Dzieci
 159. notoryczne podwyższenie alimentów
 160. Umowa małżonków notarialna
 161. Odebranie prawa do opieki matki.
 162. Wykluczenie ojcostwa - ubezskutecznienie - alimenty
 163. Widzenia a synem
 164. Uzasadnienie wniosku o zmianie nazwiska
 165. matka żąda zapłaty za okres gdy jako pełnoletnia osoba mieszkałam u niej.
 166. Podział majątku - mieszkanie z kredytem hipotecznym
 167. Podział majątku a nierówny wkład we wspólny majątek
 168. Apelacja powoda złożona przed pełnomocnikiem
 169. Ugoda alimentacyjna w sądzie
 170. Adopcja dziecka, rodzaje adopcji
 171. Widywania się z dzieckiem
 172. Podział majątku po rozwodzie
 173. Ubezwłasnowolnienie
 174. Pytanie
 175. Brat nie brat, a tak naprawdę brat. Czy będę wiarygodnym świadkiem?
 176. Ograniczenie widzeń biologicznemu ojcu
 177. wynagrodzenie brutto za pracę - majątek wspólny czy odrębny?
 178. Podsłuchy i czytanie korespondencji
 179. odmowa w orzeczeniu o niepełnosprawniości dot..pkt 7
 180. ograniczona władz, nadzór kuratora i wyjazd za granicę
 181. Jak ustrzec się przed dodatkowymi kosztami przed podziałem mieszkania po rozwodzie?
 182. Problem z rodzicami, jakie kroki podjąć?
 183. Witam
 184. Co mogę zrobić?
 185. Jak poradzić sobie z ojcem alkoholikiem.
 186. Sprawa rodzinna, potrzebna rada
 187. "Wyrzucenie" żony z domu alimenty od małżonka, który pracuje za granicą
 188. Sparwa niejawna postanownienie umorzone
 189. Odpowiedzialność finansowa urzędnika MOPS
 190. ustalone kontakty
 191. Brak zapłaty za badania DNA
 192. Konkubinat a opieka nad psem
 193. Ciąża a świadczenia na dziecko
 194. Oczekiwanie na wyznaczenie MOW
 195. Uchylenie alimentów, czego mogę sie spodziewać?
 196. Opieka nad matką
 197. nie moje dziecko
 198. sprzedaż bezużytecznego samochodu osoby ubezwłasnowolnionej
 199. Rozwód
 200. Rozwód tuż po ślubie, a dowód ze starym nazwiskiem
 201. Patologia u sąsiadów, bezczynność instytucji
 202. ustanie obowiązku alimentacyjnego
 203. Alimenty dla rodzica
 204. Surogacja
 205. Ośrodek wychowawczy R
 206. kontakt ojca biol, po adopcji
 207. Fundusz alimentacyjny a obliczanie dochodu
 208. odebranie praw aby w przyszłości córka miała spokój
 209. Odebranie praw rodzicielskich
 210. co musi przygotować kurator na rozprawe?
 211. Alimenty dla 24latki
 212. przywrócenie opieki nad dzieckiem pełnoletnim niepełnosprawnym umysłowo
 213. Czy trafie do ośrodka wychowawczego za nie chodzenie do szkoły?
 214. Próba odebrania praw rodzicielskich
 215. Pomoc mieszkaniowa - czy mozemy sie starac?
 216. podział mieszkania
 217. Uzasadnienie prawomocnego wyroku - jako dowód w innej sprawie
 218. Narodziny dziecka rejestracja
 219. Unieważnienie uznania dziecka
 220. Podział majątku przy orzekaniu o winie
 221. pełnomocnictwo radcy prawnego
 222. Orzeczona wina męża przy rozwodzie.
 223. Zakup nieruchomości z majątku wspólnego do majątku odrębnego.
 224. Rozwód i alimenty
 225. Co zrobić w takiej sytuacji (świadczenia z mops)
 226. Niepodpisanie wyroku przez sędziego
 227. prawo do kontaktu z dzieckiem
 228. Alimenty dla ojca dziecka- wcześniej on płacił
 229. Przerwa w nauce a alimenty
 230. dowóz niepełnosprawnego ucznia ośrodka specjalnego do lekarza.
 231. Podział nieruchomości po rozwodzie z frankowym kredytem hipotecznym
 232. dodatek mieszkaniowy a alimenty
 233. Sprawa o alimenty - ile mogę wnioskować.
 234. Zaległe alimenty na dorosłe dziecko
 235. Rozwód a podział majątku.
 236. Zmiana wnioskowanej kwoty - alimenty
 237. Przysposobienie dziecka przez męża a ojciec biologiczny
 238. rozwód
 239. prawo opiekuńcze
 240. Dom opieki społecznej - opłaty przerzucone na syna i byłą żonę
 241. Wezwanie, a niestawiennictwo
 242. Alimenty a praca i szkoła
 243. Pismo do komornika
 244. dodatek mieszkaniowy a alimenty
 245. Ojcostwo, kwota alimentów.
 246. Odebranie dziecka osobie uzależnionej od alkoholu.
 247. Dzieci w pieczy zastępczej a rodzina
 248. Zabranie praw rodzicielskich
 249. Problem z kontaktem
 250. Gdzie złożyć pozew o rozwód?