PDA

View Full Version : Prawo rodzinne i opiekuńcze


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246

 1. Czy moge nazywac sie jako karany?
 2. Wyjazd z dzieckiem na wakacje za granicę
 3. Piecza zastępcza do sprawy
 4. zarabiający pełnoletni student, a finanse we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzica
 5. Co grozi za nieujawnienie dochodów?
 6. roszczenie regresoweCzy
 7. Sprawa o alimenty i odebranie praw rodzicielskich
 8. Dziecko wywiezione za granice
 9. Opłata za pobyt w DPS
 10. Zdrada
 11. ubezwłasnowolnienie czy lecznie
 12. Witam
 13. Rozwód bez wiedzy drugiego małżonka
 14. Wyzwiska
 15. Zwrot alimentów?
 16. Napastująca rodzinę rodzina.
 17. uwzględnienie raty hipoteki w wysokości alimentów
 18. wniosek o przyznanie pełnej opieki nad dzieckim
 19. Czy matka może przeprowadzić się z dzieckiem do innego miasta?
 20. Wyjazd nastoletniej córki z koleżankami za granicę
 21. Roszczenie byłego o raty kredytu spłacanego z majątku wspólnego.
 22. tata wychowywujący dziecko i problemy
 23. Alimenty,komornik,prawa ojca
 24. przesłuchanie w sprawie alimentów
 25. Maz uwaza,ze to nie jego dziecko
 26. Ojciec biologiczny a kontakt z dzieckiem po latach
 27. Alimenty za jaki okres ?
 28. czy ojciec dziecka ma obowiązek podać matce dziecka swój adres zamieszkania?
 29. uciążliwy ojciec
 30. Złośliwe groźby o badanie na ojcostwo
 31. renta po zmarłym rodzicu przekazywana na konto aktualnego opiekuna prawnego
 32. wniosek o alimenty,brak adresu,dogadana kwota
 33. Problemy rodzinne z babcią i tatą-poszukuję pomocy prawnej.
 34. Opieka Nad Babcią
 35. Termin
 36. Wyrównania z FA
 37. Pozew o alimenty od matki-na rzecz syna,który obecnie przebywa w rodzinie zastępczej
 38. Przyznanie alimentów gdy pozwany nie stawi sie na rozprawie
 39. Stypendium socjalne.
 40. Jak znieść alimenty. Proszę o pomoc!!!!
 41. Niepowodzenie na studiach a alimenty
 42. Sprzedaż domu osoby ubezwlasnowolnionej
 43. Czy rodzice mogą mnie zmusić do pracy
 44. Alimenty
 45. Podział majątku , kiedy jedna ze stron nie chce współpracować
 46. Widzenia po odebranych prawach rodzicielskich
 47. Koszt rozprawy w sądzie rodzinnym.
 48. wysokie świadczenia rodzinne a teraz alimenty
 49. Odwołanie/ apelacja od ugody sądowej
 50. wysokość alimentów przy zarobku 6 tys zl
 51. MOPS - odsetki
 52. Uchylenie alimentów
 53. Podział majątku
 54. ulga prorodzinna
 55. Brak wpłat do depozytu sądowgo
 56. Alimenty od rodziców, wyprowadzka
 57. Nauczyciel robi zdjęcia na lekcji WFu
 58. Przywrócenie praw, problem z ojcem
 59. Termin na zaskarżenie postanowienia
 60. Problem z ojcem dzicka
 61. Zabezpieczenie alimentów po wyroku
 62. wyprawka
 63. Leczenie osoby chorej psychicznie bez jej zgody
 64. Nakaz opuszczenia lokalu
 65. kryterium dochodowe
 66. Skierowanie do ośrodka wychowawczego
 67. Opieka społeczna żąda ode mnie zarobków w sprawie zasiłku dla teściowej
 68. Jak wymusić zabranie rzeczy z darowanego domu
 69. Natychmiastowa wykonalność_I instancja
 70. Alimenty
 71. Dziedziczenie przez rodzeństwo.
 72. Alimenty na nauke dla studenta
 73. Tymczasowa opieka nad dzieckiem
 74. Płatność za DPS
 75. Pismo procesowe
 76. Jak mogę pozbyć praw rodzicielskich ojca .
 77. odzyskanie władzy rodzicielskiej
 78. Co mam zrobić
 79. Problemy z rodziną zastępczą
 80. Adopcja, przywłaszczenie?!
 81. Alimenty
 82. Wpis do KW tytułem zabezpieczenia alimentów
 83. Przekazanie rzeczy dziecka ojcu
 84. Alimenty
 85. alimenty za porozumieniem stron
 86. Prawa rodzica wobec pełnoletniego dziecna
 87. Witam
 88. Odzyskanie alimentów od ojca przebywającego za granicą
 89. Opieka nad nie moim dzieckiem
 90. Zawiła sprawa rodzinna
 91. Matka nie chce wydac dziecka
 92. sprawdzenie wniosku o zabezpieczenie alimentów
 93. negatywna opinia OZSS na temat rodzica sprawującego bezpośrednią opiekę
 94. prace społeczne,a spłata alimentów
 95. Fundusz alimentacyjny, postępowanie w sprawie zaległych alimentów
 96. Wyprawka PCPR
 97. Podział majątku i art. 231 par. 1 kc.
 98. Zaprzeczenie ojcostwa w trakcie rozwodu
 99. Babcia przypomniała sobie o wnuku.
 100. Pozbawienie praw rodzicielskich i paszport
 101. Pizbawienie praw do dziecka
 102. prawo do pokoju we własnym mieszkaniu
 103. pomocy
 104. Widzenia dziecka
 105. Alimenty
 106. Pozew o alimenty na dorosłego syna
 107. czy komornik mówi prawdę?
 108. Prosze o pomoc
 109. Nie chcę już otrzymywać alimentów - co zrobić?
 110. Nie przestrzeganie orzeczenia sadu co do widzien z dzieckiem
 111. władza rodzicielska a choroba matki
 112. Obowiązek opieki dzieci względem ojca
 113. badanie w RODKa a Zespół Aspergera dziecka
 114. Zmiana kontaktów
 115. Widzenie ojca z dzieciem
 116. Nienależycie sprawowana opieka nad dzieckiem.
 117. alimenty po 10 latach
 118. Alimenty a ośrodek wszkolno wychowawczy
 119. 500+ a zlecenie
 120. Alimenty
 121. Babcie ze szpitala do pustego domu
 122. Ustalenie ojcostwa przy osobach dorosłych
 123. Alimenty (ustalenie wysokości)
 124. Alimenty dla całkowicie ubezwłasnowolnionej osoby
 125. Problem z alimentami
 126. Transport osoby psychicznie chorej z Wielkiej Brytanii
 127. Kredyt hipoteczny
 128. Alimenty - ugoda
 129. rozdzielnośc majątkowa
 130. Czy mogę przywrócić moje nazwisko rodowe po ukończeniu 18. roku życia?
 131. Błagam o rade nie daje już rady- były mąż
 132. Spotkania z dzieckiem
 133. Alimenty od syna dla matki, kwota na zeznaniu.
 134. zaspakajanie potrzeb rodziny
 135. Zdemoralizowana siostra
 136. Ograniczenie praw rodzicielskich i ustanowienie kuratora
 137. uznanie ojcostwa
 138. Kiedy podział majątku
 139. Sprzedaż mieszkania będącego własnością małoletniego
 140. Alimenty na dziecko z 1 małżeństwa, a kwota która pozostaje na utrzymanie 2 dziecka
 141. mężatka, dziecko z innym, jakie prawa
 142. Demoralizacja - przeszkadzanie na lekcjach.
 143. Zwrot zaliczki alimentacyjnej do FA
 144. Czy jeszcze coś można zrobić w sprawie alimentów
 145. opieka nad dzieckiem
 146. zmiana kuratora rodzinnego
 147. Odmowa wydania dziecka a choroba
 148. Odmowa 500+ a dostarczenie tytulu wykonawczego w terminie
 149. Alimenty - ojciec dziecka chce pozwać matkę
 150. Ubezwłasnowolnienie
 151. Dziecko-wyjazd-problem z rodzina
 152. Powrót z dzieckiem do Polski z UK
 153. Mieszkanie z dziewczyną ?
 154. podwyższenie alimentów
 155. Obnizka alimentow
 156. Alimenty. Jak przechytrzyć krętacza...
 157. Powrót z dzieckiem do Polski
 158. alimenty na 26- latka do kiedy?
 159. Wyrok bez uzasadnienia ?
 160. Alimenty na "ojca", ślicznie proszę o pomoc.
 161. przysposobienie przez ojca wychowującego
 162. FA dezycja pytanie
 163. Pobyt czasowy - wniosek po przekroczeniu 3 m-cy pobytu.
 164. Alimenty , konkubent mieszkanie razem
 165. co zrobić z mama alkoholiczką.
 166. Student samodzielny finansowo - pomoc przy uzyskaniu stypendium.
 167. Zniesienie obowiązku alimentacyjnego wobec córki,która wyszła za mąż
 168. Ojcostwo cofnięcie.
 169. Brak zainteresowania dzieckiem
 170. Sprawa o przydzielenie synowi ośrodka wychowaczego (PILNE!)
 171. dochód rodzinny?
 172. jak wygląda apelacja -przyznanie władzy rodzicielskiej?
 173. Sprawa o niechodzenie do szkoły.
 174. Możliwość odsunięcia biologicznego ojca z życia dziecka
 175. Alimenty u słuchacza
 176. Zaległe alimenty
 177. Nieodebranie osoby ze szpitala psychiatrycznego
 178. Dzieci
 179. notoryczne podwyższenie alimentów
 180. Umowa małżonków notarialna
 181. Odebranie prawa do opieki matki.
 182. Wykluczenie ojcostwa - ubezskutecznienie - alimenty
 183. Widzenia a synem
 184. Uzasadnienie wniosku o zmianie nazwiska
 185. matka żąda zapłaty za okres gdy jako pełnoletnia osoba mieszkałam u niej.
 186. Podział majątku - mieszkanie z kredytem hipotecznym
 187. Podział majątku a nierówny wkład we wspólny majątek
 188. Apelacja powoda złożona przed pełnomocnikiem
 189. Ugoda alimentacyjna w sądzie
 190. Adopcja dziecka, rodzaje adopcji
 191. Widywania się z dzieckiem
 192. Podział majątku po rozwodzie
 193. Ubezwłasnowolnienie
 194. Pytanie
 195. Brat nie brat, a tak naprawdę brat. Czy będę wiarygodnym świadkiem?
 196. Ograniczenie widzeń biologicznemu ojcu
 197. wynagrodzenie brutto za pracę - majątek wspólny czy odrębny?
 198. Podsłuchy i czytanie korespondencji
 199. odmowa w orzeczeniu o niepełnosprawniości dot..pkt 7
 200. ograniczona władz, nadzór kuratora i wyjazd za granicę
 201. Jak ustrzec się przed dodatkowymi kosztami przed podziałem mieszkania po rozwodzie?
 202. Problem z rodzicami, jakie kroki podjąć?
 203. Witam
 204. Co mogę zrobić?
 205. Jak poradzić sobie z ojcem alkoholikiem.
 206. Sprawa rodzinna, potrzebna rada
 207. "Wyrzucenie" żony z domu alimenty od małżonka, który pracuje za granicą
 208. Sparwa niejawna postanownienie umorzone
 209. Odpowiedzialność finansowa urzędnika MOPS
 210. ustalone kontakty
 211. Brak zapłaty za badania DNA
 212. Konkubinat a opieka nad psem
 213. Ciąża a świadczenia na dziecko
 214. Oczekiwanie na wyznaczenie MOW
 215. Uchylenie alimentów, czego mogę sie spodziewać?
 216. Opieka nad matką
 217. nie moje dziecko
 218. sprzedaż bezużytecznego samochodu osoby ubezwłasnowolnionej
 219. Rozwód
 220. Rozwód tuż po ślubie, a dowód ze starym nazwiskiem
 221. Patologia u sąsiadów, bezczynność instytucji
 222. ustanie obowiązku alimentacyjnego
 223. Alimenty dla rodzica
 224. Surogacja
 225. Ośrodek wychowawczy R
 226. kontakt ojca biol, po adopcji
 227. Fundusz alimentacyjny a obliczanie dochodu
 228. odebranie praw aby w przyszłości córka miała spokój
 229. Odebranie praw rodzicielskich
 230. co musi przygotować kurator na rozprawe?
 231. Alimenty dla 24latki
 232. przywrócenie opieki nad dzieckiem pełnoletnim niepełnosprawnym umysłowo
 233. Czy trafie do ośrodka wychowawczego za nie chodzenie do szkoły?
 234. Próba odebrania praw rodzicielskich
 235. Pomoc mieszkaniowa - czy mozemy sie starac?
 236. podział mieszkania
 237. Uzasadnienie prawomocnego wyroku - jako dowód w innej sprawie
 238. Narodziny dziecka rejestracja
 239. Unieważnienie uznania dziecka
 240. Podział majątku przy orzekaniu o winie
 241. pełnomocnictwo radcy prawnego
 242. Orzeczona wina męża przy rozwodzie.
 243. Zakup nieruchomości z majątku wspólnego do majątku odrębnego.
 244. Rozwód i alimenty
 245. Co zrobić w takiej sytuacji (świadczenia z mops)
 246. Niepodpisanie wyroku przez sędziego
 247. prawo do kontaktu z dzieckiem
 248. Alimenty dla ojca dziecka- wcześniej on płacił
 249. Przerwa w nauce a alimenty
 250. dowóz niepełnosprawnego ucznia ośrodka specjalnego do lekarza.