PDA

View Full Version : Prawo rodzinne i opiekuńcze


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248

 1. Widzenia po odebranych prawach rodzicielskich
 2. Koszt rozprawy w sądzie rodzinnym.
 3. wysokie świadczenia rodzinne a teraz alimenty
 4. Odwołanie/ apelacja od ugody sądowej
 5. wysokość alimentów przy zarobku 6 tys zl
 6. MOPS - odsetki
 7. Uchylenie alimentów
 8. Podział majątku
 9. ulga prorodzinna
 10. Brak wpłat do depozytu sądowgo
 11. Alimenty od rodziców, wyprowadzka
 12. Nauczyciel robi zdjęcia na lekcji WFu
 13. Przywrócenie praw, problem z ojcem
 14. Termin na zaskarżenie postanowienia
 15. Problem z ojcem dzicka
 16. Zabezpieczenie alimentów po wyroku
 17. wyprawka
 18. Leczenie osoby chorej psychicznie bez jej zgody
 19. Nakaz opuszczenia lokalu
 20. kryterium dochodowe
 21. Skierowanie do ośrodka wychowawczego
 22. Opieka społeczna żąda ode mnie zarobków w sprawie zasiłku dla teściowej
 23. Jak wymusić zabranie rzeczy z darowanego domu
 24. Natychmiastowa wykonalność_I instancja
 25. Alimenty
 26. Dziedziczenie przez rodzeństwo.
 27. Alimenty na nauke dla studenta
 28. Tymczasowa opieka nad dzieckiem
 29. Płatność za DPS
 30. Pismo procesowe
 31. Jak mogę pozbyć praw rodzicielskich ojca .
 32. odzyskanie władzy rodzicielskiej
 33. Co mam zrobić
 34. Problemy z rodziną zastępczą
 35. Adopcja, przywłaszczenie?!
 36. Alimenty
 37. Wpis do KW tytułem zabezpieczenia alimentów
 38. Przekazanie rzeczy dziecka ojcu
 39. Alimenty
 40. alimenty za porozumieniem stron
 41. Prawa rodzica wobec pełnoletniego dziecna
 42. Witam
 43. Odzyskanie alimentów od ojca przebywającego za granicą
 44. Opieka nad nie moim dzieckiem
 45. Zawiła sprawa rodzinna
 46. Matka nie chce wydac dziecka
 47. sprawdzenie wniosku o zabezpieczenie alimentów
 48. negatywna opinia OZSS na temat rodzica sprawującego bezpośrednią opiekę
 49. prace społeczne,a spłata alimentów
 50. Fundusz alimentacyjny, postępowanie w sprawie zaległych alimentów
 51. Wyprawka PCPR
 52. Podział majątku i art. 231 par. 1 kc.
 53. Zaprzeczenie ojcostwa w trakcie rozwodu
 54. Babcia przypomniała sobie o wnuku.
 55. Pozbawienie praw rodzicielskich i paszport
 56. Pizbawienie praw do dziecka
 57. prawo do pokoju we własnym mieszkaniu
 58. pomocy
 59. Widzenia dziecka
 60. Alimenty
 61. Pozew o alimenty na dorosłego syna
 62. czy komornik mówi prawdę?
 63. Prosze o pomoc
 64. Nie chcę już otrzymywać alimentów - co zrobić?
 65. Nie przestrzeganie orzeczenia sadu co do widzien z dzieckiem
 66. władza rodzicielska a choroba matki
 67. Obowiązek opieki dzieci względem ojca
 68. badanie w RODKa a Zespół Aspergera dziecka
 69. Zmiana kontaktów
 70. Widzenie ojca z dzieciem
 71. Nienależycie sprawowana opieka nad dzieckiem.
 72. alimenty po 10 latach
 73. Alimenty a ośrodek wszkolno wychowawczy
 74. 500+ a zlecenie
 75. Alimenty
 76. Babcie ze szpitala do pustego domu
 77. Ustalenie ojcostwa przy osobach dorosłych
 78. Alimenty (ustalenie wysokości)
 79. Alimenty dla całkowicie ubezwłasnowolnionej osoby
 80. Problem z alimentami
 81. Transport osoby psychicznie chorej z Wielkiej Brytanii
 82. Kredyt hipoteczny
 83. Alimenty - ugoda
 84. rozdzielnośc majątkowa
 85. Czy mogę przywrócić moje nazwisko rodowe po ukończeniu 18. roku życia?
 86. Błagam o rade nie daje już rady- były mąż
 87. Spotkania z dzieckiem
 88. Alimenty od syna dla matki, kwota na zeznaniu.
 89. zaspakajanie potrzeb rodziny
 90. Zdemoralizowana siostra
 91. Ograniczenie praw rodzicielskich i ustanowienie kuratora
 92. uznanie ojcostwa
 93. Kiedy podział majątku
 94. Sprzedaż mieszkania będącego własnością małoletniego
 95. Alimenty na dziecko z 1 małżeństwa, a kwota która pozostaje na utrzymanie 2 dziecka
 96. mężatka, dziecko z innym, jakie prawa
 97. Demoralizacja - przeszkadzanie na lekcjach.
 98. Zwrot zaliczki alimentacyjnej do FA
 99. Czy jeszcze coś można zrobić w sprawie alimentów
 100. opieka nad dzieckiem
 101. zmiana kuratora rodzinnego
 102. Odmowa wydania dziecka a choroba
 103. Odmowa 500+ a dostarczenie tytulu wykonawczego w terminie
 104. Alimenty - ojciec dziecka chce pozwać matkę
 105. Ubezwłasnowolnienie
 106. Dziecko-wyjazd-problem z rodzina
 107. Powrót z dzieckiem do Polski z UK
 108. Mieszkanie z dziewczyną ?
 109. podwyższenie alimentów
 110. Obnizka alimentow
 111. Alimenty. Jak przechytrzyć krętacza...
 112. Powrót z dzieckiem do Polski
 113. alimenty na 26- latka do kiedy?
 114. Wyrok bez uzasadnienia ?
 115. Alimenty na "ojca", ślicznie proszę o pomoc.
 116. przysposobienie przez ojca wychowującego
 117. FA dezycja pytanie
 118. Pobyt czasowy - wniosek po przekroczeniu 3 m-cy pobytu.
 119. Alimenty , konkubent mieszkanie razem
 120. co zrobić z mama alkoholiczką.
 121. Student samodzielny finansowo - pomoc przy uzyskaniu stypendium.
 122. Zniesienie obowiązku alimentacyjnego wobec córki,która wyszła za mąż
 123. Ojcostwo cofnięcie.
 124. Brak zainteresowania dzieckiem
 125. Sprawa o przydzielenie synowi ośrodka wychowaczego (PILNE!)
 126. dochód rodzinny?
 127. jak wygląda apelacja -przyznanie władzy rodzicielskiej?
 128. Sprawa o niechodzenie do szkoły.
 129. Możliwość odsunięcia biologicznego ojca z życia dziecka
 130. Alimenty u słuchacza
 131. Zaległe alimenty
 132. Nieodebranie osoby ze szpitala psychiatrycznego
 133. Dzieci
 134. notoryczne podwyższenie alimentów
 135. Umowa małżonków notarialna
 136. Odebranie prawa do opieki matki.
 137. Wykluczenie ojcostwa - ubezskutecznienie - alimenty
 138. Widzenia a synem
 139. Uzasadnienie wniosku o zmianie nazwiska
 140. matka żąda zapłaty za okres gdy jako pełnoletnia osoba mieszkałam u niej.
 141. Podział majątku - mieszkanie z kredytem hipotecznym
 142. Podział majątku a nierówny wkład we wspólny majątek
 143. Apelacja powoda złożona przed pełnomocnikiem
 144. Ugoda alimentacyjna w sądzie
 145. Adopcja dziecka, rodzaje adopcji
 146. Widywania się z dzieckiem
 147. Podział majątku po rozwodzie
 148. Ubezwłasnowolnienie
 149. Pytanie
 150. Brat nie brat, a tak naprawdę brat. Czy będę wiarygodnym świadkiem?
 151. Ograniczenie widzeń biologicznemu ojcu
 152. wynagrodzenie brutto za pracę - majątek wspólny czy odrębny?
 153. Podsłuchy i czytanie korespondencji
 154. odmowa w orzeczeniu o niepełnosprawniości dot..pkt 7
 155. ograniczona władz, nadzór kuratora i wyjazd za granicę
 156. Jak ustrzec się przed dodatkowymi kosztami przed podziałem mieszkania po rozwodzie?
 157. Problem z rodzicami, jakie kroki podjąć?
 158. Witam
 159. Co mogę zrobić?
 160. Jak poradzić sobie z ojcem alkoholikiem.
 161. Sprawa rodzinna, potrzebna rada
 162. "Wyrzucenie" żony z domu alimenty od małżonka, który pracuje za granicą
 163. Sparwa niejawna postanownienie umorzone
 164. Odpowiedzialność finansowa urzędnika MOPS
 165. ustalone kontakty
 166. Brak zapłaty za badania DNA
 167. Konkubinat a opieka nad psem
 168. Ciąża a świadczenia na dziecko
 169. Oczekiwanie na wyznaczenie MOW
 170. Uchylenie alimentów, czego mogę sie spodziewać?
 171. Opieka nad matką
 172. nie moje dziecko
 173. sprzedaż bezużytecznego samochodu osoby ubezwłasnowolnionej
 174. Rozwód
 175. Rozwód tuż po ślubie, a dowód ze starym nazwiskiem
 176. Patologia u sąsiadów, bezczynność instytucji
 177. ustanie obowiązku alimentacyjnego
 178. Alimenty dla rodzica
 179. Surogacja
 180. Ośrodek wychowawczy R
 181. kontakt ojca biol, po adopcji
 182. Fundusz alimentacyjny a obliczanie dochodu
 183. odebranie praw aby w przyszłości córka miała spokój
 184. Odebranie praw rodzicielskich
 185. co musi przygotować kurator na rozprawe?
 186. Alimenty dla 24latki
 187. przywrócenie opieki nad dzieckiem pełnoletnim niepełnosprawnym umysłowo
 188. Czy trafie do ośrodka wychowawczego za nie chodzenie do szkoły?
 189. Próba odebrania praw rodzicielskich
 190. Pomoc mieszkaniowa - czy mozemy sie starac?
 191. podział mieszkania
 192. Uzasadnienie prawomocnego wyroku - jako dowód w innej sprawie
 193. Narodziny dziecka rejestracja
 194. Unieważnienie uznania dziecka
 195. Podział majątku przy orzekaniu o winie
 196. pełnomocnictwo radcy prawnego
 197. Orzeczona wina męża przy rozwodzie.
 198. Zakup nieruchomości z majątku wspólnego do majątku odrębnego.
 199. Rozwód i alimenty
 200. Co zrobić w takiej sytuacji (świadczenia z mops)
 201. Niepodpisanie wyroku przez sędziego
 202. prawo do kontaktu z dzieckiem
 203. Alimenty dla ojca dziecka- wcześniej on płacił
 204. Przerwa w nauce a alimenty
 205. dowóz niepełnosprawnego ucznia ośrodka specjalnego do lekarza.
 206. Podział nieruchomości po rozwodzie z frankowym kredytem hipotecznym
 207. dodatek mieszkaniowy a alimenty
 208. Sprawa o alimenty - ile mogę wnioskować.
 209. Zaległe alimenty na dorosłe dziecko
 210. Rozwód a podział majątku.
 211. Zmiana wnioskowanej kwoty - alimenty
 212. Przysposobienie dziecka przez męża a ojciec biologiczny
 213. rozwód
 214. prawo opiekuńcze
 215. Dom opieki społecznej - opłaty przerzucone na syna i byłą żonę
 216. Wezwanie, a niestawiennictwo
 217. Alimenty a praca i szkoła
 218. Pismo do komornika
 219. dodatek mieszkaniowy a alimenty
 220. Ojcostwo, kwota alimentów.
 221. Odebranie dziecka osobie uzależnionej od alkoholu.
 222. Dzieci w pieczy zastępczej a rodzina
 223. Zabranie praw rodzicielskich
 224. Problem z kontaktem
 225. Gdzie złożyć pozew o rozwód?
 226. Rozwód.
 227. Uprawomocnienie wyrok
 228. Brak odpowiedzi na pozew rozwodowy
 229. alimenty
 230. brak wiedzy sądu
 231. Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego dla niepełnosprawnego
 232. Sprawa o alimenty
 233. Czy można być w związku partnerskim z ojcem dziecka od którego są zasądzone alimenty
 234. Ustalenie ojcostw po 13 latach, z orzeczeniem sadu badz prokuratora o przymusowym tes
 235. Uznanie ojcostwa
 236. Była żona twierdzi że unikam kontaktów z dzieckiem.
 237. Kontakty z dzieckiem co drugi weekend. Prośba o interpretację.
 238. Nieubezpieczony krewny za granicą
 239. Opieka nad dziećmi
 240. Alimenty od żony
 241. Dłużnik alimentacyjny a prawo jazdy...
 242. wspólne konto bankowe z konkubentem przed rozwodem
 243. Wredna Młoda matka dziecka
 244. Dowody w sprawie o przyznanie opieki nad dzieckiem
 245. Wniosek o zmianę władzy rodzicielskiej
 246. Konkubinat a podział majątku
 247. Przymus leczenia w szpitalu psychiatrycznym
 248. Zasadność obniżenia wysokości alimentów
 249. Alimenty przed wyjściem
 250. Zakończenie płacenia alimentów