PDA

View Full Version : Prawo rodzinne i opiekuńcze


Strony : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246

 1. Niewstawianie się na kontakty z dzieckiem
 2. Ojciec zabrania mi się uczyć
 3. Zasiłek okresowy
 4. Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego
 5. alimenty - apelacja sprawy rozwodowej
 6. Podział majątku po rozwodzie
 7. Kłamstwa w sądzie jak podwazyc
 8. znęcanie się psychiczne
 9. Ile trzeba czekać na rozpatrzenie wniosku o kuratora
 10. Opieka nad dzieckiem
 11. Wprowadzenie do sprzedaży zabawek
 12. kontakty pilne
 13. Znęcanie się psychiczne przez ojca
 14. Opieka nad osobą starszą.
 15. Ciągnący sie rozwód
 16. Rozwód a podział majątku.
 17. Ugoda alimentacyjna a liczenie dochodu rodzica do stypendium socjalnego
 18. Czy dobrobyt dziecka jaki do tej pory miało będzie miał wpływ na wysokość alimentów?
 19. Alimenty
 20. Kurator
 21. Oddanie pieniędzy po rozwodzie
 22. rezygnacje ze wniosku - w trakcie postępowania
 23. Ustalenie kontaktów z dziećmi
 24. łamanie praw dziecka ???
 25. Nazwisko dziecka
 26. alimenty na dorosłe dziecko przebywające za granicą
 27. Kontakty z dziećmi.
 28. Podział majatku - jak wyglada
 29. widzenia się z dziećmi, a groźby
 30. alimenty a klauzula wykonalności
 31. czy samochód jest własnością obojga małżonków?
 32. Zwrot połowy opłat na studia dziecka
 33. Sprawa o pozbawienie władzy rodzicielskiej matki
 34. Po rozwodzie - informowanie ojca o sprawach bieżących dotyczących dzieci
 35. Kiedy nastąpi utrata statusu dłużnika alimentacyjnego?
 36. Czy muszę posiadać opinię ośrodka adopcyjnego
 37. Alimenty od rodziców - wyprowadzka
 38. Stypendium Socjalne
 39. Uchylenie alimentów a mediacje
 40. Intercyza w trakcie trwania małżeństwa
 41. Odebranie dziecka z adopcji
 42. Konwencja Haska
 43. co dalej robić
 44. pełnoletni
 45. Jakie prawa mają rodzice zastępczy wobec dziecka po ukończeniu 18 roku życia?
 46. Stop SMOG a Rozwód,dzieci u mamy a ilość domowników u ojca?!
 47. Alimenty,znęcanie psychiczne - proszę o pomoc
 48. Zaprzeczenie ojcostwa
 49. Konsekwencje braku obowiązku nauki.
 50. dodanie wniosku do pozwu
 51. Proces przeciwko matce
 52. Nowy partner po rozwodzie, mieszkanie z byłym mężem
 53. Rozdzielność majątkowa- bez drugiego współmałżonka?
 54. Podział majątku po rozwodzie: pieniądze nabyte przed rozwodem
 55. Art. 141 kro
 56. Alimenty na nie swoje dziecko
 57. Zwrot alimentów
 58. Pomówienie
 59. Wylaczna opieką matki przyznana za granica
 60. Zrzeczenie się ojca i matki
 61. Rozwód - kto może być pełnomocnikiem?
 62. matka źle traktuje dziecko
 63. ali - ponowne rozpatrzenie po uchyleniu
 64. Zrzekniecie opiekuna prawnego
 65. Opcje pomocy matce
 66. Jak odnalezc ojca bez jakichkolwiek danych
 67. Miejsce na cmentarzu
 68. alimenty
 69. Alimenty
 70. Problem z konkubentem
 71. koniec alimentów
 72. Samochód wlasnosc
 73. Majątek po rozwodzie bez orzekania o winie
 74. Dziadkowie a prawo do dokumentacji medycznej
 75. komornik we Francji
 76. Widzenia dziecka, które wyemigrowało za granice, z ojcem.
 77. Test DNA, alimenty
 78. Zdjęcie nadzoru kuratora
 79. Brak kontaktów ojca z dzieckiem
 80. Regularny alimenciarz i możliwość utraty kontaktu z dziećmi
 81. Pozbawienie praw rodzicielskich czy ojciec może sam pozbawić się praw
 82. Badania DNA
 83. Podział majątku, a darowizna od rodziców
 84. rozwód a korzystanie z majątku wspólnego - nieruchomość
 85. Alimenty+ugoda+wstecz
 86. ograniczenie władzy rodz
 87. Alimenty dla pełnoletniego dziecka
 88. Końcówka 'a' na końcu nazwiska żony
 89. Odmowa udzielenia informacji o miejscu zamieszkania pozwanego w celu złożenia pozwu
 90. Niekorzystna ugoda - alimenty
 91. Asystent rodzinny
 92. Świadczenie alimentacyjne
 93. doręczenie odpisów apelacji
 94. Zaprzestanie płacenia alimentów przed wyrokiem uchylającym
 95. Ugoda dot. Kontaktów z dzieckiem
 96. Czy jest możliwość, żeby dziecko nie mieszkało z opiekunem prawnym?
 97. Opieka nad dzieckiem
 98. Dane ukryte
 99. Podział majątku.
 100. Rozwód - ciągle przekladana sprawa
 101. Gotówka ze sprzedaży mieszkania - majątek osobisty, czy majątek wspólny?
 102. Umorzenie zaległości
 103. Utrudnianie polubownego rozwiązania sporu
 104. Ograniczona władza -czy oprócz wyboru szkoły etc. Mam również prawo wyboru wiary?
 105. Rozwód i eksmisja
 106. Ustanowienie kuratora dla małoletniego dziecka a zabezpieczenie - czy i jak?
 107. Ustalenie opieki
 108. Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu
 109. Wyrok Zaoczny- Sprzeciw Termin
 110. Alimenty - wycofanie pozwu
 111. odebranie praw
 112. Zabezpieczenie przed pomówieniem
 113. Wpuszczanie do domu dzieci męża z poprzedniego związku
 114. Ustalenie ojcostwa
 115. Brat chce zmiany DPS dla siostry, opiekun prawny - nie
 116. zniesienie obowiązku alimentacyjnego - rodzice razem
 117. koszty zastepstwa procesowego - sprawa o ali na EX
 118. Dom pomocy społecznej - proporcje kosztów utrzymania
 119. wezwanie na świadka
 120. Wykreślenie z listy osób odbierających dziecko z przedszkola
 121. Alimenty na wyrodną matkę
 122. bezpieczeństwo finansowe w związku małżeńskim
 123. Przymusowe leczenie w szpitalu osoby, która nie chce się zgodzić.
 124. Cofnięcie odpowiedzi na pozew
 125. Prawa do dziecka przez męża matki
 126. Żona mnie bije, poniża
 127. Dziwna sytuacja
 128. Problemy rodzinne
 129. Domaganie się alimentów a przyszły obowiązek alimentacyjny
 130. pozbawienie praw rodzicielskich
 131. Pomoc w opiece nad dzieckiem
 132. odebranie praw rodzicielskich
 133. śmierć ojca tuż przed narodzeniem dziecka
 134. Sanatorium a opieka nad dzieckiem
 135. rozwód
 136. opieka w weekendy - interpretacja
 137. Pismo rozwodowe i mediacja
 138. ograniczanie widzeń z małoletnimi dziećmi
 139. Dziecko nie chce chodzić do szkoły. Jakie podjąć kroki prawne.
 140. Wpis orzeczenia o rozwodzie/dowód/ponad 3 miesiace
 141. Ograniczenie praw rodzicielskich - do czego?
 142. Jak uniknąć podania dochodów i miejsca zamieszkania w sprawie o alimenty na rodzica.
 143. Separacja a ubezpieczenie
 144. Ustalenie ojcostwa przez ojca
 145. Regulacja spotkań z ojcem
 146. Pozew o alimenty po ukończeniu 18 roku życia
 147. Exmalzonka przeniosła nasze dziecko do innej szkoły bez mojej wiedzy
 148. Zadośćuczynienie
 149. rozwód a nowy partner bez orzeczenia sądu
 150. Rozwod i podzial majatku
 151. Intercyza po ślubie
 152. dwuczłonowe nazwisko obcokrajowca
 153. Przyznane alimenty na pełnoletnie dziecko, ojciec w USA
 154. Jak otrzymać odpis ugody?
 155. Alimenty dla rodzica
 156. Kontakty z dziećmi
 157. Rozwód w Polsce czy w Wielkiej Brytanii
 158. Kontakty nie jasne sformułowanie
 159. Widzenie z dzieckiem
 160. Alimenty
 161. Opieka nad dzieckiem, alimenty, zmiana nazwiska
 162. Prośba o pomoc i ocenę.
 163. Chcę wyciągnąć siostrę z domu dziecka
 164. dps ukrywa dane lekarza świadczącego dla nich usługi medyczne
 165. Rozwód w przypadku bycia na utrzymaniu męża
 166. Alimenty dla studenta
 167. rozstanie a zmiana szkoły
 168. Ubezwłasnowolniony narkoman
 169. Obowiązek alimentacyjny - dobrowolne nie pobieranie przez matkę,jak to rozwiązać ?
 170. Szanse na normalne widzenia z dzieckiem
 171. Interpretacja kontaktów
 172. Alimenty od obywatela Niemiec
 173. wyjazd dziecka za granicę
 174. Nadużycia opiekuna prawnego
 175. Zgodne żądanie rozwodu
 176. ustalenie miejsce pobytu dziecka
 177. Alimenty na syna - czy warto się dogadać?
 178. Renta rodzinna
 179. Informowanie o istotnych sprawach dziecka
 180. Alimenty a stypendium socjalne
 181. Podział majątku a rozdzielność majątkowa
 182. akt stanu cywilnego
 183. separacja
 184. Zmiana rachunku bankowego, na które wpływają alimenty.
 185. Niebieska karta a przemoc psychiczna
 186. Zaległe alimenty, Rodzina Zastępcza, adopcja
 187. Pomoc na usamodzielnienie dla osoby opuszczającą pieczę zastępczą
 188. Ośrodek wychowawczy a prawnik.
 189. Cofnięcie zabezpieczenia alimentacyjnego
 190. Prawa rodzicielskie i pobyt dziecka żyjącego zagranicą - sprawdzenie statusu
 191. Matka ojca uprzyksza życie.
 192. uznanie niemieckiego wyroku rozwodowego a brak podpisu na wyroku
 193. Wydanie zarzadzen opiekunczych
 194. Ośrodek wychowawczy i nieuzasadnione podejście kuratorki
 195. zasiłki rodzinne FA ZR I SW
 196. Alimenty na dziecko, mieszkanie razem.
 197. Opieka społeczna
 198. Alimenty, ograniczenie wladzy
 199. Jak walczyc o dziecko
 200. Zaburzwnia osobowosci a opieka nasd dzieckiem
 201. Prawa pacjenta niepełnosprawnego
 202. Rozstanie z policjantem
 203. Opłata DPS babci
 204. Alimenty na pełnoletniego, nieuczącego sie syna.
 205. Odebranie praw rodzicielskich
 206. Sprzedaż auta osoby małoletniej
 207. Dobrowolne stawiennictwo świadka
 208. Świadczenia z FA a umowa zlecenie/o dzieło
 209. Rozpad związku, a opieka nad dzieckiem.
 210. Pozbawienie ojca praw
 211. przerwa w orzeczeniu o niepełnosprawności
 212. zmiana wysokości alimentów
 213. alimenty - najniższa krajowa
 214. Alimenty na rzecz rodziców
 215. Życie w wierze
 216. Opieka nad dziadkiem
 217. [27 KRO] Dobrowolna wyprowadzka i wymuszenie ponoszenia kosztów
 218. Zagwodka moralno-socjalna w ZUS
 219. Przymusowe leczenie psychiatryczne
 220. Alimenty
 221. Pozbawienie brata praw i obowiązków w stosunku do siostry.
 222. Ubezwłasnowolnienie - zasady, podstawy
 223. Podział mieszkania w kredycie
 224. Naruszenia w warstwie sprawowania opieki nad dzieckiem
 225. Alimenty
 226. Asystent rodziny
 227. Rodzina zastępcza, obowiązki wobec pełnoletniego dziecka
 228. Śmierć matki - dziecko nie chce żeby opiekę sprawował nad nim ojciec
 229. określenie wysokości alimentów na podstawie zarobków
 230. Kontakty - po raz kolejny
 231. Dziecko - ojciec a nowy partner
 232. Zmiana nazwiska dziecka
 233. Rozwód a informacje o dochodach
 234. Intercyza - Niecodzienna sytuacja
 235. Wyjazd taty z dzieckiem do Norwegii, bez zgody mamy
 236. Opiekun osoby ubezwłasnowolnionej "uciekł" z domu?
 237. Ubezwłasnowolnienie osoby przebywającej w szpitalu psychiatrycznym
 238. Gwałt w rodzenstwie
 239. Z zawieszenia w pozbawienie władzy rodzicielskiej
 240. Opieka prawna
 241. Problem z bratem i długami
 242. Ustalenie ojcostwa
 243. Dziecko wywiezione do innego miasta bez zgody ojca
 244. wyrzucanie z mieszkania..
 245. Chrzest dziecka
 246. Widzenia z dzieckiem
 247. Rozwód i przed nim podpisany podział majątku - można dokonać jeszcze zmian?
 248. umowa slowna z ex a alimenty
 249. Stypendium socjalne
 250. rozwod