PDA

View Full Version : Prawo rodzinne i opiekuńcze


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244

 1. Czy jest możliwość podwyższenia alimentów?
 2. Opieka naprzemienna - sygnatury akt
 3. Sygnatura akt - piecza zastępcza
 4. Przemoc w domu
 5. proces o ojcostwo a nie stawienie sie w sadzie
 6. Rozwód i podzial majatku wspolnego
 7. Trudna sytuacja
 8. Wspólne zamieszkiwanie po podziale majątku.
 9. Świadek w sprawie o przemocy psychicznej i w sprawie rozwodowej
 10. Rodzina zastepcza a uznanie dziecka
 11. rozwód bez orzekania o winie i bez alimentów na dzieci
 12. Alimenty w sądzie a umowa notarialna
 13. Podwyższenie alimentów
 14. Odzyskanie praw rodzicielskich a założenie rodziny
 15. zatrzymanie przez policje
 16. Adopcja a alimenty
 17. wyprowadzka z domu w wieku 16 lat
 18. alimenty od zony na dziecko
 19. wniosek dowodowy w sprawie podwyższenia alimentów
 20. Przekraczanie granicy z dzieckiem
 21. sprawa o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.
 22. Wyjazd do Anglii osoby niepełnoletniej
 23. Data uprawomocnienia się wyroku
 24. alimenty na złe konto
 25. Pozew... jeden czy wiele?
 26. Kontakty taty z dzieckiem
 27. planowana zmiana ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy, co o tym sądzicie
 28. przysposobienie pelne
 29. Świadczenia rzecz ojca alkoholika
 30. wywiad alimentacyjny MOPS
 31. Alimenty na pełnoletnie dziecko
 32. Sprawa o demoralizacje
 33. rozwód a mediacje
 34. wspólne czy osobne gosp. domowe
 35. wspólne czy osobne gosp. domowe
 36. Zmiana zakresu praw rodzicielskich
 37. Prawo przyznania 500+
 38. Wygaśnięcie alimentów
 39. Zasiłek rodzinny
 40. Uchylenie od alimentów
 41. Darowizna
 42. Opiekun osoby niepełnosprawnej
 43. wspólne czy osobne gosp. domowe
 44. Alimenty
 45. Służebność a rozbiórka domu
 46. 17 lai i małżeństwo ?
 47. Wyprowadzka z domu po 18 roku życia.
 48. podwyżka alimentów
 49. Wyjazd za granicę z dzieckiem
 50. Do którego miesiąca alimenty
 51. Program rodzina 500 plus
 52. problemy z rodzicami
 53. Swiadczenie rodzicielskie
 54. Rozwód
 55. Badanie pschiatryczne - zawsze obiektywne?
 56. Przymusowe leczenie - kiedy prawomocność , odwołanie?
 57. Alimenty a przerwa w nauce z powodu niezaliczonego przedmiotu
 58. Śmierć rodzica za granicą a sprowadzenie zwłok
 59. slub z obywatelem turcji
 60. alimenty- problem z ustaleniem adresu pełnoletniego dziecka
 61. Nagrywanie telefonem kłótni .
 62. ślub 16-latki
 63. Zabezpieczenie kosztów utrzymania rodziny - zbyt duża kwota
 64. Wielkanoc a widzenie z dzieckiem - pomocy!!!!!
 65. bezprawne zabranie dziecka?
 66. alimenty , podwyzszenie.
 67. Zmiana rachunku bankowego dla alimentów.
 68. Alimenty dla zachłannej matki
 69. uzasadnienie
 70. Zawieszenie sprawy rozwodowej
 71. Przewlekłość postępowania
 72. ALKOHOLIK w domu - awantury, groźby, przemoc!
 73. Wezwanie wierzyciela
 74. rozwód - dokumenty
 75. podział konkubinatu
 76. Alimenty a ślub cywilny matki
 77. Pozew o zwrot kosztów operacji dziecka
 78. Pozwolenie na wyjazd dzieci po rowodzie
 79. Majątek odrębny czy wspólność?
 80. alimenty, ograniczenie praw rodzidzielskich konflikt z ojcem dziecka
 81. Obowiązek informowania o ciąży
 82. Przysposobienie syna małżonki.
 83. Podział majątku a dziecko.
 84. Alimenty na byłą żonę
 85. Pomocy
 86. Zasiłek 500+
 87. Szkola - rodzice - policja - pytanie
 88. Ucieczka z domu - POLICJA - PEŁNOLETNOSC Pomoc potrzebna na już. !
 89. Alimenty/Komornik/Pozbawienie praw
 90. Rozwód po 22 latach
 91. Zabezpieczenie alimentów a klauzula wykonalności
 92. Mieszkanie po podziale majątku
 93. Podwyższenie alimentów i oświadczenie majątkowe.
 94. wniosek o zmiane miejsca zamieszkania dziecka
 95. zmiana uzasadnienia we wniosku o rozwód
 96. Alimenty od rodziców ? jak uzyskać. ojciec bije córke.
 97. Rozprawa o alimenty, a brak wszystkich dokumentów
 98. Prawa do dziecka
 99. Spłata kredytu gotówkowego po rozwodzie
 100. Alimenty u mediatora
 101. Pozbawienie prawa ojca na małoletnia wnuczkę .
 102. Dyscyplinarne zwolnienie przed rozwodem.
 103. ojciec dziecka chce walczyć o nie
 104. Pieniądze na koncie zgromadzone przed śubem - jak to jest po rozwodzie
 105. Ojciec dluznik
 106. Majątek ojca i jego "sprytna" żona.
 107. Opieka nad dzieckiem
 108. Ustalenie kontaktów z dzieckiem
 109. policja i opieka spoleczna
 110. pokrycie kosztów , i zadość uczynienie
 111. Ponowne małżeństwo, przysposobienie pełne/niepełne - podsumowanie
 112. Opieka nad noworodkiem
 113. Podział majątku a meldunek
 114. Matka alkoholiczka a dobro dziecka
 115. Alimenty
 116. porozumienie a "porozumienie"
 117. podział domu i działki - nieletni jest współwłascicielem
 118. Jak to jest z tymi kontaktami?
 119. Akcje przy podziale majątku
 120. Wyslanie na odwyk przymusowy
 121. Problem z matką roszczącą sobie prawo do odebrania rzeczy..
 122. alimenty z funduszu
 123. Praca za granicą na wakacjach a stypendium socjalne i alimenty z funduszu
 124. dowód w sprawie rozwodowej
 125. Kontakt z córką
 126. Nękanie byłego ojca na Facebooku
 127. Brak zainteresowania matki dzieckiem \ żądania babci dziecka
 128. Ojciec alkoholik
 129. opieka nad dzieckiem dla ojca
 130. podział majatku
 131. Kontakty z dzieckiem
 132. Utrzymuję dorosłe rodzeństwo.
 133. Rozwód z orzeczeniem o winie
 134. Chcę wziąć ślub cywilny chociaż jestem niepełnoletnia
 135. PCPR Pomoc pieniężna na usamodzielnienie
 136. Jak ojciec ma walczyć o syna.
 137. Zgoda na wyjazd dziecka czy pozbawienie władzy
 138. Alimenty
 139. Wymeldowanie matki alkoholiczki?!?
 140. Alimenty dorosłe dziecko - zniesienie wstecz?
 141. alimenty dla matki
 142. Rozwód z pomówieniem o molestowanie córki
 143. zasilek celowy i okresowy
 144. uregulowanie kontaktów z dzieckiem z nieformalnego związku
 145. Osobne gospodarstwo domowe?
 146. Zasiłek okresowy i celowy mops
 147. ugoda zawarta przed mediatorem
 148. zadośćuczynienie za dzieciństwo
 149. ojcostwo i pieniadze
 150. Alimenty na dorosłą córkę
 151. Wyrzucenie z domu studiującej córki
 152. Rozdysponowany majątek za życia i nie wyjaśnione sprawy po śmierci brata, pomocy
 153. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne
 154. Śmierć brata
 155. Zmiana miejsca zamieszkania dziecka i alimentów
 156. Wyprowadzka od rodziców w wieku 18 lat
 157. Czy ojciec może wyrzucić z domu 17 letnia córkę?
 158. uregulowanie kontaktów z dzieckiem
 159. dodatkowe pieniadze na zycie
 160. Rozwód, podział majątku i wpis do księgi wieczystej
 161. Brak pieniędzy/Alimenty
 162. Wyrzucenie z domu 18 latka który stwarza zagrożenie
 163. anulowanie obowiązku alimentacyjnego - jak postępwoać ???
 164. Odpowiedź na pozew rozwodowy
 165. Mieszkanie w darowiznie dla żony - a rozwód
 166. Jak ocalić dom dla dzieci?
 167. Matka samotnie wych dziecko a dodatki
 168. doradca tymczasowy, a jego obowiązki
 169. Alimenty jak liczyc pierwszą płatność ?
 170. Umowa alimentacyjna z dorosłym dzickiem
 171. Wniosek o zabezpieczenie powództwa o alimenty.
 172. Nieznane miejsce pobytu ojca a alimenty
 173. zwrot odsetek
 174. Ile rozpraw bez orzekania o winie?
 175. Zgoda na ś;ub
 176. Rozdzielność majątkowa a pieniądze trzymane w domu
 177. Szukam pomocy w ciężkiej sprawie.
 178. Jednoosobowa działalność a rozwód
 179. pełnomocnik z urzędu
 180. zaprzeczenie ojcostwa
 181. Zmiana wniosku alimentacyjnego
 182. Rozwód a podział majątku
 183. Wydanie zarządzeń opiekuńczych
 184. Matka z Dzieckiem za granica
 185. Kiedy upływa termin wniesienia kasacji
 186. Czy mogę wyprowadzić się od ojca?
 187. ugoda alimentacyjna
 188. Urlop
 189. Alimenty na brata ??
 190. ślub cywilny
 191. Ojciec chce zabrać matce dzieci
 192. ucieczka z Mlodziezowego Osrodka Wychowawczego
 193. Samotna matka
 194. Niewszczęte postępowanie rodzinne
 195. Rozwód a długi
 196. mjątek nieletniej
 197. Czy rodzic ma prawo do jakichś roszczeń w stosunku do dziecka
 198. Opieka nad wnukami
 199. Przedszkole - problemy z ojcem dziecka. Proszę o pomoc.
 200. Zmiana litery w imieniu
 201. próba mediacji
 202. wizyta dziecka u psychologa
 203. Bezpieczne dzieci.
 204. Rodzina patologiczna - interwencja
 205. mieszkam w Niemczech a ojciec dziecka w Anglii. Jak ściągnąć od niego alimenty?
 206. alimenty przebywajac za granica prosze o pomoc
 207. Kurator a rozmowa z rodzicami - rozwód
 208. Adopcja ze wskazaniem
 209. POMOCY! Zostawia swoją chorą matkę bez opieki,nie wpuszczać rodziny,zataja inf
 210. Utrata nieruchomości po rozwodzie, a kredyt hipoteczny
 211. Paszport dla dziecka a adres ojca nie jest znany
 212. Alimenty a zajęcia dodatkowe
 213. zrzeknięcie się ojca
 214. ALIMENTY, PILNE-PODWYZSZENIE/a ja chce OBNIZENIE!
 215. potrzebuje jak najszybciej pomocy :( rozwod, alimenty
 216. Interpretacja przepisu prawnego - pomocy ;)
 217. terror psychiczny, manipulacja psychogra
 218. konto w banku
 219. Opuszczenie domu rodzinnego
 220. Dziecko pod opieką nowej partnerki byłego męża
 221. Alimenty na syna po rozstaniu z partnerem
 222. Rodzinne
 223. Alimenty - zakończenie postępowania egzekucyjnego
 224. Dziedziczenie długów
 225. Rozwód po latach rozstania i zmiana alimentów
 226. 500+ przy rozwodzie
 227. czy 500+ spowoduje obniżenie alimentów?
 228. Czy Sędzina może pisać co chce?
 229. rodzinne a 500+
 230. Opadają mi już ręce :///
 231. koszty zastepstwa a wps
 232. prawa do dzieci po smierci rodzica
 233. Wyjazd z dzieckiem
 234. Pozbawienie władzy rodzicielskiej ojcu
 235. Problem z mężem
 236. rejestracja dziecka
 237. Dziecko- miejsce zamieszkania a szkoła
 238. jeszcze raz o darowiźnie i rozwodzie
 239. Rozwód, długi, opieszałość byłego męża.
 240. umieszczenie w DPS albo ZOL bez zgody osoby
 241. Wujek zataił wyniki badań babci i nie chce wpuszczać wnuczek i córki do babci
 242. Rozwód z osobą niepełnosprawną
 243. Rozwód i alimenty płacić czy czekać na wyrok
 244. forma dowodów do pozwu
 245. adopcja niepełna a alimenty
 246. Odwołanie od wyroku alimentacyjnego - kilka pytań, wątpliwości
 247. Ciotka nie chcę oddać córki
 248. Program 500 plus a rodzina zastępcza
 249. problem alkoholowy + psychotropy
 250. Przysposobienie małoletniego