PDA

View Full Version : Prawo rodzinne i opiekuńcze


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245

 1. alimenty - tatuś za granicą, nie wiem gdzie dokładnie
 2. Zmuszanie do donoszenia
 3. choroba psychiczna-powrót dziecka z rodziny zastępczej do matki
 4. Rozwód a widywanie sie z dzieckiem
 5. Skarga na wywiad kuratora
 6. Czy jest możliwość podwyższenia alimentów?
 7. Opieka naprzemienna - sygnatury akt
 8. Sygnatura akt - piecza zastępcza
 9. Przemoc w domu
 10. proces o ojcostwo a nie stawienie sie w sadzie
 11. Rozwód i podzial majatku wspolnego
 12. Trudna sytuacja
 13. Wspólne zamieszkiwanie po podziale majątku.
 14. Świadek w sprawie o przemocy psychicznej i w sprawie rozwodowej
 15. Rodzina zastepcza a uznanie dziecka
 16. rozwód bez orzekania o winie i bez alimentów na dzieci
 17. Alimenty w sądzie a umowa notarialna
 18. Podwyższenie alimentów
 19. Odzyskanie praw rodzicielskich a założenie rodziny
 20. zatrzymanie przez policje
 21. Adopcja a alimenty
 22. wyprowadzka z domu w wieku 16 lat
 23. alimenty od zony na dziecko
 24. wniosek dowodowy w sprawie podwyższenia alimentów
 25. Przekraczanie granicy z dzieckiem
 26. sprawa o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.
 27. Wyjazd do Anglii osoby niepełnoletniej
 28. Data uprawomocnienia się wyroku
 29. alimenty na złe konto
 30. Pozew... jeden czy wiele?
 31. Kontakty taty z dzieckiem
 32. planowana zmiana ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy, co o tym sądzicie
 33. przysposobienie pelne
 34. Świadczenia rzecz ojca alkoholika
 35. wywiad alimentacyjny MOPS
 36. Alimenty na pełnoletnie dziecko
 37. Sprawa o demoralizacje
 38. rozwód a mediacje
 39. wspólne czy osobne gosp. domowe
 40. wspólne czy osobne gosp. domowe
 41. Zmiana zakresu praw rodzicielskich
 42. Prawo przyznania 500+
 43. Wygaśnięcie alimentów
 44. Zasiłek rodzinny
 45. Uchylenie od alimentów
 46. Darowizna
 47. Opiekun osoby niepełnosprawnej
 48. wspólne czy osobne gosp. domowe
 49. Alimenty
 50. Służebność a rozbiórka domu
 51. 17 lai i małżeństwo ?
 52. Wyprowadzka z domu po 18 roku życia.
 53. podwyżka alimentów
 54. Wyjazd za granicę z dzieckiem
 55. Do którego miesiąca alimenty
 56. Program rodzina 500 plus
 57. problemy z rodzicami
 58. Swiadczenie rodzicielskie
 59. Rozwód
 60. Badanie pschiatryczne - zawsze obiektywne?
 61. Przymusowe leczenie - kiedy prawomocność , odwołanie?
 62. Alimenty a przerwa w nauce z powodu niezaliczonego przedmiotu
 63. Śmierć rodzica za granicą a sprowadzenie zwłok
 64. slub z obywatelem turcji
 65. alimenty- problem z ustaleniem adresu pełnoletniego dziecka
 66. Nagrywanie telefonem kłótni .
 67. ślub 16-latki
 68. Zabezpieczenie kosztów utrzymania rodziny - zbyt duża kwota
 69. Wielkanoc a widzenie z dzieckiem - pomocy!!!!!
 70. bezprawne zabranie dziecka?
 71. alimenty , podwyzszenie.
 72. Zmiana rachunku bankowego dla alimentów.
 73. Alimenty dla zachłannej matki
 74. uzasadnienie
 75. Zawieszenie sprawy rozwodowej
 76. Przewlekłość postępowania
 77. ALKOHOLIK w domu - awantury, groźby, przemoc!
 78. Wezwanie wierzyciela
 79. rozwód - dokumenty
 80. podział konkubinatu
 81. Alimenty a ślub cywilny matki
 82. Pozew o zwrot kosztów operacji dziecka
 83. Pozwolenie na wyjazd dzieci po rowodzie
 84. Majątek odrębny czy wspólność?
 85. alimenty, ograniczenie praw rodzidzielskich konflikt z ojcem dziecka
 86. Obowiązek informowania o ciąży
 87. Przysposobienie syna małżonki.
 88. Podział majątku a dziecko.
 89. Alimenty na byłą żonę
 90. Pomocy
 91. Zasiłek 500+
 92. Szkola - rodzice - policja - pytanie
 93. Ucieczka z domu - POLICJA - PEŁNOLETNOSC Pomoc potrzebna na już. !
 94. Alimenty/Komornik/Pozbawienie praw
 95. Rozwód po 22 latach
 96. Zabezpieczenie alimentów a klauzula wykonalności
 97. Mieszkanie po podziale majątku
 98. Podwyższenie alimentów i oświadczenie majątkowe.
 99. wniosek o zmiane miejsca zamieszkania dziecka
 100. zmiana uzasadnienia we wniosku o rozwód
 101. Alimenty od rodziców ? jak uzyskać. ojciec bije córke.
 102. Rozprawa o alimenty, a brak wszystkich dokumentów
 103. Prawa do dziecka
 104. Spłata kredytu gotówkowego po rozwodzie
 105. Alimenty u mediatora
 106. Pozbawienie prawa ojca na małoletnia wnuczkę .
 107. Dyscyplinarne zwolnienie przed rozwodem.
 108. ojciec dziecka chce walczyć o nie
 109. Pieniądze na koncie zgromadzone przed śubem - jak to jest po rozwodzie
 110. Ojciec dluznik
 111. Majątek ojca i jego "sprytna" żona.
 112. Opieka nad dzieckiem
 113. Ustalenie kontaktów z dzieckiem
 114. policja i opieka spoleczna
 115. pokrycie kosztów , i zadość uczynienie
 116. Ponowne małżeństwo, przysposobienie pełne/niepełne - podsumowanie
 117. Opieka nad noworodkiem
 118. Podział majątku a meldunek
 119. Matka alkoholiczka a dobro dziecka
 120. Alimenty
 121. porozumienie a "porozumienie"
 122. podział domu i działki - nieletni jest współwłascicielem
 123. Jak to jest z tymi kontaktami?
 124. Akcje przy podziale majątku
 125. Wyslanie na odwyk przymusowy
 126. Problem z matką roszczącą sobie prawo do odebrania rzeczy..
 127. alimenty z funduszu
 128. Praca za granicą na wakacjach a stypendium socjalne i alimenty z funduszu
 129. dowód w sprawie rozwodowej
 130. Kontakt z córką
 131. Nękanie byłego ojca na Facebooku
 132. Brak zainteresowania matki dzieckiem \ żądania babci dziecka
 133. Ojciec alkoholik
 134. opieka nad dzieckiem dla ojca
 135. podział majatku
 136. Kontakty z dzieckiem
 137. Utrzymuję dorosłe rodzeństwo.
 138. Rozwód z orzeczeniem o winie
 139. Chcę wziąć ślub cywilny chociaż jestem niepełnoletnia
 140. PCPR Pomoc pieniężna na usamodzielnienie
 141. Jak ojciec ma walczyć o syna.
 142. Zgoda na wyjazd dziecka czy pozbawienie władzy
 143. Alimenty
 144. Wymeldowanie matki alkoholiczki?!?
 145. Alimenty dorosłe dziecko - zniesienie wstecz?
 146. alimenty dla matki
 147. Rozwód z pomówieniem o molestowanie córki
 148. zasilek celowy i okresowy
 149. uregulowanie kontaktów z dzieckiem z nieformalnego związku
 150. Osobne gospodarstwo domowe?
 151. Zasiłek okresowy i celowy mops
 152. ugoda zawarta przed mediatorem
 153. zadośćuczynienie za dzieciństwo
 154. ojcostwo i pieniadze
 155. Alimenty na dorosłą córkę
 156. Wyrzucenie z domu studiującej córki
 157. Rozdysponowany majątek za życia i nie wyjaśnione sprawy po śmierci brata, pomocy
 158. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne
 159. Śmierć brata
 160. Zmiana miejsca zamieszkania dziecka i alimentów
 161. Wyprowadzka od rodziców w wieku 18 lat
 162. Czy ojciec może wyrzucić z domu 17 letnia córkę?
 163. uregulowanie kontaktów z dzieckiem
 164. dodatkowe pieniadze na zycie
 165. Rozwód, podział majątku i wpis do księgi wieczystej
 166. Brak pieniędzy/Alimenty
 167. Wyrzucenie z domu 18 latka który stwarza zagrożenie
 168. anulowanie obowiązku alimentacyjnego - jak postępwoać ???
 169. Odpowiedź na pozew rozwodowy
 170. Mieszkanie w darowiznie dla żony - a rozwód
 171. Jak ocalić dom dla dzieci?
 172. Matka samotnie wych dziecko a dodatki
 173. doradca tymczasowy, a jego obowiązki
 174. Alimenty jak liczyc pierwszą płatność ?
 175. Umowa alimentacyjna z dorosłym dzickiem
 176. Wniosek o zabezpieczenie powództwa o alimenty.
 177. Nieznane miejsce pobytu ojca a alimenty
 178. zwrot odsetek
 179. Ile rozpraw bez orzekania o winie?
 180. Zgoda na ś;ub
 181. Rozdzielność majątkowa a pieniądze trzymane w domu
 182. Szukam pomocy w ciężkiej sprawie.
 183. Jednoosobowa działalność a rozwód
 184. pełnomocnik z urzędu
 185. zaprzeczenie ojcostwa
 186. Zmiana wniosku alimentacyjnego
 187. Rozwód a podział majątku
 188. Wydanie zarządzeń opiekuńczych
 189. Matka z Dzieckiem za granica
 190. Kiedy upływa termin wniesienia kasacji
 191. Czy mogę wyprowadzić się od ojca?
 192. ugoda alimentacyjna
 193. Urlop
 194. Alimenty na brata ??
 195. ślub cywilny
 196. Ojciec chce zabrać matce dzieci
 197. ucieczka z Mlodziezowego Osrodka Wychowawczego
 198. Samotna matka
 199. Niewszczęte postępowanie rodzinne
 200. Rozwód a długi
 201. mjątek nieletniej
 202. Czy rodzic ma prawo do jakichś roszczeń w stosunku do dziecka
 203. Opieka nad wnukami
 204. Przedszkole - problemy z ojcem dziecka. Proszę o pomoc.
 205. Zmiana litery w imieniu
 206. próba mediacji
 207. wizyta dziecka u psychologa
 208. Bezpieczne dzieci.
 209. Rodzina patologiczna - interwencja
 210. mieszkam w Niemczech a ojciec dziecka w Anglii. Jak ściągnąć od niego alimenty?
 211. alimenty przebywajac za granica prosze o pomoc
 212. Kurator a rozmowa z rodzicami - rozwód
 213. Adopcja ze wskazaniem
 214. POMOCY! Zostawia swoją chorą matkę bez opieki,nie wpuszczać rodziny,zataja inf
 215. Utrata nieruchomości po rozwodzie, a kredyt hipoteczny
 216. Paszport dla dziecka a adres ojca nie jest znany
 217. Alimenty a zajęcia dodatkowe
 218. zrzeknięcie się ojca
 219. ALIMENTY, PILNE-PODWYZSZENIE/a ja chce OBNIZENIE!
 220. potrzebuje jak najszybciej pomocy :( rozwod, alimenty
 221. Interpretacja przepisu prawnego - pomocy ;)
 222. terror psychiczny, manipulacja psychogra
 223. konto w banku
 224. Opuszczenie domu rodzinnego
 225. Dziecko pod opieką nowej partnerki byłego męża
 226. Alimenty na syna po rozstaniu z partnerem
 227. Rodzinne
 228. Alimenty - zakończenie postępowania egzekucyjnego
 229. Dziedziczenie długów
 230. Rozwód po latach rozstania i zmiana alimentów
 231. 500+ przy rozwodzie
 232. czy 500+ spowoduje obniżenie alimentów?
 233. Czy Sędzina może pisać co chce?
 234. rodzinne a 500+
 235. Opadają mi już ręce :///
 236. koszty zastepstwa a wps
 237. prawa do dzieci po smierci rodzica
 238. Wyjazd z dzieckiem
 239. Pozbawienie władzy rodzicielskiej ojcu
 240. Problem z mężem
 241. rejestracja dziecka
 242. Dziecko- miejsce zamieszkania a szkoła
 243. jeszcze raz o darowiźnie i rozwodzie
 244. Rozwód, długi, opieszałość byłego męża.
 245. umieszczenie w DPS albo ZOL bez zgody osoby
 246. Wujek zataił wyniki badań babci i nie chce wpuszczać wnuczek i córki do babci
 247. Rozwód z osobą niepełnosprawną
 248. Rozwód i alimenty płacić czy czekać na wyrok
 249. forma dowodów do pozwu
 250. adopcja niepełna a alimenty