PDA

View Full Version : Prawo rodzinne i opiekuńcze


Strony : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246

 1. Samotne wychowywanie
 2. Wstep na rozprawę nieletniej.
 3. Wniosek o ustalenie ojcostwa
 4. Trudna sytuacja- dziadkowie, były facet i dziecko!!
 5. Apelacja alimenty
 6. Podział majątku
 7. oznaczenie daty rozdzielności majątkowej
 8. zmiana wyroku w zakresie władzy rodzicielskiej a brak zmiany w zakresie alimentów
 9. Sedzina- rozwod.
 10. Gdzie mogę złożyć skargę na rodziców za blokowanie stron?
 11. Badania OZSS
 12. Rozwód-ciąża-zaprzeczenie ojcostwa-uznanie dziecka
 13. Dzieci uciekły od matki do ojca
 14. Opieka nad małoletnim
 15. koszty utrzymania i wychowani dzieci a alimenty!
 16. Rozwód z alkoholikiem
 17. alimenty na babcie
 18. Czy alimenciarz ma prawo do aktu urodzenia dziecka
 19. Wyprowadzka w wieku 16 lat
 20. Alimenty od ojca
 21. Alimenty na rodzica
 22. Doradztwo rodzinne
 23. Rozwód - podział majątku.
 24. jak przygotować się do rozwodu
 25. Alimenty na dorosłe dziecko.
 26. zmiana opiekuna prawnego nieletniej
 27. Ustalone widzenia z ojcem wbrew dziecku
 28. żona wygoniła męża- co robić?
 29. Co dalej po urlopie macierzyńskim?
 30. Kiedy kończy się obowiązek alimentacyjny
 31. Przemoc psychiczna - wszystkie instytucje odmówiły pomocy
 32. Alimenty z zabezpieczeniem
 33. Ugoda ze stwierdzeniem wykonalności
 34. Przysposobienie/adopcja dziecka narzeczonej
 35. Separacja z dziećmi.
 36. Zmiana pozwu rozwodowego na pozew z orzeczeniem winy
 37. Alimenty i drugie dziecko
 38. Widzenia z ojcem
 39. Czy dziadkowie z innego miasta mogą mieć adwokata?
 40. Pozew o zniesienie alimentów
 41. wspólne konto w banku z małżonkiem
 42. Wezwanie pod rygorem pominięcia dowodów
 43. wspólne konto w banku z małżonkiem
 44. Stypendium socjalne - dochody rodziców
 45. ROZWÓD z alkoholikiem + zakaz zbliżania
 46. Alimenty na Paypal
 47. Jestem w ciaży i jestem zastraszana przez ojca dziecka. Co mogę zrobić, żeby uchronić
 48. Sprawy formalne
 49. Skarga na działanie Sądu
 50. Konkubina z dzieckiem jakie prawa do wurzucenia z mieszkania
 51. Lokaror nie chce się wyprowadzić
 52. przemoc psychiczna wobec dziecka
 53. czynności, dot. opieki nad dzieckiem w czasie postępowania apelacyjnego.
 54. Podstawy założenia niebieskiej karty
 55. alimenty - podwójna egzekucja?
 56. Odroczenie rozprawy
 57. Ojciec nie płacił alimentów, skończyłam już 18 lat
 58. Czy ta sprawa już się przedawniła ?
 59. Problem z odbiorem dziecka od ojca po feriach zimowych
 60. Regulacja widzeń z babką
 61. Kindergeld
 62. Uporczywe nękanie - detektyw
 63. Zmiana nazwiska
 64. Rozliczenie podatkowe na dzieci
 65. opiekun prawny osoby ubezwlasnowolnionej
 66. ustalenie ojcostwa i alimenty
 67. Alimenty na pełnoletnie dziecko.
 68. sprawa o alimenty
 69. Podział majątku z mieszkania
 70. Dochód ojca uniemożliwia pobieranie świadczeń socjalnych
 71. wyrzucenie córki z domu
 72. władza rodzicielskie byłego partnera
 73. Zwrot podatku za dziecko
 74. Zasiłek Specjalny Świadczenie dla opiekuna
 75. Alimenty na niepełnosprawne dziecko po 18 r.ż.
 76. Kurator
 77. Kredyty zaciągnięte przez ojca
 78. unieważnienie małżeństwa
 79. Przelew dla żony na spłatę kredytu sprzed zawarcia związku małżeńskiego
 80. Zezwolenie na pobyt za granicą
 81. Rozwód
 82. Zmiana miejsca pobytu małoletnich
 83. Uchylenie obowiązku alimentacyjnego
 84. Zmiana opiekuna prawnego z matki na ojca
 85. ugoda- wniosek o zmianę władzy rodzicielskiej
 86. Rozwód a kredyty
 87. Powódka sklada pozew o obniżenie alimentów do 100 zł? !
 88. Zwrot kosztów za rachunki
 89. Pozbawienie władzy rodzicielskiej a wyłączna opieka nad dzieckiem
 90. Zakonczenie opieki naprzemiennej i absurdalny wyrok
 91. Związek nieformalny, rozstanie i opieka nad dzieckiem
 92. Sprawa Majątkowa
 93. Kolizja terminów
 94. Ciężarna żona wprowadziła się z dzieckiem
 95. Czy żona może mnie eksmitować z mieszkania ?
 96. Problem z dziadkami.
 97. Jakie prawa, świadczenia nam przysługują?
 98. Wyłączna opieka, zmiana nazwiska dziecka
 99. Przymusowe leczenie odwykowe
 100. kredyty w CHF a rozstanie w związku nieformalnym
 101. Braki formalne w pozwie rozwodowym
 102. Rozwód bez orzekania, ale absurdalna treść pozwu
 103. Ściganie za zaległości alimentacyjne, a wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego
 104. Szybki rozwód-jak uzyskać?
 105. Przysposobienie
 106. Noworodek w szpitalu, matka w szpitalu psychiatrycznym, a rejestracja dziecka itp
 107. Ali na EX - rozwód z winy obojga
 108. Procedura zmiany nazwiska dziecka po zaprzeczeniu ojcostwa
 109. Przesłuchanie w sprawie o zabezpieczenie
 110. Czy zięć albo synowa mają w ramach KRiO obowiązek opieki nad swoimi teściami?
 111. Śmierć członka rodziny - kilka pytań
 112. Wyprowadzka z domu a rozwód
 113. Przebieg sprawy o leczenie przymusowe alkoholika
 114. Ferie a przedsZkole
 115. Kontakty
 116. powołanie świadków
 117. Żona z choroba psychiczną Chad chce rozwodu
 118. Alimenty na matkę - gdy ona nigdy nic od siebie nie dała
 119. Artykuł ok 210 w odniesieniu do osoby starszej
 120. Rodzice
 121. Miejsce pobytu i zamieszkania dzieci
 122. Alimenty od niepełnosprawnego rodzica
 123. Automatyczne wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego po 25 roku życia?
 124. Zatajenie długów / sprawy w sądzie / unieważnienie małżeństwa
 125. Kontakty ojca z dziećmi
 126. Alimenty, wycofanie pozwu, klauzula wykonalności ugody.
 127. decyzja sądu
 128. Ustalenie dochodu
 129. Czy można pobierać zasiłek opiekuńczy, gdy ma się zasiłek dla bezrobotnych za granicą
 130. Interpretacja postanowienia dot. Ograniczenia władzy rodzicielskiej
 131. Prawo do odmowy zeznań. Opieka dziecko.
 132. Alimenty a szkoła policealna zaoczna
 133. Bardzo pilne prosze o porade porwanie rodzicielskie
 134. Ciąża a stawiennictwo na rozprawie.
 135. Rozwód brak możliwości uczestniczenia, praca zagranicą
 136. Wyrzucenie męża z mieszkania, a dzieci
 137. Czy nowy partner matki ma jakiekolwiek prawa do nie swojego dziecka?
 138. Pełnoletność a obecność rodziców na zebraniach w szkole
 139. Podział majatku
 140. Zmiana adresu zamieszkania dziecka
 141. Opiekun prawny dziecka
 142. Czy żona(emeryt) może ubiegać się o rentę po zmarłym mężu?
 143. Zły adres przesyłki sądowej
 144. Problem z przepisaniem córki do innej szkoły
 145. Opłaty codzienne
 146. opieka nad 10-letnią córką
 147. Wypłata alimentów
 148. Przysposobienie dziecka-prawa?
 149. Odebranie praw rodzicielskich i zakaz kontaktów z dzieckiem
 150. Leczenie psychiatryczne
 151. Rozwód osób niepełnosprawnych spowodowany przez osobę trzecią
 152. Podział majątku po latach
 153. Dziecko a rodzice, prawo do opieki
 154. Przyznanie praw rodzicielskich-ojczym znęca się.
 155. Prawo rodzinne : Rozwód z żoną
 156. Izba wytrzeźwień- kontakt z rodziną.
 157. Wezwanie na policję
 158. Ograniczenie władzy rodzicielskiej
 159. Wyrzucenie dorosłego dziecka z domu przez rodziców
 160. Koszty zastępstwa przy porozumieniu stron
 161. Co grozi za celowe niewpisanie niepracującego współmałżonka do ubezpieczenia
 162. Rozwód i rodzina
 163. ustalenie alimentów oraz prośba o informację
 164. Obniżenie alimentów
 165. Córka lat 17 a zmiana zamków w drzwiach
 166. WYjazd z dzieckiem za granice.
 167. Ślub a odpowiedzialność za przyszłe długi męża.
 168. Specyficzna sytuacja odnosnie alimentow "od panstwa"
 169. Cywilne postanowienie zabezpieczające a prawo karne
 170. Wyznaczony pełnomocnik z urzędu
 171. laptop na własny użytek
 172. Kurator i nie chodzenie do szkoły.
 173. Opłata za żłobek
 174. Czy Ojcu dziecka..
 175. Sytuacja z byłą żoną i dzieckiem
 176. rozprawa o alimenty i wyprawkę
 177. Zatajanie informacji
 178. (Nie)uzasadniona interwencja pracownika sklepu
 179. Niestawiennictwo na sprawę o ustalenie ojcostwa
 180. Zapobiegnięcie żądań świadczeń na rzecz ojca
 181. Rozwód
 182. jak wygrać sprawę o ustalenie opieki nad dzieckiem
 183. Apelacja
 184. Nadpłata alimentów - muszę zwrócić pieniądze ze względu na błąd komornika
 185. odmowa 500+ - odwołanie
 186. problem z pieniazkami
 187. Opieka naprzemienna
 188. Czy ojciec dziecka ma prawo zakazać widywania się z partnerem matki?
 189. Alimenty na rzecz siostry
 190. odebranie praw Matce
 191. Alimenty
 192. Swiadczenie pielęgnacyjne a kursy, szkolenia, staże, wolontariat
 193. Skarbonka dziecka
 194. Wspolposiadanie auta
 195. Przywłaszczenie emerytur rodziców przez córki.
 196. odrębne gospodarstwa domowe małżonków a dzieci
 197. Zasiłek pielegnacyjny
 198. Wysokość alimentów
 199. Rozwód bez orzekania o winie - dwie wątpliwości
 200. Postanowienie sądu, ja mam inne, sąd inne ?
 201. Odwołanie sędziego - alimenty
 202. Majątek a nieletni współwłaściciel
 203. Brak pracy, a odwołanie darowizny
 204. Nierówny podział majątku
 205. Alimenty, komornik
 206. wezwanie w sprawie zarzadzen wychowawczych
 207. zniesienie alimentów kiedy dziecko nie robi nic zeby uzyskać wykształcenie
 208. Odebranie praw rodzicielskich
 209. Brqak zwrotu kosztów za rozwód
 210. Zaświadczenie o niekaralności
 211. Kontakty ojca z 20 miesięcznym dzieckiem
 212. Czy mieszkanie samemu przed 18 rokiem życia jest legalne?
 213. Zasilek dla matki, ktora nigdy nie pracowala w Niemczech
 214. Slub w singapurze a rozwod
 215. Jak wygląda podział majątku?
 216. Ustalenie adresu syna
 217. Kurator sądowy bez podstaw i zapowiedzi?
 218. odwiedziny u córki na cudzej posesji
 219. Zmiana odbiorcy alimentów
 220. Parę pytań o alimenty
 221. Zabezpieczenie się przed alimentami(?) na rodzica.
 222. moje rzeczy u żony, która złożyła pozew
 223. Matka dziecka zerwała kontakt i nie dopuszcza ojca do półtora rocznego dziecka.
 224. Alimenty od dziecka na rzecz rodziców
 225. Rodzinny problem dziadkowy
 226. Kto będzie ojcem prawnie?
 227. List/Wniosek do sądu
 228. ustanie obowiązku alimentacyjnego a uprawomocnienie wyroku
 229. Wyjazd na święta
 230. Pozbycie praw rodzicielskich
 231. Kontakty ojca, który wyszedł z więzienia, z dzieckiem
 232. Rozwód , a podział majątku
 233. Alimenty jak wyjść z spirali zadłużenia pogodzenie
 234. podwyższenie alimentów
 235. Zabezpieczenie na dziecko na czas trwania procesu
 236. Podwójne alimenty
 237. Wniosek do prokuratora o zaprzeczenie ojcostwa
 238. Rozdzielność majątkowa, a świadczenia socjalne.
 239. utrudnianie kontaktów
 240. Widzenia z córką.
 241. Toksyczni tesciowie, zastraszanie. Co moge zrobic?
 242. Podwyżka wynagrodzenia a 500+
 243. rozdzielność małżeńska??
 244. Odebranie władzy rodzicielskiej
 245. Uzależniona małżonka
 246. alimenty na przyrodniego brata
 247. By nie płacić kiedyś ojcu
 248. zasiłek pielegnacyjny
 249. dziecko wyprowadziło się do ojca - kasa
 250. Wyrok z sądu