PDA

View Full Version : Prawo rodzinne i opiekuńcze


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245

 1. Alimenty na 18-letnią córkę
 2. Pomocy!!!!
 3. Czy można podać do sądu współwłaściciela domu...
 4. Alimenty od dziadków.
 5. Kontakt dziadków z wnukami.
 6. zaprzeczenie ojcostwa przez ojca
 7. Pozyskanie praw rodzicielskich
 8. Przemoc w rodzinie
 9. Zakup mieszkania z majątku osobistego a wspólnota małżeńska
 10. Prawa rodzicielskie
 11. jak wycofać niebieską kartę
 12. Córka chce się wyprowadzić od matki
 13. Alimenty od matki i na matkę
 14. Alimenty i rozwód
 15. Pozew o rozdzielnosc majatkowa.
 16. Widzenie z bratankiem/ wyłączenie z postępowania
 17. Wychowuję dziecko i nadal płacę alimenty.
 18. Brak zgody na rozwód po stronie męża
 19. Ograniczenie praw rodzicielskich.
 20. Sprawa wygrana - obniżyli mu alimenty na dziecko
 21. Dochody, a alimenty - jak to teraz jest?
 22. Wybranie papierów ze szkoły
 23. pozbawienie praw rodzicielskich
 24. widzenia ojca z synem i alimenty
 25. Intercyza - majątek i długi
 26. Rozdzielność majtkowa a podział majątku
 27. Ojciec odbiera dziecko od matki pod wpływem narkotyków
 28. Podział majątku i jak dowiedzieć się co mąż posiada.
 29. opiekun - ubezwłasnowolnienie
 30. dwojka dzieci jedno z mama drugie z tata co z alimentami?
 31. sprawa o testament a wynajem
 32. alimenty na chorego ojca czy na dziecko od syna , co jest pierwsze
 33. Niezdolnośc do pracy a obniżka alimentów.
 34. Alimenty- przekaz pocztowy
 35. wyrok NSA a sąd rodzinny
 36. Rozwód czy separacja w przypadku wielokrotnej zdrady.
 37. Odpowiedzialnosc za dlugi matki
 38. dzieci w domu dziecka
 39. child benefit na dziecko w Polsce
 40. Zgoda na ślub dla obcokrajowca
 41. Ojciec mściciel
 42. Unieważnienie uznania dziecka po ukończeniu 21 roku życia
 43. Zasiłek dla bezrobotnych a areszt
 44. Alimenty w kwocie 300 zł czy Sąd może je obniżyć?
 45. zrzeczenie się części mieszkania
 46. zmiana nazwiska
 47. Skreślenie z listy uczniów MOW
 48. Podział majątku po rozwodzie.
 49. Rozwód a badania.
 50. Opieka prawna nad nieletnim rodzeństwem
 51. Alimenty niezrozumiały wyrok?
 52. Jak się rozejść bez orzekania o winie bez zgody współmałżonka?
 53. Rola rozdzielności majątkowej przy sprzedaży mieszkania współwłasnościowego
 54. dzieci z poprzednich małżeństw czy 2+1=3?
 55. prawa ojca na przepustce, dziadkowie twierdza ze maja pelne prawa
 56. mos i mow
 57. dziecko i problemy z rodziną zmarłego ojca
 58. Wakacje z dzieckiem
 59. Alimenty, komornik
 60. alimenty od pasierbicy
 61. Świadczenia przysługujące osobom pełnoletnim opuszczającym rodzinę zastępczą :)
 62. Rozdzielność majątkowa
 63. Kontakty z dzieckiem- wakacje,etc.
 64. Odwołanie sprawy
 65. Wygaśnięcie prawa do alimentów
 66. Ściąganie alimentów - marynarz kontraktowy
 67. Ojciec biologiczny i syn
 68. sprzeciw od wyroku zaocznego a brak pozwu
 69. uznanie ojcostwa a wyrownnie
 70. Rozwód bez orzekania o winie - pozew oddalony
 71. Alimenty na rodzica, bardzo nietypowa sprawa
 72. Alimenty oraz zasiłek rodzinny a szkoła zaoczna.
 73. Powierzenie pieczy nad dzieckiem
 74. W jakich przypadkach można ubiegać się o usamodzielnienie?
 75. Dostałem pozew o uregulowanie kontaktów z dzieckiem
 76. jak napisać pozew o wydanie wyroku z klauzula wykonalnosci
 77. Wybór miejsca zamieszkania po rozwodze rodziców
 78. Znecanie
 79. psychiczne znecanie sie
 80. Ograniczenie praw rodzicielskich,rozwód,alimenty,podzial majątku,itd...
 81. Alimenty
 82. Test DNA na ojcostwo
 83. 140 kro czy 137.2 kro?
 84. dług solidarny a podział majątku
 85. Odmowa podania adresu pozwanego
 86. Sprawa apelacyjna o alimenty
 87. Codzinne zatruwanie życia
 88. Czy będe posiadał jakieś prawa rodzicielskie?
 89. Wakacje dziecka z ojcem
 90. wniosek o określenie sposobu użytkowania domu do czasu podziału majątku
 91. Podwyższenie alimentow gdy dłużnikowi komornik zabiera 60% wynagrodzenia
 92. pytanie o alimenty na dziecko
 93. Alimenty
 94. Alimenty
 95. Odebranie dziecka
 96. podział majątku wspólnego.
 97. Kontakty z dzieckiem.
 98. Rozpoczęcie nowego życia przed rozwodem
 99. Ocena sytuacji dziecka w pieczy zastępczej.
 100. Proszę o pomoc
 101. Śmierc ojca zatrudnionego na czarno
 102. Rozwód z winny żony - a opieka nad dzieckiem
 103. Unieważnienie małżeństwa.
 104. spadek dla małoletniego
 105. Przemoc, najścia, wyzwiska i zastraszanie - jak mu pomóc?
 106. pełnoletni
 107. Ugoda pozasądowa przed rozpoczęciem sporu
 108. Alimenty
 109. Obowiązek alimentacyjny - Interpretacja KRIO Art. 128
 110. Skarga na lekarza rodzinnego
 111. Apelacja oddalona
 112. Upoważnienie do odbioru wyroku rozwodowego
 113. Brak ptywatności/dziecko/obsesja ojca/pomoc/przemoc/
 114. Skarga na pzrewlekłość
 115. Wniosek o pobicie, prawo ubogich.
 116. Zmiana miejsca pobytu dziecka .
 117. Zmiana nazwiska i pozbawienie praw
 118. Umowa o dożywocie
 119. ustalenie ojcostwa- Badanie DNA
 120. Alkoholizm w rodzinie
 121. Zabezpieczenie potrzeb rodziny na czas rozwodu
 122. Pomoc pieniezna na usamodzielnienie
 123. świadczenia rodzinne, zasiłek macierzyński, utrata dochodu
 124. alimenty dla pelnoletniej
 125. nienależne pobrane swiadczenie
 126. alimenty dla pełnoletniej
 127. Mediacja w sprawie przysposobienia pełnego
 128. Prośba o wyłączenie sędziego
 129. podział majątku i kredytów
 130. Wzór wniosku o podwyższenie alimentów na osobę pełnoletnią i nie tylko .
 131. Zabezpieczenie przed długami rodziców/teściów
 132. Alimenty podwyzszenie.
 133. problem z ofe, rozwód
 134. koszty zastępstwa procesowego
 135. Pytanie.
 136. Czy mama może być pełnomocnikiem i świadkiem przed sądem rodzinnym
 137. Jakie są szanse?
 138. Ojciec alkoholik
 139. odpowiedzialność za kredyty
 140. Postanowienie a płacenie/wyrównanie alimentów
 141. Rozdzielność majątkowa
 142. Ugoda w sprawie rozwodowej
 143. Pozbycie sie meża
 144. Uregulowanie sprwy pobytu dziecka
 145. Alimenty od obojga rodziców i mieszkanie z dziadkami.
 146. Zaniedbywanie dziecka
 147. Rozwod w niemczech a polsce
 148. Opinia RODK
 149. Pytanie - Co dalej, kiedy ?
 150. Wyjazd z dziećmi z Anglii do Polski - czy to będzie porwanie?
 151. Wyjazd za granicę a alimenty
 152. Nieprofesjonalny kurator w sprawie rozwodowej
 153. Władza rodzicielska nad synem na rzecz ojca.
 154. Adopcja
 155. Zmiana prawomocnego postanowienia o zabezpieczeniu alimentów
 156. Pytania o podwyższenie alimentów
 157. Stypendium socjalne a mąż mamy.
 158. ucisnieta przez tesciow
 159. umorzenie śledztwa w sprawie alimentacyjnej
 160. Intercyza
 161. podwyższenie alimentów
 162. alimenty
 163. pozbawieinie praw rodzicielskich- pytanie.
 164. Były partner chce odebrać mi dziecko.
 165. Fundusz Alimentacyjny a nieznany adres pobycia .
 166. alimenty
 167. Zwrot kosztów za nienależyte wykonanie kontaktu
 168. Witam Mam Wielki problem!
 169. Przysposobienie- kontakt z biologicznym rodzicem.
 170. podzial majatku po rozwodzie
 171. Wskazanie tezy dowodowej
 172. Pomoc finansowa do czasu sprawy
 173. rezygnacja z komornika i FA
 174. Alimenty od obojga rodziców
 175. Wyrażenie zgody
 176. Odebranie praw rodzicielskich
 177. konflikt z babcią
 178. Była żona nie daje mi dziecka
 179. Prawa ojca do opieki nad dzieckiem w UK
 180. Alientacja a opieka
 181. Zaległe alimenty - jak wyegzekwować
 182. Opieka nad dzieckiem po śmierci rodzica
 183. czy możliwa jest zmiana wyroku rozwodowego
 184. Odmowa składania zeznań a rozwód..
 185. Długi współmałżonka prowadzącego spółkę cywilną
 186. alimenty od ojca z uk
 187. Opieka nad matką
 188. nielegane zajecie mieszkania
 189. powierzenie sprawowania władzy rodzicielskiej a prawa do widzenia
 190. Rozdzielność majątkowa, hipoteka, rozwód
 191. Koszty badan DNA
 192. Ograniczone prawa rodzicielskie - pytania.
 193. Alimenty z UK
 194. rozdzielność majątkowa rok po rozwodzie
 195. Alimenty bez uznania ojcostwa. Kilka pytań.
 196. Ograniczenie władzy rodzicielskiej
 197. pomocy- sprawa w Sądzie
 198. Jak sie to liczy pokolenia i stopień pokrewieństwa?
 199. Zatruwanie życia przez ex
 200. Uchylanie się od obowiązku szkolnego
 201. zapytać czy nie?
 202. Chrzciny bez zgody matki
 203. Pozbawienie praw rodzicielskich ojca-pełnoletnie dziecko
 204. Spis inwentarza
 205. Odmowa zeznań na piśmie
 206. Alimenty
 207. Odpowiedzialność konkubenta
 208. Świadczenie pielęgnacyjne na babcię
 209. Żona ogranicza mi moje prawa do dziecka!?
 210. ustalenie ojcostwa, alimenty, odebranie praw rodzicielskich
 211. alimenty
 212. Jak dać nazwisko nieswojemu dziecku ??
 213. wstrzymanie czynności egzekucyjnych alimenty
 214. Odbiór dowodu po umorzeniu
 215. Nieobecności w szkole
 216. Ustalone sądownie terminy kontaktów z dzieckiem a realia.
 217. brak adresu pobytu dziecka co robic??
 218. Wyprowadzka od rodziców i kontynuowanie nauki
 219. Ustalenie ojcostwa - prosze o pomoc :(
 220. Separacja z orzeczeniem winy
 221. Sygnatura akt III Cps
 222. Alimenty
 223. alimenty z zagranicy
 224. Problem po rozwodzie. Proszę o pomoc
 225. Widzenia ojca z 12 miesięcznym dzieckiem.
 226. czy kurator może zabronić spotkań z dziećmi
 227. natychmiastowe odwolanie pelnomocnictwa
 228. Podpis do pisma
 229. Zrzeczenie Się Majątku
 230. Nie chcę aby zmarnowali mi dziecko!
 231. Problem z wyjsciem probie samobojczej
 232. Problem z wyjsciem probie samobojczej
 233. zwrot nienależnie pobranych świadczeń jak liczyć odsetki
 234. problem z dziećmi z patologicznej rodziny
 235. Wyjazd małoletniej na wakacje z matką
 236. Alimenty dla studenta.
 237. watpliwość
 238. Czy muszę wpuszczać do swojego domu rodzinę byłego męża?
 239. Wspólnota majątkowa
 240. Zasiłek pielęgnacyjny a alimenty . Proszę o odp
 241. zwrot kosztów utrzymania
 242. umorzenie postępowania opiekuńcze-wykonawczego
 243. Szukam rodzeństwa.
 244. duży rodzinny problem
 245. Kolega kuratorem dziecka swojej znajomej?
 246. ograniczone prawa rodzicielskie i informowanie
 247. darowizna i pijackie awantury tesciowej
 248. Alimenty na dziecko od ojca dziecka
 249. zrzeczenie się alimentów
 250. podział majątku