PDA

View Full Version : Prawo rodzinne i opiekuńcze


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [97] 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244

 1. podzial majatku
 2. prawo rodzonne i opiekuńcze
 3. Wyprowadzka
 4. Rozwód w Usa czy w Polsce?
 5. alimenty- uzasadnienie
 6. orzekanie o winie i nie powołanie świadków
 7. Statut szkoły łamie rozporządzenie ministra
 8. Pomóżcie, bardzo proszę.
 9. Zrzeczenie się praw oraz obowiązków w stosunku do przyszłego dziecka
 10. współdecydowanie w istotnych sprawach dziecka
 11. Alimenty na dorosłe dziecko - koszty utrzymania.
 12. Niepełnosprawność a rozwód
 13. Podwyższenie alimentów
 14. Sprawa o alimenty.
 15. podwyższenie alimentów a wyrok w sprawie niealimentacji
 16. Bilingi rozmow oraz tresc sms -ow
 17. mąż zostawił mnie w ciąży
 18. Alimenty
 19. Ułomność sądów
 20. Odrzucenie pozwu o alimenty
 21. Mąż wszystko odlicza od alimentów
 22. Opiekun prawny dziecka nieletniej- alimenty
 23. przemoc psychiczna kobiety wobec mężczyzny
 24. nękanie
 25. Alimenty i zrzeczenie się praw do dziecka!
 26. Rozwód, a nie zarejestrowany dom
 27. gdy mąż nie daje na życie
 28. Alimenty
 29. Rozwód
 30. niestosowanie sie do postanowien sadu w sprawie widzen z dzieckiem
 31. Alimenty - niepracująca matka
 32. Pozew o rozwów z zaznaczeniem,że ojciec decyduje o wyjeżdzie dziecka za granicę.
 33. Zaświadczenie o byciu w związku
 34. 14 dni na dostarczenie dowodów w sprawie
 35. Uchylenie nadzoru kuratora
 36. zaległe alimenty,celowe podawanie fałszywych danych
 37. duży problem - sądowe uznanie dziecka
 38. ojciec nieznany
 39. Kontakty ojca z dzieckiem a zamieszkanie za granicą
 40. Sprawa o ojcostwo i alimenty
 41. Sprawa o ojcostwo i alimenty
 42. Bunt 18-to latki
 43. zażalenie na wszczęscie egzekucji
 44. Wyrzucenie dziecka z domu.
 45. Przysposobienie - brak ojca w akcie urodzenia
 46. pomocy chce wyprowadzic sie z domu.
 47. opieka naprzemienna - odległość
 48. Ojciec oskarża mnie o zaniedbywanie dziecka
 49. Niestosowanie sie do postanowienia sadu rodzinnego
 50. dziecko 8 lat i motor od ojca
 51. Nie chcą mi oddać dziecka
 52. Jak wstrzymać wypłatę z Funduszu alimentacyjnego
 53. Alimenty
 54. WPS od wyroku podwyższającego alimenty
 55. stawka alimentów
 56. zmiana nazwiska
 57. rozwód, podział majątku a numery kąt
 58. sądowe przynanie/ograniczenie widzen dziadków z wnukiem
 59. Terminowe płacenie alimentów, ugoda i podwyższenie alimentów
 60. Wniosek do prokuratora o zaprzeczenie ojcostwa
 61. żądanie ,nakaz, pozew-jestem skołowana
 62. paszport lub dowod dla maloletniego
 63. Alimenty a pozbawienie praw
 64. Dziwna sytuacja
 65. uregulowanie kontaktów
 66. Czy moga odebrac mi dzieci ??? pilne
 67. opieka nad osobą niepełnosprawną po śmierci rodziców
 68. świadczenia po śmierci babki dla wnuka
 69. Alimenty dla przyszłego studenta
 70. Sąd rodzinnn
 71. alimenty wstecz; opieka nad dzieckiem
 72. rozwód bez orzekania o winie - kilka pytań
 73. nie pobieranie alimentów
 74. Nieletni, problemy z prawem.
 75. ojciec biologiczny chce testu dna
 76. Rozwód bez orzekania o winie
 77. Problem praktyczny - sąd właściwy dla sprawy o obniżenie alimentów
 78. Jak założyć sprawę o alimenty ojcu dziecka z którym nie ma kontaktu?
 79. odpowiedz na pozew o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.
 80. Ograniczeniw władzy rodzicielskiej z art.570 kpc
 81. Zwrot kosztów utrzymania ?
 82. Co zrobić?
 83. stopień pokrewieństwa
 84. alimenty
 85. Matka utrudnia mi zycie i czuje sie bezkarnie !
 86. 1 klasa liceum, promocja do klasy drugiej.
 87. Świadczenie pielegnacyjne dla żony
 88. Renta rodzinna, a praca.
 89. Paszport z rodzicem na odległość
 90. Mandat dla nieletnich
 91. Ojciec mnie bije.
 92. 17lat
 93. członkowie rodziny - kto to?
 94. Jaki mam podjąć kierunek studiów aby zostać KURATOREM SĄDOWYM ???
 95. alimenty od wnuków
 96. licytacja i odzyskanie alimentów
 97. Ojcostwo
 98. Żądanie wyciągów z banku w sprawie o alimenty, swiadkowie
 99. przedawnienie roszczeń o alimenty
 100. Pozbawienie praw rodzicielskich a zapisy do szkoły
 101. Zasądzone alimenty, wypełniony wniosek u komornika - co dalej?
 102. PILNE-prosze o pomoc
 103. Pomocy!
 104. plan wychowawczy- dziecko mieszkające zagranicą
 105. zaskakujące
 106. Odebranie alimentów i rodzinnego
 107. alkohol i walka o syna
 108. Mandat - Niepełnoletnie dziecko
 109. koszty procesu dla kogo ?
 110. Tajemnice prawnie chronione
 111. Wyjazd niepełnoletniej bez opieki rodzica.
 112. Kara pieniężna za wywiązywanie się z obowiązków ucznia
 113. Dowody potrzebne do uzyskania rozwodu
 114. zwrot kosztwó poniesionych na osobę ubezwłasnowolnioną
 115. Komornik - Egzekucja alimentów a koszty postępowania POMOCY !!!
 116. Wycofanie zgody na odbieranie alimentów przez rodzica.
 117. Aliemnty a ukończenie studiów
 118. rekompensata za wyprowadzenie się z domu
 119. błednie wystawiony odpis aktu urodzenia-brak drugiego imienia
 120. Przyznane alimenty a ich egzekucja
 121. odebranie paszportu
 122. Ojciec zalega z alimentami
 123. pozbawienie praw
 124. wspólnota majątkowa
 125. Zadośćuczyniene za wychowanie nie swojego dziecka
 126. rodzice co miesiąc chcą odemnie pieniędzy...
 127. Wyjazd córki do Anglii
 128. Pomocy.
 129. ubezwlasnowolnienie
 130. Fundusz alimentacyjny
 131. Zmiana ceny sprzedaży z postanowienia na dokonanie czynności
 132. Czy mogę żonie odebrać syna?
 133. Odpowiedzialność rodziców i dziecka za wyrządzoną szkodę przez jedno dziecko drugiemu
 134. "Wniosek o odebranie władzy rodzicielskiej" prosze o pomoc!!!
 135. zmiana nazwiska
 136. walka o syna
 137. Alimenty a schizofrenia
 138. ustalenie ojcostwa i alimenty
 139. gdzie złożyc pozew rozwodowy????
 140. Becikowe 2013 a dochód z umowy zlecenie
 141. Pomocy
 142. rozwód - dowody
 143. prawomocność wyroku co teraz?
 144. Alimenty,a fantastyczny świat pozwanego.
 145. ludzie pomozcie
 146. Tymczsowy dowód osobisty
 147. zniesienie adopcji
 148. Podanie ojca o alimenty.
 149. Pelnoletność - podwyższenie alimentów
 150. Zaprzeczenie Ojcostwa a akt urodzenia
 151. Jak odzyskać darowiznę i kontakty z dzieckiem
 152. Regres alimentów w Sądzie Najwyższym
 153. Dziecko za granicą a nauka w Polsce
 154. Rozwód:Pisma do sądu po pierwszej rozprawie
 155. Groźba ze strony matki domem poprawczym .
 156. Szkola
 157. Alimenty ponowny wniosek po roku.
 158. wygaśnięcie alimentów
 159. alimenty na ojca
 160. Konsekwencje płynące z wczesnej rezygnacji
 161. Pytanie .
 162. Kolejna sprawa o alimenty- kiedy?
 163. Rozwód -alimenty
 164. fundusz alimentacyjny każe mi kłamać!!!
 165. Ubezwłasnowolnienie?
 166. Alimenty po rozwodzie dla ex
 167. prawa rodzicielskie
 168. odebranie praw rodzicielskich ojcu
 169. Rozwód bez orzekania o winie
 170. Jak przeprowadzić sprawę o ustalenie ojcostwa
 171. Zdrada żony+małoletnie dziecko
 172. pomoc dla rodziców, którzy mieli ograniczone prawa rodzicielskie
 173. Wymeldowanie nieletniego
 174. córka, ja, ona i alimenty
 175. Wgląd do akt sprawy o prawo do opieki nad dzieckiem
 176. renta socjalna
 177. Zniesienie obowiązku alimentacyjnego
 178. Zdjęcia dziecka w serwisach społecznościowych
 179. alimenty
 180. Alimenty od taty z zk a niealimentacja art.209kk
 181. Pozbawienie praw a stan psychiczny ojca
 182. Spotkania z dziećmi po rozwodzie
 183. Zakres obowiązków asystenta rodziny
 184. pomocy
 185. wymeldowanie żony przed rozwodem
 186. nieprzestrzegnie postnowienia o kontaktach, niepokojenie i nękanie
 187. Zmiana właściciela w dowodzie rejestracyjnym
 188. Alimenty
 189. Podzial majatku
 190. zmiana nazwiska dziecka po slubie (gdy mama jest wdową)
 191. Uchylenie obowiązku alimentacyjnego z datą wsteczną i zwrot nadpłaconych alimentów
 192. Wyrzucenie z domu
 193. Zmniejszenie alimentów.
 194. Majątek eks męza a swspolne dziecko.
 195. Renta po zmarłym tacie , mam wątpliwość ??
 196. Wymeldowanie męża
 197. Zabezpieczenie alimentacyjne a docelowe alimenty
 198. Odebranie praw rodzicielskich ojcu który nie przyzaje się do dziecka
 199. Odzyskanie syna
 200. Kłamstwo kuratorki
 201. rodzice a prawa 16 latki
 202. Pozew o uchylenie alimentów przez ojca
 203. Oficjalne małżeństwo, faktyczna separacja a uznanie dziecka.
 204. Mieszkanie w zamian za alimenty
 205. Dowód osobisty dla Dzieci z pełnomocnictwem
 206. Problemy z rodzicami .
 207. Umowa najmu podział majatku
 208. rozwód, alimenty na dzieci i mieszkanie komunalne
 209. Przymusowe leczenie psychicznie chorego
 210. Powód nieprzyjęcia do przedszkola
 211. 2 właścicieli samochodu- PROBLEM
 212. Rozwód i zdrada
 213. Odwiedziny dziecka
 214. Czy straciłem alimenty, nie wiedząc o tym?
 215. przywrócenie władzy na dzieckiem
 216. Alimenty dla pełnoletniego dziecka
 217. czy biologiczny ojciec może starać sie o dziecko urodzone w małżeństwi
 218. ojciec dziecka nie chce podac nowego adresu zamieszkania.
 219. Mediacje. Proszę o pomoc.
 220. prośba o rade alimenty
 221. próba odebrania praw i zmiany nazwiska dziecku
 222. Wyjazd za granicę nieletniego.
 223. dziedziczy czy nie?
 224. Alimenty dla Matki od Córki - czy mozliwe?
 225. Czy Mogę Wysłać Córkę Do Ashford, Kent? (UK)
 226. Zgłoszenie zaginięcia dziecka 16 lat
 227. Zapytanie
 228. Fundusz alimentacyjny a piecza zastepcza
 229. Pobyt dziecka za granicą i jego powrót i wymeldunek
 230. List
 231. alimenty na nienardzone dziecko
 232. wygoda żony- brak chęci podjęcia pracy- alimenty
 233. żona twierdzi, że chciałem ją uderzyć
 234. Intercyza + podział majątku przed sprawą rozwodową
 235. kontakty z dzieckiem
 236. Wymeldowanie alkoholika
 237. Podwyższenie alimentów bezrobotnemu
 238. Alimenty a niezdolność do pracy
 239. potrzebuje porady
 240. alimenty i ustalenie kontaktow
 241. Ojciec wnosi o odebranie alimentów studiującemu synowi.
 242. Prosze o pomoc
 243. Oplacanie
 244. Dlugi rodziców po śmierci + kwestia mieszkania.
 245. Wyjazd z dzieckiem.
 246. Umowa o dożywocie
 247. opinia psychologa w sądzie
 248. Jak odzyskać auto
 249. Alimenty poczta,czy konto
 250. Alimenty od taty dla mnie na konto mamy ona nie chce ich przekazać