PDA

View Full Version : Prawo rodzinne i opiekuńcze


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 [99] 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246

 1. Wyprowadzka
 2. Rozwód w Usa czy w Polsce?
 3. alimenty- uzasadnienie
 4. orzekanie o winie i nie powołanie świadków
 5. Statut szkoły łamie rozporządzenie ministra
 6. Pomóżcie, bardzo proszę.
 7. Zrzeczenie się praw oraz obowiązków w stosunku do przyszłego dziecka
 8. współdecydowanie w istotnych sprawach dziecka
 9. Alimenty na dorosłe dziecko - koszty utrzymania.
 10. Niepełnosprawność a rozwód
 11. Podwyższenie alimentów
 12. Sprawa o alimenty.
 13. podwyższenie alimentów a wyrok w sprawie niealimentacji
 14. Bilingi rozmow oraz tresc sms -ow
 15. mąż zostawił mnie w ciąży
 16. Alimenty
 17. Ułomność sądów
 18. Odrzucenie pozwu o alimenty
 19. Mąż wszystko odlicza od alimentów
 20. Opiekun prawny dziecka nieletniej- alimenty
 21. przemoc psychiczna kobiety wobec mężczyzny
 22. nękanie
 23. Alimenty i zrzeczenie się praw do dziecka!
 24. Rozwód, a nie zarejestrowany dom
 25. gdy mąż nie daje na życie
 26. Alimenty
 27. Rozwód
 28. niestosowanie sie do postanowien sadu w sprawie widzen z dzieckiem
 29. Alimenty - niepracująca matka
 30. Pozew o rozwów z zaznaczeniem,że ojciec decyduje o wyjeżdzie dziecka za granicę.
 31. Zaświadczenie o byciu w związku
 32. 14 dni na dostarczenie dowodów w sprawie
 33. Uchylenie nadzoru kuratora
 34. zaległe alimenty,celowe podawanie fałszywych danych
 35. duży problem - sądowe uznanie dziecka
 36. ojciec nieznany
 37. Kontakty ojca z dzieckiem a zamieszkanie za granicą
 38. Sprawa o ojcostwo i alimenty
 39. Sprawa o ojcostwo i alimenty
 40. Bunt 18-to latki
 41. zażalenie na wszczęscie egzekucji
 42. Wyrzucenie dziecka z domu.
 43. Przysposobienie - brak ojca w akcie urodzenia
 44. pomocy chce wyprowadzic sie z domu.
 45. opieka naprzemienna - odległość
 46. Ojciec oskarża mnie o zaniedbywanie dziecka
 47. Niestosowanie sie do postanowienia sadu rodzinnego
 48. dziecko 8 lat i motor od ojca
 49. Nie chcą mi oddać dziecka
 50. Jak wstrzymać wypłatę z Funduszu alimentacyjnego
 51. Alimenty
 52. WPS od wyroku podwyższającego alimenty
 53. stawka alimentów
 54. zmiana nazwiska
 55. rozwód, podział majątku a numery kąt
 56. sądowe przynanie/ograniczenie widzen dziadków z wnukiem
 57. Terminowe płacenie alimentów, ugoda i podwyższenie alimentów
 58. Wniosek do prokuratora o zaprzeczenie ojcostwa
 59. żądanie ,nakaz, pozew-jestem skołowana
 60. paszport lub dowod dla maloletniego
 61. Alimenty a pozbawienie praw
 62. Dziwna sytuacja
 63. uregulowanie kontaktów
 64. Czy moga odebrac mi dzieci ??? pilne
 65. opieka nad osobą niepełnosprawną po śmierci rodziców
 66. świadczenia po śmierci babki dla wnuka
 67. Alimenty dla przyszłego studenta
 68. Sąd rodzinnn
 69. alimenty wstecz; opieka nad dzieckiem
 70. rozwód bez orzekania o winie - kilka pytań
 71. nie pobieranie alimentów
 72. Nieletni, problemy z prawem.
 73. ojciec biologiczny chce testu dna
 74. Rozwód bez orzekania o winie
 75. Problem praktyczny - sąd właściwy dla sprawy o obniżenie alimentów
 76. Jak założyć sprawę o alimenty ojcu dziecka z którym nie ma kontaktu?
 77. odpowiedz na pozew o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.
 78. Ograniczeniw władzy rodzicielskiej z art.570 kpc
 79. Zwrot kosztów utrzymania ?
 80. Co zrobić?
 81. stopień pokrewieństwa
 82. alimenty
 83. Matka utrudnia mi zycie i czuje sie bezkarnie !
 84. 1 klasa liceum, promocja do klasy drugiej.
 85. Świadczenie pielegnacyjne dla żony
 86. Renta rodzinna, a praca.
 87. Paszport z rodzicem na odległość
 88. Mandat dla nieletnich
 89. Ojciec mnie bije.
 90. 17lat
 91. członkowie rodziny - kto to?
 92. Jaki mam podjąć kierunek studiów aby zostać KURATOREM SĄDOWYM ???
 93. alimenty od wnuków
 94. licytacja i odzyskanie alimentów
 95. Ojcostwo
 96. Żądanie wyciągów z banku w sprawie o alimenty, swiadkowie
 97. przedawnienie roszczeń o alimenty
 98. Pozbawienie praw rodzicielskich a zapisy do szkoły
 99. Zasądzone alimenty, wypełniony wniosek u komornika - co dalej?
 100. PILNE-prosze o pomoc
 101. Pomocy!
 102. plan wychowawczy- dziecko mieszkające zagranicą
 103. zaskakujące
 104. Odebranie alimentów i rodzinnego
 105. alkohol i walka o syna
 106. Mandat - Niepełnoletnie dziecko
 107. koszty procesu dla kogo ?
 108. Tajemnice prawnie chronione
 109. Wyjazd niepełnoletniej bez opieki rodzica.
 110. Kara pieniężna za wywiązywanie się z obowiązków ucznia
 111. Dowody potrzebne do uzyskania rozwodu
 112. zwrot kosztwó poniesionych na osobę ubezwłasnowolnioną
 113. Komornik - Egzekucja alimentów a koszty postępowania POMOCY !!!
 114. Wycofanie zgody na odbieranie alimentów przez rodzica.
 115. Aliemnty a ukończenie studiów
 116. rekompensata za wyprowadzenie się z domu
 117. błednie wystawiony odpis aktu urodzenia-brak drugiego imienia
 118. Przyznane alimenty a ich egzekucja
 119. odebranie paszportu
 120. Ojciec zalega z alimentami
 121. pozbawienie praw
 122. wspólnota majątkowa
 123. Zadośćuczyniene za wychowanie nie swojego dziecka
 124. rodzice co miesiąc chcą odemnie pieniędzy...
 125. Wyjazd córki do Anglii
 126. Pomocy.
 127. ubezwlasnowolnienie
 128. Fundusz alimentacyjny
 129. Zmiana ceny sprzedaży z postanowienia na dokonanie czynności
 130. Czy mogę żonie odebrać syna?
 131. Odpowiedzialność rodziców i dziecka za wyrządzoną szkodę przez jedno dziecko drugiemu
 132. "Wniosek o odebranie władzy rodzicielskiej" prosze o pomoc!!!
 133. zmiana nazwiska
 134. walka o syna
 135. Alimenty a schizofrenia
 136. ustalenie ojcostwa i alimenty
 137. gdzie złożyc pozew rozwodowy????
 138. Becikowe 2013 a dochód z umowy zlecenie
 139. Pomocy
 140. rozwód - dowody
 141. prawomocność wyroku co teraz?
 142. Alimenty,a fantastyczny świat pozwanego.
 143. ludzie pomozcie
 144. Tymczsowy dowód osobisty
 145. zniesienie adopcji
 146. Podanie ojca o alimenty.
 147. Pelnoletność - podwyższenie alimentów
 148. Zaprzeczenie Ojcostwa a akt urodzenia
 149. Jak odzyskać darowiznę i kontakty z dzieckiem
 150. Regres alimentów w Sądzie Najwyższym
 151. Dziecko za granicą a nauka w Polsce
 152. Rozwód:Pisma do sądu po pierwszej rozprawie
 153. Groźba ze strony matki domem poprawczym .
 154. Szkola
 155. Alimenty ponowny wniosek po roku.
 156. wygaśnięcie alimentów
 157. alimenty na ojca
 158. Konsekwencje płynące z wczesnej rezygnacji
 159. Pytanie .
 160. Kolejna sprawa o alimenty- kiedy?
 161. Rozwód -alimenty
 162. fundusz alimentacyjny każe mi kłamać!!!
 163. Ubezwłasnowolnienie?
 164. Alimenty po rozwodzie dla ex
 165. prawa rodzicielskie
 166. odebranie praw rodzicielskich ojcu
 167. Rozwód bez orzekania o winie
 168. Jak przeprowadzić sprawę o ustalenie ojcostwa
 169. Zdrada żony+małoletnie dziecko
 170. pomoc dla rodziców, którzy mieli ograniczone prawa rodzicielskie
 171. Wymeldowanie nieletniego
 172. córka, ja, ona i alimenty
 173. Wgląd do akt sprawy o prawo do opieki nad dzieckiem
 174. renta socjalna
 175. Zniesienie obowiązku alimentacyjnego
 176. Zdjęcia dziecka w serwisach społecznościowych
 177. alimenty
 178. Alimenty od taty z zk a niealimentacja art.209kk
 179. Pozbawienie praw a stan psychiczny ojca
 180. Spotkania z dziećmi po rozwodzie
 181. Zakres obowiązków asystenta rodziny
 182. pomocy
 183. wymeldowanie żony przed rozwodem
 184. nieprzestrzegnie postnowienia o kontaktach, niepokojenie i nękanie
 185. Zmiana właściciela w dowodzie rejestracyjnym
 186. Alimenty
 187. Podzial majatku
 188. zmiana nazwiska dziecka po slubie (gdy mama jest wdową)
 189. Uchylenie obowiązku alimentacyjnego z datą wsteczną i zwrot nadpłaconych alimentów
 190. Wyrzucenie z domu
 191. Zmniejszenie alimentów.
 192. Majątek eks męza a swspolne dziecko.
 193. Renta po zmarłym tacie , mam wątpliwość ??
 194. Wymeldowanie męża
 195. Zabezpieczenie alimentacyjne a docelowe alimenty
 196. Odebranie praw rodzicielskich ojcu który nie przyzaje się do dziecka
 197. Odzyskanie syna
 198. Kłamstwo kuratorki
 199. rodzice a prawa 16 latki
 200. Pozew o uchylenie alimentów przez ojca
 201. Oficjalne małżeństwo, faktyczna separacja a uznanie dziecka.
 202. Mieszkanie w zamian za alimenty
 203. Dowód osobisty dla Dzieci z pełnomocnictwem
 204. Problemy z rodzicami .
 205. Umowa najmu podział majatku
 206. rozwód, alimenty na dzieci i mieszkanie komunalne
 207. Przymusowe leczenie psychicznie chorego
 208. Powód nieprzyjęcia do przedszkola
 209. 2 właścicieli samochodu- PROBLEM
 210. Rozwód i zdrada
 211. Odwiedziny dziecka
 212. Czy straciłem alimenty, nie wiedząc o tym?
 213. przywrócenie władzy na dzieckiem
 214. Alimenty dla pełnoletniego dziecka
 215. czy biologiczny ojciec może starać sie o dziecko urodzone w małżeństwi
 216. ojciec dziecka nie chce podac nowego adresu zamieszkania.
 217. Mediacje. Proszę o pomoc.
 218. prośba o rade alimenty
 219. próba odebrania praw i zmiany nazwiska dziecku
 220. Wyjazd za granicę nieletniego.
 221. dziedziczy czy nie?
 222. Alimenty dla Matki od Córki - czy mozliwe?
 223. Czy Mogę Wysłać Córkę Do Ashford, Kent? (UK)
 224. Zgłoszenie zaginięcia dziecka 16 lat
 225. Zapytanie
 226. Fundusz alimentacyjny a piecza zastepcza
 227. Pobyt dziecka za granicą i jego powrót i wymeldunek
 228. List
 229. alimenty na nienardzone dziecko
 230. wygoda żony- brak chęci podjęcia pracy- alimenty
 231. żona twierdzi, że chciałem ją uderzyć
 232. Intercyza + podział majątku przed sprawą rozwodową
 233. kontakty z dzieckiem
 234. Wymeldowanie alkoholika
 235. Podwyższenie alimentów bezrobotnemu
 236. Alimenty a niezdolność do pracy
 237. potrzebuje porady
 238. alimenty i ustalenie kontaktow
 239. Ojciec wnosi o odebranie alimentów studiującemu synowi.
 240. Prosze o pomoc
 241. Oplacanie
 242. Dlugi rodziców po śmierci + kwestia mieszkania.
 243. Wyjazd z dzieckiem.
 244. Umowa o dożywocie
 245. opinia psychologa w sądzie
 246. Jak odzyskać auto
 247. Alimenty poczta,czy konto
 248. Alimenty od taty dla mnie na konto mamy ona nie chce ich przekazać
 249. Pozew o rozwód a eksmisja
 250. Wypadek rowerowy