PDA

View Full Version : Prawo rodzinne i opiekuńcze


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245

 1. Czy muszę posiadać opinię ośrodka adopcyjnego
 2. Alimenty od rodziców - wyprowadzka
 3. Stypendium Socjalne
 4. Uchylenie alimentów a mediacje
 5. Intercyza w trakcie trwania małżeństwa
 6. Odebranie dziecka z adopcji
 7. Konwencja Haska
 8. co dalej robić
 9. pełnoletni
 10. Jakie prawa mają rodzice zastępczy wobec dziecka po ukończeniu 18 roku życia?
 11. Stop SMOG a Rozwód,dzieci u mamy a ilość domowników u ojca?!
 12. Alimenty,znęcanie psychiczne - proszę o pomoc
 13. Zaprzeczenie ojcostwa
 14. Konsekwencje braku obowiązku nauki.
 15. dodanie wniosku do pozwu
 16. Proces przeciwko matce
 17. Nowy partner po rozwodzie, mieszkanie z byłym mężem
 18. Rozdzielność majątkowa- bez drugiego współmałżonka?
 19. Podział majątku po rozwodzie: pieniądze nabyte przed rozwodem
 20. Art. 141 kro
 21. Alimenty na nie swoje dziecko
 22. Zwrot alimentów
 23. Pomówienie
 24. Wylaczna opieką matki przyznana za granica
 25. Zrzeczenie się ojca i matki
 26. Rozwód - kto może być pełnomocnikiem?
 27. matka źle traktuje dziecko
 28. ali - ponowne rozpatrzenie po uchyleniu
 29. Zrzekniecie opiekuna prawnego
 30. Opcje pomocy matce
 31. Jak odnalezc ojca bez jakichkolwiek danych
 32. Miejsce na cmentarzu
 33. alimenty
 34. Alimenty
 35. Problem z konkubentem
 36. koniec alimentów
 37. Samochód wlasnosc
 38. Majątek po rozwodzie bez orzekania o winie
 39. Dziadkowie a prawo do dokumentacji medycznej
 40. komornik we Francji
 41. Widzenia dziecka, które wyemigrowało za granice, z ojcem.
 42. Test DNA, alimenty
 43. Zdjęcie nadzoru kuratora
 44. Brak kontaktów ojca z dzieckiem
 45. Regularny alimenciarz i możliwość utraty kontaktu z dziećmi
 46. Pozbawienie praw rodzicielskich czy ojciec może sam pozbawić się praw
 47. Badania DNA
 48. Podział majątku, a darowizna od rodziców
 49. rozwód a korzystanie z majątku wspólnego - nieruchomość
 50. Alimenty+ugoda+wstecz
 51. ograniczenie władzy rodz
 52. Alimenty dla pełnoletniego dziecka
 53. Końcówka 'a' na końcu nazwiska żony
 54. Odmowa udzielenia informacji o miejscu zamieszkania pozwanego w celu złożenia pozwu
 55. Niekorzystna ugoda - alimenty
 56. Asystent rodzinny
 57. Świadczenie alimentacyjne
 58. doręczenie odpisów apelacji
 59. Zaprzestanie płacenia alimentów przed wyrokiem uchylającym
 60. Ugoda dot. Kontaktów z dzieckiem
 61. Czy jest możliwość, żeby dziecko nie mieszkało z opiekunem prawnym?
 62. Opieka nad dzieckiem
 63. Dane ukryte
 64. Podział majątku.
 65. Rozwód - ciągle przekladana sprawa
 66. Gotówka ze sprzedaży mieszkania - majątek osobisty, czy majątek wspólny?
 67. Umorzenie zaległości
 68. Utrudnianie polubownego rozwiązania sporu
 69. Ograniczona władza -czy oprócz wyboru szkoły etc. Mam również prawo wyboru wiary?
 70. Rozwód i eksmisja
 71. Ustanowienie kuratora dla małoletniego dziecka a zabezpieczenie - czy i jak?
 72. Ustalenie opieki
 73. Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu
 74. Wyrok Zaoczny- Sprzeciw Termin
 75. Alimenty - wycofanie pozwu
 76. odebranie praw
 77. Zabezpieczenie przed pomówieniem
 78. Wpuszczanie do domu dzieci męża z poprzedniego związku
 79. Ustalenie ojcostwa
 80. Brat chce zmiany DPS dla siostry, opiekun prawny - nie
 81. zniesienie obowiązku alimentacyjnego - rodzice razem
 82. koszty zastepstwa procesowego - sprawa o ali na EX
 83. Dom pomocy społecznej - proporcje kosztów utrzymania
 84. wezwanie na świadka
 85. Wykreślenie z listy osób odbierających dziecko z przedszkola
 86. Alimenty na wyrodną matkę
 87. bezpieczeństwo finansowe w związku małżeńskim
 88. Przymusowe leczenie w szpitalu osoby, która nie chce się zgodzić.
 89. Cofnięcie odpowiedzi na pozew
 90. Prawa do dziecka przez męża matki
 91. Żona mnie bije, poniża
 92. Dziwna sytuacja
 93. Problemy rodzinne
 94. Domaganie się alimentów a przyszły obowiązek alimentacyjny
 95. pozbawienie praw rodzicielskich
 96. Pomoc w opiece nad dzieckiem
 97. odebranie praw rodzicielskich
 98. śmierć ojca tuż przed narodzeniem dziecka
 99. Sanatorium a opieka nad dzieckiem
 100. rozwód
 101. opieka w weekendy - interpretacja
 102. Pismo rozwodowe i mediacja
 103. ograniczanie widzeń z małoletnimi dziećmi
 104. Dziecko nie chce chodzić do szkoły. Jakie podjąć kroki prawne.
 105. Wpis orzeczenia o rozwodzie/dowód/ponad 3 miesiace
 106. Ograniczenie praw rodzicielskich - do czego?
 107. Jak uniknąć podania dochodów i miejsca zamieszkania w sprawie o alimenty na rodzica.
 108. Separacja a ubezpieczenie
 109. Ustalenie ojcostwa przez ojca
 110. Regulacja spotkań z ojcem
 111. Pozew o alimenty po ukończeniu 18 roku życia
 112. Exmalzonka przeniosła nasze dziecko do innej szkoły bez mojej wiedzy
 113. Zadośćuczynienie
 114. rozwód a nowy partner bez orzeczenia sądu
 115. Rozwod i podzial majatku
 116. Intercyza po ślubie
 117. dwuczłonowe nazwisko obcokrajowca
 118. Przyznane alimenty na pełnoletnie dziecko, ojciec w USA
 119. Jak otrzymać odpis ugody?
 120. Alimenty dla rodzica
 121. Kontakty z dziećmi
 122. Rozwód w Polsce czy w Wielkiej Brytanii
 123. Kontakty nie jasne sformułowanie
 124. Widzenie z dzieckiem
 125. Alimenty
 126. Opieka nad dzieckiem, alimenty, zmiana nazwiska
 127. Prośba o pomoc i ocenę.
 128. Chcę wyciągnąć siostrę z domu dziecka
 129. dps ukrywa dane lekarza świadczącego dla nich usługi medyczne
 130. Rozwód w przypadku bycia na utrzymaniu męża
 131. Alimenty dla studenta
 132. rozstanie a zmiana szkoły
 133. Ubezwłasnowolniony narkoman
 134. Obowiązek alimentacyjny - dobrowolne nie pobieranie przez matkę,jak to rozwiązać ?
 135. Szanse na normalne widzenia z dzieckiem
 136. Interpretacja kontaktów
 137. Alimenty od obywatela Niemiec
 138. wyjazd dziecka za granicę
 139. Nadużycia opiekuna prawnego
 140. Zgodne żądanie rozwodu
 141. ustalenie miejsce pobytu dziecka
 142. Alimenty na syna - czy warto się dogadać?
 143. Renta rodzinna
 144. Informowanie o istotnych sprawach dziecka
 145. Alimenty a stypendium socjalne
 146. Podział majątku a rozdzielność majątkowa
 147. akt stanu cywilnego
 148. separacja
 149. Zmiana rachunku bankowego, na które wpływają alimenty.
 150. Niebieska karta a przemoc psychiczna
 151. Zaległe alimenty, Rodzina Zastępcza, adopcja
 152. Pomoc na usamodzielnienie dla osoby opuszczającą pieczę zastępczą
 153. Ośrodek wychowawczy a prawnik.
 154. Cofnięcie zabezpieczenia alimentacyjnego
 155. Prawa rodzicielskie i pobyt dziecka żyjącego zagranicą - sprawdzenie statusu
 156. Matka ojca uprzyksza życie.
 157. uznanie niemieckiego wyroku rozwodowego a brak podpisu na wyroku
 158. Wydanie zarzadzen opiekunczych
 159. Ośrodek wychowawczy i nieuzasadnione podejście kuratorki
 160. zasiłki rodzinne FA ZR I SW
 161. Alimenty na dziecko, mieszkanie razem.
 162. Opieka społeczna
 163. Alimenty, ograniczenie wladzy
 164. Jak walczyc o dziecko
 165. Zaburzwnia osobowosci a opieka nasd dzieckiem
 166. Prawa pacjenta niepełnosprawnego
 167. Rozstanie z policjantem
 168. Opłata DPS babci
 169. Alimenty na pełnoletniego, nieuczącego sie syna.
 170. Odebranie praw rodzicielskich
 171. Sprzedaż auta osoby małoletniej
 172. Dobrowolne stawiennictwo świadka
 173. Świadczenia z FA a umowa zlecenie/o dzieło
 174. Rozpad związku, a opieka nad dzieckiem.
 175. Pozbawienie ojca praw
 176. przerwa w orzeczeniu o niepełnosprawności
 177. zmiana wysokości alimentów
 178. alimenty - najniższa krajowa
 179. Alimenty na rzecz rodziców
 180. Życie w wierze
 181. Opieka nad dziadkiem
 182. [27 KRO] Dobrowolna wyprowadzka i wymuszenie ponoszenia kosztów
 183. Zagwodka moralno-socjalna w ZUS
 184. Przymusowe leczenie psychiatryczne
 185. Alimenty
 186. Pozbawienie brata praw i obowiązków w stosunku do siostry.
 187. Ubezwłasnowolnienie - zasady, podstawy
 188. Podział mieszkania w kredycie
 189. Naruszenia w warstwie sprawowania opieki nad dzieckiem
 190. Alimenty
 191. Asystent rodziny
 192. Rodzina zastępcza, obowiązki wobec pełnoletniego dziecka
 193. Śmierć matki - dziecko nie chce żeby opiekę sprawował nad nim ojciec
 194. określenie wysokości alimentów na podstawie zarobków
 195. Kontakty - po raz kolejny
 196. Dziecko - ojciec a nowy partner
 197. Zmiana nazwiska dziecka
 198. Rozwód a informacje o dochodach
 199. Intercyza - Niecodzienna sytuacja
 200. Wyjazd taty z dzieckiem do Norwegii, bez zgody mamy
 201. Opiekun osoby ubezwłasnowolnionej "uciekł" z domu?
 202. Ubezwłasnowolnienie osoby przebywającej w szpitalu psychiatrycznym
 203. Gwałt w rodzenstwie
 204. Z zawieszenia w pozbawienie władzy rodzicielskiej
 205. Opieka prawna
 206. Problem z bratem i długami
 207. Ustalenie ojcostwa
 208. Dziecko wywiezione do innego miasta bez zgody ojca
 209. wyrzucanie z mieszkania..
 210. Chrzest dziecka
 211. Widzenia z dzieckiem
 212. Rozwód i przed nim podpisany podział majątku - można dokonać jeszcze zmian?
 213. umowa slowna z ex a alimenty
 214. Stypendium socjalne
 215. rozwod
 216. Wina strony w rozwodzie
 217. Rozwód i zamiana mieszkania-sytuacja dzieci
 218. co dalej z alimentami
 219. wniosek o wyłączenie sędziego vs wniosek o zabezpieczenie
 220. Jak długo ważna zgoda Sądu na paszport dla dziecka?
 221. Unieważnienie małżeństwa cywilnego
 222. apelacja - wniosek o uzasadnienie
 223. Wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych
 224. Odrzucenie apelacji.
 225. Pozew o rozwód a ugoda mediacyjna
 226. Oddanie dziecka a ojciec
 227. Regulacja kontaktów z dzieckiem, rodzice po ślubie
 228. Alimenty z tytułu utrzymania kobiety w ciąży
 229. Dopłata za DPS
 230. Wyjazd matki z dzieckiem za granicę na 4 lata bez zgody ojca
 231. Przysposobienie niebiologicznej siostry
 232. Sytuacja matka ojciec a noworodek
 233. Alimenty na EX z datą wsteczną
 234. Sprawa z alimentami
 235. Pieniądze dla żony po rozwodzie
 236. Pomoc dla osoby usamodzielnianej- mieszkanie chronione
 237. Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem
 238. Renta rodzinna po zmarłym mężu wojskowym
 239. sprawa rozwodowa - odmowa zeznań
 240. Na rozmowe motywacyjno-interwencyjną w sprawie nadużywania alkoholu
 241. Przeprowadzka dziecka. A odwiedziny.
 242. Prawo ojca
 243. Ustalenie macierzyństwa
 244. Zmiany w art. 58. kro
 245. Ojciec nie chce oddac dziecka.
 246. pozew o alimenty i ugoda
 247. 15 latka sama w domu
 248. Koszty zastępstwa procesowego
 249. Ugodowe alimenty
 250. Odwołanie ugody sądowej.