PDA

View Full Version : Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293

 1. Uciążliwy sąsiad
 2. Gdzie wnioskować o oświetlenie drogowe?
 3. umowa najmu mieszkania- ustalenia ustne a zapisy
 4. Kupno mieszkania z lokatorem
 5. Milcząca zgoda
 6. Sąsiad zajął mieszkanie
 7. Agresja, naruszanie nietykalności, korupcja administratora
 8. Darowane przed ślubem.
 9. Kontrola US po 4 latach / podatek a kredyt
 10. Wyjście z kamienicy prosto na ulicę.
 11. Wypowiedzenie umowy najmu
 12. Nowy budynek zabiera światło
 13. Umowa najmu okazjonalnego przy kilku właścicielach
 14. Skrócenie okresu wypowiedzenia
 15. Potrącenie czynszu z kaucji zabezpieczającej za dni, w których nie użytkowałem mieszk
 16. Zrzekniecie się lokalu na rzecz syna
 17. Działka należąca do terenów zabudowy letniskowej
 18. prawa właściciela i czasowego lokatora
 19. Czy więzień jako właściciel mieszkania ma prawo do eksmisji lokatorów?
 20. Imisja z restauracji co zrobić
 21. najem cudzoziemcowi
 22. Zostałem oszukany podczas wynajmu lokalu
 23. Sprzedaż domu - podatek.
 24. potrącenie kaucji
 25. Jak dysponować swoją własnością
 26. czynsz
 27. Nabycie mieszkania + darowizna
 28. budynek gospodarczy
 29. Protokół zdawczo - odbiorczy
 30. Jak pozbyć się czyjejś własności ze swojej posesji
 31. Wymiana drzwi w piwnicy - zgoda spółdzielni
 32. Eksmisja z mieszkania
 33. Współfinansowanie sieci wodociągowej - podłączenie wody
 34. Jedna umowa na 4 lokatorów a pokrycie kosztów po odejściu jednego z nich
 35. Wada ukryt działki budowlanej
 36. Wykup ziemii na której stoi garaż od spółdzielni
 37. Przewłaszczenie na zabezpieczenie - wątpliwości
 38. Udział w gruncie
 39. dodatkowe pomieszczenie w nabytym mieszkaniu
 40. Strefa elektrowni wiatrowej
 41. Internet stacjonarny w wynajętym mieszkaniu
 42. Zajęcie części działki pod budowę drogi ekspresowej
 43. mieszkanie socjalne
 44. Skomplikowana sytuacja związana z drogą dojazdową
 45. protokoł zdawczo odbiorczy
 46. Współwłasność ułamkowa a spór z mieszkańcami
 47. Wspólnota mieszkaniowa problem z odzyskaniem pieniędzy
 48. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
 49. budowa domku z antresolą na zgłoszenie
 50. Wynajem pokoju a zgoda współwłaściciela
 51. Spłata mieszkania
 52. czas remontu lokalu zamiennego
 53. wiata w granicy działki
 54. Nie wywiązanie z umowy Pośrednika niewuchomości
 55. Wypowiedzenie umowy najmu - której nie ma
 56. Zwrot kosztów za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego
 57. Umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
 58. Zapłata za działkę u notariusza
 59. Jak przekształcić lokal niemieszkalny
 60. Podział działki i zakup 2 działek vs podział, wymiana między właścicielami i zakup
 61. Wpis służebnośći to KW - kto składa wniosek
 62. Wykup mieszkania ADM
 63. Rów na działce
 64. Drenacja a dom lub las
 65. Czynsz problem
 66. Rozliczanie mediów najem
 67. Zwrot kaucji
 68. Sprzedaż mieszkania w trakcie najmu 2x wynajmujących
 69. Wjazd na poseję
 70. Kaucja
 71. Studnia, a nowy wlasciciel
 72. Zwrot kaucji
 73. Umowa dzierżawy a prawo do wpisu w Księgach Wieczystych
 74. Odzyskanie zadatku
 75. Wypowiedzenie umowy bez określonego w niej okresu wypowiedzenia
 76. Prosze o pilną pomoc ! Służebność
 77. Odcięcie ogrzewania dla całego bloku
 78. Ustalenie granicy z sąsiadem, zasiedzenie???
 79. Śmierć współwłaściciela a podatek od nieruchomości.
 80. Zerwanie umowy przyrzeczonej przez kupujacego
 81. Sprzedaż mieszkania a podatek i kredyt
 82. Ustalenie daty zakończenia umowy najmu mieszkania
 83. Eksmisja bezprawnego lokatora
 84. Udziały w mieszkaniu nazywanym przed ślubem
 85. Sprzedaż mieszkania w trakcie trwania najmu
 86. Ustalenie daty, od której naliczane są opłaty
 87. Deweloper chce wymusić na mnie zmiany w umowie deweloperskiej
 88. Wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu
 89. Zwrot czynszu a podwyżka opłat administracyjnych
 90. szkolny lokal mieszkalny
 91. Wynajęcie pokoju w mieszkaniu ze spółdzielni
 92. Kupno domu szeregowego, a umowa na roboty budowlane
 93. adres korespondencyny
 94. Zmiana komórki lokatorskiej wynikająca z błędu dewelopera
 95. Mieszkanie w budynku niemieszkalnym
 96. Przepisanie mieszkania przez alkoholika
 97. Zwrot kaucji przez wynajmującego
 98. Przepisanie umowy lokalu komunalnego
 99. Podnajem pokoju w mieszkaniu
 100. Umowa deweloperska
 101. problematyczny dojazd do centrum handlowego
 102. Przepisanie udziałów kredytu hipotecznego a podatki
 103. Zasiedzenie a umowa sprzedaży
 104. Przepisy p.poż w bloku
 105. Prawo własności a prawo do użytkowania
 106. Umowa przeniesienia własności - małżonek
 107. Błędne imię w pełnomocnictwie notarialnym
 108. Kupno działki, a służebność
 109. Galeria/Sklep/Warsztat w mieszkaniu
 110. Liście na pasie zieleni miasta - kto grabi?
 111. Przesunięta granica działki, a drzewa
 112. Zmiana wpisu w księdze wieczystej
 113. Właściciel uporczywie utrudnia możliwość korzystania z mieszkania
 114. Czy mama może żądać pokoju?
 115. Hałaśliwi lokatorzy w sąsiedztwie - uciążliwy najem krótkoterminowy
 116. Podniesie opłat wszystkim w wyniku negatywnej kontroli segregacji odpadów
 117. Najemca lokalu który nie płaci.
 118. Hałasujące ptaki na poddaszu- spółdzielnia mieszkaniowa
 119. Sprzedaż mieszkania kupujący nie spełnili warunków umowy przedwstępnej
 120. Wypowiedzenie umowy najmu - ważne bez podania adresu lokalu?
 121. Czy dam radę znaleźć numer KW?
 122. Rozbiórka domu drewnianego a 4 właścicieli
 123. Umowa użyczenia a smierć Wlasciela
 124. Cesja umów najmu - odmowa oddania czynszu
 125. Woda pitna z rurociągu gminnego
 126. Służebność do korzystania z szamba
 127. Sprzedaż mieszkania w trakcie wykreślania hipoteki
 128. Podatek od wynajmu
 129. Spółdzielnia mieszkaniowa w Krakowie, problem
 130. Zaskarżenie zmiany sposobu rozliczania opłat za zużycie gazu w spółdzielni
 131. Brak zapłaty ostatniego czynszu przez wynajmujacego
 132. Podział dużego mieszkania na dwa
 133. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
 134. Problem z tesciowa
 135. Budowa domu na 96 arach rolnych
 136. Budynek sąsiada
 137. Zmiana treści służebności drogi koniecznej
 138. Sąsiadka oskarża o zalanie mieszkania
 139. Wypowiedzenie umowy najmu
 140. Sprzedaż własnej ziemi a dodatkowa dzierżawa
 141. Domek holenderski
 142. Działka
 143. Zmiana głównego najemcy w mieszkaniu spółdzielczym
 144. Działalność gospodarcza w bloku
 145. Kupno domu sprzedający chce zaliczkę do ręki w niedzielę. Czy to jakiś przekręt?
 146. Sprzedaż domu po matce
 147. Właściciel nie chce oddać kaucji
 148. Wypowiedzenie umowy najmu pokoju przez wynajemcę
 149. Problem kaucja
 150. Mieszkanie komunalne z zamiany, a wadliwa instalacja elektryczna
 151. Jeden z najemców żąda zwrotu kaucji
 152. Kupno mieszkania - inny właściciel w księdze wieczystej
 153. problem z umową
 154. mieszkanie urzędu miasta
 155. mieszkanie urzędu miasta
 156. Działka ROD na dziewczynę
 157. sprzedaż działki z naruszaniem prawa
 158. Problem z warunkami mieszkalnymi
 159. problem z najemcą
 160. Prawo do lokalu socjalnego - Wyegzekwowanie wyroku
 161. Próba zablokowanie wjazdu na miejsca parkingowe
 162. Komornik/zakup mieszkania
 163. Działalność gospodarcza - wycięcie drzew
 164. Odłączenie się wspólnoty od spółdzielni
 165. maksymalna wysokość bloku mieszkalnego
 166. nieuregulowane grunty z księgą wieczystą
 167. Zwrot kaucji
 168. Umowa ustna
 169. Najemca nie płaci 1 czynszu i możliwość wypowiedzenia umowy z innej przyczyny
 170. Pozew sądowy o czynsz przy braku wypowiedzenia umowy najmu
 171. Chcę żeby osoba zameldowana zabrała swoje rzeczy osobiste z mieszkania.
 172. Rozwiązanie umowy najmu na czas nieokreślony bez uzasadnionej przyczyny.
 173. Rozliczenie kosztów indywidualnego ogrzewania w budynku wielolokalowym
 174. Niemożność porozumienia się z właścicielką na zakończenie umowy
 175. Droga wewnętrzna
 176. Lokatorzy do eksmisji
 177. Służebność przesyłu - prawo niepodzielne.
 178. Nowa wspólnota mieszkaniowa
 179. Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania a rozdzielność majątkowa
 180. Umowa między mną a moim partnerem
 181. Nadpłata za wodę
 182. Mieszkanie komunalne
 183. Brak kontaktu z właścicielem, zmiana najemcy
 184. Wgląd do rozliczenia rocznego Czynszu
 185. Termin rękojmi dla wad zatajonych nieruchomości
 186. Zwrot wplaty rezerwacyjnej - Umowa najmu mieszkania
 187. Podział działki na której stoi dom
 188. rozwiązanie umowy na czas określony
 189. Wypowiedzenie umowy najmu w trybie natychmiastowym - zwrot czynszu
 190. Służebność przechodu i przejazdu przez działkę sąsiędnią.
 191. Właściciel mieszkania chce pozaklejać okna
 192. Zdjęcia dowodu
 193. problem z protokołem przekazania lokalu najem
 194. Wzmianka w KW III: KOMO
 195. Data podpisania umowy a data z umowy.
 196. Spór między wynajmującym a najemcami o opłaty eksploatacyjne
 197. Sprzedaż mieszkania krok po kroku, proszę o pomoc
 198. Przedłużające się wyrabianie księgi wieczystej a umowa przedwstępna i wykończenie
 199. Potrącenie kaucji oświadczenie
 200. Ryczałt najem zakończenie US
 201. Błąd notariusza - błednie naliczone oplaty sądowe
 202. Eksmisja z lokalu spółdzielczego
 203. Remont instacji gazowej mieszkanie w bloku.
 204. Zakup mieszkania od firmy z 'wirtualnym biurem'
 205. umowa dożywotnia
 206. Panele fotowoltaiczne , montaż bez pozwoleń.
 207. Przepisanie licznika dla nowego wynajmującego
 208. Wynajem mieszkania
 209. Mieszkanie z zajęciem komorniczym
 210. Prywatne miejsce parkingowe oznaczone znakiem niepełnosprawności
 211. Kupno domu i problemy z tym związane.
 212. Oklejanie szyb w mieszkaniu
 213. Zakup domu a rozdzielność majątkowa sprzedających.
 214. Zniesienie współwłasności mieszkania na kredyt
 215. Brak plomby na Bezpiecznikach od prądu.
 216. Niespełnienie przez developera warunków technicznych
 217. Przykrycie, zarurowanie rowu melioracyjnego przebiegającego przez działkę
 218. Zasiedzenie i brak właściciela
 219. Mieszkanie z licytacji komorniczej.
 220. Roszczenie własności nieruchomości od rodziców
 221. Nakaz rozbiorki - jak opoznic
 222. Odstąpienie od umowy przed przekazaniem lokalu
 223. Pracownik wydziału architektury narzuca swoją wolę . Uznaniowość administracyjna
 224. Wynajem lokalu usługowego- problemy
 225. Kara za zmianę koloru dachu innego niż w warunkach zabudowy
 226. Prowizja agencji od sprzedaży nieruchomości a rozdzielnosć majątkowa kupujacego
 227. Umowa - przestawianie mebli
 228. Zwrot kosztów dojazdu gdy mieskzanie niezgodne z ogłoszeniem.
 229. Umowa przedwstępna A niedotrzymanie terminu
 230. Dostęp do drogi publicznej przez działkę leśną .
 231. Mieszkanie z wieloma współwłaścicielami wykup
 232. Zabudowa zagrodowa a warsztat.
 233. Prawo budowlane, Odleglosci
 234. Dwie hipoteki w KW
 235. Formalności po otrzymaniu darowizny gruntu
 236. Niepowodzenie wymeldowania administracyjnego...
 237. Winda w szkole
 238. Wypowiedzenie najmu
 239. umowa najmu a art. 8a ustawy o ochronie praw lokatorów
 240. apelacja nie potrzebna
 241. Właściciel a naruszenie posiadania
 242. Własny kąt, brak funduszy...
 243. Komitet parkingowy
 244. Kupno nieruchomości opłacenie hipoteki
 245. Wyjątkowo złośliwy sąsiad celowo dokucza - jak zdobyć dowód
 246. Zrzeczenie się praw współwłaściciela na rzecz dziecka
 247. Wpółlokator a kaucja
 248. wynajem garazu i pozostawione rzeczy
 249. Przetarg nieograniczony na zakup nieruchomości
 250. Problem z właścicielem mieszkania