PDA

View Full Version : Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 [149] 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

 1. Jak przeprowadzić grunty na jednego ze współmałżonków?
 2. Czy ja jestem uciążliwy?
 3. Jak skutecznie oddać klucze wynajmującemu?
 4. Zakup działki bez KW, własność przez zasiedzenie
 5. Odstapienie od umowy przedwstepnej
 6. kredyt hipoteczny a śmierć proszę o pomoc
 7. Mieszkanie
 8. Problem z byłym współlokatorem - PILNE
 9. Wywóz odpadów komunalnych
 10. problem z drzwiami balkonowymi
 11. sprzedaż mieszkania a wymeldowanie
 12. Współwłasność - opłaty za użytkowanie
 13. wspólnota,-umowa admin. czy zarządca?
 14. staw sasiada
 15. Chce wynajac swoje mieszkanie
 16. dlugi rodzicow......PILNE
 17. przekształcenie UW na własność
 18. Pilne!
 19. woda technologiczna w budynku
 20. Budowa domu a związek partnerski
 21. wodomierze bez ważnej homologacji
 22. Zerwalam umowie najmuje.Co ze stanem mediow?
 23. odrzucona wzmianka - referendarz sądowy
 24. służebność przemysłu
 25. Mieszkanie socjalne
 26. Rozliczanie za wywóz śmieci.
 27. remont sieci wodociągowej bez zgody właściciela gruntu
 28. zarządca nie wykonuje obowiązków
 29. właściciel nie chce oddać kaucji.
 30. Problemy z wynajmem mieszkania
 31. droga gminna którą remontuje mieszkaniec.. POMOCY
 32. Umowa o Przedterminowe Wypowiedzenie Umowy Najmu
 33. Wydzielenie działki z ksiegi wieczystej do nowej KW
 34. Wymuszenie zameldowania
 35. Błędnie naliczane media - oszustwo właściciela?
 36. problem z wynajem nieopodatkwanego mieszkania
 37. zadłużenie lokalu komunalnego
 38. renta planistyczna-problem-brak wzrostu wartości
 39. Działka budowlana, która nie jest działką budowlaną
 40. czynsz za mieszkanie po pożarze
 41. Zakup mieszkania od opiekuna prawnego
 42. długi za mieszkanie
 43. Umowa przyrzeczenia w biurze nieruchomości - nic nie warta???
 44. Podział*gospodarstwa rolnego
 45. Podział ziemi przynależnej do budynku
 46. Jaka jest rada na dozywotnika-alkoholika?
 47. Bezprawne zburzenie budynku
 48. umowa dzierżawy
 49. Używanie pomieszczenie przez grupę
 50. Umowa notarialna przedwstępna kupna mieszkania
 51. wykup mieszkania komunalnego 2013
 52. Zamieniony najemca z wynajmującym
 53. sąsiad specjalnie kopie piłkę na nasze ogrodzone podwórko
 54. rozpatrywanie uwag do m.p.z.p.
 55. Księga Wieczysta - podział majątku wspólnego
 56. dom na działce o statusie ornej w Kw
 57. Spadek a niezgodność w księdze wieczystej
 58. Eksmisja, bezumowne korzystanie z lokalu
 59. Wstąpienie w najem 2
 60. Najem okazjonalny
 61. Zakup mieszkania - niestandardowa umowa przedwstępna
 62. zakup mieszkania obciążonego kredytem
 63. Platny parking pod blokiem, a auto sluzbowe
 64. Parking osiedlowy, prawo do parkowania
 65. Śmieci na działce sąsiada
 66. Nowy blok, psujące się windy i inne usterki.
 67. podział nieruchomosci a hipoteka
 68. !PILNE!Zniszczenie gruntu na działce
 69. Agencja nieruchomości - zwrot prowizji
 70. rzekome zalanie sąsiada
 71. skutecznosć umowy wypowiedzenia najmu
 72. służebność drogi koniecznej-jej utrzymanie
 73. zasiedzenie nieruchomości przez ułomną osobę prawną
 74. Odbiór mieszkania
 75. Księgi wieczyste- proszę o pomoc
 76. Dom pod hipoteką w dobudówka
 77. Jak znieś lub przenieść służebność zamieszkania
 78. Brat z którym mieszkam nie chce płacić za mieszkanie.
 79. wypowiedzenie umowy pocztą elektroniczną
 80. Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony
 81. Wynajem mieszkania - zerwanie umowy
 82. wypowiedzenie najmu mieszkania
 83. Odzyskiwnie ziemi
 84. Opinia biegłego
 85. Zalanie mieszkania.
 86. zawiadomienie z sądu o wpisie hipoteki
 87. Zamiana darowanej nieruchomości a podatek dochodowy
 88. pełnomocnictwo a najem mieszkania
 89. Zapis dot. trwania umowy do małżeństwa
 90. Sprzedaż nieruchomości a darowizna
 91. Eksmisje wedle art. 34 ustawy o ochronie praw lokatorów.
 92. butla gazowa w budynku ?
 93. Ocieplanie bloku przez spółdzielnie mieszkaniową, a kredyt
 94. Wyegzekwowanie nalezności od byłych już lokatorów
 95. Zalane Mieszkanie
 96. zalanie - brak ubezpieczeń -jak wywalczyć odszkodowanie
 97. podwójna własność działki
 98. Jak zlikwidować nieistniejącą od 15 lat spółdzielnię?
 99. Lokal TBS kwestia czynszu
 100. Czynsz w nieruchomości odzyskanej przez prawowitego właściciela
 101. Dodatek mieszkaniowy na mieszkanie wynajęte
 102. Wykup mieszkania z bonifikatą
 103. TBS-wypisanie byłego męża z umowy najmu
 104. Blaszany Garaż - budowa bez pozwolenia ?
 105. koniec umowy wynajmu na czas określony a wypowiedzenie
 106. wywłaszczenie
 107. Umowa przedwstepna i klucze??
 108. zwrot zadatku
 109. Zalane mieszkanie a odpowiedzialność
 110. Prawo lokalowe
 111. Sprzedaż mieszkania a budowa domu na działce małżonki
 112. Remont domu w trakcie rozwodu.
 113. grunt
 114. podatek rolny a ubezpieczenie KRUS
 115. budowa domu przed ślubem, umowa użyczenia dzialki
 116. Wykreślenie wszczęcia postępowania
 117. zamiana mieszkania
 118. Bonifikata
 119. Odwołanie darowizny
 120. Czynsz za współlokatorkę
 121. Umowa użyczenia lokalu - problem.
 122. Błąd w akcie notarialnym
 123. Przeniesienie własności - podatek
 124. Darowizna
 125. Czy można eksmitować uciążliwego sąsiada??
 126. 1,5 metra od granicy z działką
 127. podział działki a numery budynków
 128. Problem z samodzielnością lokalu.
 129. Wszczęcie postępowania w sprawie wymeldowania
 130. Pytanie o ważność umowy kupna-sprzedaży z 79r.
 131. Sprzedaż działki
 132. Odebranie gruntu przez zasiedzenie
 133. Odpisanie działki na której została rozpoczęta budowa.
 134. Krytyczny stan drogi gminnej
 135. sfałszowany podpis
 136. Syn wyrzuca mnie z mieszkania
 137. zmiana właściela spornego gruntu - nowy pozwany?
 138. Prawo Budowlane lat 60-70
 139. Uciążliwy współwłaściciel nieruchomości
 140. przesył
 141. budowa kanalizacji na ulicy.
 142. Zgłoszenie wywozu odpadów
 143. prawo do mieszakania
 144. Budowa drogi, oświetlenie na nowym osiedlu
 145. sprzedaż mieszkania/zakup nowego mieszkania ,podatek od darowizn
 146. legalizacja dobudowanego pokoju
 147. cudze pozwolenie na budowę na mojej działce
 148. sprzedaż działki rod -zaległe opłaty
 149. Przepisanie mąjątku ( budowy )
 150. Dwóch synów z rozwiedzionego małżeństwa - działka
 151. Sąsiedzi opuścili mieszkanie i nie interesują sie nim.
 152. dziedziczenie domu
 153. Sprzedaż lokalu, przy opcji trzech właścicieli.
 154. Komin zewnętrzny
 155. Nielegalne zajęcie - skomplikowana sytuacja
 156. Kto ma płacić czynsz za nieużytkowany lokal?
 157. Mieszkanie po zmarłym najemcy...
 158. Odstępstwo od planu zagospodarowania sąsiad tak ja juz nie??
 159. zgoda współwłaściciela na zamieszkanie - ciekawy przypadek
 160. Zakup nieruchomości przed slubem a spłata kredytu
 161. Służebność przejazdu a parkowanie
 162. Pełnomocnictwo do zarządzania majątkiem.
 163. Wypowiedznie najmu mieszkania.
 164. podzial domu
 165. Zerwanie umowy najmu przez zamieszkującego
 166. Dzierżawa Tablic Ogłoszeniowych
 167. Wymiana drzwi wejściowych w wielkiej płycie
 168. Płot w kamienicy
 169. Zakup nieruchomości od spadkobiercy
 170. Prace wykonane ale brak odbioru
 171. Odwołanie od operatu szacunkowego
 172. Wypowiedzenie najmu przez spoldzielnie lokalu spoldzielczego
 173. Cofnięcie decyzji o warunkach zabudowy
 174. Zwrot kaucji z walorycacją za najem magazynu
 175. Sprzedaż domu a zameldowanie
 176. Monitoring bloku i otoczenia - prośba o radę
 177. wazność umowy o mieszkanie
 178. Mała wspólnota
 179. Spadek w postaci ziemi..
 180. Bezpieczny wynajem domu.
 181. problemy z umową dotyczącą wynajmowanego mieszkania
 182. interpretacja czy budynek jest trwale związany z gruntem
 183. unieważnienie wyroku uwłaszczenia.
 184. mieszkanie z kredytem
 185. gmina Kraków żąda zwrotu bonifikaty
 186. problem z oknami
 187. Podnajem wynajętego lokalu
 188. Mieszkanie komunalne
 189. Nasyp ziemi przez sasiada na moją działkę
 190. Podatek od sprzedazy mieszkania
 191. sąsiad i zagrodzona działka
 192. Darowizna czy kupno?
 193. wspólnota mieszkaniowa - uchwała
 194. spółka cywilna
 195. KSIEGA WIECZYSTA-zmiana danych dziecka(wspolwlasciciela)
 196. Mieszkanie
 197. czego żądać od spółdzielni?
 198. wynajem mieszkania rodzinie z dzieckiem
 199. brak informacji o wieczystym użytkowniku w księdze
 200. Garaż - sprzedaż praw i roszczeń
 201. uporczywa lokatorka
 202. Czy mogę wyeksmitować rodzinę z mieszkania ?
 203. Zjazd z drogi - problemy z urzedami
 204. wymeldowanie z mieszkania
 205. nie chcę aby mąż odziedziczył dom
 206. Czy sąsiad może trzymać drzewo opałowe za ścianą mojego mieszkania ?
 207. odzyskanie nieruchomości sprzed II wojny
 208. mapy geodezyjne sprzed wojny Nowy Dwór Maz.
 209. Odprawa mieszkaniowa WAM
 210. Wykwaterowanie z lokalu komunalnego
 211. Pilna pomoc co mogę zrobić
 212. Sporna wysokość prowizji dla pośrednika
 213. Jak liczyc dni w akcie notarialnym
 214. lokal
 215. Nieodpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu, a remont drogi.
 216. Przekupiony notariusz? Wykorzystanie chorego człowieka.
 217. służebnośc mieszkania (pokojów)
 218. działalność gospodarcza w budynku mieszkalnym
 219. osuwisko na działce rolnej kl. IV a podział geodezyjny i przekształcenie
 220. Problem z administratorką.
 221. Uwłaszczenie czy zasiedlenie
 222. Przekształcenie mieszkania lokatorskiego w odrębną własność i darowizna
 223. Zameldowanie stałe w mieszkaniu siostry
 224. kredytmieszkaniowy po zniesieniu współwłasności
 225. Czy budynek gospodarczy można przekształcić na domek letniskowy?
 226. Prawo budowlane problem z oknami
 227. pomocy! ojciec wyrzucił mnie z domu i moge stracic adres zameldowania
 228. przekształcenie użytkowania wieczystego we własność
 229. Czy mogę zostać wyrzucona z domu?
 230. Parking Spółdzielni Mieszkaniowej
 231. Odebranie praw do lokalu
 232. ustawa deweloperska - niedotrzymanie terminów
 233. mapa do celów projektowych
 234. księga wieczysta
 235. Służebność drogi a pozwolenie na budowę
 236. wynajem mieszkania a wizyty gości
 237. Warunki zabudowy
 238. Zaległy podatek za użytkowanie wieczyste?
 239. wynajem
 240. wyrzucenie z prywatnej kamienicy
 241. Pomocy, problem z domem
 242. Potwierdzenie płatności od właściciela - jak powinno wyglądać?
 243. linia zabudowy
 244. Sprzedaz domu letniskowego
 245. Wynajem lokalu mieszkalnego a meldunek
 246. wspolwlasność
 247. umowa deweloperska - prospekt informacyjny
 248. Faktura od spółdzielni dla osób nie będących członkami
 249. wycena nieruchomości
 250. podatek od sprzedaży mieszkania przed upłwem 5 lay