PDA

View Full Version : Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308

 1. hipoteka w kw
 2. Kara umowna dla dewelopaera - jak naliczyć?
 3. Wynajem mieszkania w środku miesiąca
 4. Walka ze spółdzielnią mieszkaniową
 5. Księga wieczysta
 6. Cesja umowy deweloperskiej a PCC
 7. Spadek a wpis w księdze wieczystej.
 8. Zmiana komorki lokatorskiej
 9. Wspólnota Mieszkaniowa - Uchwała o zmianie lub anulowaniu uchwały
 10. Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego
 11. Utwardzenie terenu na działce budowlano-rolnej
 12. Wspólnota na wsi
 13. Wynajem mieszkania sp. z o.o.
 14. Wejście wynajmującego do mieszkania bez zapowiedzi a mir domowy
 15. Jak to zrobic? Rozwiązanie umowy najmu na podstawie kodeksu cywilnego?
 16. Wpis w KW
 17. Podział spadku za życia i opłacenie mieszkania ze spadku za życia
 18. Podział działki budowlanej, pas po drogę, zbycie
 19. bezprawne nabycie garażu przez obcokrajowca
 20. Bonifikata od przekształcenia użytkowania wieczystego a firma
 21. Problemy z właścicielem mieszkania
 22. działalność nierejestrowana
 23. PZT droga na działce budowlanej
 24. Konto bankowe dla obcokrajowca,Brak meldunku w Polsce
 25. Kupno mieszkania spółdzielczego własnosciowego bez KW
 26. Czy zapis w umowie przedwstępnej "jedyny właściciel" jest niepoprawny?
 27. Brak dojazdu do posesji
 28. Zniesienie współwłasności a zgoda KOWR
 29. Błąd w akcie notarialnym
 30. Zasiedzenie współwłasności
 31. Niewykreślenie roszczenia z działu trzeciego, czyli jak zaoszczędzić 250 zł?
 32. Wspólnota mieszkaniowa
 33. Wspólnota mieszkaniowa - wypłaty
 34. Brak aneksu umowy i chęć wyprowadzki
 35. Mieszkanie Komunalne Wykup na dzieci
 36. pozew a kaucja
 37. Wyrzucenie z mieszkania mnie, moich rzeczy, zabranie kluczy - umowa najmu
 38. awaria w mieszkaniu
 39. Spór między zarządcami wpólnot mieszkaniowych
 40. Pomieszczenie do pompowni
 41. Pozbawienie dostępu do budowanej drogi gminnej
 42. Opłata za śmieci a służba w zawodowej armii w innym mieście.
 43. Uchylanie się od zawarcia umowy przyżeczonej
 44. Zasiedzenie mieszkania
 45. Brak prądu w wynajmowanym mieszkaniu
 46. Odkupienie części mieszkania od byłego partnera
 47. Prywatna dzialka we wladaniu zarzadu drog i transportu
 48. Remont a zajęta hipoteka.
 49. Umowa najmu okazjonalnego: wypowiedzenie
 50. Nowy podatek od śmieci od m2 mieszkania, a brak zamieszkania
 51. Umowa najmu okazjonalnego a księga wieczysta, oświadczenie właściciela, notariusz
 52. Nie otrzymywanie czynszu.
 53. jaki czynsz w okresie wypowiedzenia
 54. Wymiana pieca gazowego w wynajmowanym mieszkaniu
 55. KW niejasności
 56. Pomoc - kupno pierwszego mieszkania
 57. Przekształcenie wieczystej dzierżawy we własność
 58. Prywatny konflikt z urzędnikiem a kontrola mieszkania
 59. Błędy w KW i podział działki
 60. Ustawa o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości
 61. Wypowiedzenie najmu w trybie natychmiastowym
 62. Opłata przekształceniowa .
 63. Budowa domu z majątku małżonki a US.
 64. Przedwojenne mieszkanie komunalne - błędne plany
 65. Przyłącze wody do sąsiada
 66. Lokator z przydziału administracyjnego jak podnieść mu czynsz
 67. Działka, budowa domu, kredyt a prawo
 68. Miesięczny okres wypowiedzenia najmu - jak liczyć?
 69. zmiana własności mieszkania
 70. Dokument zapewniający mi odziedziczenie mieszkania
 71. Wypowiedzenie najmu
 72. Sprzedaż części mieszkania współwłasnością
 73. mieszkanie gminne
 74. Umowa roczna najmu okazjonalnego czy można wypowiedzieć ?
 75. Wynajem - zaświadczenie o własności mieszkania
 76. Jak rozwiązać umowę z uciążliwą właścicielką?
 77. Bezpodstawne naliczenie kary?
 78. Stara Łzienka
 79. najemca uciekł i zostawił swoje rzeczy
 80. Podział działek, niechciana służebność
 81. Naprawa uszkodzeń po wymianie pionów
 82. Wypowiedzenie umowy najmu w trybie natychmiastowym
 83. Czy zapis w ustawie o SM jest fakultatywny?
 84. Księga Wieczysta
 85. właścicielka nie chce uznać kaucji wzamian za czynsz
 86. Wypowiedzenie najmu-brak umowy, problem z właścicielem
 87. Wspólnota mieszkaniowa-problem z korespondencją
 88. Sprawa o zwrot kaucji
 89. kabina w kuchni traktowana jako łazienka?
 90. Przepięcie
 91. Droga gminna wewnętrzna a problematyczny sąsiad
 92. Główny najemca a inny lokator
 93. Zarząd nie chce zrealizować uchwały Walnego Zgromadzenia
 94. Pismo administracyjne do MZGK
 95. Właściciel chce bym płacił rachunki za okres kiedy nie mieszkałem
 96. Pytanie (po wylicytowaniu działki gminnej)
 97. Hipoteka przymusowa, ZUS został mi wpisany, zanim sąd określony mój udział w spadku.
 98. Prowizja od kupna domu
 99. Pytanie!
 100. Problem z sąsiadami
 101. termin zwrotu kaucji
 102. Sprzedaż działki z niezakończoną budową na działalność gospodarczą
 103. Wynajem mieszkania -dwie umowy
 104. Wynajem - koszt mediów
 105. Problem z gruntem nieuregulowanym prawnie
 106. Czynsz płatny tygodniowo
 107. Budynek z transformatorem wpisanym do księgi wieczystej
 108. Czy według umowy powinienem płacić opłaty typu media jak nie uwzględni ich umowa
 109. wynajem mieszkania przy braku zgody wspołwłaściela
 110. Obowiązek posiadania domofonu i dzwonka do drzwi
 111. Kominek w miejscu piecokuchni węglowej - kamienica
 112. Gmina sprzedała moją piwnicę
 113. Umowa najmu - czy mój pomysł ma sens?
 114. Umowa przedwstępna - czy jest możliwe odstąpienie?
 115. NAJEM okazjonalny "oświadczenie" x3
 116. Problemy z wynajmującym.
 117. Darowizna czy dożywocie?
 118. Wypowiedzenie umowy przez wynajmującego a opłaty
 119. Do kogo należy kanalizacja teletechniczna (***)
 120. Naruszenie posiadania
 121. Wspólnota
 122. Wypowiedzenie umowy najmu na czas nieokreślony
 123. Zgłaszanie darowizny za granicą
 124. Umowa najmu czy dobrze podpisana
 125. sprzedaż działki rolnej 0,301 ha przez osobę będąca wcześniej jej użytkownikiem wciec
 126. Mieszkanie z księgą wieczystą w SM, spadek, brak członkostwa
 127. Prawo budowlane utwardzenie działki
 128. Prośba o "Poradnik wynajmującego lokal mieszkalny"
 129. Zakończenie najmu, wynajmujący znikł - rozliczenie
 130. Chcę wykupić mieszkanie komunalne a mam odmowę z powodu działki
 131. przywrócenie posiadania mieszkania
 132. Wypowiedzenie mieszkania - więcej lokatorów
 133. wspolnota- wygórowane stawki za segregowane odapdy
 134. Ustna umowa przedwstępna kupna domu
 135. Problem z granicą działki
 136. remont dachu budynku w granicy działek
 137. Nie płacenie podatku rolnego
 138. Najemca chce zerwać umowę
 139. Podnajem a eksmisja
 140. wywóz ścieków
 141. Wynajem mieszkania w kamienicy a 3ech właścicieli
 142. Uciążliwi sąsiedzi
 143. Współwłasność - księga wieczysta
 144. Odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu
 145. Kupno działki z rozpoczętą budowa
 146. Parking wspólnoty mieszkaniowej
 147. Nieważna ustawa zarządu a art. 189 k.p.c
 148. zakup działki z udziałem w drodze
 149. Brak uwidocznienia budynku w nowej Księdze Wieczystej
 150. Podział nieruchomości
 151. Ogrzewanie podłogowe w kamienicy / bloku
 152. działka uzbrojona czy nie? problem z wodociągiem
 153. nieruchomość Skarbu Państwa
 154. członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej
 155. Kupno domu od Komornika
 156. Konstrukcja dobrej umowy Najmu - pytanie
 157. wypowiedzenie najmu
 158. Sprzedaż wynajmowanego mieszkania, a jego udostępnianie właścielowi w celu obejrzenia
 159. Najemca nie odebrał lokalu
 160. Opłata za użytkowanie wieczyste
 161. Dzierżawa gospodarstwa rolnego wraz z domem
 162. Rejestrowanie mieszkań w budynku własnościowym
 163. Ukryte wady zakupionej nieruchomości
 164. Nie rolnik powyżej 1 ha
 165. Wzmianka KW w dz. 3. od komornika
 166. Sprzedaż domu a roszczenia nowego właściciela o wady ukryte
 167. Wodociąg
 168. skuteczność wypowiedzenia Umowy najmu
 169. Problem z instalacją elektryczną, a właściciele.
 170. Przejezdżanie przez działke
 171. Kto odpowiada za szkody we wspólnocie mieszk.?
 172. Deweloper próbuje zmusić do podpisania aneksu
 173. Garaż blaszany w granicy działki.
 174. Czynsz najmu wyższy od wartości odtworzeniowej lokalu
 175. Zamiana nieruchomości w rodzinie, a kredyt
 176. niekompentny i dziwny zarzadca
 177. Zwłoka z budową bloku
 178. Zamknięty temat ...
 179. wypowiedzenie najmu przez właściciela
 180. Wypowiedzenie umowy najmu przez jednego z najemców
 181. Sprzedaż mieszkania z opóźnioną wyprowadzką
 182. Wystające gałęzie
 183. Podział nowozakupionej działki a podatek
 184. Sprzedaż mieszkania z opóźnioną wyprowadzką
 185. Rozwiązanie na nieuczciwych wynajmujących - program telewizyjny
 186. kredyt na lokal mój,lokal matki - egzekucja
 187. Konflikt o opłaty, wypowiedzenie umowy przez wynaj. - kto ma rację i jakie mam opcje
 188. droga wewnętrzna 4,5m - czy wystarczy do wystąpienia o WZ i otrzymania pozw. na bud.
 189. Zagrożenie budowlane a roboty drogowe
 190. próba wyłudzenia przy nie zawartej umowie za prace budowlane
 191. Sądowe zniesienie współwłasności a podatek
 192. Zakup domu, który stoi na jednej działce wraz z drugim
 193. Służebność gruntu dla mediów oraz "trójkąt widoczności" w planie zagospodarowania
 194. Wymuszanie opuszczenia piwnicy z powodu zmiany numeracji po 12 latach
 195. Spółdzielnia mieszkaniowa - centralne ogrzewanie
 196. Podatek NAJEM małżeństwo
 197. Wypowiedzenie umowy najmu z winy właściciela
 198. Przejęcie nieużytkowanej piwnicy - wspólnota mieszkaniowa
 199. sprzedaż mieszkania wykupionego z gminy
 200. Podatek od darowizny
 201. zakup miejsca w hali z osobną księgą wieczystą na jednoosobową działalność
 202. Hipoteka z przed 60 lat
 203. Remont części klatki schodowej
 204. Grzyb w wynajmowanym mieszkaniu, rozwiązanie umowy przez właściciela
 205. Darowizna - można się przeciwstawić ?
 206. Wynajmowanie domu osoby chorej
 207. Budynek niezgodny z planem a działalność gospodarcza
 208. Administracja chce kasy po prwie dwóch latach od zdania mieszkania
 209. Wspólnota mieszkaniowa a pomieszczenie gospodarcze
 210. zmiana nazwiska najemcy
 211. Wypowiedzenie w trybie natychmiastowym, a kaucja
 212. Kto to jest sąsiad wg prawa
 213. stary zarządca, czy powinien przechowywać historię dokumentacji
 214. cofnięcie aktu notarialnego
 215. podnoszenie terenu
 216. Zwrot części prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu
 217. Błąd w umowie przedwstępnej w formie AN
 218. ZAkup działki ROD a rozdzielność majątkowa
 219. Sezonowy wynajem pokoi
 220. Udział w gruncie i problemy , pomocy!
 221. kaucja warunek rozwieszający
 222. Zasiedzenie - Czas trwania
 223. Uszkodzenie w wyniku wandalizmu a odpowiedzialność najemcy.
 224. współwłaściciel żąda spłaty
 225. Zasiedzenie
 226. Zapis domu 1/3 podatek tej samej wysokości?
 227. Wstrzymanie mediów w wynajmowanym lokalu
 228. Odzyskanie własnych rzeczy z innego mieszkania
 229. Wykup współwłasności działki zabudowanej
 230. Pozew o zwrot nakładów
 231. kaucja warunek zawieszający
 232. Podnajem mieszkania przez agencje. Co jeśli najemca nie opuści mieszkania?
 233. Przekwalifikowanie Pola Ornego na Działkę Budowlaną.
 234. Mieszkanie własnościowe a skargi lokatorów
 235. drzewa sąsiada
 236. Wypowiedzenie umowy najmu na konkretny dzień
 237. Zakup mieszkania od developera, dodatkowy pokój z mieszkania obok a projekt
 238. zięć nie chce się wyprowadzić - jakie ma prawa ?
 239. Uzyskanie nr księgi wieczystej z geodezji ze względu interes prawny
 240. Las, który posiada 6 włascicieli
 241. Odbiór mieszkania - nadzór budowlany
 242. Proszę o komentarz do umowy wstępnej zakupu działki
 243. Problem z wypowiedzeniem umowy najmu
 244. Problem ze zwrotem kaucji
 245. Decyzja starosty - wywłaszczenie
 246. Bezumowne użytkowanie garażu
 247. Służebność przesyłu do domu jednorodzinnego.
 248. Umowa przedwstępna, sprzedaż innemu klientowi przed przedawnieniem
 249. Umowa przedwstępna a akt notarialny
 250. najem z cudzoziemcem