PDA

View Full Version : Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane


Strony : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288

 1. Wejście wynajmującego do mieszkania bez zapowiedzi a mir domowy
 2. Jak to zrobic? Rozwiązanie umowy najmu na podstawie kodeksu cywilnego?
 3. Wpis w KW
 4. Podział spadku za życia i opłacenie mieszkania ze spadku za życia
 5. Podział działki budowlanej, pas po drogę, zbycie
 6. bezprawne nabycie garażu przez obcokrajowca
 7. Bonifikata od przekształcenia użytkowania wieczystego a firma
 8. Problemy z właścicielem mieszkania
 9. działalność nierejestrowana
 10. PZT droga na działce budowlanej
 11. Konto bankowe dla obcokrajowca,Brak meldunku w Polsce
 12. Kupno mieszkania spółdzielczego własnosciowego bez KW
 13. Czy zapis w umowie przedwstępnej "jedyny właściciel" jest niepoprawny?
 14. Brak dojazdu do posesji
 15. Zniesienie współwłasności a zgoda KOWR
 16. Błąd w akcie notarialnym
 17. Zasiedzenie współwłasności
 18. Niewykreślenie roszczenia z działu trzeciego, czyli jak zaoszczędzić 250 zł?
 19. Wspólnota mieszkaniowa
 20. Wspólnota mieszkaniowa - wypłaty
 21. Brak aneksu umowy i chęć wyprowadzki
 22. Mieszkanie Komunalne Wykup na dzieci
 23. pozew a kaucja
 24. Wyrzucenie z mieszkania mnie, moich rzeczy, zabranie kluczy - umowa najmu
 25. awaria w mieszkaniu
 26. Spór między zarządcami wpólnot mieszkaniowych
 27. Pomieszczenie do pompowni
 28. Pozbawienie dostępu do budowanej drogi gminnej
 29. Opłata za śmieci a służba w zawodowej armii w innym mieście.
 30. Uchylanie się od zawarcia umowy przyżeczonej
 31. Zasiedzenie mieszkania
 32. Brak prądu w wynajmowanym mieszkaniu
 33. Odkupienie części mieszkania od byłego partnera
 34. Prywatna dzialka we wladaniu zarzadu drog i transportu
 35. Remont a zajęta hipoteka.
 36. Umowa najmu okazjonalnego: wypowiedzenie
 37. Nowy podatek od śmieci od m2 mieszkania, a brak zamieszkania
 38. Umowa najmu okazjonalnego a księga wieczysta, oświadczenie właściciela, notariusz
 39. Nie otrzymywanie czynszu.
 40. jaki czynsz w okresie wypowiedzenia
 41. Wymiana pieca gazowego w wynajmowanym mieszkaniu
 42. KW niejasności
 43. Pomoc - kupno pierwszego mieszkania
 44. Przekształcenie wieczystej dzierżawy we własność
 45. Prywatny konflikt z urzędnikiem a kontrola mieszkania
 46. Błędy w KW i podział działki
 47. Ustawa o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości
 48. Wypowiedzenie najmu w trybie natychmiastowym
 49. Opłata przekształceniowa .
 50. Budowa domu z majątku małżonki a US.
 51. Przedwojenne mieszkanie komunalne - błędne plany
 52. Przyłącze wody do sąsiada
 53. Lokator z przydziału administracyjnego jak podnieść mu czynsz
 54. Działka, budowa domu, kredyt a prawo
 55. Miesięczny okres wypowiedzenia najmu - jak liczyć?
 56. zmiana własności mieszkania
 57. Dokument zapewniający mi odziedziczenie mieszkania
 58. Wypowiedzenie najmu
 59. Sprzedaż części mieszkania współwłasnością
 60. mieszkanie gminne
 61. Umowa roczna najmu okazjonalnego czy można wypowiedzieć ?
 62. Wynajem - zaświadczenie o własności mieszkania
 63. Jak rozwiązać umowę z uciążliwą właścicielką?
 64. Bezpodstawne naliczenie kary?
 65. Stara Łzienka
 66. najemca uciekł i zostawił swoje rzeczy
 67. Podział działek, niechciana służebność
 68. Naprawa uszkodzeń po wymianie pionów
 69. Wypowiedzenie umowy najmu w trybie natychmiastowym
 70. Czy zapis w ustawie o SM jest fakultatywny?
 71. Księga Wieczysta
 72. właścicielka nie chce uznać kaucji wzamian za czynsz
 73. Wypowiedzenie najmu-brak umowy, problem z właścicielem
 74. Wspólnota mieszkaniowa-problem z korespondencją
 75. Sprawa o zwrot kaucji
 76. kabina w kuchni traktowana jako łazienka?
 77. Przepięcie
 78. Droga gminna wewnętrzna a problematyczny sąsiad
 79. Główny najemca a inny lokator
 80. Zarząd nie chce zrealizować uchwały Walnego Zgromadzenia
 81. Pismo administracyjne do MZGK
 82. Właściciel chce bym płacił rachunki za okres kiedy nie mieszkałem
 83. Pytanie (po wylicytowaniu działki gminnej)
 84. Hipoteka przymusowa, ZUS został mi wpisany, zanim sąd określony mój udział w spadku.
 85. Prowizja od kupna domu
 86. Pytanie!
 87. Problem z sąsiadami
 88. termin zwrotu kaucji
 89. Sprzedaż działki z niezakończoną budową na działalność gospodarczą
 90. Wynajem mieszkania -dwie umowy
 91. Wynajem - koszt mediów
 92. Problem z gruntem nieuregulowanym prawnie
 93. Czynsz płatny tygodniowo
 94. Budynek z transformatorem wpisanym do księgi wieczystej
 95. Czy według umowy powinienem płacić opłaty typu media jak nie uwzględni ich umowa
 96. wynajem mieszkania przy braku zgody wspołwłaściela
 97. Obowiązek posiadania domofonu i dzwonka do drzwi
 98. Kominek w miejscu piecokuchni węglowej - kamienica
 99. Gmina sprzedała moją piwnicę
 100. Umowa najmu - czy mój pomysł ma sens?
 101. Umowa przedwstępna - czy jest możliwe odstąpienie?
 102. NAJEM okazjonalny "oświadczenie" x3
 103. Problemy z wynajmującym.
 104. Darowizna czy dożywocie?
 105. Wypowiedzenie umowy przez wynajmującego a opłaty
 106. Do kogo należy kanalizacja teletechniczna (***)
 107. Naruszenie posiadania
 108. Wspólnota
 109. Wypowiedzenie umowy najmu na czas nieokreślony
 110. Zgłaszanie darowizny za granicą
 111. Umowa najmu czy dobrze podpisana
 112. sprzedaż działki rolnej 0,301 ha przez osobę będąca wcześniej jej użytkownikiem wciec
 113. Mieszkanie z księgą wieczystą w SM, spadek, brak członkostwa
 114. Prawo budowlane utwardzenie działki
 115. Prośba o "Poradnik wynajmującego lokal mieszkalny"
 116. Zakończenie najmu, wynajmujący znikł - rozliczenie
 117. Chcę wykupić mieszkanie komunalne a mam odmowę z powodu działki
 118. przywrócenie posiadania mieszkania
 119. Wypowiedzenie mieszkania - więcej lokatorów
 120. wspolnota- wygórowane stawki za segregowane odapdy
 121. Ustna umowa przedwstępna kupna domu
 122. Problem z granicą działki
 123. remont dachu budynku w granicy działek
 124. Nie płacenie podatku rolnego
 125. Najemca chce zerwać umowę
 126. Podnajem a eksmisja
 127. wywóz ścieków
 128. Wynajem mieszkania w kamienicy a 3ech właścicieli
 129. Uciążliwi sąsiedzi
 130. Współwłasność - księga wieczysta
 131. Odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu
 132. Kupno działki z rozpoczętą budowa
 133. Parking wspólnoty mieszkaniowej
 134. Nieważna ustawa zarządu a art. 189 k.p.c
 135. zakup działki z udziałem w drodze
 136. Brak uwidocznienia budynku w nowej Księdze Wieczystej
 137. Podział nieruchomości
 138. Ogrzewanie podłogowe w kamienicy / bloku
 139. działka uzbrojona czy nie? problem z wodociągiem
 140. nieruchomość Skarbu Państwa
 141. członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej
 142. Kupno domu od Komornika
 143. Konstrukcja dobrej umowy Najmu - pytanie
 144. wypowiedzenie najmu
 145. Sprzedaż wynajmowanego mieszkania, a jego udostępnianie właścielowi w celu obejrzenia
 146. Najemca nie odebrał lokalu
 147. Opłata za użytkowanie wieczyste
 148. Dzierżawa gospodarstwa rolnego wraz z domem
 149. Rejestrowanie mieszkań w budynku własnościowym
 150. Ukryte wady zakupionej nieruchomości
 151. Nie rolnik powyżej 1 ha
 152. Wzmianka KW w dz. 3. od komornika
 153. Sprzedaż domu a roszczenia nowego właściciela o wady ukryte
 154. Wodociąg
 155. skuteczność wypowiedzenia Umowy najmu
 156. Problem z instalacją elektryczną, a właściciele.
 157. Przejezdżanie przez działke
 158. Kto odpowiada za szkody we wspólnocie mieszk.?
 159. Deweloper próbuje zmusić do podpisania aneksu
 160. Garaż blaszany w granicy działki.
 161. Czynsz najmu wyższy od wartości odtworzeniowej lokalu
 162. Zamiana nieruchomości w rodzinie, a kredyt
 163. niekompentny i dziwny zarzadca
 164. Zwłoka z budową bloku
 165. Zamknięty temat ...
 166. wypowiedzenie najmu przez właściciela
 167. Wypowiedzenie umowy najmu przez jednego z najemców
 168. Sprzedaż mieszkania z opóźnioną wyprowadzką
 169. Wystające gałęzie
 170. Podział nowozakupionej działki a podatek
 171. Sprzedaż mieszkania z opóźnioną wyprowadzką
 172. Rozwiązanie na nieuczciwych wynajmujących - program telewizyjny
 173. kredyt na lokal mój,lokal matki - egzekucja
 174. Konflikt o opłaty, wypowiedzenie umowy przez wynaj. - kto ma rację i jakie mam opcje
 175. droga wewnętrzna 4,5m - czy wystarczy do wystąpienia o WZ i otrzymania pozw. na bud.
 176. Zagrożenie budowlane a roboty drogowe
 177. próba wyłudzenia przy nie zawartej umowie za prace budowlane
 178. Sądowe zniesienie współwłasności a podatek
 179. Zakup domu, który stoi na jednej działce wraz z drugim
 180. Służebność gruntu dla mediów oraz "trójkąt widoczności" w planie zagospodarowania
 181. Wymuszanie opuszczenia piwnicy z powodu zmiany numeracji po 12 latach
 182. Spółdzielnia mieszkaniowa - centralne ogrzewanie
 183. Podatek NAJEM małżeństwo
 184. Wypowiedzenie umowy najmu z winy właściciela
 185. Przejęcie nieużytkowanej piwnicy - wspólnota mieszkaniowa
 186. sprzedaż mieszkania wykupionego z gminy
 187. Podatek od darowizny
 188. zakup miejsca w hali z osobną księgą wieczystą na jednoosobową działalność
 189. Hipoteka z przed 60 lat
 190. Remont części klatki schodowej
 191. Grzyb w wynajmowanym mieszkaniu, rozwiązanie umowy przez właściciela
 192. Darowizna - można się przeciwstawić ?
 193. Wynajmowanie domu osoby chorej
 194. Budynek niezgodny z planem a działalność gospodarcza
 195. Administracja chce kasy po prwie dwóch latach od zdania mieszkania
 196. Wspólnota mieszkaniowa a pomieszczenie gospodarcze
 197. zmiana nazwiska najemcy
 198. Wypowiedzenie w trybie natychmiastowym, a kaucja
 199. Kto to jest sąsiad wg prawa
 200. stary zarządca, czy powinien przechowywać historię dokumentacji
 201. cofnięcie aktu notarialnego
 202. podnoszenie terenu
 203. Zwrot części prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu
 204. Błąd w umowie przedwstępnej w formie AN
 205. ZAkup działki ROD a rozdzielność majątkowa
 206. Sezonowy wynajem pokoi
 207. Udział w gruncie i problemy , pomocy!
 208. kaucja warunek rozwieszający
 209. Zasiedzenie - Czas trwania
 210. Uszkodzenie w wyniku wandalizmu a odpowiedzialność najemcy.
 211. współwłaściciel żąda spłaty
 212. Zasiedzenie
 213. Zapis domu 1/3 podatek tej samej wysokości?
 214. Wstrzymanie mediów w wynajmowanym lokalu
 215. Odzyskanie własnych rzeczy z innego mieszkania
 216. Wykup współwłasności działki zabudowanej
 217. Pozew o zwrot nakładów
 218. kaucja warunek zawieszający
 219. Podnajem mieszkania przez agencje. Co jeśli najemca nie opuści mieszkania?
 220. Przekwalifikowanie Pola Ornego na Działkę Budowlaną.
 221. Mieszkanie własnościowe a skargi lokatorów
 222. drzewa sąsiada
 223. Wypowiedzenie umowy najmu na konkretny dzień
 224. Zakup mieszkania od developera, dodatkowy pokój z mieszkania obok a projekt
 225. zięć nie chce się wyprowadzić - jakie ma prawa ?
 226. Uzyskanie nr księgi wieczystej z geodezji ze względu interes prawny
 227. Las, który posiada 6 włascicieli
 228. Odbiór mieszkania - nadzór budowlany
 229. Proszę o komentarz do umowy wstępnej zakupu działki
 230. Problem z wypowiedzeniem umowy najmu
 231. Problem ze zwrotem kaucji
 232. Decyzja starosty - wywłaszczenie
 233. Bezumowne użytkowanie garażu
 234. Służebność przesyłu do domu jednorodzinnego.
 235. Umowa przedwstępna, sprzedaż innemu klientowi przed przedawnieniem
 236. Umowa przedwstępna a akt notarialny
 237. najem z cudzoziemcem
 238. Umowa wynajmu czy była ważna?
 239. Wynajem pokoju a okres rozliczeniowy i wypowiedzenie umowy
 240. modernizacja sieci wysokiego napięcia
 241. Rozwiazanie umowy z powodu braku reakcji na pleśń przez wynajmującego
 242. Zakup dachówki na 8% z usługą, późniejsza chęć rozwiązania umowy przez wykonawce
 243. Granice działki
 244. Opuszczenie najmowanego mieszkania a wygaśnięcie stosunku najmu.
 245. Likwidacja dzwonka do drzwi i oświetlenie piwnicy a wspólnota mieszkaniowa
 246. Umowa studnia
 247. wiata garażowa
 248. Wynajmowany lokal pod kebab zastosowanie butli z gazem
 249. Najem okazjonalny
 250. Nieodprowadzony podatek od wynajmu