PDA

View Full Version : Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283

 1. zmiana nazwiska najemcy
 2. Wypowiedzenie w trybie natychmiastowym, a kaucja
 3. Kto to jest sąsiad wg prawa
 4. stary zarządca, czy powinien przechowywać historię dokumentacji
 5. cofnięcie aktu notarialnego
 6. podnoszenie terenu
 7. Zwrot części prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu
 8. Błąd w umowie przedwstępnej w formie AN
 9. ZAkup działki ROD a rozdzielność majątkowa
 10. Sezonowy wynajem pokoi
 11. Udział w gruncie i problemy , pomocy!
 12. kaucja warunek rozwieszający
 13. Zasiedzenie - Czas trwania
 14. Uszkodzenie w wyniku wandalizmu a odpowiedzialność najemcy.
 15. współwłaściciel żąda spłaty
 16. Zasiedzenie
 17. Zapis domu 1/3 podatek tej samej wysokości?
 18. Wstrzymanie mediów w wynajmowanym lokalu
 19. Odzyskanie własnych rzeczy z innego mieszkania
 20. Wykup współwłasności działki zabudowanej
 21. Pozew o zwrot nakładów
 22. kaucja warunek zawieszający
 23. Podnajem mieszkania przez agencje. Co jeśli najemca nie opuści mieszkania?
 24. Przekwalifikowanie Pola Ornego na Działkę Budowlaną.
 25. Mieszkanie własnościowe a skargi lokatorów
 26. drzewa sąsiada
 27. Wypowiedzenie umowy najmu na konkretny dzień
 28. Zakup mieszkania od developera, dodatkowy pokój z mieszkania obok a projekt
 29. zięć nie chce się wyprowadzić - jakie ma prawa ?
 30. Uzyskanie nr księgi wieczystej z geodezji ze względu interes prawny
 31. Las, który posiada 6 włascicieli
 32. Odbiór mieszkania - nadzór budowlany
 33. Proszę o komentarz do umowy wstępnej zakupu działki
 34. Problem z wypowiedzeniem umowy najmu
 35. Problem ze zwrotem kaucji
 36. Decyzja starosty - wywłaszczenie
 37. Bezumowne użytkowanie garażu
 38. Służebność przesyłu do domu jednorodzinnego.
 39. Umowa przedwstępna, sprzedaż innemu klientowi przed przedawnieniem
 40. Umowa przedwstępna a akt notarialny
 41. najem z cudzoziemcem
 42. Umowa wynajmu czy była ważna?
 43. Wynajem pokoju a okres rozliczeniowy i wypowiedzenie umowy
 44. modernizacja sieci wysokiego napięcia
 45. Rozwiazanie umowy z powodu braku reakcji na pleśń przez wynajmującego
 46. Zakup dachówki na 8% z usługą, późniejsza chęć rozwiązania umowy przez wykonawce
 47. Granice działki
 48. Opuszczenie najmowanego mieszkania a wygaśnięcie stosunku najmu.
 49. Likwidacja dzwonka do drzwi i oświetlenie piwnicy a wspólnota mieszkaniowa
 50. Umowa studnia
 51. wiata garażowa
 52. Wynajmowany lokal pod kebab zastosowanie butli z gazem
 53. Najem okazjonalny
 54. Nieodprowadzony podatek od wynajmu
 55. Jawność licytacji mieszkania spółdzielczego
 56. Zdemolowana droga ze służebnością
 57. Parkowanie w komórce lokatorskiej?
 58. Służebność przechodu i przejazdu a brak wytyczonej drogi
 59. problem z właścicielem
 60. Hala garażowa a stojaki rowerowe
 61. Eksmisja syna alkoholika i narkomana
 62. Koniec użytkownika wieczystego
 63. Uzgodnienie wjazdu z drogi wewnętrznej
 64. Działka.kilku wlascicieli
 65. Budowa domu w granicy odstępstwo a rzeczywistość
 66. Okres wypowiedzenia najem
 67. Umowa najmu strony umowy
 68. Opóźnienie dewelopera kary umowne i odszkodowanie
 69. Zmiana granicy działek a własność ruchomości
 70. wycofany testament
 71. Służebność drogi
 72. umowa dzierżawy a zasiedzenie
 73. Zawiadomienie o czynnosciach ustaleniu przebiegu granic
 74. RODO najem
 75. Dzierżawa gruntu pod działalność gosp. a podatek
 76. użytkowanie wieczyste
 77. Pluskwy
 78. Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania komunalnego
 79. Samowolna wymiana okien w kamienicy.
 80. Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności
 81. Słupowa stacja transformatorowa
 82. Eksmisja okres ochronny
 83. Założenie księgi wieczystej - kłopot
 84. Kara umowna najem
 85. Czy moja byla zona ma prawo do polowy mieszkania?
 86. Wymeldunek
 87. Uniewaznienie umowy wstepnej sprzedazy
 88. Instalacja WZL
 89. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami - czy odpowiada na pismo DECYZJĄ?
 90. Jak zmusić sąsiada do naprawy kanalizacji
 91. Zniesienie współwłasności
 92. Wynajem i dzierżawa - dwa mieszkania
 93. Właściwość umowna (dotyczy najmu)
 94. Opłata stała za ciepłą wodę zależna od wielkości mieszkania.
 95. Sprzedaz mieszkania, a zakup nowego
 96. Opłata za przyłącze w pasie drogowym.
 97. Jak Wojewoda *** w majestacie prawa nas okradł...
 98. Kupuje dom. Opłaty za geodetę i odpisy dokumentów do banku po mojej stronie?
 99. wejscie wynajmujacego do lokalu
 100. Uciążliwy sąsiad
 101. Gdzie wnioskować o oświetlenie drogowe?
 102. umowa najmu mieszkania- ustalenia ustne a zapisy
 103. Kupno mieszkania z lokatorem
 104. Milcząca zgoda
 105. Sąsiad zajął mieszkanie
 106. Agresja, naruszanie nietykalności, korupcja administratora
 107. Darowane przed ślubem.
 108. Kontrola US po 4 latach / podatek a kredyt
 109. Wyjście z kamienicy prosto na ulicę.
 110. Wypowiedzenie umowy najmu
 111. Nowy budynek zabiera światło
 112. Umowa najmu okazjonalnego przy kilku właścicielach
 113. Skrócenie okresu wypowiedzenia
 114. Potrącenie czynszu z kaucji zabezpieczającej za dni, w których nie użytkowałem mieszk
 115. Zrzekniecie się lokalu na rzecz syna
 116. Działka należąca do terenów zabudowy letniskowej
 117. prawa właściciela i czasowego lokatora
 118. Imisja z restauracji co zrobić
 119. najem cudzoziemcowi
 120. Zostałem oszukany podczas wynajmu lokalu
 121. Sprzedaż domu - podatek.
 122. potrącenie kaucji
 123. Jak dysponować swoją własnością
 124. czynsz
 125. Nabycie mieszkania + darowizna
 126. budynek gospodarczy
 127. Protokół zdawczo - odbiorczy
 128. Jak pozbyć się czyjejś własności ze swojej posesji
 129. Wymiana drzwi w piwnicy - zgoda spółdzielni
 130. Współfinansowanie sieci wodociągowej - podłączenie wody
 131. Jedna umowa na 4 lokatorów a pokrycie kosztów po odejściu jednego z nich
 132. Wada ukryt działki budowlanej
 133. Wykup ziemii na której stoi garaż od spółdzielni
 134. Przewłaszczenie na zabezpieczenie - wątpliwości
 135. Udział w gruncie
 136. dodatkowe pomieszczenie w nabytym mieszkaniu
 137. Strefa elektrowni wiatrowej
 138. Internet stacjonarny w wynajętym mieszkaniu
 139. Zajęcie części działki pod budowę drogi ekspresowej
 140. mieszkanie socjalne
 141. Skomplikowana sytuacja związana z drogą dojazdową
 142. protokoł zdawczo odbiorczy
 143. Współwłasność ułamkowa a spór z mieszkańcami
 144. Wspólnota mieszkaniowa problem z odzyskaniem pieniędzy
 145. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
 146. budowa domku z antresolą na zgłoszenie
 147. Wynajem pokoju a zgoda współwłaściciela
 148. Spłata mieszkania
 149. czas remontu lokalu zamiennego
 150. wiata w granicy działki
 151. Nie wywiązanie z umowy Pośrednika niewuchomości
 152. Wypowiedzenie umowy najmu - której nie ma
 153. Zwrot kosztów za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego
 154. Umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
 155. Zapłata za działkę u notariusza
 156. Jak przekształcić lokal niemieszkalny
 157. Podział działki i zakup 2 działek vs podział, wymiana między właścicielami i zakup
 158. Wpis służebnośći to KW - kto składa wniosek
 159. Wykup mieszkania ADM
 160. Rów na działce
 161. Czynsz problem
 162. Rozliczanie mediów najem
 163. Zwrot kaucji
 164. Sprzedaż mieszkania w trakcie najmu 2x wynajmujących
 165. Wjazd na poseję
 166. Kaucja
 167. Studnia, a nowy wlasciciel
 168. Zwrot kaucji
 169. Umowa dzierżawy a prawo do wpisu w Księgach Wieczystych
 170. Odzyskanie zadatku
 171. Wypowiedzenie umowy bez określonego w niej okresu wypowiedzenia
 172. Prosze o pilną pomoc ! Służebność
 173. Odcięcie ogrzewania dla całego bloku
 174. Ustalenie granicy z sąsiadem, zasiedzenie???
 175. Śmierć współwłaściciela a podatek od nieruchomości.
 176. Zerwanie umowy przyrzeczonej przez kupujacego
 177. Sprzedaż mieszkania a podatek i kredyt
 178. Ustalenie daty zakończenia umowy najmu mieszkania
 179. Eksmisja bezprawnego lokatora
 180. Udziały w mieszkaniu nazywanym przed ślubem
 181. Sprzedaż mieszkania w trakcie trwania najmu
 182. Ustalenie daty, od której naliczane są opłaty
 183. Deweloper chce wymusić na mnie zmiany w umowie deweloperskiej
 184. Wypowiedzenie umowy wynajmu lokalu
 185. Zwrot czynszu a podwyżka opłat administracyjnych
 186. szkolny lokal mieszkalny
 187. Wynajęcie pokoju w mieszkaniu ze spółdzielni
 188. Kupno domu szeregowego, a umowa na roboty budowlane
 189. adres korespondencyny
 190. Zmiana komórki lokatorskiej wynikająca z błędu dewelopera
 191. Mieszkanie w budynku niemieszkalnym
 192. Przepisanie mieszkania przez alkoholika
 193. Zwrot kaucji przez wynajmującego
 194. Przepisanie umowy lokalu komunalnego
 195. Podnajem pokoju w mieszkaniu
 196. Umowa deweloperska
 197. problematyczny dojazd do centrum handlowego
 198. Przepisanie udziałów kredytu hipotecznego a podatki
 199. Zasiedzenie a umowa sprzedaży
 200. Przepisy p.poż w bloku
 201. Prawo własności a prawo do użytkowania
 202. Umowa przeniesienia własności - małżonek
 203. Błędne imię w pełnomocnictwie notarialnym
 204. Kupno działki, a służebność
 205. Galeria/Sklep/Warsztat w mieszkaniu
 206. Liście na pasie zieleni miasta - kto grabi?
 207. Przesunięta granica działki, a drzewa
 208. Zmiana wpisu w księdze wieczystej
 209. Właściciel uporczywie utrudnia możliwość korzystania z mieszkania
 210. Czy mama może żądać pokoju?
 211. Hałaśliwi lokatorzy w sąsiedztwie - uciążliwy najem krótkoterminowy
 212. Podniesie opłat wszystkim w wyniku negatywnej kontroli segregacji odpadów
 213. Najemca lokalu który nie płaci.
 214. Hałasujące ptaki na poddaszu- spółdzielnia mieszkaniowa
 215. Sprzedaż mieszkania kupujący nie spełnili warunków umowy przedwstępnej
 216. Wypowiedzenie umowy najmu - ważne bez podania adresu lokalu?
 217. Czy dam radę znaleźć numer KW?
 218. Rozbiórka domu drewnianego a 4 właścicieli
 219. Umowa użyczenia a smierć Wlasciela
 220. Cesja umów najmu - odmowa oddania czynszu
 221. Woda pitna z rurociągu gminnego
 222. Służebność do korzystania z szamba
 223. Sprzedaż mieszkania w trakcie wykreślania hipoteki
 224. Podatek od wynajmu
 225. Spółdzielnia mieszkaniowa w Krakowie, problem
 226. Zaskarżenie zmiany sposobu rozliczania opłat za zużycie gazu w spółdzielni
 227. Brak zapłaty ostatniego czynszu przez wynajmujacego
 228. Podział dużego mieszkania na dwa
 229. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
 230. Problem z tesciowa
 231. Budowa domu na 96 arach rolnych
 232. Budynek sąsiada
 233. Zmiana treści służebności drogi koniecznej
 234. Sąsiadka oskarża o zalanie mieszkania
 235. Wypowiedzenie umowy najmu
 236. Sprzedaż własnej ziemi a dodatkowa dzierżawa
 237. Domek holenderski
 238. Działka
 239. Zmiana głównego najemcy w mieszkaniu spółdzielczym
 240. Działalność gospodarcza w bloku
 241. Kupno domu sprzedający chce zaliczkę do ręki w niedzielę. Czy to jakiś przekręt?
 242. Sprzedaż domu po matce
 243. Właściciel nie chce oddać kaucji
 244. Wypowiedzenie umowy najmu pokoju przez wynajemcę
 245. Problem kaucja
 246. Mieszkanie komunalne z zamiany, a wadliwa instalacja elektryczna
 247. Jeden z najemców żąda zwrotu kaucji
 248. Kupno mieszkania - inny właściciel w księdze wieczystej
 249. problem z umową
 250. mieszkanie urzędu miasta