PDA

View Full Version : Forum Młodych Prawników


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 1. Prawo: UW vs. UJ vs. UKSW vs. UŁ
 2. stosunek pracy - egzamin adwo i przepisanie do radców
 3. Zatarcie skazania a aplikacja adwokacka
 4. Komornik - pytanie o dostęp do zawodu
 5. Pytanie do aplikantów adwokackich - Kraków
 6. zdobywanie doświadczenia dla studenta w Wawie
 7. Egzamin korporacyjny po stażu pracy jako asystent sędziego
 8. ankieta personalna
 9. Pozew o uchylenie alimentów
 10. Prowadzenie po amfetaminie
 11. skarga konstytucyjna
 12. Zawieszenie w prawach aplikanta kssip
 13. Miejsce praktyk - aplikacja sędziowska
 14. Prawo zaoczne/dziecko/praca
 15. Asesura po aplikacji
 16. Egzamin bez aplikacji a praca w doradztwie podatkowym
 17. Zajmowanie się prawem konstytucyjnym
 18. Stypendium netto/praca a aplikacja
 19. Czas na podjęcie aplikacji adwokackiej/komorniczej
 20. Czy warto studiować prawo?
 21. Egzamin Notarialny 2020
 22. Możliwość odbycia aplikacji
 23. Asesura prokuratorska
 24. Wypowiedzenie umowy najmu przez jednego z dwóch najemców
 25. Umorzenie postępowania karnego a aplikacja
 26. Aplikacja radcowską - rezygnacja a opłata
 27. Notatki
 28. Egzamin wstępny na aplikację notarialną 2020
 29. Aplikacja prokuratorka - kilka pytań
 30. Pierwsza praca
 31. Studia prawnicze po rachunkowości
 32. Przeniesienie aplikanta adwokackiego do innej izby
 33. Witam, proszę o odpowiedź.
 34. Egzamin Komorniczy 2020
 35. Rynek Prawniczy
 36. Konkurs - aplikacja KSSiP 2020
 37. odwołanie od wyniku egzaminu- kssip
 38. przegłosowanie czegoś w sądzie najwyższym
 39. Patron - aplikacja radcowska
 40. Aplikacja a punkty karne
 41. Przeniesienie do innej izby
 42. Darowizna.
 43. Konkurs - aplikacja KSSiP 2019 cz. II
 44. Powołanie na notariusza - wskazanie siedziby kancelarii
 45. Egzamin adwokacki - jak interpretować 6 lat przed złożeniem wniosku ?
 46. aplikacja adwokacka 2020- jak to wygląda w praktyce
 47. Aplikacja uzupełniająca prokuratorska kssip 2020
 48. Egzamin wstępny 2020 na aplikację adwokacką/radcowską
 49. Dokument tożsamości
 50. Odwołanie od uchwały ws. wyniku egzaminu wstępnego aplikacja korporacyjna 2019
 51. Wniosek o wpis na listę aplikantów notarialnych.
 52. radca prawny niewykonujący zawodu
 53. astystent radcy prokuratorii RP
 54. Egzamin wstępny 2019 aplikacja radcowska /adwokacka cz. 2
 55. Asystent vs Aplikacja
 56. renta a zasilek dla bezrobotnych
 57. Aplikacja uzupełniająca sędziowska kssip 2020
 58. Praktyka w konsulacie
 59. Nieskazitelność charakteru
 60. Wynagrodzenie za aplikację sędziowską a pieniądze z renty socjalnej
 61. Przeniesie do innej izby przed rozpoczęciem aplikacji radcowskiej.
 62. Egzamin radcowski bez odbycia aplikacji
 63. Mandat a aplikacja
 64. Egzamin radcowski 2020
 65. Aplikacja adwokacka a przynależność do partii politycznych i start w wyborach.
 66. Dokumenty po upływie terminu
 67. przeniesienie siedziby
 68. Magister farmacji i studia prawnicze po 25 r.ż.
 69. Aplikacja adwokacka w Krakowie
 70. Egzamin adwokacki 2020
 71. Przebyta nerwica natręctw podczas studiów a rękojmia prawidłowego wykonywania zawodu
 72. Papierologia i formalności na aplikacji adwokackiej
 73. UG, UMK czy UKSW- rekrutacja 2019
 74. UJ czy UW - rekrutacja 2019
 75. Rekrutacja 2019
 76. Korpokance czy Kraków?
 77. Aplikacja radcowska w Wałbrzychu
 78. Konkurs na Komornika
 79. Stażysta w sądzie rejonowym
 80. Egzamin bez aplikacji, a aplikacja
 81. Niski odsetek osób podchodzących do egzaminu na radcę/adwokata bez aplikacji
 82. Uniwersytet gdański
 83. Doktorat z prawa a wpis egzamin radcowski bez aplikacji
 84. egzamin notarialny bez aplikacji
 85. Sko
 86. Patron z innej izby
 87. Odwołania - egzamin zawodowy radcowski/adwokacki.
 88. Praktyki a egzamin adwokacki bez aplikacji
 89. Konstytucje z lat 1919 -2019
 90. Ile lat po odbyciu aplikacji mogę podchodzić do egzaminu?
 91. Dopuszczenie do egzaminu korporacyjnego
 92. Członek pozaetatowy SKO
 93. Aplikacja radcowska
 94. Asystent w Krajowej Informacji Skarbowej
 95. Egzamin komorniczy w 2019 r.
 96. Aplikant adwokacki i jego uprawnienia
 97. Egzamin notarialny bez aplikacji
 98. Stypendium socjalne
 99. Podatkowcy - pytanie o specjalizację
 100. Nieposzlakowana opinia, karalność sądowa - rekrutacja na aplikację
 101. Logika dla prawników
 102. Praca na studia - Rodo, baza przedsiębiorców
 103. Konkurs - aplikacja KSSiP 2019
 104. Zakaz zblizania sie
 105. Problem z upadloscia firmy.
 106. Praca Sezonowa a aplikacja
 107. Konkurs Ministra Sprawiedliwości na esej
 108. Egzamin radcowski 2019
 109. Zmiana Izby notarialnej na inną
 110. Niepełnosprawność a wykonywanie zawodu prokuratora.
 111. Egzamin radcowski bez aplikacji
 112. wygrana konkursu na referendarza-izba wytrzeźwień
 113. Egzamin notarialny 2018 - odwołania
 114. Aplikacja uzupełniająca, a P.O. Asystent Sędziego?
 115. Praca Asystenta Sędziego w mniejszym mieście
 116. studia dzienne na prawie w wieku 30 lat?
 117. pytania odnośnie specjalizacji na prawie
 118. Późny wniosek o wpis
 119. Zamówienia publiczne
 120. Aplikant na sali
 121. Zatarte skazanie a pytanie o postępowanie karne
 122. Egzamin notarialny 2019
 123. Komornik po doktoracie
 124. Praktyki w prokuraturze.
 125. egzamin wstępny 2018 - odwołanie
 126. Egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską 2018 cz. II
 127. Egzamin wstępny 2019 aplikacja radcowska /adwokacka
 128. wniosek o skreślenie z listy aplikantów adwokackich
 129. Akt normatywny a akt prawny
 130. Egzamin adwokacki 2019
 131. Adwokat kościelny
 132. Konkurs - aplikacja KSSiP 2018 cz. II
 133. Sprawa w sądzie rodzinnym a aplikacja.
 134. Powtarzanie roku na aplikacji radcowskiej - uprawnienia procesowe
 135. Aplikacja radcowska Warszawa i praca za granica
 136. Przenoszenie pomiędzy uczelniami
 137. Pouczenie, a KSIP?
 138. Egzamin referendarski
 139. Referent prawny w wojsku / Korpus obsługi prawnej i sprawiedliwości
 140. Aplikant radcowski w urzędzie
 141. Aplikacja sędziowska + co później?
 142. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna
 143. Powołanie na stanowisko komornika
 144. Drugi kierunek studiów
 145. Czy niewybitny student powinien w ogóle próbować pchać się na aplikację?
 146. Przygotowanie do rozmowy
 147. Prawo na UAM vs. UWR studia 2018
 148. Nominacje sędziowskie
 149. Zdarzeniem prawnym jest
 150. Uniwersytet Pedagogiczny i Akademia im. Frycza Modrzewskiego - ktoś studiuje?
 151. Kazus
 152. Art. 190a. Stalking - wyjaśnienie
 153. Aplikacja prawnicza a praca w sądzie
 154. Proszę o pomoc
 155. telefon LG...
 156. umowa o pracę a zasilek dla bezrobotnych
 157. Jaka aplikacja
 158. Aby zostać prokuratorem...
 159. Odwołanie- egzamin adwokacki 2018
 160. Odwołanie od wyniku egz.adwokackiego a samokontrola decyzji organu I instancji
 161. Przypisy do pracy
 162. Przygotowanie do aplikacji prokuratorskiej
 163. Konkurs na aplikację komorniczą 2018
 164. Przeniesienie na prawo na UKSW
 165. Pomocy!!!
 166. Stażysta w sądzie rejonowym
 167. powrót do zawodu - prośba o porady
 168. Egzamin notarialny 2018
 169. Umowa aplikanta adwokackiego/radcowskiego z patronem
 170. Egzamin radcowski 2018 r. -cz. II
 171. logika prawnicza/formalna -> pomocy
 172. Zarobki - staż w ZUS
 173. praktyki/staże wakacyjne
 174. Aplikacja sędziowska
 175. Ustawa o finansach publicznych art. 118.
 176. Aplikacja
 177. Egzamin adwokacki prawo cywilne
 178. Skrócenie aplikacji specjalistycznej
 179. Legitymacja aplikanta radcowskiego
 180. Duży dylemat.
 181. Wpis na listę adwokatów - Izba wytrzeźwień
 182. Notatka prawna
 183. Powtarzanie I roku na aplikacji radcowskiej
 184. Prokurator po egz korporacyjnym
 185. Biegły Rewident
 186. Praktyki studenckie w prokuraturze rejonowej-gdzie iść,z kim rozmawiać
 187. Praca dla prawnika
 188. asesor prokurtury
 189. Normy bezpośrednio i pośrednio kształtujące
 190. skreślenie z aplikacji radcowskiej
 191. Jaki używacie papier w kancelarii?
 192. Egzamin radcowski 2018 r.
 193. Egzamin wstępny na aplikację notarialną 2018
 194. Aplikacja sędziowska w praktyce
 195. gdzie studiować prawo w Warszawie?
 196. KSSIP - rekrutacja 2017 trwająca wciąż w 2018 roku
 197. Konkurs - aplikacja KSSiP 2017 cz. V
 198. Przepis merytoryczny, podstawa prawna
 199. LLM a aplikacja
 200. Czy robienie aplikacji radcowskiej się opłaca
 201. Opłacalność robienia aplikacji
 202. Akt normatywny a akt prawny
 203. Egzamin adwokacki 2018
 204. Praktyki podczas studiów
 205. Jak pracować w prawie autorskim?
 206. Egzamin adwokacki - etyka; forma rozwiązania
 207. Skład komisji ds. egzaminu adwokackiego 2016-2017
 208. Uprawnienia i dozwolenia
 209. koszt sporządzenia apelacji
 210. Dziennik Zajęć - aplikacja radcowska
 211. Wykształcenie prawnicze + techniczne?
 212. koszty zastępstwa
 213. Studia prawnicze - rekrutacja zimowa
 214. Egzamin komorniczy 2018r.
 215. Przepis Kompetencyjne
 216. Zwolnienie z zajec na aplikacji
 217. Konkurs - aplikacja KSSiP 2018
 218. Konkurs - aplikacja KSSiP 2017 cz. IV
 219. Studia prawnicze
 220. Sankcje
 221. Akty normatywne
 222. Systemy civil law i common law
 223. staż ubezpieczeniowy - co to jest
 224. Przeniesienie na inną uczelnie
 225. Asystent sędziego-konkurs
 226. Który wydział prawa lepszy?
 227. Przesłanki Przesłuchania stron w postępowaniu dowodowym
 228. Konkurs - aplikacja KSSiP 2017 cz. III
 229. Aplikacja radcowska OIRP w Katowicach 2018-2020
 230. jaka aplikacja
 231. Korupcja w administracji
 232. Aplikacje prawnicze prowadzone przez Uczelnie Wyższe
 233. Dziedziczenie
 234. Wolne stanowiska referendarskie
 235. postępowanie dyscyplinarne aplikanta
 236. Pomocy
 237. POMOCY !!!! in dubio pro reo geneza
 238. Informacja z przesłuchania strony, a przesłuchanie strony
 239. Aplikacja radcowska a praca w biurze nieruchomości
 240. Egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską 2018
 241. Podpis elektroniczny komornika
 242. Aplikant/Asesor komorniczy - działalność gospodarcza
 243. Konkurs - aplikacja KSSiP 2017 cz. II
 244. Aplikacja radcowska w OIRP w Warszawie (2018-2021) - pytania ogólne
 245. Kurator do spraw nieletnich.
 246. Dobry komentarz kpc - egzekucja
 247. Opiekun praktyk a patron
 248. rachunkowość podyplomowo
 249. Praca
 250. Rpd