PDA

View Full Version : Forum Młodych Prawników


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 1. Członek pozaetatowy SKO
 2. Aplikacja radcowska
 3. Egzamin notarialny 2019
 4. Asystent w Krajowej Informacji Skarbowej
 5. Egzamin komorniczy w 2019 r.
 6. Aplikant adwokacki i jego uprawnienia
 7. Egzamin notarialny bez aplikacji
 8. Asesor prokuratury art. 174 par. 1a - co dalej?
 9. Stypendium socjalne
 10. Podatkowcy - pytanie o specjalizację
 11. Nieposzlakowana opinia, karalność sądowa - rekrutacja na aplikację
 12. Czynności prokuratora
 13. Logika dla prawników
 14. Praca na studia - Rodo, baza przedsiębiorców
 15. Konkurs - aplikacja KSSiP 2019
 16. Zakaz zblizania sie
 17. Problem z upadloscia firmy.
 18. Praca Sezonowa a aplikacja
 19. Konkurs Ministra Sprawiedliwości na esej
 20. Egzamin radcowski 2019
 21. Zmiana Izby notarialnej na inną
 22. Niepełnosprawność a wykonywanie zawodu prokuratora.
 23. Egzamin radcowski bez aplikacji
 24. wygrana konkursu na referendarza-izba wytrzeźwień
 25. Egzamin notarialny 2018 - odwołania
 26. Aplikacja uzupełniająca, a P.O. Asystent Sędziego?
 27. Praca Asystenta Sędziego w mniejszym mieście
 28. studia dzienne na prawie w wieku 30 lat?
 29. pytania odnośnie specjalizacji na prawie
 30. Późny wniosek o wpis
 31. Zamówienia publiczne
 32. Aplikant na sali
 33. Zatarte skazanie a pytanie o postępowanie karne
 34. Egzamin wstępny na aplikacje notarialną 99 punktów
 35. Komornik po doktoracie
 36. Praktyki w prokuraturze.
 37. egzamin wstępny 2018 - odwołanie
 38. Egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską 2018 cz. II
 39. Egzamin wstępny 2019 aplikacja radcowska /adwokacka
 40. wniosek o skreślenie z listy aplikantów adwokackich
 41. Akt normatywny a akt prawny
 42. Egzamin adwokacki 2019
 43. Adwokat kościelny
 44. Konkurs - aplikacja KSSiP 2018 cz. II
 45. Sprawa w sądzie rodzinnym a aplikacja.
 46. Powtarzanie roku na aplikacji radcowskiej - uprawnienia procesowe
 47. Aplikacja radcowska Warszawa i praca za granica
 48. Przenoszenie pomiędzy uczelniami
 49. Pouczenie, a KSIP?
 50. Egzamin referendarski
 51. Referent prawny w wojsku / Korpus obsługi prawnej i sprawiedliwości
 52. Aplikant radcowski w urzędzie
 53. Aplikacja sędziowska + co później?
 54. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna
 55. Powołanie na stanowisko komornika
 56. Drugi kierunek studiów
 57. Czy niewybitny student powinien w ogóle próbować pchać się na aplikację?
 58. Przygotowanie do rozmowy
 59. Prawo na UAM vs. UWR studia 2018
 60. Nominacje sędziowskie
 61. Zdarzeniem prawnym jest
 62. Uniwersytet Pedagogiczny i Akademia im. Frycza Modrzewskiego - ktoś studiuje?
 63. Kazus
 64. Art. 190a. Stalking - wyjaśnienie
 65. Aplikacja prawnicza a praca w sądzie
 66. Proszę o pomoc
 67. telefon LG...
 68. umowa o pracę a zasilek dla bezrobotnych
 69. Jaka aplikacja
 70. Aby zostać prokuratorem...
 71. Odwołanie- egzamin adwokacki 2018
 72. Odwołanie od wyniku egz.adwokackiego a samokontrola decyzji organu I instancji
 73. Przypisy do pracy
 74. Przygotowanie do aplikacji prokuratorskiej
 75. Konkurs na aplikację komorniczą 2018
 76. Przeniesienie na prawo na UKSW
 77. Pomocy!!!
 78. Stażysta w sądzie rejonowym
 79. powrót do zawodu - prośba o porady
 80. Egzamin notarialny 2018
 81. Umowa aplikanta adwokackiego/radcowskiego z patronem
 82. Egzamin radcowski 2018 r. -cz. II
 83. logika prawnicza/formalna -> pomocy
 84. Zarobki - staż w ZUS
 85. praktyki/staże wakacyjne
 86. Aplikacja sędziowska
 87. Ustawa o finansach publicznych art. 118.
 88. Aplikacja
 89. Egzamin adwokacki prawo cywilne
 90. Skrócenie aplikacji specjalistycznej
 91. Legitymacja aplikanta radcowskiego
 92. Duży dylemat.
 93. Wpis na listę adwokatów - Izba wytrzeźwień
 94. Notatka prawna
 95. Powtarzanie I roku na aplikacji radcowskiej
 96. Prokurator po egz korporacyjnym
 97. Biegły Rewident
 98. Praktyki studenckie w prokuraturze rejonowej-gdzie iść,z kim rozmawiać
 99. Praca dla prawnika
 100. asesor prokurtury
 101. Normy bezpośrednio i pośrednio kształtujące
 102. skreślenie z aplikacji radcowskiej
 103. Jaki używacie papier w kancelarii?
 104. Egzamin radcowski 2018 r.
 105. Egzamin wstępny na aplikację notarialną 2018
 106. Aplikacja sędziowska w praktyce
 107. gdzie studiować prawo w Warszawie?
 108. KSSIP - rekrutacja 2017 trwająca wciąż w 2018 roku
 109. Konkurs - aplikacja KSSiP 2017 cz. V
 110. Przepis merytoryczny, podstawa prawna
 111. LLM a aplikacja
 112. Czy robienie aplikacji radcowskiej się opłaca
 113. Opłacalność robienia aplikacji
 114. Akt normatywny a akt prawny
 115. Egzamin adwokacki 2018
 116. Praktyki podczas studiów
 117. Jak pracować w prawie autorskim?
 118. Egzamin adwokacki - etyka; forma rozwiązania
 119. Skład komisji ds. egzaminu adwokackiego 2016-2017
 120. Uprawnienia i dozwolenia
 121. koszt sporządzenia apelacji
 122. Dziennik Zajęć - aplikacja radcowska
 123. Wykształcenie prawnicze + techniczne?
 124. koszty zastępstwa
 125. Studia prawnicze - rekrutacja zimowa
 126. Egzamin komorniczy 2018r.
 127. Przepis Kompetencyjne
 128. Zwolnienie z zajec na aplikacji
 129. Konkurs - aplikacja KSSiP 2018
 130. Konkurs - aplikacja KSSiP 2017 cz. IV
 131. Studia prawnicze
 132. Sankcje
 133. Akty normatywne
 134. Systemy civil law i common law
 135. staż ubezpieczeniowy - co to jest
 136. Przeniesienie na inną uczelnie
 137. Asystent sędziego-konkurs
 138. Który wydział prawa lepszy?
 139. Przesłanki Przesłuchania stron w postępowaniu dowodowym
 140. Konkurs - aplikacja KSSiP 2017 cz. III
 141. Aplikacja radcowska OIRP w Katowicach 2018-2020
 142. jaka aplikacja
 143. Korupcja w administracji
 144. Aplikacje prawnicze prowadzone przez Uczelnie Wyższe
 145. testis non est iudicare
 146. Dziedziczenie
 147. Wolne stanowiska referendarskie
 148. postępowanie dyscyplinarne aplikanta
 149. Pomocy
 150. POMOCY !!!! in dubio pro reo geneza
 151. Informacja z przesłuchania strony, a przesłuchanie strony
 152. Aplikacja radcowska a praca w biurze nieruchomości
 153. Egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską 2018
 154. Podpis elektroniczny komornika
 155. Aplikant/Asesor komorniczy - działalność gospodarcza
 156. Konkurs - aplikacja KSSiP 2017 cz. II
 157. Aplikacja radcowska w OIRP w Warszawie (2018-2021) - pytania ogólne
 158. Kurator do spraw nieletnich.
 159. Dobry komentarz kpc - egzekucja
 160. Opiekun praktyk a patron
 161. rachunkowość podyplomowo
 162. Praca
 163. Rpd
 164. Praktyki w prokuraturze Okręgowej.
 165. egzamin radcowski bez aplikacji
 166. Aplikacja czy dzienne studia doktoranckie
 167. egzekucja należności przez firmę windykacyją
 168. Egzamin pisemny na aplikację dyplomatyczno-konsularną
 169. Egzamin wstępny na aplikację radcowską i adwokacką 2017 cz. 2
 170. Nieskazitelny charakter a zatarte skazanie?
 171. Aplikacja prokuratorska - wszystko
 172. Studium Prawa Spółek na UW czy Akademia Spółek na SGH
 173. Przyszłość prawnika w Warszawie
 174. Prawo konstytucyjne- niezmienne od lat?
 175. Praca magisterska a aplikacja
 176. Centralne organy administracji
 177. Doradca podatkowy radcą prawnym
 178. Staż z Urzędu Pracy w Prokuraturze
 179. Immunitet Sędziego
 180. Odmowa wpisu na listę radców prawnych a zwrot opłat za aplikacje.
 181. Aplikant adwokacki po egzaminie a wpis na listę radców prawnch
 182. Aplikacja sędziowska czy prokuratorska
 183. Egzamin sędziowski 2018
 184. Czy te studia mają sens med+prawo?
 185. złożenie wniosku do komisji
 186. Adwokat a prawo do wykonywania zawodu
 187. Czy osoba lecząca się psychiatrycznie moze zostać adwokatem/radcą?
 188. Aplikacja notarialna a wiek zdajacego
 189. Zniesienie współwłasności samochodu.
 190. "odroczenie" odbywania aplikacji komorniczej
 191. co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat - czyli kiedy?
 192. Jednoczesne zatrudnienie radcy prawnego na etacie w urzędzie i prowadzenie kancelarii
 193. Zmiana izby i patrona w 2018 r.
 194. pranie pieniędzy
 195. UKSW zaoczne prawo
 196. Aplikacje
 197. rachunkowość
 198. Rezygnacja z aplikacji korporacyjnej, a zwrot przez Izbę uiszczonej opłaty rocznej
 199. Szkolenia, warsztaty dla studentów prawa
 200. Podręcznik do Post. Cywilnego
 201. Aplikacje
 202. Aplikacja w Krakowie - Radcowska czy Adwokacka?
 203. Umowa na 1.5 miesiąca?
 204. Aplikacja notarialna w Katowicach
 205. Z prawa na UKSW na UW
 206. Przecinki w prawie
 207. Prawo na UW - plan zajęć
 208. Egzamin referendarski
 209. Radca prawny i inna działalność
 210. Prawo-Szczecin
 211. Etykieta sądowa
 212. Prawo na UAM
 213. studia doktoranckie - opinia promotora
 214. Studia prawnicze
 215. Przyszli studenci prawa UWr
 216. Egzamin we wrześniu a egzamin na aplikację
 217. Matura 2017, kierunek: prawo
 218. Państwowy Instytut Badawczy
 219. Kancelaria - praktyki pomoc
 220. Praktyki w dużych kancelariach - Pomocy
 221. Utracone korzyści przy umowie na czas nieoznaczony
 222. Egzamin pr. rzymskie u prof. Rozwadowskiego
 223. Szanse na stacjonarne studia doktoranckie
 224. Studia doktoranckie
 225. Jak liczyć kare łączną grzywny
 226. Koźmiński czy UW
 227. Praktyki wakacyjne
 228. Umcs czy uksw?
 229. Nauka do aplikacji prokuratorskiej a praca
 230. Orzeczenie od sadu "zgoda na wyprowadzenie sie nieletniego z domu ".
 231. Aplikacja, a studia dzienne
 232. Pomoc przy referacie
 233. Ora warszawa czy wrocław
 234. interpretacja art. 325b pkt. 1 kpk
 235. Praktyki na aplikacji
 236. prawo - studia
 237. Pomoc w pracy prawnej
 238. czy jest możliwe aby policja namierzyła
 239. PROCEDURA wpisu na listę zawodową na podstawie stażu
 240. Zmiany w ustawie o komornikach - dyskusja
 241. Referendarz sądowy
 242. wykonywanie zawodu adwokata a zatrudnienie w Urzędzie Miasta
 243. Powołanie na komornika - Radca Prawny
 244. Egzamin Notarialny 2017 r.
 245. Przerwa w odbywaniu aplikacji notarialnej
 246. Aplikacja w konkretnym miescie
 247. Doktorat i praca w kancelarii w różnych miastach
 248. Zapytanie
 249. Szkoła Prawa Obcego w CV
 250. Badanie psychologiczne kandydata na prokuratora /sędziego a ChAD i sens aplikacji...