PDA

View Full Version : Forum Młodych Prawników


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 1. Egzamin adwokacki z doświadczenia - dokumenty
 2. Aplikant radcowski zatrudniony w kancelarii Adwokackiej
 3. Egzamin adwokacki bez aplikacji - sumowanie okresów stażu
 4. Wpis na listę aplikantów adwokackich - pytanie o wzór załącznika
 5. Aplikacja adwokacka/radcowska
 6. Wpis na listę aplikantów
 7. Zdany egzamin radcowski a praca
 8. Wpis na listę radców bez egzaminu
 9. Aplikacja sędziowska a egzamin sędziowski ze stażu pracy
 10. Aplikacja Radcowska a studia podyplomowe Stałego Mediatora
 11. Aplikacja komornicza - pytanie
 12. Egzamin radcowski 2021
 13. Aplikacja czy doktorat ? Pomocy.
 14. Pomocy
 15. Radca prawny a mediacje
 16. zwrot stypendium w kssip
 17. przedmioty
 18. czy da się przepisać z aplikacji radcowskiej na aplikację adwokacką?
 19. Skreślenie z listy aplikantów radcowskich?
 20. Studia niestacjonarne
 21. Czy wobec kandydatów na komorników przeprowadza się postępowanie sprawdzające?
 22. zajęcia w czasie epidemii
 23. Kiedy można mówić?
 24. Skarga do WSA - jaka podstawa
 25. Jak wygląda test na aplikacje prokuratorska?
 26. Covid-19 a praktyki
 27. praca u mecenasa i własna działalność
 28. Aplikacja w KSSiP czy korporacyjna?
 29. pomoc w zadaniu
 30. Jak wygląda pierwszy rok
 31. Prawo na UZ?
 32. aplikacja komornicza
 33. Elektroniczne akta komornicze
 34. Powrót na aplikację po skreśleniu się z listy
 35. Zarobki
 36. Doktorat a adwokat
 37. Obejmowanie stanowisk asesorskich - aplikacja prokuratorska
 38. Pytanie dot. studiów
 39. Pierwsza praktyka
 40. Prawnik bez aplikacji, a reprezentowanie w Sądzie
 41. Aplikacja do 35 r.ż.
 42. Wpis na listę aplikantów radcowskich/odroczenie
 43. Prawo: UW vs. UJ vs. UKSW vs. UŁ
 44. stosunek pracy - egzamin adwo i przepisanie do radców
 45. Zatarcie skazania a aplikacja adwokacka
 46. Komornik - pytanie o dostęp do zawodu
 47. Pytanie do aplikantów adwokackich - Kraków
 48. zdobywanie doświadczenia dla studenta w Wawie
 49. Egzamin korporacyjny po stażu pracy jako asystent sędziego
 50. ankieta personalna
 51. Pozew o uchylenie alimentów
 52. Prowadzenie po amfetaminie
 53. skarga konstytucyjna
 54. Zawieszenie w prawach aplikanta kssip
 55. Miejsce praktyk - aplikacja sędziowska
 56. Prawo zaoczne/dziecko/praca
 57. Asesura po aplikacji
 58. Egzamin bez aplikacji a praca w doradztwie podatkowym
 59. Zajmowanie się prawem konstytucyjnym
 60. Stypendium netto/praca a aplikacja
 61. Czas na podjęcie aplikacji adwokackiej/komorniczej
 62. Czy warto studiować prawo?
 63. Egzamin Notarialny 2020
 64. Możliwość odbycia aplikacji
 65. Asesura prokuratorska
 66. Wypowiedzenie umowy najmu przez jednego z dwóch najemców
 67. Umorzenie postępowania karnego a aplikacja
 68. Aplikacja radcowską - rezygnacja a opłata
 69. Notatki
 70. Egzamin wstępny na aplikację notarialną 2020
 71. Aplikacja prokuratorka - kilka pytań
 72. Pierwsza praca
 73. Studia prawnicze po rachunkowości
 74. Przeniesienie aplikanta adwokackiego do innej izby
 75. Witam, proszę o odpowiedź.
 76. Egzamin Komorniczy 2020
 77. Rynek Prawniczy
 78. Konkurs - aplikacja KSSiP 2020
 79. odwołanie od wyniku egzaminu- kssip
 80. przegłosowanie czegoś w sądzie najwyższym
 81. Patron - aplikacja radcowska
 82. Aplikacja a punkty karne
 83. Przeniesienie do innej izby
 84. Darowizna.
 85. Konkurs - aplikacja KSSiP 2019 cz. II
 86. Powołanie na notariusza - wskazanie siedziby kancelarii
 87. Egzamin adwokacki - jak interpretować 6 lat przed złożeniem wniosku ?
 88. aplikacja adwokacka 2020- jak to wygląda w praktyce
 89. Aplikacja uzupełniająca prokuratorska kssip 2020
 90. Egzamin wstępny 2020 na aplikację adwokacką/radcowską
 91. Dokument tożsamości
 92. Odwołanie od uchwały ws. wyniku egzaminu wstępnego aplikacja korporacyjna 2019
 93. Wniosek o wpis na listę aplikantów notarialnych.
 94. radca prawny niewykonujący zawodu
 95. astystent radcy prokuratorii RP
 96. Egzamin wstępny 2019 aplikacja radcowska /adwokacka cz. 2
 97. Asystent vs Aplikacja
 98. renta a zasilek dla bezrobotnych
 99. Aplikacja uzupełniająca sędziowska kssip 2020
 100. Praktyka w konsulacie
 101. Nieskazitelność charakteru
 102. Wynagrodzenie za aplikację sędziowską a pieniądze z renty socjalnej
 103. Przeniesie do innej izby przed rozpoczęciem aplikacji radcowskiej.
 104. Egzamin radcowski bez odbycia aplikacji
 105. Mandat a aplikacja
 106. Egzamin radcowski 2020
 107. Aplikacja adwokacka a przynależność do partii politycznych i start w wyborach.
 108. Dokumenty po upływie terminu
 109. przeniesienie siedziby
 110. Magister farmacji i studia prawnicze po 25 r.ż.
 111. Aplikacja adwokacka w Krakowie
 112. Egzamin adwokacki 2020
 113. Przebyta nerwica natręctw podczas studiów a rękojmia prawidłowego wykonywania zawodu
 114. Papierologia i formalności na aplikacji adwokackiej
 115. UG, UMK czy UKSW- rekrutacja 2019
 116. UJ czy UW - rekrutacja 2019
 117. Rekrutacja 2019
 118. Korpokance czy Kraków?
 119. Aplikacja radcowska w Wałbrzychu
 120. Konkurs na Komornika
 121. Stażysta w sądzie rejonowym
 122. Egzamin bez aplikacji, a aplikacja
 123. Niski odsetek osób podchodzących do egzaminu na radcę/adwokata bez aplikacji
 124. Uniwersytet gdański
 125. Doktorat z prawa a wpis egzamin radcowski bez aplikacji
 126. egzamin notarialny bez aplikacji
 127. Sko
 128. Patron z innej izby
 129. Odwołania - egzamin zawodowy radcowski/adwokacki.
 130. Praktyki a egzamin adwokacki bez aplikacji
 131. Konstytucje z lat 1919 -2019
 132. Ile lat po odbyciu aplikacji mogę podchodzić do egzaminu?
 133. Dopuszczenie do egzaminu korporacyjnego
 134. Członek pozaetatowy SKO
 135. Aplikacja radcowska
 136. Asystent w Krajowej Informacji Skarbowej
 137. Egzamin komorniczy w 2019 r.
 138. Aplikant adwokacki i jego uprawnienia
 139. Egzamin notarialny bez aplikacji
 140. Stypendium socjalne
 141. Podatkowcy - pytanie o specjalizację
 142. Nieposzlakowana opinia, karalność sądowa - rekrutacja na aplikację
 143. Logika dla prawników
 144. Praca na studia - Rodo, baza przedsiębiorców
 145. Konkurs - aplikacja KSSiP 2019
 146. Zakaz zblizania sie
 147. Problem z upadloscia firmy.
 148. Praca Sezonowa a aplikacja
 149. Konkurs Ministra Sprawiedliwości na esej
 150. Egzamin radcowski 2019
 151. Zmiana Izby notarialnej na inną
 152. Niepełnosprawność a wykonywanie zawodu prokuratora.
 153. Egzamin radcowski bez aplikacji
 154. wygrana konkursu na referendarza-izba wytrzeźwień
 155. Egzamin notarialny 2018 - odwołania
 156. Aplikacja uzupełniająca, a P.O. Asystent Sędziego?
 157. Praca Asystenta Sędziego w mniejszym mieście
 158. studia dzienne na prawie w wieku 30 lat?
 159. pytania odnośnie specjalizacji na prawie
 160. Późny wniosek o wpis
 161. Zamówienia publiczne
 162. Aplikant na sali
 163. Zatarte skazanie a pytanie o postępowanie karne
 164. Egzamin notarialny 2019
 165. Komornik po doktoracie
 166. Praktyki w prokuraturze.
 167. egzamin wstępny 2018 - odwołanie
 168. Egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską 2018 cz. II
 169. Egzamin wstępny 2019 aplikacja radcowska /adwokacka
 170. wniosek o skreślenie z listy aplikantów adwokackich
 171. Akt normatywny a akt prawny
 172. Egzamin adwokacki 2019
 173. Adwokat kościelny
 174. Konkurs - aplikacja KSSiP 2018 cz. II
 175. Sprawa w sądzie rodzinnym a aplikacja.
 176. Powtarzanie roku na aplikacji radcowskiej - uprawnienia procesowe
 177. Aplikacja radcowska Warszawa i praca za granica
 178. Przenoszenie pomiędzy uczelniami
 179. Pouczenie, a KSIP?
 180. Egzamin referendarski
 181. Referent prawny w wojsku / Korpus obsługi prawnej i sprawiedliwości
 182. Aplikant radcowski w urzędzie
 183. Aplikacja sędziowska + co później?
 184. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna
 185. Powołanie na stanowisko komornika
 186. Drugi kierunek studiów
 187. Czy niewybitny student powinien w ogóle próbować pchać się na aplikację?
 188. Przygotowanie do rozmowy
 189. Prawo na UAM vs. UWR studia 2018
 190. Nominacje sędziowskie
 191. Zdarzeniem prawnym jest
 192. Uniwersytet Pedagogiczny i Akademia im. Frycza Modrzewskiego - ktoś studiuje?
 193. Kazus
 194. Art. 190a. Stalking - wyjaśnienie
 195. Aplikacja prawnicza a praca w sądzie
 196. Proszę o pomoc
 197. telefon LG...
 198. umowa o pracę a zasilek dla bezrobotnych
 199. Jaka aplikacja
 200. Aby zostać prokuratorem...
 201. Odwołanie- egzamin adwokacki 2018
 202. Odwołanie od wyniku egz.adwokackiego a samokontrola decyzji organu I instancji
 203. Przypisy do pracy
 204. Przygotowanie do aplikacji prokuratorskiej
 205. Konkurs na aplikację komorniczą 2018
 206. Przeniesienie na prawo na UKSW
 207. Pomocy!!!
 208. Stażysta w sądzie rejonowym
 209. powrót do zawodu - prośba o porady
 210. Egzamin notarialny 2018
 211. Umowa aplikanta adwokackiego/radcowskiego z patronem
 212. Egzamin radcowski 2018 r. -cz. II
 213. logika prawnicza/formalna -> pomocy
 214. Zarobki - staż w ZUS
 215. praktyki/staże wakacyjne
 216. Aplikacja sędziowska
 217. Ustawa o finansach publicznych art. 118.
 218. Aplikacja
 219. Egzamin adwokacki prawo cywilne
 220. Skrócenie aplikacji specjalistycznej
 221. Legitymacja aplikanta radcowskiego
 222. Duży dylemat.
 223. Wpis na listę adwokatów - Izba wytrzeźwień
 224. Notatka prawna
 225. Powtarzanie I roku na aplikacji radcowskiej
 226. Prokurator po egz korporacyjnym
 227. Biegły Rewident
 228. Praktyki studenckie w prokuraturze rejonowej-gdzie iść,z kim rozmawiać
 229. Praca dla prawnika
 230. asesor prokurtury
 231. Normy bezpośrednio i pośrednio kształtujące
 232. skreślenie z aplikacji radcowskiej
 233. Jaki używacie papier w kancelarii?
 234. Egzamin radcowski 2018 r.
 235. Egzamin wstępny na aplikację notarialną 2018
 236. Aplikacja sędziowska w praktyce
 237. gdzie studiować prawo w Warszawie?
 238. KSSIP - rekrutacja 2017 trwająca wciąż w 2018 roku
 239. Konkurs - aplikacja KSSiP 2017 cz. V
 240. Przepis merytoryczny, podstawa prawna
 241. LLM a aplikacja
 242. Czy robienie aplikacji radcowskiej się opłaca
 243. Opłacalność robienia aplikacji
 244. Akt normatywny a akt prawny
 245. Egzamin adwokacki 2018
 246. Praktyki podczas studiów
 247. Jak pracować w prawie autorskim?
 248. Egzamin adwokacki - etyka; forma rozwiązania
 249. Skład komisji ds. egzaminu adwokackiego 2016-2017
 250. Uprawnienia i dozwolenia