PDA

View Full Version : Forum Młodych Prawników


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 1. KRN i i RIN Kraków przegrywają w WSA z zastępcą notarialnym
 2. Spowodowanie kolizji
 3. Który egzamin końcowy jest łatwiejszy adwokacki czy radcowski?
 4. asystent prokuratora
 5. Mowa końcowa
 6. Prawo - w jakim wieku
 7. Stypendium KSSiP a Polski Ład.
 8. Łączenie studiów z aplikacją
 9. Aplikacja KSSIP 2022
 10. Olimpiada wiedzy o prawie
 11. Czy warto studiować prawo?
 12. brakuje prokuratorów??
 13. Godność urzędu i szeroko pojęta etyka.
 14. Prawo UEK
 15. KURS przygotowawczy egzamin radcowski/adwokacki 2022
 16. Aplikacja prokuratorska - perspektywy.
 17. Jaka aplikacja? Co dalej po prawie?
 18. Aplikacja sędziowska i co dalej
 19. Aplikacja radcowska 2022 (OIRP Katowice)
 20. KOMUNIKAT szkolenie 3.12.2021- LOGOWANIE ZOOM
 21. Nisza prawna po Brexit?
 22. Zajęcie broni palnej
 23. Aplikacja sędziowska - Kraków czy Warszawa
 24. Aplikacja uzupełniająca sędziowska 2022 r.
 25. Mam jedno pytanie
 26. Toga
 27. Aplikacja KSSiP 2021 cz. II
 28. Sprzeciw MS
 29. Aplikacja notarialna pozaetatowa
 30. Nauka do kssipu i co więcej ...
 31. Projekt orzeczenia - zadanie otwarte
 32. Jak długo wykonywać zawód adwokata by być przepisanym do radców.
 33. Egzamin notarialny 2022
 34. Wybór specjalizacji
 35. Doradca podatkowy rozważa rozpoczęcie studiów prawniczych.
 36. Opłaty
 37. wyznaczanie patrontów
 38. Aplikacja adwokacka i zgoda dziekana na DG
 39. Rezygnacja z aplikacji a ponowny egzamin wstępny
 40. Aplikacja KSAP. Ktoś ma jakieś doświadczenia ?
 41. Aplikacja radcowska, a działalność gospodarcza
 42. Patronat
 43. egzamin wstępny apl. radcowska - odwołanie
 44. Egzamin wstępny aplikacja notarialna 2021 odwołanie
 45. Odbyta aplikacja radcowska a egzamin zawodowy (końcowy)
 46. Aplikacja adwokacka na 10 semestrze na Uniwersytecie Radomskim
 47. skreślenie z listy Adwokatów
 48. Aplikacja komornicza
 49. Zwolnienie z egzaminu radcowskiego
 50. Przeniesienie aplikanta komorniczego do innej izby
 51. Aplikacja sądowa
 52. Przygotowania do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską.
 53. Zadłużenie, sprawa w prokuraturze
 54. Egzamin zawodowy z doświadczenia
 55. Przygotowania do egzaminu radcowskiego 2022
 56. Opłata za egzamin
 57. Elektroniczna Rejestracja kandydatów (egzamin wstępny na aplikację radcowską)
 58. Egzamin wstępny apl. radcowska
 59. nieskazitelny charakter kandydata na aplikanta
 60. Radca prawny a inna firma
 61. średni wiek na aplikacji radcowskiej
 62. Rozbój
 63. egzamin prokuratorski - lata 70/80
 64. Asesura w Prokuraturze po Asystenturze w Sądzie
 65. Wpis na listę adwokatów / radców prawnych na podstawie doświadczenia i stopni doktora
 66. prokurator
 67. Egzamin wstępny apl. radcowska 2021
 68. Jakie seminarium wybrać?
 69. Czy warto zostać w pracy w kancelarii?
 70. Wynagrodzenie na stażu w sądzie/prokuraturze
 71. Rozmowa kwalifikacyjna Prokuratura Okręgowa
 72. Zaczęcie prawa po Politechnice
 73. Egzamin notarialny 2021
 74. Mandat karny
 75. Jaka apl. łatwiejsza i gdzie? Wroc./Wałb., Rad./Adw.?
 76. Praca zdalna bez elektronicznego obiegu dokumentów?
 77. Sprawy poszlakowe
 78. Praca w służbie cywilnej po studiach prawniczych. Trudno się dostać?
 79. Zmiana statusu notariusza na zastępcę notarialnego
 80. 18 lat i zawodówka
 81. Dziwna liczba aktów prawnych / osób podchodzących do egzaminu - pytania o aplikacje
 82. Obejmowanie stanowisk asesorskich w sądzie i prokuraturze, a miejsce zamieszkania
 83. Konkurs - aplikacja KSSiP 2020 - cz. III
 84. Praktyka radcowska/adwokacka w mniejszym mieście z SR
 85. Kurs na prawo jazdy w czasie trwania aplikacji
 86. Konkurs na pracę w sądzie - III etap
 87. Konkurs na asystenta prokuratora
 88. Egzamin zawodowy z doświadczenia, a wpis na listę
 89. Konkurs - aplikacja KSSiP 2020 - cz. II
 90. Odmowa sesji zdalnej
 91. Wpis na listę aplikantów
 92. Aplikacja KSSiP 2021
 93. Praca a aplikacja
 94. Praktyki na studiach
 95. Staż urzędniczy w prokuraturze
 96. Przyjęcie spadku
 97. Modele realizacji robót budowlanych
 98. Praca w mundurowce a aplikacja
 99. Aplikacja radcowska- nie zdany ostatni egzamin
 100. Taksa
 101. Doradca Podatkowy czy Notariusz?
 102. Egzaminy na aplikacji radcowskiej/adwokackie
 103. Egzamin adwokacki z doświadczenia - dokumenty
 104. Aplikant radcowski zatrudniony w kancelarii Adwokackiej
 105. Egzamin adwokacki bez aplikacji - sumowanie okresów stażu
 106. Wpis na listę aplikantów adwokackich - pytanie o wzór załącznika
 107. Aplikacja adwokacka/radcowska
 108. Wpis na listę aplikantów
 109. Zdany egzamin radcowski a praca
 110. Wpis na listę radców bez egzaminu
 111. Aplikacja sędziowska a egzamin sędziowski ze stażu pracy
 112. Aplikacja Radcowska a studia podyplomowe Stałego Mediatora
 113. Aplikacja komornicza - pytanie
 114. Egzamin radcowski 2021
 115. Aplikacja czy doktorat ? Pomocy.
 116. Pomocy
 117. Radca prawny a mediacje
 118. zwrot stypendium w kssip
 119. przedmioty
 120. czy da się przepisać z aplikacji radcowskiej na aplikację adwokacką?
 121. Skreślenie z listy aplikantów radcowskich?
 122. Studia niestacjonarne
 123. Czy wobec kandydatów na komorników przeprowadza się postępowanie sprawdzające?
 124. zajęcia w czasie epidemii
 125. Kiedy można mówić?
 126. Skarga do WSA - jaka podstawa
 127. Jak wygląda test na aplikacje prokuratorska?
 128. Covid-19 a praktyki
 129. praca u mecenasa i własna działalność
 130. Aplikacja w KSSiP czy korporacyjna?
 131. pomoc w zadaniu
 132. Jak wygląda pierwszy rok
 133. Prawo na UZ?
 134. aplikacja komornicza
 135. Elektroniczne akta komornicze
 136. Powrót na aplikację po skreśleniu się z listy
 137. Zarobki
 138. Doktorat a adwokat
 139. Obejmowanie stanowisk asesorskich - aplikacja prokuratorska
 140. Pytanie dot. studiów
 141. Pierwsza praktyka
 142. Prawnik bez aplikacji, a reprezentowanie w Sądzie
 143. Aplikacja do 35 r.ż.
 144. Wpis na listę aplikantów radcowskich/odroczenie
 145. Prawo: UW vs. UJ vs. UKSW vs. UŁ
 146. stosunek pracy - egzamin adwo i przepisanie do radców
 147. Zatarcie skazania a aplikacja adwokacka
 148. Komornik - pytanie o dostęp do zawodu
 149. Pytanie do aplikantów adwokackich - Kraków
 150. zdobywanie doświadczenia dla studenta w Wawie
 151. Egzamin korporacyjny po stażu pracy jako asystent sędziego
 152. ankieta personalna
 153. Pozew o uchylenie alimentów
 154. Prowadzenie po amfetaminie
 155. skarga konstytucyjna
 156. Zawieszenie w prawach aplikanta kssip
 157. Miejsce praktyk - aplikacja sędziowska
 158. Prawo zaoczne/dziecko/praca
 159. Asesura po aplikacji
 160. Egzamin bez aplikacji a praca w doradztwie podatkowym
 161. Zajmowanie się prawem konstytucyjnym
 162. Stypendium netto/praca a aplikacja
 163. Czas na podjęcie aplikacji adwokackiej/komorniczej
 164. Czy warto studiować prawo?
 165. Egzamin Notarialny 2020
 166. Możliwość odbycia aplikacji
 167. Asesura prokuratorska
 168. Wypowiedzenie umowy najmu przez jednego z dwóch najemców
 169. Umorzenie postępowania karnego a aplikacja
 170. Aplikacja radcowską - rezygnacja a opłata
 171. Notatki
 172. Egzamin wstępny na aplikację notarialną 2020
 173. Aplikacja prokuratorka - kilka pytań
 174. Pierwsza praca
 175. Studia prawnicze po rachunkowości
 176. Przeniesienie aplikanta adwokackiego do innej izby
 177. Witam, proszę o odpowiedź.
 178. Egzamin Komorniczy 2020
 179. Rynek Prawniczy
 180. Konkurs - aplikacja KSSiP 2020
 181. odwołanie od wyniku egzaminu- kssip
 182. przegłosowanie czegoś w sądzie najwyższym
 183. Patron - aplikacja radcowska
 184. Aplikacja a punkty karne
 185. Przeniesienie do innej izby
 186. Darowizna.
 187. Konkurs - aplikacja KSSiP 2019 cz. II
 188. Powołanie na notariusza - wskazanie siedziby kancelarii
 189. Egzamin adwokacki - jak interpretować 6 lat przed złożeniem wniosku ?
 190. aplikacja adwokacka 2020- jak to wygląda w praktyce
 191. Aplikacja uzupełniająca prokuratorska kssip 2020
 192. Egzamin wstępny 2020 na aplikację adwokacką/radcowską
 193. Dokument tożsamości
 194. Odwołanie od uchwały ws. wyniku egzaminu wstępnego aplikacja korporacyjna 2019
 195. Wniosek o wpis na listę aplikantów notarialnych.
 196. radca prawny niewykonujący zawodu
 197. astystent radcy prokuratorii RP
 198. Egzamin wstępny 2019 aplikacja radcowska /adwokacka cz. 2
 199. Asystent vs Aplikacja
 200. renta a zasilek dla bezrobotnych
 201. Aplikacja uzupełniająca sędziowska kssip 2020
 202. Praktyka w konsulacie
 203. Nieskazitelność charakteru
 204. Wynagrodzenie za aplikację sędziowską a pieniądze z renty socjalnej
 205. Przeniesie do innej izby przed rozpoczęciem aplikacji radcowskiej.
 206. Egzamin radcowski bez odbycia aplikacji
 207. Mandat a aplikacja
 208. Egzamin radcowski 2020
 209. Aplikacja adwokacka a przynależność do partii politycznych i start w wyborach.
 210. Dokumenty po upływie terminu
 211. przeniesienie siedziby
 212. Magister farmacji i studia prawnicze po 25 r.ż.
 213. Aplikacja adwokacka w Krakowie
 214. Egzamin adwokacki 2020
 215. Przebyta nerwica natręctw podczas studiów a rękojmia prawidłowego wykonywania zawodu
 216. Papierologia i formalności na aplikacji adwokackiej
 217. UG, UMK czy UKSW- rekrutacja 2019
 218. UJ czy UW - rekrutacja 2019
 219. Rekrutacja 2019
 220. Korpokance czy Kraków?
 221. Aplikacja radcowska w Wałbrzychu
 222. Konkurs na Komornika
 223. Stażysta w sądzie rejonowym
 224. Egzamin bez aplikacji, a aplikacja
 225. Niski odsetek osób podchodzących do egzaminu na radcę/adwokata bez aplikacji
 226. Uniwersytet gdański
 227. Doktorat z prawa a wpis egzamin radcowski bez aplikacji
 228. egzamin notarialny bez aplikacji
 229. Sko
 230. Patron z innej izby
 231. Odwołania - egzamin zawodowy radcowski/adwokacki.
 232. Praktyki a egzamin adwokacki bez aplikacji
 233. Konstytucje z lat 1919 -2019
 234. Ile lat po odbyciu aplikacji mogę podchodzić do egzaminu?
 235. Dopuszczenie do egzaminu korporacyjnego
 236. Członek pozaetatowy SKO
 237. Aplikacja radcowska
 238. Asystent w Krajowej Informacji Skarbowej
 239. Egzamin komorniczy w 2019 r.
 240. Aplikant adwokacki i jego uprawnienia
 241. Egzamin notarialny bez aplikacji
 242. Stypendium socjalne
 243. Podatkowcy - pytanie o specjalizację
 244. Nieposzlakowana opinia, karalność sądowa - rekrutacja na aplikację
 245. Logika dla prawników
 246. Praca na studia - Rodo, baza przedsiębiorców
 247. Konkurs - aplikacja KSSiP 2019
 248. Zakaz zblizania sie
 249. Problem z upadloscia firmy.
 250. Praca Sezonowa a aplikacja