PDA

View Full Version : Forum Młodych Prawników


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 1. Patron z innej izby
 2. Odwołania - egzamin zawodowy radcowski/adwokacki. Porady i sezlecenia napisania komus
 3. Praktyki a egzamin adwokacki bez aplikacji
 4. Konstytucje z lat 1919 -2019
 5. Ile lat po odbyciu aplikacji mogę podchodzić do egzaminu?
 6. Wypowiedzenie pełnomocnictwa - zawiadomienie sądu.
 7. Dopuszczenie do egzaminu korporacyjnego
 8. Członek pozaetatowy SKO
 9. Aplikacja radcowska
 10. Egzamin notarialny 2019
 11. Asystent w Krajowej Informacji Skarbowej
 12. Egzamin komorniczy w 2019 r.
 13. Aplikant adwokacki i jego uprawnienia
 14. Egzamin notarialny bez aplikacji
 15. Asesor prokuratury art. 174 par. 1a - co dalej?
 16. Stypendium socjalne
 17. Podatkowcy - pytanie o specjalizację
 18. Nieposzlakowana opinia, karalność sądowa - rekrutacja na aplikację
 19. Czynności prokuratora
 20. Logika dla prawników
 21. Praca na studia - Rodo, baza przedsiębiorców
 22. Konkurs - aplikacja KSSiP 2019
 23. Zakaz zblizania sie
 24. Problem z upadloscia firmy.
 25. Praca Sezonowa a aplikacja
 26. Konkurs Ministra Sprawiedliwości na esej
 27. Egzamin radcowski 2019
 28. Zmiana Izby notarialnej na inną
 29. Niepełnosprawność a wykonywanie zawodu prokuratora.
 30. Egzamin radcowski bez aplikacji
 31. wygrana konkursu na referendarza-izba wytrzeźwień
 32. Egzamin notarialny 2018 - odwołania
 33. Aplikacja uzupełniająca, a P.O. Asystent Sędziego?
 34. Praca Asystenta Sędziego w mniejszym mieście
 35. studia dzienne na prawie w wieku 30 lat?
 36. pytania odnośnie specjalizacji na prawie
 37. Późny wniosek o wpis
 38. Zamówienia publiczne
 39. Aplikant na sali
 40. Zatarte skazanie a pytanie o postępowanie karne
 41. Egzamin wstępny na aplikacje notarialną 99 punktów
 42. Komornik po doktoracie
 43. Praktyki w prokuraturze.
 44. egzamin wstępny 2018 - odwołanie
 45. Egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską 2018 cz. II
 46. Egzamin wstępny 2019 aplikacja radcowska /adwokacka
 47. wniosek o skreślenie z listy aplikantów adwokackich
 48. Akt normatywny a akt prawny
 49. Egzamin adwokacki 2019
 50. Adwokat kościelny
 51. Konkurs - aplikacja KSSiP 2018 cz. II
 52. Sprawa w sądzie rodzinnym a aplikacja.
 53. Powtarzanie roku na aplikacji radcowskiej - uprawnienia procesowe
 54. Aplikacja radcowska Warszawa i praca za granica
 55. Przenoszenie pomiędzy uczelniami
 56. Pouczenie, a KSIP?
 57. Egzamin referendarski
 58. Referent prawny w wojsku / Korpus obsługi prawnej i sprawiedliwości
 59. Aplikant radcowski w urzędzie
 60. Aplikacja sędziowska + co później?
 61. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna
 62. Powołanie na stanowisko komornika
 63. Drugi kierunek studiów
 64. Czy niewybitny student powinien w ogóle próbować pchać się na aplikację?
 65. Przygotowanie do rozmowy
 66. Prawo na UAM vs. UWR studia 2018
 67. Nominacje sędziowskie
 68. Zdarzeniem prawnym jest
 69. Uniwersytet Pedagogiczny i Akademia im. Frycza Modrzewskiego - ktoś studiuje?
 70. Kazus
 71. Art. 190a. Stalking - wyjaśnienie
 72. Aplikacja prawnicza a praca w sądzie
 73. Proszę o pomoc
 74. telefon LG...
 75. umowa o pracę a zasilek dla bezrobotnych
 76. Jaka aplikacja
 77. Aby zostać prokuratorem...
 78. Odwołanie- egzamin adwokacki 2018
 79. Odwołanie od wyniku egz.adwokackiego a samokontrola decyzji organu I instancji
 80. Przypisy do pracy
 81. Przygotowanie do aplikacji prokuratorskiej
 82. Konkurs na aplikację komorniczą 2018
 83. Przeniesienie na prawo na UKSW
 84. Pomocy!!!
 85. Stażysta w sądzie rejonowym
 86. powrót do zawodu - prośba o porady
 87. Egzamin notarialny 2018
 88. Umowa aplikanta adwokackiego/radcowskiego z patronem
 89. Egzamin radcowski 2018 r. -cz. II
 90. logika prawnicza/formalna -> pomocy
 91. Zarobki - staż w ZUS
 92. praktyki/staże wakacyjne
 93. Aplikacja sędziowska
 94. Ustawa o finansach publicznych art. 118.
 95. Aplikacja
 96. Egzamin adwokacki prawo cywilne
 97. Skrócenie aplikacji specjalistycznej
 98. Legitymacja aplikanta radcowskiego
 99. Duży dylemat.
 100. Wpis na listę adwokatów - Izba wytrzeźwień
 101. Notatka prawna
 102. Powtarzanie I roku na aplikacji radcowskiej
 103. Prokurator po egz korporacyjnym
 104. Biegły Rewident
 105. Praktyki studenckie w prokuraturze rejonowej-gdzie iść,z kim rozmawiać
 106. Praca dla prawnika
 107. asesor prokurtury
 108. Normy bezpośrednio i pośrednio kształtujące
 109. skreślenie z aplikacji radcowskiej
 110. Jaki używacie papier w kancelarii?
 111. Egzamin radcowski 2018 r.
 112. Egzamin wstępny na aplikację notarialną 2018
 113. Aplikacja sędziowska w praktyce
 114. gdzie studiować prawo w Warszawie?
 115. KSSIP - rekrutacja 2017 trwająca wciąż w 2018 roku
 116. Konkurs - aplikacja KSSiP 2017 cz. V
 117. Przepis merytoryczny, podstawa prawna
 118. LLM a aplikacja
 119. Czy robienie aplikacji radcowskiej się opłaca
 120. Opłacalność robienia aplikacji
 121. Akt normatywny a akt prawny
 122. Egzamin adwokacki 2018
 123. Praktyki podczas studiów
 124. Jak pracować w prawie autorskim?
 125. Egzamin adwokacki - etyka; forma rozwiązania
 126. Skład komisji ds. egzaminu adwokackiego 2016-2017
 127. Uprawnienia i dozwolenia
 128. koszt sporządzenia apelacji
 129. Dziennik Zajęć - aplikacja radcowska
 130. Wykształcenie prawnicze + techniczne?
 131. koszty zastępstwa
 132. Studia prawnicze - rekrutacja zimowa
 133. Egzamin komorniczy 2018r.
 134. Przepis Kompetencyjne
 135. Zwolnienie z zajec na aplikacji
 136. Konkurs - aplikacja KSSiP 2018
 137. Konkurs - aplikacja KSSiP 2017 cz. IV
 138. Studia prawnicze
 139. Sankcje
 140. Akty normatywne
 141. Systemy civil law i common law
 142. staż ubezpieczeniowy - co to jest
 143. Przeniesienie na inną uczelnie
 144. Asystent sędziego-konkurs
 145. Który wydział prawa lepszy?
 146. Przesłanki Przesłuchania stron w postępowaniu dowodowym
 147. Konkurs - aplikacja KSSiP 2017 cz. III
 148. Aplikacja radcowska OIRP w Katowicach 2018-2020
 149. jaka aplikacja
 150. Korupcja w administracji
 151. Aplikacje prawnicze prowadzone przez Uczelnie Wyższe
 152. testis non est iudicare
 153. Dziedziczenie
 154. Wolne stanowiska referendarskie
 155. postępowanie dyscyplinarne aplikanta
 156. Pomocy
 157. POMOCY !!!! in dubio pro reo geneza
 158. Informacja z przesłuchania strony, a przesłuchanie strony
 159. Aplikacja radcowska a praca w biurze nieruchomości
 160. Egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską 2018
 161. Podpis elektroniczny komornika
 162. Aplikant/Asesor komorniczy - działalność gospodarcza
 163. Konkurs - aplikacja KSSiP 2017 cz. II
 164. Aplikacja radcowska w OIRP w Warszawie (2018-2021) - pytania ogólne
 165. Kurator do spraw nieletnich.
 166. Dobry komentarz kpc - egzekucja
 167. Opiekun praktyk a patron
 168. rachunkowość podyplomowo
 169. Praca
 170. Rpd
 171. Praktyki w prokuraturze Okręgowej.
 172. egzamin radcowski bez aplikacji
 173. Aplikacja czy dzienne studia doktoranckie
 174. egzekucja należności przez firmę windykacyją
 175. Egzamin pisemny na aplikację dyplomatyczno-konsularną
 176. Egzamin wstępny na aplikację radcowską i adwokacką 2017 cz. 2
 177. Nieskazitelny charakter a zatarte skazanie?
 178. Aplikacja prokuratorska - wszystko
 179. Studium Prawa Spółek na UW czy Akademia Spółek na SGH
 180. Przyszłość prawnika w Warszawie
 181. Prawo konstytucyjne- niezmienne od lat?
 182. Praca magisterska a aplikacja
 183. Centralne organy administracji
 184. Doradca podatkowy radcą prawnym
 185. Staż z Urzędu Pracy w Prokuraturze
 186. Immunitet Sędziego
 187. Odmowa wpisu na listę radców prawnych a zwrot opłat za aplikacje.
 188. Aplikant adwokacki po egzaminie a wpis na listę radców prawnch
 189. Aplikacja sędziowska czy prokuratorska
 190. Egzamin sędziowski 2018
 191. Czy te studia mają sens med+prawo?
 192. złożenie wniosku do komisji
 193. Adwokat a prawo do wykonywania zawodu
 194. Czy osoba lecząca się psychiatrycznie moze zostać adwokatem/radcą?
 195. Aplikacja notarialna a wiek zdajacego
 196. Zniesienie współwłasności samochodu.
 197. "odroczenie" odbywania aplikacji komorniczej
 198. co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat - czyli kiedy?
 199. Jednoczesne zatrudnienie radcy prawnego na etacie w urzędzie i prowadzenie kancelarii
 200. Zmiana izby i patrona w 2018 r.
 201. pranie pieniędzy
 202. UKSW zaoczne prawo
 203. Aplikacje
 204. rachunkowość
 205. Rezygnacja z aplikacji korporacyjnej, a zwrot przez Izbę uiszczonej opłaty rocznej
 206. Szkolenia, warsztaty dla studentów prawa
 207. Podręcznik do Post. Cywilnego
 208. Aplikacje
 209. Aplikacja w Krakowie - Radcowska czy Adwokacka?
 210. Umowa na 1.5 miesiąca?
 211. Aplikacja notarialna w Katowicach
 212. Z prawa na UKSW na UW
 213. Przecinki w prawie
 214. Prawo na UW - plan zajęć
 215. Egzamin referendarski
 216. Radca prawny i inna działalność
 217. Prawo-Szczecin
 218. Etykieta sądowa
 219. Prawo na UAM
 220. studia doktoranckie - opinia promotora
 221. Studia prawnicze
 222. Przyszli studenci prawa UWr
 223. Egzamin we wrześniu a egzamin na aplikację
 224. Matura 2017, kierunek: prawo
 225. Państwowy Instytut Badawczy
 226. Kancelaria - praktyki pomoc
 227. Praktyki w dużych kancelariach - Pomocy
 228. Utracone korzyści przy umowie na czas nieoznaczony
 229. Egzamin pr. rzymskie u prof. Rozwadowskiego
 230. Szanse na stacjonarne studia doktoranckie
 231. Studia doktoranckie
 232. Jak liczyć kare łączną grzywny
 233. Koźmiński czy UW
 234. Praktyki wakacyjne
 235. Umcs czy uksw?
 236. Nauka do aplikacji prokuratorskiej a praca
 237. Orzeczenie od sadu "zgoda na wyprowadzenie sie nieletniego z domu ".
 238. Aplikacja, a studia dzienne
 239. Pomoc przy referacie
 240. Ora warszawa czy wrocław
 241. interpretacja art. 325b pkt. 1 kpk
 242. Praktyki na aplikacji
 243. prawo - studia
 244. Pomoc w pracy prawnej
 245. czy jest możliwe aby policja namierzyła
 246. PROCEDURA wpisu na listę zawodową na podstawie stażu
 247. Zmiany w ustawie o komornikach - dyskusja
 248. Referendarz sądowy
 249. wykonywanie zawodu adwokata a zatrudnienie w Urzędzie Miasta
 250. Powołanie na komornika - Radca Prawny