PDA

View Full Version : Prawo administracyjne


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 1. Wyzwanie dla specjalistow.
 2. Mandat
 3. Rejestracja: skuter motorower z Holandii?
 4. śmietnisko
 5. jak napisac odwolanie od decyzji mops w sprawie przyznania zasilku celowego
 6. Auto do kupienia które nie ma dowodu rej
 7. pismo w sprawie przywrócenia drogi gminnej
 8. MOPS i angażowanie rodziny w pomoc jednej osobie
 9. w sprawie eksmisji
 10. pieniądze za wymeldowanie
 11. Podpis w Urzędzie Pracy?
 12. list polecony - data nadania czy otrzymania w tym przypadku
 13. Odbiór prawa jazdy po wielu latach (40-stu)?
 14. Uzasadnienie odmowy najmu.
 15. Świadectwo dojrzałości a świadectwo ukończenia technikum
 16. ponowne rozpatrzenie sprawy
 17. Co zrobić, gdy organ wyższej instancji uznaje zażalenie za nie uzasadnione?
 18. Postępowanie gminy po złożeniu odwołania.
 19. egzamin komisyjny w liceum
 20. zarządca nieruchomosci
 21. niemożność złożenia wniosku o wydanie dowodu, jak?
 22. Czy można zmienić miejsce zameldowania bez ważnego dowodu osobistego/paszportu?
 23. Jak wyrobić szybko dowód w innym miejscu niż zameldowania?
 24. Izby Skarbowe a ich zasięg terytorialny
 25. Decyzja o odmowie zarejestrowania pojazdu
 26. Wgląd do akt
 27. Wojskowe Agencje Mieszkaniowe
 28. brak decyzji w rozgraniczeniu nieruchomości
 29. Gdzie kieruje się wnioski dowodowe w drugiej instancji?
 30. Brat chce mnie wymeldować.
 31. Przyłącze gazu - problem z współwaścicielami działki
 32. czy terminy ustalone w KPA obowiązują organy celne
 33. Upomnienie -abonament RTV.
 34. Wymiana ramy motocykla i nr ramy w dowodzie rejestracyjnym
 35. wymeldowanie z pobtu stałego a pobyt tymczasowy
 36. Jak uzyskać dane właścicieli działki?
 37. Zobowiązanie do przekazania informacji
 38. Znikające dokumenty w aktach
 39. Zniesienie współwłasności
 40. czy zawyżona opłata za wydanie kopii mapy zasadniczej?
 41. Studiowanie 3 kierunków jednocześnie w 2013
 42. Stan prawny ulicy a....??
 43. Jak wymeldować siostrę, która kończy 26 lat za 3 miesiące?
 44. termin ważności aktów USC
 45. Zmiana imienia
 46. Konflikt z PUP-em
 47. Zabranie dowodu rejestracyjnego przez policje.
 48. Alimenty
 49. Brak zaświadczenia o badaniu techniczym samochodu
 50. Czy zabiorą nam mieszkanie komunalne - PROSZE O POMOC !!
 51. wyłączenie pracownika organu na podstawie art. 24 k.p.a.
 52. Wybor sadu okregowego
 53. Wstrzymanie budowy
 54. urząd pracy odwołuje szkolenie indywidualne
 55. URTiP brak zeznania
 56. Co jest budowlą w świetle prawa budowlanego?
 57. Odwołanie (skarga) od wyroku Sądu Apelacyjnego - proszę o pomoc
 58. Od kiedy liczy się termin odwołania
 59. Ubezpieczenie ciągnika
 60. Niezrozumiałe działanie / zażalenie
 61. Łączenie funkcji
 62. uchylenie decyzji i co dalej
 63. problem z właścicielem wynajmowanego mieszkania
 64. Jak zaskarżyć ustawę śmieciową?
 65. bezczynność w wydaniu zaświadczenia na podstawie art. 217 k.p.a
 66. sąd administracyjny czy powszechny ?
 67. Wycinka drzew bez zezwolenia, nie swoja posesja
 68. ustawa śmieciowa - dodatkowe opłaty
 69. Sprzedaż mieszkania a zameldowanie
 70. sprzedaż pojazdu z "miękkim" dowodem rejestracyjnym
 71. cofnięcie koncesji na alkohol
 72. Spór sąsiedzki
 73. PINB wyłączenie pracownika / odsunięcie organu
 74. Zmiana nazwiska, a koszty dokumentow
 75. dowód osobisty i paszport dawno nieważne, brak jakiegokolwiek ważnego dokumentu
 76. formalności przy opłacie akcyzy za auto z niemiec
 77. wniosek o wydanie warunków zabudowy sprawą szczególnie skomplikowaną?
 78. Prawo Jazdy a brak zameldowania
 79. Wstrzymanie czynności skarga WSA
 80. Urząd skarbowy stosuje spychologię w sprawie NIP-u
 81. obywatelstwo Brytyjskie
 82. Odmowa wydania prawa jazdy pomimo zapłaty
 83. Prawo jazdy bez ograniczenia
 84. Problem z rejestracją pojazdu z Niemiec
 85. Prawo jazdy bez meldunku
 86. Meldunek
 87. czyn mniejszej wagi - wydalą mnie z uczelni?
 88. zniszczenie drogi prywatnej przez gmine - brak naprawy
 89. Zameldowanie innych osób na mieszkanie. Po jakim czasie?
 90. Szkoła- obniżenie zachowania za spóźnienie
 91. utrata statusu bezrobotnego odwołanie
 92. Status studenta
 93. egzekucja z mieszkania"fukcyjnego"
 94. Spółdzielnia mieszkaniowa, lokal, wywóz śmieci
 95. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza - pełnomocnik jako osoba niepełnoletnia
 96. organy partii politycznej
 97. Mapa do celów projektowych.
 98. Jak wyegzekwować decyzję organu administracyjnego?
 99. Zmiana na nazwisko dwuczłonowe
 100. Punkty ECTS a nowa ustawa...
 101. problematyczna opinia urzędu
 102. Administracyjna "piaskownica"
 103. Rejestracja motoroweru / uiszczenie podatku
 104. Montaż windy schodowej dla osoby niepełnosprawnej.
 105. zażalenie niedopuszczalne - jak sie odwołac
 106. abonament RTV
 107. Egzamin komisyjny liceum
 108. Decyzja administracyjna - prośba o sprawdzenie poprawności
 109. Potrzebna pomoc eksperta!!
 110. brak zgody jednego lokatora na założenie dodatkowych drzwi
 111. Eksmisja osoby niepełnosprawnej
 112. problem z komornikiem
 113. Kompostownik-przepisy
 114. Wydalenie z uczelni
 115. Prawo jazdy oraz dowód osobisty - kserokopie
 116. odwołania, proszę o szybką pomoc.
 117. czy mąż może mnie wymeldować
 118. komornik
 119. wyrzucanie smieci do lasu
 120. Nadanie numeru porządkowego domu
 121. Wyrejestrowanie motocykla sprzedanego za granicę
 122. Uzyskanie poświadczenia zameldowania.
 123. koncesja prosze o porade
 124. Dni kalendarzowe - urząd pracy
 125. Problem z wyrachowanym Urzędnikiem
 126. 30dni i co dalej?
 127. Prawo oświatowe w 1916 roku
 128. Cofnięcie koncesji na sprzedaż alkoholu.
 129. Nie wykonanie ostatecznej decyzji przez organ?
 130. ustawa śmieciowa - deklaracja
 131. Odwołanie od decyzji urzędu pracy o utracie statusu bezrobotnego
 132. Rezygnacja ze studiów a punkty ECTS
 133. Sygnatura sprawy
 134. Podatek od nieruchomości -czy zgłosić
 135. Warunek na studiach - czy trzeba płacić jeśli nie rozpoczęło się nauki >?
 136. nieopłacenie auta w skarbówce w terminie
 137. Z dzierżawy wieczystej na własność
 138. czy gmina może żądać odpłatnosci za korzystanie z drogi wewnetrznej
 139. Wydawanie prawa jazdy a zdanie egzaminu na miesiąc przed 18 dniem urodzin
 140. Sprzedaż samochodu z pozwoleniem czasowym. Dowód rejestracyjny do odbioru.
 141. Pełnomoctwo poświadczone przez zagranicznego notariusza
 142. DROGA GMINNA -przekwalifikowanie
 143. prosze o szybka odpowiedz
 144. Przepisywanie auta ze zmarłego na współwłaściciela.
 145. przetarg na place handlowe, proszę o pomoc
 146. goście w mieszkaniu komunalnym a były mąż
 147. Komisja Lekarska - brak decyzji
 148. Wniosek o wszczecie Postepowania administacyjnego na wniosek wspólnoty
 149. postępowanie w sprawie zameldowania na pobyt stały
 150. obnizenie kwoty stypendium rektora
 151. skreślenie z listy studentów
 152. stupendium socjalne wyplacone bo wypisaniu sie ze studniów
 153. Uszkodzony nr VIN - co zrobić ?
 154. policealna szkoła publiczna wprowadza czesne.
 155. Przerejestrowanie samochodu po 30 dniach
 156. wniosek strony skarżącej o wymierzenie organowi grzywny
 157. Sąd Rejonowy zwleka z wypłatą zasądzonych mi przez siebie kosztów stawiennictwa
 158. Dopłaty bezpośrednie vs usługa uprawy ziemi
 159. osoba zameldowana nie przebywająca ale pozostawiła rzeczy
 160. Gdzie znaleźć dokument DzP KW
 161. warunki zabudowy dzialki
 162. ponaglanie organu do wydania aktu administracyjnego nie będąc stroną w sprawie
 163. Skarga do WSA ws. Inf. Pub. - dokumenty w formie elektronicznej?
 164. Skreślenie z listy studentów przez opóźnienie związane ze złożeniem pracy licen.
 165. Program Student II a stypendium socjalne
 166. Ponowne rostrzygnięcie w tej samej sprawie.
 167. Bulwersujący problem nieprawnie zajętego mieszkania.
 168. jakie dokumenty do WINB
 169. PILNE! Granica działki
 170. kto ustala obszar oddzialywania
 171. Jak wymeldowac sie przebywajac za granica
 172. wiza i azyl
 173. Składanie oświadczenia o majątku do dodatku mieszkaniowego
 174. Kto może zameldować?
 175. Kursy nie uprawniają do renty?
 176. zminana planu zagospodarowania przestrzennego
 177. Skarga na ministra
 178. działalność gospodarcza i etat w urzędzie
 179. Bilet na przejazd PKP a konduktor
 180. Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego
 181. Badanie lekarskie a zmiana przepisów
 182. gdzie to można zgłosic
 183. Samorząd w Polsce.Kwestie ustroju. Prośba
 184. Zwrot kosztów dla świadka
 185. Sprzedaż samochodu za granice
 186. Błędy w pismach z Urzędu Gminy
 187. Scalenie gruntow
 188. Czy można otrzymywać dwa stypendia z PUP jednocześnie?
 189. nowe auto
 190. Prośba o wyjaśnienia-nie ma odpowiedzi!
 191. zatrzymany dowód i problemy
 192. Skarga na prace urzędnika i mało satysfakcjonująca odpowiedź.
 193. Nieważny dowód a prawo jazdy
 194. Tytuł wykonawczy za nieprzyjety mandat
 195. opieszałość starostwa w udrażnianiu melioracji - jak przyspieszyć sprawę
 196. Drzewo zagrażające liniom wysokiego napięcia.
 197. Wymeldowanie z mieszkania kwaterunkowego
 198. dodatek mieszkaniowy skandaliczne pytania urzędnika !!!
 199. Czy burmistrz działa zgodnie z prawem?
 200. umowa najmu mieszkania komunalnego
 201. umowa najmu mieszkania komunalnego
 202. Czy urząd gminy może byż zamknięty w dzień roboczy?
 203. wykonalność decyzji administracyjnej
 204. samowola budowlana-postępowanie
 205. Za duża niedopłata za wodę
 206. Parkowanie na wjeździe do swojego garażu.
 207. Zmiana nazwiska osoby pełnoletniej po rozwodzie rodziców.
 208. prawo jazdy a zameldowanie tymczasowe
 209. Zawiadomienie o złożeniu przesyłki poleconej w postępowaniu administracyjnym
 210. wniosek o wycięcie drzew
 211. uciązliwy sasiad
 212. Informacja o trybie administracyjnym w sprawie meldunkowej
 213. Rejestracja motorowera sprowadzonego z francji .
 214. Prawo jazdy - zdany kontrolny egzamin kontrolny.
 215. Audyt zewnętrzny jako przedmiot informacji publicznej
 216. Jak zablokować budowę planowanej drogi
 217. Dodanie współwłaściciela samochodu bez obecności właściciela
 218. Rejestracja samochodu sprowadzonego z Francji
 219. Kara pieniężna nałożona przez ITD
 220. Prawo jazdy kat am
 221. Szkoła policealna próbuje wyłudzić pieniądze?
 222. Egzekucja podatku od nieruchomosci
 223. Organ Nadzoru w spółce gdzie udziałownecm jest jednostka samorządu terytorialnego
 224. odwołanie się od decyzji
 225. Wszczęcie postępowania ???
 226. opłaty za czynności Sanepidu
 227. Działka podgaraż?
 228. Filmowanie w placówkach publicznych
 229. Legitymacje Służbowe a nie Urzędowe jak powinny być?
 230. samowola budowlana
 231. meldunek samego nieletniego
 232. Jaka to procedura? Szukam pomocy.
 233. Orzeczono jak w sentencji
 234. Bezpodstawne wywłaszczenie
 235. Faktura zaliczkowa w 100% opłacona a rejestracja samochodu
 236. Nowe Prawo Jazdy
 237. Odwołanie od decyzji mops
 238. Odwołanie od śmieciowej uchwały rady gminy
 239. Palik w granicy drogi publicznej
 240. decyzja ostateczna a odwolanie sie od niej do WSA
 241. Masz antenowy wyższy niż 3 metry
 242. Błąd w imieniu na fakturze VAT a rejestracja auta
 243. ochrona prawna dokumentu - matura
 244. przerejestrowanie ciągnika rolniczego
 245. Szlaban na własnej drodze
 246. Zarejestrowanie auta wyrejestrowanego prod 1988r
 247. Prośba o pomoc w odwołaniu od decyzji nieprzyznania stypendium
 248. wycinka drzew
 249. problem z umową na samochód
 250. Niezgodność dokumentów i nr ramy.