PDA

View Full Version : Prawo administracyjne


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 1. problem z właścicielem wynajmowanego mieszkania
 2. Jak zaskarżyć ustawę śmieciową?
 3. bezczynność w wydaniu zaświadczenia na podstawie art. 217 k.p.a
 4. sąd administracyjny czy powszechny ?
 5. Wycinka drzew bez zezwolenia, nie swoja posesja
 6. ustawa śmieciowa - dodatkowe opłaty
 7. Sprzedaż mieszkania a zameldowanie
 8. sprzedaż pojazdu z "miękkim" dowodem rejestracyjnym
 9. cofnięcie koncesji na alkohol
 10. Spór sąsiedzki
 11. PINB wyłączenie pracownika / odsunięcie organu
 12. Zmiana nazwiska, a koszty dokumentow
 13. dowód osobisty i paszport dawno nieważne, brak jakiegokolwiek ważnego dokumentu
 14. formalności przy opłacie akcyzy za auto z niemiec
 15. wniosek o wydanie warunków zabudowy sprawą szczególnie skomplikowaną?
 16. Prawo Jazdy a brak zameldowania
 17. Wstrzymanie czynności skarga WSA
 18. Urząd skarbowy stosuje spychologię w sprawie NIP-u
 19. obywatelstwo Brytyjskie
 20. Odmowa wydania prawa jazdy pomimo zapłaty
 21. Prawo jazdy bez ograniczenia
 22. Problem z rejestracją pojazdu z Niemiec
 23. Prawo jazdy bez meldunku
 24. Meldunek
 25. czyn mniejszej wagi - wydalą mnie z uczelni?
 26. zniszczenie drogi prywatnej przez gmine - brak naprawy
 27. Zameldowanie innych osób na mieszkanie. Po jakim czasie?
 28. Szkoła- obniżenie zachowania za spóźnienie
 29. utrata statusu bezrobotnego odwołanie
 30. Status studenta
 31. egzekucja z mieszkania"fukcyjnego"
 32. Spółdzielnia mieszkaniowa, lokal, wywóz śmieci
 33. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza - pełnomocnik jako osoba niepełnoletnia
 34. organy partii politycznej
 35. Mapa do celów projektowych.
 36. Jak wyegzekwować decyzję organu administracyjnego?
 37. Zmiana na nazwisko dwuczłonowe
 38. Punkty ECTS a nowa ustawa...
 39. problematyczna opinia urzędu
 40. Administracyjna "piaskownica"
 41. Rejestracja motoroweru / uiszczenie podatku
 42. Montaż windy schodowej dla osoby niepełnosprawnej.
 43. zażalenie niedopuszczalne - jak sie odwołac
 44. abonament RTV
 45. Egzamin komisyjny liceum
 46. Decyzja administracyjna - prośba o sprawdzenie poprawności
 47. Potrzebna pomoc eksperta!!
 48. brak zgody jednego lokatora na założenie dodatkowych drzwi
 49. Eksmisja osoby niepełnosprawnej
 50. problem z komornikiem
 51. Kompostownik-przepisy
 52. Wydalenie z uczelni
 53. Prawo jazdy oraz dowód osobisty - kserokopie
 54. odwołania, proszę o szybką pomoc.
 55. czy mąż może mnie wymeldować
 56. komornik
 57. wyrzucanie smieci do lasu
 58. Nadanie numeru porządkowego domu
 59. Wyrejestrowanie motocykla sprzedanego za granicę
 60. Uzyskanie poświadczenia zameldowania.
 61. koncesja prosze o porade
 62. Dni kalendarzowe - urząd pracy
 63. Problem z wyrachowanym Urzędnikiem
 64. 30dni i co dalej?
 65. Prawo oświatowe w 1916 roku
 66. Cofnięcie koncesji na sprzedaż alkoholu.
 67. Nie wykonanie ostatecznej decyzji przez organ?
 68. ustawa śmieciowa - deklaracja
 69. Odwołanie od decyzji urzędu pracy o utracie statusu bezrobotnego
 70. Rezygnacja ze studiów a punkty ECTS
 71. Sygnatura sprawy
 72. Podatek od nieruchomości -czy zgłosić
 73. Warunek na studiach - czy trzeba płacić jeśli nie rozpoczęło się nauki >?
 74. nieopłacenie auta w skarbówce w terminie
 75. Z dzierżawy wieczystej na własność
 76. czy gmina może żądać odpłatnosci za korzystanie z drogi wewnetrznej
 77. Wydawanie prawa jazdy a zdanie egzaminu na miesiąc przed 18 dniem urodzin
 78. Sprzedaż samochodu z pozwoleniem czasowym. Dowód rejestracyjny do odbioru.
 79. Pełnomoctwo poświadczone przez zagranicznego notariusza
 80. DROGA GMINNA -przekwalifikowanie
 81. prosze o szybka odpowiedz
 82. Przepisywanie auta ze zmarłego na współwłaściciela.
 83. przetarg na place handlowe, proszę o pomoc
 84. goście w mieszkaniu komunalnym a były mąż
 85. Komisja Lekarska - brak decyzji
 86. Wniosek o wszczecie Postepowania administacyjnego na wniosek wspólnoty
 87. postępowanie w sprawie zameldowania na pobyt stały
 88. obnizenie kwoty stypendium rektora
 89. skreślenie z listy studentów
 90. stupendium socjalne wyplacone bo wypisaniu sie ze studniów
 91. Uszkodzony nr VIN - co zrobić ?
 92. policealna szkoła publiczna wprowadza czesne.
 93. Przerejestrowanie samochodu po 30 dniach
 94. wniosek strony skarżącej o wymierzenie organowi grzywny
 95. Sąd Rejonowy zwleka z wypłatą zasądzonych mi przez siebie kosztów stawiennictwa
 96. Dopłaty bezpośrednie vs usługa uprawy ziemi
 97. osoba zameldowana nie przebywająca ale pozostawiła rzeczy
 98. Gdzie znaleźć dokument DzP KW
 99. warunki zabudowy dzialki
 100. ponaglanie organu do wydania aktu administracyjnego nie będąc stroną w sprawie
 101. Skarga do WSA ws. Inf. Pub. - dokumenty w formie elektronicznej?
 102. Skreślenie z listy studentów przez opóźnienie związane ze złożeniem pracy licen.
 103. Program Student II a stypendium socjalne
 104. Ponowne rostrzygnięcie w tej samej sprawie.
 105. Bulwersujący problem nieprawnie zajętego mieszkania.
 106. jakie dokumenty do WINB
 107. PILNE! Granica działki
 108. kto ustala obszar oddzialywania
 109. Jak wymeldowac sie przebywajac za granica
 110. wiza i azyl
 111. Składanie oświadczenia o majątku do dodatku mieszkaniowego
 112. Kto może zameldować?
 113. Kursy nie uprawniają do renty?
 114. zminana planu zagospodarowania przestrzennego
 115. Skarga na ministra
 116. działalność gospodarcza i etat w urzędzie
 117. Bilet na przejazd PKP a konduktor
 118. Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego
 119. Badanie lekarskie a zmiana przepisów
 120. gdzie to można zgłosic
 121. Samorząd w Polsce.Kwestie ustroju. Prośba
 122. Zwrot kosztów dla świadka
 123. Sprzedaż samochodu za granice
 124. Błędy w pismach z Urzędu Gminy
 125. Scalenie gruntow
 126. Czy można otrzymywać dwa stypendia z PUP jednocześnie?
 127. nowe auto
 128. Prośba o wyjaśnienia-nie ma odpowiedzi!
 129. zatrzymany dowód i problemy
 130. Skarga na prace urzędnika i mało satysfakcjonująca odpowiedź.
 131. Nieważny dowód a prawo jazdy
 132. Tytuł wykonawczy za nieprzyjety mandat
 133. opieszałość starostwa w udrażnianiu melioracji - jak przyspieszyć sprawę
 134. Drzewo zagrażające liniom wysokiego napięcia.
 135. Wymeldowanie z mieszkania kwaterunkowego
 136. dodatek mieszkaniowy skandaliczne pytania urzędnika !!!
 137. Czy burmistrz działa zgodnie z prawem?
 138. umowa najmu mieszkania komunalnego
 139. umowa najmu mieszkania komunalnego
 140. Czy urząd gminy może byż zamknięty w dzień roboczy?
 141. wykonalność decyzji administracyjnej
 142. samowola budowlana-postępowanie
 143. Za duża niedopłata za wodę
 144. Parkowanie na wjeździe do swojego garażu.
 145. Zmiana nazwiska osoby pełnoletniej po rozwodzie rodziców.
 146. prawo jazdy a zameldowanie tymczasowe
 147. Zawiadomienie o złożeniu przesyłki poleconej w postępowaniu administracyjnym
 148. wniosek o wycięcie drzew
 149. uciązliwy sasiad
 150. Informacja o trybie administracyjnym w sprawie meldunkowej
 151. Rejestracja motorowera sprowadzonego z francji .
 152. Prawo jazdy - zdany kontrolny egzamin kontrolny.
 153. Audyt zewnętrzny jako przedmiot informacji publicznej
 154. Jak zablokować budowę planowanej drogi
 155. Dodanie współwłaściciela samochodu bez obecności właściciela
 156. Rejestracja samochodu sprowadzonego z Francji
 157. Kara pieniężna nałożona przez ITD
 158. Prawo jazdy kat am
 159. Szkoła policealna próbuje wyłudzić pieniądze?
 160. Egzekucja podatku od nieruchomosci
 161. Organ Nadzoru w spółce gdzie udziałownecm jest jednostka samorządu terytorialnego
 162. odwołanie się od decyzji
 163. Wszczęcie postępowania ???
 164. opłaty za czynności Sanepidu
 165. Działka podgaraż?
 166. Filmowanie w placówkach publicznych
 167. Legitymacje Służbowe a nie Urzędowe jak powinny być?
 168. samowola budowlana
 169. meldunek samego nieletniego
 170. Jaka to procedura? Szukam pomocy.
 171. Orzeczono jak w sentencji
 172. Bezpodstawne wywłaszczenie
 173. Faktura zaliczkowa w 100% opłacona a rejestracja samochodu
 174. Nowe Prawo Jazdy
 175. Odwołanie od decyzji mops
 176. Odwołanie od śmieciowej uchwały rady gminy
 177. Palik w granicy drogi publicznej
 178. decyzja ostateczna a odwolanie sie od niej do WSA
 179. Masz antenowy wyższy niż 3 metry
 180. Błąd w imieniu na fakturze VAT a rejestracja auta
 181. ochrona prawna dokumentu - matura
 182. przerejestrowanie ciągnika rolniczego
 183. Szlaban na własnej drodze
 184. Zarejestrowanie auta wyrejestrowanego prod 1988r
 185. Prośba o pomoc w odwołaniu od decyzji nieprzyznania stypendium
 186. wycinka drzew
 187. problem z umową na samochód
 188. Niezgodność dokumentów i nr ramy.
 189. Pilne KILKA DNI NA ODWOŁANIE. Bardzo proszę o rade..
 190. brak meldunku a egzamin na prawo jazdy
 191. Konkurs na dyrektora szpitala
 192. Biuro poselskie
 193. Szkoła, frekfencja, przedmiot dodatowy.
 194. Wyegzekwowanie rozbiórki jest trudne??
 195. meldunek noworodka
 196. Skreślenie z listy uczniów.Słusznie czy nie?
 197. Samochod sprowadzony z niemiec, dokumenty
 198. Rejestracja samochodu z Francji - proszę o pomoc
 199. Czas na odpowiedz na podanie z UG
 200. opinia organu a prawo do zażalenia/odwołania
 201. problem z oknami dachowymi
 202. Termin publikacji na BIP-e uchwał Rady Gminy
 203. podzał działki rolnobudowlanej
 204. nieodebrana przesyłka w postępowaniu administracyjnym,
 205. cofnięcie/odzyskanie prawa jazdy - epilepsja
 206. Zaskarzenie zawyzonego kosztorysu
 207. Jak zarejestrować bez posiadania dokumentów własności.
 208. odszkodowanie za zajęcie działki pod kanalizację
 209. Dowód osobisty - ważność.
 210. Uniwersytet chce zapłaty czesnego za studia na które nie chodziłam
 211. rejestracja samochodu
 212. PINB - ciekawy przypadek
 213. Urlop wójta
 214. podniesienie opłat za usługi edukacyjne - studia
 215. Nieznajoma
 216. Prośba
 217. Pojazd OC / Wyrejestrowanie
 218. interpretacja przepisu
 219. Przerejestrowanie samochodu
 220. Mandaty za parkowanie pomocy
 221. Problem z przerejestrowaniem przyczepy kempingowej
 222. Zażalenie na zawieszenie postępowania
 223. Droga powiatowa na moim terenie
 224. granica działki
 225. Planowanie i zagospodarowanie przestrznne
 226. Adres zameldowania w dowodzie
 227. Strefa płatnego parkowania
 228. Strefa płatnego parkowania
 229. czy grzebowisko zwłok zwierzęcych można traktować jako cmentarz? (cel publiczny)
 230. Decyzja z naruszeniem prawa-prośba o wytłumaczenie
 231. Bój o dofinansowanie praktyk uczniowskich
 232. Prawo Wewnętrznie Obowiązujące
 233. Znak parking dla inwalidy
 234. bark odpowiedzi po terminie KPA od prezydenta miasta
 235. Niezasłużony mandat za parkowanie.
 236. Odwołanie do Kolegium Odwoławczego
 237. Umowa darowizny jako podstawa przerejestrowania auta.
 238. przerejestrowanie auta na l6e (czterokołowiec lekki)
 239. Zawiadomienie sąsiada o budowie
 240. Garaż pod blokiem.
 241. Doręczenie decyzji
 242. Wywłaszczenie całej działki zamiast jej części
 243. Od Trzech lat z uszkodzoną ścianą :(((
 244. Status strony w postępowaniu administracyjnym
 245. faktyczne pozbawienie władztwa nieruchomości
 246. Kwerenda a termin na odpowiedz z urzędu
 247. budowa gminnej kanalizacji na prywatnej działce bez zgody współwłaściciela
 248. samowola budowlana
 249. dziwne przeciaganie sprawy
 250. Odwołanie się od wymeldowania