PDA

View Full Version : Prawo administracyjne


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 1. błędy w składzie komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli
 2. pomoc
 3. Nowy dom sąsiada zasłania słońce i widok z moich okien
 4. Karany, a pozwolenie na broń- ochrona
 5. Jak dokonać eksmisji bylego współmałzonka
 6. Błędny numer dowodu osobistego.
 7. Wznowienie postepowania administracyjnego - co dalej?
 8. urzędowa kopia dokumentu
 9. Decyzja Starosty o przywróceniu prawa jazdy
 10. Odwołanie i skarga na decyzję P.I.N.B po terminie
 11. Proszę o pomoc
 12. Zasypanie rowu
 13. Zakup motoroweru-przerejestrowanie
 14. pilne!!
 15. Wniosek o ustalenie, że podwyżka oplaty wieczystej jest nieuzasadniona
 16. Gmina mnie wymeldowała z pobytu stałego. Pomocy!
 17. Zmiana numeru działki przez Starostwo Powiatowe
 18. Osoba chora psychicznie a srodki nieujawnione
 19. zgubiony dowod holenderski auta
 20. Problem z meldunkiem prosze o pomoc
 21. Placówki oświatowo-wychowawcze/opiekuńczo-wychowawcze
 22. Podwójne obywatelstwo dla dziecka adoptowanego w polsce urodzonego w niemczech
 23. wycinka drzewa na działce użytkowania wieczystego
 24. Meldunek a miejsce zamieszkania
 25. Powody, które mogą skutkować wykluczeniem jawności rozprawy
 26. Prawo jazdy - zmiany 19 styczeń 2013
 27. wymeldowanie izameldowanie w mieszkaniu komunalnym
 28. skreślenie z listy uczniów
 29. zły PINB Wrocław (niekompetencja i szykany)
 30. Postępowanie administracyjne :(((
 31. Zmiany nazwisk dwuczłonowych
 32. dane niezgodne z prawem jazdy
 33. Głosowanie nad budżetem gminy urzędnika
 34. Stupendium na podst.alimentów(Ugoda sądowa)
 35. mandat za nieprzechodzenie po pasach
 36. Meldunek - co zrobić.
 37. podwozie samochodu ciężarowego
 38. Wymeldowanie syna i matki
 39. Prawomocne orzeczenie i co dalej ?
 40. chcę otworzyc własną działalność
 41. poświadczenie podpisu przez dyrektora zakładu karnego - można?
 42. Parking na osiedlu!!!
 43. Kadencja
 44. brak odpowiedzi na wezwanie do usunięcia prawa-co dalej?
 45. zagubienie prawa jazdy przez policje
 46. Meldunek tymczasowy a opłata czynszowa
 47. Prawo jazdy kat C
 48. wymeldowanie podczas nieprzebywania w lokalu
 49. skreslenie z listy studentow
 50. Staż a dostęp do informacji publicznej
 51. Odwołanie od Decyzji komisji Stypendialnej
 52. Ponowna rejestracja odnalezionego samochodu wyrejestrowanego z powodu kradzieży
 53. Rozgraniczenie
 54. Zmiana przepisów a złożony wniosek
 55. wykreślenie współwłaściciela, dopisanie współwaściciela do dowodu rejestracyjnego
 56. Wymeldowanie z mieszkania
 57. interpretacja przepisu rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej
 58. Trudny przypadek - Jak zarejestrować ten samochód?
 59. badanie lekarskie niezgodne z wynikami badań
 60. zwrot płatności ARiMR
 61. Jak ponaglić skutecznie urząd do załatwienia sprawy? - poradnik
 62. ofiara przemocy domowej i wymeldowanie
 63. meldunek, a mieszkanie własnościowe
 64. Czas na wznowienie postępowania a czas urzędu na odpowiedź
 65. Prawo jazdy Kat.A
 66. Czy opinia jest wydawana w trybie KPA?
 67. Czy żona może być w komisji wyborczej.
 68. Decyzja administracyjna o przyznaniu stypendium
 69. sfałszowany podpis na dokumencie celnym
 70. Zmiana imienia
 71. spółdzielnia mieszkaniowa a piec kaflowy
 72. Umożenie zadłuzenia w MSWiA
 73. słupy elektryczne na polu
 74. Meldunek
 75. przepisanie auta na współwłaściciela - administracja
 76. Student kontra wykładowca = oświadczenie o rezygnacji z popraw
 77. kraty w mieszkaniu
 78. Odwołanie od postanowienia
 79. euroskrzynki w blokach czyją są własnością,kto powinien ją naprawić lokator czy admin
 80. dokumenty na auto z Hiszpani
 81. Ustalenie oplaty za okres pobytu w pieczy zastępczej po uzyskaniu pełnoletności
 82. Prawo o zameldowaniu nieletniego dziecka, rodzice są obywatelami PL i innej.
 83. Pismo o zapłatę za wykonane przyłącze kanalizacyjne.
 84. zameldowanie a obowiązek wojskowy
 85. Zmiana nazwiska a dokumenty
 86. interpretacja zapisu z Ustawy o Szkolnictwie Wyższym
 87. Utracona karta pobytu stalego.
 88. Skreślenie z listy bezrobotnych
 89. Wymeldowanie!!!
 90. Jak zmusic GIDO do odpowiedzi
 91. Wykluczenie ze szkoły
 92. Rejestracja samochodu z niemiec - walka z absurdami...
 93. Rejestracja przyczepy po terminie
 94. Zmiana Nazwiska
 95. Pytanie o mieszkanie
 96. Decyzja Urzędu Pracy, usunięcie z listy bezrobotnych.
 97. Pisma do wiadomości
 98. Wieża telefonii komórkowej
 99. Skreślenie z listy studentów - POMOCY!!
 100. Bonifikata art. 68 ust. 2b
 101. Pytanie o BIP
 102. zmiana imienia
 103. zapytanie
 104. Podatek od garaży - zmiana decyzji ostatecznej
 105. Gdzie mozna zaskarzyc uchwale rady miasta
 106. Woda opadowa z drogi sąsiadki skierowana w moją stronę (działkę rolną)
 107. Problem z rejestracją pojazdu
 108. Opłaty z urzędu Starostwo powiatowe
 109. Darowizna i przerejstrowanie niemieckiego samochodu
 110. Rejestracja wyrejestrowanego samochodu
 111. zameldowanie
 112. postanowienie organu bez nazwy i adresu
 113. Wyrobienie paszportu/dowodu tymczasowego dla dziecka za granicą
 114. wstrzymanie budowy
 115. Zameldowanie noworodka
 116. Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w PL
 117. dotacje urzędu dla fundacji
 118. Obowiązek powiadamiania ZGM o wymeldowaniu
 119. wojsko - zasiłek osiedleniowy
 120. gmina zrobiła plan pod drogę na połowie działki
 121. wójt
 122. niearejestrowanie motocykla
 123. Wywłaszczenie przez gminę
 124. Wybór wójta
 125. odpowiedz urzedu bez imienia i nazwiska e-mail
 126. Ustalenie stosunku prawnego nieruchomości
 127. Pominięcie w postępowaniu, zawyżanie terenu, nielegalny parking.
 128. świadek w sprawie postępow dyscyplinarnego dla nauczycieli
 129. Zapis na egzamin państwowy - dowód tożsamości
 130. Rejestracja pojazdu zakupionego na fakture Vat a podpis?
 131. Rejestracja sprowadzonego samochodu
 132. Opłata za akademik - Uczelnia nie zaksięgowała
 133. Nowy sasiąd, nowe problemy.
 134. Podpis na umowie kupna samochodu
 135. Budynek wyższy niż w projekcie a PINB
 136. regulamin sesji interpretacja
 137. Umowa kupna-sprzedaży, a ksero upoważnienia
 138. Przedłużenie umowy o pracę- brak odpowiedzi z UM
 139. Zmiana nazwiska po ślubie cywilnym
 140. Studia - problem z obroną
 141. Rejestracja samochodu bez dokumentów
 142. Wznowienie postępowania w części
 143. Bardzo pilne !
 144. pilne
 145. Rada Gminy ponad prawem ?
 146. Wznawia się postępowanie z urzędu. Pomocy!
 147. prawo jazdy po 10.09.2009
 148. nakaz rozbiórki domek letniskowy
 149. Brak Odpowiedzi Organu państwowego. Na piśmie
 150. zmiana rzędnej działki
 151. Potwierdzenie zgodności
 152. Postępowanie przed Ministerstwem Rolnictwa
 153. Wyrejestrowanie samochodu - konsekwencje
 154. Czy mogę domagać się od Gminy zwrotu kosztów za rozdział KW i opłat za założenie nowe
 155. Zmiana nazwiska, a dowód osobisty.
 156. zameldowanie
 157. Wydanie Prawa Jazdy
 158. Problem z meldunkiem dziecka
 159. Sprzedaż auta obcokrajowcowi - auto nie było przererejestrowane
 160. Kiedy działka staje się prawnie drogą?
 161. Sprowadzone auto z niemiec potrzebny przaeglą
 162. Obywatelstwo
 163. Istotne odstępstwa od projektu budowlanego
 164. duży problem z zameldowaniem tymczasowym
 165. Terminy wiążące administrację do wszczęcia postępowania
 166. zameldowanie na czas określony /5lat/
 167. dochód do funduszu alimentacyjnego
 168. Jak potwierdzić znajomość języka polskiego ubiegając się o polskie obywatelstwo?
 169. Prawo jazdy - status egzaminatora oraz odwołanie
 170. skreślenie z listy studentów
 171. Tymczasowy Dowód Osobisty, brak jednego rodzica
 172. Prawo Jazdy a Pobyt 185 dni w Polsce
 173. Koszty wyborów dla osób niepełnosprawnych
 174. otrzymanie dowodu os. i paszportu cudzodziemcu
 175. Czy Rada gminy i wójt posiadają osobowość perawną?
 176. Zmiana nazwiska po ślubie ,mężczyzna
 177. nakaz wymeldowania z mieszkania komunalnego
 178. odwołanie od decyzji stałego zameldowania
 179. L6E, Motorower a microcar?
 180. Decyzja o cofnięcie uprawnień K.B
 181. jak napisać odwołanie od wypadku
 182. Nie mogę zarejestrować auta
 183. Do jakiego organu można skierować tę sprawę?
 184. Wymeldowanie z pobytu czasowego
 185. Odbiór prawa jazdy przez inną osobę
 186. wymiana angielskiego prawajazdy na polskie??
 187. Potwierdzenie meldunku
 188. Co to jest > Liczba dziennika< ?
 189. jak się pozbyć uciążliwego lokatora?
 190. Wasza porada vs postanowienie sadu
 191. Dowód osobisty, meldunek - a prawo jazdy?
 192. Problem ze studnia
 193. Upoważnienie
 194. Czy mogę nie zgodzić się na aplikanta w mojej sprawie w sądzie
 195. umowny podział nieruchomości, a jej wyodrębnienie
 196. euroskrzynki - skrzynki pocztowe
 197. Problem z urzędem Gminy
 198. Unieważnienie dowodu
 199. Odrzucenie propozycji szkolenia w Urzędzie Pracy
 200. Wjazd na posesję sprzeczny z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego
 201. sprzedaż samochodu na miękkim dowodzie
 202. wpisanie aktu urodzenia sporządzonego za granicą
 203. Wyciąłem drzewo bez pozwolenia i...
 204. Jak wymeldować syna
 205. Urząd nie odpowiada na pismo
 206. niewazny paszport wazny za granico jeszce 5 lat
 207. Remont w kamienicy - komisja nadzoru budowlanego
 208. Wymeldowanie
 209. Rejestracja samochodu kupionego na fvat
 210. Odebranie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
 211. PINB..oczekiwanie
 212. Czy wadliwe powołanie podstawy prawnej w decyzji może skutkować jej nieważnością?
 213. Brak świetlicy w szkole - co robić
 214. absolutorium dla Wójta
 215. Wspólnota samorządowa
 216. Pełnomocnictwo do przerejestrowania pojazdu po śmierci współwłaściciela
 217. rejestracja
 218. odołanie od decyzji administracyjnej
 219. Instytucja kultury - kontrola wewnętrzna
 220. rozbierzność dokumentów państwowych.
 221. Prawo do lokalu
 222. Wpis do dowodu rejestracyjnego samochodu.
 223. Wymeldowanie !!!
 224. Zameldowanie
 225. Skarga do WSA w sprawie odmowy przyznania zasiłku dla bezrobotnych
 226. Zabrany dowód rejestracyjny a dalsza jazda.
 227. Opłata za pełnomocnictwo w starostwie
 228. Wysylanie dokumentow do urzedu poczta
 229. Meldunek czasowy do 3 miesięcy
 230. rejestracja pojazdu na pozwoleniu czasowym
 231. Jak wyrejestrować pojazd, którego fizycznie już nie ma ?
 232. prawo jazdy
 233. dodatek wychowawczy do zasiłku rodzinnego na troje dzieci
 234. prawo jazdy
 235. Wymeldunek ze stałego miejsca zamieszkania.
 236. Zgubiony dowód rejestracyjny, brak umowy samochód z belgii
 237. Wniosek o rodzinne
 238. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej pod inwestycje
 239. problem z rejestracją auta z niemiec
 240. Meldunek
 241. Orzeczenie (reforma rolna)
 242. Gmina zmieniła mi numer domu 3 lata temu i nie zwiadomiła mnie.
 243. Kasacja decyzji administracyjnej
 244. Zmiana drugiego imienia na pierwsze
 245. MOPS oblicza dochody
 246. droga gminna bez dojazdu
 247. czy to recydywa i ile za to można dostać??
 248. utrudnianie pracy urzedu - czy jest karalne
 249. utrudnianie pracy urzedu - czy jest karalne
 250. zameldowanie u nieżyjącej babci