PDA

View Full Version : Prawo administracyjne


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 1. Czas na wznowienie postępowania a czas urzędu na odpowiedź
 2. Prawo jazdy Kat.A
 3. Czy opinia jest wydawana w trybie KPA?
 4. Czy żona może być w komisji wyborczej.
 5. Decyzja administracyjna o przyznaniu stypendium
 6. sfałszowany podpis na dokumencie celnym
 7. Zmiana imienia
 8. spółdzielnia mieszkaniowa a piec kaflowy
 9. Umożenie zadłuzenia w MSWiA
 10. słupy elektryczne na polu
 11. Meldunek
 12. przepisanie auta na współwłaściciela - administracja
 13. Student kontra wykładowca = oświadczenie o rezygnacji z popraw
 14. kraty w mieszkaniu
 15. Odwołanie od postanowienia
 16. euroskrzynki w blokach czyją są własnością,kto powinien ją naprawić lokator czy admin
 17. dokumenty na auto z Hiszpani
 18. Ustalenie oplaty za okres pobytu w pieczy zastępczej po uzyskaniu pełnoletności
 19. Prawo o zameldowaniu nieletniego dziecka, rodzice są obywatelami PL i innej.
 20. Pismo o zapłatę za wykonane przyłącze kanalizacyjne.
 21. zameldowanie a obowiązek wojskowy
 22. Zmiana nazwiska a dokumenty
 23. interpretacja zapisu z Ustawy o Szkolnictwie Wyższym
 24. Utracona karta pobytu stalego.
 25. Skreślenie z listy bezrobotnych
 26. Wymeldowanie!!!
 27. Jak zmusic GIDO do odpowiedzi
 28. Wykluczenie ze szkoły
 29. Rejestracja samochodu z niemiec - walka z absurdami...
 30. Rejestracja przyczepy po terminie
 31. Zmiana Nazwiska
 32. Pytanie o mieszkanie
 33. Decyzja Urzędu Pracy, usunięcie z listy bezrobotnych.
 34. Pisma do wiadomości
 35. Wieża telefonii komórkowej
 36. Skreślenie z listy studentów - POMOCY!!
 37. Bonifikata art. 68 ust. 2b
 38. Pytanie o BIP
 39. zmiana imienia
 40. zapytanie
 41. Podatek od garaży - zmiana decyzji ostatecznej
 42. Gdzie mozna zaskarzyc uchwale rady miasta
 43. Woda opadowa z drogi sąsiadki skierowana w moją stronę (działkę rolną)
 44. Problem z rejestracją pojazdu
 45. Opłaty z urzędu Starostwo powiatowe
 46. Darowizna i przerejstrowanie niemieckiego samochodu
 47. Rejestracja wyrejestrowanego samochodu
 48. zameldowanie
 49. postanowienie organu bez nazwy i adresu
 50. Wyrobienie paszportu/dowodu tymczasowego dla dziecka za granicą
 51. wstrzymanie budowy
 52. Zameldowanie noworodka
 53. Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w PL
 54. dotacje urzędu dla fundacji
 55. Obowiązek powiadamiania ZGM o wymeldowaniu
 56. wojsko - zasiłek osiedleniowy
 57. gmina zrobiła plan pod drogę na połowie działki
 58. wójt
 59. niearejestrowanie motocykla
 60. Wywłaszczenie przez gminę
 61. Wybór wójta
 62. odpowiedz urzedu bez imienia i nazwiska e-mail
 63. Ustalenie stosunku prawnego nieruchomości
 64. Pominięcie w postępowaniu, zawyżanie terenu, nielegalny parking.
 65. świadek w sprawie postępow dyscyplinarnego dla nauczycieli
 66. Zapis na egzamin państwowy - dowód tożsamości
 67. Rejestracja pojazdu zakupionego na fakture Vat a podpis?
 68. Rejestracja sprowadzonego samochodu
 69. Opłata za akademik - Uczelnia nie zaksięgowała
 70. Nowy sasiąd, nowe problemy.
 71. Podpis na umowie kupna samochodu
 72. Budynek wyższy niż w projekcie a PINB
 73. regulamin sesji interpretacja
 74. Umowa kupna-sprzedaży, a ksero upoważnienia
 75. Przedłużenie umowy o pracę- brak odpowiedzi z UM
 76. Zmiana nazwiska po ślubie cywilnym
 77. Studia - problem z obroną
 78. Rejestracja samochodu bez dokumentów
 79. Wznowienie postępowania w części
 80. Bardzo pilne !
 81. pilne
 82. Rada Gminy ponad prawem ?
 83. Wznawia się postępowanie z urzędu. Pomocy!
 84. prawo jazdy po 10.09.2009
 85. nakaz rozbiórki domek letniskowy
 86. Brak Odpowiedzi Organu państwowego. Na piśmie
 87. zmiana rzędnej działki
 88. Potwierdzenie zgodności
 89. Postępowanie przed Ministerstwem Rolnictwa
 90. Wyrejestrowanie samochodu - konsekwencje
 91. Czy mogę domagać się od Gminy zwrotu kosztów za rozdział KW i opłat za założenie nowe
 92. Zmiana nazwiska, a dowód osobisty.
 93. zameldowanie
 94. Wydanie Prawa Jazdy
 95. Problem z meldunkiem dziecka
 96. Sprzedaż auta obcokrajowcowi - auto nie było przererejestrowane
 97. Kiedy działka staje się prawnie drogą?
 98. Sprowadzone auto z niemiec potrzebny przaeglą
 99. Obywatelstwo
 100. Istotne odstępstwa od projektu budowlanego
 101. duży problem z zameldowaniem tymczasowym
 102. Terminy wiążące administrację do wszczęcia postępowania
 103. zameldowanie na czas określony /5lat/
 104. dochód do funduszu alimentacyjnego
 105. Jak potwierdzić znajomość języka polskiego ubiegając się o polskie obywatelstwo?
 106. Prawo jazdy - status egzaminatora oraz odwołanie
 107. skreślenie z listy studentów
 108. Tymczasowy Dowód Osobisty, brak jednego rodzica
 109. Prawo Jazdy a Pobyt 185 dni w Polsce
 110. Koszty wyborów dla osób niepełnosprawnych
 111. otrzymanie dowodu os. i paszportu cudzodziemcu
 112. Czy Rada gminy i wójt posiadają osobowość perawną?
 113. Zmiana nazwiska po ślubie ,mężczyzna
 114. nakaz wymeldowania z mieszkania komunalnego
 115. odwołanie od decyzji stałego zameldowania
 116. L6E, Motorower a microcar?
 117. Decyzja o cofnięcie uprawnień K.B
 118. jak napisać odwołanie od wypadku
 119. Nie mogę zarejestrować auta
 120. Do jakiego organu można skierować tę sprawę?
 121. Wymeldowanie z pobytu czasowego
 122. Odbiór prawa jazdy przez inną osobę
 123. wymiana angielskiego prawajazdy na polskie??
 124. Potwierdzenie meldunku
 125. Co to jest > Liczba dziennika< ?
 126. jak się pozbyć uciążliwego lokatora?
 127. Wasza porada vs postanowienie sadu
 128. Dowód osobisty, meldunek - a prawo jazdy?
 129. Problem ze studnia
 130. Upoważnienie
 131. Czy mogę nie zgodzić się na aplikanta w mojej sprawie w sądzie
 132. umowny podział nieruchomości, a jej wyodrębnienie
 133. euroskrzynki - skrzynki pocztowe
 134. Problem z urzędem Gminy
 135. Unieważnienie dowodu
 136. Odrzucenie propozycji szkolenia w Urzędzie Pracy
 137. Wjazd na posesję sprzeczny z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego
 138. sprzedaż samochodu na miękkim dowodzie
 139. wpisanie aktu urodzenia sporządzonego za granicą
 140. Wyciąłem drzewo bez pozwolenia i...
 141. Jak wymeldować syna
 142. Urząd nie odpowiada na pismo
 143. niewazny paszport wazny za granico jeszce 5 lat
 144. Remont w kamienicy - komisja nadzoru budowlanego
 145. Wymeldowanie
 146. Rejestracja samochodu kupionego na fvat
 147. Odebranie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
 148. PINB..oczekiwanie
 149. Czy wadliwe powołanie podstawy prawnej w decyzji może skutkować jej nieważnością?
 150. Brak świetlicy w szkole - co robić
 151. absolutorium dla Wójta
 152. Wspólnota samorządowa
 153. Pełnomocnictwo do przerejestrowania pojazdu po śmierci współwłaściciela
 154. rejestracja
 155. odołanie od decyzji administracyjnej
 156. Instytucja kultury - kontrola wewnętrzna
 157. rozbierzność dokumentów państwowych.
 158. Prawo do lokalu
 159. Wpis do dowodu rejestracyjnego samochodu.
 160. Wymeldowanie !!!
 161. Zameldowanie
 162. Skarga do WSA w sprawie odmowy przyznania zasiłku dla bezrobotnych
 163. Zabrany dowód rejestracyjny a dalsza jazda.
 164. Opłata za pełnomocnictwo w starostwie
 165. Wysylanie dokumentow do urzedu poczta
 166. Meldunek czasowy do 3 miesięcy
 167. rejestracja pojazdu na pozwoleniu czasowym
 168. Jak wyrejestrować pojazd, którego fizycznie już nie ma ?
 169. prawo jazdy
 170. dodatek wychowawczy do zasiłku rodzinnego na troje dzieci
 171. prawo jazdy
 172. Wymeldunek ze stałego miejsca zamieszkania.
 173. Zgubiony dowód rejestracyjny, brak umowy samochód z belgii
 174. Wniosek o rodzinne
 175. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej pod inwestycje
 176. problem z rejestracją auta z niemiec
 177. Meldunek
 178. Orzeczenie (reforma rolna)
 179. Gmina zmieniła mi numer domu 3 lata temu i nie zwiadomiła mnie.
 180. Kasacja decyzji administracyjnej
 181. Zmiana drugiego imienia na pierwsze
 182. MOPS oblicza dochody
 183. droga gminna bez dojazdu
 184. czy to recydywa i ile za to można dostać??
 185. utrudnianie pracy urzedu - czy jest karalne
 186. utrudnianie pracy urzedu - czy jest karalne
 187. zameldowanie u nieżyjącej babci
 188. udostępnienie danych, pełnomocnictwo, potwierdzenie za zgodność
 189. meldunek dziecka przez właściciela lokalu
 190. zameldowanie a kupno mieszkania
 191. doręczenie nakazu płatniczego na nieaktualny adres
 192. Relacje Burmistrz-Radny
 193. odwołanie od decyzji świadczenia piel. a ubezpieczenie zdrowotne
 194. Co dalej po wyroku WSA ?
 195. Żwirownia tuż obok domu. Co zrobić?
 196. Budowa drogi
 197. Skarga sąsiada na samowolke budowlaną
 198. Meldunek
 199. utrzymanie pomników na terenie Gminy
 200. meldunek
 201. Kopalnia żwiru na sąsiedniej działce. Jak zablokować?
 202. Wymeldowanie 2 nieletnich, gdy nie mam praw rodzicielskich.
 203. Urząd a pouczenie
 204. Czas między wezwaniem a stawiennictwem
 205. Stypendium dla Bezrobotnych z tytułu podjęcia dalszego kształcenia
 206. mam problem z mieszkaniem
 207. Kupno mieszkania przez cudzoziemca, który jest w związku małżeńskim z obywatelem pols
 208. Problem z małym briefem.
 209. Wymeldowanie zameldowanego
 210. Uwierzytelnione kopie akt
 211. prawo oświatowe - język mniejszości narodowej
 212. Odwołanie sasiada od moich WZ
 213. Pobyt za granica a wymaganie zaswiadczenia o zarobkach przez urzad polski
 214. Zaskarżenie
 215. wyrok WSA, NSA, norma prawna
 216. działalność gospodarcza - młody rolnik
 217. Co zrobić, gdy organ odwoławczy opieszale rozpatruje odwołanie lub zażalenie?
 218. Wymeldowanie nieletnich przez ojca bez praw rodziscielskich.
 219. Nie wymieniłem starego prawa jazdy, co teraz??
 220. Wymeldowanie w trybie administracyjnym
 221. meldunek
 222. Pomyłka urzednika - konsekwencje.
 223. Zmiana nazwiska - od kiedy mogę używać nowego?
 224. osoba publiczna
 225. duży problem
 226. wydanie wniosku o warunki zabudowy osobom trzecim
 227. Anonim
 228. Czy radny gminy może wystartować w konkursie na dyrektora ...
 229. Skarga na bezczynność organu odwoławczego
 230. Wydzial komunikacji-droga krzyzowa
 231. 2 równoległe umowy
 232. Zmiana imienia.
 233. Handel obwoźny alkoholem.
 234. Dopłaty bezpośrednie ARiMR, wniosek po terminie, odwołanie?
 235. zameldowanie
 236. Brak decyzji z GDKiA - zjazd na posesję
 237. absolutorium dla Wójta
 238. opłata dodatkowa za nieopłacony postój
 239. Jak złożyć skargę na policje/policjantów?
 240. prawo budowlane - zmiana pozwolenia na budowę
 241. Umowa użyczenia gruntu pod drogę gminną.
 242. Samowolne postawienie znaku przy drodze krajowej.
 243. Decyzja o przyznaniu pieniędzy z funduszu alimentacyjnego
 244. osuwisko
 245. rozgraniczenie gruntu a możliwość odwołania
 246. Czy matka moze wymeldowac syna z mieszkania?
 247. Strony postępowaniaw sprawie o wydanie pozwolenia na budowę
 248. Czy po złożeniu wniosku o dowód osobisty moge używać starego dowodu
 249. Skreślenie z listy studenów, a odwołanie
 250. wznowienie postępowania w PINB