PDA

View Full Version : Prawo administracyjne


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 1. RODO Kserowanie uprawnień
 2. kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
 3. Stare bezterminowe badanie na prawo jazdy
 4. Pismo z urzędu via ePUAP w załączniku .docx - nie do odczytania
 5. Wezwanie do okazania decyzji administracyjnej
 6. Badania lekarskie a prawo jazdy
 7. Sprzedaż auta bialorusinowi
 8. Zatrzymany dowód rejestracyjny, tablice zmniejszone, mało precyzyjne przepisy
 9. Konfiskacja niewaznego dowodu osobistego a wyrobienie nowego
 10. Prawo jazdy - Kursy przed skończeniem lat 18
 11. Konserwator zabytków POMOCY!
 12. Odbiór dowodu osobistego dziecka przez pełnomocnika.
 13. zarząd powiatu
 14. miejsce urodzenia w dowodzie...zmyślone?
 15. Zablokowanie drogi
 16. Plan zagospodarowania sytuacja patowa
 17. Głosowanie, a przeterminowany dowód osobisty
 18. Termin doręczenia decyzji administracyjnej - WKU
 19. Zmiana Nazwiska
 20. ePUAP wnioski o udostępnienie spisu lub rejestru wyborców
 21. przepadek pojazdu a decyzja starosty
 22. Wymeldowanie współwłaściciela mieszkania?
 23. Zgubienie dowodu
 24. Prawojazdy
 25. Czy mogę ubiegać się o PKK bez meldunku?
 26. Karta stałego pobytu/polskie obywatelstwo dla obywatela Ukrainy
 27. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 28. Zarejestrowanie auta z zagranicy - tablice.
 29. Anonimy na e-sesji - niebezpieczny precedens?
 30. wymeldowanie z mieszkania socjalnego
 31. Urzędnik nie chce zaakceptować wydanego pozwolenia na budowę przydomowej oczyszczalni
 32. Zmiana PESEL z innych powodów niż ustawowe
 33. Przejęcie własności
 34. tytuł eksmisji
 35. Zameldowanie na pobyt stały
 36. Zameldowanie
 37. Problem z rejestracją auta z Niemiec
 38. Niepewność
 39. terminy informowania o planowanych pracach przez urzędy np starostwo
 40. Pomoc w śmieciowym problemie
 41. Jakie odrębne przepisy stosuje się przy uznaniu budynku za zagrażający życiu?
 42. Pełnomocnik_pisma
 43. Jednoosobowy protest a prawo o zgromadzeniach
 44. Sesja Rady Miasta
 45. Badania przed rozpoczęciem szkolenia na prawo jazdy
 46. Pismo ze Straży Miejskiej - wszczęcie postępowania
 47. Pojazd typu food truck, a interpretacja urzędnicza jako reklama.
 48. Zwrot Nienależnie Pobranych Swiadczeń ZUS
 49. przewlekłość postępowania
 50. Rejestracja pojazdu - wniosek o przyjęcie oświadczenia
 51. Władze dzielnicy
 52. Zaskarżenie decyzji II instancji przez organ i instancji.
 53. Podważenie notarialnego dokumentu przez urzędnika
 54. Pozwolenie wodnoprawne, opieszałość urzędu
 55. drugie postępowanie przed umorzeniem pierwszego.
 56. Prawo jazdy jak to jest z terminem?
 57. Odbiór dowodu rejestracyjnego po kolizji
 58. Czy należy mi się opłata przekształceniowa?
 59. Etap sprawy
 60. Jaki tytuł pisma?
 61. zatrzmane prawo jazdy pomocy
 62. Nie wyrobiłam prawa jazdy po zdaniu egzaminu, co teraz ?
 63. praca w nielegalnym salonie gier
 64. Egzamin teoretyczny na prawo jazdy
 65. Odwołanie od uznania skargi za bezzasadną
 66. Przegląd pojazdu po terminie
 67. utrata prawa jazdy, umorzone postępowanie
 68. Dowód osobisty przy egzaminie na prawo jazdy.
 69. Prawo wodne - nowelizacja a potem odmowa
 70. Szerokość drogi dojazdowej/miejsca postojowego
 71. Brak danych w cepik PROBLEM
 72. radny a praca w spółce
 73. Prawo budowlane - z.r.i.d.
 74. Pozwolenie na rozbudowę, śmierć taty, odbiór nieruchomości
 75. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy dla biogazowni.
 76. Zameldowanie
 77. Wymeldowanie w trybie administracyjnym
 78. PKA a ustawa o promocji zatrudnienia- pytanie
 79. Sprzedaż auta
 80. Wybory soltysa
 81. Rejestracja pojazdu z Niemiec - Przegląd Techniczny
 82. Reklamacja 30 dni czy 60 dni ?
 83. Droga dojazdowa
 84. dowód osobisty po 1 marca 2019 a kwalifikowany podpis elektroniczny
 85. Odmowa uznania jako strona w postępowaniu o pozwolenie na budowę
 86. Urząd Miasta odmawia wydania zaświadczenia
 87. Moc Decyzji i Moc Skargi
 88. Prawo Budowalne-Tryb wydania decyzji
 89. Przedłużenie prawa jazdy o kolejne 3 miesiące.
 90. Egzekucja w administracji
 91. Wymiana prawa jazdy z zagranicznego na polskie
 92. Sprzedaż samochodów z Niemiec
 93. Zmiana nazwiska osmieszajacego
 94. Być stroną w postępowaniu ... (Warunki Zabudowy).
 95. Budowa pojazdu wolnobieżnego elektrycznego
 96. Zawieszenie postępowania administracyjnego a zwrot prawa jazdy.
 97. Nie zrozumiała treść orzeczenia SKO.
 98. Rejestracja pojazdu z Niemiec
 99. Zaświadczenie o ostateczności Aktu Własności Ziemi
 100. Wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy
 101. Jak przerejestrować swoje auto na inne numery?
 102. Problem z rejestracją pojazdu
 103. Zmiana nazwiska na dwuczłonowe nazwisko u pełnoletniego mężczyzny.
 104. Skarga na postępowanie PIP - Nie wywiązanie się z KPA
 105. Pytanie o opłaty za odwołanie
 106. WKU - przeniesienie do rezerwy
 107. Czy jak wyrobie sobie Polskie prawo jazdy z Angielskiego, to moge miec i dwa ?
 108. Odmowa rejestracji pojazdu
 109. Prawo jazdy - zamieszkanie, a zameldowanie
 110. Legitymacja materialna
 111. stwierdzenie nieważności decyzji a wyrok WSA
 112. Odwolanie od decyzji PUP
 113. Tytuł wykonawczy z tytuły z US zaległości w abonamencie RTV
 114. Wybory samorządowe- Starosta Powiatowy i Marszałek Województwa
 115. legalność dowodów
 116. Brakujące dokumenty, a wyrejestrowanie samochodu
 117. Rejestracja czasowa różne miasta
 118. Informacja publiczna - dziennik budowy
 119. Odwołanie od karty powołania na ćwiczenia wojskowe
 120. Bezczynność UG na wniosek o informacje publiczna
 121. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 122. ZUS zawiadomienie.
 123. Dowód rejestracyjny - podstawa prawna
 124. Jak zarejestrować ponownie pojazd
 125. Wezwanie do usunięcia braków - zgloszenie zbycia pojazdu.
 126. Czy specjalista musi podpisać oświadczenie majątkowe?
 127. Wyznaczenie miejsc w SPP, szerokość i odległość od budynku
 128. decyzja PINB
 129. Proble z interpretacją planu w starostwie
 130. audyt sanepidu
 131. Czy urzędnik może przekazać dane osobowe soboy która zgłosiła wniosek o kontrole
 132. czyja jest droga?
 133. Prawidłowe wpisanie adresu we wniosku o paszport.
 134. Co zrobić, aby utworzyli bliżej szkolny przystanek autobusowy?
 135. Odzyskanie mieszkania komunalnego
 136. Uzyskanie umowy sprzedaży auta z Wydziału Komunikacji
 137. Zmiana nazwiska na nazwisko używane - dokumentacja
 138. Czy żołnierz zawodowy Pilne
 139. Podział działki i budowa domu
 140. Ślub z Ukrainka
 141. Ile razy organ może przedłużać termin załatwienia sprawy?
 142. niezgodność ustaleń z pozwoleniem na budowę kanalizacji.
 143. Odwołanie od uchwały rady miasta
 144. Jak napisać skuteczną skargę na niefektywne działania Straży Miejskiej
 145. Miejsce zamieszkania
 146. Zawieszenie postępowania, a termin na odwołanie w prawie administracyjnym
 147. Administracyjna Zmiana nazwiska na niespokrewnione
 148. Zjazd indywidualny z drogi publicznej wykonany niezgodnie z prawem.
 149. Przystanek przy prywatnej posesji
 150. Odrzucone badanie TUV przy rejestracji samochodu.
 151. Wjazd na działce
 152. Czy urzędas ma prawo odmówić mi zameldowania?
 153. Niewłaściwy urząd
 154. Skarga na przedawnienie wykroczenia.
 155. kupno samochodu a faktura VAT marża
 156. Ponaglenie art. 37 kpa
 157. Błąd w numerze VIN pojazdu
 158. Rejestracja wlasnego samochodu
 159. Prosze o pomoc!
 160. Odmowa Pozwolenia na budowe
 161. Brak do dostepu do akt sprawy art 73 kpa
 162. Studium planu zagosp.
 163. umorzenie postępowania administracyjnego
 164. Interpretacja MPZP
 165. Zmiana nazwiska
 166. Rozbudowa drogi powiatowej przy budynku mieszkalnym
 167. IPN - wniosek - odpowiedź
 168. Mienie zaburzańskie - kwestia 2 świadków
 169. Wtórnik prawa jazdy bez meldunku
 170. uchylenie postanowienia, co z grzywną?
 171. Brak nr VIN na fakturze kupna sprzedaży
 172. Naklejka na szybie samochodowej
 173. Pozwolenie na broń - zatajenie prawdy o chorobie a odpowiedzialność karna
 174. Opłata dodatkowa za przekroczony czas parkowania
 175. Zalewanie wodą z ulicy, a prawo wodne
 176. odbiór dowodu osobistego dziecka
 177. Art 76 kpa postępowanie przeciwko dokumetu
 178. Wymiana dowodu przez internet a pobyt za granica
 179. Zdjęcie do DO, paszportu, prawa jazdy w peruce
 180. zajęcie pasa drogowego przez nośnik reklamy-przyczepa
 181. Wznowienie postępowania administracyjnego
 182. Tajemnica korespondencji
 183. Plan zagospodarowania jak dkugo, może być uchwalany?
 184. Data produkcji a data rejestracji pojazdu
 185. Art. 234. Prawo wodne - wyłączenie organu z postępowania
 186. Lista awansowanych
 187. Wniosek o dostęp do informacji publicznej- terminy
 188. Miejscowy plan zagospodarowania a strategia rozwoju miasta?
 189. Prawo wodne - składanie fałszywych oświadczeń w Urzędzie Miasta
 190. Rejestracja pojazdu a oświadczenie o braku tablic
 191. Termin realizacji odszkodowania przez Urząd po otrzymaniu operatu szacunkowego
 192. Interpretacja rozporządzenia MIiB w sprawie wymagań dla tablic rejestracyjnych
 193. Czuje sie oszukany przez MOPS!!!
 194. Wymeldowanie osoby z pobytu stałego
 195. zadania własne gminy
 196. Nieoznaczone jezioro
 197. Postępowanie po wydaniu decyzji przez SKO
 198. Wydanie dokumentów / dowodu odziedziczonego pojazdu ()
 199. Naruszenie terminów wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmian studium zagospod.
 200. Wywłaszczenie działki pod poszerzenie drogi
 201. Złożenie skargi do sądu administracyjnego w sprawie legalizacji pobytu
 202. Decyzja ministra wydana a brak informacji o uprawomocnieniu
 203. Kradzież dowodu rejestracyjnego a duplikat
 204. stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
 205. Wniosek o skreślenie z listy studentów
 206. Wycofanie wniosku o wydanie prawa jazdy
 207. Odmowa wydania dowodu rejestracyjnego.
 208. Prawo jazdy
 209. Zmiana zameldowania a przerejestrowanie samochodu
 210. zaskarżenie uchwały rady miasta - nieprawidłowe rozpatrzenie skargii
 211. Wymeldowanie a zgoda wszystkich właścicieli nieruchomości
 212. Warunki zabudowy: niezajęcie stanowiska przez organ uzgadniający
 213. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu administracyjnego
 214. Błąd w karcie pojazdu
 215. Art. 122a. Milczące załatwienie sprawy
 216. Zmiana dowodu rejestracyjnego samochodu przy tymczasowym zameldowaniu
 217. Skarga a brak dowodu
 218. Wykształcenie "co najmniej(...)" a wpis na listę kwalifikowanych pracowników
 219. Urząd z poprzedniej epoki - pozwolenie na budowę w starostwie powiatowym
 220. Udostępnianie danych osobowych w zakresie szerszym niż przewiduje ustawa
 221. jak sprawdzic co sie stalo ze starym paszportem przed aplikacja o nowy
 222. Odbiór dowodu osobistego w imieniu niepełnosprawnej mamy
 223. Kto jest objęty obowiązkiem rejestracji archiwum w rejestrze urzędu Marszałkowskiego?
 224. Prawo telekomunikacyjne udostępnianie i usuwanie danych osobowych
 225. Czy gminy powinny dokladnie wiedziec i rozliczac wydatki pieniedzy publicznych?
 226. Czy RIO moze przeprowadzic kontrole w schronisku dla psow?
 227. Jak wyglada poprawny wniosek o kontrole dorazna NIK w gminie?
 228. Bezpieczeństwo imprez masowych - podstawa prawna przed 1997
 229. Kontrola dyscypliny meldunkowej przez policję - podstawa prawna
 230. Brak zezwolenia na zbieranie odpadów
 231. Dowód rejestracyjny a złomowanie auta
 232. Wymeldowanie się przy zamianie mieszkania
 233. Udzielanie informacji przez telefon lub email.
 234. Organu wyższego stopnia dla Prezesa Wód Polskich?
 235. Kara z biblioteki
 236. Zgloszenie Wyjazdu Zagranice
 237. Wymiana dokumentów tożsamości
 238. Jak to w końcu jest? Ustawa o samorządzie gminnym
 239. Art. 64 kpa
 240. pomimo uchylenia decyzji przez SKO, wójt wydał raz jeszcze taką samą
 241. Bezczynność starosty przy wydaniu prawo jazdów
 242. Rejestracja motoroweru bez dowodu
 243. Zmiana sposobu użytkowania obiektu
 244. PINB a problem z zalewaniem lokalu użytkowego we Wspólnocie Mieszkaniowej
 245. Jak zdobyć listę nieruchomości, które należały do zmarłego krewnego?
 246. Ponaglenie organu do egzekucji administracyjnej - "Organ III instancji"
 247. Udzielnie informacji publicznej - pociągnięcie do odpowiedzialności z art.23 u.d.i.p.
 248. Bezzasadne upomnienie- nieopłącony abonament RTV
 249. Szpitale-udostępnianie informacji publicznej
 250. Kontrola PIN z urzędu