PDA

View Full Version : Prawo administracyjne


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 1. Prawo Budowalne-Tryb wydania decyzji
 2. Przedłużenie prawa jazdy o kolejne 3 miesiące.
 3. Egzekucja w administracji
 4. Wymiana prawa jazdy z zagranicznego na polskie
 5. Sprzedaż samochodów z Niemiec
 6. Zmiana nazwiska osmieszajacego
 7. Być stroną w postępowaniu ... (Warunki Zabudowy).
 8. Budowa pojazdu wolnobieżnego elektrycznego
 9. Zawieszenie postępowania administracyjnego a zwrot prawa jazdy.
 10. Nie zrozumiała treść orzeczenia SKO.
 11. Rejestracja pojazdu z Niemiec
 12. Zaświadczenie o ostateczności Aktu Własności Ziemi
 13. Wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy
 14. Jak przerejestrować swoje auto na inne numery?
 15. Problem z rejestracją pojazdu
 16. Zmiana nazwiska na dwuczłonowe nazwisko u pełnoletniego mężczyzny.
 17. Skarga na postępowanie PIP - Nie wywiązanie się z KPA
 18. Pytanie o opłaty za odwołanie
 19. WKU - przeniesienie do rezerwy
 20. Czy jak wyrobie sobie Polskie prawo jazdy z Angielskiego, to moge miec i dwa ?
 21. Odmowa rejestracji pojazdu
 22. Prawo jazdy - zamieszkanie, a zameldowanie
 23. Legitymacja materialna
 24. stwierdzenie nieważności decyzji a wyrok WSA
 25. Odwolanie od decyzji PUP
 26. Tytuł wykonawczy z tytuły z US zaległości w abonamencie RTV
 27. Wybory samorządowe- Starosta Powiatowy i Marszałek Województwa
 28. legalność dowodów
 29. Brakujące dokumenty, a wyrejestrowanie samochodu
 30. Rejestracja czasowa różne miasta
 31. Informacja publiczna - dziennik budowy
 32. Odwołanie od karty powołania na ćwiczenia wojskowe
 33. Bezczynność UG na wniosek o informacje publiczna
 34. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 35. ZUS zawiadomienie.
 36. Dowód rejestracyjny - podstawa prawna
 37. Jak zarejestrować ponownie pojazd
 38. Wezwanie do usunięcia braków - zgloszenie zbycia pojazdu.
 39. Czy specjalista musi podpisać oświadczenie majątkowe?
 40. Wyznaczenie miejsc w SPP, szerokość i odległość od budynku
 41. decyzja PINB
 42. Proble z interpretacją planu w starostwie
 43. audyt sanepidu
 44. Czy urzędnik może przekazać dane osobowe soboy która zgłosiła wniosek o kontrole
 45. czyja jest droga?
 46. Prawidłowe wpisanie adresu we wniosku o paszport.
 47. Co zrobić, aby utworzyli bliżej szkolny przystanek autobusowy?
 48. Odzyskanie mieszkania komunalnego
 49. Uzyskanie umowy sprzedaży auta z Wydziału Komunikacji
 50. Zmiana nazwiska na nazwisko używane - dokumentacja
 51. Czy żołnierz zawodowy Pilne
 52. Podział działki i budowa domu
 53. Ślub z Ukrainka
 54. Ile razy organ może przedłużać termin załatwienia sprawy?
 55. niezgodność ustaleń z pozwoleniem na budowę kanalizacji.
 56. Odwołanie od uchwały rady miasta
 57. Jak napisać skuteczną skargę na niefektywne działania Straży Miejskiej
 58. Miejsce zamieszkania
 59. Zawieszenie postępowania, a termin na odwołanie w prawie administracyjnym
 60. Administracyjna Zmiana nazwiska na niespokrewnione
 61. Zjazd indywidualny z drogi publicznej wykonany niezgodnie z prawem.
 62. Przystanek przy prywatnej posesji
 63. Odrzucone badanie TUV przy rejestracji samochodu.
 64. Wjazd na działce
 65. Czy urzędas ma prawo odmówić mi zameldowania?
 66. Niewłaściwy urząd
 67. Skarga na przedawnienie wykroczenia.
 68. kupno samochodu a faktura VAT marża
 69. Ponaglenie art. 37 kpa
 70. Błąd w numerze VIN pojazdu
 71. Rejestracja wlasnego samochodu
 72. Prosze o pomoc!
 73. Odmowa Pozwolenia na budowe
 74. Brak do dostepu do akt sprawy art 73 kpa
 75. Studium planu zagosp.
 76. umorzenie postępowania administracyjnego
 77. Interpretacja MPZP
 78. Zmiana nazwiska
 79. Rozbudowa drogi powiatowej przy budynku mieszkalnym
 80. IPN - wniosek - odpowiedź
 81. Mienie zaburzańskie - kwestia 2 świadków
 82. Wtórnik prawa jazdy bez meldunku
 83. uchylenie postanowienia, co z grzywną?
 84. Brak nr VIN na fakturze kupna sprzedaży
 85. Naklejka na szybie samochodowej
 86. Pozwolenie na broń - zatajenie prawdy o chorobie a odpowiedzialność karna
 87. Opłata dodatkowa za przekroczony czas parkowania
 88. Zalewanie wodą z ulicy, a prawo wodne
 89. odbiór dowodu osobistego dziecka
 90. Art 76 kpa postępowanie przeciwko dokumetu
 91. Wymiana dowodu przez internet a pobyt za granica
 92. Zdjęcie do DO, paszportu, prawa jazdy w peruce
 93. zajęcie pasa drogowego przez nośnik reklamy-przyczepa
 94. Wznowienie postępowania administracyjnego
 95. Tajemnica korespondencji
 96. Plan zagospodarowania jak dkugo, może być uchwalany?
 97. Data produkcji a data rejestracji pojazdu
 98. Art. 234. Prawo wodne - wyłączenie organu z postępowania
 99. Lista awansowanych
 100. Wniosek o dostęp do informacji publicznej- terminy
 101. Miejscowy plan zagospodarowania a strategia rozwoju miasta?
 102. Prawo wodne - składanie fałszywych oświadczeń w Urzędzie Miasta
 103. Rejestracja pojazdu a oświadczenie o braku tablic
 104. Termin realizacji odszkodowania przez Urząd po otrzymaniu operatu szacunkowego
 105. Interpretacja rozporządzenia MIiB w sprawie wymagań dla tablic rejestracyjnych
 106. Czuje sie oszukany przez MOPS!!!
 107. Wymeldowanie osoby z pobytu stałego
 108. zadania własne gminy
 109. Nieoznaczone jezioro
 110. Postępowanie po wydaniu decyzji przez SKO
 111. Wydanie dokumentów / dowodu odziedziczonego pojazdu ()
 112. Naruszenie terminów wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmian studium zagospod.
 113. Wywłaszczenie działki pod poszerzenie drogi
 114. Złożenie skargi do sądu administracyjnego w sprawie legalizacji pobytu
 115. Decyzja ministra wydana a brak informacji o uprawomocnieniu
 116. Kradzież dowodu rejestracyjnego a duplikat
 117. stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
 118. Wniosek o skreślenie z listy studentów
 119. Wycofanie wniosku o wydanie prawa jazdy
 120. Odmowa wydania dowodu rejestracyjnego.
 121. Prawo jazdy
 122. Zmiana zameldowania a przerejestrowanie samochodu
 123. zaskarżenie uchwały rady miasta - nieprawidłowe rozpatrzenie skargii
 124. Wymeldowanie a zgoda wszystkich właścicieli nieruchomości
 125. Warunki zabudowy: niezajęcie stanowiska przez organ uzgadniający
 126. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu administracyjnego
 127. Błąd w karcie pojazdu
 128. Art. 122a. Milczące załatwienie sprawy
 129. Zmiana dowodu rejestracyjnego samochodu przy tymczasowym zameldowaniu
 130. Skarga a brak dowodu
 131. Wykształcenie "co najmniej(...)" a wpis na listę kwalifikowanych pracowników
 132. Urząd z poprzedniej epoki - pozwolenie na budowę w starostwie powiatowym
 133. Udostępnianie danych osobowych w zakresie szerszym niż przewiduje ustawa
 134. jak sprawdzic co sie stalo ze starym paszportem przed aplikacja o nowy
 135. Odbiór dowodu osobistego w imieniu niepełnosprawnej mamy
 136. Kto jest objęty obowiązkiem rejestracji archiwum w rejestrze urzędu Marszałkowskiego?
 137. Prawo telekomunikacyjne udostępnianie i usuwanie danych osobowych
 138. Czy gminy powinny dokladnie wiedziec i rozliczac wydatki pieniedzy publicznych?
 139. Czy RIO moze przeprowadzic kontrole w schronisku dla psow?
 140. Jak wyglada poprawny wniosek o kontrole dorazna NIK w gminie?
 141. Bezpieczeństwo imprez masowych - podstawa prawna przed 1997
 142. Kontrola dyscypliny meldunkowej przez policję - podstawa prawna
 143. Brak zezwolenia na zbieranie odpadów
 144. Dowód rejestracyjny a złomowanie auta
 145. Wymeldowanie się przy zamianie mieszkania
 146. Udzielanie informacji przez telefon lub email.
 147. Organu wyższego stopnia dla Prezesa Wód Polskich?
 148. Kara z biblioteki
 149. Zgloszenie Wyjazdu Zagranice
 150. Wymiana dokumentów tożsamości
 151. Jak to w końcu jest? Ustawa o samorządzie gminnym
 152. Art. 64 kpa
 153. pomimo uchylenia decyzji przez SKO, wójt wydał raz jeszcze taką samą
 154. Bezczynność starosty przy wydaniu prawo jazdów
 155. Rejestracja motoroweru bez dowodu
 156. Zmiana sposobu użytkowania obiektu
 157. PINB a problem z zalewaniem lokalu użytkowego we Wspólnocie Mieszkaniowej
 158. Jak zdobyć listę nieruchomości, które należały do zmarłego krewnego?
 159. Ponaglenie organu do egzekucji administracyjnej - "Organ III instancji"
 160. Udzielnie informacji publicznej - pociągnięcie do odpowiedzialności z art.23 u.d.i.p.
 161. Bezzasadne upomnienie- nieopłącony abonament RTV
 162. Szpitale-udostępnianie informacji publicznej
 163. Kontrola PIN z urzędu
 164. Przerejestrowanie samochodu z zastawem.
 165. ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 166. Wymiana Dowodu Rejestracyjnego Pojazdu
 167. Odmowa uzgodnie projektu decyzji o warunkach zabudowy. Zmiana przepisów.
 168. odwołanie do SKO decyzja omowna co dalej??
 169. Zatrzymane prawo jazdy za alkohol a przekroczona ilość punktów karnych
 170. brak zameldowania w Polsce a dokumenty
 171. Odwołanie od rozkazu personalnego
 172. Zmiana nazwiska kilka lat po ukończonych studiach
 173. Rejestracja
 174. Zmiana nazwiska po rozwodzie przegapiony termin
 175. Prawo jazdy nowe przepisy, wątpliwości.
 176. Opłata za posiadanie psa
 177. Zmiana nazwiska ojca, a dziecko
 178. Termin ustawowy
 179. zmiana nazwiska a inne dokumenty
 180. Opóźnienia rejestracji pojazdu przez CEPik
 181. Czy można wysłać anonimowy telefoniczny donos do inspektoratu budowlanego?
 182. Kara z biblioteki POMOCY!
 183. Modernizacja gruntów i budynków
 184. przewlekłość postępowania
 185. pinb nie uznaje mnie jako stronę postępowania
 186. Odwołanie od decyzji dotyczącej stypendium naukowego
 187. Data wejścia w życie skreślenia z listy studentów.
 188. Postępowanie administracyjne GDDIka
 189. Event w parku
 190. Ambasady a rejestry państwowe
 191. Po jakim czasie można zmienić nazwisko na używany pseudonim?
 192. Wywłaszczenie - Poszerzenie drogi gminnej jednoznacznie z granicą domu
 193. Organ nadzorujacy przestrzeganie planu zagospodarowania przestrzennego
 194. zawiadomienie o wszczęciu postępowania z sanepidu
 195. Prawo jazdy kiedyś bezterminowe po wymianie terminowe
 196. wniosek a odpowiedz urzędu
 197. Odmowa uzyskania wypisu i wyrysu
 198. Jak sprawdzić upoważnienie osoby która podpisuje decyzję?
 199. Opłata akcyzy auta sprowadzonego, lecz nie zgłoszonego
 200. Droga publiczna w MPZP, a brak możliwości budowy domu
 201. WSA Kraków uznał mnie za stronę w postępowniu
 202. Decyzja zmiany nazwiska
 203. Właściwy adres
 204. art 37 kpa
 205. Czy udziela mi informacji ?
 206. Renta planistyczna
 207. Prawo ochrony środowiska - art. 379 ust. 3
 208. kupno samochodu
 209. Rozgraniczenie gruntu po wprowadzeniu w błąd.
 210. Wykup mieszkania -
 211. Tymczasowe zameldowanie maloletniej
 212. Reklamy digital signage a ustawa kraiobrazowa
 213. Stara ulica - zalewanie domu
 214. skarga administracyjna na uczelnię wyższą
 215. ustawa o samorządzie gminnym z dnia 15 września 2017 Art. 101
 216. Zmiana imienia a umowa o pożyczkę.
 217. Praca na 1/4 etatu, a utrata świadczeń.
 218. Opłata adiacencka
 219. Kasacja i wyrejestrowanie samochodu, który nie zostal przerejestrowany
 220. Wyjazd za granicę a meldunek
 221. Błąd pisarski w prawie jazdy
 222. Uchylenie decyzji SKO
 223. Zgłoszenie budowy garażu i przekroczenie terminu odpowiedzi
 224. Niezaksięgowana wpłata na uczelni
 225. Odwołanie od decyzji odmownej z urzędu do spraw cudzoziemców
 226. Odpady organiczne
 227. Odmowa PUP o dofinansowanie studiów podyplomowych
 228. MOPS nie uznał wyroku WSA ?
 229. wgląd do warunków zabudowy
 230. Zmiana nazwiska.
 231. Przymuszenie do wykonania decyzji ostatecznej
 232. Zmiana przeznaczenia działki w wyniku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
 233. Wzruszenie ostatecznej decyzji SKO, gdy WSA nie dopatrzył się jej wadliwości
 234. Jak wymelować brata i jego żonę ?
 235. Ile czasu na wydanie decyzji o wszczęciu lub nie.....
 236. termin wykonalności decyzji
 237. Błędne warunki zabudowy
 238. Rejestracja w innym urzędzie pracy
 239. Czy to budowa bez pozwolenia?
 240. Prywatna działka na ulicy
 241. Zgoda sąsiada na budowę garażu w granicy a brak wpisu w księdze wieczystej ?
 242. Udostępnienie dokumentacji szkolnej
 243. Niezałatwienie sprawy w terminie - NCN
 244. Jakie prawo należy stosować w nowej decyzji po wznowieniu postepowania administracyjn
 245. Sprzedaz niesprawnego auta z pozwoleniem czasowym
 246. Doradca prawny w urzędzie gminy
 247. uproszczony plan urządzania lasu
 248. mieszkanie komunalne, zgoda na zamieszkanie
 249. Umowa darowizny a wpis w dowodzie
 250. Odwołania do późnijeszych zmian w odniesieniu do aktaów prawnych UE