PDA

View Full Version : Prawo administracyjne


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 1. Zawiadomienie o opuszczeniu lokalu
 2. Utrudnianie prowadzenia działalności przez urzędniczki sanepid
 3. zwrot odsetek za opóźnienie
 4. Kompetencje prezydenta
 5. Rozgraniczenie - koszty za geodetę
 6. Pytanie dot. Art. 12. grun. i leś. a także dot. MZPZ
 7. Odwołanie od prawomocnego wyroku.
 8. Adres "urzędowy", a adres wg PNA
 9. Czas na odpowiedź-Rzecznik Praw Pacjenta
 10. Rejestracja pojazdu z importu (fv od polskiej firmy)
 11. Warunki zabudowy odmowa. Pomocy!!!
 12. Wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego
 13. Pytanie o rejestrację auta a prawo
 14. Wymeldowanie i zameldowanie
 15. Tryb podejmowania decyzji organu kolegialnego inny niż głosowanie
 16. prawo materialne w postępowaniu administracyjnym
 17. Wydział komunikacji nie chce wydać wszystkich posiadanych kategorii prawa jazdy
 18. Samorządowe kolegium odwoławcze - odwołanie zabrane prawo jazdy
 19. Problem z te ejestracja samochodu
 20. Wyrejestrowanie auta
 21. Brak znaków granicznych na działce
 22. Staż a "brak zdobycia umiejętności"
 23. Nauka w dwóch krajach jednocześnie.
 24. Przekroczenie terminu przekazania odwołania przez organ
 25. Czy organ II instancji może przejąć postępowanie organu I instancji?
 26. Podważenie planu zagospodarowania, zakaz prowadzenia DG
 27. Wszczęcie postępowania warunkowane przez urząd.
 28. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
 29. NFZ udostępnienie informacji publicznej - szczególny interes publiczny
 30. Zdjęcie do prawa jazdy
 31. Odmowa wykonania przeglądu okresowego quada
 32. Deklaracja podatkowa od nieruchomości
 33. Odwołanie od pozwolenia na budowę - nieprawidłowe wskazanie stron postępowania
 34. Pojazd sprzedany 14 lat temu nadal jest na mnie zarejestrowany
 35. Opieszałość Wód Polskich
 36. działka oznaczona w ewidencji jako rola i teren zabudowany
 37. Zmiana nazwiska
 38. Kiedy jest się stroną postępowania?
 39. Rejestracja auta 180 dni
 40. Materiały z akt osobowych
 41. Zgubione zagraniczne prawo jazdy - wymiana na polskie
 42. Dowód osobisty: z warstwą elektroniczną czy bez?
 43. Rejestracja pojazdu, a kredyt samochodowy
 44. Nabycie auta
 45. Czy prawo jazdy gotowe do odbioru jest widoczne w CEPIK?
 46. Wywłaszczenie nieruchomości
 47. Odpowiedzialność pracownika administracji publicznej
 48. Decyzje administracyjne w gminie
 49. Poznałam biologiczną rodzinę - chcę zmienić nazwisko
 50. uchylenie decyzji o zwolnieniu z policji
 51. dzierżawa a dopłaty unijne
 52. kadencja burmistrza
 53. Rejestracja pojazdu zakupionego z miękkim dowodem
 54. obiekt handlowy w pasie drogowym a pandemia
 55. Odwołanie do Samorzadowego Kolegium Odwoławczego
 56. wszczecie w sprawie cofnięcia uprawnien do kierowania
 57. Samochód bez papierów
 58. Rezygnacja z prawa do czynnego udziału strony
 59. Zgubilem prawo jazdy, brak adresu zameldowania w Polsce.
 60. Wypadek - prawo jazdy w depozycie na Węgrzech
 61. Wymiana prawa jazdy - gdzie można złożyć wniosek?
 62. Wykazanie szczególnego interesu publicznego
 63. Ksero niemieckich dokumentów samochodu
 64. Wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej w SPP - błędny nr
 65. Informacja publiczna - członkowie stowarzyszenia
 66. kara pieniężna koronawirus
 67. Administracja osiedla cofa pozwolenie na remont ze względu na kwarantanne
 68. Wyrok sądu a podstępowanie administracyjne
 69. Odzyskanie prawa jazdy po upływie terminu wyroku
 70. zwykły zarząd stowarzyszeniem, a sprawa przed sądem
 71. Zmiana mocy w dowodzie rejestracyjnym.
 72. zezwolenie na pobyt czasowy- KPA art 50 systematycznie co miesiąc...
 73. Czy mogę domagać się od urzędnika potwierdzenia przyjęcia dokumentów?
 74. Badania geofizyczne metodą sejsmiczną
 75. Czy email
 76. nabycie działki budowlanej w drodze przetargu od gminy
 77. Problem z wycięciem drzewa na cmentarzu.
 78. Brak obowiązku zgłoszenia budowy altany (<35m2) oraz basenu przy domu (<50m2)?
 79. Prawo jazdy bezterminowe- utracone
 80. Wymiana bezterminowego prawa jazdy
 81. Straż Miejska ujawnia dane osobie nieuprawnionej
 82. Sprzedaż anglika w Polsce
 83. Ilość kondygnacji MPZP
 84. Rejestracja samochodu z "czarnymi tablicami"
 85. Sprzedaz zakupionego samochodu
 86. Mandat Radnego
 87. Przydomowa oczyszczalnia - MPZP - konflikt
 88. Dokumenty od pracodawcy
 89. wymiana dowodu rejestracyjnego w zw. z brakiem miejsca na termin badania technicznego
 90. Zatrzymanie prawa jazdy za brak udziału w kursie.
 91. Samochód zarejestrowany na ojca a sprzedaż
 92. Nadpłata a podwyżka za wywóz odpadów komunalnych
 93. W przypadku wniesienia odwołania od decyzji wojewody zwrot opłaty nie przysługuje
 94. Dostęp do informacji publicznej w szkole - bezczynność dyrektora
 95. Urzędnik wprowadził w błąd
 96. Motocykl z Holandii, brak rejestracji w Polsce
 97. zarząd działką Skarbu Państwa
 98. Wymiana ramy w motocyklu przestępstwo?
 99. uchwała rady miasta niezgodna z prawem?
 100. kontrola PINB
 101. wezwanie do złożenia wyjaśnień
 102. Ustalenie odszkodowania za nieruchomość pod budowę drogi.
 103. Odpowiedź z SKO na ponaglenie.
 104. Preferencje w zatrudnianiu niepełnosprawnych w urzędach
 105. Skarga do dyrektora szkoły a poufność niektórych informacji
 106. Brak kompletu dokumentow przy rejestracji samochodu
 107. Nabór na stanowisko urzędnicze w gminie
 108. Kłopoty z sąsiadem
 109. Kominiarz wprowadza zakaz. Jakie są nasze prawa? O co tu chodzi?
 110. Niezgodności w dowodzie i karcie pojazdu.
 111. Wniosek o zwrot kosztów stawiennictwa przez ePUAP
 112. Badanie techniczne auta
 113. Wniosek o wydanie odpisu z akt sprawy wysłany zwyklym mailem
 114. Zmiania miejsca zameldowania, a dowód rejestracyjny
 115. Witam
 116. Domek letniskowowy - jaka procedura?
 117. Wynajem mieszkania i zameldowanie sie
 118. Zwolnienie z abonamentu rtv -emeryt
 119. Skarbówka i Abonament RTV -- Co robić ?? Proszę o pomoc!!
 120. Kara od ITD a wpis do KRK
 121. Sąsiedzi i spory o "parking", którego nie ma
 122. Meldunek u babci
 123. Brak meldunku a nadchodzące wybory
 124. RODO/Chciałem usunąć moją historię choroby z placówki w któej sie leczyłem
 125. Odwołanie w sprawie budowy stacji bazowej
 126. Odpowiedź z SKO, co z tym dalej...
 127. Dopisanie do listy wyborców - ponaglenie
 128. termin obowiązywania uchwały zarządu powiatu
 129. urząd miejski utrudnia sprzedaż działki
 130. Deportacja
 131. Jaka wiza na imigrację do Polski
 132. transkrypcja aktu
 133. rozpoznanie wniosku przez urzad
 134. Podwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 135. Wymeldowanie osób nieprzebywających w lokalu
 136. Wezwanie Zus
 137. Jak wyrejestrować samochód po ojcu
 138. Wypis z ewidencji gruntów do decyzji WZ
 139. Prawo Jazdy wymienione na terminowe po powrocie z UK
 140. prawo jazdy a meldunek
 141. Egzekucja administracyjna a zasiłek chorobowy
 142. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego od 1 września 2019 roku
 143. ESP i BIP w publicznych przedszkolach samorządowych?
 144. Prawo wodne - zakaz dostępu do jeziora
 145. Sprzedaż auta z miękkim dowodem
 146. Prace budowlane na zgłoszenie
 147. Gmina i działka
 148. zameldowanie
 149. RODO Kserowanie uprawnień
 150. kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
 151. Stare bezterminowe badanie na prawo jazdy
 152. Pismo z urzędu via ePUAP w załączniku .docx - nie do odczytania
 153. Wezwanie do okazania decyzji administracyjnej
 154. Badania lekarskie a prawo jazdy
 155. Sprzedaż auta bialorusinowi
 156. Zatrzymany dowód rejestracyjny, tablice zmniejszone, mało precyzyjne przepisy
 157. Konfiskacja niewaznego dowodu osobistego a wyrobienie nowego
 158. Prawo jazdy - Kursy przed skończeniem lat 18
 159. Konserwator zabytków POMOCY!
 160. Odbiór dowodu osobistego dziecka przez pełnomocnika.
 161. zarząd powiatu
 162. miejsce urodzenia w dowodzie...zmyślone?
 163. Zablokowanie drogi
 164. Plan zagospodarowania sytuacja patowa
 165. Głosowanie, a przeterminowany dowód osobisty
 166. Termin doręczenia decyzji administracyjnej - WKU
 167. Zmiana Nazwiska
 168. ePUAP wnioski o udostępnienie spisu lub rejestru wyborców
 169. przepadek pojazdu a decyzja starosty
 170. Wymeldowanie współwłaściciela mieszkania?
 171. Zgubienie dowodu
 172. Prawojazdy
 173. Czy mogę ubiegać się o PKK bez meldunku?
 174. Karta stałego pobytu/polskie obywatelstwo dla obywatela Ukrainy
 175. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 176. Zarejestrowanie auta z zagranicy - tablice.
 177. Anonimy na e-sesji - niebezpieczny precedens?
 178. wymeldowanie z mieszkania socjalnego
 179. Urzędnik nie chce zaakceptować wydanego pozwolenia na budowę przydomowej oczyszczalni
 180. Zmiana PESEL z innych powodów niż ustawowe
 181. Przejęcie własności
 182. tytuł eksmisji
 183. Zameldowanie na pobyt stały
 184. Zameldowanie
 185. Problem z rejestracją auta z Niemiec
 186. Niepewność
 187. terminy informowania o planowanych pracach przez urzędy np starostwo
 188. Pomoc w śmieciowym problemie
 189. Jakie odrębne przepisy stosuje się przy uznaniu budynku za zagrażający życiu?
 190. Pełnomocnik_pisma
 191. Jednoosobowy protest a prawo o zgromadzeniach
 192. Sesja Rady Miasta
 193. Badania przed rozpoczęciem szkolenia na prawo jazdy
 194. Pismo ze Straży Miejskiej - wszczęcie postępowania
 195. Pojazd typu food truck, a interpretacja urzędnicza jako reklama.
 196. Zwrot Nienależnie Pobranych Swiadczeń ZUS
 197. przewlekłość postępowania
 198. Rejestracja pojazdu - wniosek o przyjęcie oświadczenia
 199. Władze dzielnicy
 200. Zaskarżenie decyzji II instancji przez organ i instancji.
 201. Podważenie notarialnego dokumentu przez urzędnika
 202. Pozwolenie wodnoprawne, opieszałość urzędu
 203. drugie postępowanie przed umorzeniem pierwszego.
 204. Prawo jazdy jak to jest z terminem?
 205. Odbiór dowodu rejestracyjnego po kolizji
 206. Czy należy mi się opłata przekształceniowa?
 207. Etap sprawy
 208. Jaki tytuł pisma?
 209. zatrzmane prawo jazdy pomocy
 210. Nie wyrobiłam prawa jazdy po zdaniu egzaminu, co teraz ?
 211. praca w nielegalnym salonie gier
 212. Egzamin teoretyczny na prawo jazdy
 213. Odwołanie od uznania skargi za bezzasadną
 214. Przegląd pojazdu po terminie
 215. utrata prawa jazdy, umorzone postępowanie
 216. Dowód osobisty przy egzaminie na prawo jazdy.
 217. Prawo wodne - nowelizacja a potem odmowa
 218. Szerokość drogi dojazdowej/miejsca postojowego
 219. Brak danych w cepik PROBLEM
 220. radny a praca w spółce
 221. Prawo budowlane - z.r.i.d.
 222. Pozwolenie na rozbudowę, śmierć taty, odbiór nieruchomości
 223. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy dla biogazowni.
 224. Zameldowanie
 225. Wymeldowanie w trybie administracyjnym
 226. PKA a ustawa o promocji zatrudnienia- pytanie
 227. Sprzedaż auta
 228. Wybory soltysa
 229. Rejestracja pojazdu z Niemiec - Przegląd Techniczny
 230. Reklamacja 30 dni czy 60 dni ?
 231. Droga dojazdowa
 232. dowód osobisty po 1 marca 2019 a kwalifikowany podpis elektroniczny
 233. Odmowa uznania jako strona w postępowaniu o pozwolenie na budowę
 234. Urząd Miasta odmawia wydania zaświadczenia
 235. Moc Decyzji i Moc Skargi
 236. Prawo Budowalne-Tryb wydania decyzji
 237. Przedłużenie prawa jazdy o kolejne 3 miesiące.
 238. Egzekucja w administracji
 239. Wymiana prawa jazdy z zagranicznego na polskie
 240. Sprzedaż samochodów z Niemiec
 241. Zmiana nazwiska osmieszajacego
 242. Być stroną w postępowaniu ... (Warunki Zabudowy).
 243. Budowa pojazdu wolnobieżnego elektrycznego
 244. Zawieszenie postępowania administracyjnego a zwrot prawa jazdy.
 245. Nie zrozumiała treść orzeczenia SKO.
 246. Rejestracja pojazdu z Niemiec
 247. Zaświadczenie o ostateczności Aktu Własności Ziemi
 248. Wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy
 249. Jak przerejestrować swoje auto na inne numery?
 250. Problem z rejestracją pojazdu