PDA

View Full Version : Prawo administracyjne


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 1. Odpowiedź z SKO, co z tym dalej...
 2. Dopisanie do listy wyborców - ponaglenie
 3. termin obowiązywania uchwały zarządu powiatu
 4. urząd miejski utrudnia sprzedaż działki
 5. Deportacja
 6. Jaka wiza na imigrację do Polski
 7. transkrypcja aktu
 8. rozpoznanie wniosku przez urzad
 9. Podwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 10. Wymeldowanie osób nieprzebywających w lokalu
 11. Wezwanie Zus
 12. Jak wyrejestrować samochód po ojcu
 13. Wypis z ewidencji gruntów do decyzji WZ
 14. Prawo Jazdy wymienione na terminowe po powrocie z UK
 15. prawo jazdy a meldunek
 16. Egzekucja administracyjna a zasiłek chorobowy
 17. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego od 1 września 2019 roku
 18. ESP i BIP w publicznych przedszkolach samorządowych?
 19. Prawo wodne - zakaz dostępu do jeziora
 20. Sprzedaż auta z miękkim dowodem
 21. Prace budowlane na zgłoszenie
 22. Gmina i działka
 23. zameldowanie
 24. RODO Kserowanie uprawnień
 25. kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
 26. Stare bezterminowe badanie na prawo jazdy
 27. Pismo z urzędu via ePUAP w załączniku .docx - nie do odczytania
 28. Wezwanie do okazania decyzji administracyjnej
 29. Badania lekarskie a prawo jazdy
 30. Sprzedaż auta bialorusinowi
 31. Zatrzymany dowód rejestracyjny, tablice zmniejszone, mało precyzyjne przepisy
 32. Konfiskacja niewaznego dowodu osobistego a wyrobienie nowego
 33. Prawo jazdy - Kursy przed skończeniem lat 18
 34. Konserwator zabytków POMOCY!
 35. Odbiór dowodu osobistego dziecka przez pełnomocnika.
 36. zarząd powiatu
 37. miejsce urodzenia w dowodzie...zmyślone?
 38. Zablokowanie drogi
 39. Plan zagospodarowania sytuacja patowa
 40. Głosowanie, a przeterminowany dowód osobisty
 41. Termin doręczenia decyzji administracyjnej - WKU
 42. Zmiana Nazwiska
 43. ePUAP wnioski o udostępnienie spisu lub rejestru wyborców
 44. przepadek pojazdu a decyzja starosty
 45. Wymeldowanie współwłaściciela mieszkania?
 46. Zgubienie dowodu
 47. Prawojazdy
 48. Czy mogę ubiegać się o PKK bez meldunku?
 49. Karta stałego pobytu/polskie obywatelstwo dla obywatela Ukrainy
 50. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 51. Zarejestrowanie auta z zagranicy - tablice.
 52. Anonimy na e-sesji - niebezpieczny precedens?
 53. wymeldowanie z mieszkania socjalnego
 54. Urzędnik nie chce zaakceptować wydanego pozwolenia na budowę przydomowej oczyszczalni
 55. Zmiana PESEL z innych powodów niż ustawowe
 56. Przejęcie własności
 57. tytuł eksmisji
 58. Zameldowanie na pobyt stały
 59. Zameldowanie
 60. Problem z rejestracją auta z Niemiec
 61. Niepewność
 62. terminy informowania o planowanych pracach przez urzędy np starostwo
 63. Pomoc w śmieciowym problemie
 64. Jakie odrębne przepisy stosuje się przy uznaniu budynku za zagrażający życiu?
 65. Pełnomocnik_pisma
 66. Jednoosobowy protest a prawo o zgromadzeniach
 67. Sesja Rady Miasta
 68. Badania przed rozpoczęciem szkolenia na prawo jazdy
 69. Pismo ze Straży Miejskiej - wszczęcie postępowania
 70. Pojazd typu food truck, a interpretacja urzędnicza jako reklama.
 71. Zwrot Nienależnie Pobranych Swiadczeń ZUS
 72. przewlekłość postępowania
 73. Rejestracja pojazdu - wniosek o przyjęcie oświadczenia
 74. Władze dzielnicy
 75. Zaskarżenie decyzji II instancji przez organ i instancji.
 76. Podważenie notarialnego dokumentu przez urzędnika
 77. Pozwolenie wodnoprawne, opieszałość urzędu
 78. drugie postępowanie przed umorzeniem pierwszego.
 79. Prawo jazdy jak to jest z terminem?
 80. Odbiór dowodu rejestracyjnego po kolizji
 81. Czy należy mi się opłata przekształceniowa?
 82. Etap sprawy
 83. Jaki tytuł pisma?
 84. zatrzmane prawo jazdy pomocy
 85. Nie wyrobiłam prawa jazdy po zdaniu egzaminu, co teraz ?
 86. praca w nielegalnym salonie gier
 87. Egzamin teoretyczny na prawo jazdy
 88. Odwołanie od uznania skargi za bezzasadną
 89. Przegląd pojazdu po terminie
 90. utrata prawa jazdy, umorzone postępowanie
 91. Dowód osobisty przy egzaminie na prawo jazdy.
 92. Prawo wodne - nowelizacja a potem odmowa
 93. Szerokość drogi dojazdowej/miejsca postojowego
 94. Brak danych w cepik PROBLEM
 95. radny a praca w spółce
 96. Prawo budowlane - z.r.i.d.
 97. Pozwolenie na rozbudowę, śmierć taty, odbiór nieruchomości
 98. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy dla biogazowni.
 99. Zameldowanie
 100. Wymeldowanie w trybie administracyjnym
 101. PKA a ustawa o promocji zatrudnienia- pytanie
 102. Sprzedaż auta
 103. Wybory soltysa
 104. Rejestracja pojazdu z Niemiec - Przegląd Techniczny
 105. Reklamacja 30 dni czy 60 dni ?
 106. Droga dojazdowa
 107. dowód osobisty po 1 marca 2019 a kwalifikowany podpis elektroniczny
 108. Odmowa uznania jako strona w postępowaniu o pozwolenie na budowę
 109. Urząd Miasta odmawia wydania zaświadczenia
 110. Moc Decyzji i Moc Skargi
 111. Prawo Budowalne-Tryb wydania decyzji
 112. Przedłużenie prawa jazdy o kolejne 3 miesiące.
 113. Egzekucja w administracji
 114. Wymiana prawa jazdy z zagranicznego na polskie
 115. Sprzedaż samochodów z Niemiec
 116. Zmiana nazwiska osmieszajacego
 117. Być stroną w postępowaniu ... (Warunki Zabudowy).
 118. Budowa pojazdu wolnobieżnego elektrycznego
 119. Zawieszenie postępowania administracyjnego a zwrot prawa jazdy.
 120. Nie zrozumiała treść orzeczenia SKO.
 121. Rejestracja pojazdu z Niemiec
 122. Zaświadczenie o ostateczności Aktu Własności Ziemi
 123. Wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy
 124. Jak przerejestrować swoje auto na inne numery?
 125. Problem z rejestracją pojazdu
 126. Zmiana nazwiska na dwuczłonowe nazwisko u pełnoletniego mężczyzny.
 127. Skarga na postępowanie PIP - Nie wywiązanie się z KPA
 128. Pytanie o opłaty za odwołanie
 129. WKU - przeniesienie do rezerwy
 130. Czy jak wyrobie sobie Polskie prawo jazdy z Angielskiego, to moge miec i dwa ?
 131. Odmowa rejestracji pojazdu
 132. Prawo jazdy - zamieszkanie, a zameldowanie
 133. Legitymacja materialna
 134. stwierdzenie nieważności decyzji a wyrok WSA
 135. Odwolanie od decyzji PUP
 136. Tytuł wykonawczy z tytuły z US zaległości w abonamencie RTV
 137. Wybory samorządowe- Starosta Powiatowy i Marszałek Województwa
 138. legalność dowodów
 139. Brakujące dokumenty, a wyrejestrowanie samochodu
 140. Rejestracja czasowa różne miasta
 141. Informacja publiczna - dziennik budowy
 142. Odwołanie od karty powołania na ćwiczenia wojskowe
 143. Bezczynność UG na wniosek o informacje publiczna
 144. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 145. ZUS zawiadomienie.
 146. Dowód rejestracyjny - podstawa prawna
 147. Jak zarejestrować ponownie pojazd
 148. Wezwanie do usunięcia braków - zgloszenie zbycia pojazdu.
 149. Czy specjalista musi podpisać oświadczenie majątkowe?
 150. Wyznaczenie miejsc w SPP, szerokość i odległość od budynku
 151. decyzja PINB
 152. Proble z interpretacją planu w starostwie
 153. audyt sanepidu
 154. Czy urzędnik może przekazać dane osobowe soboy która zgłosiła wniosek o kontrole
 155. czyja jest droga?
 156. Prawidłowe wpisanie adresu we wniosku o paszport.
 157. Co zrobić, aby utworzyli bliżej szkolny przystanek autobusowy?
 158. Odzyskanie mieszkania komunalnego
 159. Uzyskanie umowy sprzedaży auta z Wydziału Komunikacji
 160. Zmiana nazwiska na nazwisko używane - dokumentacja
 161. Czy żołnierz zawodowy Pilne
 162. Podział działki i budowa domu
 163. Ślub z Ukrainka
 164. Ile razy organ może przedłużać termin załatwienia sprawy?
 165. niezgodność ustaleń z pozwoleniem na budowę kanalizacji.
 166. Odwołanie od uchwały rady miasta
 167. Jak napisać skuteczną skargę na niefektywne działania Straży Miejskiej
 168. Miejsce zamieszkania
 169. Zawieszenie postępowania, a termin na odwołanie w prawie administracyjnym
 170. Administracyjna Zmiana nazwiska na niespokrewnione
 171. Zjazd indywidualny z drogi publicznej wykonany niezgodnie z prawem.
 172. Przystanek przy prywatnej posesji
 173. Odrzucone badanie TUV przy rejestracji samochodu.
 174. Wjazd na działce
 175. Czy urzędas ma prawo odmówić mi zameldowania?
 176. Niewłaściwy urząd
 177. Skarga na przedawnienie wykroczenia.
 178. kupno samochodu a faktura VAT marża
 179. Ponaglenie art. 37 kpa
 180. Błąd w numerze VIN pojazdu
 181. Rejestracja wlasnego samochodu
 182. Prosze o pomoc!
 183. Odmowa Pozwolenia na budowe
 184. Brak do dostepu do akt sprawy art 73 kpa
 185. Studium planu zagosp.
 186. umorzenie postępowania administracyjnego
 187. Interpretacja MPZP
 188. Zmiana nazwiska
 189. Rozbudowa drogi powiatowej przy budynku mieszkalnym
 190. IPN - wniosek - odpowiedź
 191. Mienie zaburzańskie - kwestia 2 świadków
 192. Wtórnik prawa jazdy bez meldunku
 193. uchylenie postanowienia, co z grzywną?
 194. Brak nr VIN na fakturze kupna sprzedaży
 195. Naklejka na szybie samochodowej
 196. Pozwolenie na broń - zatajenie prawdy o chorobie a odpowiedzialność karna
 197. Opłata dodatkowa za przekroczony czas parkowania
 198. Zalewanie wodą z ulicy, a prawo wodne
 199. odbiór dowodu osobistego dziecka
 200. Art 76 kpa postępowanie przeciwko dokumetu
 201. Wymiana dowodu przez internet a pobyt za granica
 202. Zdjęcie do DO, paszportu, prawa jazdy w peruce
 203. zajęcie pasa drogowego przez nośnik reklamy-przyczepa
 204. Wznowienie postępowania administracyjnego
 205. Tajemnica korespondencji
 206. Plan zagospodarowania jak dkugo, może być uchwalany?
 207. Data produkcji a data rejestracji pojazdu
 208. Art. 234. Prawo wodne - wyłączenie organu z postępowania
 209. Lista awansowanych
 210. Wniosek o dostęp do informacji publicznej- terminy
 211. Miejscowy plan zagospodarowania a strategia rozwoju miasta?
 212. Prawo wodne - składanie fałszywych oświadczeń w Urzędzie Miasta
 213. Rejestracja pojazdu a oświadczenie o braku tablic
 214. Termin realizacji odszkodowania przez Urząd po otrzymaniu operatu szacunkowego
 215. Interpretacja rozporządzenia MIiB w sprawie wymagań dla tablic rejestracyjnych
 216. Czuje sie oszukany przez MOPS!!!
 217. Wymeldowanie osoby z pobytu stałego
 218. zadania własne gminy
 219. Nieoznaczone jezioro
 220. Postępowanie po wydaniu decyzji przez SKO
 221. Wydanie dokumentów / dowodu odziedziczonego pojazdu ()
 222. Naruszenie terminów wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmian studium zagospod.
 223. Wywłaszczenie działki pod poszerzenie drogi
 224. Złożenie skargi do sądu administracyjnego w sprawie legalizacji pobytu
 225. Decyzja ministra wydana a brak informacji o uprawomocnieniu
 226. Kradzież dowodu rejestracyjnego a duplikat
 227. stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
 228. Wniosek o skreślenie z listy studentów
 229. Wycofanie wniosku o wydanie prawa jazdy
 230. Odmowa wydania dowodu rejestracyjnego.
 231. Prawo jazdy
 232. Zmiana zameldowania a przerejestrowanie samochodu
 233. zaskarżenie uchwały rady miasta - nieprawidłowe rozpatrzenie skargii
 234. Wymeldowanie a zgoda wszystkich właścicieli nieruchomości
 235. Warunki zabudowy: niezajęcie stanowiska przez organ uzgadniający
 236. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu administracyjnego
 237. Błąd w karcie pojazdu
 238. Art. 122a. Milczące załatwienie sprawy
 239. Zmiana dowodu rejestracyjnego samochodu przy tymczasowym zameldowaniu
 240. Skarga a brak dowodu
 241. Wykształcenie "co najmniej(...)" a wpis na listę kwalifikowanych pracowników
 242. Urząd z poprzedniej epoki - pozwolenie na budowę w starostwie powiatowym
 243. Udostępnianie danych osobowych w zakresie szerszym niż przewiduje ustawa
 244. jak sprawdzic co sie stalo ze starym paszportem przed aplikacja o nowy
 245. Odbiór dowodu osobistego w imieniu niepełnosprawnej mamy
 246. Kto jest objęty obowiązkiem rejestracji archiwum w rejestrze urzędu Marszałkowskiego?
 247. Prawo telekomunikacyjne udostępnianie i usuwanie danych osobowych
 248. Czy gminy powinny dokladnie wiedziec i rozliczac wydatki pieniedzy publicznych?
 249. Czy RIO moze przeprowadzic kontrole w schronisku dla psow?
 250. Jak wyglada poprawny wniosek o kontrole dorazna NIK w gminie?