PDA

View Full Version : Prawo administracyjne


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 1. Brak znaków granicznych na działce
 2. Staż a "brak zdobycia umiejętności"
 3. Nauka w dwóch krajach jednocześnie.
 4. Przekroczenie terminu przekazania odwołania przez organ
 5. Czy organ II instancji może przejąć postępowanie organu I instancji?
 6. Podważenie planu zagospodarowania, zakaz prowadzenia DG
 7. Wszczęcie postępowania warunkowane przez urząd.
 8. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
 9. NFZ udostępnienie informacji publicznej - szczególny interes publiczny
 10. Zdjęcie do prawa jazdy
 11. Odmowa wykonania przeglądu okresowego quada
 12. Deklaracja podatkowa od nieruchomości
 13. Odwołanie od pozwolenia na budowę - nieprawidłowe wskazanie stron postępowania
 14. Pojazd sprzedany 14 lat temu nadal jest na mnie zarejestrowany
 15. Opieszałość Wód Polskich
 16. działka oznaczona w ewidencji jako rola i teren zabudowany
 17. Zmiana nazwiska
 18. Kiedy jest się stroną postępowania?
 19. Rejestracja auta 180 dni
 20. Materiały z akt osobowych
 21. Zgubione zagraniczne prawo jazdy - wymiana na polskie
 22. Dowód osobisty: z warstwą elektroniczną czy bez?
 23. Rejestracja pojazdu, a kredyt samochodowy
 24. Nabycie auta
 25. Czy prawo jazdy gotowe do odbioru jest widoczne w CEPIK?
 26. Wywłaszczenie nieruchomości
 27. Odpowiedzialność pracownika administracji publicznej
 28. Decyzje administracyjne w gminie
 29. Poznałam biologiczną rodzinę - chcę zmienić nazwisko
 30. uchylenie decyzji o zwolnieniu z policji
 31. dzierżawa a dopłaty unijne
 32. kadencja burmistrza
 33. Rejestracja pojazdu zakupionego z miękkim dowodem
 34. obiekt handlowy w pasie drogowym a pandemia
 35. Odwołanie do Samorzadowego Kolegium Odwoławczego
 36. wszczecie w sprawie cofnięcia uprawnien do kierowania
 37. Samochód bez papierów
 38. Rezygnacja z prawa do czynnego udziału strony
 39. Zgubilem prawo jazdy, brak adresu zameldowania w Polsce.
 40. Wypadek - prawo jazdy w depozycie na Węgrzech
 41. Wymiana prawa jazdy - gdzie można złożyć wniosek?
 42. Wykazanie szczególnego interesu publicznego
 43. Ksero niemieckich dokumentów samochodu
 44. Wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej w SPP - błędny nr
 45. Informacja publiczna - członkowie stowarzyszenia
 46. kara pieniężna koronawirus
 47. Administracja osiedla cofa pozwolenie na remont ze względu na kwarantanne
 48. Wyrok sądu a podstępowanie administracyjne
 49. Odzyskanie prawa jazdy po upływie terminu wyroku
 50. zwykły zarząd stowarzyszeniem, a sprawa przed sądem
 51. Zmiana mocy w dowodzie rejestracyjnym.
 52. zezwolenie na pobyt czasowy- KPA art 50 systematycznie co miesiąc...
 53. Czy mogę domagać się od urzędnika potwierdzenia przyjęcia dokumentów?
 54. Badania geofizyczne metodą sejsmiczną
 55. Czy email
 56. nabycie działki budowlanej w drodze przetargu od gminy
 57. Problem z wycięciem drzewa na cmentarzu.
 58. Brak obowiązku zgłoszenia budowy altany (<35m2) oraz basenu przy domu (<50m2)?
 59. Prawo jazdy bezterminowe- utracone
 60. Wymiana bezterminowego prawa jazdy
 61. Straż Miejska ujawnia dane osobie nieuprawnionej
 62. Sprzedaż anglika w Polsce
 63. Ilość kondygnacji MPZP
 64. Rejestracja samochodu z "czarnymi tablicami"
 65. Sprzedaz zakupionego samochodu
 66. Mandat Radnego
 67. Przydomowa oczyszczalnia - MPZP - konflikt
 68. Dokumenty od pracodawcy
 69. wymiana dowodu rejestracyjnego w zw. z brakiem miejsca na termin badania technicznego
 70. Zatrzymanie prawa jazdy za brak udziału w kursie.
 71. Samochód zarejestrowany na ojca a sprzedaż
 72. Nadpłata a podwyżka za wywóz odpadów komunalnych
 73. W przypadku wniesienia odwołania od decyzji wojewody zwrot opłaty nie przysługuje
 74. Dostęp do informacji publicznej w szkole - bezczynność dyrektora
 75. Urzędnik wprowadził w błąd
 76. Motocykl z Holandii, brak rejestracji w Polsce
 77. zarząd działką Skarbu Państwa
 78. Wymiana ramy w motocyklu przestępstwo?
 79. uchwała rady miasta niezgodna z prawem?
 80. kontrola PINB
 81. wezwanie do złożenia wyjaśnień
 82. Ustalenie odszkodowania za nieruchomość pod budowę drogi.
 83. Odpowiedź z SKO na ponaglenie.
 84. Preferencje w zatrudnianiu niepełnosprawnych w urzędach
 85. Skarga do dyrektora szkoły a poufność niektórych informacji
 86. Brak kompletu dokumentow przy rejestracji samochodu
 87. Nabór na stanowisko urzędnicze w gminie
 88. Kłopoty z sąsiadem
 89. Kominiarz wprowadza zakaz. Jakie są nasze prawa? O co tu chodzi?
 90. Niezgodności w dowodzie i karcie pojazdu.
 91. Wniosek o zwrot kosztów stawiennictwa przez ePUAP
 92. Badanie techniczne auta
 93. Wniosek o wydanie odpisu z akt sprawy wysłany zwyklym mailem
 94. Zmiania miejsca zameldowania, a dowód rejestracyjny
 95. Witam
 96. Domek letniskowowy - jaka procedura?
 97. Wynajem mieszkania i zameldowanie sie
 98. Zwolnienie z abonamentu rtv -emeryt
 99. Skarbówka i Abonament RTV -- Co robić ?? Proszę o pomoc!!
 100. Kara od ITD a wpis do KRK
 101. Sąsiedzi i spory o "parking", którego nie ma
 102. Meldunek u babci
 103. Brak meldunku a nadchodzące wybory
 104. RODO/Chciałem usunąć moją historię choroby z placówki w któej sie leczyłem
 105. Odwołanie w sprawie budowy stacji bazowej
 106. Odpowiedź z SKO, co z tym dalej...
 107. Dopisanie do listy wyborców - ponaglenie
 108. termin obowiązywania uchwały zarządu powiatu
 109. urząd miejski utrudnia sprzedaż działki
 110. Deportacja
 111. Jaka wiza na imigrację do Polski
 112. transkrypcja aktu
 113. rozpoznanie wniosku przez urzad
 114. Podwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 115. Wymeldowanie osób nieprzebywających w lokalu
 116. Wezwanie Zus
 117. Jak wyrejestrować samochód po ojcu
 118. Wypis z ewidencji gruntów do decyzji WZ
 119. Prawo Jazdy wymienione na terminowe po powrocie z UK
 120. prawo jazdy a meldunek
 121. Egzekucja administracyjna a zasiłek chorobowy
 122. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego od 1 września 2019 roku
 123. ESP i BIP w publicznych przedszkolach samorządowych?
 124. Prawo wodne - zakaz dostępu do jeziora
 125. Sprzedaż auta z miękkim dowodem
 126. Prace budowlane na zgłoszenie
 127. Gmina i działka
 128. zameldowanie
 129. RODO Kserowanie uprawnień
 130. kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
 131. Stare bezterminowe badanie na prawo jazdy
 132. Pismo z urzędu via ePUAP w załączniku .docx - nie do odczytania
 133. Wezwanie do okazania decyzji administracyjnej
 134. Badania lekarskie a prawo jazdy
 135. Sprzedaż auta bialorusinowi
 136. Zatrzymany dowód rejestracyjny, tablice zmniejszone, mało precyzyjne przepisy
 137. Konfiskacja niewaznego dowodu osobistego a wyrobienie nowego
 138. Prawo jazdy - Kursy przed skończeniem lat 18
 139. Konserwator zabytków POMOCY!
 140. Odbiór dowodu osobistego dziecka przez pełnomocnika.
 141. zarząd powiatu
 142. miejsce urodzenia w dowodzie...zmyślone?
 143. Zablokowanie drogi
 144. Plan zagospodarowania sytuacja patowa
 145. Głosowanie, a przeterminowany dowód osobisty
 146. Termin doręczenia decyzji administracyjnej - WKU
 147. Zmiana Nazwiska
 148. ePUAP wnioski o udostępnienie spisu lub rejestru wyborców
 149. przepadek pojazdu a decyzja starosty
 150. Wymeldowanie współwłaściciela mieszkania?
 151. Zgubienie dowodu
 152. Prawojazdy
 153. Czy mogę ubiegać się o PKK bez meldunku?
 154. Karta stałego pobytu/polskie obywatelstwo dla obywatela Ukrainy
 155. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 156. Zarejestrowanie auta z zagranicy - tablice.
 157. Anonimy na e-sesji - niebezpieczny precedens?
 158. wymeldowanie z mieszkania socjalnego
 159. Urzędnik nie chce zaakceptować wydanego pozwolenia na budowę przydomowej oczyszczalni
 160. Zmiana PESEL z innych powodów niż ustawowe
 161. Przejęcie własności
 162. tytuł eksmisji
 163. Zameldowanie na pobyt stały
 164. Zameldowanie
 165. Problem z rejestracją auta z Niemiec
 166. Niepewność
 167. terminy informowania o planowanych pracach przez urzędy np starostwo
 168. Pomoc w śmieciowym problemie
 169. Jakie odrębne przepisy stosuje się przy uznaniu budynku za zagrażający życiu?
 170. Pełnomocnik_pisma
 171. Jednoosobowy protest a prawo o zgromadzeniach
 172. Sesja Rady Miasta
 173. Badania przed rozpoczęciem szkolenia na prawo jazdy
 174. Pismo ze Straży Miejskiej - wszczęcie postępowania
 175. Pojazd typu food truck, a interpretacja urzędnicza jako reklama.
 176. Zwrot Nienależnie Pobranych Swiadczeń ZUS
 177. przewlekłość postępowania
 178. Rejestracja pojazdu - wniosek o przyjęcie oświadczenia
 179. Władze dzielnicy
 180. Zaskarżenie decyzji II instancji przez organ i instancji.
 181. Podważenie notarialnego dokumentu przez urzędnika
 182. Pozwolenie wodnoprawne, opieszałość urzędu
 183. drugie postępowanie przed umorzeniem pierwszego.
 184. Prawo jazdy jak to jest z terminem?
 185. Odbiór dowodu rejestracyjnego po kolizji
 186. Czy należy mi się opłata przekształceniowa?
 187. Etap sprawy
 188. Jaki tytuł pisma?
 189. zatrzmane prawo jazdy pomocy
 190. Nie wyrobiłam prawa jazdy po zdaniu egzaminu, co teraz ?
 191. praca w nielegalnym salonie gier
 192. Egzamin teoretyczny na prawo jazdy
 193. Odwołanie od uznania skargi za bezzasadną
 194. Przegląd pojazdu po terminie
 195. utrata prawa jazdy, umorzone postępowanie
 196. Dowód osobisty przy egzaminie na prawo jazdy.
 197. Prawo wodne - nowelizacja a potem odmowa
 198. Szerokość drogi dojazdowej/miejsca postojowego
 199. Brak danych w cepik PROBLEM
 200. radny a praca w spółce
 201. Prawo budowlane - z.r.i.d.
 202. Pozwolenie na rozbudowę, śmierć taty, odbiór nieruchomości
 203. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy dla biogazowni.
 204. Zameldowanie
 205. Wymeldowanie w trybie administracyjnym
 206. PKA a ustawa o promocji zatrudnienia- pytanie
 207. Sprzedaż auta
 208. Wybory soltysa
 209. Rejestracja pojazdu z Niemiec - Przegląd Techniczny
 210. Reklamacja 30 dni czy 60 dni ?
 211. Droga dojazdowa
 212. dowód osobisty po 1 marca 2019 a kwalifikowany podpis elektroniczny
 213. Odmowa uznania jako strona w postępowaniu o pozwolenie na budowę
 214. Urząd Miasta odmawia wydania zaświadczenia
 215. Moc Decyzji i Moc Skargi
 216. Prawo Budowalne-Tryb wydania decyzji
 217. Przedłużenie prawa jazdy o kolejne 3 miesiące.
 218. Egzekucja w administracji
 219. Wymiana prawa jazdy z zagranicznego na polskie
 220. Sprzedaż samochodów z Niemiec
 221. Zmiana nazwiska osmieszajacego
 222. Być stroną w postępowaniu ... (Warunki Zabudowy).
 223. Budowa pojazdu wolnobieżnego elektrycznego
 224. Zawieszenie postępowania administracyjnego a zwrot prawa jazdy.
 225. Nie zrozumiała treść orzeczenia SKO.
 226. Rejestracja pojazdu z Niemiec
 227. Zaświadczenie o ostateczności Aktu Własności Ziemi
 228. Wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy
 229. Jak przerejestrować swoje auto na inne numery?
 230. Problem z rejestracją pojazdu
 231. Zmiana nazwiska na dwuczłonowe nazwisko u pełnoletniego mężczyzny.
 232. Skarga na postępowanie PIP - Nie wywiązanie się z KPA
 233. Pytanie o opłaty za odwołanie
 234. WKU - przeniesienie do rezerwy
 235. Czy jak wyrobie sobie Polskie prawo jazdy z Angielskiego, to moge miec i dwa ?
 236. Odmowa rejestracji pojazdu
 237. Prawo jazdy - zamieszkanie, a zameldowanie
 238. Legitymacja materialna
 239. stwierdzenie nieważności decyzji a wyrok WSA
 240. Odwolanie od decyzji PUP
 241. Tytuł wykonawczy z tytuły z US zaległości w abonamencie RTV
 242. Wybory samorządowe- Starosta Powiatowy i Marszałek Województwa
 243. legalność dowodów
 244. Brakujące dokumenty, a wyrejestrowanie samochodu
 245. Rejestracja czasowa różne miasta
 246. Informacja publiczna - dziennik budowy
 247. Odwołanie od karty powołania na ćwiczenia wojskowe
 248. Bezczynność UG na wniosek o informacje publiczna
 249. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 250. ZUS zawiadomienie.