PDA

View Full Version : Prawo administracyjne


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 1. Zwrot Nienależnie Pobranych Swiadczeń ZUS
 2. Rejestracja pojazdu - wniosek o przyjęcie oświadczenia
 3. Władze dzielnicy
 4. Zaskarżenie decyzji II instancji przez organ i instancji.
 5. Podważenie notarialnego dokumentu przez urzędnika
 6. Pozwolenie wodnoprawne, opieszałość urzędu
 7. drugie postępowanie przed umorzeniem pierwszego.
 8. Prawo jazdy jak to jest z terminem?
 9. Odbiór dowodu rejestracyjnego po kolizji
 10. Czy należy mi się opłata przekształceniowa?
 11. Etap sprawy
 12. Jaki tytuł pisma?
 13. zatrzmane prawo jazdy pomocy
 14. Nie wyrobiłam prawa jazdy po zdaniu egzaminu, co teraz ?
 15. praca w nielegalnym salonie gier
 16. Egzamin teoretyczny na prawo jazdy
 17. Odwołanie od uznania skargi za bezzasadną
 18. Przegląd pojazdu po terminie
 19. utrata prawa jazdy, umorzone postępowanie
 20. Dowód osobisty przy egzaminie na prawo jazdy.
 21. Prawo wodne - nowelizacja a potem odmowa
 22. Szerokość drogi dojazdowej/miejsca postojowego
 23. Brak danych w cepik PROBLEM
 24. radny a praca w spółce
 25. Prawo budowlane - z.r.i.d.
 26. Pozwolenie na rozbudowę, śmierć taty, odbiór nieruchomości
 27. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy dla biogazowni.
 28. Zameldowanie
 29. Wymeldowanie w trybie administracyjnym
 30. PKA a ustawa o promocji zatrudnienia- pytanie
 31. Sprzedaż auta
 32. Wybory soltysa
 33. Rejestracja pojazdu z Niemiec - Przegląd Techniczny
 34. Reklamacja 30 dni czy 60 dni ?
 35. Droga dojazdowa
 36. dowód osobisty po 1 marca 2019 a kwalifikowany podpis elektroniczny
 37. Odmowa uznania jako strona w postępowaniu o pozwolenie na budowę
 38. Urząd Miasta odmawia wydania zaświadczenia
 39. Moc Decyzji i Moc Skargi
 40. Prawo Budowalne-Tryb wydania decyzji
 41. Przedłużenie prawa jazdy o kolejne 3 miesiące.
 42. Egzekucja w administracji
 43. Wymiana prawa jazdy z zagranicznego na polskie
 44. Sprzedaż samochodów z Niemiec
 45. Zmiana nazwiska osmieszajacego
 46. Być stroną w postępowaniu ... (Warunki Zabudowy).
 47. Budowa pojazdu wolnobieżnego elektrycznego
 48. Zawieszenie postępowania administracyjnego a zwrot prawa jazdy.
 49. Nie zrozumiała treść orzeczenia SKO.
 50. Rejestracja pojazdu z Niemiec
 51. Zaświadczenie o ostateczności Aktu Własności Ziemi
 52. Wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy
 53. Jak przerejestrować swoje auto na inne numery?
 54. Problem z rejestracją pojazdu
 55. Zmiana nazwiska na dwuczłonowe nazwisko u pełnoletniego mężczyzny.
 56. Skarga na postępowanie PIP - Nie wywiązanie się z KPA
 57. Pytanie o opłaty za odwołanie
 58. WKU - przeniesienie do rezerwy
 59. Czy jak wyrobie sobie Polskie prawo jazdy z Angielskiego, to moge miec i dwa ?
 60. Odmowa rejestracji pojazdu
 61. Prawo jazdy - zamieszkanie, a zameldowanie
 62. Legitymacja materialna
 63. stwierdzenie nieważności decyzji a wyrok WSA
 64. Odwolanie od decyzji PUP
 65. Tytuł wykonawczy z tytuły z US zaległości w abonamencie RTV
 66. Wybory samorządowe- Starosta Powiatowy i Marszałek Województwa
 67. legalność dowodów
 68. Brakujące dokumenty, a wyrejestrowanie samochodu
 69. Rejestracja czasowa różne miasta
 70. Informacja publiczna - dziennik budowy
 71. Odwołanie od karty powołania na ćwiczenia wojskowe
 72. Bezczynność UG na wniosek o informacje publiczna
 73. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 74. ZUS zawiadomienie.
 75. Dowód rejestracyjny - podstawa prawna
 76. Jak zarejestrować ponownie pojazd
 77. Wezwanie do usunięcia braków - zgloszenie zbycia pojazdu.
 78. Czy specjalista musi podpisać oświadczenie majątkowe?
 79. Wyznaczenie miejsc w SPP, szerokość i odległość od budynku
 80. decyzja PINB
 81. Proble z interpretacją planu w starostwie
 82. audyt sanepidu
 83. Czy urzędnik może przekazać dane osobowe soboy która zgłosiła wniosek o kontrole
 84. czyja jest droga?
 85. Prawidłowe wpisanie adresu we wniosku o paszport.
 86. Co zrobić, aby utworzyli bliżej szkolny przystanek autobusowy?
 87. Odzyskanie mieszkania komunalnego
 88. Uzyskanie umowy sprzedaży auta z Wydziału Komunikacji
 89. Zmiana nazwiska na nazwisko używane - dokumentacja
 90. Czy żołnierz zawodowy Pilne
 91. Podział działki i budowa domu
 92. Ślub z Ukrainka
 93. Ile razy organ może przedłużać termin załatwienia sprawy?
 94. niezgodność ustaleń z pozwoleniem na budowę kanalizacji.
 95. Odwołanie od uchwały rady miasta
 96. Jak napisać skuteczną skargę na niefektywne działania Straży Miejskiej
 97. Miejsce zamieszkania
 98. Zawieszenie postępowania, a termin na odwołanie w prawie administracyjnym
 99. Administracyjna Zmiana nazwiska na niespokrewnione
 100. Zjazd indywidualny z drogi publicznej wykonany niezgodnie z prawem.
 101. Przystanek przy prywatnej posesji
 102. Odrzucone badanie TUV przy rejestracji samochodu.
 103. Wjazd na działce
 104. Czy urzędas ma prawo odmówić mi zameldowania?
 105. Niewłaściwy urząd
 106. Skarga na przedawnienie wykroczenia.
 107. kupno samochodu a faktura VAT marża
 108. Ponaglenie art. 37 kpa
 109. Błąd w numerze VIN pojazdu
 110. Rejestracja wlasnego samochodu
 111. Prosze o pomoc!
 112. Odmowa Pozwolenia na budowe
 113. Brak do dostepu do akt sprawy art 73 kpa
 114. Studium planu zagosp.
 115. umorzenie postępowania administracyjnego
 116. Interpretacja MPZP
 117. Zmiana nazwiska
 118. Rozbudowa drogi powiatowej przy budynku mieszkalnym
 119. IPN - wniosek - odpowiedź
 120. Mienie zaburzańskie - kwestia 2 świadków
 121. Wtórnik prawa jazdy bez meldunku
 122. uchylenie postanowienia, co z grzywną?
 123. Brak nr VIN na fakturze kupna sprzedaży
 124. Naklejka na szybie samochodowej
 125. Pozwolenie na broń - zatajenie prawdy o chorobie a odpowiedzialność karna
 126. Opłata dodatkowa za przekroczony czas parkowania
 127. Zalewanie wodą z ulicy, a prawo wodne
 128. odbiór dowodu osobistego dziecka
 129. Art 76 kpa postępowanie przeciwko dokumetu
 130. Wymiana dowodu przez internet a pobyt za granica
 131. Zdjęcie do DO, paszportu, prawa jazdy w peruce
 132. zajęcie pasa drogowego przez nośnik reklamy-przyczepa
 133. Wznowienie postępowania administracyjnego
 134. Tajemnica korespondencji
 135. Plan zagospodarowania jak dkugo, może być uchwalany?
 136. Data produkcji a data rejestracji pojazdu
 137. Art. 234. Prawo wodne - wyłączenie organu z postępowania
 138. Lista awansowanych
 139. Wniosek o dostęp do informacji publicznej- terminy
 140. Miejscowy plan zagospodarowania a strategia rozwoju miasta?
 141. Prawo wodne - składanie fałszywych oświadczeń w Urzędzie Miasta
 142. Rejestracja pojazdu a oświadczenie o braku tablic
 143. Termin realizacji odszkodowania przez Urząd po otrzymaniu operatu szacunkowego
 144. Interpretacja rozporządzenia MIiB w sprawie wymagań dla tablic rejestracyjnych
 145. Czuje sie oszukany przez MOPS!!!
 146. Wymeldowanie osoby z pobytu stałego
 147. zadania własne gminy
 148. Nieoznaczone jezioro
 149. Postępowanie po wydaniu decyzji przez SKO
 150. Wydanie dokumentów / dowodu odziedziczonego pojazdu ()
 151. Naruszenie terminów wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmian studium zagospod.
 152. Wywłaszczenie działki pod poszerzenie drogi
 153. Złożenie skargi do sądu administracyjnego w sprawie legalizacji pobytu
 154. Decyzja ministra wydana a brak informacji o uprawomocnieniu
 155. Kradzież dowodu rejestracyjnego a duplikat
 156. stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
 157. Wniosek o skreślenie z listy studentów
 158. Wycofanie wniosku o wydanie prawa jazdy
 159. Odmowa wydania dowodu rejestracyjnego.
 160. Prawo jazdy
 161. Zmiana zameldowania a przerejestrowanie samochodu
 162. zaskarżenie uchwały rady miasta - nieprawidłowe rozpatrzenie skargii
 163. Wymeldowanie a zgoda wszystkich właścicieli nieruchomości
 164. Warunki zabudowy: niezajęcie stanowiska przez organ uzgadniający
 165. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu administracyjnego
 166. Błąd w karcie pojazdu
 167. Art. 122a. Milczące załatwienie sprawy
 168. Zmiana dowodu rejestracyjnego samochodu przy tymczasowym zameldowaniu
 169. Skarga a brak dowodu
 170. Wykształcenie "co najmniej(...)" a wpis na listę kwalifikowanych pracowników
 171. Urząd z poprzedniej epoki - pozwolenie na budowę w starostwie powiatowym
 172. Udostępnianie danych osobowych w zakresie szerszym niż przewiduje ustawa
 173. jak sprawdzic co sie stalo ze starym paszportem przed aplikacja o nowy
 174. Odbiór dowodu osobistego w imieniu niepełnosprawnej mamy
 175. Kto jest objęty obowiązkiem rejestracji archiwum w rejestrze urzędu Marszałkowskiego?
 176. Prawo telekomunikacyjne udostępnianie i usuwanie danych osobowych
 177. Czy gminy powinny dokladnie wiedziec i rozliczac wydatki pieniedzy publicznych?
 178. Czy RIO moze przeprowadzic kontrole w schronisku dla psow?
 179. Jak wyglada poprawny wniosek o kontrole dorazna NIK w gminie?
 180. Bezpieczeństwo imprez masowych - podstawa prawna przed 1997
 181. Kontrola dyscypliny meldunkowej przez policję - podstawa prawna
 182. Brak zezwolenia na zbieranie odpadów
 183. Dowód rejestracyjny a złomowanie auta
 184. Wymeldowanie się przy zamianie mieszkania
 185. Udzielanie informacji przez telefon lub email.
 186. Organu wyższego stopnia dla Prezesa Wód Polskich?
 187. Kara z biblioteki
 188. Zgloszenie Wyjazdu Zagranice
 189. Wymiana dokumentów tożsamości
 190. Jak to w końcu jest? Ustawa o samorządzie gminnym
 191. Art. 64 kpa
 192. pomimo uchylenia decyzji przez SKO, wójt wydał raz jeszcze taką samą
 193. Bezczynność starosty przy wydaniu prawo jazdów
 194. Rejestracja motoroweru bez dowodu
 195. Zmiana sposobu użytkowania obiektu
 196. PINB a problem z zalewaniem lokalu użytkowego we Wspólnocie Mieszkaniowej
 197. Jak zdobyć listę nieruchomości, które należały do zmarłego krewnego?
 198. Ponaglenie organu do egzekucji administracyjnej - "Organ III instancji"
 199. Udzielnie informacji publicznej - pociągnięcie do odpowiedzialności z art.23 u.d.i.p.
 200. Bezzasadne upomnienie- nieopłącony abonament RTV
 201. Szpitale-udostępnianie informacji publicznej
 202. Kontrola PIN z urzędu
 203. Przerejestrowanie samochodu z zastawem.
 204. ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 205. Wymiana Dowodu Rejestracyjnego Pojazdu
 206. Odmowa uzgodnie projektu decyzji o warunkach zabudowy. Zmiana przepisów.
 207. odwołanie do SKO decyzja omowna co dalej??
 208. Zatrzymane prawo jazdy za alkohol a przekroczona ilość punktów karnych
 209. brak zameldowania w Polsce a dokumenty
 210. Odwołanie od rozkazu personalnego
 211. Zmiana nazwiska kilka lat po ukończonych studiach
 212. Rejestracja
 213. Zmiana nazwiska po rozwodzie przegapiony termin
 214. Prawo jazdy nowe przepisy, wątpliwości.
 215. Opłata za posiadanie psa
 216. Zmiana nazwiska ojca, a dziecko
 217. Termin ustawowy
 218. zmiana nazwiska a inne dokumenty
 219. Opóźnienia rejestracji pojazdu przez CEPik
 220. Czy można wysłać anonimowy telefoniczny donos do inspektoratu budowlanego?
 221. Kara z biblioteki POMOCY!
 222. Modernizacja gruntów i budynków
 223. przewlekłość postępowania
 224. pinb nie uznaje mnie jako stronę postępowania
 225. Odwołanie od decyzji dotyczącej stypendium naukowego
 226. Data wejścia w życie skreślenia z listy studentów.
 227. Postępowanie administracyjne GDDIka
 228. Event w parku
 229. Ambasady a rejestry państwowe
 230. Po jakim czasie można zmienić nazwisko na używany pseudonim?
 231. Wywłaszczenie - Poszerzenie drogi gminnej jednoznacznie z granicą domu
 232. Organ nadzorujacy przestrzeganie planu zagospodarowania przestrzennego
 233. zawiadomienie o wszczęciu postępowania z sanepidu
 234. Prawo jazdy kiedyś bezterminowe po wymianie terminowe
 235. wniosek a odpowiedz urzędu
 236. Odmowa uzyskania wypisu i wyrysu
 237. Jak sprawdzić upoważnienie osoby która podpisuje decyzję?
 238. Opłata akcyzy auta sprowadzonego, lecz nie zgłoszonego
 239. Droga publiczna w MPZP, a brak możliwości budowy domu
 240. WSA Kraków uznał mnie za stronę w postępowniu
 241. Decyzja zmiany nazwiska
 242. Właściwy adres
 243. art 37 kpa
 244. Czy udziela mi informacji ?
 245. Renta planistyczna
 246. Prawo ochrony środowiska - art. 379 ust. 3
 247. kupno samochodu
 248. Rozgraniczenie gruntu po wprowadzeniu w błąd.
 249. Wykup mieszkania -
 250. Tymczasowe zameldowanie maloletniej