PDA

View Full Version : Prawo administracyjne


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 1. Badania na działce rolnej - poszukiwanie paliw Geofizyka Toruń
 2. odwołanie sołtysa
 3. Prawo jazdy a błąd w CEPIKu
 4. Prawo administarcyjne obowiązujące w 2009r PILNE!
 5. Kupno samochodu z pozwoleniem czasowym
 6. nieistotne odstępstwo od warunków zabudowy
 7. Odmowa zarejestrowania pojazdu-brak podpisu na jednej z faktur
 8. przekształcenie lokalu użytkowego na mieszklany
 9. Błąd w numerze VIN od 17 lat
 10. mandat za brak biletu
 11. wezwanie na podstawie art 64.§ 2 kpa
 12. Czy darując komuś nieruchomość trzeba to zgłosić?
 13. Decyzja o przedłużeniu zatrzymania prawa jazdy
 14. Utrata prawojazdy sprzed 4 lat w Niemczech na czas okreslony i wtornik
 15. Udzielanie żonie informacji o zakończonym postępowaniu karnym
 16. Auto kupione na niemieckiej aukcji celnej
 17. UDSC uznał wniosek bezprzedmiotowy
 18. TBS nie wyraża zgody na wymine okin
 19. Czy wypełniać formularz IN-1 dla działki budowlanej niezabudowanej
 20. Zwrot Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego
 21. Odmowa przyjęcia zgłoszenia sprzedaży auta
 22. Ilość minimalna worków na śmieci
 23. Zmiana imienia i nazwiska a zameldowanie
 24. Przeniesienie warunków zabudowy.
 25. Import złomu- pomoc
 26. parkowanie na chodniku (przy drodze wewnętrznej) należącym do mojej posesji
 27. proszę o szybką pomoc
 28. data upomnienia w tytule wykonawczym
 29. rozbudowa sieci wodnej przez Zakład Komunalny oraz wykonanie przyłącza - kto płaci?
 30. zgon dzierżawcy późne zgłoszenie
 31. Uchylenie postępowania w sprawie rejestracji
 32. Zmiana decyzji o warunkach zabudowy
 33. Warunki zabudowy
 34. Zameldowanie w mieszkaniu
 35. Instalacja gazowa w świetle nowego Prawa Budowlanego
 36. prosze o pomoc z zadaniem z prawa adm
 37. Rejestracja auta z Bułgarii
 38. Przyłączenie wodociągu przez działkę sąsiada
 39. Droga gminna, parkujące pojazdy i stan drogi.
 40. Pojazd nauki jazdy
 41. Zastosowanie o art. 23 ust. 1 pkt u.g.n.
 42. Skarga do SKO na bezczynność.
 43. Wszczęcie postępowania administracyjnego
 44. Decyzja prezesa ULC
 45. informacja przetworzona
 46. Zapytanie
 47. Utrudnianie prowadzenia działalności przez urzędniczki sanepid
 48. Kompetencje prezydenta
 49. Rozgraniczenie - koszty za geodetę
 50. Pytanie dot. Art. 12. grun. i leś. a także dot. MZPZ
 51. Odwołanie od prawomocnego wyroku.
 52. Adres "urzędowy", a adres wg PNA
 53. Czas na odpowiedź-Rzecznik Praw Pacjenta
 54. Rejestracja pojazdu z importu (fv od polskiej firmy)
 55. Warunki zabudowy odmowa. Pomocy!!!
 56. Wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego
 57. Pytanie o rejestrację auta a prawo
 58. Wymeldowanie i zameldowanie
 59. Tryb podejmowania decyzji organu kolegialnego inny niż głosowanie
 60. prawo materialne w postępowaniu administracyjnym
 61. Wydział komunikacji nie chce wydać wszystkich posiadanych kategorii prawa jazdy
 62. Samorządowe kolegium odwoławcze - odwołanie zabrane prawo jazdy
 63. Problem z te ejestracja samochodu
 64. Wyrejestrowanie auta
 65. Brak znaków granicznych na działce
 66. Staż a "brak zdobycia umiejętności"
 67. Nauka w dwóch krajach jednocześnie.
 68. Przekroczenie terminu przekazania odwołania przez organ
 69. Czy organ II instancji może przejąć postępowanie organu I instancji?
 70. Podważenie planu zagospodarowania, zakaz prowadzenia DG
 71. Wszczęcie postępowania warunkowane przez urząd.
 72. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
 73. NFZ udostępnienie informacji publicznej - szczególny interes publiczny
 74. Zdjęcie do prawa jazdy
 75. Odmowa wykonania przeglądu okresowego quada
 76. Deklaracja podatkowa od nieruchomości
 77. Odwołanie od pozwolenia na budowę - nieprawidłowe wskazanie stron postępowania
 78. Pojazd sprzedany 14 lat temu nadal jest na mnie zarejestrowany
 79. Opieszałość Wód Polskich
 80. działka oznaczona w ewidencji jako rola i teren zabudowany
 81. Zmiana nazwiska
 82. Kiedy jest się stroną postępowania?
 83. Rejestracja auta 180 dni
 84. Materiały z akt osobowych
 85. Zgubione zagraniczne prawo jazdy - wymiana na polskie
 86. Dowód osobisty: z warstwą elektroniczną czy bez?
 87. Rejestracja pojazdu, a kredyt samochodowy
 88. Nabycie auta
 89. Czy prawo jazdy gotowe do odbioru jest widoczne w CEPIK?
 90. Wywłaszczenie nieruchomości
 91. Odpowiedzialność pracownika administracji publicznej
 92. Decyzje administracyjne w gminie
 93. Poznałam biologiczną rodzinę - chcę zmienić nazwisko
 94. uchylenie decyzji o zwolnieniu z policji
 95. dzierżawa a dopłaty unijne
 96. kadencja burmistrza
 97. Rejestracja pojazdu zakupionego z miękkim dowodem
 98. obiekt handlowy w pasie drogowym a pandemia
 99. Odwołanie do Samorzadowego Kolegium Odwoławczego
 100. wszczecie w sprawie cofnięcia uprawnien do kierowania
 101. Samochód bez papierów
 102. Rezygnacja z prawa do czynnego udziału strony
 103. Zgubilem prawo jazdy, brak adresu zameldowania w Polsce.
 104. Wypadek - prawo jazdy w depozycie na Węgrzech
 105. Wymiana prawa jazdy - gdzie można złożyć wniosek?
 106. Wykazanie szczególnego interesu publicznego
 107. Ksero niemieckich dokumentów samochodu
 108. Wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej w SPP - błędny nr
 109. Informacja publiczna - członkowie stowarzyszenia
 110. kara pieniężna koronawirus
 111. Administracja osiedla cofa pozwolenie na remont ze względu na kwarantanne
 112. Wyrok sądu a podstępowanie administracyjne
 113. Odzyskanie prawa jazdy po upływie terminu wyroku
 114. zwykły zarząd stowarzyszeniem, a sprawa przed sądem
 115. Zmiana mocy w dowodzie rejestracyjnym.
 116. zezwolenie na pobyt czasowy- KPA art 50 systematycznie co miesiąc...
 117. Czy mogę domagać się od urzędnika potwierdzenia przyjęcia dokumentów?
 118. Badania geofizyczne metodą sejsmiczną
 119. Czy email
 120. nabycie działki budowlanej w drodze przetargu od gminy
 121. Problem z wycięciem drzewa na cmentarzu.
 122. Brak obowiązku zgłoszenia budowy altany (<35m2) oraz basenu przy domu (<50m2)?
 123. Prawo jazdy bezterminowe- utracone
 124. Wymiana bezterminowego prawa jazdy
 125. Straż Miejska ujawnia dane osobie nieuprawnionej
 126. Sprzedaż anglika w Polsce
 127. Ilość kondygnacji MPZP
 128. Rejestracja samochodu z "czarnymi tablicami"
 129. Sprzedaz zakupionego samochodu
 130. Mandat Radnego
 131. Przydomowa oczyszczalnia - MPZP - konflikt
 132. Dokumenty od pracodawcy
 133. wymiana dowodu rejestracyjnego w zw. z brakiem miejsca na termin badania technicznego
 134. Zatrzymanie prawa jazdy za brak udziału w kursie.
 135. Samochód zarejestrowany na ojca a sprzedaż
 136. Nadpłata a podwyżka za wywóz odpadów komunalnych
 137. W przypadku wniesienia odwołania od decyzji wojewody zwrot opłaty nie przysługuje
 138. Dostęp do informacji publicznej w szkole - bezczynność dyrektora
 139. Urzędnik wprowadził w błąd
 140. Motocykl z Holandii, brak rejestracji w Polsce
 141. zarząd działką Skarbu Państwa
 142. Wymiana ramy w motocyklu przestępstwo?
 143. uchwała rady miasta niezgodna z prawem?
 144. kontrola PINB
 145. wezwanie do złożenia wyjaśnień
 146. Ustalenie odszkodowania za nieruchomość pod budowę drogi.
 147. Odpowiedź z SKO na ponaglenie.
 148. Preferencje w zatrudnianiu niepełnosprawnych w urzędach
 149. Skarga do dyrektora szkoły a poufność niektórych informacji
 150. Brak kompletu dokumentow przy rejestracji samochodu
 151. Nabór na stanowisko urzędnicze w gminie
 152. Kłopoty z sąsiadem
 153. Kominiarz wprowadza zakaz. Jakie są nasze prawa? O co tu chodzi?
 154. Niezgodności w dowodzie i karcie pojazdu.
 155. Wniosek o zwrot kosztów stawiennictwa przez ePUAP
 156. Badanie techniczne auta
 157. Wniosek o wydanie odpisu z akt sprawy wysłany zwyklym mailem
 158. Zmiania miejsca zameldowania, a dowód rejestracyjny
 159. Witam
 160. Domek letniskowowy - jaka procedura?
 161. Wynajem mieszkania i zameldowanie sie
 162. Zwolnienie z abonamentu rtv -emeryt
 163. Skarbówka i Abonament RTV -- Co robić ?? Proszę o pomoc!!
 164. Kara od ITD a wpis do KRK
 165. Sąsiedzi i spory o "parking", którego nie ma
 166. Meldunek u babci
 167. Brak meldunku a nadchodzące wybory
 168. RODO/Chciałem usunąć moją historię choroby z placówki w któej sie leczyłem
 169. Odwołanie w sprawie budowy stacji bazowej
 170. Odpowiedź z SKO, co z tym dalej...
 171. Dopisanie do listy wyborców - ponaglenie
 172. termin obowiązywania uchwały zarządu powiatu
 173. urząd miejski utrudnia sprzedaż działki
 174. Deportacja
 175. Jaka wiza na imigrację do Polski
 176. transkrypcja aktu
 177. rozpoznanie wniosku przez urzad
 178. Podwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 179. Wymeldowanie osób nieprzebywających w lokalu
 180. Wezwanie Zus
 181. Jak wyrejestrować samochód po ojcu
 182. Wypis z ewidencji gruntów do decyzji WZ
 183. Prawo Jazdy wymienione na terminowe po powrocie z UK
 184. prawo jazdy a meldunek
 185. Egzekucja administracyjna a zasiłek chorobowy
 186. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego od 1 września 2019 roku
 187. ESP i BIP w publicznych przedszkolach samorządowych?
 188. Prawo wodne - zakaz dostępu do jeziora
 189. Sprzedaż auta z miękkim dowodem
 190. Prace budowlane na zgłoszenie
 191. Gmina i działka
 192. zameldowanie
 193. RODO Kserowanie uprawnień
 194. kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
 195. Stare bezterminowe badanie na prawo jazdy
 196. Pismo z urzędu via ePUAP w załączniku .docx - nie do odczytania
 197. Wezwanie do okazania decyzji administracyjnej
 198. Badania lekarskie a prawo jazdy
 199. Sprzedaż auta bialorusinowi
 200. Zatrzymany dowód rejestracyjny, tablice zmniejszone, mało precyzyjne przepisy
 201. Konfiskacja niewaznego dowodu osobistego a wyrobienie nowego
 202. Prawo jazdy - Kursy przed skończeniem lat 18
 203. Konserwator zabytków POMOCY!
 204. Odbiór dowodu osobistego dziecka przez pełnomocnika.
 205. zarząd powiatu
 206. miejsce urodzenia w dowodzie...zmyślone?
 207. Zablokowanie drogi
 208. Plan zagospodarowania sytuacja patowa
 209. Głosowanie, a przeterminowany dowód osobisty
 210. Termin doręczenia decyzji administracyjnej - WKU
 211. Zmiana Nazwiska
 212. ePUAP wnioski o udostępnienie spisu lub rejestru wyborców
 213. przepadek pojazdu a decyzja starosty
 214. Wymeldowanie współwłaściciela mieszkania?
 215. Zgubienie dowodu
 216. Prawojazdy
 217. Czy mogę ubiegać się o PKK bez meldunku?
 218. Karta stałego pobytu/polskie obywatelstwo dla obywatela Ukrainy
 219. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 220. Zarejestrowanie auta z zagranicy - tablice.
 221. Anonimy na e-sesji - niebezpieczny precedens?
 222. wymeldowanie z mieszkania socjalnego
 223. Urzędnik nie chce zaakceptować wydanego pozwolenia na budowę przydomowej oczyszczalni
 224. Zmiana PESEL z innych powodów niż ustawowe
 225. Przejęcie własności
 226. tytuł eksmisji
 227. Zameldowanie na pobyt stały
 228. Zameldowanie
 229. Problem z rejestracją auta z Niemiec
 230. Niepewność
 231. terminy informowania o planowanych pracach przez urzędy np starostwo
 232. Pomoc w śmieciowym problemie
 233. Jakie odrębne przepisy stosuje się przy uznaniu budynku za zagrażający życiu?
 234. Pełnomocnik_pisma
 235. Jednoosobowy protest a prawo o zgromadzeniach
 236. Sesja Rady Miasta
 237. Badania przed rozpoczęciem szkolenia na prawo jazdy
 238. Pismo ze Straży Miejskiej - wszczęcie postępowania
 239. Pojazd typu food truck, a interpretacja urzędnicza jako reklama.
 240. Zwrot Nienależnie Pobranych Swiadczeń ZUS
 241. przewlekłość postępowania
 242. Rejestracja pojazdu - wniosek o przyjęcie oświadczenia
 243. Władze dzielnicy
 244. Zaskarżenie decyzji II instancji przez organ i instancji.
 245. Podważenie notarialnego dokumentu przez urzędnika
 246. Pozwolenie wodnoprawne, opieszałość urzędu
 247. drugie postępowanie przed umorzeniem pierwszego.
 248. Prawo jazdy jak to jest z terminem?
 249. Odbiór dowodu rejestracyjnego po kolizji
 250. Czy należy mi się opłata przekształceniowa?