PDA

View Full Version : Prawo administracyjne


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 1. Administracja osiedla cofa pozwolenie na remont ze względu na kwarantanne
 2. Wyrok sądu a podstępowanie administracyjne
 3. Odzyskanie prawa jazdy po upływie terminu wyroku
 4. zwykły zarząd stowarzyszeniem, a sprawa przed sądem
 5. Zmiana mocy w dowodzie rejestracyjnym.
 6. zezwolenie na pobyt czasowy- KPA art 50 systematycznie co miesiąc...
 7. Czy mogę domagać się od urzędnika potwierdzenia przyjęcia dokumentów?
 8. Badania geofizyczne metodą sejsmiczną
 9. Czy email
 10. nabycie działki budowlanej w drodze przetargu od gminy
 11. Problem z wycięciem drzewa na cmentarzu.
 12. Brak obowiązku zgłoszenia budowy altany (<35m2) oraz basenu przy domu (<50m2)?
 13. Prawo jazdy bezterminowe- utracone
 14. Wymiana bezterminowego prawa jazdy
 15. Czy moga mi zabrac prawo jazdy ?
 16. Straż Miejska ujawnia dane osobie nieuprawnionej
 17. Sprzedaż anglika w Polsce
 18. Ilość kondygnacji MPZP
 19. Rejestracja samochodu z "czarnymi tablicami"
 20. Sprzedaz zakupionego samochodu
 21. Mandat Radnego
 22. Przydomowa oczyszczalnia - MPZP - konflikt
 23. Dokumenty od pracodawcy
 24. wymiana dowodu rejestracyjnego w zw. z brakiem miejsca na termin badania technicznego
 25. Zatrzymanie prawa jazdy za brak udziału w kursie.
 26. Samochód zarejestrowany na ojca a sprzedaż
 27. Nadpłata a podwyżka za wywóz odpadów komunalnych
 28. W przypadku wniesienia odwołania od decyzji wojewody zwrot opłaty nie przysługuje
 29. Dostęp do informacji publicznej w szkole - bezczynność dyrektora
 30. Urzędnik wprowadził w błąd
 31. Motocykl z Holandii, brak rejestracji w Polsce
 32. zarząd działką Skarbu Państwa
 33. Wymiana ramy w motocyklu przestępstwo?
 34. uchwała rady miasta niezgodna z prawem?
 35. kontrola PINB
 36. wezwanie do złożenia wyjaśnień
 37. Ustalenie odszkodowania za nieruchomość pod budowę drogi.
 38. Odpowiedź z SKO na ponaglenie.
 39. Preferencje w zatrudnianiu niepełnosprawnych w urzędach
 40. Skarga do dyrektora szkoły a poufność niektórych informacji
 41. Brak kompletu dokumentow przy rejestracji samochodu
 42. Nabór na stanowisko urzędnicze w gminie
 43. Kłopoty z sąsiadem
 44. Kominiarz wprowadza zakaz. Jakie są nasze prawa? O co tu chodzi?
 45. Niezgodności w dowodzie i karcie pojazdu.
 46. Wniosek o zwrot kosztów stawiennictwa przez ePUAP
 47. Badanie techniczne auta
 48. Wniosek o wydanie odpisu z akt sprawy wysłany zwyklym mailem
 49. Zmiania miejsca zameldowania, a dowód rejestracyjny
 50. Witam
 51. Domek letniskowowy - jaka procedura?
 52. Wynajem mieszkania i zameldowanie sie
 53. Zwolnienie z abonamentu rtv -emeryt
 54. Skarbówka i Abonament RTV -- Co robić ?? Proszę o pomoc!!
 55. Kara od ITD a wpis do KRK
 56. Sąsiedzi i spory o "parking", którego nie ma
 57. Meldunek u babci
 58. Brak meldunku a nadchodzące wybory
 59. RODO/Chciałem usunąć moją historię choroby z placówki w któej sie leczyłem
 60. Odwołanie w sprawie budowy stacji bazowej
 61. Odpowiedź z SKO, co z tym dalej...
 62. Dopisanie do listy wyborców - ponaglenie
 63. termin obowiązywania uchwały zarządu powiatu
 64. urząd miejski utrudnia sprzedaż działki
 65. Deportacja
 66. Jaka wiza na imigrację do Polski
 67. transkrypcja aktu
 68. rozpoznanie wniosku przez urzad
 69. Podwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 70. Wymeldowanie osób nieprzebywających w lokalu
 71. Wezwanie Zus
 72. Jak wyrejestrować samochód po ojcu
 73. Wypis z ewidencji gruntów do decyzji WZ
 74. Prawo Jazdy wymienione na terminowe po powrocie z UK
 75. prawo jazdy a meldunek
 76. Egzekucja administracyjna a zasiłek chorobowy
 77. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego od 1 września 2019 roku
 78. ESP i BIP w publicznych przedszkolach samorządowych?
 79. Prawo wodne - zakaz dostępu do jeziora
 80. Sprzedaż auta z miękkim dowodem
 81. Prace budowlane na zgłoszenie
 82. Gmina i działka
 83. zameldowanie
 84. RODO Kserowanie uprawnień
 85. kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
 86. Stare bezterminowe badanie na prawo jazdy
 87. Pismo z urzędu via ePUAP w załączniku .docx - nie do odczytania
 88. Wezwanie do okazania decyzji administracyjnej
 89. Badania lekarskie a prawo jazdy
 90. Sprzedaż auta bialorusinowi
 91. Zatrzymany dowód rejestracyjny, tablice zmniejszone, mało precyzyjne przepisy
 92. Konfiskacja niewaznego dowodu osobistego a wyrobienie nowego
 93. Prawo jazdy - Kursy przed skończeniem lat 18
 94. Konserwator zabytków POMOCY!
 95. Odbiór dowodu osobistego dziecka przez pełnomocnika.
 96. zarząd powiatu
 97. miejsce urodzenia w dowodzie...zmyślone?
 98. Zablokowanie drogi
 99. Plan zagospodarowania sytuacja patowa
 100. Głosowanie, a przeterminowany dowód osobisty
 101. Termin doręczenia decyzji administracyjnej - WKU
 102. Zmiana Nazwiska
 103. ePUAP wnioski o udostępnienie spisu lub rejestru wyborców
 104. przepadek pojazdu a decyzja starosty
 105. Wymeldowanie współwłaściciela mieszkania?
 106. Zgubienie dowodu
 107. Prawojazdy
 108. Czy mogę ubiegać się o PKK bez meldunku?
 109. Karta stałego pobytu/polskie obywatelstwo dla obywatela Ukrainy
 110. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 111. Zarejestrowanie auta z zagranicy - tablice.
 112. Anonimy na e-sesji - niebezpieczny precedens?
 113. wymeldowanie z mieszkania socjalnego
 114. Urzędnik nie chce zaakceptować wydanego pozwolenia na budowę przydomowej oczyszczalni
 115. Zmiana PESEL z innych powodów niż ustawowe
 116. Przejęcie własności
 117. tytuł eksmisji
 118. Zameldowanie na pobyt stały
 119. Zameldowanie
 120. Problem z rejestracją auta z Niemiec
 121. Niepewność
 122. terminy informowania o planowanych pracach przez urzędy np starostwo
 123. Pomoc w śmieciowym problemie
 124. Jakie odrębne przepisy stosuje się przy uznaniu budynku za zagrażający życiu?
 125. Pełnomocnik_pisma
 126. Jednoosobowy protest a prawo o zgromadzeniach
 127. Sesja Rady Miasta
 128. Badania przed rozpoczęciem szkolenia na prawo jazdy
 129. Pismo ze Straży Miejskiej - wszczęcie postępowania
 130. Pojazd typu food truck, a interpretacja urzędnicza jako reklama.
 131. Zwrot Nienależnie Pobranych Swiadczeń ZUS
 132. przewlekłość postępowania
 133. Rejestracja pojazdu - wniosek o przyjęcie oświadczenia
 134. Władze dzielnicy
 135. Zaskarżenie decyzji II instancji przez organ i instancji.
 136. Podważenie notarialnego dokumentu przez urzędnika
 137. Pozwolenie wodnoprawne, opieszałość urzędu
 138. drugie postępowanie przed umorzeniem pierwszego.
 139. Prawo jazdy jak to jest z terminem?
 140. Odbiór dowodu rejestracyjnego po kolizji
 141. Czy należy mi się opłata przekształceniowa?
 142. Etap sprawy
 143. Jaki tytuł pisma?
 144. zatrzmane prawo jazdy pomocy
 145. Nie wyrobiłam prawa jazdy po zdaniu egzaminu, co teraz ?
 146. praca w nielegalnym salonie gier
 147. Egzamin teoretyczny na prawo jazdy
 148. Odwołanie od uznania skargi za bezzasadną
 149. Przegląd pojazdu po terminie
 150. utrata prawa jazdy, umorzone postępowanie
 151. Dowód osobisty przy egzaminie na prawo jazdy.
 152. Prawo wodne - nowelizacja a potem odmowa
 153. Szerokość drogi dojazdowej/miejsca postojowego
 154. Brak danych w cepik PROBLEM
 155. radny a praca w spółce
 156. Prawo budowlane - z.r.i.d.
 157. Pozwolenie na rozbudowę, śmierć taty, odbiór nieruchomości
 158. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy dla biogazowni.
 159. Zameldowanie
 160. Wymeldowanie w trybie administracyjnym
 161. PKA a ustawa o promocji zatrudnienia- pytanie
 162. Sprzedaż auta
 163. Wybory soltysa
 164. Rejestracja pojazdu z Niemiec - Przegląd Techniczny
 165. Reklamacja 30 dni czy 60 dni ?
 166. Droga dojazdowa
 167. dowód osobisty po 1 marca 2019 a kwalifikowany podpis elektroniczny
 168. Odmowa uznania jako strona w postępowaniu o pozwolenie na budowę
 169. Urząd Miasta odmawia wydania zaświadczenia
 170. Moc Decyzji i Moc Skargi
 171. Prawo Budowalne-Tryb wydania decyzji
 172. Przedłużenie prawa jazdy o kolejne 3 miesiące.
 173. Egzekucja w administracji
 174. Wymiana prawa jazdy z zagranicznego na polskie
 175. Sprzedaż samochodów z Niemiec
 176. Zmiana nazwiska osmieszajacego
 177. Być stroną w postępowaniu ... (Warunki Zabudowy).
 178. Budowa pojazdu wolnobieżnego elektrycznego
 179. Zawieszenie postępowania administracyjnego a zwrot prawa jazdy.
 180. Nie zrozumiała treść orzeczenia SKO.
 181. Rejestracja pojazdu z Niemiec
 182. Zaświadczenie o ostateczności Aktu Własności Ziemi
 183. Wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy
 184. Jak przerejestrować swoje auto na inne numery?
 185. Problem z rejestracją pojazdu
 186. Zmiana nazwiska na dwuczłonowe nazwisko u pełnoletniego mężczyzny.
 187. Skarga na postępowanie PIP - Nie wywiązanie się z KPA
 188. Pytanie o opłaty za odwołanie
 189. WKU - przeniesienie do rezerwy
 190. Czy jak wyrobie sobie Polskie prawo jazdy z Angielskiego, to moge miec i dwa ?
 191. Odmowa rejestracji pojazdu
 192. Prawo jazdy - zamieszkanie, a zameldowanie
 193. Legitymacja materialna
 194. stwierdzenie nieważności decyzji a wyrok WSA
 195. Odwolanie od decyzji PUP
 196. Tytuł wykonawczy z tytuły z US zaległości w abonamencie RTV
 197. Wybory samorządowe- Starosta Powiatowy i Marszałek Województwa
 198. legalność dowodów
 199. Brakujące dokumenty, a wyrejestrowanie samochodu
 200. Rejestracja czasowa różne miasta
 201. Informacja publiczna - dziennik budowy
 202. Odwołanie od karty powołania na ćwiczenia wojskowe
 203. Bezczynność UG na wniosek o informacje publiczna
 204. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 205. ZUS zawiadomienie.
 206. Dowód rejestracyjny - podstawa prawna
 207. Jak zarejestrować ponownie pojazd
 208. Wezwanie do usunięcia braków - zgloszenie zbycia pojazdu.
 209. Czy specjalista musi podpisać oświadczenie majątkowe?
 210. Wyznaczenie miejsc w SPP, szerokość i odległość od budynku
 211. decyzja PINB
 212. Proble z interpretacją planu w starostwie
 213. audyt sanepidu
 214. Czy urzędnik może przekazać dane osobowe soboy która zgłosiła wniosek o kontrole
 215. czyja jest droga?
 216. Prawidłowe wpisanie adresu we wniosku o paszport.
 217. Co zrobić, aby utworzyli bliżej szkolny przystanek autobusowy?
 218. Odzyskanie mieszkania komunalnego
 219. Uzyskanie umowy sprzedaży auta z Wydziału Komunikacji
 220. Zmiana nazwiska na nazwisko używane - dokumentacja
 221. Czy żołnierz zawodowy Pilne
 222. Podział działki i budowa domu
 223. Ślub z Ukrainka
 224. Ile razy organ może przedłużać termin załatwienia sprawy?
 225. niezgodność ustaleń z pozwoleniem na budowę kanalizacji.
 226. Odwołanie od uchwały rady miasta
 227. Jak napisać skuteczną skargę na niefektywne działania Straży Miejskiej
 228. Miejsce zamieszkania
 229. Zawieszenie postępowania, a termin na odwołanie w prawie administracyjnym
 230. Administracyjna Zmiana nazwiska na niespokrewnione
 231. Zjazd indywidualny z drogi publicznej wykonany niezgodnie z prawem.
 232. Przystanek przy prywatnej posesji
 233. Odrzucone badanie TUV przy rejestracji samochodu.
 234. Wjazd na działce
 235. Czy urzędas ma prawo odmówić mi zameldowania?
 236. Niewłaściwy urząd
 237. Skarga na przedawnienie wykroczenia.
 238. kupno samochodu a faktura VAT marża
 239. Ponaglenie art. 37 kpa
 240. Błąd w numerze VIN pojazdu
 241. Rejestracja wlasnego samochodu
 242. Prosze o pomoc!
 243. Odmowa Pozwolenia na budowe
 244. Brak do dostepu do akt sprawy art 73 kpa
 245. Studium planu zagosp.
 246. umorzenie postępowania administracyjnego
 247. Interpretacja MPZP
 248. Zmiana nazwiska
 249. Rozbudowa drogi powiatowej przy budynku mieszkalnym
 250. IPN - wniosek - odpowiedź