PDA

View Full Version : Prawo administracyjne


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 1. przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną w
 2. ePUAP wnioski o udostępnienie spisu lub rejestru wyborców
 3. przepadek pojazdu a decyzja starosty
 4. Wymeldowanie współwłaściciela mieszkania?
 5. Zgubienie dowodu
 6. Prawojazdy
 7. Czy mogę ubiegać się o PKK bez meldunku?
 8. Karta stałego pobytu/polskie obywatelstwo dla obywatela Ukrainy
 9. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 10. Zarejestrowanie auta z zagranicy - tablice.
 11. Anonimy na e-sesji - niebezpieczny precedens?
 12. wymeldowanie z mieszkania socjalnego
 13. Urzędnik nie chce zaakceptować wydanego pozwolenia na budowę przydomowej oczyszczalni
 14. Zmiana PESEL z innych powodów niż ustawowe
 15. Przejęcie własności
 16. tytuł eksmisji
 17. Zameldowanie na pobyt stały
 18. Zameldowanie
 19. Problem z rejestracją auta z Niemiec
 20. Niepewność
 21. terminy informowania o planowanych pracach przez urzędy np starostwo
 22. Pomoc w śmieciowym problemie
 23. Jakie odrębne przepisy stosuje się przy uznaniu budynku za zagrażający życiu?
 24. Pełnomocnik_pisma
 25. Jednoosobowy protest a prawo o zgromadzeniach
 26. Sesja Rady Miasta
 27. Badania przed rozpoczęciem szkolenia na prawo jazdy
 28. Pismo ze Straży Miejskiej - wszczęcie postępowania
 29. Pojazd typu food truck, a interpretacja urzędnicza jako reklama.
 30. Zwrot Nienależnie Pobranych Swiadczeń ZUS
 31. przewlekłość postępowania
 32. Rejestracja pojazdu - wniosek o przyjęcie oświadczenia
 33. Władze dzielnicy
 34. Zaskarżenie decyzji II instancji przez organ i instancji.
 35. Podważenie notarialnego dokumentu przez urzędnika
 36. Pozwolenie wodnoprawne, opieszałość urzędu
 37. drugie postępowanie przed umorzeniem pierwszego.
 38. Prawo jazdy jak to jest z terminem?
 39. Odbiór dowodu rejestracyjnego po kolizji
 40. Czy należy mi się opłata przekształceniowa?
 41. Etap sprawy
 42. Jaki tytuł pisma?
 43. zatrzmane prawo jazdy pomocy
 44. Nie wyrobiłam prawa jazdy po zdaniu egzaminu, co teraz ?
 45. praca w nielegalnym salonie gier
 46. Egzamin teoretyczny na prawo jazdy
 47. Odwołanie od uznania skargi za bezzasadną
 48. Przegląd pojazdu po terminie
 49. utrata prawa jazdy, umorzone postępowanie
 50. Dowód osobisty przy egzaminie na prawo jazdy.
 51. Prawo wodne - nowelizacja a potem odmowa
 52. Szerokość drogi dojazdowej/miejsca postojowego
 53. Brak danych w cepik PROBLEM
 54. radny a praca w spółce
 55. Prawo budowlane - z.r.i.d.
 56. Pozwolenie na rozbudowę, śmierć taty, odbiór nieruchomości
 57. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy dla biogazowni.
 58. Zameldowanie
 59. Wymeldowanie w trybie administracyjnym
 60. PKA a ustawa o promocji zatrudnienia- pytanie
 61. Sprzedaż auta
 62. Wybory soltysa
 63. Rejestracja pojazdu z Niemiec - Przegląd Techniczny
 64. Reklamacja 30 dni czy 60 dni ?
 65. Droga dojazdowa
 66. dowód osobisty po 1 marca 2019 a kwalifikowany podpis elektroniczny
 67. Odmowa uznania jako strona w postępowaniu o pozwolenie na budowę
 68. Urząd Miasta odmawia wydania zaświadczenia
 69. Moc Decyzji i Moc Skargi
 70. Prawo Budowalne-Tryb wydania decyzji
 71. Przedłużenie prawa jazdy o kolejne 3 miesiące.
 72. Egzekucja w administracji
 73. Wymiana prawa jazdy z zagranicznego na polskie
 74. Sprzedaż samochodów z Niemiec
 75. Zmiana nazwiska osmieszajacego
 76. Być stroną w postępowaniu ... (Warunki Zabudowy).
 77. Budowa pojazdu wolnobieżnego elektrycznego
 78. Zawieszenie postępowania administracyjnego a zwrot prawa jazdy.
 79. Nie zrozumiała treść orzeczenia SKO.
 80. Rejestracja pojazdu z Niemiec
 81. Zaświadczenie o ostateczności Aktu Własności Ziemi
 82. Wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy
 83. Jak przerejestrować swoje auto na inne numery?
 84. Problem z rejestracją pojazdu
 85. Zmiana nazwiska na dwuczłonowe nazwisko u pełnoletniego mężczyzny.
 86. Skarga na postępowanie PIP - Nie wywiązanie się z KPA
 87. Pytanie o opłaty za odwołanie
 88. WKU - przeniesienie do rezerwy
 89. Czy jak wyrobie sobie Polskie prawo jazdy z Angielskiego, to moge miec i dwa ?
 90. Odmowa rejestracji pojazdu
 91. Prawo jazdy - zamieszkanie, a zameldowanie
 92. Legitymacja materialna
 93. stwierdzenie nieważności decyzji a wyrok WSA
 94. Odwolanie od decyzji PUP
 95. Tytuł wykonawczy z tytuły z US zaległości w abonamencie RTV
 96. Wybory samorządowe- Starosta Powiatowy i Marszałek Województwa
 97. legalność dowodów
 98. Brakujące dokumenty, a wyrejestrowanie samochodu
 99. Rejestracja czasowa różne miasta
 100. Informacja publiczna - dziennik budowy
 101. Odwołanie od karty powołania na ćwiczenia wojskowe
 102. Bezczynność UG na wniosek o informacje publiczna
 103. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 104. ZUS zawiadomienie.
 105. Dowód rejestracyjny - podstawa prawna
 106. Jak zarejestrować ponownie pojazd
 107. Wezwanie do usunięcia braków - zgloszenie zbycia pojazdu.
 108. Czy specjalista musi podpisać oświadczenie majątkowe?
 109. Wyznaczenie miejsc w SPP, szerokość i odległość od budynku
 110. decyzja PINB
 111. Proble z interpretacją planu w starostwie
 112. audyt sanepidu
 113. Czy urzędnik może przekazać dane osobowe soboy która zgłosiła wniosek o kontrole
 114. czyja jest droga?
 115. Prawidłowe wpisanie adresu we wniosku o paszport.
 116. Co zrobić, aby utworzyli bliżej szkolny przystanek autobusowy?
 117. Odzyskanie mieszkania komunalnego
 118. Uzyskanie umowy sprzedaży auta z Wydziału Komunikacji
 119. Zmiana nazwiska na nazwisko używane - dokumentacja
 120. Czy żołnierz zawodowy Pilne
 121. Podział działki i budowa domu
 122. Ślub z Ukrainka
 123. Ile razy organ może przedłużać termin załatwienia sprawy?
 124. niezgodność ustaleń z pozwoleniem na budowę kanalizacji.
 125. Odwołanie od uchwały rady miasta
 126. Jak napisać skuteczną skargę na niefektywne działania Straży Miejskiej
 127. Miejsce zamieszkania
 128. Zawieszenie postępowania, a termin na odwołanie w prawie administracyjnym
 129. Administracyjna Zmiana nazwiska na niespokrewnione
 130. Zjazd indywidualny z drogi publicznej wykonany niezgodnie z prawem.
 131. Przystanek przy prywatnej posesji
 132. Odrzucone badanie TUV przy rejestracji samochodu.
 133. Wjazd na działce
 134. Czy urzędas ma prawo odmówić mi zameldowania?
 135. Niewłaściwy urząd
 136. Skarga na przedawnienie wykroczenia.
 137. kupno samochodu a faktura VAT marża
 138. Ponaglenie art. 37 kpa
 139. Błąd w numerze VIN pojazdu
 140. Rejestracja wlasnego samochodu
 141. Prosze o pomoc!
 142. Odmowa Pozwolenia na budowe
 143. Brak do dostepu do akt sprawy art 73 kpa
 144. Studium planu zagosp.
 145. umorzenie postępowania administracyjnego
 146. Interpretacja MPZP
 147. Zmiana nazwiska
 148. Rozbudowa drogi powiatowej przy budynku mieszkalnym
 149. IPN - wniosek - odpowiedź
 150. Mienie zaburzańskie - kwestia 2 świadków
 151. Wtórnik prawa jazdy bez meldunku
 152. uchylenie postanowienia, co z grzywną?
 153. Brak nr VIN na fakturze kupna sprzedaży
 154. Naklejka na szybie samochodowej
 155. Pozwolenie na broń - zatajenie prawdy o chorobie a odpowiedzialność karna
 156. Opłata dodatkowa za przekroczony czas parkowania
 157. Zalewanie wodą z ulicy, a prawo wodne
 158. odbiór dowodu osobistego dziecka
 159. Art 76 kpa postępowanie przeciwko dokumetu
 160. Wymiana dowodu przez internet a pobyt za granica
 161. Zdjęcie do DO, paszportu, prawa jazdy w peruce
 162. zajęcie pasa drogowego przez nośnik reklamy-przyczepa
 163. Wznowienie postępowania administracyjnego
 164. Tajemnica korespondencji
 165. Plan zagospodarowania jak dkugo, może być uchwalany?
 166. Data produkcji a data rejestracji pojazdu
 167. Art. 234. Prawo wodne - wyłączenie organu z postępowania
 168. Lista awansowanych
 169. Wniosek o dostęp do informacji publicznej- terminy
 170. Miejscowy plan zagospodarowania a strategia rozwoju miasta?
 171. Prawo wodne - składanie fałszywych oświadczeń w Urzędzie Miasta
 172. Rejestracja pojazdu a oświadczenie o braku tablic
 173. Termin realizacji odszkodowania przez Urząd po otrzymaniu operatu szacunkowego
 174. Interpretacja rozporządzenia MIiB w sprawie wymagań dla tablic rejestracyjnych
 175. Czuje sie oszukany przez MOPS!!!
 176. Wymeldowanie osoby z pobytu stałego
 177. zadania własne gminy
 178. Nieoznaczone jezioro
 179. Postępowanie po wydaniu decyzji przez SKO
 180. Wydanie dokumentów / dowodu odziedziczonego pojazdu ()
 181. Naruszenie terminów wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmian studium zagospod.
 182. Wywłaszczenie działki pod poszerzenie drogi
 183. Złożenie skargi do sądu administracyjnego w sprawie legalizacji pobytu
 184. Decyzja ministra wydana a brak informacji o uprawomocnieniu
 185. Kradzież dowodu rejestracyjnego a duplikat
 186. stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
 187. Wniosek o skreślenie z listy studentów
 188. Wycofanie wniosku o wydanie prawa jazdy
 189. Odmowa wydania dowodu rejestracyjnego.
 190. Prawo jazdy
 191. Zmiana zameldowania a przerejestrowanie samochodu
 192. zaskarżenie uchwały rady miasta - nieprawidłowe rozpatrzenie skargii
 193. Wymeldowanie a zgoda wszystkich właścicieli nieruchomości
 194. Warunki zabudowy: niezajęcie stanowiska przez organ uzgadniający
 195. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu administracyjnego
 196. Błąd w karcie pojazdu
 197. Art. 122a. Milczące załatwienie sprawy
 198. Zmiana dowodu rejestracyjnego samochodu przy tymczasowym zameldowaniu
 199. Skarga a brak dowodu
 200. Wykształcenie "co najmniej(...)" a wpis na listę kwalifikowanych pracowników
 201. Urząd z poprzedniej epoki - pozwolenie na budowę w starostwie powiatowym
 202. Udostępnianie danych osobowych w zakresie szerszym niż przewiduje ustawa
 203. jak sprawdzic co sie stalo ze starym paszportem przed aplikacja o nowy
 204. Odbiór dowodu osobistego w imieniu niepełnosprawnej mamy
 205. Kto jest objęty obowiązkiem rejestracji archiwum w rejestrze urzędu Marszałkowskiego?
 206. Prawo telekomunikacyjne udostępnianie i usuwanie danych osobowych
 207. Czy gminy powinny dokladnie wiedziec i rozliczac wydatki pieniedzy publicznych?
 208. Czy RIO moze przeprowadzic kontrole w schronisku dla psow?
 209. Jak wyglada poprawny wniosek o kontrole dorazna NIK w gminie?
 210. Bezpieczeństwo imprez masowych - podstawa prawna przed 1997
 211. Kontrola dyscypliny meldunkowej przez policję - podstawa prawna
 212. Brak zezwolenia na zbieranie odpadów
 213. Dowód rejestracyjny a złomowanie auta
 214. Wymeldowanie się przy zamianie mieszkania
 215. Udzielanie informacji przez telefon lub email.
 216. Organu wyższego stopnia dla Prezesa Wód Polskich?
 217. Kara z biblioteki
 218. Zgloszenie Wyjazdu Zagranice
 219. Wymiana dokumentów tożsamości
 220. Jak to w końcu jest? Ustawa o samorządzie gminnym
 221. Art. 64 kpa
 222. pomimo uchylenia decyzji przez SKO, wójt wydał raz jeszcze taką samą
 223. Bezczynność starosty przy wydaniu prawo jazdów
 224. Rejestracja motoroweru bez dowodu
 225. Zmiana sposobu użytkowania obiektu
 226. PINB a problem z zalewaniem lokalu użytkowego we Wspólnocie Mieszkaniowej
 227. Jak zdobyć listę nieruchomości, które należały do zmarłego krewnego?
 228. Ponaglenie organu do egzekucji administracyjnej - "Organ III instancji"
 229. Udzielnie informacji publicznej - pociągnięcie do odpowiedzialności z art.23 u.d.i.p.
 230. Bezzasadne upomnienie- nieopłącony abonament RTV
 231. Szpitale-udostępnianie informacji publicznej
 232. Kontrola PIN z urzędu
 233. Przerejestrowanie samochodu z zastawem.
 234. ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 235. Wymiana Dowodu Rejestracyjnego Pojazdu
 236. Odmowa uzgodnie projektu decyzji o warunkach zabudowy. Zmiana przepisów.
 237. odwołanie do SKO decyzja omowna co dalej??
 238. Zatrzymane prawo jazdy za alkohol a przekroczona ilość punktów karnych
 239. brak zameldowania w Polsce a dokumenty
 240. Odwołanie od rozkazu personalnego
 241. Zmiana nazwiska kilka lat po ukończonych studiach
 242. Rejestracja
 243. Zmiana nazwiska po rozwodzie przegapiony termin
 244. Prawo jazdy nowe przepisy, wątpliwości.
 245. Opłata za posiadanie psa
 246. Zmiana nazwiska ojca, a dziecko
 247. Termin ustawowy
 248. zmiana nazwiska a inne dokumenty
 249. Opóźnienia rejestracji pojazdu przez CEPik
 250. Czy można wysłać anonimowy telefoniczny donos do inspektoratu budowlanego?