PDA

View Full Version : Prawo administracyjne


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 1. kontrola PINB
 2. wezwanie do złożenia wyjaśnień
 3. Ustalenie odszkodowania za nieruchomość pod budowę drogi.
 4. Odpowiedź z SKO na ponaglenie.
 5. Preferencje w zatrudnianiu niepełnosprawnych w urzędach
 6. Skarga do dyrektora szkoły a poufność niektórych informacji
 7. Brak kompletu dokumentow przy rejestracji samochodu
 8. Nabór na stanowisko urzędnicze w gminie
 9. Kłopoty z sąsiadem
 10. Drenacja a dom lub las
 11. Kominiarz wprowadza zakaz. Jakie są nasze prawa? O co tu chodzi?
 12. Niezgodności w dowodzie i karcie pojazdu.
 13. Wniosek o zwrot kosztów stawiennictwa przez ePUAP
 14. Badanie techniczne auta
 15. Wniosek o wydanie odpisu z akt sprawy wysłany zwyklym mailem
 16. Zmiania miejsca zameldowania, a dowód rejestracyjny
 17. Witam
 18. Domek letniskowowy - jaka procedura?
 19. Wynajem mieszkania i zameldowanie sie
 20. Zwolnienie z abonamentu rtv -emeryt
 21. Skarbówka i Abonament RTV -- Co robić ?? Proszę o pomoc!!
 22. Kara od ITD a wpis do KRK
 23. Sąsiedzi i spory o "parking", którego nie ma
 24. Meldunek u babci
 25. Brak meldunku a nadchodzące wybory
 26. RODO/Chciałem usunąć moją historię choroby z placówki w któej sie leczyłem
 27. Odwołanie w sprawie budowy stacji bazowej
 28. Odpowiedź z SKO, co z tym dalej...
 29. Dopisanie do listy wyborców - ponaglenie
 30. termin obowiązywania uchwały zarządu powiatu
 31. urząd miejski utrudnia sprzedaż działki
 32. Deportacja
 33. Jaka wiza na imigrację do Polski
 34. transkrypcja aktu
 35. rozpoznanie wniosku przez urzad
 36. Podwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 37. Wymeldowanie osób nieprzebywających w lokalu
 38. Wezwanie Zus
 39. Jak wyrejestrować samochód po ojcu
 40. Wypis z ewidencji gruntów do decyzji WZ
 41. Prawo Jazdy wymienione na terminowe po powrocie z UK
 42. prawo jazdy a meldunek
 43. Egzekucja administracyjna a zasiłek chorobowy
 44. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego od 1 września 2019 roku
 45. ESP i BIP w publicznych przedszkolach samorządowych?
 46. Prawo wodne - zakaz dostępu do jeziora
 47. Sprzedaż auta z miękkim dowodem
 48. Prace budowlane na zgłoszenie
 49. Gmina i działka
 50. zameldowanie
 51. RODO Kserowanie uprawnień
 52. kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
 53. Stare bezterminowe badanie na prawo jazdy
 54. Pismo z urzędu via ePUAP w załączniku .docx - nie do odczytania
 55. Wezwanie do okazania decyzji administracyjnej
 56. Badania lekarskie a prawo jazdy
 57. Sprzedaż auta bialorusinowi
 58. Zatrzymany dowód rejestracyjny, tablice zmniejszone, mało precyzyjne przepisy
 59. Konfiskacja niewaznego dowodu osobistego a wyrobienie nowego
 60. Prawo jazdy - Kursy przed skończeniem lat 18
 61. Konserwator zabytków POMOCY!
 62. Odbiór dowodu osobistego dziecka przez pełnomocnika.
 63. zarząd powiatu
 64. miejsce urodzenia w dowodzie...zmyślone?
 65. Zablokowanie drogi
 66. Plan zagospodarowania sytuacja patowa
 67. Głosowanie, a przeterminowany dowód osobisty
 68. Termin doręczenia decyzji administracyjnej - WKU
 69. Zmiana Nazwiska
 70. ePUAP wnioski o udostępnienie spisu lub rejestru wyborców
 71. przepadek pojazdu a decyzja starosty
 72. Wymeldowanie współwłaściciela mieszkania?
 73. Zgubienie dowodu
 74. Prawojazdy
 75. Czy mogę ubiegać się o PKK bez meldunku?
 76. Karta stałego pobytu/polskie obywatelstwo dla obywatela Ukrainy
 77. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 78. Zarejestrowanie auta z zagranicy - tablice.
 79. Anonimy na e-sesji - niebezpieczny precedens?
 80. wymeldowanie z mieszkania socjalnego
 81. Urzędnik nie chce zaakceptować wydanego pozwolenia na budowę przydomowej oczyszczalni
 82. Zmiana PESEL z innych powodów niż ustawowe
 83. Przejęcie własności
 84. tytuł eksmisji
 85. Zameldowanie na pobyt stały
 86. Zameldowanie
 87. Problem z rejestracją auta z Niemiec
 88. Niepewność
 89. terminy informowania o planowanych pracach przez urzędy np starostwo
 90. Pomoc w śmieciowym problemie
 91. Jakie odrębne przepisy stosuje się przy uznaniu budynku za zagrażający życiu?
 92. Pełnomocnik_pisma
 93. Jednoosobowy protest a prawo o zgromadzeniach
 94. Sesja Rady Miasta
 95. Badania przed rozpoczęciem szkolenia na prawo jazdy
 96. Pismo ze Straży Miejskiej - wszczęcie postępowania
 97. Pojazd typu food truck, a interpretacja urzędnicza jako reklama.
 98. Zwrot Nienależnie Pobranych Swiadczeń ZUS
 99. przewlekłość postępowania
 100. Rejestracja pojazdu - wniosek o przyjęcie oświadczenia
 101. Władze dzielnicy
 102. Zaskarżenie decyzji II instancji przez organ i instancji.
 103. Podważenie notarialnego dokumentu przez urzędnika
 104. Pozwolenie wodnoprawne, opieszałość urzędu
 105. drugie postępowanie przed umorzeniem pierwszego.
 106. Prawo jazdy jak to jest z terminem?
 107. Odbiór dowodu rejestracyjnego po kolizji
 108. Czy należy mi się opłata przekształceniowa?
 109. Etap sprawy
 110. Jaki tytuł pisma?
 111. zatrzmane prawo jazdy pomocy
 112. Nie wyrobiłam prawa jazdy po zdaniu egzaminu, co teraz ?
 113. praca w nielegalnym salonie gier
 114. Egzamin teoretyczny na prawo jazdy
 115. Odwołanie od uznania skargi za bezzasadną
 116. Przegląd pojazdu po terminie
 117. utrata prawa jazdy, umorzone postępowanie
 118. Dowód osobisty przy egzaminie na prawo jazdy.
 119. Prawo wodne - nowelizacja a potem odmowa
 120. Szerokość drogi dojazdowej/miejsca postojowego
 121. Brak danych w cepik PROBLEM
 122. radny a praca w spółce
 123. Prawo budowlane - z.r.i.d.
 124. Pozwolenie na rozbudowę, śmierć taty, odbiór nieruchomości
 125. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy dla biogazowni.
 126. Zameldowanie
 127. Wymeldowanie w trybie administracyjnym
 128. PKA a ustawa o promocji zatrudnienia- pytanie
 129. Sprzedaż auta
 130. Wybory soltysa
 131. Rejestracja pojazdu z Niemiec - Przegląd Techniczny
 132. Reklamacja 30 dni czy 60 dni ?
 133. Droga dojazdowa
 134. dowód osobisty po 1 marca 2019 a kwalifikowany podpis elektroniczny
 135. Odmowa uznania jako strona w postępowaniu o pozwolenie na budowę
 136. Urząd Miasta odmawia wydania zaświadczenia
 137. Moc Decyzji i Moc Skargi
 138. Prawo Budowalne-Tryb wydania decyzji
 139. Przedłużenie prawa jazdy o kolejne 3 miesiące.
 140. Egzekucja w administracji
 141. Wymiana prawa jazdy z zagranicznego na polskie
 142. Sprzedaż samochodów z Niemiec
 143. Zmiana nazwiska osmieszajacego
 144. Być stroną w postępowaniu ... (Warunki Zabudowy).
 145. Budowa pojazdu wolnobieżnego elektrycznego
 146. Zawieszenie postępowania administracyjnego a zwrot prawa jazdy.
 147. Nie zrozumiała treść orzeczenia SKO.
 148. Rejestracja pojazdu z Niemiec
 149. Zaświadczenie o ostateczności Aktu Własności Ziemi
 150. Wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy
 151. Jak przerejestrować swoje auto na inne numery?
 152. Problem z rejestracją pojazdu
 153. Zmiana nazwiska na dwuczłonowe nazwisko u pełnoletniego mężczyzny.
 154. Skarga na postępowanie PIP - Nie wywiązanie się z KPA
 155. Pytanie o opłaty za odwołanie
 156. WKU - przeniesienie do rezerwy
 157. Czy jak wyrobie sobie Polskie prawo jazdy z Angielskiego, to moge miec i dwa ?
 158. Odmowa rejestracji pojazdu
 159. Prawo jazdy - zamieszkanie, a zameldowanie
 160. Legitymacja materialna
 161. stwierdzenie nieważności decyzji a wyrok WSA
 162. Odwolanie od decyzji PUP
 163. Tytuł wykonawczy z tytuły z US zaległości w abonamencie RTV
 164. Wybory samorządowe- Starosta Powiatowy i Marszałek Województwa
 165. legalność dowodów
 166. Brakujące dokumenty, a wyrejestrowanie samochodu
 167. Rejestracja czasowa różne miasta
 168. Informacja publiczna - dziennik budowy
 169. Odwołanie od karty powołania na ćwiczenia wojskowe
 170. Bezczynność UG na wniosek o informacje publiczna
 171. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 172. ZUS zawiadomienie.
 173. Dowód rejestracyjny - podstawa prawna
 174. Jak zarejestrować ponownie pojazd
 175. Wezwanie do usunięcia braków - zgloszenie zbycia pojazdu.
 176. Czy specjalista musi podpisać oświadczenie majątkowe?
 177. Wyznaczenie miejsc w SPP, szerokość i odległość od budynku
 178. decyzja PINB
 179. Proble z interpretacją planu w starostwie
 180. audyt sanepidu
 181. Czy urzędnik może przekazać dane osobowe soboy która zgłosiła wniosek o kontrole
 182. czyja jest droga?
 183. Prawidłowe wpisanie adresu we wniosku o paszport.
 184. Co zrobić, aby utworzyli bliżej szkolny przystanek autobusowy?
 185. Odzyskanie mieszkania komunalnego
 186. Uzyskanie umowy sprzedaży auta z Wydziału Komunikacji
 187. Zmiana nazwiska na nazwisko używane - dokumentacja
 188. Czy żołnierz zawodowy Pilne
 189. Podział działki i budowa domu
 190. Ślub z Ukrainka
 191. Ile razy organ może przedłużać termin załatwienia sprawy?
 192. niezgodność ustaleń z pozwoleniem na budowę kanalizacji.
 193. Odwołanie od uchwały rady miasta
 194. Jak napisać skuteczną skargę na niefektywne działania Straży Miejskiej
 195. Miejsce zamieszkania
 196. Zawieszenie postępowania, a termin na odwołanie w prawie administracyjnym
 197. Administracyjna Zmiana nazwiska na niespokrewnione
 198. Zjazd indywidualny z drogi publicznej wykonany niezgodnie z prawem.
 199. Przystanek przy prywatnej posesji
 200. Odrzucone badanie TUV przy rejestracji samochodu.
 201. Wjazd na działce
 202. Czy urzędas ma prawo odmówić mi zameldowania?
 203. Niewłaściwy urząd
 204. Skarga na przedawnienie wykroczenia.
 205. kupno samochodu a faktura VAT marża
 206. Ponaglenie art. 37 kpa
 207. Błąd w numerze VIN pojazdu
 208. Rejestracja wlasnego samochodu
 209. Prosze o pomoc!
 210. Odmowa Pozwolenia na budowe
 211. Brak do dostepu do akt sprawy art 73 kpa
 212. Studium planu zagosp.
 213. umorzenie postępowania administracyjnego
 214. Interpretacja MPZP
 215. Zmiana nazwiska
 216. Rozbudowa drogi powiatowej przy budynku mieszkalnym
 217. IPN - wniosek - odpowiedź
 218. Mienie zaburzańskie - kwestia 2 świadków
 219. Wtórnik prawa jazdy bez meldunku
 220. uchylenie postanowienia, co z grzywną?
 221. Brak nr VIN na fakturze kupna sprzedaży
 222. Naklejka na szybie samochodowej
 223. Pozwolenie na broń - zatajenie prawdy o chorobie a odpowiedzialność karna
 224. Opłata dodatkowa za przekroczony czas parkowania
 225. Zalewanie wodą z ulicy, a prawo wodne
 226. odbiór dowodu osobistego dziecka
 227. Art 76 kpa postępowanie przeciwko dokumetu
 228. Wymiana dowodu przez internet a pobyt za granica
 229. Zdjęcie do DO, paszportu, prawa jazdy w peruce
 230. zajęcie pasa drogowego przez nośnik reklamy-przyczepa
 231. Wznowienie postępowania administracyjnego
 232. Tajemnica korespondencji
 233. Plan zagospodarowania jak dkugo, może być uchwalany?
 234. Data produkcji a data rejestracji pojazdu
 235. Art. 234. Prawo wodne - wyłączenie organu z postępowania
 236. Lista awansowanych
 237. Wniosek o dostęp do informacji publicznej- terminy
 238. Miejscowy plan zagospodarowania a strategia rozwoju miasta?
 239. Prawo wodne - składanie fałszywych oświadczeń w Urzędzie Miasta
 240. Rejestracja pojazdu a oświadczenie o braku tablic
 241. Termin realizacji odszkodowania przez Urząd po otrzymaniu operatu szacunkowego
 242. Interpretacja rozporządzenia MIiB w sprawie wymagań dla tablic rejestracyjnych
 243. Czuje sie oszukany przez MOPS!!!
 244. Wymeldowanie osoby z pobytu stałego
 245. zadania własne gminy
 246. Nieoznaczone jezioro
 247. Postępowanie po wydaniu decyzji przez SKO
 248. Wydanie dokumentów / dowodu odziedziczonego pojazdu ()
 249. Naruszenie terminów wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmian studium zagospod.
 250. Wywłaszczenie działki pod poszerzenie drogi