PDA

View Full Version : Prawo administracyjne


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 1. emerytura mundurowa
 2. Meldunek a prawo do mieszkania
 3. Odpowiedź urzędnika - składać skargę czy nie?
 4. Pesel bez meldunku
 5. Przewlekłość urzędu a działania pozorne
 6. Wymeldowanie osoby nieobecnej
 7. Mylące oznakowanie drogi - kolizja
 8. Zatrzymane prawo jazdy kat B
 9. Czy mam szanse na zmianę nazwiska?
 10. Dodatek osłonowy a opieka naprzemienna nad dzieckiem
 11. Prośba o pomoc.
 12. Zmuszenie do wyprowadzki
 13. Ile może być wyłożeń MPZP?
 14. Kosiniakowe a nienależnie pobrane swiadczenia
 15. W jakim mieście wyrejestrować auto?
 16. Błąd urzędnika a nieważny dowód osobisty
 17. Spółdzielnia mieszkaniowa (nieodśnieżone schody, utrata mienia)
 18. Obowiązek nauki
 19. Wyrok WSA - Unieważnienie uchwały o MPZP, czy wraca poprzednia uchwała?
 20. Wymiana Angielskiego na PL a prawo
 21. błąd w zgłoszeniu
 22. Prawo budowlane - MPZP
 23. błąd w zgłoszeniu rozbiórki budynku
 24. Zatrzymane prawo jazdy na 3 mies.
 25. kupno mieszkania
 26. Pierwsze Prawo Jazdy i kod 68
 27. Zablokowane prawo jazdy
 28. Prawomocny wyrok WSA i co dalej?
 29. Art. 379. ochronie środowiska
 30. Prawo meldunku w wynajmowanym mieszkaniu.
 31. Pytanie
 32. Kierownica po prawej stronie - import auta z Japonii
 33. Pozwolenie na broń
 34. Zapisy w Księdze Wieczystej
 35. cofnięcie uprawnień
 36. Małżonka w lokalu gminnym
 37. Meldunek na działce z budynkiem gospodarczym
 38. Zdanie lokalu z zasobów miasta
 39. Czy można zapobiec zameldowaniu przez współwłaściciela osoby nam nieznanej
 40. Problemy po zakupie starego pojazdu
 41. Wydanie prawa jazdy
 42. Korespondencja z komornikiem wyłącznie online?
 43. Wymeldowanie
 44. Ustawa o informacji publicznej
 45. Termin na ogłoszenie przetargu
 46. Budowa na granicy
 47. Konserwator wzywa do dostarczenia podpisów martwych współwłaścicieli
 48. UG niewykonał decyzji administracyjnej od 4 lat.
 49. Wyrobienie paszportu, a dozór kuratora
 50. Nadanie numeru PESEL dla ukaińca ze względu siedzibę pracodawcy
 51. KPA art.40 Doręczanie pism
 52. Wyłączenie organu od załatwienia sprawy
 53. pełnomocnictwo i opłata skarbowa
 54. Kiedy i jak można skorzystać z zaświadczenia o utracie dowodu osobistego?
 55. Kupiłem mieszkanie z wadą prawną..
 56. Zadłużenie najemcy- wywóz odpadów.
 57. zakaza ruchu w obu kierunkach-mandat
 58. Dowód osobisty - ważność przy wymianie
 59. Dostęp do informacji publicznej
 60. Zalanie komórki lokatorskie .
 61. Błąd we wniosku o paszport
 62. Stowarzyszenie
 63. Czym różni się odmowa leczenia od odstąpienia leczenia?
 64. Pylące drogi
 65. Ocena fikcyjności małżeństwa międzynarodowego
 66. Rejestracja auta, błąd w dokumentach - problem z ich poprawą
 67. prawo budowlane i zagospodarowania przestrzennego
 68. Zamieniona masa własna z DMC
 69. Odszkodowanie za uszkodzony przepust i badania Gofizyki
 70. Odmowa leczenia
 71. Odwołanie od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego
 72. Wprowadzenie instrukcji kancelaryjnej w szkole
 73. Droga konieczna do działki 3m, 5m a może 4,5m?
 74. Odsetki ustawowe za opóźnienie od osoby która nie jest stroną umowy
 75. Organ pomocowy nie wydał decyzji
 76. błędnie naliczany podastek od nieruchomości przez kilkanaście lat
 77. starostwo sprostowało wpis w Księdze Wieczystej
 78. RDOŚ - GDOŚ i zażalenie
 79. Czy na umowie kupna sprzedaży samochodu może być zagraniczny adres sprzedawcy
 80. Czy partia polityczna może być prywatna?
 81. Auto bez prawa do rejestracji
 82. zabezpieczenie budynku przed drganiami
 83. Prawo jazdy bez meldunku
 84. Wymiana prawa jazdy.
 85. Badania na działce rolnej - poszukiwanie paliw Geofizyka Toruń
 86. odwołanie sołtysa
 87. Prawo jazdy a błąd w CEPIKu
 88. Prawo administarcyjne obowiązujące w 2009r PILNE!
 89. Kupno samochodu z pozwoleniem czasowym
 90. nieistotne odstępstwo od warunków zabudowy
 91. Odmowa zarejestrowania pojazdu-brak podpisu na jednej z faktur
 92. przekształcenie lokalu użytkowego na mieszklany
 93. Błąd w numerze VIN od 17 lat
 94. mandat za brak biletu
 95. wezwanie na podstawie art 64.§ 2 kpa
 96. Czy darując komuś nieruchomość trzeba to zgłosić?
 97. Decyzja o przedłużeniu zatrzymania prawa jazdy
 98. Utrata prawojazdy sprzed 4 lat w Niemczech na czas okreslony i wtornik
 99. Udzielanie żonie informacji o zakończonym postępowaniu karnym
 100. Auto kupione na niemieckiej aukcji celnej
 101. UDSC uznał wniosek bezprzedmiotowy
 102. TBS nie wyraża zgody na wymine okin
 103. Czy wypełniać formularz IN-1 dla działki budowlanej niezabudowanej
 104. Zwrot Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego
 105. Odmowa przyjęcia zgłoszenia sprzedaży auta
 106. Ilość minimalna worków na śmieci
 107. Zmiana imienia i nazwiska a zameldowanie
 108. Przeniesienie warunków zabudowy.
 109. Import złomu- pomoc
 110. parkowanie na chodniku (przy drodze wewnętrznej) należącym do mojej posesji
 111. proszę o szybką pomoc
 112. data upomnienia w tytule wykonawczym
 113. rozbudowa sieci wodnej przez Zakład Komunalny oraz wykonanie przyłącza - kto płaci?
 114. zgon dzierżawcy późne zgłoszenie
 115. Uchylenie postępowania w sprawie rejestracji
 116. Zmiana decyzji o warunkach zabudowy
 117. Warunki zabudowy
 118. Zameldowanie w mieszkaniu
 119. Instalacja gazowa w świetle nowego Prawa Budowlanego
 120. prosze o pomoc z zadaniem z prawa adm
 121. Rejestracja auta z Bułgarii
 122. Przyłączenie wodociągu przez działkę sąsiada
 123. Droga gminna, parkujące pojazdy i stan drogi.
 124. Pojazd nauki jazdy
 125. Zastosowanie o art. 23 ust. 1 pkt u.g.n.
 126. Skarga do SKO na bezczynność.
 127. Wszczęcie postępowania administracyjnego
 128. Decyzja prezesa ULC
 129. informacja przetworzona
 130. Zapytanie
 131. Utrudnianie prowadzenia działalności przez urzędniczki sanepid
 132. Kompetencje prezydenta
 133. Rozgraniczenie - koszty za geodetę
 134. Pytanie dot. Art. 12. grun. i leś. a także dot. MZPZ
 135. Odwołanie od prawomocnego wyroku.
 136. Adres "urzędowy", a adres wg PNA
 137. Czas na odpowiedź-Rzecznik Praw Pacjenta
 138. Rejestracja pojazdu z importu (fv od polskiej firmy)
 139. Warunki zabudowy odmowa. Pomocy!!!
 140. Wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego
 141. Pytanie o rejestrację auta a prawo
 142. Wymeldowanie i zameldowanie
 143. Tryb podejmowania decyzji organu kolegialnego inny niż głosowanie
 144. prawo materialne w postępowaniu administracyjnym
 145. Wydział komunikacji nie chce wydać wszystkich posiadanych kategorii prawa jazdy
 146. Samorządowe kolegium odwoławcze - odwołanie zabrane prawo jazdy
 147. Problem z te ejestracja samochodu
 148. Wyrejestrowanie auta
 149. Brak znaków granicznych na działce
 150. Staż a "brak zdobycia umiejętności"
 151. Nauka w dwóch krajach jednocześnie.
 152. Przekroczenie terminu przekazania odwołania przez organ
 153. Czy organ II instancji może przejąć postępowanie organu I instancji?
 154. Podważenie planu zagospodarowania, zakaz prowadzenia DG
 155. Wszczęcie postępowania warunkowane przez urząd.
 156. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
 157. NFZ udostępnienie informacji publicznej - szczególny interes publiczny
 158. Zdjęcie do prawa jazdy
 159. Odmowa wykonania przeglądu okresowego quada
 160. Deklaracja podatkowa od nieruchomości
 161. Odwołanie od pozwolenia na budowę - nieprawidłowe wskazanie stron postępowania
 162. Pojazd sprzedany 14 lat temu nadal jest na mnie zarejestrowany
 163. Opieszałość Wód Polskich
 164. działka oznaczona w ewidencji jako rola i teren zabudowany
 165. Zmiana nazwiska
 166. Kiedy jest się stroną postępowania?
 167. Rejestracja auta 180 dni
 168. Materiały z akt osobowych
 169. Zgubione zagraniczne prawo jazdy - wymiana na polskie
 170. Dowód osobisty: z warstwą elektroniczną czy bez?
 171. Rejestracja pojazdu, a kredyt samochodowy
 172. Nabycie auta
 173. Czy prawo jazdy gotowe do odbioru jest widoczne w CEPIK?
 174. Wywłaszczenie nieruchomości
 175. Odpowiedzialność pracownika administracji publicznej
 176. Decyzje administracyjne w gminie
 177. Poznałam biologiczną rodzinę - chcę zmienić nazwisko
 178. uchylenie decyzji o zwolnieniu z policji
 179. dzierżawa a dopłaty unijne
 180. kadencja burmistrza
 181. Rejestracja pojazdu zakupionego z miękkim dowodem
 182. obiekt handlowy w pasie drogowym a pandemia
 183. Odwołanie do Samorzadowego Kolegium Odwoławczego
 184. wszczecie w sprawie cofnięcia uprawnien do kierowania
 185. Samochód bez papierów
 186. Rezygnacja z prawa do czynnego udziału strony
 187. Zgubilem prawo jazdy, brak adresu zameldowania w Polsce.
 188. Wypadek - prawo jazdy w depozycie na Węgrzech
 189. Wymiana prawa jazdy - gdzie można złożyć wniosek?
 190. Wykazanie szczególnego interesu publicznego
 191. Ksero niemieckich dokumentów samochodu
 192. Wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej w SPP - błędny nr
 193. Informacja publiczna - członkowie stowarzyszenia
 194. kara pieniężna koronawirus
 195. Administracja osiedla cofa pozwolenie na remont ze względu na kwarantanne
 196. Wyrok sądu a podstępowanie administracyjne
 197. Odzyskanie prawa jazdy po upływie terminu wyroku
 198. zwykły zarząd stowarzyszeniem, a sprawa przed sądem
 199. Zmiana mocy w dowodzie rejestracyjnym.
 200. zezwolenie na pobyt czasowy- KPA art 50 systematycznie co miesiąc...
 201. Czy mogę domagać się od urzędnika potwierdzenia przyjęcia dokumentów?
 202. Badania geofizyczne metodą sejsmiczną
 203. Czy email
 204. nabycie działki budowlanej w drodze przetargu od gminy
 205. Problem z wycięciem drzewa na cmentarzu.
 206. Brak obowiązku zgłoszenia budowy altany (<35m2) oraz basenu przy domu (<50m2)?
 207. Prawo jazdy bezterminowe- utracone
 208. Wymiana bezterminowego prawa jazdy
 209. Straż Miejska ujawnia dane osobie nieuprawnionej
 210. Sprzedaż anglika w Polsce
 211. Ilość kondygnacji MPZP
 212. Rejestracja samochodu z "czarnymi tablicami"
 213. Sprzedaz zakupionego samochodu
 214. Mandat Radnego
 215. Przydomowa oczyszczalnia - MPZP - konflikt
 216. Dokumenty od pracodawcy
 217. wymiana dowodu rejestracyjnego w zw. z brakiem miejsca na termin badania technicznego
 218. Zatrzymanie prawa jazdy za brak udziału w kursie.
 219. Samochód zarejestrowany na ojca a sprzedaż
 220. Nadpłata a podwyżka za wywóz odpadów komunalnych
 221. W przypadku wniesienia odwołania od decyzji wojewody zwrot opłaty nie przysługuje
 222. Dostęp do informacji publicznej w szkole - bezczynność dyrektora
 223. Urzędnik wprowadził w błąd
 224. Motocykl z Holandii, brak rejestracji w Polsce
 225. zarząd działką Skarbu Państwa
 226. Wymiana ramy w motocyklu przestępstwo?
 227. uchwała rady miasta niezgodna z prawem?
 228. kontrola PINB
 229. wezwanie do złożenia wyjaśnień
 230. Ustalenie odszkodowania za nieruchomość pod budowę drogi.
 231. Odpowiedź z SKO na ponaglenie.
 232. Preferencje w zatrudnianiu niepełnosprawnych w urzędach
 233. Skarga do dyrektora szkoły a poufność niektórych informacji
 234. Brak kompletu dokumentow przy rejestracji samochodu
 235. Nabór na stanowisko urzędnicze w gminie
 236. Kłopoty z sąsiadem
 237. Kominiarz wprowadza zakaz. Jakie są nasze prawa? O co tu chodzi?
 238. Niezgodności w dowodzie i karcie pojazdu.
 239. Wniosek o zwrot kosztów stawiennictwa przez ePUAP
 240. Badanie techniczne auta
 241. Wniosek o wydanie odpisu z akt sprawy wysłany zwyklym mailem
 242. Zmiania miejsca zameldowania, a dowód rejestracyjny
 243. Witam
 244. Domek letniskowowy - jaka procedura?
 245. Wynajem mieszkania i zameldowanie sie
 246. Zwolnienie z abonamentu rtv -emeryt
 247. Skarbówka i Abonament RTV -- Co robić ?? Proszę o pomoc!!
 248. Kara od ITD a wpis do KRK
 249. Sąsiedzi i spory o "parking", którego nie ma
 250. Meldunek u babci