PDA

View Full Version : Prawo karne wykonawcze


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

 1. Prace społeczne
 2. Wyrok 178a 1kk + pomoc w dalszych krokach
 3. Przywłaszczenie telefonu
 4. pomówiony strażnik
 5. Groźby, jak im zaradzić?
 6. nieumyśle paserstwo?
 7. kara grzywny
 8. łączenie wyroków
 9. Prośba poszkodowanego pasażera o umożenie sprawy z § art 177 1kk
 10. przerwa w odbywaniu kary
 11. Ciągle telefony z numeru zastrzeżonego.
 12. Pozbawienie wolności - jaki okres?
 13. Poprawczak .
 14. problem z sąsiadem pomocy!!!!!!!!!
 15. Wgląd w nagranie monitoringu
 16. Odwołanie od wyroku Sądu Rejonowego
 17. Ściąganie mandatów z renty rodzinnej
 18. pobicie,kradziez,grozby,zastraszanie co dalej? odszkodowanie
 19. Uprawomocnienie wyroku...
 20. Wypadek komunikacyjny ze zgonem
 21. Godziny Społeczne.Pomocy
 22. Termin stawiennictwa i dozor elektroniczny
 23. Przywrócenie termniu do apelacji
 24. Narkotyki
 25. 160 czy 165 kk
 26. Dozór kurator a wyjazd na pół roku (lub więcej) do Anglii, jak to skutecznie załatwić
 27. art. 288 k.k. zniszczenie mienia
 28. Jazda rowerem po alkoholu, przez osobę niepełnoletnią.
 29. Kurator
 30. zastepcza kara pozbawienia wolnosci 45 dni
 31. prawo medyczne- ujawnienie tajemnicy lekarskiej, niepewnego wyniku (mutacja BRCA1)
 32. jazda po alkoholu
 33. Wyrok w zawieszeniu, nie dotrzymanie warunków
 34. uprawnienia świadka
 35. Zarządzenie wykonania kary pytania
 36. grzywna rozlozenie na raty.
 37. Wykroczenie a kara pozb. wolności w zawieszeniu.
 38. Posiedzenie pojednawcze z oskarżenia prywatnego ...
 39. Prace społeczne
 40. sprawa karna uszkodzenie auta
 41. Wyrok sądowy
 42. zniewaga
 43. przedawnienie kary
 44. prowadzenie pojzadu przy barku dokumentów
 45. zamiana godzin na wiezienie
 46. wezwanie do rodk
 47. zawieszenie kary
 48. niesłuszne oskarżenie
 49. Podawanie się za inną osobę w szpitalu psychiatrycznym
 50. zaswiadczenie o niekaralnosci po wyroku w zawieszeniu
 51. Dostał wyrok nie zapłacił - co teraz?
 52. wyrobienie paszportu a list gonczy
 53. ucylenie postanowienia o zasięgnięciu opinii biegłych
 54. Tytuł egekucyjny - gdzie się zgłosić
 55. Kara grzywny
 56. mam pytanie bardzo ważne..
 57. grzywna zamieniona na ograniczenie wolnosci a pozniej na pozbawienie wolnosci!
 58. Policja chce mnie przesłuchać ale przychodzi do domu
 59. powrót do zawodu kierowcy Dziennik ustaw
 60. Wypadek: renta, odszkodowanie...
 61. Jazda po pijanemu kierowcy i pasażera
 62. Kradzież i problem z pracą
 63. Rozłożenie raty grzywnych i sądowych a terminy
 64. Rozłożenie kary grzywny na raty.
 65. Przywrócenie terminu rozprawy w związku z okolicznościami od skazanego niezależnymi.
 66. Grzywna za niestawienie się na sprawie jako świadek
 67. Nieletni na rozprawie
 68. Odwołanie od Ośrodka Wychowawczego
 69. Kopia akt sprawy.
 70. Akt oskarzenia czy jest jawny
 71. Odpowiadanie z wolnej stopy
 72. Wycofanie oskarżenia
 73. Wyrok łączny
 74. W jakiej sytuacji można iść do więzienia za długi?
 75. Ile mógł dostać kary mój znajomy?
 76. Kiedy dokładnie ma nastąpić zatarcie mojego wyroku?
 77. sprawa o posiadanie marihuany 0.4 gram.
 78. wyrok zaoczny a wyjazd za granicę?
 79. Jazda w stanie nietrzeźwości, parę pytań.
 80. Pełnomicnictwo s Sądzie
 81. Zeznania
 82. Zakaz prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu
 83. kradzież biżuterii
 84. system dozoru elektronicznego
 85. Prawo karne wykonawcze
 86. Przestępstwo z art. 279 par. 1 kk i inne. HELP!
 87. List gończy - gdzie szuka Policja poszukiwanego?
 88. Sprzeciw od wyroku nakazowego
 89. Co to znaczy?
 90. Odwieszenie kary zażalenie czy odwołanie pomocy.
 91. dozór elektroniczny cofniety co dalej
 92. Czy to jest przestępstwo?
 93. wyrok,a wykonywanie zawodu?
 94. art. 177 §1
 95. Nagranie rozmowy na telefon jako dowód w sprawie.
 96. zatarcie skazania
 97. Zatarcie skazania na wniosek.
 98. Grzywna na raty
 99. Zażalenie na postępowanie - prośba o odpowiedz
 100. sprawa cywilna
 101. Przyznanie się do winy
 102. Warunkowe zawieszenie-opinia Pani Kurator
 103. czy można przesunąć odbycie kary w ZK O 3 tygodnie
 104. Naruszenie dóbr osobistych
 105. Problem w wydziale komunikacji z wydaniem prawa jazdy
 106. Czy komornik ma prawo zająć Auto w takim przypadku.
 107. Kodeks karny wykonawczy
 108. Co mu grozi za niewysłanie towaru??
 109. W sprawie naprawienia szkody
 110. Wstrzymanie zarządzenia kary
 111. system dozoru elektronicznego
 112. Wykonanie kary warunkowo zawieszonej
 113. Zderzenie
 114. Kara aresztu a zażalenie
 115. czy można połączyć dwa wyroki
 116. uprawomocnienie się wyroku
 117. Odwołanie od wyroku.
 118. Marihuana i sąd dla nieletnich
 119. Kto winny
 120. niepełnosprawna 17-latka pomówiona o kradzież
 121. linia obrony za fałszywy alarm
 122. po jakim czasie czyszcza kartoteke?
 123. Grzywna za potrącenie rowerzysty
 124. Warunkowe zawiesznie wykonania orzeczonej kary
 125. Czy można uniknąć więzinia po 2 odroczeniach?
 126. Wyrok laczny, odwieszenie ? Pomocy
 127. sprzedaż mieszkania
 128. ekspertyza grafologiczna
 129. Jazda po alkoholu, błagam o pomoc
 130. Przyznał sie do niepopełnionego czynu!
 131. Wyrok bez obecności na rozprawie
 132. Wycofaine sprawy.
 133. Zmiana miejsca dozoru!prosze o pomoc!
 134. Posiadanie i uprawa marihuany
 135. przesuchanie jako świadek niezgodności
 136. Oskarżyciel posiłkowy
 137. Wezwanie do odbycia kary - pilne
 138. Wezwanie do odbycia kary - pilne
 139. Kradziesz z wlamaniem(niewinny)
 140. Jazda pod wpływem alkoholu 17 lat.
 141. Warunkowe umorzenie postępowania
 142. Art 80 § 2 kkw
 143. Sfałszowanie podpisu
 144. Naprawa szkody
 145. Odwieszenie wyroku
 146. rezygnacja z oskarżyciela posiłkowego i konsekwencje tej decyzji
 147. Art.177.§1czy§2 oraz oskarżyciel posiłkowy
 148. Podpisane umowy a areszt
 149. Marihuana a nieletni
 150. Wypadek odwołanie od wyroku
 151. Referendum
 152. Nie zapłacona grzywna,a odzyskanie prawa jazdy...
 153. mam pytanie co oznaczaja skróty akt
 154. Informowanie rodziny o postępowaniu wobec osoby zatrzymanej
 155. kara bezwzgledna i SDE
 156. odzyskanie prawa jazdy- badania lekarskie pytanie
 157. Wzór wniosku o zakaz opuszczania kraju
 158. Odroczenie wyroku... zawieszenie reszty kary??
 159. Art. 286
 160. Używanie niecenzuralnych słów w miejscu publicznym
 161. Pomocy!!!
 162. Zakaz zbliżania się, brat
 163. Proszę o pomoc! Godziny zamienione na pozbawienie wolności
 164. wykorzystywanie zrobionych zdjęć nieruchomości w sprawach sądowych
 165. Pobicie, sprawa karna
 166. Wyroki łączne
 167. Grożby karalne
 168. Umożenie prac społecznych
 169. Sprawa o pobicie i nie tylko...
 170. Prace społeczne 12miesiecy zamiana na areszt
 171. nadzór kuratora
 172. Nowe Ustawy
 173. odwieszenie wyroku
 174. [PILNE!] Grzywna, samoukaranie, godziny do odpracowania.
 175. Pismo do sądu
 176. odwolanie od wyroku sadu
 177. kara pozbawienia wolnosci za nieodrobione godziny
 178. co mi grozi
 179. pomocy
 180. Unikniecie więzienia
 181. stawiennictwo do wiezienia
 182. Przedawniona sprawa i areszt w UK
 183. Wyrok w zawieszeniu a wyjezd
 184. zniszczenie mienia
 185. Prace Społeczne - Nie odpracowane.
 186. Świadek w sprawie pobicia.
 187. Oczernianie w bezczelny sposób na internecie
 188. jazda rowerem pod wplywem alkoholu
 189. Proszę o pomoc..czy to był gwałt?
 190. Niewiadoma
 191. Darowizna przedmiotów objętych CITES.
 192. Groźby dla żartu pod wpływem alkoholu.
 193. 0.06 w wydychanym powietrzu
 194. Przeniesienie dozoru
 195. Prowadzenie roweru pod wpływem alkoholu, a konsekwencje.
 196. powództwo przeciwegzekucyjne - naprawienie szkody
 197. Nie wiem o co chodzi
 198. Kara w zawieszeniu a przestępstwo w okresie próby
 199. uszkodzenie ciała
 200. Kurator sądowy a szkoła
 201. Jazda po alkocholu niesłusznie podejrzany Proszę o pomoc.
 202. Kara Grzywny w polsce a zaświadczenie o niekaralności w niemczech
 203. Pomówienia
 204. konsekwencje wyroku łącznego
 205. Poreczenie majatkowe, koszty sadowe
 206. Kradzież z włamaniem. Pilne
 207. Grzywna, pytanie...
 208. przest. art. 178Aparagraf2kk jazda na rowerze po pijaku
 209. skonczone zawiasy
 210. wydział karny art282kk art13 1 kk
 211. odwołanie od tymczasowego aresztowania
 212. splata alimentów anulowanie kary pozbawinia wolnosci
 213. odmowa składania zeznań
 214. nakaz doprowadzenia i grzywna 1000 zł
 215. Zniszczenie mienia, zawyżone koszty naprawy
 216. Paserstwo
 217. Posiadanie, Godziny społeczne, Zawiasy
 218. Sprawa o pobicie
 219. Zawieszenie jednego z wyroków, przerwa w karze
 220. Zamiana grzywny na areszt,a rejestr skazanych
 221. wyrok w zawieszeniu - teraz odsiadka?
 222. wskazanie użytkownika pojazdu
 223. mediacja - ile mam prawo zarządać?
 224. Sprawa pobocie
 225. opłaty sądowe
 226. Koszty Sądowe
 227. Jakie prawa ma aresztowany tymczasowo i jego dziewczyna
 228. Przetwa w karze, a dokumenty
 229. Odróbki, zamiana na karę więzienia.
 230. Uprawomocnienie się wyroku sprawa pilna - proszę o pomoc
 231. Pobicie, jak zeznawać?
 232. wyrok w zawieszeniu, a zatarcie
 233. Firma windykacyjna
 234. Czym uzasadnić wniosek o przywrócenie prac społecznych?
 235. Rozbój
 236. Zakres 'obowiązków' kuratora
 237. Problemy z policją, a UE.
 238. Posiedzenie w sprawie odroczenia kary bez powiadomienia
 239. Witam proszę o pomoc dostałem wezwanie do niemieckiego sadu
 240. Posiadanie Znacznej ilosci..
 241. zakaz zbliżania się na podstawie rejestru rozmów telefonicznych i sms
 242. prośba o porade w sprawie wypadku
 243. Rowerem w stanie nietrzeźwości
 244. Obliczanie zadośćuczynienia za pobicie
 245. Odbywanie kary w Sde a kolejny wyrok pozbawienia wolności 6 miesięcy
 246. Interpretacja wyroku
 247. Nakaz doprowadzenia do ZK a dozór elektroniczny
 248. zobowiazania do splaty za rachunki telefoniczne
 249. Uprawa 12 krzakow marihuany, posiadanie 2,8g oraz nielegalny win7
 250. Plaża Gdynia