PDA

View Full Version : Prawo karne wykonawcze


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51

 1. bardzo proszę o odpowiedz na nurtujące mnie pytania-
 2. Fakultatywne zarządzenie wykonania kary - art. 75 par. 3
 3. Zarządzenie wykonania kary
 4. Prace spoleczne a praca.
 5. wokanda
 6. Kilka WAZNYCH pytan.
 7. Osoba zatrzymana a PIT37 i rozliczenie ?
 8. 2 pytania
 9. Nie wiem co robić :(
 10. zatarcie skazania?
 11. Czy jest możliwe odroczenie albo zniesienie wyroku do odsiad
 12. Pytanie- zatrzymanie--> zwolnienie--> koniec ?
 13. Wyrok w zawieszeniu + grzywna + naprawa szkody
 14. karalnośc a komisja wojskowa
 15. student a kwestia więzienia
 16. Odwieszony wyrok, list gonczy. Co robic??
 17. Zakaz opuszczania kraju - potrzebuję rady
 18. zamiana prac spolecznych na grzywne
 19. Wyrok łączny
 20. Wniosek o niekaralność
 21. konsekwence przestępstwa na warunku i 3 przestępstwa
 22. art. 280 - dostanę pracę?
 23. proszę o pomoc.
 24. przywlaszczenie mienia
 25. odroczenie kary pozbawienia wolnosci
 26. Odebranie Prawa Jazdy
 27. ile czekac na "polecony" z wyrokiem?
 28. Odszkodowanie i nawiazka z art 177 kk par 1 - PYTANIE PILNE
 29. Zabrane prawo jazdy, prosze o pomoc
 30. kasacja wyroku
 31. Prace spoleczne - prosze o pomoc
 32. Wyrok Sądu Grodzkiego - pytania
 33. Zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych
 34. zażalenia i skargi
 35. WYROK W ZAIWESZENI ILE MAX
 36. Po sprawie?
 37. Dozór kuratora
 38. Skąd kurator?
 39. areszt za wykroczenie
 40. widzenie
 41. WOKANDA
 42. akta sądowe
 43. wyrok w zawieszeniu
 44. Zwrot poręczenia majątkowego.
 45. pytanie w sprawie wyroku
 46. Odwieszony wyrok -jakie wyjscie?
 47. Art. 266 par. 2 KK
 48. zatarcie skazania
 49. inwalida a wiezenie??
 50. Czy jest mozliwośc wczesniejszego odzyskania prawa jazdy???
 51. Uchylanie się od kontaktowania z Kuratorem.
 52. odzyskanie prawa jazdy po wyroku
 53. odroczenie??
 54. sprzeciw od wyroku nakazowego
 55. pozbwienie wolności pomocy!!!!!!!!!!!!!
 56. powrót do aresztu??
 57. Numer karty dłużnika...
 58. Czy sąd może w szczególnych sytuacjach umorzyć postępowanie.
 59. Próba na 2 lata
 60. Zatarcie skazania - kiedy? (bezwględne pozbawienie wolności)
 61. wokanda
 62. Wyrok w zawieszeniu
 63. Zarządzenie wykonania kary z urzędu
 64. zabezpieczenie majątkowe
 65. Posiedzenie w spawie arządzenia wykonania kary.
 66. zażalenie
 67. nieswiadome nie dostosowanie sie do wyroku
 68. wyrok w zawieszeniu-odwolanie prokuratora
 69. wykaz dowodów na rozprawie
 70. posiadanie marihuany a program leczniczy
 71. Odwieszenie wyroku w zawieszeniu
 72. sprawa o kradziez
 73. wyrok zapadł
 74. Czy mogą odwiesić drugie zawiasy?
 75. Spłata grzywny
 76. jedna sprawa 2 wyroki
 77. Wyrok łączny: bezwarunkowy z zawieszonym
 78. Po jakim czasie będę miał czyste konto?
 79. Proszę o informację.
 80. Czy ktoś wie jak to działa
 81. postanowienie o kosztach procesu
 82. Jak z tego wybrnąć
 83. czy jest jeszcze jakas nadzieja
 84. Kurator, zatarcie skazania..
 85. Prosze o pomoc badanie psychiatryczne ?
 86. termin rozprawy zastępczej...
 87. odwieszenie wyroku
 88. warunki laczenia kar
 89. prosze o pomoc
 90. Co teraz?? ROZPRAWA
 91. Zawiadomienie o przydzieleniu obroncy ??
 92. warunkowe zawieszenie wykonania kary
 93. klauzula wykonalności
 94. co da sie zrobic
 95. może ktoś mi podpowie za 2-gim razem art 228
 96. kara grzywny pomóżcie!!!!!!!!!!!!!!!!!
 97. zawiasy
 98. WARUNKOWE ZAWIESZENIE RESZTY KARY
 99. przerwane odroczenie
 100. Warunkowe umorzenie postepowania.....
 101. Do Szanownego Prokuratora
 102. Problem z kuratorem
 103. wznowienie postepowania przed ogłoszeniem w
 104. Zwrot osiągniętych korzysci art 228
 105. PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE
 106. nieuczciwa agencja turystyczna- komornik
 107. niezgodnosc stanu faktycznego w rozprawie ape
 108. Komornik rozkłada ręce >>>
 109. Zatarcie wyroku w KRK...kiedy?
 110. Wykroczenie skarbowe.
 111. Sfałszowanie legitymacji szk. przez 16latka
 112. Poręczenie majątkowe
 113. Tzw. prace społeczne
 114. Prosze o pomoc!
 115. Odwieszenie wyroku
 116. Jak odzyskac PRAWO JAZDY
 117. Odroczenie kary pozbawienia wolności
 118. Poręczenie majątkowe.
 119. Co moge zrobić?
 120. Kara ograniczenia wolności za kare pienieżną
 121. Niewykorzystany areszt
 122. Ułaskawienie
 123. PROSZĘ O POMOC !
 124. Co oznacza??
 125. odroczenie wyroku
 126. Uzupełnienie akt
 127. czyn niedozwolony
 128. PROSZE O POMOC PILNIE ODWIESZENIE WYROKU
 129. Pilne naprawienie szkody
 130. kilka pytań
 131. co moge zrobić?
 132. zawiasy za narkotyki...
 133. ponowne zawieszenie
 134. Bardzo Proszę o Pomoc - Wyrok - Kara Łączna
 135. podrobienie wpisu studenckiej książeczki zdro
 136. Odmowa wszczęcia śledztwa
 137. Prace społeczne
 138. Naprawa szkody
 139. Licencja Taxi, a niekaralność ? ***
 140. Ugoda a umorzenie postępowania
 141. Oskarzenie
 142. przedterminowe warunkowe zwolnienie
 143. Zadośćuczynienie za pobicie
 144. Zajęcie mienia ruchomego
 145. Kradzież a łączenie kary
 146. Wezwanie do ZK, a wyrok łączny.
 147. Oskarzony o pobicie
 148. właściwość miejscowa w prywatnym akcie oskarż
 149. Zmiana ystawy o KRK
 150. ODSZKODOWANIE
 151. kto mi moze pomuc
 152. zarzadzenie wykonania kary
 153. posiedzenie w sprawie wlasnej
 154. pilne
 155. czy sitnieje mozliwosc zamiany kary?
 156. Jak szybko mój brat może wyjść z aresztu
 157. wandalizm, czyli cos czego nie zrobiłem...
 158. przerwa w karze z powodu urodzenia dziecka
 159. Niesprawiedliwe oskarżenie o pobicie!!??
 160. czy 17latek odpowiada finansowo sam za siebie
 161. posiedzenie
 162. ugoda z prokuratorem za pośrednictwem?
 163. Wniosek o zatarcie skazania.....
 164. Grzywna po latach a zatarcie
 165. Zakaz opuszczania kraju
 166. Skarga do ETPCz
 167. zatrzymany przed samymi swietam!
 168. dwa wyroki w zawieszeniu za podobne przestep
 169. czy to ulega przedawnieniu?
 170. ..sprzeczności..
 171. Skazany nie spełnił warunków wyroku
 172. warunkowe zwolnienie a wejscie do Shengen
 173. Zaświadczenie o niekaralności - Licencja TAXI
 174. Art.291,293 KK a zrzeczenie roszczeń
 175. Warunkowe umorzenie postępowania
 176. shengen a zmiejszanie wyroków??
 177. Czy te wyroki podlegają łączeniu??
 178. Naprawienie szkody - dwa wyroki
 179. sankcja a przepustka
 180. obowiązek naprawienia szkody
 181. Sąd żąda rekompensaty po raz drugi
 182. Wyrok
 183. Ubieganie się o zwrot prawa jazdy
 184. Prawo jazdy zabrane na 2lata,czy mogę wcześni
 185. Art. 284 (przywłaszczenie) a art. 278
 186. odwieszenie zawiasów......
 187. posiedzenie wykonawcze
 188. Stawiennictwo w ZK a choroba
 189. wznowienie postepowania
 190. Jak napisać zażalenie na postanowienie
 191. zatarcie skazania
 192. wyrok w zawieszeniu a wyjazd za granice
 193. recydywa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 194. zawieszenie
 195. art.387 kpk dobrowolne poddanie się o wydanie
 196. sankcja
 197. dwa wyroki w zawieszeniu prawie jednoczesnie
 198. wmanewrowani
 199. apelacja - czy wyrok też będzie obligatoryjny
 200. odbywanie kary a spowodowane wypadku
 201. Ułaskawienie
 202. klauzula wykonalności
 203. Odroczenie kary pozbawienia wolności
 204. zaswiadczenie o niekaralnosci a praca
 205. po rozprawie!!!!!!
 206. Proszę o pomoc w wyjaśnieniu wyroku
 207. kara pozbawienia wolności
 208. blagam o pomoc!!!!
 209. 2 lata zakazu
 210. problem z grzywna
 211. poręczenie majatkowe kaucja przepadek
 212. czy mogłem robić kurs?
 213. zażalenie na odmowe warunkowego zwolnienia
 214. zatarcie kary
 215. Art. 84. § 1 - zastosowanie
 216. Ile razy można sie odwoływać od wyroku?
 217. Wezwanie
 218. PRAWO JAZDY
 219. negatywna opinia
 220. odroczenie wykonania kary- wniosek
 221. odroczenie wykonania kary
 222. zażalenie na okręgówkę
 223. Kara ograniczenia wolności - pomoc :P
 224. zarzadzenie wykonania kary warunkowo zawieszo
 225. rozłożenie kary na raty
 226. Fałszywe oskarżenie
 227. Tzw odróbka a studia
 228. Dziwny dowód
 229. nie wykonanie wyroku
 230. Czy moge jezdzic motorowerem?
 231. Kurator - co, jak i dlaczego ?
 232. co zrobic aby wznowic sledztwo
 233. zatarcie skazania z wyroku w zawieszeniu
 234. odbycie kary
 235. Spłata nawiązki za skazanego
 236. APELACJA
 237. Odpowiedź z sądu.
 238. sędzia mieszka koło mnie
 239. kara pozbawienia wolnosci
 240. kara ograniczenia wolnosci-zamiana na grzywne
 241. Odwieszenie wyroku
 242. Kurator ??
 243. więźniowie niepełnosprawni
 244. art.280.ust.1
 245. kiedy moge sie starac o zatarcie skazania??
 246. Pytanie o niekaralność a wyrok
 247. Zatarcie wyroku
 248. Skrócenie kary odebrania prawa jazdy
 249. Zatrzymanie paszportu a dozór w Holandii
 250. karalność, a skazanie...