PDA

View Full Version : Prawo karne wykonawcze


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

 1. Odroczenie wyroku
 2. Zakaz zbliżania się i SDE - co dalej?
 3. Pytanie do Was o przesłuchanie - 286kk
 4. Udzielenie informacji - paserstwo
 5. Prace społeczne nieodpłatne
 6. zaginiona opłata za mandat i wezwanie do sądu
 7. Wyrok łączny kara w zawieszeniu i odbyta w dozorze elektronicznym
 8. Co może oznaczać zawieszenie sprawy?
 9. Prośba o pilne wsparcie
 10. Wezwanie na świadka osobę z korytarza?
 11. Odwieszenie kary a wyrok
 12. Posiedzenie o odroczenie.. a prokurator
 13. Wniosek o odroczenie wykonania kary
 14. Krk
 15. Odroczenie wyroku
 16. zatarcie kary w zawieszeniu
 17. Jazda pod wpływem alkocholu
 18. Zaliczenie na poczet kary, czy możliwe?
 19. Dozór policyjny - byłem a nie zaznaczyli - Pomocy !
 20. Kontrola jako dowód
 21. Naprawienie szkody.
 22. Kurator kolejny raz
 23. jaki sąd gdy obwiniony jest wojskowym (byłym? emerytowanym?)?
 24. www.***.pl znajduje swoje dane a chce odebrać dowód osobisty
 25. Odroczenie wykonywania kary
 26. Wykonanie kary -odrobek
 27. Przeoczenie terminu - wniosek o przedłużenie odroczenia wykonania kary
 28. Wniosek o sde/termin rozprawy
 29. Blokowanie przejścia
 30. Witam
 31. Wniosek o uchylenie zarządzenia o wykonaniu kary pozbawienia wolności
 32. Wezwanie na posiedzenie
 33. Ofiara przestępstwa zagranicą
 34. Odwołanie od decyzji prokuratora
 35. Skazanie - czekanie na bilet
 36. Art. 65&2 lub 3 odwołanie od orzeczenia wykonania kary
 37. zaświadczenie o niekaralności
 38. Zawiadomienie
 39. Nakaz Doprowadzenia
 40. 0.26 mg alkoholu szansa na warunkowe umożenie
 41. Choroba a prace społeczne
 42. Uchylenie dozoru elektronicznego.
 43. Wyrok a szpital
 44. Sąd właściwy pismo
 45. Ucieczka ze szpitala psychiatrycznego
 46. Brak kary łącznej w wyroku
 47. Zmiana z 5 miesięcy na 2 lata
 48. Odwieszenie zawiasów - areszt
 49. od kiedy biegnie okres zawieszenia
 50. Odwieszenie wyroku w zawieszeniu
 51. Odroczenie wykonania kary.
 52. Czy jest możliwość żeby wcześniej znieść zakaz prowadzenia pojazdów?
 53. Czy akta sprawy z sądu są przesyłane do prokuratury?
 54. Raty grzywny
 55. posiedzenie o przywrócenie terminu prac społecznych
 56. Wezwanie na komendę w celu wydania dokumentów.
 57. Odwieszenie zawiasów i co dalej?
 58. Pożyczka
 59. Zatarcie skazania pozbawienia wolności
 60. Wezwanie do zapłaty
 61. zeznanie świadka oskarżenia
 62. lot samolotem a wyrok
 63. Art 270 kk, przerobione dokumenty bankowe.
 64. II instancja - zmiana kary pozb. wolności na grzywnę
 65. Posiedzenie sadu
 66. ZAMIENIONE GODZINY bezwzględność
 67. Czekanie na sprawę sądową
 68. Rozbój a pobicie
 69. Oskarżenie o "oszczerstwa"
 70. Współudział w kradzieży auta
 71. Sprawa o pobicie w współpracy i porozumieniu ciągnąć się od 2 lat
 72. Policja odmówiła przyjęcia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
 73. 2 wyroki do roku
 74. Odmowa przyznania obrońcy z urzędu
 75. Odmowa wszczęcia postępowania - prawa zawiadamiającego
 76. Kiedy zostanie mi dostarczony wyrok? Po sprawie w sądzie odwoławczym
 77. Ile trwa przeslanie wykonania kary do domu?
 78. Warunkowe
 79. Blokada alkoholowa - przerejestrowanie, a ponowne badania w SKP
 80. blokada alkoholowa - prośba o pomoc
 81. Odzyskanie pieniędzy wyłudzenie
 82. Problem podwójnego odszkodowania
 83. Czy w tym przypadku jest szansa na zastosowanie art 37 b kk. ?
 84. Wznowienie postepowania karnego
 85. Postanowienie
 86. Zajęcie auta na poczet kary.
 87. odroczenie wykonania kary a wniosek o dozór elektroniczny
 88. Potrącenie od wynagrodzenia
 89. Odroczenie wykonywania kary i wstrzymanie jej wykonania do momentu prawomocnego rozp
 90. Odwołanie
 91. Zamiana wyroku
 92. Przedawnienie A ucieczka
 93. Oszustwo
 94. Postanowienie sądu wydz karny
 95. Sprawa karna a brak listu z sądu. Prośba o pomoc
 96. Zawieszenie wyroku po odroczeniu wykonania kary
 97. jak napisac wniosek do sadu o wyjazd za granice
 98. Na jakiej zasadzie osoba, który ma dozór policyjny może wyjechać za granicę do pracy?
 99. Zmiana środka zapobiegawczego
 100. kara łączna w zawieszeniu?
 101. Kilka wyroków za alimenty
 102. Kurator sadowy
 103. Prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków
 104. Policja - Ankieta bezpieczeństwa. Przeszłość.
 105. Areszt za pobicie ze skutkiem śmiertelnym
 106. Odwołanie oskarżenie po wyroku Nakazowym.
 107. Zamiana dozoru na godzin
 108. Grzywna
 109. Czy muszę ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy?
 110. Wezwanie do odbycia kary
 111. Czy grozi mi sprawa w sądzie
 112. Czy grozi mi sprawa w sądzie
 113. Złagodzenie wyroku? Art 157 § 1
 114. Areszt Śledczy
 115. Zmiana obrońcy z urzędu
 116. Dozór elektroniczny rozprawa, a bilet
 117. warunkowe przedterminowe zwolnienie cudzoziemca
 118. Wypadek, grzywna, kurator, a wyroku brak
 119. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, sekcja Wykonywania Orzeczeń
 120. Grzywna - wniosek o rozłożenie na raty.
 121. przywrócenie terminu prac społecznych
 122. trzy wyrokii prac społecznych
 123. List gonczy a posiedzenie o odroczenie.
 124. Zamiana kary
 125. Ponowne wydanie skierowania na psychotesty
 126. Przyznanie sie do przedawnionej kradziezy
 127. Wyrok w zawieszeniu
 128. skarga na policję
 129. Zawiadomienie akt oskarżenia
 130. Wniosek o wstrzymanie zastępczej kary aresztu
 131. kara łączna
 132. wniosek o warunkowe zwolnienie
 133. Zamiana wyroku
 134. Zawieszenie zastępczej kary pw
 135. naruszenie nietykalnosci
 136. Kara grzywny za zmarłego
 137. Niestawiennictwo się do ZK a doprowadzenie
 138. Środki zabezpieczające - konsekwencje
 139. Grzywna i co dalej?
 140. Prace społeczne - Nie odrobienie w wyznaczonym przez siebie terminie (pismo)
 141. Poręczenie majątkowe
 142. Utrana prawa jazdy w PL / wyrobienie prawa jazdy w Norwegii
 143. Pytanie o caloksztalt sytuacji i wyrok
 144. prawo jazdy zabrane alkohol
 145. "Jazda" po alkoholu.
 146. Mediacja.
 147. Odwieszenie kary a niepczytalność.
 148. Prawo jazdy a epilepsja w przeszłości
 149. Zabrane prowo jazdy za alokohol
 150. Odzyskane prawo jazdy
 151. Jak wyegzekwować wyrok naprawienia szkody?
 152. Zakaz prowadzenia pojazdow
 153. Przemoc w mysl 202 par 3 kk
 154. Art 207 KK (znęcanie się) a zdrada
 155. Oskarżyciel posiłkowy
 156. Wszczęcie dochodzenia przez policję
 157. wyłączenie oskarżyciela posiłkowego z przesłuchania oskarżonego
 158. naprawienie szkody z art 286
 159. Prace społeczne (pobicie)
 160. 279kk
 161. Sankcja
 162. Apelacja, zamiana wyroku.
 163. Kolejny temat w sprawie zatrzymanego prawa jazdy na terenie Niemiec.
 164. art 286 kk
 165. Kara ograniczwnia wolnośći-wykonywanie prac społecznych.
 166. Zagraniczne prawo jazdy a zakaz jazdy w polsce
 167. Zaświadczenie KRK
 168. Pobicie, porada, informacje
 169. Odmowa stawienia się do kuratora sądowego
 170. Prace społeczne w dwóch miastach, list gończy
 171. wykonanie zadządzonej kary a zmiana jej na inną
 172. Rozłożenie na raty. Zażalenie
 173. Mediacje - odszkodowanie
 174. Karalność a wyjazd za granicę na kilka dni
 175. Zwolniony z pracy zabrania szkoła w wiezienuu
 176. Zast. Kara pozbawienia wolnosci-odmowa wstrzymania
 177. Bezpodstawne użycie kajdanek
 178. Kradzież czynem ciaglym
 179. Potrącenia z wynagrodzenia
 180. Zwrot poręczenia majątkowego
 181. Rozprawa na drugim koncu kraju - podział majątku
 182. Zakaz prowadzenia pojazdów a obsluga dzwigu?
 183. 500 zł za flaszkę w poza koszem i mało tego..
 184. Wniosek o jak największą ilość odrabiania godzin społecznych w miesiącu
 185. Zatarcie wyroku
 186. Wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego i brak odpowiedzi
 187. Zaliczenie aresztu
 188. Prace społeczne - karalność
 189. Przedawnienie wykonania kary
 190. Kradzież z włamaniem uszkodzenie auta
 191. Wzięcie na siebie części winy. Handel narkotykami
 192. Bezpodstawne skazanie
 193. Ponowne odroczenie
 194. 239 &1 kk
 195. Ponowny wniosek o raty lub prace społeczne
 196. Odroczenie
 197. Opinia biegłych !!! Pilne !!!
 198. odroczenie wykonania kary
 199. Wezwanie w związku karą ograniczenia wolności
 200. Odwieszenie wyroku i SDE
 201. Kradzież telefonu
 202. Wtargnięcie na impreze + pobicie
 203. Wezwanie na posiedzenie Sądu
 204. Dozór elektroniczny
 205. niesluszne zkazanie z art.200kk
 206. Nie zalezy mi na odzyskaniu prawa jazdy
 207. Wniosek o odroczenie wykonania kary
 208. Nakaz doprowadzenia do ZK a prawa Policji
 209. Postępowanie upadłościowe a wyrok pozbawienia wolnosci w zawieszeniu
 210. Zapłaconą grzywna, kiedy decyzją o wypuszczeniu z aresztu.
 211. Prokurator wniósł o uzasadnienie wyroku ...
 212. Prowadzenie pojazdów mechanicznych.
 213. List gończy a odroczenie wykonania kary
 214. Prawo jazdy zatrzymane w 1999 roku i odbior
 215. kasacja od wyroku warunkowo umarzającego
 216. Śmierć na przepustce z zakładu psychiatrycznego
 217. Wniosek do prokuratury o przeniesienie dozoru policyjnego.
 218. rozbój rozprawa
 219. Wniosek o dozór elektroniczny a wywiad kuratora w miejscu zamieszkania
 220. Współpraca.
 221. Nie susznie oskarżony
 222. kara za nielegalne oprogramowanie.
 223. Zakaz prowadzenia pojazdów niebawem mija, co dalej?
 224. Odzyskanie prawa jazdy a badania lekarskie
 225. Co się dzieje po okresie zawieszenia wykonania kary, po wcześniejszym jej odroczeniu
 226. Zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej.
 227. Wniosek o odroczenie wykonania kary
 228. Pobicie poszkodowany wezwanie jako świadek
 229. poreczenie majatkowe-brak wplaty
 230. Art. 178. kkw a prokurator?
 231. Dłużnik alimentacyjny jego niepełnosprawność
 232. Czy może siedzieć dożywocie?
 233. Nadzór kuratora a obowiązek szkolny po skończeniu 18lat
 234. Grozby karalne
 235. Odroczenie kary ograniczenia wolności
 236. nie rozumem zskarżenia
 237. Zamiana kary na areszt
 238. Wyrok w zawieszeniu.
 239. Dozór elektorniczny, warunkowe zwolnienie.
 240. Do zamkniętego wątku....
 241. Czy obowiązują stare czy nowe zasady ?
 242. Alkoblokada - Kurs na nowo
 243. Jazda po pijaku - ZK - 5tys zl czy 10 tys??
 244. Zamiana grzywny na karę więzienia, a zatrzymanie na lotnisku
 245. 3 pokrzywdzonych a tylko dwóm odszkodowanie
 246. Pokrzywdzony- zmiana adwokata z urzędu.
 247. Akta sprawy. fotokopia
 248. Zarządzenie wykonania kary zastępczej pozbawienia wolności
 249. Prace spoleczne ogromny problem
 250. ART&157kk