PDA

View Full Version : Prawo karne wykonawcze


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

 1. Czy mogę uniknąć zastępczej kary pozbawienia wolności?
 2. Kradzież telefonu i przeglądanie portali społecznościowych
 3. Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z Systemu Dozoru Elektronicznego
 4. Skargę/pozew przeciwko niesolidnemu kuratorowi
 5. Obrażanie, napaść, interwencja Policji, pytanie
 6. Wyrok prawomocny niesłuszny
 7. 2 wyroki,wniosek o wyrok łączny i stawiennictwo w ZK
 8. Nieskuteczny sprzeciw od wyroku nakazowego
 9. niealimentacja - POSIEDZENIE NIEJAWNE-
 10. Nakaz doprowadzenia
 11. Jak się dowiedzieć czy wykonanie wyroku się przedawniło?
 12. Przepadek Korzyści Majątkowej (Przedawnienie)
 13. Zmiana kary z ograniczenia na pozbawienie wolności.
 14. odroczenie
 15. SDE uchylenie
 16. Wyrok łączny
 17. Karany w przeszłości a pozwolenie na broń
 18. apelacja
 19. Wniosek o odroczenie wykonania kary
 20. Dozór elektroniczny Kraków
 21. Kiedy uznany za winnego
 22. Wezwanie na przesłuchanie w charakterze świadka a list gończy
 23. Wiza a karalność w 2020
 24. Czy mogę prowadzić po okresie zawieszenia?
 25. Ułaskawienie
 26. Działania Sądu Apelacyjnego w sprawie zażalenia na odmowę dozoru El.
 27. Postanowienie Sądu
 28. Przeniesienie do innego zk a termin wokandy
 29. Pobieranie odcisków palców
 30. Kara łączna
 31. Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności
 32. prawo jazdy po alkoholu
 33. Warunkowe zwolnienie
 34. wydanie postanowienia o zastępczej karze pozbawienia wolności
 35. Skazanie za przestępstwo umyślne a praca w służbach mundurowych
 36. odmowa zeznań , czy może?
 37. Grożąca kara a rozprawa w sądzie
 38. Termin stawiennictwa w ZK a SDE
 39. Wypadek samochodowy ze skutkiem śmiertelnym
 40. zawiadomienie o składaniu fałszywych zeznan
 41. Ciąża żony, a wymiar kary przy DPK
 42. Wniosek o niedoprowadzenie do ZK, czy to możliwe?
 43. Grzywna - płatność
 44. Odwieszony wyrok
 45. Wniosek o uniewinnienie
 46. Uznanie środka karnego za wykonany - zakaz zbliżania się
 47. zatarcie skazania
 48. Wyrok nakazowy
 49. Wyrok a recydywa
 50. Odwołanie warunkowego przedterminowe zwolnienia
 51. Zeznania świadka
 52. Wykonywanie dozoru Policji
 53. Sąd właściwy do wyroku łacznego.?
 54. Oszustwo/wyłudzenie a odzyskanie pieniędzy.Sprawca w więzieniu
 55. grzywna zamieniona na areszt-czy da sie ten areszt cofnąć
 56. Czy reasumpcja postanowienia jest możliwa?
 57. Wpis w KRD, koszty sądowe i grzywna
 58. Pytanie w sprawie dozoru elektronicznego w domu.
 59. Koszty sądowe
 60. Wniosek o wstrzymanie a bilet do zk
 61. Zwolnienie od dozoru kuratora sądowego
 62. Odroczenie
 63. Bilet do ZK
 64. Zwrot blankietu prawa jazdy
 65. 2 wyroki pytanie
 66. Straż miejska pomyliła się przy wypisywaniu mandatu
 67. Nakaz doprowadznie, ile dni po terminie
 68. Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności
 69. Nieprawomocny wyrok a wezwanie do Zk
 70. Zakończenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 71. Wyrok
 72. Ile dni ma Sąd na odpisanie na Wniosek ?
 73. Dozór policyjny - Uchybienia polcji
 74. Zmiana postanowienia a termin uprawomocnienia
 75. Posiedzenie o zarządzeniu wykonania kary
 76. Odpowiedzi tylko do wiadomosci sądu?
 77. Proszę o pomoc
 78. Wyrok po odwołaniu
 79. AlcoLock - blokada alkoholowa część II
 80. Dług
 81. Zawieszenie odroczenia
 82. jak się odwołać?
 83. Przestępstwo nękania
 84. Zażalenie prokuratura o odroczenie
 85. Zmiana kolizji w wypadek .
 86. Nie stawienie się na sprawę
 87. art 209kk
 88. Czy pokrzywdzona , ofiara stalkera musi byc obecna w Sądzie?
 89. Apelacja prokuratury w sprawie karnej
 90. Pomocy
 91. Kurator odwieszenie wyroku
 92. Sde
 93. Wniosek o stawiennictwo w AS
 94. Zatarcie skazania
 95. Okoliczności łagodzące...
 96. Wnioskowanie o zadośćuczynienie od sprawców
 97. Zatarcie skazania a deklaracja w Szwajcarii
 98. Sprawa art 62 1a opn
 99. koniec sde
 100. Zawieszenie prawomocnego wyroku osoby poszukiwanej.
 101. Stawki dzienne
 102. Prace społeczne ,a prace użytecznie społeczne
 103. Zamiana grzywny na karę ograniczenia wolności
 104. Odszkodowanie
 105. Nakaz leczenia
 106. Kara ograniczenia wolności - problem
 107. Kurator z zarzutami niedopełnienia obowiązku. Prokuratura pomyliła nazwiska w postano
 108. Apelacja prokuratora
 109. Prace społeczne
 110. Nistawiennictwo poszkodowanego bez usprawiedliwienia
 111. Wniosek o umorzenie postępowania wykonawczego
 112. Znieważenie i spory sąsiedzkie
 113. Kara więzienia za zaległe alimenty?
 114. Urzędnik vs obywatel - dwa pytania
 115. Zadośćuczynienie z tytułu zabójstwa bliskiej osoby
 116. Zakaz prowadzenia pojazdów
 117. Czy sedzia z wydzialu cywilnego moze rozpoznac wniosek o wylaczenie sedziego
 118. Re
 119. Pytanie na temat umorzenia zakazu prowadzenia pojazdów.
 120. Rozprawa
 121. 5 lat więzienia. Ile lat trzeba się ukrywać za zagranicą
 122. Zmiana adresu zamieszkania pod nadzorem kuratora
 123. Praca w Niemczech, a nie stawienie się w ZK
 124. Zarządzenie wykonania kary
 125. Bezwzględne więzienie art. 207 k.k. - czy warto odwolywac
 126. wyrok łączny
 127. Zatarcie
 128. Co mogę i powinienem jako ofiara przestępstwa kradzieży i zniszczenia mienia
 129. art 209kk
 130. odroczenie kary
 131. zatarcie skazania
 132. Zażalenie
 133. Dozór elektroniczny
 134. Kara grzywny
 135. zwrot kosztów za adwokata .
 136. Adwokat z urzędu
 137. Adwokat i jazda pod wpływem
 138. termin doręczenia wezwania do stawienia się w zk
 139. badania psychiatryczne i zeznania
 140. Przebywanie w szpitalu psychiatrycznym, a bilet do ZK.
 141. Depozyt sądowy jako spłata pokrzywdzonego
 142. SN nie wydaje uzasadnienia wyroku
 143. godziny społeczne
 144. Zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności.
 145. Odtwarzacz muzyki, MP3 w ZK.
 146. "Literówka", błąd Sądu w danych adresata korespondencji karnej.
 147. pobicie za granicą , a obdukcja
 148. Odwieszenie wyroku w zawieszeniu
 149. Posiadanie broni bez zezwolenia
 150. Odroczenie wyroku, a stawiennictwo w ZK.
 151. Odwieszenie kary na posiedzenie pomimo naprawienia szkody
 152. Art 94 kw czy 180a kk?
 153. Wniosek kuratora o odwieszenie kary a naprawienie szkody
 154. System dozoru elektronicznego, a przejście przez granicę.
 155. Odroczenie wyroku
 156. Zakaz zbliżania się i SDE - co dalej?
 157. Pytanie do Was o przesłuchanie - 286kk
 158. Udzielenie informacji - paserstwo
 159. Prace społeczne nieodpłatne
 160. zaginiona opłata za mandat i wezwanie do sądu
 161. Wyrok łączny kara w zawieszeniu i odbyta w dozorze elektronicznym
 162. Co może oznaczać zawieszenie sprawy?
 163. Prośba o pilne wsparcie
 164. Wezwanie na świadka osobę z korytarza?
 165. Odwieszenie kary a wyrok
 166. Posiedzenie o odroczenie.. a prokurator
 167. Wniosek o odroczenie wykonania kary
 168. Krk
 169. Odroczenie wyroku
 170. zatarcie kary w zawieszeniu
 171. Jazda pod wpływem alkocholu
 172. Zaliczenie na poczet kary, czy możliwe?
 173. Dozór policyjny - byłem a nie zaznaczyli - Pomocy !
 174. Kontrola jako dowód
 175. Naprawienie szkody.
 176. Kurator kolejny raz
 177. jaki sąd gdy obwiniony jest wojskowym (byłym? emerytowanym?)?
 178. www.***.pl znajduje swoje dane a chce odebrać dowód osobisty
 179. Odroczenie wykonywania kary
 180. Wykonanie kary -odrobek
 181. Przeoczenie terminu - wniosek o przedłużenie odroczenia wykonania kary
 182. Wniosek o sde/termin rozprawy
 183. Blokowanie przejścia
 184. Witam
 185. Wniosek o uchylenie zarządzenia o wykonaniu kary pozbawienia wolności
 186. Wezwanie na posiedzenie
 187. Ofiara przestępstwa zagranicą
 188. Odwołanie od decyzji prokuratora
 189. Skazanie - czekanie na bilet
 190. Art. 65&2 lub 3 odwołanie od orzeczenia wykonania kary
 191. zaświadczenie o niekaralności
 192. Zawiadomienie
 193. Nakaz Doprowadzenia
 194. 0.26 mg alkoholu szansa na warunkowe umożenie
 195. Choroba a prace społeczne
 196. Uchylenie dozoru elektronicznego.
 197. Wyrok a szpital
 198. Sąd właściwy pismo
 199. Ucieczka ze szpitala psychiatrycznego
 200. Brak kary łącznej w wyroku
 201. Zmiana z 5 miesięcy na 2 lata
 202. Odwieszenie zawiasów - areszt
 203. od kiedy biegnie okres zawieszenia
 204. Odwieszenie wyroku w zawieszeniu
 205. Odroczenie wykonania kary.
 206. Czy jest możliwość żeby wcześniej znieść zakaz prowadzenia pojazdów?
 207. Czy akta sprawy z sądu są przesyłane do prokuratury?
 208. Raty grzywny
 209. posiedzenie o przywrócenie terminu prac społecznych
 210. Wezwanie na komendę w celu wydania dokumentów.
 211. Odwieszenie zawiasów i co dalej?
 212. Pożyczka
 213. Zatarcie skazania pozbawienia wolności
 214. Wezwanie do zapłaty
 215. zeznanie świadka oskarżenia
 216. lot samolotem a wyrok
 217. Art 270 kk, przerobione dokumenty bankowe.
 218. II instancja - zmiana kary pozb. wolności na grzywnę
 219. Posiedzenie sadu
 220. ZAMIENIONE GODZINY bezwzględność
 221. Czekanie na sprawę sądową
 222. Rozbój a pobicie
 223. Oskarżenie o "oszczerstwa"
 224. Współudział w kradzieży auta
 225. Sprawa o pobicie w współpracy i porozumieniu ciągnąć się od 2 lat
 226. Policja odmówiła przyjęcia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
 227. 2 wyroki do roku
 228. Odmowa przyznania obrońcy z urzędu
 229. Odmowa wszczęcia postępowania - prawa zawiadamiającego
 230. Kiedy zostanie mi dostarczony wyrok? Po sprawie w sądzie odwoławczym
 231. Ile trwa przeslanie wykonania kary do domu?
 232. Warunkowe
 233. Blokada alkoholowa - przerejestrowanie, a ponowne badania w SKP
 234. blokada alkoholowa - prośba o pomoc
 235. Odzyskanie pieniędzy wyłudzenie
 236. Problem podwójnego odszkodowania
 237. Czy w tym przypadku jest szansa na zastosowanie art 37 b kk. ?
 238. Wznowienie postepowania karnego
 239. Postanowienie
 240. Zajęcie auta na poczet kary.
 241. odroczenie wykonania kary a wniosek o dozór elektroniczny
 242. Potrącenie od wynagrodzenia
 243. Odroczenie wykonywania kary i wstrzymanie jej wykonania do momentu prawomocnego rozp
 244. Odwołanie
 245. Zamiana wyroku
 246. Przedawnienie A ucieczka
 247. Oszustwo
 248. Postanowienie sądu wydz karny
 249. Sprawa karna a brak listu z sądu. Prośba o pomoc
 250. Zawieszenie wyroku po odroczeniu wykonania kary