PDA

View Full Version : Prawo karne wykonawcze


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

 1. Nakaz doprowadznie, ile dni po terminie
 2. Zarządzenie wykonania kary wolności
 3. Nieprawomocny wyrok a wezwanie do Zk
 4. Zakończenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 5. Wyrok
 6. Ile dni ma Sąd na odpisanie na Wniosek ?
 7. Dozór policyjny - Uchybienia polcji
 8. Zmiana postanowienia a termin uprawomocnienia
 9. Posiedzenie o zarządzeniu wykonania kary
 10. Odpowiedzi tylko do wiadomosci sądu?
 11. Proszę o pomoc
 12. Wyrok po odwołaniu
 13. AlcoLock - blokada alkoholowa część II
 14. Dług
 15. Zawieszenie odroczenia
 16. jak się odwołać?
 17. Przestępstwo nękania
 18. Zażalenie prokuratura o odroczenie
 19. Zmiana kolizji w wypadek .
 20. Nie stawienie się na sprawę
 21. art 209kk
 22. Czy pokrzywdzona , ofiara stalkera musi byc obecna w Sądzie?
 23. Apelacja prokuratury w sprawie karnej
 24. Pomocy
 25. Kurator odwieszenie wyroku
 26. Sde
 27. Wniosek o stawiennictwo w AS
 28. Zatarcie skazania
 29. Okoliczności łagodzące...
 30. Wnioskowanie o zadośćuczynienie od sprawców
 31. Zatarcie skazania a deklaracja w Szwajcarii
 32. Sprawa art 62 1a opn
 33. koniec sde
 34. Zawieszenie prawomocnego wyroku osoby poszukiwanej.
 35. Stawki dzienne
 36. Prace społeczne ,a prace użytecznie społeczne
 37. Zamiana grzywny na karę ograniczenia wolności
 38. Odszkodowanie
 39. Nakaz leczenia
 40. Kara ograniczenia wolności - problem
 41. Kurator z zarzutami niedopełnienia obowiązku. Prokuratura pomyliła nazwiska w postano
 42. Apelacja prokuratora
 43. Prace społeczne
 44. Nistawiennictwo poszkodowanego bez usprawiedliwienia
 45. Wniosek o umorzenie postępowania wykonawczego
 46. Znieważenie i spory sąsiedzkie
 47. Kara więzienia za zaległe alimenty?
 48. Urzędnik vs obywatel - dwa pytania
 49. Zadośćuczynienie z tytułu zabójstwa bliskiej osoby
 50. Zakaz prowadzenia pojazdów
 51. Czy sedzia z wydzialu cywilnego moze rozpoznac wniosek o wylaczenie sedziego
 52. Re
 53. Pytanie na temat umorzenia zakazu prowadzenia pojazdów.
 54. Rozprawa
 55. 5 lat więzienia. Ile lat trzeba się ukrywać za zagranicą
 56. Zmiana adresu zamieszkania pod nadzorem kuratora
 57. Praca w Niemczech, a nie stawienie się w ZK
 58. Zarządzenie wykonania kary
 59. Bezwzględne więzienie art. 207 k.k. - czy warto odwolywac
 60. wyrok łączny
 61. Zatarcie
 62. Co mogę i powinienem jako ofiara przestępstwa kradzieży i zniszczenia mienia
 63. art 209kk
 64. odroczenie kary
 65. zatarcie skazania
 66. Zażalenie
 67. Dozór elektroniczny
 68. Kara grzywny
 69. zwrot kosztów za adwokata .
 70. Adwokat z urzędu
 71. Adwokat i jazda pod wpływem
 72. termin doręczenia wezwania do stawienia się w zk
 73. badania psychiatryczne i zeznania
 74. Przebywanie w szpitalu psychiatrycznym, a bilet do ZK.
 75. Depozyt sądowy jako spłata pokrzywdzonego
 76. SN nie wydaje uzasadnienia wyroku
 77. godziny społeczne
 78. Zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności.
 79. Odtwarzacz muzyki, MP3 w ZK.
 80. "Literówka", błąd Sądu w danych adresata korespondencji karnej.
 81. pobicie za granicą , a obdukcja
 82. Odwieszenie wyroku w zawieszeniu
 83. Posiadanie broni bez zezwolenia
 84. Odroczenie wyroku, a stawiennictwo w ZK.
 85. Odwieszenie kary na posiedzenie pomimo naprawienia szkody
 86. Art 94 kw czy 180a kk?
 87. Wniosek kuratora o odwieszenie kary a naprawienie szkody
 88. System dozoru elektronicznego, a przejście przez granicę.
 89. Odroczenie wyroku
 90. Zakaz zbliżania się i SDE - co dalej?
 91. Pytanie do Was o przesłuchanie - 286kk
 92. Udzielenie informacji - paserstwo
 93. Prace społeczne nieodpłatne
 94. zaginiona opłata za mandat i wezwanie do sądu
 95. Wyrok łączny kara w zawieszeniu i odbyta w dozorze elektronicznym
 96. Co może oznaczać zawieszenie sprawy?
 97. Prośba o pilne wsparcie
 98. Wezwanie na świadka osobę z korytarza?
 99. Odwieszenie kary a wyrok
 100. Posiedzenie o odroczenie.. a prokurator
 101. Wniosek o odroczenie wykonania kary
 102. Krk
 103. Odroczenie wyroku
 104. zatarcie kary w zawieszeniu
 105. Jazda pod wpływem alkocholu
 106. Zaliczenie na poczet kary, czy możliwe?
 107. Dozór policyjny - byłem a nie zaznaczyli - Pomocy !
 108. Kontrola jako dowód
 109. Naprawienie szkody.
 110. Kurator kolejny raz
 111. jaki sąd gdy obwiniony jest wojskowym (byłym? emerytowanym?)?
 112. www.***.pl znajduje swoje dane a chce odebrać dowód osobisty
 113. Odroczenie wykonywania kary
 114. Wykonanie kary -odrobek
 115. Przeoczenie terminu - wniosek o przedłużenie odroczenia wykonania kary
 116. Wniosek o sde/termin rozprawy
 117. Blokowanie przejścia
 118. Witam
 119. Wniosek o uchylenie zarządzenia o wykonaniu kary pozbawienia wolności
 120. Wezwanie na posiedzenie
 121. Ofiara przestępstwa zagranicą
 122. Odwołanie od decyzji prokuratora
 123. Skazanie - czekanie na bilet
 124. Art. 65&2 lub 3 odwołanie od orzeczenia wykonania kary
 125. zaświadczenie o niekaralności
 126. Zawiadomienie
 127. Nakaz Doprowadzenia
 128. 0.26 mg alkoholu szansa na warunkowe umożenie
 129. Choroba a prace społeczne
 130. Uchylenie dozoru elektronicznego.
 131. Wyrok a szpital
 132. Sąd właściwy pismo
 133. Ucieczka ze szpitala psychiatrycznego
 134. Brak kary łącznej w wyroku
 135. Zmiana z 5 miesięcy na 2 lata
 136. Odwieszenie zawiasów - areszt
 137. od kiedy biegnie okres zawieszenia
 138. Odwieszenie wyroku w zawieszeniu
 139. Odroczenie wykonania kary.
 140. Czy jest możliwość żeby wcześniej znieść zakaz prowadzenia pojazdów?
 141. Czy akta sprawy z sądu są przesyłane do prokuratury?
 142. Raty grzywny
 143. posiedzenie o przywrócenie terminu prac społecznych
 144. Wezwanie na komendę w celu wydania dokumentów.
 145. Odwieszenie zawiasów i co dalej?
 146. Pożyczka
 147. Zatarcie skazania pozbawienia wolności
 148. Wezwanie do zapłaty
 149. zeznanie świadka oskarżenia
 150. lot samolotem a wyrok
 151. Art 270 kk, przerobione dokumenty bankowe.
 152. II instancja - zmiana kary pozb. wolności na grzywnę
 153. Posiedzenie sadu
 154. ZAMIENIONE GODZINY bezwzględność
 155. Czekanie na sprawę sądową
 156. Rozbój a pobicie
 157. Oskarżenie o "oszczerstwa"
 158. Współudział w kradzieży auta
 159. Sprawa o pobicie w współpracy i porozumieniu ciągnąć się od 2 lat
 160. Policja odmówiła przyjęcia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
 161. 2 wyroki do roku
 162. Odmowa przyznania obrońcy z urzędu
 163. Odmowa wszczęcia postępowania - prawa zawiadamiającego
 164. Kiedy zostanie mi dostarczony wyrok? Po sprawie w sądzie odwoławczym
 165. Ile trwa przeslanie wykonania kary do domu?
 166. Warunkowe
 167. Blokada alkoholowa - przerejestrowanie, a ponowne badania w SKP
 168. blokada alkoholowa - prośba o pomoc
 169. Odzyskanie pieniędzy wyłudzenie
 170. Problem podwójnego odszkodowania
 171. Czy w tym przypadku jest szansa na zastosowanie art 37 b kk. ?
 172. Wznowienie postepowania karnego
 173. Postanowienie
 174. Zajęcie auta na poczet kary.
 175. odroczenie wykonania kary a wniosek o dozór elektroniczny
 176. Potrącenie od wynagrodzenia
 177. Odroczenie wykonywania kary i wstrzymanie jej wykonania do momentu prawomocnego rozp
 178. Odwołanie
 179. Zamiana wyroku
 180. Przedawnienie A ucieczka
 181. Oszustwo
 182. Postanowienie sądu wydz karny
 183. Sprawa karna a brak listu z sądu. Prośba o pomoc
 184. Zawieszenie wyroku po odroczeniu wykonania kary
 185. jak napisac wniosek do sadu o wyjazd za granice
 186. Na jakiej zasadzie osoba, który ma dozór policyjny może wyjechać za granicę do pracy?
 187. Zmiana środka zapobiegawczego
 188. kara łączna w zawieszeniu?
 189. Kilka wyroków za alimenty
 190. Kurator sadowy
 191. Prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków
 192. Policja - Ankieta bezpieczeństwa. Przeszłość.
 193. Areszt za pobicie ze skutkiem śmiertelnym
 194. Odwołanie oskarżenie po wyroku Nakazowym.
 195. Zamiana dozoru na godzin
 196. Grzywna
 197. Czy muszę ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy?
 198. Wezwanie do odbycia kary
 199. Czy grozi mi sprawa w sądzie
 200. Czy grozi mi sprawa w sądzie
 201. Złagodzenie wyroku? Art 157 § 1
 202. Areszt Śledczy
 203. Zmiana obrońcy z urzędu
 204. Dozór elektroniczny rozprawa, a bilet
 205. warunkowe przedterminowe zwolnienie cudzoziemca
 206. Wypadek, grzywna, kurator, a wyroku brak
 207. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, sekcja Wykonywania Orzeczeń
 208. Grzywna - wniosek o rozłożenie na raty.
 209. przywrócenie terminu prac społecznych
 210. trzy wyrokii prac społecznych
 211. List gonczy a posiedzenie o odroczenie.
 212. Zamiana kary
 213. Ponowne wydanie skierowania na psychotesty
 214. Przyznanie sie do przedawnionej kradziezy
 215. Wyrok w zawieszeniu
 216. skarga na policję
 217. Zawiadomienie akt oskarżenia
 218. Wniosek o wstrzymanie zastępczej kary aresztu
 219. kara łączna
 220. wniosek o warunkowe zwolnienie
 221. Zamiana wyroku
 222. Zawieszenie zastępczej kary pw
 223. naruszenie nietykalnosci
 224. Kara grzywny za zmarłego
 225. Niestawiennictwo się do ZK a doprowadzenie
 226. Środki zabezpieczające - konsekwencje
 227. Grzywna i co dalej?
 228. Prace społeczne - Nie odrobienie w wyznaczonym przez siebie terminie (pismo)
 229. Poręczenie majątkowe
 230. Utrana prawa jazdy w PL / wyrobienie prawa jazdy w Norwegii
 231. Pytanie o caloksztalt sytuacji i wyrok
 232. prawo jazdy zabrane alkohol
 233. "Jazda" po alkoholu.
 234. Mediacja.
 235. Odwieszenie kary a niepczytalność.
 236. Prawo jazdy a epilepsja w przeszłości
 237. Zabrane prowo jazdy za alokohol
 238. Odzyskane prawo jazdy
 239. Jak wyegzekwować wyrok naprawienia szkody?
 240. Zakaz prowadzenia pojazdow
 241. Przemoc w mysl 202 par 3 kk
 242. Art 207 KK (znęcanie się) a zdrada
 243. Oskarżyciel posiłkowy
 244. Wszczęcie dochodzenia przez policję
 245. wyłączenie oskarżyciela posiłkowego z przesłuchania oskarżonego
 246. naprawienie szkody z art 286
 247. Prace społeczne (pobicie)
 248. 279kk
 249. Sankcja
 250. Apelacja, zamiana wyroku.