PDA

View Full Version : Prawo karne wykonawcze


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 1. Odwieszenie wyroku w zawieszeniu
 2. Odroczenie wykonania kary.
 3. Czy jest możliwość żeby wcześniej znieść zakaz prowadzenia pojazdów?
 4. Czy akta sprawy z sądu są przesyłane do prokuratury?
 5. Raty grzywny
 6. posiedzenie o przywrócenie terminu prac społecznych
 7. Wezwanie na komendę w celu wydania dokumentów.
 8. Odwieszenie zawiasów i co dalej?
 9. Pożyczka
 10. Zatarcie skazania pozbawienia wolności
 11. Wezwanie do zapłaty
 12. zeznanie świadka oskarżenia
 13. lot samolotem a wyrok
 14. Art 270 kk, przerobione dokumenty bankowe.
 15. II instancja - zmiana kary pozb. wolności na grzywnę
 16. Posiedzenie sadu
 17. ZAMIENIONE GODZINY bezwzględność
 18. Czekanie na sprawę sądową
 19. Rozbój a pobicie
 20. Oskarżenie o "oszczerstwa"
 21. Współudział w kradzieży auta
 22. Sprawa o pobicie w współpracy i porozumieniu ciągnąć się od 2 lat
 23. Policja odmówiła przyjęcia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
 24. 2 wyroki do roku
 25. Odmowa przyznania obrońcy z urzędu
 26. Odmowa wszczęcia postępowania - prawa zawiadamiającego
 27. Kiedy zostanie mi dostarczony wyrok? Po sprawie w sądzie odwoławczym
 28. Ile trwa przeslanie wykonania kary do domu?
 29. Warunkowe
 30. Blokada alkoholowa - przerejestrowanie, a ponowne badania w SKP
 31. blokada alkoholowa - prośba o pomoc
 32. Odzyskanie pieniędzy wyłudzenie
 33. Problem podwójnego odszkodowania
 34. Czy w tym przypadku jest szansa na zastosowanie art 37 b kk. ?
 35. Wznowienie postepowania karnego
 36. Postanowienie
 37. Zajęcie auta na poczet kary.
 38. odroczenie wykonania kary a wniosek o dozór elektroniczny
 39. Potrącenie od wynagrodzenia
 40. Odroczenie wykonywania kary i wstrzymanie jej wykonania do momentu prawomocnego rozp
 41. Odwołanie
 42. Zamiana wyroku
 43. Przedawnienie A ucieczka
 44. Oszustwo
 45. Postanowienie sądu wydz karny
 46. Sprawa karna a brak listu z sądu. Prośba o pomoc
 47. Zawieszenie wyroku po odroczeniu wykonania kary
 48. jak napisac wniosek do sadu o wyjazd za granice
 49. Na jakiej zasadzie osoba, który ma dozór policyjny może wyjechać za granicę do pracy?
 50. Zmiana środka zapobiegawczego
 51. kara łączna w zawieszeniu?
 52. Kilka wyroków za alimenty
 53. Kurator sadowy
 54. Prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków
 55. Policja - Ankieta bezpieczeństwa. Przeszłość.
 56. Areszt za pobicie ze skutkiem śmiertelnym
 57. Odwołanie oskarżenie po wyroku Nakazowym.
 58. Zamiana dozoru na godzin
 59. Grzywna
 60. Czy muszę ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy?
 61. Wezwanie do odbycia kary
 62. Czy grozi mi sprawa w sądzie
 63. Czy grozi mi sprawa w sądzie
 64. Złagodzenie wyroku? Art 157 § 1
 65. Areszt Śledczy
 66. Zmiana obrońcy z urzędu
 67. Dozór elektroniczny rozprawa, a bilet
 68. warunkowe przedterminowe zwolnienie cudzoziemca
 69. Wypadek, grzywna, kurator, a wyroku brak
 70. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, sekcja Wykonywania Orzeczeń
 71. Grzywna - wniosek o rozłożenie na raty.
 72. przywrócenie terminu prac społecznych
 73. trzy wyrokii prac społecznych
 74. List gonczy a posiedzenie o odroczenie.
 75. Zamiana kary
 76. Ponowne wydanie skierowania na psychotesty
 77. Przyznanie sie do przedawnionej kradziezy
 78. Wyrok w zawieszeniu
 79. skarga na policję
 80. Zawiadomienie akt oskarżenia
 81. Wniosek o wstrzymanie zastępczej kary aresztu
 82. kara łączna
 83. wniosek o warunkowe zwolnienie
 84. Zamiana wyroku
 85. Zawieszenie zastępczej kary pw
 86. naruszenie nietykalnosci
 87. Kara grzywny za zmarłego
 88. Niestawiennictwo się do ZK a doprowadzenie
 89. Środki zabezpieczające - konsekwencje
 90. Grzywna i co dalej?
 91. Prace społeczne - Nie odrobienie w wyznaczonym przez siebie terminie (pismo)
 92. Poręczenie majątkowe
 93. Utrana prawa jazdy w PL / wyrobienie prawa jazdy w Norwegii
 94. Pytanie o caloksztalt sytuacji i wyrok
 95. prawo jazdy zabrane alkohol
 96. "Jazda" po alkoholu.
 97. Mediacja.
 98. Odwieszenie kary a niepczytalność.
 99. Prawo jazdy a epilepsja w przeszłości
 100. Zabrane prowo jazdy za alokohol
 101. Odzyskane prawo jazdy
 102. Jak wyegzekwować wyrok naprawienia szkody?
 103. Zakaz prowadzenia pojazdow
 104. Przemoc w mysl 202 par 3 kk
 105. Art 207 KK (znęcanie się) a zdrada
 106. Oskarżyciel posiłkowy
 107. Wszczęcie dochodzenia przez policję
 108. wyłączenie oskarżyciela posiłkowego z przesłuchania oskarżonego
 109. naprawienie szkody z art 286
 110. Prace społeczne (pobicie)
 111. 279kk
 112. Sankcja
 113. Apelacja, zamiana wyroku.
 114. Kolejny temat w sprawie zatrzymanego prawa jazdy na terenie Niemiec.
 115. art 286 kk
 116. Kara ograniczwnia wolnośći-wykonywanie prac społecznych.
 117. Zagraniczne prawo jazdy a zakaz jazdy w polsce
 118. Zaświadczenie KRK
 119. Pobicie, porada, informacje
 120. Odmowa stawienia się do kuratora sądowego
 121. Prace społeczne w dwóch miastach, list gończy
 122. wykonanie zadządzonej kary a zmiana jej na inną
 123. Rozłożenie na raty. Zażalenie
 124. Mediacje - odszkodowanie
 125. Karalność a wyjazd za granicę na kilka dni
 126. Zwolniony z pracy zabrania szkoła w wiezienuu
 127. Zast. Kara pozbawienia wolnosci-odmowa wstrzymania
 128. Bezpodstawne użycie kajdanek
 129. Kradzież czynem ciaglym
 130. Potrącenia z wynagrodzenia
 131. Zwrot poręczenia majątkowego
 132. Rozprawa na drugim koncu kraju - podział majątku
 133. Zakaz prowadzenia pojazdów a obsluga dzwigu?
 134. 500 zł za flaszkę w poza koszem i mało tego..
 135. Wniosek o jak największą ilość odrabiania godzin społecznych w miesiącu
 136. Zatarcie wyroku
 137. Wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego i brak odpowiedzi
 138. Zaliczenie aresztu
 139. Prace społeczne - karalność
 140. Przedawnienie wykonania kary
 141. Kradzież z włamaniem uszkodzenie auta
 142. Wzięcie na siebie części winy. Handel narkotykami
 143. Bezpodstawne skazanie
 144. Ponowne odroczenie
 145. 239 &1 kk
 146. Ponowny wniosek o raty lub prace społeczne
 147. Odroczenie
 148. Opinia biegłych !!! Pilne !!!
 149. odroczenie wykonania kary
 150. Wezwanie w związku karą ograniczenia wolności
 151. Odwieszenie wyroku i SDE
 152. Kradzież telefonu
 153. Wtargnięcie na impreze + pobicie
 154. Wezwanie na posiedzenie Sądu
 155. Dozór elektroniczny
 156. niesluszne zkazanie z art.200kk
 157. Nie zalezy mi na odzyskaniu prawa jazdy
 158. Wniosek o odroczenie wykonania kary
 159. Nakaz doprowadzenia do ZK a prawa Policji
 160. Postępowanie upadłościowe a wyrok pozbawienia wolnosci w zawieszeniu
 161. Zapłaconą grzywna, kiedy decyzją o wypuszczeniu z aresztu.
 162. Prokurator wniósł o uzasadnienie wyroku ...
 163. Prowadzenie pojazdów mechanicznych.
 164. List gończy a odroczenie wykonania kary
 165. Prawo jazdy zatrzymane w 1999 roku i odbior
 166. kasacja od wyroku warunkowo umarzającego
 167. Śmierć na przepustce z zakładu psychiatrycznego
 168. Wniosek do prokuratury o przeniesienie dozoru policyjnego.
 169. rozbój rozprawa
 170. Wniosek o dozór elektroniczny a wywiad kuratora w miejscu zamieszkania
 171. Współpraca.
 172. Nie susznie oskarżony
 173. kara za nielegalne oprogramowanie.
 174. Zakaz prowadzenia pojazdów niebawem mija, co dalej?
 175. Odzyskanie prawa jazdy a badania lekarskie
 176. Co się dzieje po okresie zawieszenia wykonania kary, po wcześniejszym jej odroczeniu
 177. Zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej.
 178. Wniosek o odroczenie wykonania kary
 179. Pobicie poszkodowany wezwanie jako świadek
 180. poreczenie majatkowe-brak wplaty
 181. Art. 178. kkw a prokurator?
 182. Dłużnik alimentacyjny jego niepełnosprawność
 183. Czy może siedzieć dożywocie?
 184. Nadzór kuratora a obowiązek szkolny po skończeniu 18lat
 185. Grozby karalne
 186. Odroczenie kary ograniczenia wolności
 187. nie rozumem zskarżenia
 188. Zamiana kary na areszt
 189. Wyrok w zawieszeniu.
 190. Dozór elektorniczny, warunkowe zwolnienie.
 191. Do zamkniętego wątku....
 192. Czy obowiązują stare czy nowe zasady ?
 193. Alkoblokada - Kurs na nowo
 194. Jazda po pijaku - ZK - 5tys zl czy 10 tys??
 195. Zamiana grzywny na karę więzienia, a zatrzymanie na lotnisku
 196. 3 pokrzywdzonych a tylko dwóm odszkodowanie
 197. Pokrzywdzony- zmiana adwokata z urzędu.
 198. Akta sprawy. fotokopia
 199. Zarządzenie wykonania kary zastępczej pozbawienia wolności
 200. Prace spoleczne ogromny problem
 201. ART&157kk
 202. Zarzadzenie wykonania kary po zatarciu?
 203. Zarządzenie wykonania kary p.w. a stan zdrowia skazanego
 204. Prosba o pomoc
 205. SDE a odwiedzenie wykonania kary
 206. Pismo z Policji do zakładu pracy
 207. Wyrok laczny niesprawiedliwy
 208. Uzasadnienie wyroku a apelacja
 209. Włamanie
 210. Wcześniejsze złożenie wniosku o uznanie środka karnego za wykonany
 211. Przesuniecie terminu rozprawy
 212. Odroczenie wykonania kary , ciężka sytuacja rodzinna
 213. Odwołanie zeznań
 214. Niewykonane prace spoleczne i zamiana na zastepcza kare pozbawienia wolnosci.
 215. Naprawienie szkody na rzecz pokrzywdzonej
 216. Zwrot sprzętu elektronicznego
 217. Wyrok laczny a warunkowe przedterminowe zwolnienie
 218. Jazda po alko
 219. Alimenty
 220. skazanie 8 msc
 221. Wyrok w zawieszeniu
 222. Odwieszenie kary pozbawienia wolności
 223. Blokada alkoholowa - wynająć czy kupić?
 224. Naprawienie szkody
 225. Prawo jazdy
 226. Wyrok z pomowienia. Odwolanie sie do juryzdykcji innych Panstw
 227. 3 miesiace aresztu, prosze o pomoc.
 228. Grzywna
 229. Skrócenie kary prac społecznych za jazdę po alkoholu po połowie kary
 230. Zamiana kary grzywny na karę pozbawienia wolności
 231. Dostęp do akt sprawy a dozór kuratora
 232. Spłata zadoscuczynienia
 233. Możliwość odwieszenia kary pozbawienia wolności przez kuratora
 234. Allegro . Wystawianie komuś aukcji zostałam oszukana
 235. Pobicie
 236. Przedawnienie wykonania kary za wykroczenie, kara zastępcza
 237. Czy kara bedzie uznana za wykonana? Czy informować Sąd i kuratora???
 238. Alkohol, narkotyki, napaść a kara
 239. Rejestr skazanych - niewykreślenie mimo przedawnienia
 240. List gonczy a umorzenie.
 241. Pytanie
 242. art 263 par 2 e310 par 2
 243. Wniosek o wstrzymanie wykonania kary, a umorzenie.
 244. pisanie do 14 latki nie świadomie na tematy +18
 245. Prawo karne/ wyrok łączny
 246. Rozboj
 247. Klamstwo, kradziez pieniedzy, oszustwo
 248. Informacja na temat wyroku
 249. warunkowe zwolnie z odbcia reszty kary
 250. Odwieszenie Kary