PDA

View Full Version : Prawo karne wykonawcze


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

 1. Blokada alkoholowa
 2. Wycofanie dowodu - zdjęcia
 3. Art. 101. - [Ustanie karalności] - Kodeks karny.
 4. grzywna zamieniona na prace społeczne
 5. Witam . Gdzie odrabiacie prace społeczne?
 6. Doprowadzanie na sprawę
 7. Areszt śledczy brak odzewu
 8. Jak zminimalizować karę za prowadzenie bez uprawnień pod wpływem alkoholu?
 9. Przymusowe doprowadzenie z Holandii do Polski
 10. Zastępcza kara pozbawienia wolności
 11. Zdemontowanie SDE z powodu naruszen
 12. 6 godzin i powyzej 3 lat.
 13. Czy można zmienić miejsce wykonywania kary ograniczenia wolności?
 14. Ciężko chora w areszcie śledczym
 15. Klauzula wykonalności
 16. Który sad decyduje o wstrzymanie kare ?
 17. Prace spoleczne
 18. Termin zawiadomienia
 19. Zawiadomienie o posiedzeniu w przedmiocie umorzenia.
 20. 2 dniowa przerwa w SDE
 21. Dostałem wyrok zwolnienia warunkowego z SDE przy sprzeciwie prokuratora terminy
 22. Dozór elektroniczny a odroczenie kary aresztu
 23. Czy spłacać dalej poszkodowanych czy i tak odwieszenie mi karę?
 24. System dozoru elektronicznego, czekamy na sprawę.
 25. Doprowadzenie do aresztu śledczego.
 26. Po jakim czasie do wiezienia od zakończenia apelacji.
 27. Odwołanie od postanowienia.
 28. Umorzenie na podst. Art. 31 §1 K.K
 29. Blokada alkoholowa
 30. Jak uchylić sądowy zakaz zbliżania? A najlepiej jak go uniknąć?
 31. wniosek o dozór elektroniczny
 32. elektroniczny dozór
 33. Zmiana miejsca wykonywania detencji psychiatrycznej
 34. SDE - Drugi wyrok podczas wykonywania kary
 35. grzywna a wpłata z innego rachunku
 36. Zgłoszenie się do kuratora sądowego
 37. Zarekwirowanie telefonu
 38. Przedterminowe zwolnienie z dozoru elektronicznego.
 39. Aresztowanie do ZK
 40. Uchylenie prawomocnego zabezpieczenia majątku na poczet kary
 41. Posiedzenie odwolawcze - adwokat
 42. Umorzenie śledztwa przez policję (bez podpisu prokuratora)
 43. No to się zadziało... Policja o 0.50 wchodzi siłowo do mieszkania.
 44. 278akk apelacja?
 45. Dozór elektroniczny
 46. Nieletniość, seks i alkohol
 47. Zamiana pracy społecznej
 48. Dozur elektroniczny SDE
 49. Koszta naprawy i zadośćuczynienia na raty
 50. Rozprawa o SDE - adwokat czynnikiem rozstrzygającym?
 51. dozór elektroniczny a nakaz eksmisji
 52. Dwa wyroki w zawieszeniu
 53. System dozoru elektronicznego w domu Monar
 54. Kilka wyroków, a przepustka lub wcześniejsze zwolnienie.
 55. Łączny wyrok - kary ograniczenia wolności
 56. Blokada alkoholowa
 57. Udostępnianie 2 czy 3 osobą klonazepamu
 58. Zakaz zbliżania
 59. Dozur elektroniczny sad penitencjarny a doprowadzenie do zakładu karnego
 60. Prywatny akt oskarżenia i jego aspekty.
 61. Problem z blokadą alkoholową i starostwem
 62. Zmiana postanowienia przez sad apelacyjny SDE
 63. Czy da sie uniknac doprowadzenia do ZK zglaszajac sie samemu?
 64. Przywrócenie prac społecznych podczas odbywania sde
 65. gdzie zlozyc wniosek o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpatrzenia wniosku o SDE
 66. art 177kk
 67. Art 207 kk
 68. Odroczenie wykonania kary z powodu depresji a SDE
 69. Szukam orzeczeń sądów w sprawach o SDE
 70. Pismo z sądu z art. 178a § 1 k.k, co dalej? Nie ma konta do zapłaty
 71. art.177 kk
 72. Ile czasu policja ma na przedstawienie zarzutów
 73. Kara grzywny
 74. Świadectwo o niekaralności
 75. Zadośćuczynienie
 76. Pytanie odnośnie prac społecznych, kara mieszana.
 77. Klauzula wykonalności w sprawie wykroczeniowej
 78. Jak wygląda zatrzymanie przez policję?
 79. Wstrzymanie zapłaty kary
 80. Kara za posiadanie 1,5 g twardych
 81. zażalenie
 82. Wstrzymanie wykonania kary do kiedy
 83. Wezwanie do zapłaty
 84. ponowne zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności
 85. Jazda pod wpływem
 86. Oferta sprzedaży kradzionego przedmiotu
 87. Wolna dyskusja poznawcza wykładni.
 88. Kradzież
 89. Srodek zabezpieczajacy, a koszty dojazdu
 90. Poszukiwany listem gonczym
 91. Naprawienie szkody - jak liczyć?
 92. Nakaz doprowadzenie do ZK a SDE
 93. Sprawa warunkowo umorzona a nieposzlakowana opinia po latach
 94. dozór elektroniczny 2023
 95. Posiadanie marihuany
 96. Doprowadzenie policji przed uprawomocnieniem się
 97. Wadliwe urzadzenia SDE
 98. Zakaz kontaktowania się w każdy możliwy sposób
 99. Przedstawienie zarzutów
 100. Wyrok sądu
 101. Kara łączna 2
 102. zapłacona grzywna i co dalej?
 103. Zniesławienie/znieważenie w internecie - czas dochodzenia
 104. Niepodpisane pismo z sądu (dokument urzędowy)
 105. 2 Promile akoholu.
 106. Warunkowe zwolnienie z sde a wyjaz do pracy za granice
 107. Czy zawsze trzeba podpisać odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań?
 108. Odmowa wydania kopii wyroku sądu
 109. Odmowa podjęcia śledztwa przez prokuratora
 110. Jak zabezpieczyć się przed nadużyciami policjantów?
 111. Opóźnienie rozprawy lub posiedzenia
 112. Odmowa na dozór elektroniczny
 113. Dochodzenie art 281 kk 1
 114. SDE - Piotrków Trybunalski
 115. Potrącenie pieszego na pasach
 116. Odbyta kara a wyrok w zawieszeniu
 117. Złamanie zakazu prowadzenia pojazdów
 118. gdzie znajdę sprawiedliwość
 119. Wyrok pozbawienia wolności A nowy k.k.w
 120. Terapia - doprowadzenie przez policję
 121. System dozoru elektronicznego warunkowe zwolnienie
 122. Zamiana ogarniczenia wolności na pozbawienie wolności
 123. Przyjęcie do zk choroby
 124. subsydiarny akt oskarżenia
 125. Dozór kuratora sadowego
 126. Kara ograniczenia wolności
 127. prawo do wykonywania zawodu technika farmaceutycznego (nie mylić z mgr farmacji)
 128. Niewspółmiernie wysoka grzywna po apelacji
 129. Wyrok skazujący - nakaz doprowadzenia do zakładu karnego ?
 130. Pedofilska mafia
 131. Problem z pracą na dozorze elektronicznym.
 132. Discord a 191a KK
 133. Marihuana i mefedron posiadanie znacznej ilości
 134. Wyrok łączny 2 terminy w 2 równorzędnych Sądach
 135. Łączenie wyroków w zawieszeniu
 136. Złamanie zakazu prowadzenie pojazdów
 137. Kradzież
 138. Jazda po alkoholu - Budżetówka - Emerytura - obywatelskie zatrzymanie
 139. Postępowanie warunkowo umożone
 140. List od komornika
 141. Skazany
 142. Akta postępowania wykonawczego
 143. Czy policja może coś z tym zrobić?
 144. sprawa zatrcia skazania
 145. POSIEDZENIE SĄDu A WYKONANIE KARY
 146. Wniosek o szybsze wykonanie kary ograniczenia wolności
 147. Wniosek o możliwość wykonania kary ograniczenia wolności w krótszym czasie
 148. Wpis do Systemu Informacji Schengen a brak ENA
 149. Warunkowe zwolnienie a przestępstwo popełnione przed rozpoczęciem odbywania kary
 150. Zwrot kosztów za egzekucję komorniczą
 151. Dozór elektroniczny - 30 dni na decyzję w praktyce
 152. zakaz zbliżania do rodziny osoby zameldowanej
 153. Zapytanie
 154. Zawieszenie wykonania kary łącznej
 155. Wyrok II instancji a kasacja
 156. Warunkowe zwolnienie z wykonywania kary
 157. Wykonanie wyroku warunkowo zawieszonego
 158. Apelacja od waroku za przestepstwo art 271
 159. Wyrok łączny a zwrot kary grzywny
 160. Częściowa spłata zadośćuczynienia a możliwość odwieszenia wykonania kary
 161. Kradzież powyżej 500zł
 162. Naprawienie szkody, wyrok w zawieszeniu
 163. Przedterminowe zwolnienie a kilka wyroków
 164. Nieodrobione prace społeczne a SDE
 165. Nieodrobione prace społeczne a SDE
 166. Zatarcie skazania
 167. Kradzież w domu
 168. Ograniczenie wolności a zaświadczenie o Niekaralności
 169. Daktyloskopia po zapoznaniu się z aktami sprawy przez podejrzanego
 170. Odwieszenie zawiasów
 171. Czy mogę stracą się o SDE
 172. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
 173. Warunkowe przedterminowe zwolnienie a wyjazd za granice
 174. Nakaz doprowadzenie (bez "biletu")
 175. Cofnięcie listu do osadzonego, kontynuacja problemu w opisie- proszę o pomoc.
 176. Wstrzymanie wykonania kary posiedzenie odroczenie, biegli
 177. Wyrok łączny pilne
 178. Odrzucenie wstrzymania kary a nakaz doprowadzenia do ZK
 179. Posiedzenie niejawne
 180. Rzeczy w depozycie.
 181. Nakaz doprowadzenia do ZK ale z jakiego sądu?
 182. Nie stawienie się z Areszcie Śledczym
 183. Zamiany w kodeksie karnym
 184. Odbycie kary w innym wiezieniu
 185. Kara pozbawienia wolności wraz z ograniczeniem wolności.
 186. Dałem się zrobić na słupa z chęci zysku :(
 187. Przecięcie bransoletki SDE
 188. Pocztówka do zakładu karnego a mój pobyt za granicą, co robić?!
 189. Fikcja doreczen
 190. Recydywa
 191. Wezwanie do stawienia się w zakładzie karnym
 192. Dozór elektroniczny naruszenie.
 193. Szkoda na parkingu bez prawo jazdy
 194. Szansa na Warunkowe zawieszene
 195. Kara prac społecznych a praca na pół etatu
 196. Apelacja
 197. Grzywna a rejestr skazanych
 198. Przetransportowanie a SDE
 199. KRK, krajowy rejestr karny, zatarcie, naprawienie szkody
 200. Cofnięcie uprawnień, brak możliwości blokady alkoholowej?
 201. Ekstradycja - wyłudzenie kredytu
 202. Zmiana miejsca zamieszkania a nadzór kuratora
 203. Blodada alkoholowa - problem z uzyskaniem zgody sądu
 204. Zakaz kontaktu uzależniony od woli "ofiary"
 205. Policja, nachodzenie,list gończy,ENA
 206. Kilka wyroków w zawieszeniu
 207. Czy jestem w KSIP
 208. Prawo jazdy - prace społeczne.
 209. Odroczenie wykonania kary
 210. Czy jestem w systemie SIS
 211. Wyłudzony kredyt - naprawa szkody
 212. Dane adresowe pokrzywdzonego w piśmie z sądu
 213. Jak pomóc synowi???
 214. Samowola budowlana i szkody w srodowisku
 215. Wniosek o zatarcie skazania
 216. Dozór elektroniczy
 217. Mediacja w sprawie o znęcanie
 218. Zabranie dziecka
 219. alimenty
 220. Brak dozoru kuratora w wyroku, a wezwanie na stawiennictwo? Przypadek czy błąd?
 221. Spóźniona apelacja
 222. Kurator nalega o depozyt sądowy - czy słusznie? Prośba o poradę
 223. Zawieszenie wykonania kary
 224. Wyrok w zawieszeniu, a wyjazd za granicę do pracy
 225. Blokada alkoholowa, a warunkowe umorzenie postępowania
 226. Termin zapłaty zadośćuczynienia po wyroku
 227. Zabezpieczenie sprzętu
 228. Kurator chce mnie wysłać na odwyk
 229. brak biletu do ZK a wniosek o SDE
 230. Kara grzywny a zastępcza aresztu
 231. Skazanie za pomoc.
 232. Wszczęcie postępowania o zatrzymanie prawa jazdy
 233. Kurator po odbyciu 10% kary złożył wniosek o uznanie. Teraz grozi mi więzienie.
 234. Okres próby
 235. Naprawienie szkody - kredyt
 236. Zmiana wyroku - wyjaśnienie
 237. Samoukaranie
 238. Potrącenie z wynagrodzenia
 239. Nowe odrocznie kary pomocy
 240. Dość ważna sprawa dla mnie/Pracę spoleczne
 241. Wniosek o zmniejszenie ilości godzin prac społecznych
 242. Grzywna z ZUS - zamiana na areszt/prace społeczne
 243. Zastępcza kara ograniczenia wolności
 244. List do osadzonego
 245. Zastępcza kara pozbawienia wolności.
 246. Kara zastępcza i pozbawienia wolności a WPZ
 247. Czy osoba skazana może mieć zakaz kontaktu telefonicznego ze znajomymi?
 248. Wstrzymanie zastępczej kary pozbawienia wolności
 249. warunkowe przedterminowego zwolnienie SDE
 250. Rodzina z pieniedzmi przeciwko mnie