PDA

View Full Version : Prawo karne wykonawcze


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

 1. Zarządzenie wykonania kary
 2. Bezwzględne więzienie art. 207 k.k. - czy warto odwolywac
 3. wyrok łączny
 4. Zatarcie
 5. Co mogę i powinienem jako ofiara przestępstwa kradzieży i zniszczenia mienia
 6. art 209kk
 7. odroczenie kary
 8. zatarcie skazania
 9. Zażalenie
 10. Dozór elektroniczny
 11. Kara grzywny
 12. zwrot kosztów za adwokata .
 13. Adwokat z urzędu
 14. Adwokat i jazda pod wpływem
 15. termin doręczenia wezwania do stawienia się w zk
 16. badania psychiatryczne i zeznania
 17. Przebywanie w szpitalu psychiatrycznym, a bilet do ZK.
 18. Depozyt sądowy jako spłata pokrzywdzonego
 19. SN nie wydaje uzasadnienia wyroku
 20. godziny społeczne
 21. Zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności.
 22. Odtwarzacz muzyki, MP3 w ZK.
 23. "Literówka", błąd Sądu w danych adresata korespondencji karnej.
 24. pobicie za granicą , a obdukcja
 25. Odwieszenie wyroku w zawieszeniu
 26. Posiadanie broni bez zezwolenia
 27. Odroczenie wyroku, a stawiennictwo w ZK.
 28. Odwieszenie kary na posiedzenie pomimo naprawienia szkody
 29. Art 94 kw czy 180a kk?
 30. Wniosek kuratora o odwieszenie kary a naprawienie szkody
 31. System dozoru elektronicznego, a przejście przez granicę.
 32. Odroczenie wyroku
 33. Zakaz zbliżania się i SDE - co dalej?
 34. Pytanie do Was o przesłuchanie - 286kk
 35. Udzielenie informacji - paserstwo
 36. Prace społeczne nieodpłatne
 37. zaginiona opłata za mandat i wezwanie do sądu
 38. Wyrok łączny kara w zawieszeniu i odbyta w dozorze elektronicznym
 39. Co może oznaczać zawieszenie sprawy?
 40. Prośba o pilne wsparcie
 41. Wezwanie na świadka osobę z korytarza?
 42. Odwieszenie kary a wyrok
 43. Posiedzenie o odroczenie.. a prokurator
 44. Wniosek o odroczenie wykonania kary
 45. Krk
 46. Odroczenie wyroku
 47. zatarcie kary w zawieszeniu
 48. Jazda pod wpływem alkocholu
 49. Zaliczenie na poczet kary, czy możliwe?
 50. Dozór policyjny - byłem a nie zaznaczyli - Pomocy !
 51. Kontrola jako dowód
 52. Naprawienie szkody.
 53. Kurator kolejny raz
 54. jaki sąd gdy obwiniony jest wojskowym (byłym? emerytowanym?)?
 55. www.***.pl znajduje swoje dane a chce odebrać dowód osobisty
 56. Odroczenie wykonywania kary
 57. Wykonanie kary -odrobek
 58. Przeoczenie terminu - wniosek o przedłużenie odroczenia wykonania kary
 59. Wniosek o sde/termin rozprawy
 60. Blokowanie przejścia
 61. Witam
 62. Wniosek o uchylenie zarządzenia o wykonaniu kary pozbawienia wolności
 63. Wezwanie na posiedzenie
 64. Ofiara przestępstwa zagranicą
 65. Odwołanie od decyzji prokuratora
 66. Skazanie - czekanie na bilet
 67. Art. 65&2 lub 3 odwołanie od orzeczenia wykonania kary
 68. zaświadczenie o niekaralności
 69. Zawiadomienie
 70. Nakaz Doprowadzenia
 71. 0.26 mg alkoholu szansa na warunkowe umożenie
 72. Choroba a prace społeczne
 73. Uchylenie dozoru elektronicznego.
 74. Wyrok a szpital
 75. Sąd właściwy pismo
 76. Ucieczka ze szpitala psychiatrycznego
 77. Brak kary łącznej w wyroku
 78. Zmiana z 5 miesięcy na 2 lata
 79. Odwieszenie zawiasów - areszt
 80. od kiedy biegnie okres zawieszenia
 81. Odwieszenie wyroku w zawieszeniu
 82. Odroczenie wykonania kary.
 83. Czy jest możliwość żeby wcześniej znieść zakaz prowadzenia pojazdów?
 84. Czy akta sprawy z sądu są przesyłane do prokuratury?
 85. Raty grzywny
 86. posiedzenie o przywrócenie terminu prac społecznych
 87. Wezwanie na komendę w celu wydania dokumentów.
 88. Odwieszenie zawiasów i co dalej?
 89. Pożyczka
 90. Zatarcie skazania pozbawienia wolności
 91. Wezwanie do zapłaty
 92. zeznanie świadka oskarżenia
 93. lot samolotem a wyrok
 94. Art 270 kk, przerobione dokumenty bankowe.
 95. II instancja - zmiana kary pozb. wolności na grzywnę
 96. Posiedzenie sadu
 97. ZAMIENIONE GODZINY bezwzględność
 98. Czekanie na sprawę sądową
 99. Rozbój a pobicie
 100. Oskarżenie o "oszczerstwa"
 101. Współudział w kradzieży auta
 102. Sprawa o pobicie w współpracy i porozumieniu ciągnąć się od 2 lat
 103. Policja odmówiła przyjęcia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
 104. 2 wyroki do roku
 105. Odmowa przyznania obrońcy z urzędu
 106. Odmowa wszczęcia postępowania - prawa zawiadamiającego
 107. Kiedy zostanie mi dostarczony wyrok? Po sprawie w sądzie odwoławczym
 108. Ile trwa przeslanie wykonania kary do domu?
 109. Warunkowe
 110. Blokada alkoholowa - przerejestrowanie, a ponowne badania w SKP
 111. blokada alkoholowa - prośba o pomoc
 112. Odzyskanie pieniędzy wyłudzenie
 113. Problem podwójnego odszkodowania
 114. Czy w tym przypadku jest szansa na zastosowanie art 37 b kk. ?
 115. Wznowienie postepowania karnego
 116. Postanowienie
 117. Zajęcie auta na poczet kary.
 118. odroczenie wykonania kary a wniosek o dozór elektroniczny
 119. Potrącenie od wynagrodzenia
 120. Odroczenie wykonywania kary i wstrzymanie jej wykonania do momentu prawomocnego rozp
 121. Odwołanie
 122. Zamiana wyroku
 123. Przedawnienie A ucieczka
 124. Oszustwo
 125. Postanowienie sądu wydz karny
 126. Sprawa karna a brak listu z sądu. Prośba o pomoc
 127. Zawieszenie wyroku po odroczeniu wykonania kary
 128. jak napisac wniosek do sadu o wyjazd za granice
 129. Na jakiej zasadzie osoba, który ma dozór policyjny może wyjechać za granicę do pracy?
 130. Zmiana środka zapobiegawczego
 131. kara łączna w zawieszeniu?
 132. Kilka wyroków za alimenty
 133. Kurator sadowy
 134. Prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków
 135. Policja - Ankieta bezpieczeństwa. Przeszłość.
 136. Areszt za pobicie ze skutkiem śmiertelnym
 137. Odwołanie oskarżenie po wyroku Nakazowym.
 138. Zamiana dozoru na godzin
 139. Grzywna
 140. Czy muszę ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy?
 141. Wezwanie do odbycia kary
 142. Czy grozi mi sprawa w sądzie
 143. Czy grozi mi sprawa w sądzie
 144. Złagodzenie wyroku? Art 157 § 1
 145. Areszt Śledczy
 146. Zmiana obrońcy z urzędu
 147. Dozór elektroniczny rozprawa, a bilet
 148. warunkowe przedterminowe zwolnienie cudzoziemca
 149. Wypadek, grzywna, kurator, a wyroku brak
 150. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, sekcja Wykonywania Orzeczeń
 151. Grzywna - wniosek o rozłożenie na raty.
 152. przywrócenie terminu prac społecznych
 153. trzy wyrokii prac społecznych
 154. List gonczy a posiedzenie o odroczenie.
 155. Zamiana kary
 156. Ponowne wydanie skierowania na psychotesty
 157. Przyznanie sie do przedawnionej kradziezy
 158. Wyrok w zawieszeniu
 159. skarga na policję
 160. Zawiadomienie akt oskarżenia
 161. Wniosek o wstrzymanie zastępczej kary aresztu
 162. kara łączna
 163. wniosek o warunkowe zwolnienie
 164. Zamiana wyroku
 165. Zawieszenie zastępczej kary pw
 166. naruszenie nietykalnosci
 167. Kara grzywny za zmarłego
 168. Niestawiennictwo się do ZK a doprowadzenie
 169. Środki zabezpieczające - konsekwencje
 170. Grzywna i co dalej?
 171. Prace społeczne - Nie odrobienie w wyznaczonym przez siebie terminie (pismo)
 172. Poręczenie majątkowe
 173. Utrana prawa jazdy w PL / wyrobienie prawa jazdy w Norwegii
 174. Pytanie o caloksztalt sytuacji i wyrok
 175. prawo jazdy zabrane alkohol
 176. "Jazda" po alkoholu.
 177. Mediacja.
 178. Odwieszenie kary a niepczytalność.
 179. Prawo jazdy a epilepsja w przeszłości
 180. Zabrane prowo jazdy za alokohol
 181. Odzyskane prawo jazdy
 182. Jak wyegzekwować wyrok naprawienia szkody?
 183. Zakaz prowadzenia pojazdow
 184. Przemoc w mysl 202 par 3 kk
 185. Art 207 KK (znęcanie się) a zdrada
 186. Oskarżyciel posiłkowy
 187. Wszczęcie dochodzenia przez policję
 188. wyłączenie oskarżyciela posiłkowego z przesłuchania oskarżonego
 189. naprawienie szkody z art 286
 190. Prace społeczne (pobicie)
 191. 279kk
 192. Sankcja
 193. Apelacja, zamiana wyroku.
 194. Kolejny temat w sprawie zatrzymanego prawa jazdy na terenie Niemiec.
 195. art 286 kk
 196. Kara ograniczwnia wolnośći-wykonywanie prac społecznych.
 197. Zagraniczne prawo jazdy a zakaz jazdy w polsce
 198. Zaświadczenie KRK
 199. Pobicie, porada, informacje
 200. Odmowa stawienia się do kuratora sądowego
 201. Prace społeczne w dwóch miastach, list gończy
 202. wykonanie zadządzonej kary a zmiana jej na inną
 203. Rozłożenie na raty. Zażalenie
 204. Mediacje - odszkodowanie
 205. Karalność a wyjazd za granicę na kilka dni
 206. Zwolniony z pracy zabrania szkoła w wiezienuu
 207. Zast. Kara pozbawienia wolnosci-odmowa wstrzymania
 208. Bezpodstawne użycie kajdanek
 209. Kradzież czynem ciaglym
 210. Potrącenia z wynagrodzenia
 211. Zwrot poręczenia majątkowego
 212. Rozprawa na drugim koncu kraju - podział majątku
 213. Zakaz prowadzenia pojazdów a obsluga dzwigu?
 214. 500 zł za flaszkę w poza koszem i mało tego..
 215. Wniosek o jak największą ilość odrabiania godzin społecznych w miesiącu
 216. Zatarcie wyroku
 217. Wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego i brak odpowiedzi
 218. Zaliczenie aresztu
 219. Prace społeczne - karalność
 220. Przedawnienie wykonania kary
 221. Kradzież z włamaniem uszkodzenie auta
 222. Wzięcie na siebie części winy. Handel narkotykami
 223. Bezpodstawne skazanie
 224. Ponowne odroczenie
 225. 239 &1 kk
 226. Ponowny wniosek o raty lub prace społeczne
 227. Odroczenie
 228. Opinia biegłych !!! Pilne !!!
 229. odroczenie wykonania kary
 230. Wezwanie w związku karą ograniczenia wolności
 231. Odwieszenie wyroku i SDE
 232. Kradzież telefonu
 233. Wtargnięcie na impreze + pobicie
 234. Wezwanie na posiedzenie Sądu
 235. Dozór elektroniczny
 236. niesluszne zkazanie z art.200kk
 237. Nie zalezy mi na odzyskaniu prawa jazdy
 238. Wniosek o odroczenie wykonania kary
 239. Nakaz doprowadzenia do ZK a prawa Policji
 240. Postępowanie upadłościowe a wyrok pozbawienia wolnosci w zawieszeniu
 241. Zapłaconą grzywna, kiedy decyzją o wypuszczeniu z aresztu.
 242. Prokurator wniósł o uzasadnienie wyroku ...
 243. Prowadzenie pojazdów mechanicznych.
 244. List gończy a odroczenie wykonania kary
 245. Prawo jazdy zatrzymane w 1999 roku i odbior
 246. kasacja od wyroku warunkowo umarzającego
 247. Śmierć na przepustce z zakładu psychiatrycznego
 248. Wniosek do prokuratury o przeniesienie dozoru policyjnego.
 249. rozbój rozprawa
 250. Wniosek o dozór elektroniczny a wywiad kuratora w miejscu zamieszkania