PDA

View Full Version : Prawo karne wykonawcze


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 1. Art 207 KK (znęcanie się) a zdrada
 2. Oskarżyciel posiłkowy
 3. Wszczęcie dochodzenia przez policję
 4. wyłączenie oskarżyciela posiłkowego z przesłuchania oskarżonego
 5. naprawienie szkody z art 286
 6. Prace społeczne (pobicie)
 7. 279kk
 8. Sankcja
 9. Apelacja, zamiana wyroku.
 10. Kolejny temat w sprawie zatrzymanego prawa jazdy na terenie Niemiec.
 11. art 286 kk
 12. Kara ograniczwnia wolnośći-wykonywanie prac społecznych.
 13. Zagraniczne prawo jazdy a zakaz jazdy w polsce
 14. Zaświadczenie KRK
 15. Pobicie, porada, informacje
 16. Odmowa stawienia się do kuratora sądowego
 17. Prace społeczne w dwóch miastach, list gończy
 18. wykonanie zadządzonej kary a zmiana jej na inną
 19. Rozłożenie na raty. Zażalenie
 20. Mediacje - odszkodowanie
 21. Karalność a wyjazd za granicę na kilka dni
 22. Zwolniony z pracy zabrania szkoła w wiezienuu
 23. Zast. Kara pozbawienia wolnosci-odmowa wstrzymania
 24. Bezpodstawne użycie kajdanek
 25. Kradzież czynem ciaglym
 26. Potrącenia z wynagrodzenia
 27. Zwrot poręczenia majątkowego
 28. Rozprawa na drugim koncu kraju - podział majątku
 29. Zakaz prowadzenia pojazdów a obsluga dzwigu?
 30. 500 zł za flaszkę w poza koszem i mało tego..
 31. Wniosek o jak największą ilość odrabiania godzin społecznych w miesiącu
 32. Zatarcie wyroku
 33. Wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego i brak odpowiedzi
 34. Zaliczenie aresztu
 35. Prace społeczne - karalność
 36. Przedawnienie wykonania kary
 37. Kradzież z włamaniem uszkodzenie auta
 38. Wzięcie na siebie części winy. Handel narkotykami
 39. Bezpodstawne skazanie
 40. Ponowne odroczenie
 41. 239 &1 kk
 42. Ponowny wniosek o raty lub prace społeczne
 43. Odroczenie
 44. Opinia biegłych !!! Pilne !!!
 45. odroczenie wykonania kary
 46. Wezwanie w związku karą ograniczenia wolności
 47. Odwieszenie wyroku i SDE
 48. Kradzież telefonu
 49. Wtargnięcie na impreze + pobicie
 50. Wezwanie na posiedzenie Sądu
 51. Dozór elektroniczny
 52. niesluszne zkazanie z art.200kk
 53. Nie zalezy mi na odzyskaniu prawa jazdy
 54. Wniosek o odroczenie wykonania kary
 55. Nakaz doprowadzenia do ZK a prawa Policji
 56. Postępowanie upadłościowe a wyrok pozbawienia wolnosci w zawieszeniu
 57. Zapłaconą grzywna, kiedy decyzją o wypuszczeniu z aresztu.
 58. Prokurator wniósł o uzasadnienie wyroku ...
 59. Prowadzenie pojazdów mechanicznych.
 60. List gończy a odroczenie wykonania kary
 61. Prawo jazdy zatrzymane w 1999 roku i odbior
 62. kasacja od wyroku warunkowo umarzającego
 63. Śmierć na przepustce z zakładu psychiatrycznego
 64. Wniosek do prokuratury o przeniesienie dozoru policyjnego.
 65. rozbój rozprawa
 66. Wniosek o dozór elektroniczny a wywiad kuratora w miejscu zamieszkania
 67. Współpraca.
 68. Nie susznie oskarżony
 69. kara za nielegalne oprogramowanie.
 70. Zakaz prowadzenia pojazdów niebawem mija, co dalej?
 71. Odzyskanie prawa jazdy a badania lekarskie
 72. Co się dzieje po okresie zawieszenia wykonania kary, po wcześniejszym jej odroczeniu
 73. Zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej.
 74. Wniosek o odroczenie wykonania kary
 75. Pobicie poszkodowany wezwanie jako świadek
 76. poreczenie majatkowe-brak wplaty
 77. Art. 178. kkw a prokurator?
 78. Dłużnik alimentacyjny jego niepełnosprawność
 79. Czy może siedzieć dożywocie?
 80. Nadzór kuratora a obowiązek szkolny po skończeniu 18lat
 81. Grozby karalne
 82. Odroczenie kary ograniczenia wolności
 83. nie rozumem zskarżenia
 84. Zamiana kary na areszt
 85. Wyrok w zawieszeniu.
 86. Dozór elektorniczny, warunkowe zwolnienie.
 87. Do zamkniętego wątku....
 88. Czy obowiązują stare czy nowe zasady ?
 89. Alkoblokada - Kurs na nowo
 90. Jazda po pijaku - ZK - 5tys zl czy 10 tys??
 91. Zamiana grzywny na karę więzienia, a zatrzymanie na lotnisku
 92. 3 pokrzywdzonych a tylko dwóm odszkodowanie
 93. Pokrzywdzony- zmiana adwokata z urzędu.
 94. Akta sprawy. fotokopia
 95. Zarządzenie wykonania kary zastępczej pozbawienia wolności
 96. Prace spoleczne ogromny problem
 97. ART&157kk
 98. Zarzadzenie wykonania kary po zatarciu?
 99. Zarządzenie wykonania kary p.w. a stan zdrowia skazanego
 100. Prosba o pomoc
 101. SDE a odwiedzenie wykonania kary
 102. Pismo z Policji do zakładu pracy
 103. Wyrok laczny niesprawiedliwy
 104. Uzasadnienie wyroku a apelacja
 105. Włamanie
 106. Wcześniejsze złożenie wniosku o uznanie środka karnego za wykonany
 107. Przesuniecie terminu rozprawy
 108. Odroczenie wykonania kary , ciężka sytuacja rodzinna
 109. Odwołanie zeznań
 110. Niewykonane prace spoleczne i zamiana na zastepcza kare pozbawienia wolnosci.
 111. Naprawienie szkody na rzecz pokrzywdzonej
 112. Zwrot sprzętu elektronicznego
 113. Wyrok laczny a warunkowe przedterminowe zwolnienie
 114. Jazda po alko
 115. Alimenty
 116. skazanie 8 msc
 117. Wyrok w zawieszeniu
 118. Odwieszenie kary pozbawienia wolności
 119. Blokada alkoholowa - wynająć czy kupić?
 120. Naprawienie szkody
 121. Prawo jazdy
 122. Wyrok z pomowienia. Odwolanie sie do juryzdykcji innych Panstw
 123. 3 miesiace aresztu, prosze o pomoc.
 124. Grzywna
 125. Skrócenie kary prac społecznych za jazdę po alkoholu po połowie kary
 126. Zamiana kary grzywny na karę pozbawienia wolności
 127. Dostęp do akt sprawy a dozór kuratora
 128. Spłata zadoscuczynienia
 129. Możliwość odwieszenia kary pozbawienia wolności przez kuratora
 130. Allegro . Wystawianie komuś aukcji zostałam oszukana
 131. Pobicie
 132. Przedawnienie wykonania kary za wykroczenie, kara zastępcza
 133. Czy kara bedzie uznana za wykonana? Czy informować Sąd i kuratora???
 134. Alkohol, narkotyki, napaść a kara
 135. Rejestr skazanych - niewykreślenie mimo przedawnienia
 136. List gonczy a umorzenie.
 137. Pytanie
 138. art 263 par 2 e310 par 2
 139. Wniosek o wstrzymanie wykonania kary, a umorzenie.
 140. pisanie do 14 latki nie świadomie na tematy +18
 141. Prawo karne/ wyrok łączny
 142. Rozboj
 143. Klamstwo, kradziez pieniedzy, oszustwo
 144. Informacja na temat wyroku
 145. warunkowe zwolnie z odbcia reszty kary
 146. Odwieszenie Kary
 147. Cyberprzemoc, stalking, zastraszanie
 148. Odwieszenie kary
 149. Jazda po pijanemu
 150. Udowodnienie gwaltu sprzed miesiecy i wiadomosci jako dowod
 151. Powiadomienie o rozpoczęciu śledztwa
 152. Przedawnienie 284 kk i obowiązku naprawienia szkody
 153. Co mam zrobić
 154. Dozor elektroniczny-usluga adwokata
 155. Przedawnienie wyroku w Niemczech!!!
 156. Kara pozbawienia wolności odwieszona
 157. Odwieszenie wyroku na wniosek kuratora.
 158. Czy przy wyroku 5 msc przysluguje warunkowe przedterminowe zwolnienie?
 159. Nie zatrzymanie się do kontroli art.178b odwołanie
 160. Zarzadzenie wykonania kary a 3 miesięczne dziecko
 161. Kurator
 162. Okres zawieszenia
 163. Europejski nakaz aresztowania, uchylenie postanowienia o wykonaniu kary, odroczenie
 164. Znęcanie się nad królikami
 165. Naprawienie szkody a uchylenie zarządzenia o wykonaniu kary
 166. Czy jest sens się odwoływać
 167. Zatrzymanie na lotnisku. Poszukiwana listem gończym
 168. Akta sprawy, po zakonczeniu rozprawy.
 169. Odwieszenie wyroku , procedury.
 170. Zakaz prowadzenia pojazdów a warunkowe zawieszenie
 171. Nabycie 1g marichuany przez internet, paczka przechwycona.
 172. wygrana sprawa w sądzie, co dalej
 173. Dozór elektroniczny
 174. Napad narzędziem ostrym
 175. Prawa osadzonych na tzw dołku oraz co może grozić za bójkę z policją "po cywilu"
 176. Sygnatury akt
 177. 1 kara pozbawienia wolności a druga ograniczenie wolności która kara pierwsza?
 178. Odmowa interwencji przez policje
 179. Prace społeczne a odsiadka.
 180. Pomówienie
 181. Grozenie dziecku
 182. Rejestr sądownictwa
 183. Kurator i dozor przy wyroku zawieszenia a jego uprawnienia
 184. Wniosek do prokuratury na dłużnika z art.301 kk - KOSZTY
 185. Odroczenie wykonania kary
 186. Wezwanie do ZK, odwolanie
 187. Zakaz prowadzenia pojazdow mechanicznych
 188. Postanowienie o zadaniu wydania rzeczy ; o przeszukaniu
 189. 3 letni zakaz prowadzenia pojazdów
 190. Nakaz zapłaty
 191. Warunkowe Zwolnienie
 192. Znieważenie Funkcjonariusza Oraz Naruszenie nietykalności
 193. Narkotyki ciezkie
 194. Moja partnerka ugodzila mnie nozem bardzo ccieszko pod qplywem alkoholu
 195. Jestem już poszukiwany w całej polsce?
 196. ciężka sprawa .. :x
 197. Posiedzenie o odroczenie oraz wywiad kuratora
 198. Znieważenie Funkcjonariusza Oraz Naruszenie nietykalności
 199. Wniosek o zmianę wykonywania kary - Alcolock
 200. Art. 180 kk i art. 244 kk.
 201. prawo do odwołania się od wyroku nieprawomocnego.
 202. Wysokosc zadoscuczynienia.
 203. Art.244 - złamanie sądowego zakazu prow. pojazdów
 204. Bierny udział w porwaniu z pobiciem
 205. Grzywna na rzecz poszkodowanego
 206. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
 207. Uprawa konopii/Kilka pytan
 208. Odróbki, Wyjazd za granicę.
 209. Odwieszenie wyroku w zawieszeniu
 210. Zmiany w kodeksie karnym wykonawczym
 211. Groźba karalna a poświadczenie nieprawdy dotyczące obawy
 212. art.286&1kk OLX - 100zł
 213. Zatrzymane PJ za alkohol skierowanie na badania
 214. Zmiana miejsca zamieszkania i dozoru policyjnego
 215. AlcoBlock
 216. Naprawienie szkody a poważna choroba
 217. Błędy szpitala powodem śmierci
 218. Zwrot poręczenia majątkowego
 219. Co zrobic by odliczyli od wyroku odrobione godziny?
 220. Mało czasu na spotkanie z kuratorem
 221. SDE Czasowe oddalenie sie.
 222. Zmiana grzywny na kare pozbawienia wolności
 223. Zwrot korzyści majatkowej
 224. Zastępcza kara pozbawienia wolności
 225. czy da się anulować zgodę na zamieszkanie z osobą karaną
 226. Wniosek o uchylenie dozoru policyjnego
 227. Przeniesienie odbywania kary z PL do DE
 228. Przedterminowe zwolnienie, wyrok łączony, wokanda
 229. Odwołanie od środka zabezpieczającego
 230. pornografia
 231. Opłacona grzywna i prace społeczne?
 232. Ubiegania się o nagranie z akcji.
 233. Wniosek o wstrzymanie aresztu a wniosek o dozor.
 234. Użycie gazu pieprzowego
 235. Wzór wniosku o uzupełnienie wyroku w sprawie karnej
 236. wniosek o wstrzymanie wykonywania kary - jak to działa ?
 237. choroba a kara pozbawienia wolności - błagam o pomoc
 238. Zamiana prac społecznych na potrącanie z wynagrodzenia a komornik
 239. zakaz prowadzenia pojazdów , wyłaczenie kategorii C, C+E
 240. Zarządzenie zastępczej kary pozbawienia wolności za karę ograniczenia wolności
 241. Przywłaszczenie mienia przez złodzieja
 242. Wyrok w sprawie kaenej, zaskarżenie jego części
 243. koniec zakazu po cofnięciu uprawnień
 244. Odroczenie rozprawy, a przedawnienie
 245. Kurator sądowy a wyjazd do innego miasta
 246. Uchylenie postanowienia o zastępczej karze pozbawienia wolności.
 247. Bójka nieletnich
 248. Skradzione auto
 249. przywłaszczenie mienie?
 250. Posiedzenie w sprawe zarządzenia wykonani kary