PDA

View Full Version : Prawo karne wykonawcze


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 1. jak napisac wniosek do sadu o wyjazd za granice
 2. Na jakiej zasadzie osoba, który ma dozór policyjny może wyjechać za granicę do pracy?
 3. Zmiana środka zapobiegawczego
 4. kara łączna w zawieszeniu?
 5. Kilka wyroków za alimenty
 6. Kurator sadowy
 7. Prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków
 8. Policja - Ankieta bezpieczeństwa. Przeszłość.
 9. Areszt za pobicie ze skutkiem śmiertelnym
 10. Odwołanie oskarżenie po wyroku Nakazowym.
 11. Zamiana dozoru na godzin
 12. Grzywna
 13. Czy muszę ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy?
 14. Wezwanie do odbycia kary
 15. Czy grozi mi sprawa w sądzie
 16. Czy grozi mi sprawa w sądzie
 17. Złagodzenie wyroku? Art 157 § 1
 18. Areszt Śledczy
 19. Zmiana obrońcy z urzędu
 20. Dozór elektroniczny rozprawa, a bilet
 21. warunkowe przedterminowe zwolnienie cudzoziemca
 22. Wypadek, grzywna, kurator, a wyroku brak
 23. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, sekcja Wykonywania Orzeczeń
 24. Grzywna - wniosek o rozłożenie na raty.
 25. przywrócenie terminu prac społecznych
 26. trzy wyrokii prac społecznych
 27. List gonczy a posiedzenie o odroczenie.
 28. Zamiana kary
 29. Ponowne wydanie skierowania na psychotesty
 30. Przyznanie sie do przedawnionej kradziezy
 31. Wyrok w zawieszeniu
 32. skarga na policję
 33. Zawiadomienie akt oskarżenia
 34. Wniosek o wstrzymanie zastępczej kary aresztu
 35. kara łączna
 36. wniosek o warunkowe zwolnienie
 37. Zamiana wyroku
 38. Zawieszenie zastępczej kary pw
 39. naruszenie nietykalnosci
 40. Kara grzywny za zmarłego
 41. Niestawiennictwo się do ZK a doprowadzenie
 42. Środki zabezpieczające - konsekwencje
 43. Grzywna i co dalej?
 44. Prace społeczne - Nie odrobienie w wyznaczonym przez siebie terminie (pismo)
 45. Poręczenie majątkowe
 46. Utrana prawa jazdy w PL / wyrobienie prawa jazdy w Norwegii
 47. Pytanie o caloksztalt sytuacji i wyrok
 48. prawo jazdy zabrane alkohol
 49. "Jazda" po alkoholu.
 50. Mediacja.
 51. Odwieszenie kary a niepczytalność.
 52. Prawo jazdy a epilepsja w przeszłości
 53. Zabrane prowo jazdy za alokohol
 54. Odzyskane prawo jazdy
 55. Jak wyegzekwować wyrok naprawienia szkody?
 56. Zakaz prowadzenia pojazdow
 57. Przemoc w mysl 202 par 3 kk
 58. Art 207 KK (znęcanie się) a zdrada
 59. Oskarżyciel posiłkowy
 60. Wszczęcie dochodzenia przez policję
 61. wyłączenie oskarżyciela posiłkowego z przesłuchania oskarżonego
 62. naprawienie szkody z art 286
 63. Prace społeczne (pobicie)
 64. 279kk
 65. Sankcja
 66. Apelacja, zamiana wyroku.
 67. Kolejny temat w sprawie zatrzymanego prawa jazdy na terenie Niemiec.
 68. art 286 kk
 69. Kara ograniczwnia wolnośći-wykonywanie prac społecznych.
 70. Zagraniczne prawo jazdy a zakaz jazdy w polsce
 71. Zaświadczenie KRK
 72. Pobicie, porada, informacje
 73. Odmowa stawienia się do kuratora sądowego
 74. Prace społeczne w dwóch miastach, list gończy
 75. wykonanie zadządzonej kary a zmiana jej na inną
 76. Rozłożenie na raty. Zażalenie
 77. Mediacje - odszkodowanie
 78. Karalność a wyjazd za granicę na kilka dni
 79. Zwolniony z pracy zabrania szkoła w wiezienuu
 80. Zast. Kara pozbawienia wolnosci-odmowa wstrzymania
 81. Bezpodstawne użycie kajdanek
 82. Kradzież czynem ciaglym
 83. Potrącenia z wynagrodzenia
 84. Zwrot poręczenia majątkowego
 85. Rozprawa na drugim koncu kraju - podział majątku
 86. Zakaz prowadzenia pojazdów a obsluga dzwigu?
 87. 500 zł za flaszkę w poza koszem i mało tego..
 88. Wniosek o jak największą ilość odrabiania godzin społecznych w miesiącu
 89. Zatarcie wyroku
 90. Wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego i brak odpowiedzi
 91. Zaliczenie aresztu
 92. Prace społeczne - karalność
 93. Przedawnienie wykonania kary
 94. Kradzież z włamaniem uszkodzenie auta
 95. Wzięcie na siebie części winy. Handel narkotykami
 96. Bezpodstawne skazanie
 97. Ponowne odroczenie
 98. 239 &1 kk
 99. Ponowny wniosek o raty lub prace społeczne
 100. Odroczenie
 101. Opinia biegłych !!! Pilne !!!
 102. odroczenie wykonania kary
 103. Wezwanie w związku karą ograniczenia wolności
 104. Odwieszenie wyroku i SDE
 105. Kradzież telefonu
 106. Wtargnięcie na impreze + pobicie
 107. Wezwanie na posiedzenie Sądu
 108. Dozór elektroniczny
 109. niesluszne zkazanie z art.200kk
 110. Nie zalezy mi na odzyskaniu prawa jazdy
 111. Wniosek o odroczenie wykonania kary
 112. Nakaz doprowadzenia do ZK a prawa Policji
 113. Postępowanie upadłościowe a wyrok pozbawienia wolnosci w zawieszeniu
 114. Zapłaconą grzywna, kiedy decyzją o wypuszczeniu z aresztu.
 115. Prokurator wniósł o uzasadnienie wyroku ...
 116. Prowadzenie pojazdów mechanicznych.
 117. List gończy a odroczenie wykonania kary
 118. Prawo jazdy zatrzymane w 1999 roku i odbior
 119. kasacja od wyroku warunkowo umarzającego
 120. Śmierć na przepustce z zakładu psychiatrycznego
 121. Wniosek do prokuratury o przeniesienie dozoru policyjnego.
 122. rozbój rozprawa
 123. Wniosek o dozór elektroniczny a wywiad kuratora w miejscu zamieszkania
 124. Współpraca.
 125. Nie susznie oskarżony
 126. kara za nielegalne oprogramowanie.
 127. Zakaz prowadzenia pojazdów niebawem mija, co dalej?
 128. Odzyskanie prawa jazdy a badania lekarskie
 129. Co się dzieje po okresie zawieszenia wykonania kary, po wcześniejszym jej odroczeniu
 130. Zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej.
 131. Wniosek o odroczenie wykonania kary
 132. Pobicie poszkodowany wezwanie jako świadek
 133. poreczenie majatkowe-brak wplaty
 134. Art. 178. kkw a prokurator?
 135. Dłużnik alimentacyjny jego niepełnosprawność
 136. Czy może siedzieć dożywocie?
 137. Nadzór kuratora a obowiązek szkolny po skończeniu 18lat
 138. Grozby karalne
 139. Odroczenie kary ograniczenia wolności
 140. nie rozumem zskarżenia
 141. Zamiana kary na areszt
 142. Wyrok w zawieszeniu.
 143. Dozór elektorniczny, warunkowe zwolnienie.
 144. Do zamkniętego wątku....
 145. Czy obowiązują stare czy nowe zasady ?
 146. Alkoblokada - Kurs na nowo
 147. Jazda po pijaku - ZK - 5tys zl czy 10 tys??
 148. Zamiana grzywny na karę więzienia, a zatrzymanie na lotnisku
 149. 3 pokrzywdzonych a tylko dwóm odszkodowanie
 150. Pokrzywdzony- zmiana adwokata z urzędu.
 151. Akta sprawy. fotokopia
 152. Zarządzenie wykonania kary zastępczej pozbawienia wolności
 153. Prace spoleczne ogromny problem
 154. ART&157kk
 155. Zarzadzenie wykonania kary po zatarciu?
 156. Zarządzenie wykonania kary p.w. a stan zdrowia skazanego
 157. Prosba o pomoc
 158. SDE a odwiedzenie wykonania kary
 159. Pismo z Policji do zakładu pracy
 160. Wyrok laczny niesprawiedliwy
 161. Uzasadnienie wyroku a apelacja
 162. Włamanie
 163. Wcześniejsze złożenie wniosku o uznanie środka karnego za wykonany
 164. Przesuniecie terminu rozprawy
 165. Odroczenie wykonania kary , ciężka sytuacja rodzinna
 166. Odwołanie zeznań
 167. Niewykonane prace spoleczne i zamiana na zastepcza kare pozbawienia wolnosci.
 168. Naprawienie szkody na rzecz pokrzywdzonej
 169. Zwrot sprzętu elektronicznego
 170. Wyrok laczny a warunkowe przedterminowe zwolnienie
 171. Jazda po alko
 172. Alimenty
 173. skazanie 8 msc
 174. Wyrok w zawieszeniu
 175. Odwieszenie kary pozbawienia wolności
 176. Blokada alkoholowa - wynająć czy kupić?
 177. Naprawienie szkody
 178. Prawo jazdy
 179. Wyrok z pomowienia. Odwolanie sie do juryzdykcji innych Panstw
 180. 3 miesiace aresztu, prosze o pomoc.
 181. Grzywna
 182. Skrócenie kary prac społecznych za jazdę po alkoholu po połowie kary
 183. Zamiana kary grzywny na karę pozbawienia wolności
 184. Dostęp do akt sprawy a dozór kuratora
 185. Spłata zadoscuczynienia
 186. Możliwość odwieszenia kary pozbawienia wolności przez kuratora
 187. Allegro . Wystawianie komuś aukcji zostałam oszukana
 188. Pobicie
 189. Przedawnienie wykonania kary za wykroczenie, kara zastępcza
 190. Czy kara bedzie uznana za wykonana? Czy informować Sąd i kuratora???
 191. Alkohol, narkotyki, napaść a kara
 192. Rejestr skazanych - niewykreślenie mimo przedawnienia
 193. List gonczy a umorzenie.
 194. Pytanie
 195. art 263 par 2 e310 par 2
 196. Wniosek o wstrzymanie wykonania kary, a umorzenie.
 197. pisanie do 14 latki nie świadomie na tematy +18
 198. Prawo karne/ wyrok łączny
 199. Rozboj
 200. Klamstwo, kradziez pieniedzy, oszustwo
 201. Informacja na temat wyroku
 202. warunkowe zwolnie z odbcia reszty kary
 203. Odwieszenie Kary
 204. Cyberprzemoc, stalking, zastraszanie
 205. Odwieszenie kary
 206. Jazda po pijanemu
 207. Udowodnienie gwaltu sprzed miesiecy i wiadomosci jako dowod
 208. Powiadomienie o rozpoczęciu śledztwa
 209. Przedawnienie 284 kk i obowiązku naprawienia szkody
 210. Co mam zrobić
 211. Dozor elektroniczny-usluga adwokata
 212. Przedawnienie wyroku w Niemczech!!!
 213. Kara pozbawienia wolności odwieszona
 214. Odwieszenie wyroku na wniosek kuratora.
 215. Czy przy wyroku 5 msc przysluguje warunkowe przedterminowe zwolnienie?
 216. Nie zatrzymanie się do kontroli art.178b odwołanie
 217. Zarzadzenie wykonania kary a 3 miesięczne dziecko
 218. Kurator
 219. Okres zawieszenia
 220. Europejski nakaz aresztowania, uchylenie postanowienia o wykonaniu kary, odroczenie
 221. Znęcanie się nad królikami
 222. Naprawienie szkody a uchylenie zarządzenia o wykonaniu kary
 223. Czy jest sens się odwoływać
 224. Zatrzymanie na lotnisku. Poszukiwana listem gończym
 225. Akta sprawy, po zakonczeniu rozprawy.
 226. Odwieszenie wyroku , procedury.
 227. Zakaz prowadzenia pojazdów a warunkowe zawieszenie
 228. Nabycie 1g marichuany przez internet, paczka przechwycona.
 229. wygrana sprawa w sądzie, co dalej
 230. Dozór elektroniczny
 231. Napad narzędziem ostrym
 232. Prawa osadzonych na tzw dołku oraz co może grozić za bójkę z policją "po cywilu"
 233. Sygnatury akt
 234. 1 kara pozbawienia wolności a druga ograniczenie wolności która kara pierwsza?
 235. Odmowa interwencji przez policje
 236. Prace społeczne a odsiadka.
 237. Pomówienie
 238. Grozenie dziecku
 239. Rejestr sądownictwa
 240. Kurator i dozor przy wyroku zawieszenia a jego uprawnienia
 241. Wniosek do prokuratury na dłużnika z art.301 kk - KOSZTY
 242. Odroczenie wykonania kary
 243. Wezwanie do ZK, odwolanie
 244. Zakaz prowadzenia pojazdow mechanicznych
 245. Postanowienie o zadaniu wydania rzeczy ; o przeszukaniu
 246. 3 letni zakaz prowadzenia pojazdów
 247. Nakaz zapłaty
 248. Warunkowe Zwolnienie
 249. Znieważenie Funkcjonariusza Oraz Naruszenie nietykalności
 250. Narkotyki ciezkie