PDA

View Full Version : Prawo karne wykonawcze


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

 1. Dobrowolne poddanie karze
 2. warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary
 3. Powrót do miejsca zamieszkania za granicą po wcześniejszym zwolnieniu z odbycia kary
 4. Ucieczka przed sprawą karną
 5. Zatarcie skazania
 6. Zarządzenie wykonania kary
 7. Kara za alimenty ile razy można dostać wyrok?
 8. Jazda samochodem zakaz prowadzenia
 9. Usunięcie gniazda z pisklętami gołębi z balkonu
 10. Zatarcie skazania
 11. Prawomocny wyrok pozbawienia wolności, a ukrywanie się na Ukrainie
 12. System dozoru
 13. Art.284 ss 1 kk przy zastosowaniu art. 64 ss1 i inne.
 14. Skazanie bez rozprawy - Dostarczenie wniosku
 15. Jak obliczyć okres odroczenia wykonywania kary
 16. Grzywny a zabezpieczone mienie
 17. Prace spoleczne
 18. Zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.
 19. Zakup leku przez internet-proszę o szybką pomoc
 20. Nie powrót z przerwy w karze
 21. Wyrok w zawieszeniu, a kolejny wyrok.
 22. Blokada alkoholowa za granicą
 23. Sde
 24. Warunkowe zwolnienie z sde
 25. SDE na jaką odległość od urządzenia
 26. Skąd wziąć sygnaturę akt
 27. Kradzież/włamanie
 28. zaświadczenie o niekaralności
 29. Zniszczenie mienia wycofanie zgłoszenia
 30. Pismo do Sądu o zwrot uiszconej grzywny
 31. System dozoru elektronicznego
 32. Wcześniejsze zatarcie skazania po wykonaniu prac społecznych
 33. System dozoru elektronicznego
 34. naruszenie miru domowego
 35. Sde do 1,5 roku
 36. Warunkowe zwolnienie, następnie wyrok łączny
 37. Prawo jazdy za granicą, zakaz w PL
 38. Zakaz prowadzenia pojazdów - Skrócenie
 39. Nakaz doprowadzenia
 40. Umorzenie postępowania karnego wykonawczego a koszty egzekucyjne
 41. Czy mogę uniknąć zastępczej kary pozbawienia wolności?
 42. Kradzież telefonu i przeglądanie portali społecznościowych
 43. Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z Systemu Dozoru Elektronicznego
 44. Skargę/pozew przeciwko niesolidnemu kuratorowi
 45. Obrażanie, napaść, interwencja Policji, pytanie
 46. Wyrok prawomocny niesłuszny
 47. 2 wyroki,wniosek o wyrok łączny i stawiennictwo w ZK
 48. Nieskuteczny sprzeciw od wyroku nakazowego
 49. niealimentacja - POSIEDZENIE NIEJAWNE-
 50. Nakaz doprowadzenia
 51. Jak się dowiedzieć czy wykonanie wyroku się przedawniło?
 52. Przepadek Korzyści Majątkowej (Przedawnienie)
 53. Zmiana kary z ograniczenia na pozbawienie wolności.
 54. odroczenie
 55. SDE uchylenie
 56. Wyrok łączny
 57. Karany w przeszłości a pozwolenie na broń
 58. apelacja
 59. Wniosek o odroczenie wykonania kary
 60. Dozór elektroniczny Kraków
 61. Kiedy uznany za winnego
 62. Wezwanie na przesłuchanie w charakterze świadka a list gończy
 63. Wiza a karalność w 2020
 64. Czy mogę prowadzić po okresie zawieszenia?
 65. Ułaskawienie
 66. Działania Sądu Apelacyjnego w sprawie zażalenia na odmowę dozoru El.
 67. Postanowienie Sądu
 68. Przeniesienie do innego zk a termin wokandy
 69. Pobieranie odcisków palców
 70. Kara łączna
 71. Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności
 72. prawo jazdy po alkoholu
 73. Warunkowe zwolnienie
 74. wydanie postanowienia o zastępczej karze pozbawienia wolności
 75. Skazanie za przestępstwo umyślne a praca w służbach mundurowych
 76. odmowa zeznań , czy może?
 77. Grożąca kara a rozprawa w sądzie
 78. Termin stawiennictwa w ZK a SDE
 79. Wypadek samochodowy ze skutkiem śmiertelnym
 80. zawiadomienie o składaniu fałszywych zeznan
 81. Ciąża żony, a wymiar kary przy DPK
 82. Wniosek o niedoprowadzenie do ZK, czy to możliwe?
 83. Grzywna - płatność
 84. Odwieszony wyrok
 85. Wniosek o uniewinnienie
 86. Uznanie środka karnego za wykonany - zakaz zbliżania się
 87. zatarcie skazania
 88. Wyrok nakazowy
 89. Wyrok a recydywa
 90. Odwołanie warunkowego przedterminowe zwolnienia
 91. Zeznania świadka
 92. Wykonywanie dozoru Policji
 93. Sąd właściwy do wyroku łacznego.?
 94. Oszustwo/wyłudzenie a odzyskanie pieniędzy.Sprawca w więzieniu
 95. grzywna zamieniona na areszt-czy da sie ten areszt cofnąć
 96. Czy reasumpcja postanowienia jest możliwa?
 97. Wpis w KRD, koszty sądowe i grzywna
 98. Pytanie w sprawie dozoru elektronicznego w domu.
 99. Koszty sądowe
 100. Wniosek o wstrzymanie a bilet do zk
 101. Zwolnienie od dozoru kuratora sądowego
 102. Odroczenie
 103. Bilet do ZK
 104. Zwrot blankietu prawa jazdy
 105. 2 wyroki pytanie
 106. Straż miejska pomyliła się przy wypisywaniu mandatu
 107. Nakaz doprowadznie, ile dni po terminie
 108. Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności
 109. Nieprawomocny wyrok a wezwanie do Zk
 110. Zakończenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 111. Wyrok
 112. Ile dni ma Sąd na odpisanie na Wniosek ?
 113. Dozór policyjny - Uchybienia polcji
 114. Zmiana postanowienia a termin uprawomocnienia
 115. Posiedzenie o zarządzeniu wykonania kary
 116. Odpowiedzi tylko do wiadomosci sądu?
 117. Proszę o pomoc
 118. Wyrok po odwołaniu
 119. AlcoLock - blokada alkoholowa część II
 120. Dług
 121. Zawieszenie odroczenia
 122. jak się odwołać?
 123. Przestępstwo nękania
 124. Zażalenie prokuratura o odroczenie
 125. Zmiana kolizji w wypadek .
 126. Nie stawienie się na sprawę
 127. art 209kk
 128. Czy pokrzywdzona , ofiara stalkera musi byc obecna w Sądzie?
 129. Apelacja prokuratury w sprawie karnej
 130. Pomocy
 131. Kurator odwieszenie wyroku
 132. Sde
 133. Wniosek o stawiennictwo w AS
 134. Zatarcie skazania
 135. Okoliczności łagodzące...
 136. Wnioskowanie o zadośćuczynienie od sprawców
 137. Zatarcie skazania a deklaracja w Szwajcarii
 138. Sprawa art 62 1a opn
 139. koniec sde
 140. Zawieszenie prawomocnego wyroku osoby poszukiwanej.
 141. Stawki dzienne
 142. Prace społeczne ,a prace użytecznie społeczne
 143. Zamiana grzywny na karę ograniczenia wolności
 144. Odszkodowanie
 145. Nakaz leczenia
 146. Kara ograniczenia wolności - problem
 147. Kurator z zarzutami niedopełnienia obowiązku. Prokuratura pomyliła nazwiska w postano
 148. Apelacja prokuratora
 149. Prace społeczne
 150. Nistawiennictwo poszkodowanego bez usprawiedliwienia
 151. Wniosek o umorzenie postępowania wykonawczego
 152. Znieważenie i spory sąsiedzkie
 153. Kara więzienia za zaległe alimenty?
 154. Urzędnik vs obywatel - dwa pytania
 155. Zadośćuczynienie z tytułu zabójstwa bliskiej osoby
 156. Zakaz prowadzenia pojazdów
 157. Czy sedzia z wydzialu cywilnego moze rozpoznac wniosek o wylaczenie sedziego
 158. Re
 159. Pytanie na temat umorzenia zakazu prowadzenia pojazdów.
 160. Rozprawa
 161. 5 lat więzienia. Ile lat trzeba się ukrywać za zagranicą
 162. Zmiana adresu zamieszkania pod nadzorem kuratora
 163. Praca w Niemczech, a nie stawienie się w ZK
 164. Zarządzenie wykonania kary
 165. Bezwzględne więzienie art. 207 k.k. - czy warto odwolywac
 166. wyrok łączny
 167. Zatarcie
 168. Co mogę i powinienem jako ofiara przestępstwa kradzieży i zniszczenia mienia
 169. art 209kk
 170. odroczenie kary
 171. zatarcie skazania
 172. Zażalenie
 173. Dozór elektroniczny
 174. Kara grzywny
 175. zwrot kosztów za adwokata .
 176. Adwokat z urzędu
 177. Adwokat i jazda pod wpływem
 178. termin doręczenia wezwania do stawienia się w zk
 179. badania psychiatryczne i zeznania
 180. Przebywanie w szpitalu psychiatrycznym, a bilet do ZK.
 181. Depozyt sądowy jako spłata pokrzywdzonego
 182. SN nie wydaje uzasadnienia wyroku
 183. godziny społeczne
 184. Zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności.
 185. Odtwarzacz muzyki, MP3 w ZK.
 186. "Literówka", błąd Sądu w danych adresata korespondencji karnej.
 187. pobicie za granicą , a obdukcja
 188. Odwieszenie wyroku w zawieszeniu
 189. Posiadanie broni bez zezwolenia
 190. Odroczenie wyroku, a stawiennictwo w ZK.
 191. Odwieszenie kary na posiedzenie pomimo naprawienia szkody
 192. Art 94 kw czy 180a kk?
 193. Wniosek kuratora o odwieszenie kary a naprawienie szkody
 194. System dozoru elektronicznego, a przejście przez granicę.
 195. Odroczenie wyroku
 196. Zakaz zbliżania się i SDE - co dalej?
 197. Pytanie do Was o przesłuchanie - 286kk
 198. Udzielenie informacji - paserstwo
 199. Prace społeczne nieodpłatne
 200. zaginiona opłata za mandat i wezwanie do sądu
 201. Wyrok łączny kara w zawieszeniu i odbyta w dozorze elektronicznym
 202. Co może oznaczać zawieszenie sprawy?
 203. Prośba o pilne wsparcie
 204. Wezwanie na świadka osobę z korytarza?
 205. Odwieszenie kary a wyrok
 206. Posiedzenie o odroczenie.. a prokurator
 207. Wniosek o odroczenie wykonania kary
 208. Krk
 209. Odroczenie wyroku
 210. zatarcie kary w zawieszeniu
 211. Jazda pod wpływem alkocholu
 212. Zaliczenie na poczet kary, czy możliwe?
 213. Dozór policyjny - byłem a nie zaznaczyli - Pomocy !
 214. Kontrola jako dowód
 215. Naprawienie szkody.
 216. Kurator kolejny raz
 217. jaki sąd gdy obwiniony jest wojskowym (byłym? emerytowanym?)?
 218. www.***.pl znajduje swoje dane a chce odebrać dowód osobisty
 219. Odroczenie wykonywania kary
 220. Wykonanie kary -odrobek
 221. Przeoczenie terminu - wniosek o przedłużenie odroczenia wykonania kary
 222. Wniosek o sde/termin rozprawy
 223. Blokowanie przejścia
 224. Witam
 225. Wniosek o uchylenie zarządzenia o wykonaniu kary pozbawienia wolności
 226. Wezwanie na posiedzenie
 227. Ofiara przestępstwa zagranicą
 228. Odwołanie od decyzji prokuratora
 229. Skazanie - czekanie na bilet
 230. Art. 65&2 lub 3 odwołanie od orzeczenia wykonania kary
 231. zaświadczenie o niekaralności
 232. Zawiadomienie
 233. Nakaz Doprowadzenia
 234. 0.26 mg alkoholu szansa na warunkowe umożenie
 235. Choroba a prace społeczne
 236. Uchylenie dozoru elektronicznego.
 237. Wyrok a szpital
 238. Sąd właściwy pismo
 239. Ucieczka ze szpitala psychiatrycznego
 240. Brak kary łącznej w wyroku
 241. Zmiana z 5 miesięcy na 2 lata
 242. Odwieszenie zawiasów - areszt
 243. od kiedy biegnie okres zawieszenia
 244. Odwieszenie wyroku w zawieszeniu
 245. Odroczenie wykonania kary.
 246. Czy jest możliwość żeby wcześniej znieść zakaz prowadzenia pojazdów?
 247. Czy akta sprawy z sądu są przesyłane do prokuratury?
 248. Raty grzywny
 249. posiedzenie o przywrócenie terminu prac społecznych
 250. Wezwanie na komendę w celu wydania dokumentów.