PDA

View Full Version : Prawo karne wykonawcze


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

 1. Przedterminowe zwolnienie z dozoru elektronicznego.
 2. Aresztowanie do ZK
 3. Uchylenie prawomocnego zabezpieczenia majątku na poczet kary
 4. Posiedzenie odwolawcze - adwokat
 5. Umorzenie śledztwa przez policję (bez podpisu prokuratora)
 6. No to się zadziało... Policja o 0.50 wchodzi siłowo do mieszkania.
 7. 278akk apelacja?
 8. Dozór elektroniczny
 9. Nieletniość, seks i alkohol
 10. Zamiana pracy społecznej
 11. Dozur elektroniczny SDE
 12. Koszta naprawy i zadośćuczynienia na raty
 13. Rozprawa o SDE - adwokat czynnikiem rozstrzygającym?
 14. dozór elektroniczny a nakaz eksmisji
 15. Dwa wyroki w zawieszeniu
 16. System dozoru elektronicznego w domu Monar
 17. Kilka wyroków, a przepustka lub wcześniejsze zwolnienie.
 18. Łączny wyrok - kary ograniczenia wolności
 19. Blokada alkoholowa
 20. Udostępnianie 2 czy 3 osobą klonazepamu
 21. Zakaz zbliżania
 22. Dozur elektroniczny sad penitencjarny a doprowadzenie do zakładu karnego
 23. Prywatny akt oskarżenia i jego aspekty.
 24. Problem z blokadą alkoholową i starostwem
 25. Zmiana postanowienia przez sad apelacyjny SDE
 26. Czy da sie uniknac doprowadzenia do ZK zglaszajac sie samemu?
 27. Przywrócenie prac społecznych podczas odbywania sde
 28. gdzie zlozyc wniosek o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpatrzenia wniosku o SDE
 29. art 177kk
 30. Art 207 kk
 31. Odroczenie wykonania kary z powodu depresji a SDE
 32. Szukam orzeczeń sądów w sprawach o SDE
 33. Pismo z sądu z art. 178a § 1 k.k, co dalej? Nie ma konta do zapłaty
 34. art.177 kk
 35. Ile czasu policja ma na przedstawienie zarzutów
 36. Kara grzywny
 37. Świadectwo o niekaralności
 38. Zadośćuczynienie
 39. Pytanie odnośnie prac społecznych, kara mieszana.
 40. Klauzula wykonalności w sprawie wykroczeniowej
 41. Jak wygląda zatrzymanie przez policję?
 42. Wstrzymanie zapłaty kary
 43. Kara za posiadanie 1,5 g twardych
 44. zażalenie
 45. Wstrzymanie wykonania kary do kiedy
 46. Wezwanie do zapłaty
 47. ponowne zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności
 48. Jazda pod wpływem
 49. Oferta sprzedaży kradzionego przedmiotu
 50. Wolna dyskusja poznawcza wykładni.
 51. Kradzież
 52. Srodek zabezpieczajacy, a koszty dojazdu
 53. Poszukiwany listem gonczym
 54. Naprawienie szkody - jak liczyć?
 55. Nakaz doprowadzenie do ZK a SDE
 56. Sprawa warunkowo umorzona a nieposzlakowana opinia po latach
 57. dozór elektroniczny 2023
 58. Posiadanie marihuany
 59. Doprowadzenie policji przed uprawomocnieniem się
 60. Wadliwe urzadzenia SDE
 61. Zakaz kontaktowania się w każdy możliwy sposób
 62. Przedstawienie zarzutów
 63. Wyrok sądu
 64. Kara łączna 2
 65. zapłacona grzywna i co dalej?
 66. Zniesławienie/znieważenie w internecie - czas dochodzenia
 67. Niepodpisane pismo z sądu (dokument urzędowy)
 68. 2 Promile akoholu.
 69. Warunkowe zwolnienie z sde a wyjaz do pracy za granice
 70. Czy zawsze trzeba podpisać odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań?
 71. Odmowa wydania kopii wyroku sądu
 72. Odmowa podjęcia śledztwa przez prokuratora
 73. Jak zabezpieczyć się przed nadużyciami policjantów?
 74. Opóźnienie rozprawy lub posiedzenia
 75. Odmowa na dozór elektroniczny
 76. Dochodzenie art 281 kk 1
 77. SDE - Piotrków Trybunalski
 78. Potrącenie pieszego na pasach
 79. Odbyta kara a wyrok w zawieszeniu
 80. Złamanie zakazu prowadzenia pojazdów
 81. gdzie znajdę sprawiedliwość
 82. Wyrok pozbawienia wolności A nowy k.k.w
 83. Terapia - doprowadzenie przez policję
 84. System dozoru elektronicznego warunkowe zwolnienie
 85. Zamiana ogarniczenia wolności na pozbawienie wolności
 86. Przyjęcie do zk choroby
 87. subsydiarny akt oskarżenia
 88. Dozór kuratora sadowego
 89. Kara ograniczenia wolności
 90. prawo do wykonywania zawodu technika farmaceutycznego (nie mylić z mgr farmacji)
 91. Niewspółmiernie wysoka grzywna po apelacji
 92. Wyrok skazujący - nakaz doprowadzenia do zakładu karnego ?
 93. Pedofilska mafia
 94. Problem z pracą na dozorze elektronicznym.
 95. Discord a 191a KK
 96. Marihuana i mefedron posiadanie znacznej ilości
 97. Wyrok łączny 2 terminy w 2 równorzędnych Sądach
 98. Łączenie wyroków w zawieszeniu
 99. Złamanie zakazu prowadzenie pojazdów
 100. Kradzież
 101. Jazda po alkoholu - Budżetówka - Emerytura - obywatelskie zatrzymanie
 102. Postępowanie warunkowo umożone
 103. List od komornika
 104. Skazany
 105. Akta postępowania wykonawczego
 106. Czy policja może coś z tym zrobić?
 107. sprawa zatrcia skazania
 108. POSIEDZENIE SĄDu A WYKONANIE KARY
 109. Wniosek o szybsze wykonanie kary ograniczenia wolności
 110. Wniosek o możliwość wykonania kary ograniczenia wolności w krótszym czasie
 111. Wpis do Systemu Informacji Schengen a brak ENA
 112. Warunkowe zwolnienie a przestępstwo popełnione przed rozpoczęciem odbywania kary
 113. Zwrot kosztów za egzekucję komorniczą
 114. Dozór elektroniczny - 30 dni na decyzję w praktyce
 115. zakaz zbliżania do rodziny osoby zameldowanej
 116. Zapytanie
 117. Zawieszenie wykonania kary łącznej
 118. Wyrok II instancji a kasacja
 119. Warunkowe zwolnienie z wykonywania kary
 120. Wykonanie wyroku warunkowo zawieszonego
 121. Apelacja od waroku za przestepstwo art 271
 122. Wyrok łączny a zwrot kary grzywny
 123. Częściowa spłata zadośćuczynienia a możliwość odwieszenia wykonania kary
 124. Kradzież powyżej 500zł
 125. Naprawienie szkody, wyrok w zawieszeniu
 126. Przedterminowe zwolnienie a kilka wyroków
 127. Nieodrobione prace społeczne a SDE
 128. Nieodrobione prace społeczne a SDE
 129. Zatarcie skazania
 130. Kradzież w domu
 131. Ograniczenie wolności a zaświadczenie o Niekaralności
 132. Daktyloskopia po zapoznaniu się z aktami sprawy przez podejrzanego
 133. Odwieszenie zawiasów
 134. Czy mogę stracą się o SDE
 135. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
 136. Warunkowe przedterminowe zwolnienie a wyjazd za granice
 137. Nakaz doprowadzenie (bez "biletu")
 138. Cofnięcie listu do osadzonego, kontynuacja problemu w opisie- proszę o pomoc.
 139. Wstrzymanie wykonania kary posiedzenie odroczenie, biegli
 140. Wyrok łączny pilne
 141. Odrzucenie wstrzymania kary a nakaz doprowadzenia do ZK
 142. Posiedzenie niejawne
 143. Rzeczy w depozycie.
 144. Nakaz doprowadzenia do ZK ale z jakiego sądu?
 145. Nie stawienie się z Areszcie Śledczym
 146. Zamiany w kodeksie karnym
 147. Odbycie kary w innym wiezieniu
 148. Kara pozbawienia wolności wraz z ograniczeniem wolności.
 149. Dałem się zrobić na słupa z chęci zysku :(
 150. Przecięcie bransoletki SDE
 151. Pocztówka do zakładu karnego a mój pobyt za granicą, co robić?!
 152. Fikcja doreczen
 153. Recydywa
 154. Wezwanie do stawienia się w zakładzie karnym
 155. Dozór elektroniczny naruszenie.
 156. Szkoda na parkingu bez prawo jazdy
 157. Szansa na Warunkowe zawieszene
 158. Kara prac społecznych a praca na pół etatu
 159. Apelacja
 160. Grzywna a rejestr skazanych
 161. Przetransportowanie a SDE
 162. KRK, krajowy rejestr karny, zatarcie, naprawienie szkody
 163. Cofnięcie uprawnień, brak możliwości blokady alkoholowej?
 164. Ekstradycja - wyłudzenie kredytu
 165. Zmiana miejsca zamieszkania a nadzór kuratora
 166. Blodada alkoholowa - problem z uzyskaniem zgody sądu
 167. Zakaz kontaktu uzależniony od woli "ofiary"
 168. Policja, nachodzenie,list gończy,ENA
 169. Kilka wyroków w zawieszeniu
 170. Czy jestem w KSIP
 171. Prawo jazdy - prace społeczne.
 172. Odroczenie wykonania kary
 173. Czy jestem w systemie SIS
 174. Wyłudzony kredyt - naprawa szkody
 175. Dane adresowe pokrzywdzonego w piśmie z sądu
 176. Jak pomóc synowi???
 177. Samowola budowlana i szkody w srodowisku
 178. Wniosek o zatarcie skazania
 179. Dozór elektroniczy
 180. Mediacja w sprawie o znęcanie
 181. Zabranie dziecka
 182. alimenty
 183. Brak dozoru kuratora w wyroku, a wezwanie na stawiennictwo? Przypadek czy błąd?
 184. Spóźniona apelacja
 185. Kurator nalega o depozyt sądowy - czy słusznie? Prośba o poradę
 186. Zawieszenie wykonania kary
 187. Wyrok w zawieszeniu, a wyjazd za granicę do pracy
 188. Blokada alkoholowa, a warunkowe umorzenie postępowania
 189. Termin zapłaty zadośćuczynienia po wyroku
 190. Zabezpieczenie sprzętu
 191. Kurator chce mnie wysłać na odwyk
 192. brak biletu do ZK a wniosek o SDE
 193. Kara grzywny a zastępcza aresztu
 194. Skazanie za pomoc.
 195. Wszczęcie postępowania o zatrzymanie prawa jazdy
 196. Kurator po odbyciu 10% kary złożył wniosek o uznanie. Teraz grozi mi więzienie.
 197. Okres próby
 198. Naprawienie szkody - kredyt
 199. Zmiana wyroku - wyjaśnienie
 200. Samoukaranie
 201. Potrącenie z wynagrodzenia
 202. Nowe odrocznie kary pomocy
 203. Dość ważna sprawa dla mnie/Pracę spoleczne
 204. Wniosek o zmniejszenie ilości godzin prac społecznych
 205. Grzywna z ZUS - zamiana na areszt/prace społeczne
 206. Zastępcza kara ograniczenia wolności
 207. List do osadzonego
 208. Zastępcza kara pozbawienia wolności.
 209. Kara zastępcza i pozbawienia wolności a WPZ
 210. Czy osoba skazana może mieć zakaz kontaktu telefonicznego ze znajomymi?
 211. Wstrzymanie zastępczej kary pozbawienia wolności
 212. warunkowe przedterminowego zwolnienie SDE
 213. Rodzina z pieniedzmi przeciwko mnie
 214. naprawienie szkody w całości
 215. Przepadek korzyści majątkowej - czy jest szansa ?
 216. Zaskarżenie postanowienia - czy sa jakies oplaty?
 217. Uchylenie prawomocnego zakazu zbliżania się
 218. Wezwanie do odbycia kary
 219. Nakaz doprowadzenia do ZK a dozór elektroniczny POMOCY
 220. Zaświadczenie o niekaralności.
 221. Przyznanie się do winy a warunkowe umorzenie
 222. Zakład Karny
 223. Naruszenie nierozstrzygnięte prawomocnie, a redukcja punktów karnych
 224. Wprowadzenie w błąd leasingodawcy
 225. druga instancja
 226. Znaleźne czyli kiedy i ile wynosi nagroda
 227. Sądowy nakaz leczenia odwykowego
 228. art. 212 1 KK akt oskarżenia- pomówienie
 229. [Poszkodowany] Wyrok w zawieszeniu i obowiązek naprawienia szkody
 230. Zwolnienie warunkowe Art. 91
 231. KRK Informacja - Zatarcie skazania
 232. Jazda pod wpływem
 233. Namawianie do popełnienia przestepstwa
 234. Niekaralność a nowe przestepstwo
 235. Przeniesienie do innego komisariatu
 236. Jednorazowe uchylenie sie od dozoru kuratora
 237. Pokrzywdzona znęcaniem się
 238. Depozyt.
 239. Wykorzystanie seksualne pacjentki
 240. Wniosek o rozstrzygnięcie przez biegłego czy mogłem odbywać karę ograniczenia wolnośc
 241. S.D.E. a opieka nad umierającym na chorobę nowotworową Ojca.
 242. Prawdopodobieństwo zatrzymania
 243. Pytanie o Art.105a KKW.- dotyczy widzeń.
 244. Kto dla osoby skazanej jest osobą najbliższą a kto osobą bliską.
 245. nieodpracowana kara ogr wolnosci
 246. Czy osoba chora psychicznie może być w wiezieniu
 247. Stawiennictwo w innym mieście
 248. Jak starać się o usprawiedliwienie naruszenia harmonogramu SDE ?
 249. Zmiana kolejność Kar a WPZ
 250. Kursy i szkolenia