PDA

View Full Version : Umowy zlecenia i o dzieło


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

 1. Koniec współpracy, a wypłata za miesiąc w którym nie pracowałem
 2. Aneks do umowy zlecenia
 3. Umowa zlecenia, a znamiona umowy o pracę.
 4. umowa o dzieło koronawirus - problem niemal nie do rozwiązania dla mnie
 5. Umowa zlecenie co miesiąc i sprawa L4 - Palący problem!
 6. Rozwiązanie umowy zlecenie - sytuacja szczególna, koronawirus
 7. Umowa zlecenie - brak godzin pracy
 8. Umowa zlecenia a koronawirus
 9. Rozwiązanie umowy zlecenia
 10. Prawo budowlane-niewywiązanie się z terminu
 11. L4 przy umowie zlecenia ?
 12. Zlecenie a koronawirus
 13. Umowa zlecenie podczas kwarantanny
 14. ślub a umowa z dj-em
 15. umowa zlecenie/koronawirus/świadczenie z ZUS
 16. Nie Dostałem wynagrodzenia z umowy zlecenie
 17. Brak chęci zapłaty i sąd
 18. Umowa o świadczenie usług / kontakt z klientem / koronawirus
 19. Praca na umowę zlecenie a koronawirus
 20. Nakaz zapłaty wynagrodzenia za luty
 21. Agencja pracy tymczasowej a kary za nieobecność w pracy
 22. Czas wypowiedzenia w przypadku nieregularnego wymiaru godzin
 23. kwarantanna a umowa zlecenie
 24. legalność sporządzania umowy przez pracodawcę
 25. Rozwiązanie umowy o prace a koronawius
 26. Umowa zlecenie w czasie koronawirusa
 27. Interpretacja zapisu odnośnie kary umownej
 28. Nieporozumienie z kontrahentem
 29. Umowa zlecenie ustna
 30. Jak długo trzeba przechowywać umowy o dzieło w firmie?
 31. Zleceniodawca chce mnie wykończyć...
 32. UZ - zbyt niska kwota odprowadzonych składek
 33. Wykonywanie zleceń rpzez 13latka
 34. Kradzież w pracy, brak sprawcy
 35. zlecenie 2 lata, brak L4 brak wypłaty brak umowy
 36. Umowa o dzieło - remont mieszkania.
 37. umowa zlecenie a L4
 38. Brak wypłaconego wynagrodzenia w terminie
 39. Wypadek w pracy.
 40. umowa zlecenie - wystawienie rachunku do umowy
 41. Dokumenty
 42. Pit umowa zlecenia
 43. Potrącenie na fundusz pracowniczy.
 44. Umowa zlecenie ze studentem, cudzoziemcem poniżej 26 rż. PIT-0
 45. Umowa o dzieło i umowa o współpracy - pomoc
 46. Zapis o karze umownej
 47. Umowa o dzieło na rok
 48. Film ślubny
 49. zapytanie
 50. Student i nie-student przed 26.r.ż a umowa zlecenie i wynagrodzenie
 51. Umowa zlecenie - nie wypłacanie pełnego wynagrodzenia
 52. Umowa zlecenie - zaległe wynagrodzenie i inna kwota na umowie
 53. Kancelaria odszkodowawcza narusza warunki umowy
 54. Przetrzymywanie zleceniobiorcy w miejscu wykonywania zlecenia
 55. Brak wynagrodzenia
 56. Umowa zlecenia - kto jest wierzyciel?
 57. Umowa zlecenie (status studenta + oświadczenie pit-0)
 58. Umowa zlecenie
 59. Zmiana menu weselnego ze strony zleceniobiorcy
 60. Wyjazdy
 61. Kiedy wypowiedzenie
 62. Umowa zlecenie na 2h tygodniowo
 63. Pismo - Ostateczne ponaglenie do wykonania zleconych prac
 64. Reklamacja uslugi
 65. nie rozumiem podstaw umowy o prace
 66. Przepisy dla nauczycieli.
 67. Kary umowne
 68. Konsultacje a umowa o dzieło
 69. Płaca minimalna, a nocna zmiana
 70. Umowa na 1/2 etatu a pracuję cały etat
 71. Umowa o poufności
 72. Czy może być dziełem
 73. Tajemnica treści umowy a porada prawna
 74. Czy zachodzi tutaj stosunek pracy ?
 75. Praca w opiece.
 76. Umowa zlecenie - Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie
 77. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie
 78. Umowa o dzieło z osobą współpracującą a urlop wychowawczy
 79. Kary Umowne- wyliczenie
 80. Zapis o wynagrodzeniu w umowie zleceniu
 81. umowa a wzrost wynagrodzenia
 82. Umowa o dzieło, a jednoosobowa działalność.
 83. Umowa zlecenie, a kary za odejście
 84. Wypowiedzenie umowy zlecenie
 85. Problematyczny pracodawca TSL
 86. Umowa zlecenie - najniższa krajowa
 87. Zaniżanie wynagrodzenia za zlecenie
 88. Wypowiedziane zlecenie, kary w umowie
 89. Problem z wypowiedzeniem
 90. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy zlecenia
 91. Wystawienie rachunków
 92. Umowa dot. reportażu ślubnego.
 93. Dwie umowy zlecenie - deklaracja podatkowa
 94. Umowa zlecenie - miejsce zakwaterowania
 95. Brak umowy, a manko w kasie
 96. wypłata za grudzień 2019 w styczniu 2020.
 97. Kara umowna za złamanie tajemnicy zlecenia
 98. Umowa z wykonawcą
 99. umowy zlecenia a skladki
 100. Umowa zlecenie - dni świąteczne
 101. Umowa zlecenie - usunięcie plików po zakończeniu zlecenia
 102. pasek na umowie zlecenie
 103. UZ, Zakaz konkurencji a brak zapisu o odszkodowaniu
 104. Wypowiedzenie umowy na uslugi
 105. Zasady umowy o dzieło
 106. Umowa zlecenia na 4 lata + kara
 107. Umowa zlecenie(kwota netto) a zerowy PIT
 108. Nieuczciwy zleceniodawca
 109. Wypowiedzenie zlecenia
 110. Brak zapłaty za przepracowane dni
 111. Wynagrodzenie za nieprzepracowany dzień
 112. Umowa zlecenie, student - wynagrodzenie
 113. Umowa o dzieło
 114. Sposób zapłaty bez wskazania w rachunku (umowa zlecenie)
 115. Umowa zlecenie z okresem wypowiedzenia
 116. Umowa zlecernie - kara przy odstąpieniu od umowy czy legalne?
 117. rozliczenie umowy o dzieło
 118. Wątpliwości przed podpisaniem umowy - zlecenia
 119. Umowa zlecenie a wypadek
 120. Problem rozliczenia sie z wykonawca
 121. Umowa niebyła w agencji pracy tymczasowej.
 122. Umowa na usługę
 123. Praca w sklepie całodobowym - na umowę zlecenie
 124. Pismo dot podwyżki
 125. Termin płatności - umowa o dzieło
 126. Pierwsza praca-
 127. Umowa zlecenie a wyjazd zleceniobiorcy
 128. Umowa zlecenie
 129. Obowiazkowe ubezpieczenie w KRUSIE a wypłata zasiłku chorobowego przez ZUS
 130. DG, wyjazd zagraniczny
 131. Zwrot za paliwo
 132. porzucenie pracy
 133. Nieuczciwy tapicer.
 134. Pracodawca nie chce wyplacic wynagrodzenia
 135. Brak terminu zapłaty w umowie
 136. Nieskończone zlecenie, niedotrzymanie terminu umowy
 137. Przyjęcie oferty o współpracę przy działalności b2b
 138. Umowa zlecenie i kwota netto
 139. Umowa o dzieło z firmą remontową.
 140. 3 miesięczna umowa o dzieło- wypowiedzenie
 141. umowa zlecenie, a znalezienie nowej pracy
 142. Ubezpieczenie wypadkowe z umowy zlecenia
 143. umowa zlecenie bez statusu studenta a NFZ
 144. Remont nieskończony w terminie. Co dalej?
 145. Faktura VAT ze zbyt wysoką kwotą
 146. Umowa zlecenie.. A l4
 147. Oświadczenie-umowa
 148. Niewykonane zlecenie, odmowa zwrotu pieniędzy.
 149. Umowa zlecenie-brak kontaktu ze zleceniodawcą
 150. Zakaz konkurencji
 151. Umowa zlecenie
 152. Rada nadzorcza a FP
 153. Umowa zlecenie- oświadczenie o ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej
 154. Awaria w firmie i utrata danych
 155. Proszę o pomoc wykonanie uslugi lecz nie poprawiono
 156. Wypowiedzenie umowy przez pełnomocnika bez wykazania pełnomocnictwa
 157. 0 pit, pracodawca chce zmniejszyć pensję
 158. Call center, zerwanie umowy
 159. Umowa zlecenie
 160. Rozwiązanie umowy z wykonawcą usług remontowych
 161. Wypadek w drodze do pracy
 162. Jak wyegzekwować odbiór należycie wykonanego dzieła
 163. Umowa zlecenie -Zadatek firma nie wywiązała się
 164. Czy szef mógł mnie zwolnić umowa zlecenie
 165. nienależyte wykonanie zlecenia
 166. ulga dla młodych a umowy zlecenie
 167. umowa zlecenie a ubezpieczenie zdrowotne
 168. Umowa zlecenie student delegowany a ZUS
 169. Umowa zlecenie - wypowiedzenie tej umowy
 170. Potrącenie z diety na "zerówce"
 171. Zamknięcie działalności przez DJ na wesele
 172. zleceniodawca nie chce wypłacić pensji za ubiegły miesiąc.
 173. Zakaz konkurencji w umowie zlecenie
 174. zerowy podatek dla młodych do 26 lat
 175. Zakaz konkurencji
 176. Rozliczanie się z umowy o dzieło i umowy o pracę
 177. Rozwiązanie umowy o świadczeniu usług przed okresem rozpoczęcia
 178. Wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym z powołaniem się na nieprawdziwe dane
 179. Potrącenie pensji za porzucenie pracy
 180. Umowa zlecenie z emerytem
 181. termin wynagrodzenia umowa zlecenie
 182. Jak w bezpieczny sposób oddać środki finansowe?
 183. Oszustwo warsztatu samochodowego
 184. Status ucznia a stawka godzinowa na umowie - zlecenie
 185. Umowa o dzieło a brak wynagrodzenia
 186. Fotograf oszust
 187. rekrutacja - umowa o dzieło czy zlecenie
 188. Usługi malarskie- płacić za fuszerkę?
 189. Zwolnienie na umowie zlecenie a utrudnianie czynności
 190. zatrudnienie
 191. Problem z płatnością
 192. Inna stawka brutto na umowie,inna w smsie.
 193. Umowa o dzieło a okres wypowiedzenia
 194. Badanie lekarskie w umowie zlecenie
 195. umowa zlecenie osoby do 26 lat
 196. Bhp
 197. Zaliczka oprawa muzyczna
 198. Umowa zlecenie
 199. Umowa zlecenie i umowa o pracę
 200. Zwrot środków finansowych - klient z Danii
 201. Nakładanie kar umownych w praktyce
 202. Zawyżona cena po wykonaniu usługi (umowa ustna)
 203. Umowa zlecenia - kwestonariusz osobowy
 204. Umowa z kierownikiem budowy
 205. Dwukrotne wypowiedzenie umowy zlecenia.
 206. Ustne wypowiedzenie umowy z powodem braku zaufania
 207. Niewywiązanie się z umowy przez firmę remontowo-budowlaną
 208. Jak zabezpieczyć sprzedaż
 209. Odpowiedzialność zleceniobiorcy bez oficjalnego potwierdzenia otrzymania zlecenia
 210. Umowa zlecenie - brak wypłaty
 211. Zerwanie umowy przez zleceniodawcę - Wynagrodzenie
 212. Umowa zlecenie kara za rozwiązanie umowy.
 213. Rezygnacja z pracy przed podpisaniem umowy zlecenia
 214. Najkorzystniejsze rozwiązanie - Pomoc
 215. Niepodpisana umowa
 216. Zlecenie - ZUS - L4 - chaos
 217. 1 post, proszę o pomoc, wakacyjne oszustwo.
 218. Wycofanie się z uzgodnień zawartych w mailach
 219. pi0 a umowa zlecenie netto
 220. Umowa lojalnościowa
 221. Praca w ochronie na umowę zlecenie
 222. Umowa zlecenie a inny dodatkowy zakres pracy
 223. Źle wykonana naprawa samochodu
 224. Kontrahent nie wywiązał się z umowy
 225. Umowe zlecenie przez agencję pracy
 226. Jak wypowiedzieć tę umowę?
 227. Firma nie chce zapłacić, powód reklamacja od klienta
 228. Nadgodziny na umowie zlecenie.
 229. Zerowy PIT dla młodych a wynagrodzenie netto
 230. zwrot zaliczki
 231. Wypowiedzenie umowy zlecenie a zwłoka w wypłacie wynagrodzenia
 232. Wypowiedzenie umowy zlecenie i jednodniowe zwolnienie
 233. Umowa o wykonanie i montaż okien
 234. Braki w inwentaryzacji umowa zlecenie
 235. Podpisałem weksel...
 236. Odpowiedzialność materialna na umowie zlecenie
 237. Adres zamieszkania konieczny w umowie o dzieło czy wystarczy adres do doręczeń?
 238. Legitymacja studencka
 239. Umowa zlecenie - wątpliwości, co do wartości wynagrodzenia.
 240. zerwanie umowy o zlecenie
 241. Skierowanie na badania wysokościowe
 242. błędnie wykonana umowa o dzieło a czas na pozew
 243. zus przy umowie zlecenie i wypadek
 244. problem z byłym pracodawcą
 245. Wypowiedzenie umowy o pozycjonowanie strony
 246. Zmienny zleceniodawca niszczy umowę
 247. Rozwiązanie umowy w czasie zwolnienia lekarskiej na umowie zleceniu
 248. Przeboje przy remoncie mieszkania - nieuczciwy fachowiec
 249. Nieuczciwy fotograf.
 250. umowa zlecenie i ZLA