PDA

View Full Version : Umowy zlecenia i o dzieło


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

 1. Zwrot środków finansowych - klient z Danii
 2. Nakładanie kar umownych w praktyce
 3. Zawyżona cena po wykonaniu usługi (umowa ustna)
 4. Umowa zlecenia - kwestonariusz osobowy
 5. Umowa z kierownikiem budowy
 6. Dwukrotne wypowiedzenie umowy zlecenia.
 7. Ustne wypowiedzenie umowy z powodem braku zaufania
 8. Niewywiązanie się z umowy przez firmę remontowo-budowlaną
 9. Jak zabezpieczyć sprzedaż
 10. Odpowiedzialność zleceniobiorcy bez oficjalnego potwierdzenia otrzymania zlecenia
 11. Umowa zlecenie - brak wypłaty
 12. Zerwanie umowy przez zleceniodawcę - Wynagrodzenie
 13. Umowa zlecenie kara za rozwiązanie umowy.
 14. Rezygnacja z pracy przed podpisaniem umowy zlecenia
 15. Najkorzystniejsze rozwiązanie - Pomoc
 16. Niepodpisana umowa
 17. Zlecenie - ZUS - L4 - chaos
 18. 1 post, proszę o pomoc, wakacyjne oszustwo.
 19. Wycofanie się z uzgodnień zawartych w mailach
 20. pi0 a umowa zlecenie netto
 21. Umowa lojalnościowa
 22. Praca w ochronie na umowę zlecenie
 23. Umowa zlecenie a inny dodatkowy zakres pracy
 24. Źle wykonana naprawa samochodu
 25. Kontrahent nie wywiązał się z umowy
 26. Umowe zlecenie przez agencję pracy
 27. Jak wypowiedzieć tę umowę?
 28. Firma nie chce zapłacić, powód reklamacja od klienta
 29. Nadgodziny na umowie zlecenie.
 30. Zerowy PIT dla młodych a wynagrodzenie netto
 31. zwrot zaliczki
 32. Wypowiedzenie umowy zlecenie a zwłoka w wypłacie wynagrodzenia
 33. Wypowiedzenie umowy zlecenie i jednodniowe zwolnienie
 34. Umowa o wykonanie i montaż okien
 35. Braki w inwentaryzacji umowa zlecenie
 36. Podpisałem weksel...
 37. Odpowiedzialność materialna na umowie zlecenie
 38. Adres zamieszkania konieczny w umowie o dzieło czy wystarczy adres do doręczeń?
 39. Legitymacja studencka
 40. Umowa zlecenie - wątpliwości, co do wartości wynagrodzenia.
 41. zerwanie umowy o zlecenie
 42. Skierowanie na badania wysokościowe
 43. błędnie wykonana umowa o dzieło a czas na pozew
 44. zus przy umowie zlecenie i wypadek
 45. problem z byłym pracodawcą
 46. Wypowiedzenie umowy o pozycjonowanie strony
 47. Zmienny zleceniodawca niszczy umowę
 48. Rozwiązanie umowy w czasie zwolnienia lekarskiej na umowie zleceniu
 49. Przeboje przy remoncie mieszkania - nieuczciwy fachowiec
 50. Nieuczciwy fotograf.
 51. umowa zlecenie i ZLA
 52. Umowa o dzielo - remont mieszkania
 53. umowa zlecenie - wypowiedzenie i l4
 54. Rachunek - umowa zlecenie
 55. Umowa o dzieło - wymaganie zaświadczenia
 56. Umowa o dzieło między dwiema osobami fizycznymi
 57. Problem z architektem
 58. nieuczciwy klient - zawarta umowa i jej paragrafy- czy taka umowa jest coś warta ?
 59. Nieuczciwy wykonawca dzieła przy umowie zawartej przez e-mail
 60. Umowy zlecenie ile?
 61. Termin wynagrodzenia Umowa Zlecenie.
 62. Spowodowanie kolizji a umowa zlecenie
 63. Pracodawca nie chce rozwiązać umowy
 64. Umowa zlecenie - stawka minimalna - zwolnienie pracownika z dnia na dzień
 65. Wypłata wynagrodzenia w przypadku upadłości firmy umowa zlecenie
 66. Powtarzające się umowy o dzieło
 67. Czynności określone na umowie
 68. Tryb studiów a zatrudnienie - kłopot
 69. Ksero legitymacji szkolnej czy można brać pożyczki?
 70. Umowa zlecenie a status studenta i obrona licencjatu.
 71. Mobbing pracownika firmy zewnętrznej
 72. Odstąpienie od umowy ustnej i jej konsekwencje
 73. zwolnienie lekarskie pracownika na kontrakcie menadżerskim
 74. Umowa zlecenie - ubezpieczenie po wygaśnięciu umowy zlecenia
 75. Zakaz konkurencji na umowie zlecenie
 76. Umowa- Zlecenie
 77. Praca umowa/ kierowca zlecenie
 78. Minimalne wynagrodzenie na okresie próbnym - umowa zlecenie
 79. Posiadanie dwóch UoD z róznymi KUP
 80. Nie wywiązanie się z umowy autobusu
 81. Umowa zlecenie, umowa o zwrot kosztów
 82. Umowa zlecenie i gospodarstwo rolne
 83. wykonywanie pracy bez umowy, przy obiecanej umowie
 84. Przywileje pracownika przy umowie zlecenie
 85. Zle wykonana usluga przez pseudo fachowcow
 86. Zatrudnienie kierowcy wraz z pojazdem przez osobę prywatną
 87. wysoka faktura
 88. Umowa zlecenie - aneks z karą
 89. Wypłata wynagrodzenia a niezdolność do pracy.
 90. Umowa o dzieło z robotnikiem - Brak pracy zaliczka pobrana
 91. Umowa ustna, pracodawca unika podpisania umowy i zapłaty
 92. Praca na umowe zlecenie ze skladkami ZUS
 93. Umowa Zlecenie a urząd pracy
 94. Praca rzucenie pracy.
 95. Umowa zlecenie
 96. Umowa zlecenie - wypowiedzenie ze zwrotem zadatku
 97. pozew o zwrot zapłaty a art 471 kc
 98. Kara umowna za wypowiedzenie UZ
 99. Jaka umowa przy zatrudnianiu przez osobę prywatną?
 100. Wypowiedzenie umowy zlecenia z 2 tyg. okresem wypowiedzenia
 101. Tynki wewnętrzne w domu jednorodzinnym - fuszerka
 102. Wypowiedzenie umowy zlecenie
 103. Wypowiedzenie a umowa zlecenie
 104. Zniszczona umowa kupna-sprzedaży samochodu
 105. Umowa licencyjna i prowizja od polecenia
 106. Zerwanie umowy o zlecenie usług, a zwrot zaliczki
 107. Umowa zlecenie stowarzyszenie.
 108. Fachowiec zwrot pieniędzy
 109. Wypowiedzenie umowy zlecenie z zachowaniem okresu
 110. Zus zabiera całe wynagrodzenie
 111. Umowa zlecenie - niewykorzystany urlop
 112. Umowa zlecenie - zwolnienie pracownika
 113. zerwanie umowy zlecenie podpisywałem przy pośredniku
 114. Umowa o świadczenie usług między firmami a wypowiedzenie
 115. Wykonane dzieło, a ustalenia w mailu
 116. Umowa zlecenie, osoba ucząca się brak ubezpieczenia nfz?
 117. Kancelaria prawna nie chce zwrócić pieniędzy
 118. Nagrywanie pracowników a umowa zlecenie
 119. Wypowiedzenie umowy fotograf/kamerzysta
 120. szef zaniża godziny pracy na umowę zlecenie
 121. umowa zlecenie - 17 latek
 122. Kara 500 zł ze zerwanie umowy szkoleniowej
 123. Umowa zlecenie - stawka brutto po odliczeniu składek ZUS
 124. Wypowiedzenie um.zlecenie
 125. Praca na umowę o dzieło
 126. Wynagrodzenie - ZUZ
 127. Umowa o dzieło a nieuczciwość
 128. Pobyt w szpitalu w trakcie trwania umowy o zlecenie a potem przejście na UOP
 129. Rozwiazanie umowy o dzielo.
 130. Brak wynagrodzenia za przepracowane godziny
 131. Jak liczyć? Dwutygodniowy okres wypowiedzenia umowy zlecenia
 132. Wypowiedzenie umowy zlecenie
 133. Zwrot środków za przebyte szkolenia na rzecz byłego pracodawcy [UMOWA]
 134. Czy mogę wypowiedzieć umowę bez przyczyny z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia?
 135. Okres wypowiedzenia umowa zlecenie
 136. Egzekwowanie kar umownych w umowie
 137. umowa zlecenie a staż unijny
 138. Zapłaciłem fakturę pro formę. Nie mam ani towaru ani zwrotu pieniędzy
 139. Ambasador produktu - jaki rodzaj umowy?
 140. Rachunek a umowa zlecenie
 141. Umowa na wykonanie usług ?
 142. Czy mam pensję poniżej minimalnej?
 143. Niestawienie się w pracy - termin powiadomienia o nieobecnośći
 144. Rozliczenie ze zleniodawcą
 145. Obciążenie kelnera za rachunek "zbiega"
 146. Wymaganie realizacji dzieła na L4
 147. Szef zapłacił za mało
 148. Jedna, czy dwie osobne sprawy sądowe..?
 149. Umowa zlecienie, oszustwo pracodawcy na zwrocie podatku
 150. Umowa na usługi remontowo-budowlane
 151. Umowa na montaż drzwi i płatność
 152. Spór z zakładem stolarskim
 153. umowa o pracę
 154. Firma nie chce wykonać umowy
 155. umowa budowlana a kary umowne
 156. Umowa zlecenie i wypowiedzenie
 157. Remont - niedotrzymanie warunków, a zwrot kosztów.
 158. Zlecenie transportowe - nieprecyzyjny zapis
 159. Ekspertyza techniczna domu
 160. Dwie umowy zlecenie student
 161. Ubezpieczenie, umowa zlecenie
 162. wezwanie do zapłaty
 163. pracodawca nieuczciwy, praca na czarno
 164. Umowa zlecenie, a niestudiujący student
 165. Prośba o ponownie wyslanie pracy po dlugim czasie
 166. Umowa o dzieło - kwota netto/brutto
 167. ***, rzekome pozycjonowanie i straszenie windykacją
 168. UoD z zagranicznym zleceniobiorcą + prawa autorskie - forma umowy?
 169. Niepodpisana umowa zlecenie
 170. Przeciągający się remont
 171. Umowa na wykonanie zabudowy
 172. Wypowiedzenie umowy na czas określony
 173. Przekwalifikowanie umowy o dzieło na umowę zlecenie u byłego pracodawcy
 174. Kłopot z wykonawcą
 175. Umowa zlecenie, koniec
 176. Umowa o świadczenie usług, oddanie wypowiedzenia wcześniej
 177. Bardzo wysokie wynagrodzenie za umowę zlecenie
 178. Umowa mailem, kolejne zlecenie i rozczarowanie
 179. Umowa zlecenie a rezygnacja ze studiów
 180. Lekarz medycyny pracy a umowa zlecenie.
 181. Dodatkowa praca na umowę zlecenia, a kwestia ubezpieczenia
 182. Nagłe odejście z pracy a konsekwencje.
 183. Wykonanie wyspy w galerii handlowej i brak zaplaty.
 184. Umowa na wykonanie mebli kuchennych a usterki i nieuczciwy wykonawca
 185. Wypłata ekwiwalentu za zaległy urlop- umowa o pracę, a umowa zlecenie
 186. usługi remontowe (umowa), a odmowa płatności
 187. Zerwanie umowy o roboty budowlane
 188. Przechowywanie dokumentacji pracownika a umowa o dzieło
 189. wypowiedzenie umowy zlecenie
 190. Brak parafek zleceniodawcy na umowie zlecenie
 191. Odrabianie dnia wolnego. Umowa zlecenie.
 192. Umowa kupna sprzedaży
 193. Brak płatności ze strony zleceniodawcy
 194. Umowa zlecenie a brak wynagrodzenia
 195. Zwrot zaliczki, tracę wiarę w ludzi:(
 196. Umowa zlecenie- wypowiedzenie przez zleceniobiorcę
 197. Wypowiedzenie umowy zlecenia a zapis na umowie.
 198. Wszczęcie postępowania sądowego ***
 199. Umowa o współpracę
 200. Brak umowy, a sprawa w sądzie
 201. Czy na umowie zleceniu musi być zakres wykonywanych prac?
 202. Praca na umowy o dzieło + Studia a Bez Studiów
 203. Brak wpłaty / kontaktu - dzierżawa powierzchni pod reklamę
 204. Praca na umowe zlecenie
 205. Zakaz konkurencji
 206. Chorobowe na umowie zlecenie
 207. Brak wynagrodzenia za okres "wdrożenia"
 208. Pracownik (służba cywilna) a umowa zlecenia
 209. Umowa zlecenie - wynagrodzenie prowizyjne, a dokumenty
 210. Wypowiedzenie umowy zlecenie przez zleceniodawce
 211. Wypowiedzenie na umowie zlecenie?
 212. Umowa o dzieło na pisanie tekstów, których liczba nie jest znana
 213. Zerwanie umowy zlecenie z zakazem konkurencji
 214. Umowa o świadczenie usług a zmiana zleceniodawcy
 215. wypowiedzenie umowy zlecenia przez zleceniodawcę
 216. Brak wypłaty
 217. Umowa o dzieło "obsługa imprezy"
 218. Rachunek za usługę.
 219. Świadectwo niekaralności
 220. 1 umowa zlecenie i co dalej
 221. umowa zlecenie dwutygodniowy okres wypowiedzenia
 222. Umowa zlecenie - aneks zgłoszenie, ubezpieczenie
 223. Odliczenie za dojazdy do pracy.
 224. Zatrudnienie osoby do pomocy bez firmy
 225. Wynagrodzenie poniżej minimalnego na umowie zlecenie
 226. Umowa współpracy
 227. Umowa a nie wywiązanie się z niej.
 228. zlecenie, syndyk
 229. umowa o współprace - wypowiedzenie
 230. Kiedy płatność za umowę zlecenie.
 231. Wypadek w drodze do pracy umowa zlecenie
 232. Umowa zlecenia ze znamionami umowy o pracę.
 233. Wstrzymanie cześci wynagrodzenia.
 234. Nauka języka a brak możliwości wypowiedzenia umowy
 235. mechanik nie chce zwrócić zaliczki i części
 236. Próba wyłudzenia pieniędzy za remont.
 237. Możliwość dorobienia, a UoD
 238. Usługodawca twierdzi że dokonał większych prac i żąda wyższej kwoty
 239. Umowa zlecenie - niezapłacone delegacje i nadgodziny
 240. Rozwiązanie umowy zlecenie
 241. Odpowiedzialność zleceniobiorcy
 242. Umowa zlecenia - niejasność
 243. Kara umowna - czy możliwa?
 244. Dodatkowe zarobki na umowę o dzieło
 245. Naprawa auta
 246. Umowa zlecenie.
 247. Wyegzekwowanie zapłaty za jeden dzień pracy.
 248. Roszczenie zleceniodawcy, a zmiana adresu.
 249. Sytuacja prawna pieniędzy z Arabii
 250. umowa o świadczenie usług