PDA

View Full Version : Umowy zlecenia i o dzieło


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

 1. nieuczciwy klient - zawarta umowa i jej paragrafy- czy taka umowa jest coś warta ?
 2. Nieuczciwy wykonawca dzieła przy umowie zawartej przez e-mail
 3. Umowy zlecenie ile?
 4. Termin wynagrodzenia Umowa Zlecenie.
 5. Spowodowanie kolizji a umowa zlecenie
 6. Pracodawca nie chce rozwiązać umowy
 7. Umowa zlecenie - stawka minimalna - zwolnienie pracownika z dnia na dzień
 8. Wypłata wynagrodzenia w przypadku upadłości firmy umowa zlecenie
 9. Powtarzające się umowy o dzieło
 10. Czynności określone na umowie
 11. Tryb studiów a zatrudnienie - kłopot
 12. Ksero legitymacji szkolnej czy można brać pożyczki?
 13. Umowa zlecenie a status studenta i obrona licencjatu.
 14. Mobbing pracownika firmy zewnętrznej
 15. Odstąpienie od umowy ustnej i jej konsekwencje
 16. zwolnienie lekarskie pracownika na kontrakcie menadżerskim
 17. Umowa zlecenie - ubezpieczenie po wygaśnięciu umowy zlecenia
 18. Zakaz konkurencji na umowie zlecenie
 19. Umowa- Zlecenie
 20. Praca umowa/ kierowca zlecenie
 21. Minimalne wynagrodzenie na okresie próbnym - umowa zlecenie
 22. Posiadanie dwóch UoD z róznymi KUP
 23. Nie wywiązanie się z umowy autobusu
 24. Umowa zlecenie, umowa o zwrot kosztów
 25. Umowa zlecenie i gospodarstwo rolne
 26. wykonywanie pracy bez umowy, przy obiecanej umowie
 27. Przywileje pracownika przy umowie zlecenie
 28. Zle wykonana usluga przez pseudo fachowcow
 29. Zatrudnienie kierowcy wraz z pojazdem przez osobę prywatną
 30. wysoka faktura
 31. Umowa zlecenie - aneks z karą
 32. Wypłata wynagrodzenia a niezdolność do pracy.
 33. Umowa o dzieło z robotnikiem - Brak pracy zaliczka pobrana
 34. Umowa ustna, pracodawca unika podpisania umowy i zapłaty
 35. Praca na umowe zlecenie ze skladkami ZUS
 36. Umowa Zlecenie a urząd pracy
 37. Praca rzucenie pracy.
 38. Umowa zlecenie
 39. Umowa zlecenie - wypowiedzenie ze zwrotem zadatku
 40. pozew o zwrot zapłaty a art 471 kc
 41. Kara umowna za wypowiedzenie UZ
 42. Jaka umowa przy zatrudnianiu przez osobę prywatną?
 43. Wypowiedzenie umowy zlecenia z 2 tyg. okresem wypowiedzenia
 44. Tynki wewnętrzne w domu jednorodzinnym - fuszerka
 45. Wypowiedzenie umowy zlecenie
 46. Wypowiedzenie a umowa zlecenie
 47. Zniszczona umowa kupna-sprzedaży samochodu
 48. Umowa licencyjna i prowizja od polecenia
 49. Zerwanie umowy o zlecenie usług, a zwrot zaliczki
 50. Umowa zlecenie stowarzyszenie.
 51. Fachowiec zwrot pieniędzy
 52. Wypowiedzenie umowy zlecenie z zachowaniem okresu
 53. Zus zabiera całe wynagrodzenie
 54. Umowa zlecenie - niewykorzystany urlop
 55. Umowa zlecenie - zwolnienie pracownika
 56. zerwanie umowy zlecenie podpisywałem przy pośredniku
 57. Umowa o świadczenie usług między firmami a wypowiedzenie
 58. Wykonane dzieło, a ustalenia w mailu
 59. Umowa zlecenie, osoba ucząca się brak ubezpieczenia nfz?
 60. Kancelaria prawna nie chce zwrócić pieniędzy
 61. Nagrywanie pracowników a umowa zlecenie
 62. Wypowiedzenie umowy fotograf/kamerzysta
 63. szef zaniża godziny pracy na umowę zlecenie
 64. umowa zlecenie - 17 latek
 65. Kara 500 zł ze zerwanie umowy szkoleniowej
 66. Umowa zlecenie - stawka brutto po odliczeniu składek ZUS
 67. Wypowiedzenie um.zlecenie
 68. Praca na umowę o dzieło
 69. Wynagrodzenie - ZUZ
 70. Umowa o dzieło a nieuczciwość
 71. Pobyt w szpitalu w trakcie trwania umowy o zlecenie a potem przejście na UOP
 72. Rozwiazanie umowy o dzielo.
 73. Brak wynagrodzenia za przepracowane godziny
 74. Jak liczyć? Dwutygodniowy okres wypowiedzenia umowy zlecenia
 75. Wypowiedzenie umowy zlecenie
 76. Zwrot środków za przebyte szkolenia na rzecz byłego pracodawcy [UMOWA]
 77. Czy mogę wypowiedzieć umowę bez przyczyny z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia?
 78. Okres wypowiedzenia umowa zlecenie
 79. Egzekwowanie kar umownych w umowie
 80. umowa zlecenie a staż unijny
 81. Zapłaciłem fakturę pro formę. Nie mam ani towaru ani zwrotu pieniędzy
 82. Ambasador produktu - jaki rodzaj umowy?
 83. Rachunek a umowa zlecenie
 84. Umowa na wykonanie usług ?
 85. Czy mam pensję poniżej minimalnej?
 86. Niestawienie się w pracy - termin powiadomienia o nieobecnośći
 87. Rozliczenie ze zleniodawcą
 88. Obciążenie kelnera za rachunek "zbiega"
 89. Wymaganie realizacji dzieła na L4
 90. Szef zapłacił za mało
 91. Jedna, czy dwie osobne sprawy sądowe..?
 92. Umowa zlecienie, oszustwo pracodawcy na zwrocie podatku
 93. Umowa na usługi remontowo-budowlane
 94. Umowa na montaż drzwi i płatność
 95. Spór z zakładem stolarskim
 96. umowa o pracę
 97. Firma nie chce wykonać umowy
 98. umowa budowlana a kary umowne
 99. Umowa zlecenie i wypowiedzenie
 100. Remont - niedotrzymanie warunków, a zwrot kosztów.
 101. Zlecenie transportowe - nieprecyzyjny zapis
 102. Ekspertyza techniczna domu
 103. Dwie umowy zlecenie student
 104. Ubezpieczenie, umowa zlecenie
 105. wezwanie do zapłaty
 106. pracodawca nieuczciwy, praca na czarno
 107. Umowa zlecenie, a niestudiujący student
 108. Prośba o ponownie wyslanie pracy po dlugim czasie
 109. Umowa o dzieło - kwota netto/brutto
 110. ***, rzekome pozycjonowanie i straszenie windykacją
 111. UoD z zagranicznym zleceniobiorcą + prawa autorskie - forma umowy?
 112. Niepodpisana umowa zlecenie
 113. Przeciągający się remont
 114. Umowa na wykonanie zabudowy
 115. Wypowiedzenie umowy na czas określony
 116. Przekwalifikowanie umowy o dzieło na umowę zlecenie u byłego pracodawcy
 117. Kłopot z wykonawcą
 118. Umowa zlecenie, koniec
 119. Umowa o świadczenie usług, oddanie wypowiedzenia wcześniej
 120. Bardzo wysokie wynagrodzenie za umowę zlecenie
 121. Umowa mailem, kolejne zlecenie i rozczarowanie
 122. Umowa zlecenie a rezygnacja ze studiów
 123. Lekarz medycyny pracy a umowa zlecenie.
 124. Dodatkowa praca na umowę zlecenia, a kwestia ubezpieczenia
 125. Nagłe odejście z pracy a konsekwencje.
 126. Wykonanie wyspy w galerii handlowej i brak zaplaty.
 127. Umowa na wykonanie mebli kuchennych a usterki i nieuczciwy wykonawca
 128. Wypłata ekwiwalentu za zaległy urlop- umowa o pracę, a umowa zlecenie
 129. usługi remontowe (umowa), a odmowa płatności
 130. Zerwanie umowy o roboty budowlane
 131. Przechowywanie dokumentacji pracownika a umowa o dzieło
 132. wypowiedzenie umowy zlecenie
 133. Brak parafek zleceniodawcy na umowie zlecenie
 134. Odrabianie dnia wolnego. Umowa zlecenie.
 135. Umowa kupna sprzedaży
 136. Brak płatności ze strony zleceniodawcy
 137. Umowa zlecenie a brak wynagrodzenia
 138. Zwrot zaliczki, tracę wiarę w ludzi:(
 139. Umowa zlecenie- wypowiedzenie przez zleceniobiorcę
 140. Wypowiedzenie umowy zlecenia a zapis na umowie.
 141. Wszczęcie postępowania sądowego ***
 142. Umowa o współpracę
 143. Brak umowy, a sprawa w sądzie
 144. Czy na umowie zleceniu musi być zakres wykonywanych prac?
 145. Praca na umowy o dzieło + Studia a Bez Studiów
 146. Brak wpłaty / kontaktu - dzierżawa powierzchni pod reklamę
 147. Praca na umowe zlecenie
 148. Zakaz konkurencji
 149. Chorobowe na umowie zlecenie
 150. Brak wynagrodzenia za okres "wdrożenia"
 151. Pracownik (służba cywilna) a umowa zlecenia
 152. Umowa zlecenie - wynagrodzenie prowizyjne, a dokumenty
 153. Wypowiedzenie umowy zlecenie przez zleceniodawce
 154. Wypowiedzenie na umowie zlecenie?
 155. Umowa o dzieło na pisanie tekstów, których liczba nie jest znana
 156. Zerwanie umowy zlecenie z zakazem konkurencji
 157. Umowa o świadczenie usług a zmiana zleceniodawcy
 158. wypowiedzenie umowy zlecenia przez zleceniodawcę
 159. Brak wypłaty
 160. Umowa o dzieło "obsługa imprezy"
 161. Rachunek za usługę.
 162. Świadectwo niekaralności
 163. 1 umowa zlecenie i co dalej
 164. umowa zlecenie dwutygodniowy okres wypowiedzenia
 165. Umowa zlecenie - aneks zgłoszenie, ubezpieczenie
 166. Odliczenie za dojazdy do pracy.
 167. Zatrudnienie osoby do pomocy bez firmy
 168. Wynagrodzenie poniżej minimalnego na umowie zlecenie
 169. Umowa współpracy
 170. Umowa a nie wywiązanie się z niej.
 171. zlecenie, syndyk
 172. umowa o współprace - wypowiedzenie
 173. Kiedy płatność za umowę zlecenie.
 174. Wypadek w drodze do pracy umowa zlecenie
 175. Umowa zlecenia ze znamionami umowy o pracę.
 176. Wstrzymanie cześci wynagrodzenia.
 177. Nauka języka a brak możliwości wypowiedzenia umowy
 178. mechanik nie chce zwrócić zaliczki i części
 179. Próba wyłudzenia pieniędzy za remont.
 180. Możliwość dorobienia, a UoD
 181. Usługodawca twierdzi że dokonał większych prac i żąda wyższej kwoty
 182. Umowa zlecenie - niezapłacone delegacje i nadgodziny
 183. Rozwiązanie umowy zlecenie
 184. Odpowiedzialność zleceniobiorcy
 185. Umowa zlecenia - niejasność
 186. Kara umowna - czy możliwa?
 187. Dodatkowe zarobki na umowę o dzieło
 188. Naprawa auta
 189. Umowa zlecenie.
 190. Wyegzekwowanie zapłaty za jeden dzień pracy.
 191. Roszczenie zleceniodawcy, a zmiana adresu.
 192. Sytuacja prawna pieniędzy z Arabii
 193. umowa o świadczenie usług
 194. Za niska płaca minmalna godzinowa 10zł/h
 195. Umowa zlecenie a kara pieniężna
 196. Umowa zlecenie a alimenty.
 197. Umowa o dzieło między dwoma osobami fizycznymi
 198. Dzieło pomniejszone o koszty?
 199. Zaleganie z płatnością a umowa
 200. umowa zlecenie-urlop wychowawczy
 201. Umowa zlecenie
 202. Umowa zlecenia a nieważny dowód osobisty
 203. Czy pracodawca może mnie oskarżyć o strate klienta..
 204. Brak wykonania Umowy o dzieło a zapłata wynagrodzenia za dzieło
 205. Zakłamany Pit 11
 206. Umowa zlecenie a badania profilaktyczne
 207. Umowa zlecenia - rozbieżności w rozliczeniach
 208. ustna umowa zlecenie a PIT
 209. Zadanie podwyzszenia wynagrodzenia za zlecenie zrealizowaneg 5 lat temu
 210. Wykonawca ciagle domaga sie pieniedzy
 211. umowa zlecenie oszustwo zleceniodawcy
 212. Brak wynagrodzenia
 213. Umowa o dzieło - brak wypłat
 214. Odstąpienie od umowy o współprace
 215. Konsekwencje opuszczenia stanowiska pracy bez umowy
 216. Stawka przy statusie ucznia/studenta + godziny pracy
 217. Działalność jednoosobowa oraz praca na etacie.
 218. Umowa zlecenia praca w niemczech - agencja pracy tymczasowej
 219. Cena za usługę z materiałem a podatek i ryczałt
 220. Umowa zlecenia - brak zapłaty
 221. Wykonana usługa, a brak zapłaty
 222. stare umowy zlecenia
 223. Nie zgłoszona umowa zlecenie, praca na czarno, brak wynagrodzenia.
 224. Umowa zlecenie- kilka pytań
 225. umowa z wynagrodzeniem w postaci procentu z zysków
 226. Zatrudnienie przez rodzica.
 227. Umowa zlecenie na czas okreslony czy bede mogl ja zerwac
 228. Umowa z zagranicy
 229. Problem z umową zlecenia
 230. Umowa zlecenie - stawka godzinowa
 231. Umowa zlecenie, brak wypłaty.
 232. Aneks do umowy a opóźnienia wykonawcy
 233. wprowadzenie w błąd - umowa zlecenie
 234. Inwestor właściciel nie zapłacił.
 235. Zwrot zaliczki za niewywiązanie się umowy
 236. Umowa zlecenie a o pracę
 237. Problem z umową
 238. Weryfikacja podczas pierwszej płatności - Operator płatności
 239. Niewypłacenie należności za wykonaną prace
 240. nieprzewidziane siły natury a odpowiedzialność wykonawcy
 241. Pralnia zniszczyła mi kurtkę - zwrot wartości kurtki?
 242. umowa zlecenie z państwową instytucją
 243. Wypowiedzenie umowy zlecenia
 244. umowa zlecenie czy umowa o bezpłatne praktyki?
 245. brak możliwości wywiązania się z umowy
 246. Zaliczka jako umowa o dzieło.
 247. Wypowiedzenie umowy o dzieło
 248. Brak wpłaty / kontaktu - dzierżawa powierzchni pod reklamę
 249. Pilne! pytanie umowa ustna zawarta wbrew woli zleceniobiorcy a wypowiedzenie
 250. Zatrudniłem się w sieci taksówek