PDA

View Full Version : Komornik i postępowanie egzekucyjne


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

 1. Komornik a jdg na inny rachunek
 2. Wezwanie zapłaty mandatu MPK od STATIMA
 3. Klauzula przeciwko małżonkowi dłużnika - jakie dokumenty?
 4. Mieszkanie z licytacji komorniczej i lokatorzy
 5. Tauron egzekucja komornicza
 6. Pismo o anulowanie długu za jazdę bez biletu
 7. Dług w spółce wodnei windykacja
 8. e-sad stan sprawy: Zadekretowano - Nowa / przedawnienie długu
 9. Zajęcie całości dopłat bezpośrednich oraz wynagrodzenia rolniczego
 10. Zajęcie ruchomości
 11. Spłacone zajęcie a opłata stosunkowa
 12. Egzekucja komornicza
 13. Koszta komornicze jakie potracenie
 14. Komornika a uposażenie po zmarłym
 15. Postępowanie komornika
 16. nieetyczna praktyka firmy windykacyjnej
 17. Zajęcie przez komornika zwrotu rozliczenia podatku
 18. Umorzenie art 824 §1 pkt 3 - jak wznowić ?
 19. Emerytura wojskowa ile może zabrać komornik ?
 20. Zajęcie komornicze
 21. Egzekucja komornicza
 22. Umorzenie przez wierzyciala
 23. Wstrzymanie egzekucji
 24. Wprowadzenie w posiadanie porzuconej nieruchomości
 25. Komornik po ślubie
 26. Bezskuteczna egzekucja - co zrobić z dłużnikiem?
 27. Egzekucja komornicza - opłaty wierzyciela?
 28. Umożenia a komornik odmawia wydania pisma
 29. Przedsądowe wezwanie do zapłaty
 30. Jaka kwota wolna od zajęcia.
 31. Zabezpieczenie na pojeździe
 32. konto a komornik
 33. Odzyskanie pieniędzy po egzekucji ze stypendium
 34. Dług po ojcu, opieszałość sądu, i zajęcie części pensji w dwóch miejscach
 35. Osoba niepracująca jako żyrant i sprawa należności
 36. Egzekucja komornicza pare pytań.
 37. Naliczenie kosztów upomnienia a wpłata dłużnika
 38. Wniosek o zawieszenie i egzekucja z emerytury
 39. Przerwanie biegu przedawnienia
 40. Wieczny dług
 41. Zajęcie komornicze z renty i umowy o pracę
 42. Pytanie na temat zajęcia.
 43. Postanowienie o przysądzeniu własności
 44. Tytuł egzekucyjny 2012, Klauzula 2017 Przedawnienie ?
 45. Alimenty do zwrotu po smierci dluznika
 46. alimenty
 47. Wygrana sprawa w Sądzie Okręgowym brak zwrotu nalezoności od wierzyciela. HELP
 48. Zmiana decyzji o ograniczeniu zajęcia wynagrodzenia.
 49. Zajęcie faktury gotówkowej
 50. Egzekucja alimentów z wypłaty 3000 ?
 51. Egzekucja komornicza i zajęcie ruchomości przez wierzyciela
 52. Egzekucja komornicza bez wyroku
 53. Egzekucja ruchomości Wykaz majątku
 54. Zajęcie wynagrodzenia za pracę mandat
 55. Komornik a karta przedplacona
 56. Dalsze kroki komornika
 57. niezapłacony mandat
 58. klauzula wykonalności niezasadnie błagam o pomoc
 59. 6 letni okres przedawnienia - czy składać do e-sądu
 60. zaskarzenie firmy i komornika w sadzie, mozliwe?
 61. Wezwanie do zapłaty przez Biblioteke
 62. egzekucja komornicza
 63. Zajecie komornicze rachunku bankowego I przepisany dług
 64. zajęcie komornicze w banku i pensji
 65. Intrum Justitia, wykupiony dług od PKP int.
 66. Pozew wobec firmy windykacyjnej oraz tej, która sprzedała nieistniejący dług.
 67. Ile zostało mi do spłaty?
 68. Komornik /zajecie
 69. Proszę o pomoc mam mało czasu
 70. Zajęcie komornicze
 71. 2 wypłaty 1 miesiąc ?
 72. Tytuł Wykonawczy na małżonków
 73. zajęcie komornicze, stypendium socjalne, bank
 74. Nie korzystanie z TV przez ponad 4 lata a egzekucja zaległości abonamentu przez US
 75. Jak technicznie wygląda egzekucja
 76. Zajęcie współwłasnosci brata przez komornika sądowego
 77. Zablokowanie konta pomimo spłacenia zadłużenia już półtora roku temu
 78. Zwrot od komornika
 79. Komornik A udział ex męża w majątku wspolnym
 80. Jak długo Komornik może
 81. Zawieszenie komornika a przedawnienie długu.
 82. ugoda z wierzycielem,a komornik
 83. Przeniesienie Klauzuli Wykonalności na osoby współwinne
 84. Czy komornik siądzie mi na rentę i na wypłatę?
 85. Bezskuteczna egzekucja
 86. Czy komornik może zająć wspólne konto?
 87. Krótkie pytanie
 88. Wezwanie do zapłaty (Prośba o poradę)
 89. Bezprawna egzekucja
 90. Zawiadomienie o zajęciu inne wierzytelności pieniężnej od firmy z UK
 91. Kolejna spłata kosztów komorniczych?
 92. Wzór pisma do sądu o obniżenie pobieranej kwoty przez komornika
 93. Przedawnienie opłat komorniczych
 94. komornik i wizyta w miejscu zamieszkania
 95. Brak wypłaty wynagrodzenia, ugoda sądowa.
 96. komornik za podżyrowany kredyt
 97. Egzekucja z renty ZUS
 98. Urząd Skarbowy Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej
 99. Alimenty zajecie egzekucja
 100. Po licytacji wyszło że wierzyciel zmienił osobość prawną
 101. getback dług przedawniony ?!
 102. Częściowo wykorzystana kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym
 103. Bank ,Komornik i Swiadczenie Socjalne
 104. Skazany za grzechy żony
 105. 7/8 rodziny i kuzyn z 1/8 z hipoteką przymusową. Jak mogę oddzielić jego część?
 106. Komornik
 107. Egzekucja za niezapłacony mandat z dwóch źródeł?
 108. Sprzeciw od nakazu klauzuli wykonalności
 109. Sprawa w sądzie i komornik
 110. Pytanie do komornika - kredyt hipoteczny na mieszkaniu - egzekucja
 111. Komornik
 112. Egzekucja opłat komorniczych
 113. Egzekucja opłat komorniczych
 114. Zajęcie konta bankowego przez komornika.
 115. e-sad oddala pozwy
 116. Kredyt hipoteczny - co robić?
 117. Komornik konkubenta a wynajmowane mieszkanie na mnie.
 118. Potrójna egzekucja długu
 119. Nie wwiązanie się z umowy / wywóz śmieci
 120. Komornik
 121. Zajęcie komornicze z konta a wynagrodzenie
 122. Przeterminowane wezwanie do zapłaty?
 123. Pismo od komornika a w nim dziwne oplaty doliczone.
 124. Zajęcie pieniędzy przez komornika
 125. Komornik a niejasna umowa z operatorem Plus
 126. Cesja praw do licytacji
 127. Tytuł wykonawczy co z tym dalej zrobić
 128. Zajęcia komornicze a zasiłek chorobowy.
 129. Jak zabezpieczyć się przed brakiem spłacania długów rodziców?
 130. Opłacony mandat ZTM a komornik
 131. Zajęcie Komornicze
 132. Komornik-wszczęcie egzekucji, zajęcie wierzytelności w US, wez. do złożenia wyjaśnień
 133. Zajęcie komornicze na 1317,67
 134. zajęcie komornicze a dodatkowe wypłaty i rozwiązanie umowy
 135. Hipoteka przymusowa - samodzielnie czy przez komornika?
 136. dług alimentacyjny i koszty komornicze
 137. Postępowanie upadłościowe a wyrok pozbawienia wolnosci w zawieszeniu
 138. Przeniesienie tytułu wykonawczego i klauzuli wykonalności na spadkobiercę
 139. Brak zwrotu pieniędzy przez komornika
 140. Czas oczekiwania na komornika
 141. Egzekucja z pustego rachunku bankowego.
 142. Błąd księgowej komornika
 143. Komornik za studia zaoczne
 144. Jeden komornik dwa źródła egzekucji.
 145. Koszty egzekucyjne - licytacja nieruchomości
 146. Umowa o prace + dzieło a komornik?
 147. egzekucja długu z nieruchomości
 148. Jak przywrócić termin sprzeciwu
 149. Komornik a przedawnienie
 150. Przedawniony dług? Ztm, nakaz zapłaty, bez PESEL?
 151. Kruk
 152. Zajęcie komorniczne, zadłużenie.
 153. Komornik / EPU / Pobyt za granica Polski
 154. Egzekucja PC
 155. Sądowe wezwanie do zapłaty - ostatecznie jaką kwotę zapłacić?
 156. Jak uchylic nakaz zapłaty z 2001r.
 157. Koszty odnalezienia majątku dłużnika
 158. Egzekucja z nieruchomości
 159. List od komornika na zle nazwisko
 160. List od komornika
 161. Interpretacja pisma od Komornika.
 162. Czy mogę wyzlomowac stare auto zajęte przez komornika?
 163. Komornik
 164. Egzekucja
 165. Przejęcie nieruchomości
 166. Zaplanowana wizyta komornika
 167. uchylenie natychmiastowej wykonalności tytułu
 168. zagrożenie przejęcia nieruchomości - powództwo przeciwegzekucyjne
 169. Kupno mieszkania na licytacji, wejście do środka
 170. Umowa o pracę a zajęcie komornicze
 171. Podwójne zajęcie wynagrodzenia oraz zmiana wierzyciela
 172. długi za byłego męża
 173. Wyłudzenie kredytu
 174. Zajęcie komornicze i konto na minusie
 175. hipoteka przymusowa a umorzenie egzekucji
 176. Zajęcie konta przez komornika za dług babci
 177. spłata FA a komornik
 178. Wybór komornika
 179. egzekucja komornicza a umowa użyczenia lokalu
 180. Wypowiedzenie najmu okazjonalnego
 181. komornik postanowienie
 182. Brak spłaty pożyczki
 183. Licytacja komornicza - przybicie, przysądzenie, opłata, wadium
 184. Mieszkanie licytacja komornicza - hipoteka umowna
 185. Kwota wolna - konto
 186. Eksmisja w okresie ochronnym
 187. Czy doszło do przedawnienia kary administracyjnej?
 188. dług z 2004 roku a przedawnienie
 189. Zajęcie komornicze
 190. oświadczenie majątkowe
 191. Ktoś wziął na mnie umowę w Orange.
 192. zajęcie wynagrodzenie,jaka kwota podlega zajęciu
 193. kupno przed licytacją
 194. Licytacja komornicza a ograniczone prawo rzeczowe
 195. Czy wniosek egzekucyjny z nieaktualnym adresem dłużnika przerywa bieg przedawnienia?
 196. Skarga na komornika do którego sądu?
 197. Ile może zabrać komornik
 198. Skierowanie sprawy do firmy windykacyjnej
 199. Odpowiedzialność współmałżonka po rozwodzie
 200. zaleglosci podatkowe US,ZUS - a umozenie odsetek
 201. Wadium w postępowaniu komorniczym?
 202. Nakaz zapłaty
 203. Wykaz majątku a darowizna
 204. Licytacja Komornicza a służebność przekroczenia granicy
 205. Zajęcie na Hipotece
 206. Wierzyciele a zachowek dla dłużnika
 207. Upoważnienie syna
 208. Zajęcia komornicze emerytur,brak środków na życie!
 209. Długi a adres zameldowania
 210. Co ma zrobić trzeciodłużnik
 211. Odmowa przyjęcia wniosku o zabezpieczenie
 212. Wstrzymanie realizacji rachunku bankowego.
 213. Ugoda z wierzycielem- umorzenie komornika
 214. Egzekucja z nieruchomości stanowiącej współwłasność małżeńską
 215. Przerejestrowanie niezajętego auta współwłaściciela
 216. Zajęcie konta bankowego
 217. Syndyk, która kategoria ?
 218. Egzekucja cudzego mandatu przez US
 219. Licytacja Komornicza
 220. Wezwanie do zaplaty
 221. Roszczenie windykacyjne dłużnika
 222. Zajęcie komornicze mieszkania
 223. Zajęcie komornicze całego przelewu
 224. zajecie komornicze T-Mobile
 225. Alimenty a egzekucja komornicza nieruchomości dłużnika
 226. Szkody po zajęciu ruchomości przez komornika.
 227. Nakaz zapłaty aż archiwizowany i zniszczony jak się odwolac
 228. upadłość ogłoszona- bank nie zabrał auta co dalej?
 229. Wizyta policji
 230. Witam, mam kilka pytań odnośnie egzekucji komorniczej.
 231. Wszczęcie postępowania komorniczego na podstawie nakazu zapłaty z 2011r.
 232. Mam zajęcie komornicze i chcę kupić auto na raty od osoby prywatnej
 233. koszty zastepstwa w egzekucji
 234. Problem ze spłatą pożyczek przez matkę/teściową
 235. zapytanie o licytacje komorniczą
 236. Egzekucja z funduszu inwestycyjnego po rozdzielności majątkowej!
 237. Zajęcia zaliczek dopłat obszarowych
 238. śmierc wierzyciela spadek i przedawnienie długu za fakturę
 239. Jakie opłaty pobiera komornik?
 240. Klauzula wykonalności
 241. Komornik a długi sprzed lat
 242. Brak powiadomienia o zadłużeniu,pomocy!?!?
 243. Wezwanie komornicze a skuteczność dostarczenia wyroku.
 244. Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości
 245. dluznik nie jest zameldowany w domu rodzicow
 246. Kilkukrotna egzekucja z kilku kont tego samego tytułu egzekucyjnego
 247. Przedawnienie kredytu/hipoteka w KW
 248. Wysokie koszty komornicze
 249. Zajęcie kwoty z konta po 14 latach
 250. mieszkanie sprzedane na licytacji, co z moim meldunkiem?