PDA

View Full Version : Komornik i postępowanie egzekucyjne


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

 1. brak przekazania skargi do sądu
 2. Dwa te same zajęcia na jednym koncie
 3. Zablokowane środki na koncie, brak kontaktu z komornikiem.
 4. Dzialalnosc gospodarcza w licytowanym gospodarstwie.
 5. Nie dostarczenie pisma
 6. Zajęcie bez nakazu
 7. Zawieszenie egzekucji
 8. Zajęcie wierzytelności
 9. ustalenie samemu majątku dłużnika
 10. Umorzenie egzekucji (utrata mocy), a obciążenie kosztami
 11. Nie nalezny dług sprzedany i próba windykacji.
 12. Wycofanie powództwa a bieg przedawnienia.
 13. Wierzyciel nie dotrzymuje warunków, na które się zgodził
 14. Egzekucja ruchomości
 15. Wykreślenie wpisu w KW w dziale trzecim
 16. skarga pauliańska? Ktoś podpowie?
 17. Służba w policji - komornik
 18. Umorzenie przez pełnoletnie dziecko długu alimentacyjnego ojcu
 19. Dług wobec urzędu miasta za niepłacony czynsz
 20. Niedotrzymanie warunków ugody przez wierzyciela
 21. Długi a spadek
 22. Komornik a nabycie nieruchomości
 23. Nakaz - od kiedy biegnie termin na sprzeciw
 24. Umorzenie egzekucji 2014r., a przedawnienie.
 25. Spłata zaległości u wierzyciela a działania komornika
 26. Egzekucja zakończona, brak akt komornika, KW
 27. Licytacja garażu
 28. Przedawnienie
 29. Komornik, wpis do księgi wieczystej a zakup nieruchomości.
 30. Opieszałość komornika
 31. Sprzeciw do Sądu Rejonowego a decyzja
 32. Sprzeciw po terminie. Co dalej? Czy mozna przeciwegz.?
 33. Zajęcie przez komornika długu rodzica
 34. Komornik a przedawnienie długu
 35. egzekucja z nieruchomości. Odrzucone przywrócenie terminu sprzeciwu. Co robić ?
 36. Licytacja, kto może brać udział?
 37. Czy operat szacunkowy dot. ruchomości/nieruchomości jest informacją jawną
 38. Zajęcie komornicze pomimo zapłaty
 39. zażalenie na postanowienie o przybiciu
 40. Licytacja komornicza mieszkania z hipoteką przymusową
 41. Dług
 42. Kwota wolna od zajęcia- Prezydent miasta jako organ egzekucyjny
 43. komornik wysyła korespondencję pod adres gdzie nie mieszkam
 44. Działanie komornicze
 45. Windykacja zapłaconych alimentów
 46. alimenty
 47. Zajęcie wynagrodzenia a ***
 48. egzekucja komornicza z nieruchomosci
 49. Egzekucja nieruchomości
 50. Przeciągający się zwrot wpłaconego wadium z licytacji nieruchomości
 51. zajęcie wynagrodzenia za pracę
 52. Zbieg egzekucji, wojna komorników, problem mam ja.
 53. Prawomocność orzeczenia z Lublina i komornik
 54. Inna kwota u wierzyciela, inna u komornika
 55. dłużnik nie odbiera nakazu zapłaty
 56. Zajęcie wynagrodzenia. Kwota wolna od zajęcia - netto czy brutto?
 57. Podwójne zajęcie renty.
 58. Czy nieskuteczny komornik?
 59. Wezwanie od komornika ws wyjawienia majątku
 60. skarga dłużnika na komornika a informowanie wierzyciela o treści postanowienia
 61. Rozliczenie (podział) kwoty z egzekucji
 62. Licytacja komornicza z gospodarstwa rolnego
 63. Proszę o pomoc
 64. Zajęcie wypłaty przez komornika
 65. Podpisana ugoda a brak umorzenia egzekucji
 66. Zakup mieszkania z wpisem w księdze wieczystej
 67. pisanie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu
 68. Eksmisja a pandemia
 69. Dziwne czynności komornicze
 70. Przywrócenie terminu czy skarga na orzeczenie referendarza
 71. Komornik a brak meldunku
 72. zabezpieczenie a wniosek egzekucyjny
 73. Ograniczenie odpowiedzialności do przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wsp.
 74. Komornik za ***
 75. Wezwanie do zapłaty przez firmę ***
 76. Kredyt hipotetyczny
 77. Komornik - koszta. Czy dłużnik ponosi koszta.
 78. Co po wygraniu licytacji komorniczej mieszkania
 79. Przyszły dług a konto żony
 80. Wysłanie pisma przypominającego o zaległościach w spłatach.
 81. Wezwanie dłużnika do złożenia wyjaśnień w trybie art. 801 kpc
 82. Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty
 83. Licytacja nieruchomości
 84. Kupno samochodu z zastawem konorniczym
 85. Egzekucja komornicza - zablokowany rachunek bankowy
 86. Spłata rat
 87. Zadłużenie w UK a wyjazd do Polski
 88. Ubezpieczenie na życie a komornik
 89. Nakaz wydany na przedawnioną wierzytelność
 90. Egzekucja z nieruchomości - zbieg?
 91. Co robić, gdy pracodawca nie płaci komornikowi?
 92. Rozdzielczosc majatkowa
 93. ściąganie alimentów z zagranicy
 94. Zaległe Alimenty pozbawienie tytułu wykonawczego
 95. Mieszkanie z licytacji komorniczej, a meble i AGD
 96. Sprzedaż długu przez wierzyciela po złożeniu zażalenia
 97. Ustanowienie zabezpieczenia roszczenia poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej...
 98. Zajęcia wynagrodzenia
 99. Bezczynność komornika jako działalność ze szkodą dla dłużnika?
 100. Egzekucja z umowy dzierżawy
 101. Zajęcie rachunku bankowego przez komornika - niezapłacona składka OC
 102. Opłata stosunkowa
 103. Komornik a wczasy pod grusza
 104. Zajęcie wynagrodzenia i rachunku bankowego
 105. Komornik umarza wobec nieskuteczności. Jak ścigać zarząd spółki?
 106. Porzucony samochód na mojej działce
 107. umorzenie komornicze
 108. Informacja o rozpoczęciu egzekucji / domniemanie ważności ugody
 109. Dobrowolna wpłata A komornik
 110. Licytacje komornicza gruntu rolnego - hipoteka
 111. umowa z parabankiem
 112. jaki procent od wpłaty na konto wierzyciela
 113. Zażalenie na postanowienie o przyznaniu własności
 114. eksmisja wyrok co robić ??? pomocy
 115. Zakup działki a skarga pauliańska
 116. Proszę o pomoc, bo już sobie nie radzę.
 117. Blokada środków wolnych od potracen na rachunku bankowym.
 118. Podwójna egzekucja z wynagrodzenia
 119. zakup samochodu z obciążeniem komorniczym
 120. wezwanie do zaplaty
 121. Czy komornik może zająć gospodarstwo rolne?
 122. Zajęcie komornicze a kilka rachunków.
 123. Mandaty
 124. Wycofanie sprawy przez wierzyciela a koszty
 125. Upadłość konsumencka w przypadku długów
 126. podział dużej nieruchomości pod egzekucją a operat szacunkowy
 127. EGZEKUCJA z nieruchomości. Nieprawdziwa podstawa nakazu. Zażalenie czy sprzeciw
 128. Blokada pieniężna na koncie internetowym, przez komornika.
 129. Zus zajęcie
 130. Zawiadomienie o terminie opisu i oszacowania
 131. Pobieranie z konta kwoty wolnej od zajęcia
 132. Komornik a zajęcie innej osobie
 133. Prośba o pomoc w sprawie komorniczej
 134. Wezwanie do zapłaty
 135. komornik sądowy a adres
 136. Egzekucja Komornicza
 137. Alimenty płacone przez komornika.
 138. BIK a Przedawnienie mandatu za bilet
 139. Nakaz bez weryfikacji daty wymagalności i innych dokumentów
 140. Wynagrodzenie na cudze konto i konsekwencje dla tej osoby
 141. Komornik a dodatek solidarnościowy
 142. Zablokowanie telefonu na raty a upadłość konsumencka.
 143. Eksmisja do innego miasta
 144. Zajęcie stypendium socjalnego studenta
 145. Zatrzymanie egzekucji komorniczej
 146. Wezwanie do udzielenia informacji przez osobę postronną
 147. Zajęcie zasiłku i wynagrodzenia
 148. Spłacony dług u komornika
 149. Fundusz sekurytyzacyjny odzyskanie pieniędzy po uchyleniu klauzuli
 150. Długi za mieszkanie - Co robic?
 151. Darowizna pieniężna dłużnika dla dziecka
 152. *** i komornik
 153. Konto dla dziecka
 154. Egzekucja komornicza z wniosku *** a ty klauzula z ***
 155. Służebność wieczysta, a licytacja komornicza
 156. Egzekucja komornicza
 157. 30 dniowy okres próbny
 158. egzekucja z nieruchomości przez komornika, a wierzyciel
 159. Nakaz opuszczenia i wydania domu
 160. koszty komornika - przeliczenie po spłacie
 161. Firma windykacyjna - nielegalnie uzyskany PESEL
 162. Egzekucja- przedawniony nakaz, karta kredytowa- 10 lat
 163. Zajęcie komornicze / zasiłek opiekuńczy i wypłata bieżąca
 164. Kwota wolna od zajęcia komorniczego
 165. Egzekucja z konta bankowego
 166. Zajęcie rachunku bankowe/świadczenie pielęgnacyjne
 167. Dług za przysądzony zachowek
 168. Zwrot 50% pobranego wynagrodzenia przez komornika. Dalsze procedury.
 169. Egzekucja za niepłacony czynsz
 170. Czy pracodawca musi zająć moje pobory (e-sąd, komornik)
 171. Opróżnienie lokalu
 172. Przedawnienie pożyczki "chwilówki" z 2016 r.
 173. Naliczanie odsetek w postępowaniu komorniczym
 174. Egzekucja-przedawnienie.
 175. Dłużnik-ustalenie adresu, właściwy komornik.
 176. udostępnienie mieszkania osobie zadłużonej
 177. Zażalenie do postanowienia o planie spłaty
 178. Przywrócenie terminu i sprzeciw do nakazu - pytanie o terminy
 179. Licytacja komornicza mieszkania - po 2 latach brak nawet prawomocnego przybicia
 180. koszty komornicze
 181. Ważność opisu i oszacowania nieruchomości i skarga
 182. Komornik
 183. Zapisane w księdze wieczystej
 184. Do kiedy zawieszenie terminow uprawomocnien?
 185. Umowa o dożywocie oraz długi spadkobiercy.
 186. Wpis w dziale III KW na wniosek komornika
 187. Czy poprzez egzekucję swoich wierzytelności mogę stać się dłużnikiem
 188. Dodatkowe pismo do Sądu
 189. Zajęcie wynagrodzenia z potencjalnej przyszłej pracy
 190. Opłata egzekucyjna zapytanie
 191. Zabezpieczenie alimentow
 192. Egzekucja z nieruchomości - zmiany w przepisach na mocy "Tarczy 3.0."
 193. Niezrozumiałe postanowienie
 194. Odnalezienie komornika prowadzącego sprawę
 195. Egzekucja z innych praw majątkowych a spłata wierzytelności
 196. komornik a B2B
 197. Komornik - sprawa z 2010r
 198. Klauzula na następcę prawnego
 199. Spłata długu a licytacja działek
 200. Licytacja nieruchomości a zawieszenie biegu terminów procesowych
 201. Koszty upomnienia z mandatów karnych
 202. Licytacja komornicza - wejście do wylicytowanego mieszkania Właściciel - problem
 203. niesprawiedliwe koszty egzekucyjne
 204. Zwrot nadwyżki pobranej przez Syndyka?
 205. Opieszałość Komornika
 206. Zawieszanie i odwieszanie alimentów
 207. Dom na licytacji komorniczej- właścicielem Sp. z o.o.
 208. Zajęcie nieruchomości przez US
 209. Nieprawidłowe kwoty potrąceń z emerytury
 210. zakup działki z egzekucją
 211. Art. 10 Ustawy o terminach w transakcjach handlowych.
 212. Ile czasu po zawieszeniu następuje umorzenie?
 213. Wezwanie do zapłaty w egzekucji z nieruchomości
 214. Komornik po wyroku e-sądu , korespondencja na zły adres
 215. Egzekucja mieszkania przez bank
 216. Tarcza antykryzysowa z Urzędu Pracy, a zajęcie
 217. Zajęcie lokalu mieszkalnego przez komornika
 218. Ile moze trwa egzekucja z nieruchomosci
 219. Wszczęcie egzekucji-czy skuteczne?
 220. Egzekucja alimentów
 221. Sytuacja patowa w postępowaniu egzekucyjnym.
 222. Komornik celowo wysyła pisma na nieaktualny adres
 223. licytacje komornicze
 224. Egzekucja komornicza- przedawnienie długu
 225. wartość udziału w nieruchomości
 226. Zajęcie całego wynagrodzenia - jedynego źródła dochodów + nieważny wyrok sądowy
 227. Umorzenie postępowania alimentacyjnego na wniosek wierzyciela
 228. Kilka zajęć jednego rachunku bankowego
 229. Żyrant w umowie najmu mieszkania
 230. "Klauzula wykonalności" do ponownego rozpatrzenia.
 231. Zmiana komornika przez dłużnika
 232. Policja dla wierzyciela
 233. Komornik a trzynasta renta
 234. Wniosek o uzasadnienie postanowienia o planie spłaty
 235. Egzekucja komornicza z rachunku bankowego.
 236. Czy jest szansa na zwrot w trybie art. 27 ukk?
 237. egzekucja komornicza.
 238. Jednostronna odpowiedzialność za długi
 239. Trzecia licytacja
 240. Czy blokada oznacza, że kwota wpłynęla do komornika?
 241. Skargna na czynności komornika - 3 szybkie pytania
 242. Przedawnienie w egzekucji ze względu na śmierć dłużnika.
 243. Eksmisja - art. 999 kpc
 244. Wezwanie od wierzyciela do pożyczki sprzed 11 lat.
 245. 761 k.p.c - Komornik żąda informacji
 246. Pytanie o art. 52 ustawy o kosztach komorniczych
 247. problem ze spłatą byłego małżonka
 248. Komornik zajmuje konto od 2012roku
 249. Zwrot wniesionego wadium na licytacji komorniczej, z powodu siły wyższej ?
 250. Zajęcie sporej części emerytury ojca