PDA

View Full Version : Komornik i postępowanie egzekucyjne


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

 1. Zlecenie poszukiwania wierzytelności
 2. Czy jest potrzebna odrębna klauzula na zwrot kosztów postępowania klauzulowego?
 3. Zajęcie komornicze a spadek
 4. Łączne zadłużenie i ilość komorników
 5. Egzekucja z konta bankowego. Pomocy
 6. Zbieg egzekucji , zajęcie przez komornika wypłaty u pracodawcy i konta bankowego
 7. Niewypłacalność dla komornika .co mi może zabrać?
 8. Zajęcie egzekucyjne na koncie - czas trwania
 9. Obowiązkowa obecność na rozprawie w sądzie cywilnym - niesplacony kredyt
 10. Umowa zlecenie
 11. Komornik a alimenty
 12. Umowa zlecenie
 13. Czy można liczyć na przedawnienie lub obniżenie kosztów?
 14. JDG w mieszkaniu a odpowiedzialność
 15. Prośba o ocenę przedawnienia
 16. Komornik a umowa deweloperska
 17. Ślub a Komornik
 18. Komornik na koncie bankowym
 19. Spadek należny dłużnikowi a egzekucja
 20. Dostarczenie przez komornika pozwu powodowi jednolitemu koniecznemu
 21. Skarga na komornika ?
 22. Przedawnione odsetki wezwanie wierzyciela
 23. Umorzenie „przeterminowanych” odsetek?
 24. Zajęcie komornicze a spadek
 25. Poszukiwanie adresu zamieszkania - konieczny pesel l?
 26. Nakazy zapłaty. Przedawnienie?
 27. Egzekucja prawie 100% wynagrodzenia przy umowie o pracę.
 28. umowa - DAO, pozyczka, kryptowaluty, czy windykowac
 29. Przedawnienie nakazu zapłaty
 30. Zajęcie komornicze a rozliczenie w innym US
 31. Spłata zadłużenia za mieszkanie komunalne
 32. Komornik - dlug sprzed 11 lat
 33. Egzekucja komornicza, a wcześniejsze wpłaty na konto wierzyciela
 34. Zajęcie egzekucyjne o co chodzi ???
 35. Kwota wolna od zajecia
 36. Ujawnienie w KW nieruchomości dłużnika
 37. zasiłek chorobowy
 38. Zwrot pobranych przez komornika należności
 39. Formy kontaktu z komornikiem
 40. koszty pracownika
 41. Klauzula, mzbm, nowy właściciel
 42. przejęcie lokalu po wygranej licytacji
 43. Windykacja z konta bankowego przez komornika po wywiązaniu się z warunków ugody
 44. Nakaz zapłaty, przywrócenie terminu, sprzeciw
 45. Podwójne wynagrodzenie w grudniu a zajęcia komornicze.
 46. Koszty wykonania zabezpieczenia .
 47. Zwrot podwójnego wadium od Syndyka - Pomocy
 48. Jak napisać zarzut w postępowaniu egzekucyjnym?
 49. Przedawnienie długu komorniczego
 50. Zmiana pracy i niedopełnienie obowiązków przez syndyka
 51. Brak kwoty wolnej od zajęcia. Komornik. Umowa zlecenie.
 52. Skarga na czynności komornika w kwestii kosztów
 53. Komornik a pensja minimalna w 2022r.
 54. Kolejność egzekucji
 55. Zawiadomienie dłużnika o przeszukaniu
 56. Wypłata PPK a komornik, dług z 2013 brak informacji
 57. wierzyciel-ugoda- komornik
 58. Podwójna egzekucja?
 59. wszczęcie egzekucji po raz trzeci w tych samych sprawach
 60. zakup przez internet z obowiazkiem zaplaty
 61. Wierzyciel w ciągu 6 miesięcy nie zażądał podjęcia postępowania egzekucyjnego
 62. Egzekucja Urząd Skarbowy brak pracy
 63. Zajęcie konta bankowego przez urząd skarbowy
 64. Zajęcie komornicze możliwość zwrotu kosztów
 65. Odsetki od świadczeń
 66. Gdzie dowiem się jakie długi ma zmarły.
 67. Komornik i żandarmeria
 68. Kilka egzekucji
 69. Zajecie komornicze
 70. Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej
 71. Zmiana warunków płatności po terminie odwoławczym
 72. Komornik a podział majątku
 73. Zajęcie komornicze wynagrodzenia.
 74. Niespodziewane zajęcie komornicze
 75. Sp. z o.o. a zadłużony ojciec
 76. Nieprzekazanie zajętych rachunków
 77. egzekucja komornika z konta wspólnego z mężem
 78. Czy i jak komornik powinien dzielić długi pomiędzy wierzycieli?
 79. "Przelew z zastrzeżeniem zwrotu"
 80. Komornik wynajem - praca na czarno
 81. Zgłoszenie wierzytelności do syndyka - jaka kategoria?
 82. wpis w księdze wieczystej
 83. Egzekucja komornicza z rachunku bankowego
 84. Spis inwentarza przez komornika
 85. egzekucja komornika z dwóch kont bankowych
 86. E-Sąd (cofnięcie pozwu i ponowne wniesie)
 87. Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności rachunku bankowego , a błyskawiczna spłata
 88. Dłużnik chce zwrócić towar w rozliczeniu
 89. Spłata zadłużenia a przekazanie danych od pracodwacy
 90. Odrzucenie spadku a niespłacony dług
 91. Dług żony po zawarciu małżeństwa
 92. Gdzie szukać długów?
 93. Koszty egzekucyjne Urząd Skarbowy
 94. Czy warto powiedzieć 'sprawdzam'?
 95. Komornik chce się wycofać z egzekucji
 96. Komornik w trakcie sprzeciwu
 97. Kupiłem samochód, dostałem wezwanie do wydania składnika masy upadłości
 98. prawo odkupu komornika
 99. Wpis do Krajowego Rejestru Długów
 100. Zmiana wysokości udziałów podczas nabywania nieruchomości w trybie licytacji
 101. Pismo do komornika o przedawnienie długu
 102. Nieopłacony mandat
 103. Postanowienie o umorzeniu
 104. Alimenty Zaległe i bieżące
 105. 210.000 tysięcy długu
 106. Egzekucja alimentów
 107. Komornik zają za dużo, brak wyjaśnień, kontaktu
 108. licytacja komornicza co dalej?
 109. Czy warto jeszcze upominać dłużnika?
 110. Komornik Sądowy a dodatkowe opłaty
 111. Pytanie o wpis do ksiegi wieczystej
 112. ustanowienie kuratora, gdy komornik nie doreczy
 113. przed egzekucja, ustalony adres, co dalej?
 114. Zajęcie rachunku w bankach spółdzielczych
 115. Wprowadzenie w stan posiadania a byli właściele / lokatorzy
 116. Spadek po zmarłym ojcu
 117. Umorzenie długu a zwrot
 118. Zakup samochodu od zadłużonego
 119. wylicytowanie gruntu na którym zgromadzono śmieci
 120. Syndyk
 121. Ściągnięcie długu przez spadkobierców
 122. Nadpłata i niedopłata długu
 123. Skuteczny sprzeciw a zajęcie komornicze
 124. Umorzenie
 125. Współlokator dłużnik
 126. Doręczenie listu przez komornika
 127. Sprzedaż przedmiotów z wykazu majątku.
 128. Ugoda z wierzycielami po przyjęciu spadku a koszty komornicze
 129. Czy zasadna jest skarga na czynności komornika?
 130. Dalsze zadłużenie w firmie windykacyjnej po zakończeniu egzekucji komorniczej.
 131. Egzekucja -z rachunku i wynagrodzenia
 132. zakaz obciążania nieruchomości
 133. Zajęcie komornicze - sposób jego realizowania
 134. Postanowienie Sądu Niezaskarżalne
 135. Odebranie listu poleconego na osobę obcA
 136. Zajęcie komornicze a zwrot nie słuszne zajetyuch srodków z konta
 137. Licytacja komornicza a brak chetnych
 138. Czy sąd zawiadamia listownie pozwanego o odrzuceniu jego sprzeciwu od nakazu zapłaty?
 139. Cofniecie pozwu a zwrot nienaleznie pobranych kwot
 140. Nieterminowe przelewy alimentacyjne od komornika
 141. Dług na mnie po fałszerstwie dokumentów przez ojca.
 142. Zajecia komornika
 143. Jazda bez biletu
 144. L4 pracodawca a komornik
 145. Umorzenie egzekucji -alimenty bieżące
 146. zajęcie środków z OFE i subkonta w ZUS
 147. Spis inwentarza
 148. alimenty, a zakończenie egzekucji
 149. Zajęcie egzekucyjne akcji, obligacji, innych aktywów.
 150. skarga pauliańska
 151. Zły adres na który wysłano korespondencję
 152. 16-letni dług po ojcu
 153. Zfśs
 154. Zwrot niesłusznie pobranych pieniedzy
 155. zajecie komornicze
 156. Komornik, a opłata 5% za wycofanie
 157. Skarga na komornika w trybie nadzoru
 158. komornik nie egzekwuje alimentów
 159. zajęcie komornicze
 160. koszty komornicze z egzekucji
 161. Zajęcie rachunku bankowego
 162. jak egzekwować dług ze spadku, który otrzyma dłużnik
 163. dane adresowe kierownika dłużnika zajętej wierzytelności
 164. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktu notarialnego - egzekucja
 165. Pracodawca płaci komornika a dług nie maleje.
 166. umowa a komornik
 167. Postanowienie Sądu Niezaskarżalne
 168. Jakie koszty przy zajęciu?
 169. Egzekucja z rachunku
 170. Zajęcie Ekwiwalentu Sędziego Sportowego
 171. dług na "współmałżonków" a rozdzielność i trwający rozwód
 172. Działania niezgodne z prawem
 173. Dług wujka a spadek
 174. Blokada rachunku osobistego
 175. Pieniądze z licytacji z nieruchomości na depozycie sądowym.
 176. Zajęcie środków przez komornika podczas transferu między rachunkami
 177. Egzekucja komornicza a Gewerba
 178. (problem z komornikiem)Zajecie srodków na koncie przez komornika
 179. Zajęcie komornicze części działki a dysponowanie nią
 180. Zajęcie rachunku bankowego osobie trzeciej
 181. Dwa tytuły wykonawcze - 1 post. egzekucyjne?
 182. Kwota wolna od zajęcia
 183. Wejście komornika
 184. notarialna umowa o zrzeczeniu sie dziedziczenia po rodzicach
 185. Zajęcie dwóch komorników
 186. Jak napisać wniosek do komornika o wszczęcie postępowania?
 187. Egzekucja z nieruchomości
 188. Koszty wykonania zabezpieczenia
 189. Komornik nie chce usunąć zajęcia konta bankowego z przed 5 lat
 190. Komornik- spoldzielnia mieszkaniowa
 191. Zajęcie emerytury mimo spłaconego długi
 192. Egzekucja zajęcia komorniczego z konta pomimo uregulowania
 193. Komornik- zabezpieczenie alimentacyjne A alimenty
 194. Wszczęcie egzekucji komorniczej a ugoda z wierzycielem
 195. Licytacja mieszkania, wejście do opuszczonego lokalu
 196. Zajecie srodków na koncie przez komornika
 197. Zajęcie komornicze a wykup po leasingu i darowizna
 198. Zajecie srodków na koncie przez komornika
 199. Komornik
 200. zajęcie komornicze pomimo jego umorzenia
 201. Strona w postępowaniu
 202. Komornik działa na podstawie tytułu wydanego na kogoś innego
 203. Komornik przelał pieniądze na zły numer konta
 204. witam komornik zabrał mi cała rentę prawie z zusu
 205. Odzyskanie pieniędzy z depozytu
 206. Egzekucja z nieruchomości
 207. Jak to jest z przedawnieniem długu ?
 208. Groźby komornikiem
 209. Wyrzucenie z domu os bezrobotnej
 210. Zajęcie komornicze i administracyjne
 211. Egzekucja na fałszywy adres
 212. Komornik - brak spłaty wierzycielowi
 213. egzekucja komornicza
 214. Zwrot ściągniętej należności. Anulowanie klauzuli wykonalności.
 215. Opłata stosunkowa art.49.1 i 2 przed zmianami
 216. Wierzyciele we wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
 217. Problemy z głoszeniem wierzytelności w postępowaniu upadłościowym (kategoria...?)
 218. Komornik domaga się całej wypłaty po błędzie.
 219. Zdublowany dług
 220. Dług cywilny i karny w jednej sprawie.
 221. Podanie dłużnika do sądu
 222. Procedura wydania klauzuli wykonalnosci
 223. Upadłość konsumencka a nieruchomość kupiona przed seperacją
 224. Wierzyciel hipoteczny Gmina
 225. Komornik na wynagrodzeniu i koncie
 226. Przejęcie dlugu
 227. Zwrot środków przez komornika
 228. Ekwiwalent za urlop
 229. Podwójna egzekucja tej samej kwoty z różnych banków
 230. Skarga na czynności komornika
 231. 0,74 należność główna, 0,38 odsetki, 6,5 roku ciszy
 232. BTE, Cesja, przedawnienie
 233. powodztwo przeciwegzekucyjne - procedura od strony wierzyciela
 234. Roszczenie o zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży
 235. Dwie egzekucje komornicze
 236. komornik ściga osobę, która od 2014 roku nie jest zameldowana w mieszkaniu
 237. Zakup nieruchomości z licytacji - hipoteka przymusowa
 238. Wezwanie do zapłaty należności
 239. Egzekucja pomimo nieważnego tytułu wykonawczego
 240. pytanie
 241. Zbyt duży przelew od pracodawcy dla komornika.
 242. Zażalenie na postanowienie o klauzuli a przerwanie biegu przedawnienia
 243. Przedawnienie nakazu zapłaty - odsetki
 244. Komornik-depozyt sądowy - odsetki
 245. Wniosek do Komornika
 246. Blokada konta
 247. Spłata całego zadłużenia..
 248. Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadluzonych
 249. SMS o zajęciu
 250. Matka alkoholiczka długi