PDA

View Full Version : Komornik i postępowanie egzekucyjne


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

 1. komornik ściga osobę, która od 2014 roku nie jest zameldowana w mieszkaniu
 2. Zakup nieruchomości z licytacji - hipoteka przymusowa
 3. Wezwanie do zapłaty należności
 4. Egzekucja pomimo nieważnego tytułu wykonawczego
 5. pytanie
 6. Zbyt duży przelew od pracodawcy dla komornika.
 7. Zażalenie na postanowienie o klauzuli a przerwanie biegu przedawnienia
 8. Przedawnienie nakazu zapłaty - odsetki
 9. Komornik-depozyt sądowy - odsetki
 10. Wniosek do Komornika
 11. Blokada konta
 12. Spłata całego zadłużenia..
 13. Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadluzonych
 14. SMS o zajęciu
 15. Matka alkoholiczka długi
 16. Zakończenie egzekucji.
 17. Zajęcie rachunku bankowego - pytanie
 18. Przedawnienie
 19. Nieopłacony mandat - egzekucja przez US
 20. podwójna egzekucja tego samego długu
 21. Nakaz zapłaty a zabezpieczenie przed powtórnym nakazem
 22. Abonament i telefony na moje dane / oszustwo
 23. Faktura omyłkowo wystawiona jako zapłacona
 24. Zamknięte postępowanie egzekucyjne
 25. Blokada konta po spłacie zadłużenia.
 26. Komornik a praca na umowe o prace - czy komornik sie dowie
 27. Upadłość konsumencka czy wpisujemy długi oddalone powództwem
 28. współwłasność, umowa kredytu hipotecznego a długi z tytułu sprawy karnej
 29. Bezprawie komornicze
 30. Wyrok i postępowanie
 31. komornik dogadał się z dłużnikiem o przesunięcie terminu spłaty alimentów
 32. Umowa zlecenie a komornik
 33. Mam długi, a mój ojciec nie płacił na mnie alimentów i ściga go komornik
 34. niewyplacone wynagrodzenie
 35. Jak uniknąć zajęcia nie mojego auta
 36. Wierzytelności
 37. Maksymalny procent zajęcia komorniczego
 38. termin przedawnienia
 39. Egzekucja - brak kwoty wolnej od zajęcia
 40. Konto bankowe
 41. Zmiana poręczyciela kredytu
 42. co dzieje się z wierzytelnością po wypadku/śmierci
 43. Zmiana Komornika - egzekucja z nieruchomości
 44. Dłużnik-ustalenie adresu zamieszkania.
 45. Komornik a brak kontaktu z członkiem rodziny
 46. Komornik nie może ściągnąć należności
 47. Komornik mnie okrada?!?
 48. Pracownik ZUS a praca małżonka na czarno
 49. Bankowy Tytuł Egzekucyjny
 50. Spóźniony sprzeciw, co teraz?
 51. Odzyskanie wierzytelności - odsetki ustawowe
 52. Niesplacone chwilowki.
 53. Zajecie komornicze
 54. Wyrok nakazowy i co dalej.
 55. Komornik zapomniał odblokować konto?
 56. Wpłata na cudze konto ze sprzedaży działki by uniknąć komornika
 57. Długi zmarłego rodzica
 58. Wykreślenie wpisów w księdze wieczystej przez wierzycieli (i urzędy)
 59. Przewłaszczenie na zabezpieczenie
 60. Zmiana adresu a e-nakaz
 61. Niewłaściwa kwota zajęcia
 62. Komorni, alimenty, zajęcie w urzędzie skarbowym
 63. Egzekucja z nieruchomości czy warto posiłkować się windykatorem
 64. Czesne za studia a skarga pauliańska.
 65. Egzekucja z konta i wynagrodzenia
 66. Egzekucja z nieruchomości, która przypada dłużnikowi w spadku
 67. Komornik - Alimenty - Bank - Fundusz - Placenie
 68. Brak umorzenia egzekucji komorniczej po 12 latach
 69. Wszczęcie egzekucji komorniczej mimo toczącej się sprawy
 70. Komornik a jazda bez biletu.
 71. Upadłość konsumencka a syndyk
 72. Egzekucja z nieruchomości
 73. Kilka długów a kolejność spłaty
 74. koszty
 75. postępowanie komornicze
 76. spłata z 4 banków
 77. Wskazanie egzekucji komorniczej
 78. Częściowa spłata kwoty z nakazu zapłaty
 79. Pilna pomoc nakaz zapłaty
 80. Jak sie zabezpieczyć przed komornikiem?
 81. Zakończenie egzekucji - jak rozumieć
 82. Egzekucja komornicza , blokada rachunków a wniosek o upadłość kons.
 83. Weryfikacja prawa do mieszkania socjalnego przez sąd
 84. Komornik i zdjęte zajęcie z konta bankowego.
 85. Egzekucja komornicza a odsetki u wierzyciela?
 86. Koniec zbiegu a egzekucja administracyjna nadal przez komornika
 87. Dodatkowe koszty po spłacie zadłużenia
 88. Czy słusznie zajęto mi środki na koncie bankowym?
 89. Wezwanie do zapłaty czesnego
 90. Komornik a umowa zlecenie
 91. Oświadczenie dłużnika w trybie art. 801 k.p.c. 1
 92. Zajęcie komornicze nie wiadomo dlaczego - jak się tego dowiedzieć co to jest?
 93. Bezskuteczna egzekucja - alimenty
 94. dług spłacony a komornik
 95. Komornik, alimenty, dziwna sytuacja
 96. Umowa zlecenie a kwota wolna od potrąceń
 97. Egzekucja długu z portalu ***
 98. Aukcja komornicza mieszkania
 99. Termin spisu inwentarza
 100. Egzekucja z nieruchomości wierzycieli NIE hipotecznych
 101. Zajęcie udziałów w spółce
 102. Egzekucja z nieruchomości a dochody z najmu
 103. Czas przedawnienia, sąd i komornik
 104. Prawomocny Wyrok
 105. Spadek, skarga pauliańska
 106. Czy komornika można uznać za przedsiębiorcę
 107. Pieniądze wysłane na dzieci a komornik
 108. Emerytura - czy będą pobierane koszty komornicze
 109. Wznowienie postępowania spadkowego
 110. Zajęcie wynagrodzenia stażowego z PUP
 111. Po umorzeniu egzekucji - Komornik zabrał pieniądze
 112. Koszty eksmisji,a spłata raty podziału majątku
 113. Zajęcie pensji za długi mieszkaniowe
 114. Czy zajęcie rachunku "wygasa" po jakimś czasie?
 115. Dług, a powiadomienie pracodawcy
 116. problem z postepowaniem egzekucyjnym
 117. Kwota wolna od zajęcia - jak liczyć pierwszy miesiąc?
 118. Czy komornik zajmie mi dodatek aktywizacyjny?
 119. Blokada rachunku - pełny dostęp do zgromadzonych środków.
 120. komornik na koncie bankowym a zajęcie kwoty osoby trzeciej
 121. Powództwo przeciwegzekucyjne; koszty komornicze
 122. Akademickie inkubatory przedsiębiorczości, a komornik
 123. Postanowienie komornika o kosztach zastępstwa
 124. Upadłość konsumencka
 125. Zajęcie 2 kont - dwaj komornicy
 126. uzupełnienie braków formalnych skargi
 127. Obciążenie wierzyciela - 10 proc
 128. Komornik a udostępnianie danych
 129. Licytacja nieruchomosci a niezaktualizoawny wpis w KW
 130. Cofnięcie pozwu a komornik
 131. Zajęcie rachunku bankowego - pytanie
 132. Komornik nie zdjął blokady na koncie
 133. Błędny adres + koszty komornicze
 134. Przejęcie spadku po cioci
 135. Blokada konta bankowego
 136. Skarga na czynności komornika - czy zasadna?
 137. Komornik - sprawa o dochodzenie należności
 138. Odsetki od komornika
 139. Zajęcie konta bez wiedzy o zaległościach
 140. wyliczenie kwoty należnych alimentów - prośba o pomoc
 141. Czy komornik może ściągnąć ze mnie dług, mimo że wcześniej zleciłem przelew bankowy?
 142. EPU - sprzeciw pozwanego - pytania
 143. Upadły SKOK Kujawiak
 144. Wykorzystanie danych osobowych
 145. Ogromne koszta egzekucji komorniczej. A wszystko przez wolną prace urzędników.
 146. Ja i małoletnia córka - jeden czy 2 wnioski egzekucyjne
 147. długi męża
 148. Co może komornik.
 149. Komornik zajął konto
 150. Zajęcie konta bankowego przez komornika..
 151. sposób informowania o egzekucji/zajęciu
 152. koszty komornika-proszę o pomoc
 153. Komornik i spisanie dowodu osobistego
 154. Niespłacanie kredytu przez członka rodziny!!!
 155. nabycie wierzytelności
 156. Adres zamieszkania dłuznika
 157. Zbieg dwóch komorników
 158. zajecie rachunku bankowego - korespondencja na zły adres
 159. Koszty zastępstwa w egzekucji.
 160. Komornik skarbowy
 161. Wezwanie do ustosunkowania się do wykazu z CBKW
 162. Zakup monety
 163. Ugoda z *** czy ***
 164. Egzekucja z wierzytelności
 165. Abonament RTV - dziwna sprawa ...
 166. Komornik a sprzedaż auta
 167. Szkoda komunikacyjna a zastaw
 168. Żądanie kosztów zastępstwa procesowego przez kancelarię
 169. Nie dostarczony wyrok.
 170. Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji - pytania
 171. Jednorazowa spłata długu a konto bankowe
 172. Choroba psychiczna a dlug
 173. darowizna i komornik
 174. Dwóch komorników, podwójne potrącenie tego samego
 175. Upadłość konsumencka a spłata długu
 176. Niespodziewane zajęcie konta
 177. Komornik (cy) a posiadanie samochodu
 178. Zadłużone mieszkanie i perypetie z komornikiem
 179. komornik
 180. Komornik zajęcie na koncie dziwna sytuacja
 181. Przejęcie wierzytelności dluznika
 182. Egzekucja komornicza a odsetki u wierzyciela
 183. Opłata egzekucyjna
 184. brak przekazania skargi do sądu
 185. Dwa te same zajęcia na jednym koncie
 186. Zablokowane środki na koncie, brak kontaktu z komornikiem.
 187. Dzialalnosc gospodarcza w licytowanym gospodarstwie.
 188. Nie dostarczenie pisma
 189. Zajęcie bez nakazu
 190. Zawieszenie egzekucji
 191. Zajęcie wierzytelności
 192. ustalenie samemu majątku dłużnika
 193. Umorzenie egzekucji (utrata mocy), a obciążenie kosztami
 194. Nie nalezny dług sprzedany i próba windykacji.
 195. Wycofanie powództwa a bieg przedawnienia.
 196. Wierzyciel nie dotrzymuje warunków, na które się zgodził
 197. Egzekucja ruchomości
 198. Wykreślenie wpisu w KW w dziale trzecim
 199. skarga pauliańska? Ktoś podpowie?
 200. Służba w policji - komornik
 201. Umorzenie przez pełnoletnie dziecko długu alimentacyjnego ojcu
 202. Dług wobec urzędu miasta za niepłacony czynsz
 203. Niedotrzymanie warunków ugody przez wierzyciela
 204. Długi a spadek
 205. Komornik a nabycie nieruchomości
 206. Nakaz - od kiedy biegnie termin na sprzeciw
 207. Umorzenie egzekucji 2014r., a przedawnienie.
 208. Spłata zaległości u wierzyciela a działania komornika
 209. Egzekucja zakończona, brak akt komornika, KW
 210. Licytacja garażu
 211. Przedawnienie
 212. Komornik, wpis do księgi wieczystej a zakup nieruchomości.
 213. Opieszałość komornika
 214. Sprzeciw do Sądu Rejonowego a decyzja
 215. Sprzeciw po terminie. Co dalej? Czy mozna przeciwegz.?
 216. Zajęcie przez komornika długu rodzica
 217. Komornik a przedawnienie długu
 218. egzekucja z nieruchomości. Odrzucone przywrócenie terminu sprzeciwu. Co robić ?
 219. Licytacja, kto może brać udział?
 220. Czy operat szacunkowy dot. ruchomości/nieruchomości jest informacją jawną
 221. Zajęcie komornicze pomimo zapłaty
 222. zażalenie na postanowienie o przybiciu
 223. Licytacja komornicza mieszkania z hipoteką przymusową
 224. Dług
 225. Kwota wolna od zajęcia- Prezydent miasta jako organ egzekucyjny
 226. komornik wysyła korespondencję pod adres gdzie nie mieszkam
 227. Działanie komornicze
 228. Windykacja zapłaconych alimentów
 229. alimenty
 230. Zajęcie wynagrodzenia a ***
 231. egzekucja komornicza z nieruchomosci
 232. Egzekucja nieruchomości
 233. Przeciągający się zwrot wpłaconego wadium z licytacji nieruchomości
 234. zajęcie wynagrodzenia za pracę
 235. Zbieg egzekucji, wojna komorników, problem mam ja.
 236. Prawomocność orzeczenia z Lublina i komornik
 237. Inna kwota u wierzyciela, inna u komornika
 238. dłużnik nie odbiera nakazu zapłaty
 239. Zajęcie wynagrodzenia. Kwota wolna od zajęcia - netto czy brutto?
 240. Podwójne zajęcie renty.
 241. Czy nieskuteczny komornik?
 242. Wezwanie od komornika ws wyjawienia majątku
 243. skarga dłużnika na komornika a informowanie wierzyciela o treści postanowienia
 244. Rozliczenie (podział) kwoty z egzekucji
 245. Licytacja komornicza z gospodarstwa rolnego
 246. Proszę o pomoc
 247. Zajęcie wypłaty przez komornika
 248. Podpisana ugoda a brak umorzenia egzekucji
 249. Zakup mieszkania z wpisem w księdze wieczystej
 250. pisanie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu